REKLAMA

Tomasz Sawczuk: Papież może zmobilizować twardy elektorat PiS

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-03-28 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dr Tomasz Sawczuk jest z nami kultura liberalna dzień dobry panie redaktorze dzień dobry dzień dobry państwu porozmawiamy sobie w wynikach sondażu dla TOK FM i oko Press zadaliśmy pytanie czy dziennikarze powinni się zajmować przyszłością Jana Pawła II 40% odpowiada że, owszem, zdecydowanie albo raczej na 49% odpowiada chronić pamięć o Janie Pawle drugi nie zajmować sieci połowa polskiego społeczeństwa nie chce prawdy stosuje jakąś cenzurę po co mącić wodę lepszy Rozwiń » Święty spokój i tak sobie myślę, że to jest niepokojąca, kiedy patrzyło na te wyniki to wspomniałem taka sytuacja z początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy z tych tez Which serbska amerykańskiej pisarz opublikował taki tekst tym, w którym po raz pierwszy pojawiło się słowo postprawda jest czy pisał o Iran Gate za prezydentury Reagana, który to skandal w przeciwieństwie do Watergate za czasów Nixona społeczeństwo amerykańskie skwitowała wzruszeniem ramion i tezy czy pisał, że my jako wolni ludzie dobrowolnie zdecydowaliśmy, że chcemy żyć w świecie postprawdy i chodziło mu wcale kłamstwo tylko taką zbiorową niechęć do konfrontowania się z realnością mam wrażenie że, że to jest taka powtórka z rozrywki tak to znaczy niechęć do konfrontowania się realnością to jest być może uniwersalne, a uniwersalna cecha ludzi akurat tylko, że mam się przejawia w różnych aspektach życia to każdy ma w jakiś obszar, w którym nie za bardzo chce zaakceptować rzeczy, które wydarzają nawet w polityce przecież tak się często dzieje na i ja akurat nie jestem zaskoczony tymi wynikami one się kojarzą z tym z tymi relacjami dziennikarzy jak, którzy zajmowali się przypadkami pedofili w przeszłości czy pedofili w kościele czy przestępstw seksualnych ogólnie mówiąc w norze często na miejscu okazywało się, że jest taka część mieszkańców powiedzmy danej wsi, którzy byli bardzo źli na to co tam się stało chcieli wywozić tego księdza, który np. był sprawcą na taczkach no i druga taka część, która raczej oskarżała dzieci, które będzie, przez które ujawniły się dane czyny no i jakoś tam być może obawiały się, że kościół straci na ujawnienie takich faktów wydaje się, że to zwykle tak opisywane, że to był taki podział pół na pół powiedzmy w danym miejscu trochę się odzwierciedla w tym sondażu 4049 ludzie chcą też wierzyć w różne rzeczy niekoniecznie prawda jest 1 jedyną taką wartością, której hołdujemy w życiu, a akceptacja autocenzura może nawet wręcz 3 domaganie się jej no tak, ale oczywiście tylko, że takie wartości jak świętość autorytet czasem wchodzą w drogę prawdy no i trudno coś na to poradzić w takim każdy z nas żyje sobie jakoś wartości czy przekonania, które mamy w życiu, że albo dla różnych ludzi różne rzeczy mają święte znaczenie prawda to potem koliduje z takim powiedzmy chłodnym czy nieraz można powiedzieć nawet bezdusznym ujawnianiem faktów, bo pewne opowieści życiowe, które sobie stworzyliśmy, które nadają temu życiu sensy, które również kształtują na naszą tożsamość nieraz mogą się z tymi faktami kłócić oczywiście rozstać się z nimi tak jednoznacznie, a nawet co więcej kibicować temu, żeby one zostały obalone no to jest psychologicznie trudna czasem po prostu nie do zrobienia czy nie jesteśmy na tyle dojrzali, że potrafimy zrozumieć że, że świat zaludniających go postaci nie są czarno-białe, że także Święty może mieć ciemne karty swojej biografii, że może być grzeszny może popełniać błędy wydaje się to dosyć oczywista jednak nie to samo może oczywiście tak być tylko, że ja bym nawet powiedział nie wiem nawet tutaj chodzi o dojrzałość oczywiście jest taka tradycyjna oświeceniowe powiedzmy koncepcja racjonalności, że być w pełni racjonalnym to jest poddać każdy nasz każde nasze przekonanie takiemu krytyczne osądowi, czyli patrzeć na wszystko jedynie przez pryzmat oceny rozmowy jej nalewamy skądinąd, że ludzka psychologia nie działa w ten sposób, więc chyba nie nie powinno nas to jakoś bardzo zaskakiwać no i w gruncie rzeczy przecież wybieranie różnych faktów jest takim no powszechnym zjawiskiem psychologicznym jeśli ludzie idą np. na psychoterapię, żeby rozwiązać jakieś pot problem problemy życia emocjonalnego na to fakt, że pewne prawdy o swoim życiu wypierają z własnej świadomości jest na stałą cechą tego z doświadczenia dowiadywali się więcej o swoim życiu psychicznym, więc to jest coś co dotyka wszystkich i nic dziwnego, że co dotyka również takich kwestii jak Jan Paweł II, który dla wielu osób jest jakąś tam postacią ważną, która kształtowała ich myślenie czy to właśnie Religi czy polskości czy o tym, jaki jest ich miejsce w świecie w tym sensie to ten podział pół na jakoś daję się no wręcz może nie naturalny co po prostu dość przewidywana oświecenie nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, którą popadł no właśnie z własnej winy mieli odwagę zacznie posługiwać własnym rozumem tako się przypomniało lekcje języka polskiego zobowiązań to efekt zależy od nas już w Polsce z udziałem nie chciał tego Kanta wycofać tak wprost to teraz spójrzmy na elektoraty inne chronić mówi 82% wyborców PiS-u 42% wyborców PSL 41% Konfederacji 40% Polski 205021 koalicji Obywatelskiej 7 lewicy tutaj też bez zaskoczeń no tak to ten wynik koalicji Obywatelskiej może jest dość ciekawe prawda, bo zawsze zastanawiamy nad tym, jaki jest profil takiego typowego wyborcy koalicji Obywatelskiej i na ostatnich miesiącach z tych różnych badań wynika, że koalicja Obywatelska ma wyborców prawdopodobnie, którzy są trochę bardziej powiedzmy liberalni światopoglądowo niż przez długi czas była partia Platforma Obywatelska teraz za czasów ten powrotu Donalda Tuska można powiedzieć, że Platforma trochę dopłat goniła do tych wyborców prawda np. zgadzając się na postulat wyboru kobiety w sprawie dopuszczalności aborcji do trzeciego miesiąca i kilku innych takich rzeczach wydaje się, że Platforma po prostu też trochę dogoniła do swojego elektoratu, który nieco bardziej postępowy od niej samej, ale jeśli chodzi o pozostałe partie to rzeczywiście bez bez wielkich zaskoczeń z późno jeszcze na wnioski, które też wciągają redaktorzy oko Press, mówiąc że nadzieje lub kalkulacje lewicowej części opinii publicznej lewicowych polityków, że kolejne rewelacje na temat Karola Wojtyły spowodują masowy ruch popierający od Janie Pawle nie przestrzeni publicznej okazały się płonne no chyba jednak koniec końców jest także na szczególnie w takim kontekście, gdzie mamy wojnę i na niedawno pandemia i kryzys gospodarczy podwyższoną inflację w no jeszcze można wymienić parę takich ważnych i czynników produkujących taki rodzaj niestabilności społecznej może jeszcze obalanie ważnych postaci z historii Polski niekoniecznie musisz się z bardzo czy po prostu Polakom szczególnie dobrze kojarzyć, bo to jest jakiś taki dodatkowy element, który wymaga mierzenia się własną tożsamością historią i w ogóle takie rewolucyjne zmiany rzadko dokonują się sposób, że rzadko zmiany tego rodzaju po prostu dokonują się w sposób rewolucyjny w Polsce trzeba powiedzieć i tak sekularyzacja postępuje bardzo szybko to znaczy istnieją badania, wg których Polska należy do najszybciej sekularyzmu mających się społeczeństw na świecie, więc w tym sensie to, że te wyniki badań są takie czy inna i że część osób jak chce chronić autorytet Jana Pawła II to i tak nie zmienia tego faktu, że jeśli popatrzeć na kilka ostatnich dekad no to polskie społeczeństwo sekularyzmu jeszcze bardzo szybko wydaje się, że po prostu oczekiwanie tak, żeby się działo jeszcze szybciej jest trochę nierealistyczne czy to będzie także pomniki Jana Pawła II nie będą obalone tylko raczej pewnie mijane obojętnością to chyba jest tak też historycznie po prostu sprawa będzie jakoś wygasać sprawa emocji wokół papieża Polaka zresztą badania też pokazują, że im starsi teraz wyborcy, tym bardziej uważają, że papieża jego mit legendę należy pielęgnować pozostawić w stanie nienaruszonym, a już granica przebiega wśród badanych w wieku 4049 lat czyli, czyli ci, którzy wychowali się za pontyfikatu Jana Pawła drugiego, którzy pamiętają oczywiście podniosła atmosfera po jego śmierci no ale jednak już tu się zaczyna jakaś zmiana, acz najmłodsi wyborcy i obywatela to już właściwie Jana Pawła II traktują dość chemicznie rzeczywiście można się tego spodziewać się jest także przecież takie wydarzenia jak Solidarności i związane też z tym rola historyczna Jana Pawła II w Polsce no to jest jakiś element doświadczenia biograficznego i teraz pytanie o to czy ono może zostać przekazane na kolejne pokolenia i w jaki sposób może zostać z tego co widzimy nie każdy raczej nie zna swoje doświadczenie historyczne swoje doświadczenia formacyjne prawda to właśnie teraz jeszcze ważna uwaga właśnie, bo powiedziała pani redaktor rodzaj obojętności i wydaje się, że właśnie proces sekularyzacji to jest dokładnie to niektórzy sobie wyobrażają, że sekularyzacja to jest jakaś wrogość np. wobec religii wydaje się, że to jest właśnie coś innego to jest takie poczucie, że religia nie jest człowiekowi w codziennym życiu do niczego konkretnego potrzebna w tym sensie właśnie zajmuje się tymi sprawami regularnymi ziemskimi prawda mniej zajmuje się sprawami fizycznymi bardziej sprawami takiego codziennego życia i właśnie obojętność wobec religijności można powiedzieć, że jest takim najbardziej z ważnym czy takim no najpoważniejszym wskaźnikiem sekularyzacji wrogość wobec religii to zawsze jest jakiś rodzaj konfliktu to znaczy, że religia cały czas ma jakąś ważną funkcję emocjonalną, którą pełni w społeczeństwie, które się walczy natomiast obojętność wobec religii jest właśnie rodzajem takiego sprowadzania spraw czy wartości ludzkich na ziemię to do praktycznych kontekstów życia codziennego zapytaliśmy też Polaków czy obrona dobrego imienia Jana Pawła II przez prawo sprawiedliwość pomoże PiS-owi w kampanii czy też nie pomoże zwiększyć szanse w tych wyborach nadchodzących czy też nie 41% uważa, że zwiększy szanse PiS-u 36%, że nie będzie miało to wpływu, a 13, że zmniejszy to znaczy, że być może są ci, którzy uważają, że PiS przesadzi za bardzo będzie szarżował z tą obroną Jana Pawła II jak wiemy od klasyka osłabia się wszystko to wciąż się przesadza Krzysztof Gawkowski wiceprzewodniczący nowej lewicy, z którą rozmawiam kilkanaście minut temu mówi, że to raczej nie będzie główny temat kampanii jak pan uważa pani doktor już w tu możemy tylko mieć intuicję, dlatego że jeszcze parę miesięcy i się do końca wydarzy nie wiemy nie wiemy nawet dokładnie przecież, jakie będą listy wyborcze, a więc też nie wiemy, jakie będą główne tematy kampanii może być także PiS trochę przesadził z tym Janem Pawłem drugi no wiemy przecież, że wszystkie te właśnie mamy żarty o Janie Pawle drugim, które sobie opowiada młodzież no to jest wynikiem pewnej przesady stawianiu pomników np. Janowi Pawłowi drugiemu w takim powtarzanie, że to była bardzo ważna postać, ale bez żadnego wyjaśnienia, dlaczego miałaby być ważna postać dla tych młodych ludzi, którzy po prostu jak powiedział 1 ze znajomych takich właśnie model osób ostatnio nowi dzieli tę postać twarz Jana Pawła II na zaszczytach do religii, ale poza tym to nie rozumieli, dlaczego ona jest w tych zeszytach, więc oczywiście przesadzić zawsze można moja intuicja jest taka, że w twardym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości to może być czynnik mobilizacyjny, dlatego że taka figura ważna figura kulturowa może symbolizować jakoś cel, jakim miało być podtrzymanie władzy Prawa i Sprawiedliwości, a myślę, że dużo mniejsze będzie znaczenie tego tematu poza tym poza mobilizacją tego właśnie elektorat PiS-u, więc to jest o tyle dla PiS-u korzystna że, że to zapewnia, że część osób pójdzie na wybory pomoże im zależeć właśnie takich spraw za może jeszcze kościół się aktywizuje jeszcze bardziej w tej kolejce oczywiście stoi w rozkroku tutaj, bo po z 1 strony takie ustawianie nigdy nie papieża można powiedzieć, że jest jakoś tam nie nie byłoby jako niezgodne z nauczaniem kościoła, które jednak mówią o tym, że tych fałszywych idoli mieć nie należy na 1, że w ubóstwie nie jest za dużo dla postaci ludzkiej, która jest zawsze jakoś tam obecna no ale z drugiej strony kościół też mi można powiedzieć, że trochę przykleił się do Prawa i Sprawiedliwości politycznie teraz każdy ruch, który by jakiś sposób podważał politykę Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do Jana Pawła II mógłby być interpretowane jako również wrogi wobec partii rządzącej, więc też wydaje się, że zbyt ochoczo kościół nie będzie tego rodzaju ruchy wykonywać, więc spodziewam się, że będzie raczej po prostu milczał w tej sprawie się przyglądał, a wzrost zainteresowania naprawę drugim pewnie będzie odbierał jako coś dla siebie korzystnego dr Tomasz Sawczuk kultura liberalna bardzo dziękuję za rozmowę również dziękuję pozdrawiam wywiad polityczny dobiega końca program przygotował Michał Tomasik, a dawał, a realizował Adam Szura i za chwilę do 360 c, na który zaprosi Adam Ozga ja państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA