REKLAMA

Czego można spodziewać się po Krajowej Sieci Onkologicznej w Polsce?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-03-31 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Adam Maciejczyk jest z nami dyrektor dolnośląskiego centrum Onkologii pulmonologii hematologii we Wrocławiu przewodniczący krajowej rady do spraw Onkologii oraz przewodniczący ministerialnego zespołu do spraw wdrożenia krajowej sieci onkologicznej to ona właśnie będzie najbardziej interesować się dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu, bo prezydent podpisał ustawę o krajowej sieci onkologicznej teraz będą tworzone rozporządzenia, Rozwiń » które mają doprecyzować zapisy tej ustawy przypomnę, że wprowadzenie tejże krajowej sieci onkologicznej poprzedził pilotaż się od 2019 roku w województwie dolnośląskim świętokrzyskim potem także pilotaż poszerzono województwo podlaskie natomiast 2020 roku także o Pomorskiej moje pierwsze pytanie o ten regionalny pilotaż, ponieważ ten pilotaż zawiera mierników, które pozwoliłyby na ocenę działania sieci to znaczy nie zbadano, jaki jest punkt wyjścia w związku, z czym tych wyników pilotażu miano do czego odnieść czy w związku z tym wprowadzanie krajowej sieci onkologicznej to będzie rozpoznanie bojem nie mogę się zgodzić z tą tezą, którą pani redaktor zawarła w pytaniu, ponieważ pewne parametry były znane od samego początku, chociaż bezradnego dobranym profesorze, że to jest teza, którą pan także powtórzył jako autor jeden z 6 tekstu poświęconego tej sprawie opublikowanego zagranicznym piśmie specjalistycznym miałem czytanie sygnatur do tego pisma zagranicznego jak dobrze pamiętam treść to byłby to PiS nadal, więc na to mówię oni to negocjować o fakt męczeńskiej ustala z o krajowej sieci onkologicznej został oparty na raporcie, do którego dostęp miała tylko garstka osób w Ministerstwie Zdrowia wzbudza wiele pytań dotyczących efektów krajowej sieci onkologicznej nie tymczasem ministerstwo nie spieszy niema oceny efektów pilotażu ani analizy problemów, które już się pojawiły to zaś jest sprzeczne z celem, jakim jest wprowadzenie pilotażu i stwarza ryzyko popełnienia błędów na większą skalę tak to były tezy jak najbardziej właściwe w momencie pisania publikacji, czyli 1,5 roku temu przypomnę, że wtedy była dyskusja na temat prezentowania jakichkolwiek wyników pilotażu krajowej sieci onkologicznej myśmy nasze wyniki pilotażu krajowej sieci onkologicznej pokazali już w grudniu 2020 roku z tych 2 województw i taki raport został przekazany do Ministerstwa Zdrowia raport, który również odnosił się do certyfikatu Międzynarodowego, które w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej, który ośrodek przeszedł jest certyfikat europejski nadzorowanym przez niemieckie to wrażenia panie profesorze coś innego pytałem o to, że jak się nie zbada na początku np. jakie są efekty leczenia w poszczególnych ośrodkach, jaka jest liczba przeżyć np. tych przeżyć pięcioletnich to potem nie można tego co się uzyskało w ramach pilotażu porównać prawda czy się poprawiło potem pilotażu po takim organizacji takiej organizacji systemu czy też jesteśmy miejscu też może się pogorszyło tak jest pani redaktor miała się odnoszą do tezy pewne informacji i analizy wadliwego systemu opieki onkologicznej znana od wielu lat wiemy o tym, że zachorowalność wzrasta i wzrasta niestety też w niektórych typach nowotworów śmiertelna mieliśmy do dyspozycji raporty Najwyższej Izby Kontroli, w którym mamy opisane niedostatki w zakresie diagnostyki molekularnej pan, ale one mówią ani o efektach leczenia w poszczególnych ośrodkach ani o liczbie powikłań ani o przeżyciach tych mamy tam nie ma banku, a o efektach nie dane NIK są łączy aktach leczenia, a jeżeli chodzi przecież, jeżeli chodzi o przeżycie całkowita, a jeżeli chodzi o diagnostykę to właśnie dane patomorfologii snem i dane w zakresie są w biologii do wyników badań genetycznych to są te informacje, które właśnie pilotażu nie ma monitorowane i monitorowane przez cały okres 4 lat dopłaciliśmy pokazał w razie pilotaż co pokazał pilotaż czegoś dowiedzieć myślały, że koordynacja opieki onkologicznej wprowadzona w pilotażu krajowej sieci ekologicznej przynosi efekty takie efekty, że pacjenci z poziomu 2030% dostępności do pewnych badań na końcu mieli praktycznie 90% dostęp do tych badań to w terminie, który był absolutnie akceptowany w zakresie jakości badań także tu pełna poprawa tak samo pokazał je i to na dużej liczbie ocenianych pacjentów, że toksyczność leczenia szczególnie leczenia chirurgicznego w Polsce jest na absolutnie akceptowanym poziomie takim jak najlepsze ośrodki europejski są te nasze wyniki badań tych danych zebranych pilotażu, bo już publikowane w recenzowanych czasopismach medycznych i to mi jest przedmiotem szerokiego zainteresowania szczególnie z tego powodu, że to jest bardzo duża grupa pacjentów to jest kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy pacjentów zależności od rodzaju regionu rodzaju nowotworu także już teraz mamy obserwację czteroletnie, a ten zarzut pierwotne nie było do czego odnieść nie może z tym my w związku z tym zrobić to taki trochę zarzut szczerze powiem, który powoduje, że właściwie możemy zrobić Boruc jest moment, który musimy zacząć, ale pan panie profesorze, że taki zarzut stawia także w marcu 2021 roku na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia ówczesny wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, który mówił trudno jednoznacznie ocenić efekty pilotażu, ponieważ nie można odnieść się do danych sprzed jego wprowadzenia, bo nie były systematycznie zbierana to jest jego zdanie i sensu wdziękiem nie musi się zdarza zgadzać akurat jego opinię uważam, że pewne aspekt, ale cytuję panu pańską opinię wypowiedź wiceministra zdrowia, które jak rozumiem jest zainteresowany tematem zarzuty, jakie się pojawiają ze strony onkologów i organizacji pacjentów, ale rozumie, że pan jest przekonany, że pańskie zdanie jest tym najwłaściwszym zdaniem i prawdziwym jestem przekonany o tym jakie mamy dane, jakie mam wyniki i które wyniki publikuję i próbuje pani redaktor wytłumaczyć, że taka ogólna teza, którą pani próbuje tutaj cały czas bronić jest tezą nieprawdziwą swojej ogólności bez zbyt dużym uproszczeniem no proszę wytłumaczyć także Sławomirowi Gadomskiego jeśli będzie miał okazję pan zna już nie działa w ministerstwach to zawsze warto ludzi uświadamiać się czy w takim razie wprowadzenie krajowej sieci onkologicznej to nie będzie rozpoznanie bojem jak rozumiem wszystko jest już sprawdzone podliczone efekty są pewne i to zadziała tak zadziałał klej i znowu niestety nie mogę się zgodzić do końca tak jednoznaczną tezą pani redaktor, bo sprawdził się pewne rozwiązania od pewnych rozwiązań jesteśmy przekonani, iż pewnego rozwiązania uważaliśmy i uważamy, że krajowa sieć onkologiczna nie powinno korzystać i powinny być one zarzucono także nie jest także cały pilotaż jednoznacznie przeszły do kraju wyszli ciąg logiczny tylko część rozwiązań przy czym chcę zaznaczyć, że koncepcja krajowej sieci onkologicznej to nie jest rozwiązanie, które powstało w Ministerstwie Zdrowia za rozwiązanie, które powstało środowisko onkologów dojrzało przez dojrzewał przez wiele lat i nie jest konsekwencją naszego doświadczenia wieloletniego, ale rozumiem, że przede wszystkim za tym pomysłem stoi pan panie prof. prof. Stanisław Góźdź dyrektor świętokrzyskiego centrum Onkologii w Kielcach tak nie do końca 2018 roku powstała koncepcja krajowej sieci onkologicznej, toteż zawarte w uzasadnieniu do do tej do pilotażu i ta koncepcja powstała z zespole, w którym znaleźli się konsultanci krajowi z zakresu świadczeń onkologicznych dla dorosłych, ale też onkolodzy dziecięcy i hematolodzy dorosły koncepcja krajowej sieci onkologicznej w 2018 roku to była koncepcja szerokiego podejścia do skoordynowania tych onkologicznych i znowu muszę nawiązać tutaj do naszych doświadczeń europejskich chcę zaznaczyć jasno, że europejski plan walki z rakiem to nic innego jak jedna z rekomendacji tworzenia właśnie tego typu sieci organizm ze szpitali po poradni po podmiotów, które zajmuje się opieką onkologiczną po to, żeby pacjentom zapewnić szerszy dostęp do diagnostyki leczenia onkologicznego, żeby w ten sposób poszerzać możliwości szybszego i też kompleksowego leczenia chorych, żeby nie zamykać tym pacjentom drogę możliwości tylko łącznie 1 szpitala, a także jest to bardzo silnie związane z naszym doświadczeniem europejskim zresztą w 2021 roku jako pierwszy szpital my nasz szpital w opracowaniu to sam certyfikat europejski właśnie dla kompleksowego ośrodka onkologicznego i szczegółowy dla 2 specjalnych lokalizacji w Łodzi to pojawia się pani profesorze taki zarzut pod adresem krajowej sieci onkologicznej żona koncentruje się tylko na leczeniu szpitalnym podczas gdy onkolog tylko w Onkologii leczy się profilaktyka wczesne wykrycie choroby, a do tego potrzebne są rozwiązania na poziomie poradni zresztą w we wspomnianym przeze mnie na początku artykule także ta kwestia się znalazła projekt pilotażowy obecnie projekt ustawy koncentruje się głównie na opiece szpitalnej, zaniedbując działania profilaktyczne wczesne wykrywanie nowotworów i jak ta Nędza profilaktyki, że tak to nazwę ma zostać rozwiązana pani redaktor profilaktyka to nie jest program tylko onkologów to jest szeroko rozumiany problem, ale i pomysł, żeby w ustawie nie było części plan dotyczący profilaktyki to jest związane z tym, że w tym samym czasie wdrażane są zmiany chociażby skoordynowanej opiece rodzic zakresu lekka PSZ, czyli lekarzy rodzinnych, bo lekarze rodzinni też zajmują profilaktyką przypomnę, że choroby nowotworowe są powodowane przez te same czynniki jak inne nasze chociażby przez tytoń tak samo jak i jak inne choroby chociażby choroby krążenia, a więc profilaktyka i ile i przypisywanie profilaktyki tylko łącznie do Onkologii to jest duże, ale to już obowiązuje, ale rozmawiamy o Onkologii, a tymczasem okazuje się, że przy badaniach mammograficznych Polska na siódmym miejscu od końca Unii badania kolonoskopowe w kierunku raka jelita grubego 8% pacjentów przy średniej unijnej 33% wydatki na profilaktykę mną ktoś globalnie tak przez ogólnokrajową niespełna 2% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną średnia Unii 3,5% no ja jedyne co mogę pójść jeszcze pani redaktor nad tym ubolewam jest to zdecydowanie za tym, żeby promować profilaktykę to, że to nie jest zapisane w ustawie to tylko świadczy o tym, że nie mogłem nie możemy wszystkich procesów opieki onkologicznej zawierać w 1 dokumencie, ale nie znaczy, że pomijamy profilaktykę albo zwracamy uwagę wręcz odwrotnie w ramach ustawy o krajowej sieci onkologicznej są już w tej chwili, po którym miejscu, ale są zapisy dotyczące konieczności koordynacji przyjęcia pacjentów pacjentek, chociaż bez za rozpoznaniem zmianami właśnie mam także profilaktycznym i stworzenia dla tych pacjentek szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej to uzyskają sieć onkologiczną to są te są też zarzuty o tym, że skupiam się tylko na leczeniu szpitalnym, omijając leczenie ambulatoryjne od razu, jeżeli o to pani dopytuje pani redaktor to muszę powiedzieć, że też tłumaczyliśmy na licznych szkoleniach z zakresu krajowej sieci onkologicznej tam ewidentnie jest wskazanie w jaki sposób ambulatoryjnie pacjenci powinni być diagnozowani ja w jaki sposób monitorować właśnie ten udział opieki ambulatoryjnej versus szpitalnej zresztą to też było przedmiotem analizy pilotażu krajowej sieci ekologicznej bardzo ciekawe obserwacje udało nam się zabrać, pokazując jak duże nierówności są w zakresie właśnie dostępu do ambulatoryjnej opieki onkologicznej i w wielu regionach Polski to jeszcze 1 rzeczy poproszę krótko czy krajowa sieć onkologiczna w jaki sposób rozwiąże nasz naczelny problem, który nie dotyczy oczywiście tylko Onkologii od razu zrobi to zastrzeżenie, czyli braki kadrowe to nie rodzi samo wprowadzenie ustawień nic nie rozwiąże, jeżeli nie będzie i do odpowiedniego zaangażowania osób, które w tej ustawie dzięki tej ustawy zaczną poprawiać opiekę Onkologii się rada jest taka, że w Polsce mamy chaos organizacyjny i zakresu i profilaktyki diagnostyki leczenia i kontroli po leczeniu i to dotyczy nie tylko pacjentów onkologicznych, ale też również innych grup pacjentów potrzebujemy skupić na takich rozwiązań konstruktywnych, które pomogą nam ten chaos zorganizować jednym z tych rozwiązań, a właściwie jedynym w zakresie Onkologii jest utworzenie krajowej sieci onkologicznej zapisy ustawowe to są konkretne zapisy dotyczące konkretnych procesów opieki onkologicznej i uważam, że to jest jedyna droga, która pozwoli nam tą opieką muszą poprawić chcę 1 rzecz tylko podkreślić, że w październiku zeszłego roku na konferencji w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie całe środowisko onkologiczne i polskie Towarzystwo ku onkologicznej i dyrektorzy wszystkich największych szpitali onkologicznych spotkaliśmy apelowali do mediów, żeby wprowadzić rozwiązanie, bo to jest nadzieja na struktury Jovanić pewnych zmian, które są niezbędne, żeby zapewnić pacjentom dostęp do opieki onkologicznej ustawa jest skupiona na potrzebach musi Celtów, a nie na potrzebach szpitali a tym bardziej nasz potrzebach niektórych przedstawicieli środowiska akademickiego myślę, że stąd nie jest najwięcej kontrowersji prof. Adam Maciejczyk przewodniczący zespołu do spraw wdrożenia krajowej sieci onkologicznej bardzo dziękuję panie profesorze rozmowa dziękuję pani rękę dzięki coraz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA