REKLAMA

Dr Karniej: Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej jest w całości źle przygotowana

A teraz na poważnie
Data emisji:
2023-03-28 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w programie dr Piotr karnie z polskiego Towarzystwa zdrowia publicznego dzień dobry dzień dobry państwu senacka Komisja Zdrowia odrzuciła w całości ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta o jej dalszych losach Senat zdecyduje na posiedzeniu 2009. i 30marca nie możemy przyjmować ustawę, która właściwie w każdym artykule skrytykowano tłumaczyła przewodnicząca tej komisji Beata Małecka Libera, o co właściwie chodzi z tą ustawą ma przede wszystkim Rozwiń » musimy pamiętać, że system jakości w ochronie zdrowia to jest coś niezwykle ważnego zarówno dla pacjentów dla organizatorów systemu opieki zdrowotnej dla tych, którzy finansują opiekę zdrowotną dla pracowników, ponieważ właśnie w tym w tym, jakiej jakości ochrony zdrowia zapewniamy no tak naprawdę świadczy o tym, jakiego rodzaju usługi medyczne jesteśmy w stanie pacjentowi dostarcza, więc tego typu zagadnień jest nas niezwykle ważne od lat oczekiwaliśmy środowiska ochrony zdrowia właśnie, że taka ustawa powstanie powstała niestety gdzieś słuchamy się bardzo dokładnie uwagę legislatorów Senatu no zauważymy, że ta ustawa jest w całości źle przygotowana ona w zasadzie ma bardzo wiele takich powodów do kontrowersji o charakterze merytorycznym jak eksperci zwracają uwagę na niepotrzebne likwidowali np. centrum monitorowania jakości w ochronie zdrowia, które w tej chwili w Krakowie funkcjonuje na przeniesienie procesów akredytacyjnych do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli zaburzenie tej tej roli instytucji finansującej i organizującej, ale to co wysuwać na pierwszy plan jest tak naprawdę problem w tym, że ustawa jest napisana w sposób mocno niekonstytucyjne w wielu wielu jej fragmentach legislatorzy nie pozostawili suchej nitki na praktycznie każdym zapisie tej ustawy więc, gdyby tak spojrzeć na nią to ona budzi kontrowersje zarówno lekarzy, którzy zwracają uwagę, że jest ustawa donosiciel ska bo, bo wymaga wskazywania winnych błędów, jakie jakieś niepowodzeń diagnostycznych medycznych już na etapie pomysłu, czyli na etapie zgłaszania no to po pierwsze po drugie z punktu widzenia pacjenta również niekorzystne dlatego żona ustawa ustawą o tych pacjentów wartościuje różnicuje pomiędzy tych, którzy korzystają z opieki szpitalnej albo opieki szpitalnej, więc można powiedzieć, że tematyka zagadnień jest niezwykle ważne dla osób realizacji bardzo bardzo zły w kwestii tego donosicielstwa znacznie tajną pewna mieszane uczucia mówiąc najogólniej z 1 strony oczywiście da nosi czerstwy szczególnie w obrębie 1 korporacji jest czymś brzydkim z drugiej strony chodzi jednak życie zdrowie pacjentów i tutaj są 2 wartości to znaczy z 1 strony Solidarność, a czasem nawet błędnie pojęta Solidarność środowiskowa, a z drugiej strony dobro pacjentów jak to zważyć rozumiem wątpliwość natomiast o donosicielstwo mam na myśli w tym znaczeniu, że osoby, które zgłoszą propozycje czy też podejrzenie niewłaściwego działania czy błędu medycznego są zwolnione z ewentualnych konsekwencji właśnie wtedy, kiedy zgłoszą to informacje to znaczy tak naprawdę cały proces dochodzenia do procent do jakości w ochronie zdrowia buduje się nie na identyfikowaniu przyczyn, dla których dany problem powstał proszę zwrócić uwagę że, gdybyśmy zastosowali oczka same kryteria, które obowiązują w lotnictwie np. gdzie mniej no oczywiście rzecz o ogromnie większej skali, ale na wypadek lotniczy w pierwszej kolejności dochodzi się do ustalenia co się stało, dlaczego co się stało, jakie okoliczności sprzyjały temu, że takie zjawisko pojawiło, a nie to kto zawinił, kto kogo wskazał jako winnego więc, jakby punkt ciężkości zupełnie zaczyna się w kompletnie innym miejscu to po pierwsze po drugie nie profesje medyczne mają z to właściwość, że bardzo często są mocno rozwojowe to znaczy nie trudno jest na początku stwierdzić tak naprawdę co się wydarzyło, a jeszcze trudniej jest wskazać, kto jest winny temu, że taki co się wydarzyło in wskazywanie na pot na początkowym etapie nie z imienia nazwiska potencjalnego sprawcy w takim zgłoszeniu jest absolutnie celowe, więc tutaj to ma na myśli mówiąc o takim donosicielstwo je uważam, że absolutnie ukrywanie rzeczywistych faktycznych błędów w środowisku medycznym to lekarzy pielęgniarek absolutnie nie jest rzeczą właściwą tutaj proszę mnie źle zrozumieć natomiast chodzi po prostu o to, że my, gdybyśmy tak, gdybyśmy ustawy nie dopuścili jako społeczeństwo dostosowania czy Senat jako jako jako część organu ustawodawczego no to w tym momencie musielibyśmy liczyć również z tym, że dopuszczamy tak naprawdę takie tak jest zrzucanie odpowiedzialności zrzucanie winy jednak na drugich absolutnie pytania racje absolutnie bez jakichkolwiek argumentów, więc to jest na ten mój podstawowy zarzut mówi pan, że taka ustawa, która regulowałaby jakość w ochronie zdrowia była jest bardzo pożądana i oczekiwana, a wyszedł po prostu prawny bubel doprawdy także pod względem konstytucyjnym, więc chciałem pana zapytać, jakie są tego przyczyny to znaczy czy autor bądź autorzy tej ustawy mieli w tym jakiś interes czy po prostu źle wykonali swoją pracę no bo w no to jest zastanawiające skoro wszyscy się zgadzamy, że jakieś prawo jest potrzebne, a potem w praktyce okazuje się, że ktoś forsuje przepisy wbrew legislatorów w oczywisty sposób mogą być sprzeczne z konstytucją to w Lenin leninowskiej pytanie, kto na tym zysku no to ja oczywiście nie mnie nie zdecyduje się wskazywać winnych idąc idąc tą tą tematyką natomiast chodzi o taką identyfikację myślę problemu, który jest chyba dla wszystkich oczywiste znaczenie od dłuższego czasu w ochronie zdrowia obserwujemy, że akty prawne czy projekt aktów prawnych są pisane przez urzędników ministerstwa bez współpracy z ekspertami bez szerokich dyskusji bez szerokich konsultacji my no i tak naprawdę tworzy są przepisy, które być może teoretycznie na papierze miały rację bytu, ale są albo nieakceptowalny środowisko także na świat w kontekście odpowiedzialności i postępowań na folk, czyli tych takich związanych z pierwszej kolejności dochodzeniem do do problemu nie medycznego, a dopiero potem karania, a więc po pierwsze po drugie zwrócić uwagę, że tak naprawdę w tej ustawie również podobnie jak zresztą wielu poprzednich doprowadzono do licznych wrzutek, które są kompletnie niezwiązane z tematyką jakości w ochronie zdrowia no no przykładem jest choćby ta kwestia związana z przekazywaniem środków finansowych z funduszu kompensacyjnego na na inne sporty dzieci młodzieży to to są tematyki, które ewidentnie, jeżeli pytamy komu miały mają służyć to to można mieć wrażenie, że w zasadzie każdemu kto, kto korzysta z tych wrzutek dziś jeśli już rzeczywiście na to zwracać uwagę, ale myślę, że my cierpimy w ostatnim czasie w ogóle na ME problem związany z nieumiejętność jakością, ale tym razem nie ochrony zdrowia, ale jakością pisania prawa stanowienia prawa jest myślę, że tutaj potrzebne jest dużo namysłu potrzebna jest dyskusja szerokim gronem ekspertów, a przede wszystkim z gronem tych, którzy będą potem te przepisy stosowali tutaj myślę, że akurat tego zabrakło noszę jest ogromna potrzeba poprawek przez wszystkich kontroli jakości w polskiej ochronie zdrożał no i zdrowia, bo lekarze i to młodzi lekarze wciąż wyjeżdżają zagranicę Naczelna Izba Lekarska nadal rejestruje wnioski lekarzy do pracy w innych państwach Unii europejskiej to, że to nie jest 1 zjawiskowy odpływu lekarzy z polskiego systemu ochrony zdrowia no bo oni bardzo często ich chyba słusznie z ich punktu widzenia wybierają po prostu pracę prywatne ja myślę, że chyba czas już odejść od takiego paradygmatu zgodnie, z którym lekarzy wykształceni w Polsce mieliby pracować tylko wyłącznie w Polsce jesteśmy już od dłuższego czasu członkiem Unii Europejskiej każdy z lekarzy czy absolwentów innych kierunków studiów ma prawo do swobodnego wyboru miejsca, w którym będzie pracował natomiast argumenty, dla których wybiera ten czy inny kraj to są argumenty w tej chwili już troszkę szersze niż tylko finansowe, ale rzeczywiście wynagrodzenia lekarzy również młodych lekarzy w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły podobnie zresztą pielęgniarek jak i innych pracowników w ochronie zdrowia, choć np. w przypadku administracji te wynagrodzenia są na żenująco niskim poziomie ze względu na to, że ustawodawca dostrzega w ogóle sektora administracyjnego w ochronie zdrowia jest też wyjątkowo wyjątkowo interesującym tematem na jakąś pewnie inną dyskusję natomiast tym w tej chwili największe znaczenie dla lekarzy czy dla młodych absolwentów studiów na kierunku lekarskim jak mówię nie są pieniądze raczej warunki pracy tych nie myślę sobie, że jeżeli lekarz wybiera w tej chwili miejsce, które będzie podejmował specjalizację będzie kształcił się w tej specjalizacji, ale będzie po prostu pracował już jako specjalista to będzie wybierał miejsce spokojne i znowu można było powiedzieć, że wracamy do tematu jakości w ochronie zdrowia, ponieważ jeżeli, jeżeli są kraje, które podchodzą do ewentualna obrona to nie jest spokojne to znaczy tam, gdzie są sami zdrowi w Jenie oczywiście, że nie nie są systemy, które są przede wszystkim nastawione na konserwację, czyli na na szacunek wzajemne pracownika medycznego, ale również organizatora systemu ochrony zdrowia, gdzie dyrekcja szpitala nie traktuje lekarza jak na przepraszam za wyrażenie przestępcy, który z natury jest, że winny czemuś, gdzie ta praca rzeczywiście jest przede wszystkim mniej obciążająca, bo np. wiąże się z mniejszą odpowiedzialnością bez za za by błędy medyczne, bo na świat funkcjonuje ten system for to znaczy właśnie nie odpowiedzialności personalnej, ale właśnie identyfikacji ryzyk identyfikacji problemów i ewentualnego przeciwdziałania również organizacyjnym bardzo często błędom struktura szpitalnych, więc tak naprawdę spokój w wykonywaniu zawodów medycznych to przede wszystkim toczy się nie jest brak pacjentów, bo to nie o to chodzi oczywiście, ale chodzi o to, że ta praca może być wykonywana w sposób bezpieczny to znaczy takie, gdzie lekarz nie jest przemęczony, kiedy lekarz nie biega pomiędzy 10203. miejscem pracy, a przede wszystkim no jest to miejsce, w którym rzeczywiście da się dobrze spokojnie pracować i zyskiwać odpowiednią satysfakcję z wykonywanej pracy co ciekawe pan mówi, bo pewnie ma pan jakichś poparcie w danych w tej sprawie, bo jednak tak wyobrażam, że wyjazd zagranicę z 1 strony do pracy, czyli innymi słowy na stałe albo na długo no wiąże się jednak z 1 strony pewną przygodą z drugiej strony też pewnym ryzykiem niepewnością zmiana zmianą środowiska, więc z no tak z punktu widzenia właśnie spokoju w pracy to Niewiem czy byłoby to dla mnie najważniejsze kryterium raczej chyba jednak wciąż myślałbym o finansach mówi oczywiście o sobie i i sam pluje to przez własny pogląd ciekaw jestem właśnie co mówią dane na ten temat no, jeżeli przyjrzymy się danym i publikacją związanym z podejmowaniem aktywności zawodowej przez lekarzy to zwracamy uwagę, że w tej chwili przeniesienie się z 1 miasta Dara w danym kraju do innego miasta w tym samym kraju oczywiście szkodnikiem ZES z Białegostoku do Warszawy czy Poznania do Wrocławia to oczywiście jest też nowy w cudzysłowie przez lansowanie życia 11 miejsca na drugi, ale jeżeli podejdziemy do tego w ten sam sposób przy przeprowadzce do innego kraju który, gdy lekarz zna języki obce dla niego nie jest żadna trudność jeśli chodzi o kwestię zmiany środowiska i otoczenia NATO to ta zmiana niewiele różni od tej tej, którą pan, o które powiedziałem przed chwilą czy zmiana po prostu miejsca w miejscowości, w której pracuje natomiast tutaj inny, gdybyśmy spojrzeli rzeczywiście na na główne powody, dla których lekarze zmieniają miejsca pracy czy zmieniał miejsca pracy w Polsce no to tutaj rzeczywiście głównym argumentem są pieniądze tutaj akurat z tym należy zgodzić, ponieważ nasz system ochrony zdrowia sprzyja pobieraniu lekarzy to znaczy tam gdzie, gdzie dyrekcja szpitala potrzebuje określonych specjalistów w określonych lekarzy winduje stawki maksymalnie wskutek tego lekarze migrują przemieszczają się, bo zostali do ME, gdy możliwość lepszego zarobienia czy wyższego wynagrodzenia to oczywiście zdarza i wcale nie jest tak rzadko ma jeśli chodzi o kwestie zagraniczne to tutaj raczej mówimy o o zmianie systemu pracy o zmianie kultury pracy w wszystko bardzo dziękuję dr Piotr karni z polskie Towarzystwo zdrowia publicznego był gościem państwa moim i to wszystko co dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa z Tomaszem kopką program realizował Kamil Wróblewski za chwilę informacje, a po nich połączenie, na które zaprasza brzmienie Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA