REKLAMA

Chanat Kazański i Powołże. Płyniemy Wołgą do Kazania.

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2023-03-31 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:27 min.
Udostępnij:

W tym chanacie jeszcze nie byliście! Swego czasu wysoko zurbanizowane rejony z prężnym handlem i rolnictwem stają się łakomym kąskiem dla Moskwy. Zaniepokojeni władcy Chanatu Kazańskiego dogadują się ze współwyznawcami z Krymu, licząc na pomoc Polski i Litwy, a nawet córka Nogajów pisze błagalne listy… a my nic! Chanat Kazański wpada w ręce Moskwy. Miałeś "polski chanie" złoty róg! W tym odcinku dowiecie się też, dlaczego Iwan Groźny uważał że Polacy są biblijnymi Filistynami.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia TOK FM, w którym dzień dobry mówią Adam Balcer Paweł Sulik, dokąd dziś wyruszymy słać zostajemy na naszej trasie po wielkim stepie Polacy Ukraińcy nie gęsi swoje przygody na prerii eurazjatyckiej mają i ruszymy dzisiaj na Powołże bardzo ważny region w Europie wschodniej powiązany historycznego pokażemy Polskę krainą i skupimy się szczególnie na okresie chanatu kazańskiego, bo na razie Rozwiń » robimy także poznajemy historie tych regionów z perspektywy tej ludności rdzennej, a potem pokażemy Polacy mniej też Ukraińcy wielki wkład w ich rozwój Babel Rzeczpospolita multikulti podcast historyczny okresem tydzień temu w podcaście opowiadają się takiej mapy podziału jak powinniśmy Hana pracowały i byliśmy między Dnieprem Wołgą, a teraz Wołgę płyniemy do góry do kazania Kazań słuchacze to jest miasto, które można nazwać stolicą poważa dzisiaj, żebyśmy sobie to zlokalizowali to są 2 bardzo ważne Republiki Tatarstanu Baszkiria Kazań stolicą Tatarstanu piąte miasto w Rosji wokół niej nich są Republiki ludu fińskich to są Marii czy Udmurcji opowie to są mord w innych fińskich to są krewni Finów Estończyków o różne imprezy robią kulturalno oświatowej tak dalej mamy też czuwa przy to jest lud turecki wyznający prawosławie, więc mamy mieszankę turecką fińską, a oprócz oczywiście potem Słowianie, ale wtedy jest ich niedużo w tym okresie, który będziemy opowiadać i region, który jest położone na bardzo ważnych szlakach handlowych, bo północ południe Wołgą pamiętacie już macie na pewno to skojarzenie od Waregów do Saracenów od morza Bałtyckiego do morza Kaspijskiego następnie na bliski wschód, a nawet do Indii jak pamiętacie z poprzedniego podcastu, ale też jest kierunek wschód zachód odnoga Jedwabnego szlaku prowadzi przez Powołże strategiczne miejsce podbój tych terenów to jest bardzo ważny etap w budowie mocarstwowej pozycji Rosji w jej historii o tym dzisiaj opowiemy, bo to jest brama do Azji centralnej i brama do cyber można powiedzieć, że to rodzaj korka, które trzeba trzeba wyciągnąć metaforycznie, żeby prawda przedostać się do tej butelki no i to były tereny, gdzie w średniowieczu przed najazdami mongolskim istniała wielka Bułgaria mają macie Bułgarii na Bałkanach, ale macie też tam Bułgarii, bo nazwa Bułgar Bułgaria, chociaż są Słowianie jest pochodzenia turkmeńskiego, choć Bułgarzy, którzy przybyli w siódmym biegu na Bałkany byli ludem tureckim i generalnie do tej tradycji odwołują się szczególnie Tatarzy i Czuwasze odczuwasz uważają, że język bułgarski turecki język jest ich język tylko tam trochę pozmieniał należy najbardziej podobne, ale oczywiście Tatarzy kontrują momencik 9002002. roku ze względu na te związki handlowe północ południe mieszkańcy powodzian przechodzą na islam i to jest coś niesamowite to jest pierwszy lud turecki, który przechodzi na islam nie w Azji centralnej tam na granicy z muzułmanami tylko tu pierwszy czemu oni wszyscy przeszli opłacało się opłacało się, bo biznes wielki i jak przyjdzie ci wszyscy kupcy z bliskiego Wschodu Azji centralnej to wszyscy otwierali bardzo szeroko buzie i był tzw. efekt działał w każdy chce być muzułmanin tak no tak tak taka była wtedy taki był okres cywilizacyjnie i 3 i kultura materialna była bardzo wysokim poziomie nazwijmy Azję centralną centrum świata i tam np. powstanie miasto i będzie Bułgar, a drugi 1 000 000 000 to Lidia sza teraz są szacunki tam mogło nawet do 100 000 ludzi mieszkać niesamowity olbrzym o tym jak tamte czasy i stamtąd kupcy ruszają Europy Środkowo-Wschodniej docierający do Polski docierają do Kijowa docierają na Węgry niektórzy tam osiedlają raczej nie dali dziesiąty wiek i 9011 na jazdy no przychodzą na jazdę mongolskie walczą przeciw komu go, bo z losami była przyjaźń czasami com przyjaźń biznes konflikt tutaj klęska Mongołowie wygrywają i te tereny stają się częścią złotej ordy, jaką rozpada się złota orda powstanie chanatu kazańskiego opowiadaliśmy o tym i przybywa ze stepu w tych właśnie ukraińską jak powstał pograniczu Ukrainy i Rosji z tych stepu przybywa lub Muhammed to on jest twórcą mówiąc żartobliwie Mieszkiem chanatu kazańskiego to jest rok 14003008. oraz wcześniej tak naprawdę został wyparty, bo był początkowo współpracował jak umarł wielki książę Witold, z którym się przyjaźnił, którego wspierał można powiedzieć był jego protektorem to jak pamiętacie doszło do wojny domowej w League na Litwie wielkim Księstwie też litra toczyła się bardzo na ziemiach ukraińskich i Świdrygiełło, który zastał na 2 lata księciem uzyskał wsparcie na początku właśnie loga Muhammada, ale potem udało się jak wiele król Polski Władysław Jagiełło udało się przekazać pić ulega Muhammada i wtedy świdry dzieło wsparł Saida Ahmeda, o którym wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, który został pierwszym Hannę wielkiej ordy, więc jak widzicie mamy 2 wojny w wielkim Księstwie litewskim i wśród Tatarów równolegle łączące się ze sobą wspólna historia i wypędzony przegrywa rusza na północ trafia do kazania mówi o tutaj zamieszkam dobre miejsce będę królem rent i władcą pamiętajcie o tym, że ten region też, gdzie świetna ziemia rolniczy, bo wam się oczywiście rozumiem pierwszy skażenie Tatar Jurta konie nie tutaj to jest bardzo też zurbanizowany region im bardziej na wschód, tym bardziej stepowa tak ważki rów i odnosi wielkie zwycięstwa nad Moskwą w 1400 trzydziestym ósmy ma skład od razu wiedział rozważmy, a on wielokrotnie mniejszymi siłami tutaj okazuje się, że można by powiedzieć pewnie Rosja Moskwa sobie pomyślała przyrządu cały czas tam bity osiedla niczego nie nadaje, ale się okazało, że się nadaje i odnosi sukcesy jeśli chodzi o te sukcesy to mamy coś takiego, że Ros g Rosję atakuje Moskwę przez Rosję Moskwa samą Moskwę stolica atakuje, a podczas drugiego ataku Moskwy bierze do niewoli wielkiego księcia moskiewskiego, więc to są naprawdę wielkie sukcesy i wtedy w 1400 trzydziestym ósmy ME to też jest przy pomocy bierze tego księcia Wasyla drugiego świat jest mały Wasyl drugi Słuchajcie wielki książę moskiewski jest wnukiem Witolda i widząc sprawował nad nim taką kuratelę protekcję jak był jeszcze tak przed ostatnie lata życia był naprawdę potężnym władcą i kto pomógł klubowi jeden z artystą Kraków, który z perspektywy Moskwy zdradził on po nazywał się Grigorij Protasiewicz on odpowiedział pochodził ze był wojewodą takiego miasta my cenisz k nie Mińsk ceni to jest miasto w Rosji na terenach dawnego Księstwa Czerniakowskiego, ale wówczas w latach trzydziestych to było wielkie Księstwo litewskie te ziemie pamiętacie spojrzycie na mapy to państwo, bo naprawdę potężne wielkie i naprawdę granice jego kończyły się niedaleko od Moskwy i on pomógł no przekazał ważne najróżniejsze informacje u głowi Muhammed owi, dlaczego on miał doświadczenie walki z Tatarami dostał się do niewoli tatarskiej Protasiewicz, ale świdry ginęło się musiał stawić m.in. gama metal, żeby go wypuścili, ale umówmy się z nim zaprzyjaźnił pamiętajcie tzw. czynnik ludzki ważny towarzyski chemia chemia między nimi niestety problem był taki Protasiewicza, że wydało się, że zdradził podczas źle, kiedy pod Moskwę dotarł u Mehmet Muhammed przepraszam was drugi zarządził, żeby Grigorija go aresztować oślepić o, więc były tzw. skutki uboczne konsekwencje następnie po można powiedzieć, że chana Kazań ski znowu zaszedł za skórę Moskwie Mojak Moskwa walczyła z wielkim ogrodem no to chanat Kazański zaczął atakować Moskwy, bo nie chciał, żeby Moskwa się za bardzo wzmocniła i żeby podporządkowała sobie wielki Nowogród i tutaj oczywiście można postawić zarzut to co wam mówiłem wielokrotnie, że Litwa Polska były zbyt pasywny i tu dochodzimy do takiej ciekawej historii właśnie jak w biografii różnych władców jak zmieniają się ich priorytety tak to nazwijmy mistyczne, ale chodzi o sojusze i tym władcą, który w latach siedemdziesiątych to jest bardzo ważny okres lata siedemdziesiąte piętnastego wieku historii Moskwy wtedy właśnie to jest bardzo ważny moment podbój wielkiego Nowogrodu przeciwnikiem Moskwy był brak Ibrahim miał żonę, która była bardzo wpływową kobietą, która nazwa Nursułtan i Nur Sultan potem wyjdzie za mąż będzie miał duży wpływ na niego zamach lego Greya tego Hana wielki Hana krymskiego, który będzie z nami walczył z wielkim księciem litewskim polską będzie sojusznikiem Moskwy koniec piętnastego wieku początek szesnastego potem stopniowo zmieni orientacji zostanie naszym sojusznikiem, ale odegra bardzo ważną rolę w historii, bo zniszczy wielką ordę co też Moskwie pomoże, więc ona była bardzo wpływowa działała zakulisowo bardzo kochała swojego syna Muhammada Emina i bardzo chciała, żeby był chamem kazania i współpracowała z Moskwą nazywane trzecim, żeby pociągnąć ten cel potrafiła względy cara zdobyć wyprawiła się m.in. na pielgrzymkę do Mekki i przywiozła stamtąd przepięknego arabskiego konia, który trafił posłać do tak jakby przywieźć naprawdę jak już luksusowego niesamowitego mercedesa i przekazała go wielkiemu jak się mówi się uczuciu wieki księciu Iwanowi trzeciemu, więc miał wsparcie Muhammed Emin będzie z dłuższymi przerwami rządził to jest okres psią piętnastego i szesnastego wieku jak z będzie dłuższymi przerwami, bo właśnie będziemy mieli coś takiego, że w Kazaniu będzie opcja antyrosyjska prorosyjska i Rosja będzie wykorzystywała, rozgrywając frakcję Jeffrey Hoss King bardzo dobry historyk, który napisał wiele książek bardzo ważnych Rosji postawił taką tezę, że to co się będzie działo wobec innych miast państwa mieszanie frakcji itd. m.in. wg niego wobec Polski w osiemnastym wieku te rozgrywki Dywity Impera to Moskwa sobie przed ćwiczyła właśnie w Kanadzie Kazański i jak stracił władzę Mohammed Emin to mógł zawsze uciec znaleźć schronienie w Moskwie w efekcie np. w roku 1500 w tym walczy po stronie Moskwy przeciwko Litwinom i Polakom na tych terenach Czernichów mężczyzna np. bierze udział w szturmie na pustych ból, bo Moskwa nim opiekuje, ale wikła się z tej współpracy tajny współpracownik śnie nic współpracowników HRM stał się niezależny jak w 1500 piątym został i chanem to Rosja traktowała na zasadzie, że tak naprawdę mogła powiedzieć od 1400 osiemdziesiątego siódmego z krótką przerwą i tak prezentowała też do nas jesteście naszymi wasala natomiast kiedy w 1500 piątym przy wsparciu Rosji wraca na tron buntuje się i wypowiada Rosji wojny i Rosja walczy z nim wysyła siły i okazuje się, że ma do czynienia z godnym przeciwnikiem, który pokonuje ją 1500 szóstym i to dwukrotnie i to zdecydowanie i jak atakuje, kto np. oblega Niżny Nowogród i tam jest taka sytuacja, że wśród jeńców są Litwini czytaj Rusi ni przede wszystkim z Ukrainy Białorusi wzięci podczas wojen z Litwą Moskwy i wypuszcza się ich mówi Słuchajcie jeśli zdobędą miasto to to będzie problem z rozpoznaniem, więc prawdopodobnie walczyć o własne życie dołączać cie dołączam i on wtedy jak decyduje się na uniezależnienie i na wojnę no to co robi zaczyna wysyłać do nas poselstwa i mamy poselstwa w 1500 szóstym proponuje nam Sojusz wojnę nie jesteśmy zdewastowany po wojnie 15051503 i rozpory na początku byliśmy niechętni, ale w 1500 siódmym wysłaliśmy po posła do okazania patrzy szeroko szerokie Horyzonty i tam ten poseł nasz z umarła niestety co powoduje, że niestety nie doszło wtedy do współpracy i na początku kazać walczy sam przeciwko Moskwie, a potem my toczymy wojnę 1570508 z Moskwą, ale generalnie fakt, że kazał się uniezależnia i walczy to jest dla nas coś korzystnego, bo inaczej skupiła się Moskwa o wiele bardziej na nas ta współpraca się intensyfikuje Litwy i Polski skazaniem w momencie, kiedy Moskwa ma znacznie poważniejszego przeciwnika po stronie opcji w Kazaniu antyrosyjskiej staje bardzo ważny gracz chanat Krymski z aktorem stoi Turcja pamiętajcie, że to jest zieleni turecki, ale który ma bardzo niezależną pozycję i często może powiedzieć do Turków dajcie mi tych w ten swój np. garnizon żołnierzy z kasy żołnierzy z morza czarnego, bo to jest rodzaj kondominium ja chce walczyć tam na północy Gui Rejowiec są traktowani pamiętajcie jako bosą to są potomkowie Czyngis-chana postrzeganego w wielkim stepie jako największy władca w dziejach i gdyby umarli Osmanowie to było normalnie zapisane w testamencie Greya 2 będą rządzić imperium osmańskie Szal teraz dochodzi do rzeczy, na które czekali pewnie słuchaczy od poprzedniego podcastu kończy się jak rozumiem dogaduje się nad Krymski z tym Kazański tak wreszcie wreszcie Gui Rejowiec sadzają swoich ludzi na tron w Kazaniu, więc Moskwa mówi o kurcze myślę, że mówi dużo gorzej tutaj możemy po rosyjsku po suka relacji twoja mać tak dalej tak jakby mnie reakcja na, bo już ich już jest dużo kraj jest wtedy dużo i od 15002001. roku mamy ewidentnie wojny okazania między Moskwą i Krymem i to wojnę angażuje się oczywiście też w jakim stopniu zobaczycie Litwa Polska zaraz wam powiemy, ale tutaj, żebyście 1 dygresja bardzo ważna jest ja cały czas walczy niczym Don Kiszot możliwe, że walka z wiatrakami to nie jest także Moskwa jest jakość spuścizną złotej ordy dyspozycją mongolską tatarską właśnie paradoksalnie ta centrali ZUS ją ca się Moskwa pod rządami sposób bezwzględną wkrótce realizująca, czyli coraz bardziej autorytarna pod rządami Iwana groźnego ma naprzeciwko siebie państwo, które jest jak kazania chanat spadkobierca złotej ordy, więc sina arystokracja frakcje partii można ich rozgrywać dzielić itd. nie ma silnej władzy centralnej to jest różnica paradoksalnie spadkobierca prawdziwy złotej ordy jest zderza się z państwem, które jest zbudowane coraz to to jest bezdyskusyjne dlatego też towarzysz Stalin, który ustaw młodszy miał od malin dlatego tak uwielbiał Iwana groźnego, tak więc 1500 piętnasty rok to jeszcze są czasy, kiedy rządzi ten Muhammad Emin mamy sytuację taką, że Zygmunt stary walczy z Moskwą wielki triumf oręża polsko litewskiego pod Orszą dzieci powinny być z tego torturowany w Polsce nie zawaham się tego są o wiele za mała Ostrowski Kniaź Hetman po prostu roznosi pył Moskwę i Zygmunt stary mówi sobie pewnie tak dobra spróbujmy poprawiły się relacje z Krymem Krym zaczyna z nami współpracować to teraz próbują wskazaniem weźmy ich kleszcze teraz robimy kanapkę z Moskwy i wysyła poselstwo, ale wtedy w lesie czuł właśnie Muhammed termin był starszy, więc tych było potem wysłane kolejne poselstwo niestety nic z tego wtedy nie wychodzi chamy terminu jest stary frakcja prorosyjska przeważa, ale rok 15002001. mamy inną sytuację, bo Krym przejął Kazań i Gireja mamy na tronie, więc jest opcja razem i co się dzieje pamiętacie jak wam opowiadaliśmy o akt o Eustachy albo zostawił Daszkiewicz wielkim kozaków związanej z rodziną w gdyńskim bliskich i innymi ukraińskimi brodami pochodzenia tatarskiego sam prawdopodobnie pochodzenia tatarskiego, który jest o nim, że wygląda jak Tatar ubierać jak Tatar mówi świetnie po tatarsku walczy nieraz Tatarami, ale nieraz też walczy po stronie Tatarów i tutaj zmusza ją właśnie on jego Kozacy Tatarzy Kazański i Tatarzy krymscy na Moskwę na miasto na stolicę i szaleją wokół Moskwy i walczą okazania, więc mamy naprawdę widzicie ten to jest GI część Air od, odwołując się do angielskiego cerkiewną Słowiańskiej Polacy Litwini co w tym czasie no są właśnie jako Kozacy to przecież dzieje za pełną po to ludzie za zgodą Zygmunta starego, ale my kończymy wojnę w roku 15002002. i teraz pojawia się coś takiego, że kolejną wojnę skończymy z Moskwą w latach trzydziestych ku przez kilka lat i potem nie będziemy toczyć długo wojen z Moskwą jak widzimy ten okres 15201552 mówi to z pełną odpowiedzialnością, że dzieci w Polskiej szkole powinny się uczyć tak popełniliście miałeś chamie złoty róg popychanie chanie Hani Polski nazywali Tatarzy polskiego władze litewskiego szczególnie białym chamem miałeś biały litewską Polski Jagiellońskiej kanie złoty rok, czyli w wcześniej wielki Nowogród właśnie mówi nasz potem miałeś Tatarów Kazański Krymski trzeba było z nimi wówczas jak najściślej współpracować nie tylko okresowo ani mieć długie przestoje strategiczne, że wtedy nie współpracował też nie toczyłem wojen z Rosją po podbój kazania jest niezwykle ważny nastąpi w roku 1500 pięćdziesiątym drugi w latach trzydziestych jesteśmy w Sojuszu z Krymem przeciwko Moskwie walczymy i Kazań walczy po naszej stronie, ale potem, kiedy są zacięte wojny Kazań Krym kontra Moskwa my siedzimy się przyglądam i to jest wielki błąd i w efekcie niezwykle symboliczny moment w roku 1500 pięćdziesiątym pierwszym na rok przed upadkiem kazania zdobyciem go przez Moskwę Iwana groźnego zaraz wam pokaże to było ważne film Mike był Regent KO cha, która sprawuje władzę matka Hana to jest częsta tradycja wśród Mongołów Tatarów pozycja kobiet w tym społeczeństwie lig wysyła do nas poselstwo z opcją to może być koniec koniec łabędzi śpiew walczmy razem ma za Maciejem zastanowiłem się to będzie rozpatrzymy nam to kończyć się w ten sposób, że Rosjanie 1500 pięćdziesiątym drugim roku zdobywają Kazań ona sama była córką beja, bo tak określono określono władcę Nogajów to jest lud turecki mieszkający od kazania od Astrachania na wschód dzisiejszy Kazachstan opowiemy wam o nim wody jak będziemy jechać dalej naszą karawanu następnym odcinku i jakie są, jakie są historie tych Tatarów oczywiście tak jak wielu Polaków Litwinów Ukraińców wybitnych ma korzenie tatarskie tak samo z Rosjanami i jej syn, który był małoletnim chanem ona właśnie sprawowała władzę za niego agencja po podboju chanatu został prawosławnym w przyszły na prawosławie i spotkamy go w roku 1500 sześćdziesiątym trzecim w szeregach armii moskiewskiej ROE moskiewski przeszłam Moskali jak szturmuje z nimi Połock, walcząc z Polakami Litwinami bardzo ważne miasto na Białoruś i nas kolejna historia to kazania broni jest jego ostatnim chanem Eddy Blair tak się nazywa ostatni Kan kazania, który przegra w 1500 pięćdziesiątym drugim można powiedzieć my koń znamy to jest pechowa rodzina, bo to jest prawną kach meta, a to to jest rodzina ja za co jak dziś zasiada na tronie to jest katastrofa niestety jak ktoś rzucił urok to jest jego prawnuk prawną i syn chana Astrachania Astrachań też mam opowiemy o euro jak będziemy mówić o nogach on też przechodzi na prawosławie i następnie walczył przeciwko trybowi tatarom krymskim, a następnie walczy na terenie Białorusi przeciwko nam, więc macie coś takiego, że człowiek, który w młodości walczy przeciw Moskwie potem zostaje Moskwicza linę Moskale tak się takie są były te częste Llosy ta bitwa jest niezwykle ważne po zdobycze kazania filmy powstawały tak od Eisensteina pokazujący Iwana groźnego dlaczego, bo takie zamówiliśmy strategiczny punkt jest ważna bardzo w historii Moskwy, bo po raz pierwszy mamy podbój państwa jak już terytorium, gdzie nie ma Słowian to nie jest róż tak i dlatego to jest tak ważne oczywiście zaczęli się tytułować władcy Moskwy są od Iwan groźny koronował na cara to będzie dla nas coraz poważniejsza to wiedziałby, że to jest częścią rosyjskiego imperializmu tej bardzo ważny element tak moment, bo co w 1500 czterdziesty siódmy Korona się na cara będzie się też tytułował carem Kazański czytaj fanem, bo tak tytułowano się, ale co jest ważne jak i w Moskwie plac czerwony ta cerkiew no wspaniała piękna oryginalna tak Bazyla Wasyla błogosławionego bardzo charakterystyczna symbol Moskwy tak z tymi wszystkimi komórkami zostaje zbudowana, żeby upamiętnić jako ci akt Dziękczynienia za zdobycie kazania, więc nawet to pokazuje i zobaczcie co jest jeszcze bardziej niesamowite ja wam mówiłem o tym nie nie uległ znicze tym historia tych domorosłych polskich znawców wielkiego stepu i ludów Turkish ski, bo są dramatycznie często o Jezus Maria z siebie jak to powiedzieć i tu i SA imię i mają Jan tak, dlaczego dlatego, że jakaś propaganda wtedy Rosji propaganda jest taka, że to były ziemie to co podbijają jest ich, że tam z kłamstwem kompletny, że w średniowieczu mieszkali tam Rusini przybyli strasznie długa, że nazywanie hołotą i Rosja nazywa nawet tutejszymi i oni podbili, a teraz sprawiedliwość dziejowa jest wszystko bzdura tam nie było ludności Słowiańskiej, ale macie historie my tu już byliśmy tą historię co będziemy mieć np. o Krymie tą całą odpowiedź to zobaczycie będzie ta sama opowieść o zastraszaniu drugi bardzo ciekawy motyw on się zaczytywał się w Biblii były nawet może obejrzeć Iwan groźny tak bardzo takim na gorącym fanatycznym prawosławnym chrześcijaninem i zaczytywał się w księdze król i tam jest opis dla nich i to przekładał, pisząc różne lista rzeki jest on jest niczym właśnie Salomon niczym Dawid i Izrael, który walczy z Filistynami i walczy z Kanadyjczykami kryje pomiędzy nimi jest i kto sądzi chwili z tymi Kanadyjczycy z 1 strony są Litwini Polacy, a z drugiej strony są Tatarzy mamy pisma litu i habitów, choć działek w mamy, czyli mamy coś takiego, że Polacy przykro mi jesteście jednym z marszu jesteście 1 worku z Tatarami i Filistynami jako ci prawda czy sojusznicy Surman po Hance wrogowie prawdziwej wiary i to odwoływania się do Biblii są bardzo częste w korespondencji niesamowitej Andrijem Kurskim często tutaj jak widzicie mamy ludzi, którzy są uchodźcami politycznymi takimi jak on książę, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu Ka kazania został nawet ranny podczas walk, a który uciekł do wielkiego Księstwa do Polski oczywiście jego rodzina zapłaciła za to straszną cenę jaj Iwan groźny wpadł w szał i stał się tak naprawdę takim symbolem emigracji politycznej był przeciwnikiem samodzierżawia był właśnie zwolennikiem tej o tego okresu historii Moskwy gdzie, kiedy była o wiele silniejsza arystokracja Moskwa to nie jest tylko samodzierżawia i otrzymał od Zygmunta drugiego nadania ziemskie na Wołyniu to może być wołaniem miejsca, gdzie znajdują schronienie uchodźcy polityczni pamiętacie cięcia Ferrum Michała, że też tam trafnym Kowel np. to są te tereny tam też umrze tam zostanie pochowany Kurski w monasterze Kowla nie przetrwał nas niestety monaster ją się tam bardzo żył zbliżył się do Konstantego ostrogskiego nie tak gospodarczy typu tego, który był protektorem prawosławia miał też spory np. Wiśniowiecki misji nie lubił kłócił się z nimi, ale można powiedzieć zintegrował się z elitami ruskimi Wołynia UE i jego historia też pokazuje właśnie ta jak pokręcone są te losy ten węzeł gordyjski polsko Ukraińsko białoruską rosyjski mimo wszystko tak ja odrzucam oczywiście te wszystkie Russkij Mir te bzdury, ale na po przykładzie biografii tych ludzi co widzimy jego syn z Wołynia przeniósł się do wielkiego Księstwa litewskiego do Białorusi i przeszedł na katolicyzm można powiedzieć stał się Polakiem tak natomiast jego prawnukowie w tej z tej Białorusi przeniosą się do Rosji przejdą na prawosławie i historia zatoczyła koło zdrajca z perspektywy wara groźnego ucieka, a tu prawnukowie marnotrawny wracają i zostają Rosjanami jest koniec siedemnastego wieku wybierają opcję rosyjską i czuć się zatrzymujemy, zostawiając naszych słuchaczy, czyli z perspektywy Iwana groźnego Filistynów kart pewnie wszyscy po listy czyni to list, a Palestyńczycy pali polis tym czy pewnie wszyscy pamiętają film Jima Jarmuscha, w którym chyba ligi po gra jednego z wyciągu, który czyta innym chyba nie umiejących czytać pismo święte tam najbardziej przerażającą nacją są Filistyni ci przerażenie piśmie nie słuchają kim są Filistyni kimś najgorszy mówi, po który gra zresztą banku kobieta też się dużo ciekawej no to dzisiaj państwo dowiedzieli, że państwo są perspektywy zależnego właśnie chwili scenami kim są państwo jeszcze to za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti do usłyszenia za tydzień mówią Adam Balcer Paweł Sulik podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA