REKLAMA

Co wynikło z fikcyjnych wyborów na prezydenta Polski wśród migrantów?

Los Polandos
Data emisji:
2023-03-28 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:16 min.
Udostępnij:

"Nie podoba mi się określenie „goście”. Nie jesteśmy żadnymi gośćmi, pracujemy w Polsce, mieszkamy, płacimy podatki… " Rozwiń »
Marta Romankiv przeprowadziła fikcyjne wybory na prezydenta Polski wśród migrantów, ukraińskimi kolorami zszyła polską flagę, sprzedawała papierosy na przejściu granicznym żeby zarobić na studia w Polsce. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Polan ser, czyli niepolski punkt widzenia słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik przyszedł czas na program los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia jak zwykle we wtorek po godzinie dwudziestej drugiej naszym gościem dzisiaj jest pani Marta Roman piw artystka interdyscyplinarna twórczyni instalacji prac wideo oraz sytuacji społecznych dobry wieczór dobry wieczór jak zawsze na początku tego programu pytanie jest to samo, gdzie się Rozwiń » pani urodziła dobry wieczór jest chór działa we Lwowie Ukrainie natomiast już od 8 lat mieszkam w Polsce, więc te mogły zaznaczyć, że ten punkt widzenia nie do końca jest taki niepolski być może świetnie, ale wróćmy do Lwowa w takim razie, bo pani mieszka tam rozumiem całe dzieciństwo tak we Lwowie tak dokładnie i później szkołę średnią studia też pani kończyła we Lwowie tak jest urodziłem wychowałem we Lwowie i też ukończyłem szkołę i kończy minivany rusza we Lwowie kierunek ceramiki artystycznej, po czym w wieku 20 lat przeprowadziłem się do Polski, a czemu pani się do Polski przeprowadziła przeprowadziłem się na studia, żeby studiować sztukę sztukę w sensie co do na jakieś ASP, na jaką uczelnię proszę powiedzieć tak tak składana Akademii sztuk pięknych w Krakowie natomiast z różnych okoliczności jednak ukończył Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie kierunek sztuki sztuki sztuka media, a później Akademię sztuk w Szczecinie i teraz jestem doktorantką Akademii sztuk pięknych w Gdańsku, czyli i w Krakowie pani była w Szczecinie i teraz jest pani w Trójmieście tek tak, chociaż mamy z panem akurat z Krakowa czy to, że pani ukończyła jeszcze we Lwowie kierunek ceramiki artystycznej czy to dla pani był czas takiej inwestycji pani nie wiem świat sztuki czy pani ma wrażenie, że ta ceramika artystyczna to jest coś co nie do końca się pani przydaje teraz, kiedy będziemy za chwilę mówili bardzo wielu pani działaniach artystycznych oczywiście, że przydaje mi się bardzo wielu aspektach może, chociaż nie tworzy teraz tak bezpośrednio ceramiki natomiast pewne umiejętności widzenie przestrzeni czy też, że związek z rzeźbą czy też, jakie zdolności manualne, ale też dążenie do tego, żeby tworzyć rzeczy użytkowe wciąż mi towarzyszą i wciąż są częścią tych działań, które realizuje jak dużo z tych rzeczy, które pani robiła, o których pani uczyła, kiedy pani uczyła ceramiki artystycznej to były rzeczy użytkowe jak często to były po prostu to była czysta sztuka formalna nie miała żadnego związku z UE z jakimiś przedmiotami to mogę powiedzieć także trochę nie wierzę w czysto formalną sztukę, która jest tylko samą formą sztuki dla sztuki obecnie też staram się jej unikać zawsze jednak interesowało mnie odpowiadania na pewne kwestie społeczne polityczne które, które więcej widziałem też wcześniej, chociaż rzeczywiście na tym kierunku ceramiki artystycznej głównie ta użytkowych była takim formalnym sensie w sensie użytkowanie przedmiotów natomiast wydaje mi się też to dużym stopniu przełożyło się na późniejsze tak mojej praktyki artystycznej, czyli tworzenie sytuacji społecznych i chęci takiego dążenia do tego, żeby to co tworzy było jednak komuś potrzebne przydatnym, a czy, ale pani perspektywy Polska jako kraj, gdzie można studiować dalej sztukę jest krajem, który z, jakiego powodu się lepiej nadaje do tego, żeby tworzyć taką sztukę przepraszam za określenie zaangażowaną w kasach politycznie albo nie społecznie czy Polska czy pani jak się przenosi do Polski pani myślała o pewnie w Polsce właśnie robią taką taką sztukę czy to dlatego pani przychodzi na studia nie dlatego natomiast oczywiście o w ogóle sztuce zaangażowanej społecznie o działaniach artystów artystek krytyczny od lat dziewięćdziesiątych dwutysięcznych takich Katarzyna Kozyra Artur Żmijewski Paweł Althamer dowiedziałem się rzeczywiście dopiero w Polsce trudno powiedzieć czy Polska jest lepszym miejscem czy nie wydaje mi się, że wszystko zależy od kontekstu na pewno ukraińska sztuka obecnie również jest bardzo zaangażowana politycznie większość artystów artystek odnoszą się do rzeczywistości która, zwłaszcza dzisiaj ich otacza, a więc na pewno ten kontekst jest inny, ale trudno powiedzieć czy lepszy gorszy zaczniemy proszę o rzeczy, którą być może nie tylko ja, ale jako pierwszy usłyszałem zobaczyłem, a której pani autorstwa Otóż z pewnym zaskoczeniem, ale też z uśmiechem obejrzałem z tego co pamiętam to był chyba warszawskiej Zachęcie taki pani projekt, który polegał na tym, że oto obcy krajowcy w Polsce cudzoziemcy znienacka mogą wziąć udział w wyborach prezydenckich i obejrzałem to i to było o tyle zaskakujące dla mnie, że po pierwsze, pomyślałem o tym, że rzeczywiście może powinni mieć taki takie prawo niektórzy z obcokrajowców proszę powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się zrealizować takie taką akcję, czyli te wybory głosowanie na prezydenta kraju dla obcokrajowców dlaczego, dlaczego do jak i pani wpadła na to, żeby właśnie taki koncept zrealizować tak dziękuję to pytanie rzeczywiście mówi pan projekt imigrant tej gwałt, który zrealizowałam we 2020 roku no może tak znienacka, dlatego że jestem jedną z obcokrajowcem nie, które mieszkają pracują w Polsce jest przed rozpoczęciem pełno oscarowej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy już był u nas około 2 000 000 już w tym 2020 roku i obserwując to rzeczywistość, która miała ciała jako migrantka w Polsce i również rzeczywistość, która otaczała moich znajomych widziałam dużo jest niesprawiedliwości związanej właśnie z nieposiadaniem określonego paszportu, czyli paszportu kraju, w którym mieszkamy pracujemy jak dużo praw obywatelskich są dla nas wyłączone z możliwości ku brania w nich udziału wykorzystania właśnie z tych praw i właśnie z jednym z takich prawie jest możliwość uczestniczenia w wyborach, ale również np. możliwość bycia wybieranym w takich wyborach więc, realizując swój dyplom w Akademii sztuki w Szczecinie postanowiono odnieść do tej problematyki i lipcu 2020 roku to był rok wyborczy czas, kiedy właśnie wszystkie media mówiły o kampanii prezydenckiej to był też czas przedwyborczy, kiedy Polki Polacy wybierali prezydenta kraju postanowiłam również zadać pytanie coby było, gdyby migranci emigrantki również mogły uczestniczyć w takich wyborach mogły podejmować decyzje polityczne na w takim samym stopniu jak jak inne osoby, które również mieszkają i pracują płacą podatki w Polsce i wynikiem tych przemyśleń właśnie był ten projekt imigrantek Walt, w ramach którego w 6 miastach w tydzień przed wyborami prezydenckimi pojawiły się punkty wyborcze punkty wyborcze miały taki charakter kampanii przedwyborczej, gdzie codziennie pojawiały się w innym miejscu i ustawiałem je w miejscu, gdzie migranci emigrantki starają się o karty związane z pobytem w Polsce czy dokumenty jest to miejsce, do którego prędzej czy później każdy migrant imigrantka przechodzi, więc właśnie jeszcze to było w czasie covid-u, więc bardzo dużo osób stało w kolejkach na zewnątrz po prostu tych budynku, więc właśnie przy tych budynkach ustawiłem te punkty wyborcze zapraszała imigrantów imigrantki do tego, żeby oddały swój symboliczny głos w wyborach, których realnie mogą wziąć udziału i chodziło głównie o to, żeby zaznaczyć jak duże jest głosów osób, która również mają równe obowiązki wobec państwa tak samo pracują, a jednak nie mogły rzeczywiście wpływać na politykę, która bezpośrednio dotyczy życia, które wpływa definiuje to po prostu to co co mają robić to co nie prawa pracownice prawa obywatelskie czy wydawania 2 z kart pobytu w bardzo dużym stopniu wszystko co się dzieje tak naprawdę jakoś dotyczy również czy polityki dotyczącej naszego ciała czy kwestia aborcji jednak jednak te osoby nie mogą nie mogą podejmować tego tego wyzwania i szykować na to co co po prostu dotyczy więc, więc tutaj głównie na tym zależało też bardzo ważny z punktu widzenia osób takich jak ja, który po obejrzeniu pani prace zaczęły się głęboko nad tą sumienie sprawiedliwością zastanawiać, ale jak to wyglądało z drugiej strony jak reagowały te osoby, które pani pytała pani podchodzi do nich mówi proszę są wybory prezydenckie proszę oddać głos jako nie reagowali ci ludzie, którzy nagle się okazać, że mają prawo głosu proszę o tym opowiedzieć bardzo różnie te są no właśnie okazało się, że mieli prawo głosu takim symbolicznym kontekście niestety, ale reagowanie bardzo różnie bardzo dużo osób mówiło, że się nie znają na polskiej polityce celnej przykład i później zaczynam z nimi rozmawiać to również właśnie to było związane z tym wykluczeniem z możliwości po prostu podejmowanie pytań związanej związanych z tą polityką więc, a więc, z czym logicznie to osoby czuły się wyłączony z tego systemu, a więc starały się również w tym nie interesować się były osoby, które były bardzo dobrze zapoznany temu, kto akurat, jakie są jacy są kandydaci mówili także bardzo byśmy rzeczywiście chce głosować czy chciały głosować ja też bym chciała znaczyć bardzo dużo osób dołączyło się do tego projektu jako wolontariuszka wolontariusza to byli również migranci imigrantki, które mieszkają w Polsce od o wielu albo od od wielu lat albo mniejszego czasu były to osoby z różnych miast dołączyły się również te akcje organizacje porządku pozarządowe fundacje, które również się zobaczyły ten wątek jako wątek ważny do podjęcia jako wątek, którym trzeba się zająć, więc miało to jakieś dźwięk tej społeczności imigranckiej raczej pozytywny w większości przypadków to proszę powiedzieć w takim razie, kto wygrał w tych wyborach, które pani zorganizował w wyborach w ramach projektu postanowiłyśmy razem również po konsultacjach ze osobami, które współuczestniczą w tym projekcie, że nie będziemy podliczać głosu, a po pierwsze, dlatego, żeby wynik tych wyborów nie był zmanipulowany np. przez jedną z partii politycznych, które by np. uznała, że chciałby jakoś użyć we własnych celach, ale po drugie, też, dlatego że postanowiłyśmy nie otwierać tych urny zostawić jako symbol głosów, które się w tych wyborach nie liczą do momentu aż, kiedy a, kiedy jednak to prawo być może kiedyś będzie zmienione kiedy, kiedy te osoby jednak będą miały prawo do tego, żeby głosować mnie nie są niesamowicie w razie wrażliwe jest to spojrzenie, które pani prezentuje na takie konsekwencje działań w sumie artystycznych, a proszę powiedzieć czy spotkała się pani z komentarzami już po przeprowadzeniu całej akcji i czy to zawsze były komentarze takie, na które pani liczyła czy też czasami zdarzały się no jakieś nie wiem ksenofobiczne komentarze ludzie mówili no chwileczkę Polacy Polki mają prawo głosu, a migranci nie powinni mieć tak oczywiste po tym, jak o tym działaniu napisałem różne media polskie pojawią się różne głosy oczywiste wspierająca, ale także, ale także te krytykujące czasem bardzo dedykuję radykalny i wręcz boleśnie red krytykujące ten projekt mówiący właśnie no przywołujące trudną historię przede wszystkim Ukrainy Polski związaną z kwestią wołyńską i w ogóle takie ksenofobiczne komentarze o tym, że złożenie powinny osoby przyjeżdżające tutaj zajmować się sprawami politycznymi tylko powinni czuć jako gość u goszczeni w Polsce i cieszyć tym co mają z tym absolutnie się nie zgadzam, ponieważ nie jesteśmy absolutnie gośćmi tylko o pracujemy i po prostu mieszkamy na takich samych warunkach jak każdy inny i nie prosimy o to, żeby nas ktoś gęsto tak jak kogoś w domu, więc to akurat metafory uważam za bardzo nietrafne bardzo często niestety się z nią spotykam, więc tak, bo było bardzo różnie, czyli ja rozumiem, że to to jest sytuacja, kiedy pani pokazuje osoby z Ukrainy np. Ukrainy jako pełnoprawnych obywateli, którzy niestety nie mają pełni praw tylko czy to oznacza, że poza, bo Stali się zajmuje sztuką, czyli czy poza panią naprzód, która nie, więc organizacji pozarządowych albo jakaś partia polityczna powadze słyszała pani o tym, że podjęła poważnie ten temat czy stało się coś takiego jak czasami dzieje się, że jednak umieszczona została pani w świecie sztuki i nie ma przełożenia na polityczną reprezentację tego jak pani patrzy z perspektywy czasu na losy tego projektu to mogę odpowiedzieć w ten sposób, że niestety, ale żadna partia polityczna nie podjęła się tego wyzwania, żeby odnieść się w ogóle do do tej kwestii też w ramach tego działania razem właśnie z organizacjami pozarządowymi m.in. ze stowarzyszeniem interwencji prawnej wysyłały my listy do każdego z kandydatów z prośbą o odniesienie się właśnie kwestii związanych z polityką migracyjną, które miałyby znaleźć nowych programach, ale niestety bardzo mało, kto porusza w ogóle kwestie migracyjne w tych programach wyborczych co również było związane z tym, że migranci imigrantki nie są tą grupą docelową, które może jakoś wpłynąć na wyniki tych wyborów, więc politycy niestety nie nieuznanie za słuszne dni o odnieść do tych kwestii natomiast rzeczywiście organizacje pozarządowe bardzo poważnie potraktowały ten wątek odbyły się też dyskusje takie już może też spoza samego pole sztuki z ekspertami ekspertami, które zajmują się tematy migracji, a jednocześnie chciałabym zaznaczyć tutaj, odnosząc się do historii, że właśnie taki akt symboliczna z symbolicznego głosowania również wykorzystywał kobiety pierwszej fali feminizmu, żeby uzyskać prawo do głosu no i było było to jedno narzędzie rzeczywiście, dzięki któremu udało się im to prawo uzyskać, więc wydaje mi się, że takie działania mogą mieć przełożenie na rzeczywisty skutek polityczny, ale ta historia z feministkami, które głosowały właśnie w ten sposób czy tą panią jako inspirowało właśnie do tego, żeby stworzyć taką akcję tak naprawdę muszę przyznać wyszło to dosyć przypadkowo, bo dowiedziałem się o tym akcja już po pod podpory realizacji tego projektu, ale bardzo ucieszyłam, że rzeczywiście coś takiego się działo i że zupełnie intuicyjnie, gdyż ta forma trafiła również w to co co wydarzyło się w historii przejdźmy do rzeczy, która wcześniej się odbyła, ale też jest arcyciekawa proszę powiedzieć wszystkim, dlaczego w 2016 roku sprzedawała pani papierosy na przejściu granicznym, a proszę o tym opowiedzieć, a więc jestem troszkę zaskoczony ze zaskoczone, że pan na ten projekt, bo nie jest tak szeroko omawiany, ale tak była to, bo to projekt zrealizowany jako jeszcze studentka pierwszego roku studiów na Uniwersytecie pedagogicznym i ten projekt miał na celu naświetlenie problematyki, jaką jest wymagana opłata za studia od studentów, które pochodzą spoza Unii Europejskiej, czyli również od studentów z Ukrainy właśnie te opłaty to był jeden z w jeden z powodów, dla których nie mogą studiować na Akademii sztuk pięknych w Krakowie, ponieważ kwota, którą na Akademii sztuk pięknych trzeba było zapłacić była po prostu nieosiągalne dla mnie jest to, więc na Uniwersytecie pedagogicznym również pociąg na również pociąg ze studia co prawda mniej, więc postanowiłam podjąć się takiej pracy, która w, którą widziałam obserwowałam jako osoba przekraczająca ciąg granicę polsko-ukraińską czyni sprzeda papierosów na granicę i w ten sposób zarobić na 1 dwugodzinny wykład postanowią sprawić musiałabym pracować, żeby w ten sposób właśnie zarobić na na studia, bo to jest też tytuł tej pracy 1 dwugodzinny wykład, a właśnie proszę powiedzieć ile trzeba pracować w taki sposób jak pani pokazała, żeby zarobić na ten 1 dwugodzinny wykład no właśnie zależy to od uczelni, ale wg stawek roku 2018 lub dziewiętnastym, a przeznaczyłam na ceny 1 dwugodzinnego wykładu na Akademii sztuk pięknych w Krakowie, gdzie właśnie bardzo chciałem studiować było to 60 paczek papierosów łatwo łatwo sprzedać, bo pani teraz wie jak te warunki żądania łatwo sprzedać tyle paczek papierosów no, chcąc znać chciałbym znać co ta praca przede wszystkim jest nielegalne nie można sprzedawać paczek papierosów na granicę, a poza tym przewód można nie tylko w 2 tutaj, podejmując tematy, wcielając się role takie osoby no rzeczywiście był zresztą ta praca będzie bardzo dużym ryzykiem na pewno bardzo bardzo trudno jest zarobić na w ten sposób na dobrze, gdyby pani Straż Graniczna albo policja złapała to co pani powiedziała, że ten projekt artystyczny na to sytuacja okrutne granicy była nawet tak tak tak powiedziałbym, że to jest projekt projekt artystyczny sytuacja na granicy była w celu sprawdzanie tego jak praca wygląda, więc trochę traktowałem to jako działania antropologiczne, więc sem miałem nadzieję, że się nie zapyta czy to jest także z po tej pracy albo może po rozmowach już po realizacji tego projektu, kiedy słyszała pani jak ludzie reagują, zapoznając się z tym miała pani wrażenie, że jednak jest w Polsce stereotyp, a osoby z Ukrainy, która pracuje w tych gorzej opłacanych zawodach nie nie zawsze legalnie czy myślała pani o tym tak tak oczywiście jest jestem stereotypom wciąż jest o osobach migrantach migrantach, ale również osoba z Ukrainy jako osobach pracujących lub nisko płatnych zawodach jako no i jako sprzątaczki pracownicy domowe czy jako pracownicy na budowie, więc rzeczywiście bardzo dużo osób pracuje w tych sektorach, ale też nie zawsze tylko w tych sektorach migranci Grant pracują no tak niektórzy zajmuje się sztuką nawet są wśród nich artyści interdyscyplinarny jest interdyscyplinarne twórczyni instalacji prac wideo oraz sytuacji społecznej takie jak pani tak oczywiste oczywiste i zdaje sobie sprawę ze zróżnicowaniem tego tej grupy, więc absolutnie nie chciał nigdy podkręcić stereotypu o migrantach migrantach jako osobach tylko sprzedających np. papierosy to było akurat sposób na na odniesienie się do tego stereotypu, ale na pewno nie wspieranie go, a no właśnie np. projekcję migranta kawały, o którym rozmawialiśmy z panem czy również projekt euro warsztat, który teraz jest pokazywany w muzeum Warszawy staram się chcesz z zrujnować ten stereotyp o osobach z Ukrainy czy migrantach migrantach tylko jako właśnie osobach pracujących chcę w nisko płatnych sektorach tylko zależy mi na tym, żeby pokazać sprawczość tych osób i pokazać jak wartościowe są ich pomysły nie miała pani takie myśli podczas realizacji tego projektu, a tam na granicy, że w sumie bardzo wiele osób tak pracujących z różnych powodów taką taką po prostu wybiera taką strategię to trochę na granicy prawa być może nie jest to niezwykle aspirująca praca, ale być może dla wielu osób jest to idealne zajęcie czy to czy trochę tutaj idealizuje w tym momencie to proszę powinno wydaje mi się, że pan trochę idealizuje, a nawet trochę na pewno nie jest kwestia wyboru na pewno podejmowanie pracy nielegalnie tak małe pieniądze nie jest kwestią tego, że po prostu ktoś chce pracować tylko raczej kwestia przymusu i niemożliwości podjęcia innej pracy, żeby zrobić na przetrwanie, więc raty żadne z tych osób albo większość tych osób nie robi tego, dlatego że po prostu ta oczywiście do wspomniany przez panią projekt muzeum Warszawy do niego jeszcze dojdziemy ale zanim to bardzo chciał, żeby pani krótko powiedziała o akcji szycia polskiej flagi dlatego, że to jest niezwykle silny mocny symbol, a jak, skąd wziął pomysł jak to w szczegółach wyglądało proszę opowiedzieć, a i ja bym chciał tylko się upewnić, bo pan chodzi o te taki prototyp, który stworzą, czyli polską flagę zszytą żółto dzięki w pełni tak jak pani mówi o tym PRoto deptak w pro tak tak aha proszę proszę opowiedzieć o tym no te to była taka inicjatywa, którą chciało zainicjować w 2019 roku do dnia niepodległości Polski wtedy razem z migrantami gankami z Ukrainy w Krakowie chciałbym musieć polskie flagi, które były właśnie z siekierą żółtą niebieską nicią i zawiesić je w przestrzeni Krakowa natomiast nie tajny projekt się nie udało ze względu na realizację tego projektu nie udało ze względu na negatywną opinię prawną, ponieważ realizowaliśmy ten projekt we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i prawniczka Urzędu Miasta Krakowa postanowiła, że w Afryce polskiej flagi innymi nićmi niż białe jest niezgodne z prawem, a więc, a więc realizacja tego projektu niestety nie udała, czego bardzo żałuję, bo rzeczywiście to było to był taki gest, który miał wskazać na na obecność w ogóle migrantów w tym przypadku Ukrainy w polskiej w Polsce we wszystkich sferach pokazać, że tak naprawdę również migającymi randki z Ukrainy budują Polskę budują przyszłość kraju ekonomię i i również dać z jakiś taki wyraz tym uczucia osoby o osoby osobom, które miały brać udział w tym projekcie w dniu, w którym miałyśmy razem sieć chwali, które były bardzo pozytywnie nastawione i bardzo chciały też też zrobić ale, ale rzeczywiście przez to opinię prawną niestety ten projekt skończył się tylko prototypy które, które powstały, ale nigdy nie zawisną w przestrzeni Krakowa to jest o tyle ciekawe, że skoro zaczęliśmy od pani projektu od akcji Anny imigrant tej rewolty o tym, że migranci w takich symbolicznych wyborach wybierali prezydenta co też jest po prostu niemożliwe z prawnego punktu widzenia po prostu nie w Polsce trzeba mieć obywatelstwo, żeby wybrać przeszliśmy do rzeczy, która jest niemożliwa z prawnego punktu widzenia czyli, żeby Polska flaga była szyta z kolorami sugerującymi ukraińską flagę, toteż sprawnie niemożliwe ciągle jesteśmy w tej samej opowieści, że ten świat wyrażony prawem i przepisami, że one trochę daleko najpierw od takiego aktu głosowania teraz od aktu wyrażenia pewnych pewnych emocji czy deszcz i to wydaje się, że wpadł w tym co pani robi jest bardzo istotne, że pani jak rozumiem ciągle w tej rzeczywistości prawnej tutaj musi funkcjonować czy miała pani przez sekundę taką myśl też trochę związane ze stereotypem, że artyści, a czasami są szaleni artyści czasami się normą w jakimś wymykają, żeby pomimo negatywnej prawnej opinii jednak wziąć tę flagę i łamiąc prawo zamach nad nią pokazać, że na razie to jest wyraz pewnej artystycznej wizji nawet, licząc się z tym, że pani dostanie mandat albo jakąś karę myślała pani o tym no takie bym przede wszystkim chciałbym się zgodzić z panem, że te rzeczywiście sprawne towarzyszy mi bardzo jako migające, ponieważ Rze no np. zawsze boję się brać udział w protestach strajku kobiet również, że gdzieś towarzyszy towarzyszy, jaki strach, choć brałem udział w tych strajkach, ale jako migrantka jednak poniosły większe konsekwencje niż się obywać obywatelki Polski np. więc również ten temat jest bardzo obecny w mojej praktyce artystycznej co do wspomnianej flagi to rzeczywiście myślałam o tym i również pokazywała mi np. na wystawie w Warszawie natomiast akurat w tej inicjatywie chodziło nam o tym żeby, żeby nie było tylko 1 uwaga tylko, żeby to było rzeczywiście dużo faktury będą użyte rynkami również migrantów migrantek, które będą mogły wprowadzić ten swój element do tych barw narodowych Polski i i to było takie kluby tego projektu dlatego też dlatego też oczywiście mogę wywiesić ten prototyp, które w, który powstał ale, ale na pewno nie będzie to to samo przejdźmy do projektu, który można zobaczyć muzeum Warszawy czy jego podstawową ideą jest pokazanie tego, że Europa zjednoczona Europa jest pewnym wyobrażony światem wartości, bo można odnieść wrażenie proszę zresztą opowiedzieć słuchaczom słuchaczką o tym projekcie jest bardzo bardzo ciekawy tak oczywiście projekt euro warte to jest projekt, do którego które obecnie jest muzeum Warszawy tak jak pan wspomniał, które rozpoczęliśmy w Poznaniu w pawilonie wtedy po powstały też pierwsze nagrania dlatego do tego projektu jest to działanie, do którego zapraszam mijanki migrantów, aby się wypowiedzieć na temat przyszłości Europy i na temat tego jak Europa powinna wyglądać to działanie odnosi się do właśnie również niemożliwości tego politycznego głosu wśród migrantów migrantek nie można nim niemożliwości wybrania także być reprezentantami reprezentantkami społeczności, do których należą, ale również właśnie przedstawienie tych pomysłów, które osoby pracujące w różnych sektorach jako pracowniczki pracownicy opieki czy fabryk fryzjerstwa sfery medycznej te osoby mają, w których są ekspertami ekspert kami, ale również dotyczących po prostu spraw, które bezpośrednio dotyczy jako matki jako migrantka jako osoby, które właśnie polityka migracyjna bezpośrednio dotyczy więc, więc ten projekt jest skierowany na to, żeby wysłuchać głosy, ale również właśnie zaprosić przede wszystkim osoby które, które chcą, żeby się wypowiedziały na na powyższe tematy i muzeum Warszawy znajduje się instalacja jest projekt otwartej w jej ramach można zobaczyć 5 wydał, które już zostały nagrane w Poznaniu są to w pewnym sensie manifest przemówienia przemówienia osób które, które zaprosiłam do projektu, które z chęcią zgodziły się wziąć w nim udział są to wydało nagrane w Poznaniu, ale także głównym elementem tej instalacji jest ustawiona kamera każda osoba, która przechodzi na wystawę doświadczenie migracji, bo takich osób przede wszystkim zapraszamy do wypowiedzenie się może w ramach tej instalacji wypowiedzieć się nagle swoją wypowiedź z, zapisując ją, dołączając do projektu do następnych edycji również w ramach tego w ramach tego działania siedemnastego mają zostaną przeprowadzone warsztaty z przemówień publicznych przeprowadzi je Dorota Warakomska Polska dziennikarka, która pomoże uczestniczkom uczestnikom w tym żeby, żeby przemawiający żeby, żeby również z ten głos które, które mają, który często osoby z doświadczeń emigracji często zauważyłam to wg swojego doświadczenia doświadczenie też osób, z którymi pracuję, że migranci imigrantki bardzo często wstydzą się np. swojego akcentu tego, że nie do końca znają, dobrze więc także może nie do końca znają kulturowy kontekst przez to również nie wypowiadają się politycznie nawet tam, gdzie mogłyby natomiast warto również ma zachęcić osoby do tego, żeby wypowiadać się przede wszystkim w kwestiach politycznych społecznych, ale również przygotować osoby do tego, żeby stały się częścią projektu i również właśnie w ramach w ramach tej wystawy instalacji realizujemy nagrania, które odbędą się dwudziestego 21maja także w czerwcu na jeszcze nie są do końca określone, które będziemy realizować już taki bardziej profesjonalny umówiony sposób ten na nagrania cały będzie się mówić będzie zaproszona wizażystka także fotograf, które będą mnie w tych nagraniach wspierać meta już Lipiński fotograf, który również realizowały portrety osób wcześniej uczestniczących w projekcie, więc to jest takie działanie, które jest cały czas procesy, które się rozwija i do którego bardzo serdecznie zapraszam pani myśli, że to co się teraz dzieje od kilku laty w Europie, czyli wzrastająca fala takiego izolacjonizmu myślenia, które się wyraża najbardziej chyba w takim określeniu twierdza Europa to jest coś co jest chwilowe, bo to jest zupełnym w kontrze zupełnej kontrze do tego co pani prezentuje docenia atmosferę euro warsztatu jak rozumiem tak rzeczywiście dostrzegam to, o czym pan mówi również zmyślą o tych procesach takiego zamykania się jest realizowany ten projekt euro warsztat tak naprawdę również projekt powstał już 2022 roku po rozpoczęciu inwazji Rosji Ukrainy pełną skalę owej i powstał takiej refleksji również nad tym, że i chęć w wyniku chęci znaczenie tego, że Ukraina ukraińscy żołnierze obecnie walczą również o to, żeby Ukraina została częścią Europy, ale również o wolne niebo nad Europą wolną Europę bardzo często o tym się mówi bardzo często ten wątek pojawia się w przemówieniu przykładowo tym razem za wyjątkową innych polityków politycy ukraińskiej, ale także europejskich, więc tutaj ten ten projekt również zacząłem realizować z myślą o tym, że bardzo był taką czuje czy potrzeba o tym, żeby mówić o tym czym Europa jest i czym Europa może być i tak naprawdę jako Europe u się walczy więc, więc również zadaje pytanie o to i mam nadzieję, że procesy zamykania się takiego znowu budowanie tych granic narodowych daje narodowych, które gdzieś tam są obecne jednak są co chwilowe, ale tego niestety nie wiem wie pani zajmuje się trochę grą wyobraźni czasami no fikcyjne rzeczy pani realizuje tak jak wybory na prezydenta, o których rozmawialiśmy prezydenckie wybory, więc dla pani pewnie nie będzie dziwne pytanie, ale pani sobie wyobraża Europę czy będzie bardzo inna od tej, którą mamy zjednoczoną Europę w momencie, kiedy nie wiem za parę może paręnaście nie wiem, kiedy za parę lat może Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej to jak to czy jak to zmienić samą Unię europejską wg pani nam przede wszystkim mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej i w bardzo bym chciała taką przyszłość widzieć i tak moim zdaniem na pewno zmieni na pewno to doświadczenie ukraińskie ty walki ze współczesnym faszyzmem ze współczesnym terrorem, które obserwujemy jest również potrzebny Europie teraz bardzo często widzimy jak w krajach zachodnich mam wrażenie, że wciąż, że wciąż nie do końca się rozumie co co się dzieje w Ukrainie czym tak naprawdę Rosja współczesna i czym to zagrożenie grozi więc, więc wydaje mi się, że ta to włączanie również ukraińskiego głosu do do do Europy do Unii Europejskiej również może po prostu wspomóc być może bezpieczeństwo w tym regionie, ale też rozumienie tych współczesnych wyzwań związanych z agresją innych krajów na wolne demokratyczne państwa to od strony politycznej rzeczywiście wiele osób może przyklasnąć panie, ale ten na koniec proszę powiedzieć czy pani myśli, że jakiś sposób sztuki sztuka, którą się w Europie robi czy ona będzie bardziej politycznie zaangażowana jeśli mówimy o przyszłości i uczestnictwie Ukrainy w Unii Europejskiej członkostwie Ukrainy Unii Europejskiej czy takie osoby jak pani zajmujący się sztuką bardzo bliską rzeczywistości społecznej czy one spowodują, że w ogóle Unii Europejskiej zacznie się bardziej myśleć o tym, że sztuka jest też odpowiedzialna za głoszenie pewnych idei tego nie wiem, ale mam nadzieję, że tak właśnie ten przykład ukraińskiej ukraińskie sztukę również, o którym wspomniałem wcześniej widzimy, że przy takich zagrożeniach jak jest jakieś swoje, kiedy naprawdę ta polityka zaczyna dotykać bezpośrednio twojego ciała, kiedy czuję po prostu, że nie jest bezpieczny z powodu również politycznych tak czy inaczej zaczynamy zajmować się tematami był bardzo blisko związanymi z rzeczywistością i wydaje mi się wręcz niemożliwe teraz mówienie o takich abstrakcyjnych rzeczach samej sztuce sztuki oczywiście może uciekać od tego co się dzieje ale, ale bardzo wydaje mi się to wręcz niemożliwe, bo jednak ten kontekst polityczny nawet nawet abstrakcyjne malarstwo i będzie postrzegany w tym kontekście, w którym one zostały stworzone do tego wydaje mi się, że tak naprawdę każda sztuka jest w jaki sposób polityczna, nawet jeżeli wyborem artysty artystki jest pewną ucieczką od tego kontekstu od polityczności natomiast tak mam nadzieję, że rzeczywiste artystki artyście coraz bardziej będą podejmować wątki po prostu ważne społecznie, które nie są jeszcze rozwiązane zadawać pytania, które być może są trudne to do takiego po prostu rozwiązanie bardzo szybkiego, ale po to, też wydaje się, że po to, jesteśmy, żeby krytycznie podchodzić do rzeczywistości i krytyczny sposób ją pojmować stawiać może trochę niezręcznie w niezręcznej sytuacji również z polityków polityczki bardzo panie dziękuję za dzisiejszą rozmowę Marta Romanka artystka interdyscyplinarna twórczyni instalacji prac wideo oraz sytuacji społecznych była z nami bardzo dziękuję za rozmowy dziękuję bardzo, jeśli państwo chcą do nas napisać to zapraszamy los Polandos małpa TOK kropkę FM los Polandos małpa TOK kropkę FM to jest nasz adres mailowy o kolejnych wydaniach programu los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia informujemy na portalu Facebook na profilu los Polandos, a do usłyszenia mówi Paweł Sulik za tydzień w każdy wtorek po godzinie dwudziestej drugiej mówi też do usłyszenia w imieniu wydawczyni programu, którą jest Małgorzata Połczyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: LOS POLANDOS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA