REKLAMA

10 lat pontyfikatu Franciszka. Czy papież spełnił pokładane w nim nadzieje?

OFF Czarek
Data emisji:
2023-03-28 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Podziel się teraz panią dr Dominiką Kozłowską prezeską społecznego Instytutu wydawniczego znak redaktor naczelny miesięcznika znak dzień dobry witam serdecznie dzień dobry mecz my tu Gadu-Gadu Szanowni Państwo tymczasem niezauważenie przemknęła 13marca dziesiąta rocznica pontyfikatu papieża Franciszka i 100 fascynujące jak w ciągu 10 lat można przejść od nowa nadzieja człowiek, który zmieni kościół wreszcie papież, jakiego nam potrzeba na jakiego czekaliśmy do ruska Rozwiń » rzuca ta chyba najłagodniejsze z OC, a to jest bardzo ciekawe, ale pomyślałem, że warto spojrzeć na ten pontyfikat trochę szerzej głębiej i i jednak przyjrzeć mu się uważniej, tym bardziej że mamy tendencję jako społeczeństwo nie tylko polskie, ale do do jednak zamykania wielowymiarowych złożonych organizmów w jakiś taki bardzo prostych czarnobiałych ocenach, że albo w w 1 na 10 albo 1010 nie ma nic pomiędzy, więc myślę, że to może to jest dobra okazja żeby, żeby przyjrzeć się bardziej wnikliwie pani dr tak przyznam szczerze, że też, przygotowując się do tej rozmowy i ni, próbując sobie jeszcze raz tak pozbierać właśnie z początku pontyfikatu Szczytniki 1 kilka najważniejszych wydarzeń tego tak tego dziesięciolecia wydarzeń związanych z decyzjami Franciszka większość artykułów, na które trafia łączy jakiś mówię to były artykuły krytyczne, więc ciężko było znaleźć taką osobę takiego komentatora watykanisty teologa publicysty, który pisał jednoznacznie pozytywnie nawet osoby jak taki włoski watykanista John Franco Widera, który na początku pontyfikatu wydał taką książkę papież, który zapalił świat teraz udzielił wywiadu pt. papież, który podzielił świat, czyli nawet te cyfry karniści dziennikarze, którzy właśnie z wielką nadzieją pisali o Franciszku teraz są co z mówiąc delikatnie zdezorientowani, dlaczego rząd na pewno ten pontyfikat jest bardzo niejednoznaczny i myślę, że to pierwsze pięciolecie było zdecydowanie inne niż drugie, a no tak zasadniczo działa działamy my wszyscy, że dziś, jakby oceniamy co na końcu nie to co nam na początku prawda, bo rzeczywiście na początku działo się wiele interesujących rzeczy, o których Francji, które Franciszek zainicjował od, przypominając prawda od od jakoś tu inicjującej ten ten pontyfikat adhortacji Ewangelii Gaudium, która ukazała się teraz prawda jesienią 2013 roku ta adaptacja Mandeli Gaudium głośno komentowane dyskutowana ona stanowiła wtedy podsumowanie zgromadzenia synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji, ale ona miała wszystkie takie sformułowania o kościele, który musi wychodzić na zewnątrz prawda o Chrystusie, który dobija się w zamkniętych drzwiach kościoła, bo chce wyjść byt ludzi chce chce znaleźć w świecie, a nie w zamkniętych granicach instytucje o tym, że kościół ma być szpitalem polowym musimy powrócić do źródeł odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii posługiwać się nowymi twórczymi metodami itd. no to jakoś te teksty one budziły nadzieje czy może bardziej jakość pozwalały właśnie artykułować nadzieje, które mieli ludzie tak i potem właściwie 2 lata później także encyklika laudatosi myślę, że duże zaangażowanie wtedy powiedzmy papieża czy jakoś go ludzi w mówienie o o o antropologicznych źródła kryzysu klimatycznego było czymś ważnym przełomowym i takim dającym nadzieję, że po tylu wiekach budowania takiej teologii antropocen ręcznej, w której człowiek jest Koroną stworzenia, której człowiek ma podporządkowywać sobie stojące niżej hierarchii istoty żywe, a także, a także planetę z jej bogactwem nagle co to perspektywa ulega odwróceniu mowa jest właśnie w oficjalnym dokumencie w encyklice dewastujące działalności człowieka o właśnie i niezdrowym antropocen reżimie, więc te początki bym powiedziała to były takie ważne wydarzenia, o których dzisiaj już może trochę mniej myślimy czy pamiętamy to pięciolecie dotknęło trzecie myślę w przeciwny dokument, który znowu nie był samym dokumentem tylko był adhortacji, która była podsumowaniem synodu biskupów dotyczący rodziny jak pamiętamy ten synod był właśnie to była jakaś nowość Franciszka tak organizowany w taki sposób to 2016 rok, czyli trzeci rok pontyfikatu, kiedy ten sezon był taki sposób organizowane, że miał się zacząć od samego dołu tak od konsultacji, w których do, którego do, których został zaproszony została zaproszona każda osoba w kościele, a nawet i spoza kościoła, więc ta metoda pracy takiej oddolnej łapania tych głosów wysłuchiwania ich i potem zbierania jakiejś lokalne i coraz bardziej globalne syntezy no to też budziła ogromne nadzieje i przede wszystkim ogromne nadzieje także budziła ta część adhortacji, która dotyczyła osób żyjących w związkach nie tzw. związkach niesakramentalnych, więc pierwsze 3 lata były jakąś kół taką taką obfitująca w bardzo takie interesujące jednak powiedziała nie tracące na znaczeniu wydarzenia, ale jak w pewnym momencie górę zaczęły brać rzeczy, które nie działają, które dzisiaj no oczywiście są pierwszoplanowymi czynnikami w ocenie tego pontyfikatu, czyli jednak przede wszystkim to, że nic problem pedofili klerykalne i szerzej nadużyć władzy w kościele w okresie pontyfikatu Franciszka eskalował bardzo bardzo silnie, choć pewnie jeszcze nie nie sięgnęliśmy dna nie wiemy wszystkiego i oględnie mówiąc odpowiedzi Watykanu, chociaż pod pod tym hasłem Watykanu by kryje się kryje się duże uproszczenie, ale w każdym razie w strukturach watykańskich no one się okazuje często najsłabszym ogniwem w walce z przestępcami czy osobami dopuszczającymi się nadużyć wobec nieletnich, ale także nadużyć władzy czy w ogóle nadużyć seksualnych przestępstw innego rodzaju typu gwałt wobec osoby pełnoletniej i mówiąc bardzo tak delikatnie reakcję Watykanu są zyskujące łagodne Watykan jest w ostatnich latach najsłabszym ogniwem w walce o sprawiedliwe wyroki w walce o to, żeby te reakcje następowały szybko zgodnie z deklarowaną polityką 00 tolerancji i no wiele tutaj przykładów takiej opieszałości albo właśnie zaskakującej łagodności Watykanu było było jest jest stale w mediach omawianych więc, że nie ma potrzeby teraz tego przypominać, ale jednak to jest to jest coś co zaciążyło zdecydowanie na na obrazie pewnej nieudolności Franciszka i tego że, że nie prowadzi to nie potrafił doprowadzić do sytuacji, w której przestępstwa są bada czy podejrzenie przestępstwa jest badane szybko i naprawdę należytą starannością, a sprawcy tych przestępstw osoby kryjące są pociągani do odpowiedzialności jest pełna współpraca władz kościelnych z władzami świeckimi, więc to jest na pewno bardzo duże z kolei rozczarowanie i ostatnia sprawa, której na minus zdecydowanie należałoby powiedzieć to deklarowana synodalności Franciszka w zderzeniu chociażby z niemiecką drogą synodalności pokazuje, że to jest kasyno zdalną powiedziałabym, ale na warunkach, które stawia Franciszek no z momencie, kiedy widzimy w Niemczech rzeczywistą tu wiedzę oddolną inicjatywę synodalnej, którą weszli biskupi i reprezentację instytucji zrzeszających katolików jak etyka Watykan tutaj znowu odgrywa taką rolę osoby pilnującej władzy decyzyjności raczej hamującej oddolne pomysły inicjatywy reformy niż rzeczywiście instytucji, która chce wspierać synodalności i tutaj zawiesimy, jeżeli pani pozwoli powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM pani dr Dominika Kozłowska prezeska społecznego Instytutu wydawniczego znak oraz redaktor naczelny miesięcznika znak podsumowuje 10 lat pontyfikatu papieża Franciszka informacje o 1120 po informacjach wracamy 10 lat pontyfikatu papieża Franciszka podsumowuje pani dr Dominika Kozłowska prezeska społecznego Instytutu wydawniczego znak i redaktor naczelna miesięcznika znak zostawia się pani doktor czy te surowe oceny pontyfikatu papieża Franciszka szczególnie, jeżeli chodzi o ostatnie lata czy może jego wypowiedzi albo działalność brak tej działalności po inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie wynikają trochę z postrzegania i całego kościoła katolickiego raczej jest takiej lokalnej perspektywy, czyli widzimy ten kościół tak, jakbyśmy chcieli widzieć, więc perspektywy Niemiec czy z perspektywy Polski jak gdyby Watykan miał przede wszystkim zajmować się problemami polskich katolików czy niemieckich katolików zupełnie nie patrzymy na szeroki obraz także mamy do czynienia z liczbą nie wiem 1,51 000 000 000 wiernych, którzy są w różnych miejscach na świecie z różnymi specyfikami specyfik tak można powiedzieć, a ten Polski kościół czy niemieckim, że niemieckie waży z powodów ekonomicznych bardziej no ale to tworzenie strategii tworzenie ścieżki na przyszłe lata niekoniecznie musi się podobać w Europie np. tak do to oczywiście prawda, że tak chyba największą zmianą dla kościoła, która wiąże się z tym pontyfikatem Franciszka jest to, że po pierwsze od bardzo bardzo dawna jest to pierwszy papież spoza Europy i to bardzo wyraźnie jak w jego decyzjach widać, że jego spojrzenie na Europę czy szerzej jego spojrzenie takie europejską transatlantyckie, czyli Europa stany Zjednoczone jako główna oś świata główna oś powiedzmy chrześcijaństwa na pewno papież wielokrotnie w swoich przemówieniach czy to w parlamencie europejskim czy przed zgromadzeniem ogólnym ONZ podczas pielgrzymki wyjazdu do podróży do Stanów zjednoczonych pokazywał jakiś swój krytycyzm i może też taką inny sposób właśnie nie europejską i amerykańską perspektywę patrzeniu na globalne wyzwania czy w ogóle patrzeniu na kościół i to na pewno bardzo wyraźnie widać przede wszystkim jego nominacjach kardynalskich, jeżeli powiedzmy nominacje uznajemy za taki w ogóle najważniejszy osobisty wkład papieża sprawowanie władzy wewnątrz kościelnej no to 1 na 3 nominowanych kardynałów tylko 1 na 3 albo aż 1 na 3 nie wiem jest z tzw. no ze starego kontynentu Europy czy czy może tutaj też nie wiem czy stany Zjednoczone do tego się wliczają, czyli zdecydowanie większa liczba nominacji Franciszek nominował 39 nowych kardynałów to są kardynałowie, którzy pochodzą właśnie w Azji Afryki czy nie wiemy np. pierwszy w historii kandy kardynał z Panamy weszli kardynałowie z Tajlandii Wietnamu mijamy czy czy właśnie kardynałowie z niebem Tonga i UE, którzy są po pierwsze, młodymi kardynałami wiekowo relatywnie młodymi, a po drugie, kardynałami, którzy wnoszą doświadczenia kościołów, których my często mamy bardzo nikłe pojęcie to właśnie, zderzając tak jak pan redaktor powiedział takie doświadczenie wiele problemów definiowanych jako pierwszoplanowe np. przez niemieckich katolików tak, gdzie na pierwszym planie stawiana jest kwestia pozycji kobiet zbadanie i będą możliwości diakona Atu kobiet kwestia błogosławieństwa par jednopłciowych czy sposoby sprawowania władzy w kościele to pewnie jest także, że właśnie te problemy czy te zagadnienia traktowane jako pierwszoplanowe przez katolików niemieckich myślę wielu katolików europejskich takich nastawionych mocno reform stycznie no właśnie tych kardynałów czy katolików z innych części świata nie europejskich amerykańskich no po prostu jawią się jako jakaś abstrakcja tak i po prostu część naszego jakiegoś liberalnego dziedzictwa kulturowego, więc tutaj rzeczywiście pełna zgoda to też, jakby sprawia że, tym bardziej ta ocena pontyfikatu Franciszka jest jednoznaczna no dobrze przyjrzymy się jeszcze gdy właśnie naszej skali mikro, bo znów pewnie już wyobrażają sobie zarządzanie kościołem trochę na wzór takiego nie wiem prezesa, który wali pięścią w 100 mówi to Kowalskiego przesunąć działu akwizycji do działu marketingu tego szybko promować tego wręcz przeciwnie, a tymczasem często ta polityka w Watykanu wobec powiedzmy kościoła katolickiego w danym państwie właśnie polega na mianowaniu różnych biskupów, którzy będą jednak kształtowali ten krajobraz w ciągu najbliższych kilkunastu kilkudziesięciu lat jak pani przybył ocenia czy jak pani, przyglądając się czy widzi pani jakiś pomysł na Polskę, jeżeli chodzi właśnie o te decyzje personalne z no to oczywiście, jeżeli zderzymy to co było to co było na początku pontyfikatu Franciszka, czyli jakaś taka formułowane oczekiwania, że te nominacje będą będą inne i będą to będą nominowani biskupi, którzy może są nastawieni właśnie albo Ewangelii licznie w duchu adhortacji ewangelik Gaudium albo efekt reform listy czy nie pocztą albo re proszę to chyba było Gaudium et ex co dość Excel taty tak to UDT nie to co innego to tak to wagę liga odium w sensie mam na myśli to to auto pierwszą adnotację właśnie z trzynastego roku, w której była mowa o tym, że właśnie kościół musi wyjść na peryferia obrzeża i wyjść do ludzi i być Ewangelii Gaudium co się zwał tak tak tak tak właśnie mówiłam tak ani Kazienko dzieli Gaudium gali Gaudium Ewangelii Ewangelii i 2 inne role Ewangelii walkę dobrze tak to kto tak może może coś tutaj niewyraźnie przed przed mówię, więc do te te nadzieje się nie spełniły co więcej teraz odchodzący nuncjusz apostolski jako ta osoba, która najbardziej doradza podpowiada papieżowi kogo powinien nominować no powiedzmy nie sprawdził się mówiąc tak oględnie i raczej doradzał papieżowi w Wiśle, więc notę nominacje z ostatnich 10 lat raczej tak ugruntowały taki i taki obraz polskiego kościoła czy ugruntowały raczej czy skonsolidowały biskupów takiej postawie bronimy oblężonej twierdzy i i o tym właściwie to, że na reformy 10 inicjatywa one przez Episkopat właściwie to już mało, który katolik w Polskim kościele nastawiony czeka mówi reform stycznie liczy, więc tutaj chodzi o Polski kościół po pierwsze, chyba nie był jakimś specjalnym oczkiem w głowie podobnie jak zresztą inne kościoły europejskie Franciszka to drugie chyba nie specjalne miał zainteresowanie zrozumienie wyczucie po prostu co należałoby zmienić, a po trzecie właśnie tutaj tutaj akurat wchodzi w grę takiego źle rozumiana zasada, że właściwie kościół powinien oddolnie zarządzać się sam, że tak naprawdę biskup wszystkim decyduje i po prostu, jeżeli coś ma się zmienić to biskupi krajowi powinni sami się tym zająć w czyli patrząc w przyszłość no oczywiście trochę wróżenie z fusów, ale zastanawiam się, bo z 1 strony można spojrzeć na to, jaką właśnie na pewną wizję znowu tedy ten prezes, który lub król no bo jednak państwa bądź w Watykanie monarchią w elekcyjnym, ale monarszą i możemy patrzeć znowu na na NATO jak na władcę, który ma nieograniczoną władzę może sobie robić co chce, ale jednocześnie chyba warto pamiętać o tym, że to jest zawsze jakaś forma negocjacji z kurią watykańską tarczy to jest zawsze tak powiem głowa państwa głowa monarchii kontra kuria i to jest takie zmaganie, kto wygra czy czy kuria czy papież czy papież kuria i być może zastanawia się czy ciel czy podjąłby się pani ryzykowne będzie do oceny tak czy dowody chyba jednak trzeba znać wszystkie wewnętrzne mechanizmy i mieć jakieś narzędzia oceny rada dostarczy jeśli chodzi tutaj od ekspertów watykanistów, którzy chociażby zajęli się wykusz próbą oceny, bo to za co papież zabrał to z 1 strony zaś w tym pierwszym okresie reforma kurii rzymskiej to znaczy powołanie nowych Caster, zwłaszcza do spraw nowej ewangelizacji, ale przesunięcie na zdecydowanie niższą pozycję Kongregacji nauki wiary odsunięcia zresztą jej wcześniejszego prefekta, który teraz zalicza się prawda do grona jednego z największych krytyków papieża, więc także powołanie nowych Kongregacji po drugie, jakaś reforma finansów to znaczy nie ni niej nie znam się aż tak dobrze na szczegółach, ale jednak powołanie na stanowisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie watykańskim finansami osoby świeckiego finansistę, który został prefektem sekretariatu chyba do spraw ekonomicznych ktoś nazywa punkt nazywa wprowadzenie zewnętrznego audytu, który no jak był wprowadził procedury uniemożliwiające dalsze pranie brudnych pieniędzy, więc od tej strony tutaj takiego wewnętrznego zarządzania z 1 strony Franciszek podjął jakieś próby reform i od strony finansowej chyba ta reforma się dosyć powiodła natomiast sam Franciszek bardzo lubi cytować takiego dziewiętnastowiecznego arcybiskupa, który mówił, że dokonywanie reform w życie to jak w Rzymie to jak czyszczenie egipskiego Sfinksa szczoteczką do zębów oczywiście Franciszek próbuje to robić, ale te efekty nie są od jakiejś ogromnie nie są bardzo spektakularne tak tutaj zawiesimy pani doktor, albowiem informacji już za chwileczkę bardzo pani dziękuję za za tę rozmowę pani dr Dominika Kozłowska prezeska społecznego Instytutu wydawniczego znak i redaktor naczelny miesięcznika znak podsumowała 10 lat pontyfikatu papieża oczywiście to jest bardzo minimalistyczne podsumowanie informacji już za chwilę o godzinie 1140 po informacjach program kultura osobista dzisiejszy program przygotował Bartłomiej Pograniczny, a nad jakością naszych połączeń czuwał Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA