REKLAMA

P. Ostrowski, OPZZ: "Rząd łamie ustawę o związkach zawodowych"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-29 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG nasz pierwszy gość Piotr Ostrowski przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu zazdrością spogląda panna koleżanki kolegów czy to Francji czy Niemiec czy np. ostatnio także z Izraela no tak Francja niewątpliwie nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem to kraj, gdzie masowe protesty na ulicach to jest raczej rzecz Rozwiń » normalna zdziwiłem się, gdyby we Francji akurat tak nie było to się każde święto pracy jest dosyć gwałtownie na ulicach i święto pracy i przy jakichkolwiek innych próbach uczynienia prawa niekorzystnego dla pracowników rzeczywiście społeczeństwo bardzo wyraźnie podkreślam społeczeństwo mocno się uaktywnia związki zawodowe mają takie potężne zdolności mobilizacyjnej to jest cecha charakterystyczna Francji Niemcy może mniej duże zaskoczenie, że Izrael stał się takim miejscem, gdzie mamy do czynienia z też gwałtownymi protestami odnoszą się tam chodzi akurat takie prawa pracownicze to chodzi też kwestie praworządności i to jest interesujące, że związki zawodowe są w awangardzie, jeżeli mogę użyć takiego słowa tych masowych protestów w Izraelu oraz kiedy pan patrzy na to co dzieje się w tych krajach, których teraz rozmawiamy brakuje panu trochę tego, że w Polsce pozycja związków zawodowych po pierwsze nie jest tak duża po drugie, społeczeństwo nie zawsze z tymi związkami się tak identyfikuje właśnie teraz możemy spojrzeć na Polskę i zastanowić się coś takiego dzieje w naszym kraju UE moglibyśmy powiedzieć mamy rekordowo wysoką inflację spadek płac realnych co się dzieje natomiast pewnie musielibyśmy spojrzeć na każdy każde przedsiębiorstwo z osobna każdy zakład z osobna tak jak inny ustrój też stosunków pracy czy związków zawodowych mamy, że skupia się to na tym co dzieje się na poziomie przedsiębiorstwa i tutaj i UE działania są podejmowane czy związki istnieją związki są związki podejmują negocjacje czasami wchodzą współ czasami ten spór jest mniej gwałtowny czasami bardziej gwałtowne dochodzi do osiągnięcia jakiegoś kompromisu te podwyżki są może one nie są tak znaczące jak pracownicy sobie tego życzyli ale gdy spojrzymy na poziom przedsiębiorcy w Polsce to widzimy, że te związki zawodowe działają tam, gdzie są w większości przypadków one działają oczywiście no i teraz porównaj porównamy sobie Francję do Polski czy Polskę do Izraela możemy zastanawiać się no ale nie ma tych masowych protestów na ulicach no faktycznie ich nie ma może w najbliższej przyszłości to się zmieni natomiast natomiast bardzo wiele, że bardzo wiele dzieje się na poziomie przedsiębiorstwa są prowadzone negocjacje tam są prowadzone spory związki zawodowe dziś na poziomie przedsiębiorstw tam, gdzie one są głównie skupione działają, kiedy pan mówi, że może to w przyszłości się zmieni to ma pan konkretnie na myśli jakieś akcje protestacyjne, które mogą się wydarzyć w roku wyborczym nie chce niczego przesądzać jesteśmy w trakcie wewnętrznych dyskusji na ten temat nawet w przyszłym tygodniu będziemy na ten temat rozmawiać główny by główny problem w OPZZ jak rozumiem oczy ze swym gronie głównie w PZZ na razie na pewno na poziomie OPZZ przede wszystkim duża frustracja wśród pracowników szeroko rozumianej sfery finansów publicznych nie chcę mówić tylko w sferze budżetowej tylko właśnie sferze finansów publicznych albo szerzej nawet usług publicznych tam to niezadowolenie jest największe tam ta relacja pomiędzy wzrostem płac, a inflacją jest największa na niekorzyść pracowników i tutaj należy się spodziewać w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej jakiś wystąpień jakiś protestów to poczuć od wewnątrz, gdy rozmawiam z koleżankami kolegami właśnie z usług publicznych jak dopytują te protesty nie dlatego, bo chcę być dobrze zrozumiany, że nie chciałbym, żeby cokolwiek w Polsce doprowadziło do tak gwałtownych wydarzeń jak to możemy obserwować w innych krajach, ale wydaje się, że z drugiej strony powodów do jak pan mówi frustracji czy dex niepokojów w tym obszarze takim społeczno-gospodarczym ostatnio w Polsce nie brakuje, więc tak się zastanawiam czy czy kiedy porównamy się z tym inny innymi krajami w Polsce innymi krajami do Polski czy panu nie brakuje też no no tego, że ta pozycja związków zawodowych nawet przy tym niższym poziomie uzwiązkowienia jest np. we Francji ten głos jest dalece bardziej słyszalny niż w Polsce niewątpliwie tak Francja ma to do siebie, że to uzwiązkowienie będące procentowo nawet niższe niż w Polsce jest bardzo ciekawa pewnie dla naszych słuchaczy informacje być może zaskakująca związki dużo bardziej widoczne, ale widoczne są tak to znaczy istnieje takie przekonanie, że głos związków zawodowych jest ważne i niezależnie od tego czy jest się członkiem związku zawodowego nie jest członkiem związku zawodowego, kiedy związki zawodowe coś robią to warto się do nich przyłączyć co teraz zrobić, żeby w Polsce było tak samo, bo rozumiem, że tak by pan powiedział też no to jest też czynnik kulturowy prawda takie wieloletnie czy pokoleniowe nawet przekonanie co do tego że, że związki zawodowe mają rację tu w bardzo dużo zależy od nas samych od związkowców od liderów związków zawodowych do tego, aby przekonywać społeczeństwo pokazywać, że nasze postulaty są słuszne, bo są ja jestem co do tego absolutnie przekonany teraz sztuką jest przekuć to właśnie w podobną formę mobilizacji, choć podkreślę raz jeszcze Francja jest takim przykładem, który pewnie będzie bardzo trudno dogonić doścignąć natomiast już sam fakt przekonania wyrażania opinii podkreślania tego w dyskusjach publicznych że, że związki zawodowe mają mają rację ten głos jest ważny będzie już miał znaczenie to znaczy też oczekiwałbym od decydentów od osób, które od ekspertów także, którzy podejmują głos w debacie publicznej, aby podkreślać to, że związki zawodowe też coś, w jakich sprawach mają czasami do powiedzenia skoro od decydenta mówimy to zatrzymajmy się przy tym temacie przypomnę, że państwa gościem dzisiaj jest Piotr Ostrowski lider OPZZ co pan wie o porozumieniu rządu z Solidarnością, bo dla wtajemniczonych przypomnę, że rząd całkiem niedawno z 1 związkiem zawodowym dokładnie rzecz biorąc Solidarnością powoła taką wspólną komisja dyskutuje się o postulatach związków zawodowych czy właściwie tylko tego 1 związku zawodowego teraz w różnych miejscach czytam, że spodziewane zakończenie prostej komisji ogłoszeń jakiegoś porozumienia absolutnie nie jestem włączony w pracę tego zespołu nikt z OPZZ bardzo nad tym ubolewam, że rząd w zgodził się w ogóle coś takiego aby, aby taki zespół powołać mamy przecież instytucje dialogu społecznego w Polsce ta instytucja ma swoje może nie bezpośredni, ale jednak zakorzenienie konstytucyjne tylko pan mówi pan ubolewa pytanie czy nie za mało no no no tak rząd moim zdaniem i jest to nie jest to zdanie odosobnione rząd łamie ustawę o związkach zawodowych art. 1, który mówi o tym, że władze publiczne mają obowiązek równo traktować związki zawodowe tutaj mamy w wyjątkowy przypadek nierównego traktowania może w ramach tej równości trzeba stworzyć taką drugą komisję tylko, że byłby w niej rząd i OPZZ akt zwróciłem się o to do pana premiera pan premier odpisał, że bardzo dziękuję za propozycję, ale proponuje spotykać się na forum rady dialogu społecznego, więc trochę zaprzecza sam sobie, bo lekarz w tym samym czasie spotyka się Solidarnością innym związkiem zawodowo za RDS, bo poza DSM, a spotyka się Verde się, bo to trzeba podkreślić, że Rze, że mamy regularne spotkania rady dialogu społecznego tego najważniejszego ciała dialogu społecznego odpowiedział pan jakoś na tę odpowiedź premiera tak odpowiedziałem w jaki sposób jak jak w takim razie to jest pytanie otwarte czekamy na odpowiedź pana premiera jak w takim razie należy rozumieć powołanie tego tej grupy roboczej pomiędzy rządem Solidarnością w kontekście tego jak sam przyznaje, że najwłaściwszym miejscem do rozmów na temat polityki społeczno-gospodarczej postulatów pracowniczych jest rada dialogu społecznego, kiedy porozumienie pomiędzy rządem Solidarność stanie się faktem poznamy to poza tym, o czym pan mówić o tym ubolewanie to spotka się jakimś nowym protestem pozostałych członków rady dialogu społecznego rozmawiać na ten temat jak na to zareagować niewątpliwie tak ten głos już był wyrażony w momencie, kiedy to zarządzenie ujrzało światło dzienne to było też jezioro łamaniu prawa no to dosyć ważne zarząd no no tak no tak tak zły, bo to jest literalne literalnie cytat z ustawy o związkach zawodowych na pytania powinna wyglądać po drugiej stronie poważną odpowiedź na taki zarzut na pewno będę podejmował ten temat forum rady dialogu społecznego jest to jawne omijanie jawne omijanie tej instytucji, która jak już wspomniałem jest konstytucyjnie zakorzeniona i to tam powinniśmy na temat, które są podejmowane ważne tematy ujawnieniu nie ulega wątpliwości co do tego, że te tematy, które są tam podejmowane są niesłychanie ważne także także dla nas są także, że przedsiębiorcy chcieliby na ten temat porozmawiać od tego właśnie lata dialogu społecznego po została powołana i po to, po to spotykamy się regularnie na tych spotkaniach, aby właśnie to rozstrzygać dziś spotykać się pośrodku równoważącym interesy pracowników przedsiębiorców państwa na koniec Panie Przewodniczący jeszcze 1 temat, chociaż zdaję sobie sprawę, że to temat rzeka czasu jest niewiele kodeks pracy mocno nam się zmienia przed nami nowe rozwiązania dotyczące pracy chyba nawet rewolucję zdalnej aż tak no ja sądzę, że po po dziewięćdziesiątym szóstym 2004 roku też dodaje, że tak to jest jedna z największych zmiany od początku transformacji tak naprawdę po zmianach to kodeks pracy z Pańskiego punktu widzenia kodeks pracy marzeń wielu przypadkach to jest krok w dobrym kierunku w wielu przypadkach to są rozwiązania, które my my oceniamy pozytywnie może nie 100% może 80 niewinnie zastanawiam się jak i jaki procent, a tych rzeczy złych jest mniej to co pan ocenia źle chociażby 1 rzecz podstawowa szkoda, że nie wprowadziliśmy rozwiązań dotyczących prawa do odłączenia się mówi się o tym bardzo silnie na poziomie europejskim w ramach pracy zdalnej oraz offline to prawo do wydobycia offline czyli by tak takiego prawa do tego, aby po określonej godzinie po zakończeniu pracy już nie nie odbierać tych maili już nie odbierać telefonu służbowego, aby mieć ten czas prywatny tak jak mówi o tym dyrektywa aktu, której implementacja, której implementacją jest chociażby te zmiany w kodeksie pracy, które osiągają Warszawy albo weszły w życie albo albo niedługo niedługo wejdą tych kwestii jest gdzieś tam sporo bardzo drobnych nie wiem ten o urlop opiekuńczy, który jest płatny 5 dni to ciekawe rozwiązanie prawda że, że na na będziemy mogli jako pracownicy 5 dni w roku wziąć takiego urlopu takiego zrobiłem nie zapłaci, za które ich tam aktualnie ktoś będzie korzystać z tego rozwiązania raczej nie podejrzewam, że raczej nie, czyli będzie jakoś wracać do zgody do tych tematów, o których mówimy o OPZZ nazwał rząd na pewno będziemy do tego wracać to jest to jest temat, które pewnie gdzieś wymaga wymaga poprawy no szkoda, że stało się także, że rzecz, że to będzie prawo na papierze, że raczej nikt z tego z tego urlopu czy zwolnienia opiekuńczego korzystać nie będzie, bo po jest bezpłatny, a jest jakaś konsekwencja tego, że ten dialog w Polsce ze związkami zawodowymi ze wszystkimi centralami no wygląda tak jak wygląda, czyli z tego co rozumiem tego co pan mówi pozostawia wiele do życzenia od wygląda różnie panie redaktorze, gdy spojrzymy gdzieś głębiej w w pracę rady dialogu społecznego to możemy różnie oceniać chociażby prace zespołów problemowych np. mam bardzo pozytywne odpowiedzi i wrażenia z pracy zespołu problemowego do spraw funduszy europejskich to jest to jest 1 ze wzorcowych niektóre być może w mniejszym stopniu ono wynika to też z tego, że nie mamy na przekazuje krajowy plan odbudowy no tak po nie ale, ale europejski fundusz społeczny plus jak najbardziej tutaj te prace są bardzo zaawansowane i przedstawiciele OPZZ bardzo bardzo chwalą współpracę i pozostałymi związkami zawodowymi przedsiębiorcami pracodawcami czy rządem w w tej kwestii dlatego mam nie omijać was za pomocą takiej osobnej komisji to jest bardzo zły pomysł źle się stało, że w ogóle coś takiego powstało, bo to jest to jest zły przykład i psuje tak naprawdę dialog społeczny, o czym mówił Piotr Ostrowski przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję jest dziewiąta 18 w radiu TOK FM to czas na informacje po nich druga część magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA