REKLAMA

Ciepło-zimno. "Ubóstwo energetyczne kobiet to wynik m.in. gender gap"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2023-04-02 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:20 min.
Udostępnij:

W Polsce marzną głównie kobiety, - prawie ¼ gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym jest prowadzone przez samotnie mieszkającą kobietę lub samodzielną matkę. To nam daje 350 tys. gospodarstw (męskich gospodarstw w podobnej sytuacji jest tylko 80 tys.)

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny poranek Radia to kasa zaprasza Anna Piekutowska Alain credo Perez w swojej bestsellerowej książce niewidzialne kobiety przytacza badania, które pokazują, że kobiety marzną częściej niż mężczyźni, bo chodzi o to, że kobiety mają wolniejsze tempo przemiany materii to zmniejsza zdolność do wytwarzania ciepła, kiedy przebywają w jakimś zimnym winnej przestrzeni tym samym kobiety są bardziej podatne na odczuwanie niskich temperatur, ale kobiety w Polsce marzną nie Rozwiń » tylko przez krążenie czy przez przemianę materii, ale przez to, że zarabiają mniej od mężczyzn i ubóstwie energetycznym kobiet opowie państwu dzisiaj współautorka raportu na ten temat dr Joanna Mazurkiewicz ekonomistka z Instytutu badań strukturalnych dzień dobry ten dobry co w ogóle jest ubóstwo energetyczne ubóstwo energetyczne to jest taka sytuacja, w której gospodarstwo domowe nie mogą sobie zapewnić wystarczająco komfortowego poziomu ciepła w domu albo mieszkaniu nie mogą też sobie zapewnić dostępu do energii elektrycznej, która jest potrzebna do zasilania domowych urządzeń i to taka sytuacja, która powstaje wtedy, gdy nakładają się 3 problemy tak jak pani wspomniała o tym we wstępie niskie dochody to jest jedno z głównych przyczyn, ale oprócz tego sytuacja, w której gospodarstwo domowe zdarzają się bardzo wysokimi kosztami energii czy skup związanymi z cenami ciepła albo energii elektrycznej no i kiedy zamieszkują budynki, które są bardzo złym stanie technicznym to znaczy utrudniają utrzymanie właściwego poziomu ciepła są takimi, a czasem nawet mówimy papierami energetycznymi czy budynkami, które wymagałyby bardzo duże ilości energii do tego, żeby można z nich było komfortowo mieszkać raport, który państwo przygotowali w Instytucie badań strukturalnych nosi tytuł ubóstwo energetyczne kobiet i chciałam panią poprosić o diagnozę, dlaczego kobiety w Polsce marzną bardziej niż mężczyźni na czym polega ta dysproporcja oparta na płci kobiety doświadczają ubóstwa energetycznego silnie nie ma niż mężczyźni przede wszystkim, dlatego że uzyskują niższe dochody niż mężczyzn, a tą sytuację nazywamy luką płacową jest to zjawisko, które się w Polskiej gospodarce niestety utrwala, a luka płacowa wynika z kilku elementów po pierwsze z tak, że praca kobiet jest niżej wyceniana niż praca mężczyzn nawet jeśli są one zatrudnione na tych samych stanowiskach mają takie same doświadczenia zawodowe drugim takim elementem, który powoduje, że kobiety mają niższe zarobki jest to symetria w podziale pracy opiekuńczej, a to również ma później przełożenie na lukę emerytalną, a moim wreszcie o w sytuacjach, w których z, którą też spotykamy, a mianowicie trudności pomoc awansowanie występowania tego zjawiska szklanego sufitu, czyli mniejszej reprezentacji kobiet w przedsiębiorstwach ma stanowiskach wyższych menadżerskich i a w UE także w grę z tej strefy w sferze publicznej ta luka płacowa, czyli uzyskiwanie niższych dochodów w okresie, kiedy jesteśmy aktywne zawodowo przekłada się również na lukę emerytalną, czyli na to, że kobiety otrzymują przeciętnie niższe emerytury niż wcześniej też bardzo duże, ale dysproporcja, ponieważ sięga aż 33% przekładać na około 1000zł niższe emerytury miesięcznie to właśnie starsze osoby najczęściej cierpią z powodu ubóstwa energetycznego tak wynika z naszych badań ale kiedy przymierzaliśmy się strukturze gospodarstw domowych kobiety okazało się, że większość z nich było ponad 80% to są kobiety, które są już w wieku emerytalnym i też potwierdzały to druga statystka, która pokazała, że 84% kobiet, które doświadczają ubóstwa energetycznego właśnie w podstawowym źródłem dochodu jest emerytura lub renta mam tutaj bardzo wyraźny wskaźnik do tego, że jeśli mówimy o kobietach, które doświadcza ubóstwa energetycznego w Polsce przede wszystkim są to seniorki i podejrzewam, że teraz jak nasi słuchacze nas słuchają to mogą mieć takie wrażenie, że rozmawiamy o starszych paniach mieszkających na wsiach Chatce na tej przysłowiowej kurzej nóżce, które chodzą do lasu po chrust, a tymczasem faktycznie cierpią najstarsze kobiety, ale wcale nie na wsi tylko w miastach miasteczkach to prawda to jest taki wskaźnik, który różnicuje trochę obraz kobiet doświadczających ubóstwa energetycznego i tego ogólnego właśnie obrazu obu rodzin, które zmagają się z tym problemem, dlatego że większość kobiet, które doświadczą ubóstwa energetycznego mieszka, a w miastach o prawie 23 gospodarstwo funkcjonuje po miastach powyżej 20 000 mieszkańców mamy 2 takie grupy są albo właśnie to miasto pomiędzy 20 000100 000 mieszkańców, ale też największe miasto rzeką 1 000 000 mieszkańców to jest dosyć charakterystyczne właśnie jeśli mówimy od tej grupy piszecie w raporcie, że prawie 14 gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym właśnie prowadzona jest przez samotnie mieszkającą kobietę lub samodzielną matkę to jest 350 000 gospodarstw przyczyn męski gospodarstw jest w takiej sytuacji tylko 80 000 i to są dane za 2021 rok, ale wiemy dobrze, że jesteśmy po tej ostatniej zimie, która no była wyjątkowo trudna, bo ceny ogrzewania energii poszybowały w górę przez wojnę przez inflację wszyscy odczuliśmy może nie, ale aż takich katastroficznych barwach jak tam politycy o tym opowiadali, ale no nie ma chyba osoby, której by ta zima i koszty związane nie uderzyły po kieszeni czy pani, obserwując to co działo się scenami właśnie Energi zarobkami inflację myśli, że w tym momencie jest nawet jeszcze gorzej niż wtedy, kiedy dogadaliście, a na pewno już pierwsze szacunki pokazują, że nie możemy jeszcze tylko pokazać w taki bardzo wyraźnych dokładnych szacunkach jeśli chodzi o grupy gospodarstw, ale wiemy że, a te gospodarstwa, które w wyniku wzrostu cen energii doświadczyło ubóstwa energetycznego dodatkowo ponad 1602020 pierwszym roku jest około 400 000 gospodarstw domowych w związku z tym ta skala na pewno wzrosła i tylko, że jeszcze nie nie możemy tego tak bardzo dokładnie spadać póki nie będziemy ich danych statystycznych ubóstwo energetyczne to nie jest tylko taki problem, którego konsekwencją jest to oczywiste, że ludziom jest zimno mają problemy z tym, żeby ogrzać dom, ale też piszecie o dużo dalej idących konsekwencjach przekładający się na zdrowie i na życie społeczne ludzi tak prawdą, bo mieszkanie w zimnym domu to jest nie tylko kwestia jakości komfortu życia, ale przede wszystkim są bardzo duże skutki dla zdrowia i to tego zdrowia fizycznego o o wiadomo, że mieszkanie w takim domu, które zimne do mieszkania domu, który jak to jest wilgotne bardzo często pojawia się także w związku z tym jakość powietrza wewnątrz budynku jest bardzo niska i to przekłada się na choroby układu krążenia choroby układu oddechowego na choroby układu ruchu też nasilenie tych chorób, które są już przewlekłymi, więc jest to po prostu bardzo obciążające dla zdrowia fizycznego, ale nie tylko dlatego, że kiedy prowadziliśmy wywiad bardzo często pojawiał się to element stresu związanego z zmartwieniem się o każdy kolejny rachunek, a zmartwieniem się o tym jak poradzić sobie z problemami, które narastają w związku z korzystaniem z energii i obawami o tym jak będzie właśnie oglądać kolejny miesiąc w związku z tym o ubóstwo energetyczne wiąże się też także z takim długotrwałym stresem, a to przekłada się na re na kondycję psychiczną i też takie wycofanie z życia społecznego wtedy, kiedy szkodnik chcemy zapraszać do osób, które doświadczą ubóstwa nie chcą zapraszać znajomych do doszedł do domu właśnie ze względu na warunki mieszkaniowe to rodzi także też konsekwencje edukacyjne np. bardzo trudno się uczyć w domu, w którym jest zimno w związku z tym pomimo tego, że startujemy z takiego taki was, gdzie mówimy o korzystaniu z Energi rzeczywiście konsekwencje te nie finansowe konsekwencje są dużo dalsze dużo no bardziej dotkliwe dla osób, które tego kryzysu doświadczają w, kiedy czyta się różne opracowania dotyczące po prostu feminizacji ubóstwa i analiz dotyczących tego, że kobiety są biedniejsze niż mężczyźni generalnie już nie tylko chodzi o to ubóstwo energetyczne to często i opowieść jest taka, że kobiety sobie lepiej niż mężczyźni również z tym ubóstwem radzą to znaczy są proaktywne wykazują inicjatywę, żeby jakoś zapobiegać temu ubóstwo, żeby to rodziny ratować np. były strategie migracyjne w w pewnym momencie historii Polski chciałam zapytać o to jak kobiety sobie radzą dotknięte ubóstwem energetycznym, jaki mają strategie w tym temacie na pewno możemy potwierdzić, że są działają bardzo aktywnie to znaczy nie pozostają bierne wobec tego problemu i tak pierwszą strategią, która zawsze jest podejmowana to jest próba zmniejszenia zużycia marki z kwart to znaczy, a i to są osoby, które bardzo oszczędnie korzystają z Energi, a bardzo o często rezygnują z dobrze spania, a u swoich swoich mieszkań w związku z tym to są takie czy czasu dosyć radykalne działania ma także organizują normalne czynności codzienne czynności takie pytanie czy przygotowanie w taki sposób by zużywać energii jak najmniej jeśli tylko pozwalają na to im warunki finansowe oczywiście korzystają z energooszczędnych urządzeń ściągają światło w związku z tym te wszystkie strategie, które można wdrożyć w codziennym życiu po to, żeby zmniejszyć zużycie energii na pewno są przez nich podejmowane w drugą taką strategią, którą obserwowaliśmy to jest sytuacja mam częsty z nią do przejmowania takich usług, które zwykle pewnie byśmy zlecili specjalistom i podejmowania np. remontów drobnych remontów domu samodzielnie bądź też z pomocą bliskich osób nie tylko rodzina, a także sąsiadów czy majowe w związku z tym tylko próba poradzenia sobie z sytuacją związaną np. chce kusić drobnymi naprawami instalacji albo dociepleniem nawet o domu własnym sumptem i trzecią taką strategią, którą obserwowaliśmy co jest korzystanie z pomocy społecznej wtedy, kiedy było to możliwe, dlatego że warto tutaj podkreślić, że nie wszystkie gospodarstwa, które nie wszystko kobiety, które doświadczały ubóstwa energetycznego spełniały kryteria dochodowe, które kwalifikowałyby je do korzystania z pomocy społecznej często okazywało się, że pomimo swojej bardzo bardzo trudnej sytuacji i ich dochód jest już wysoki, żeby móc skorzystać doświadczenie i muszą sobie radzić z tym problemem, a inny sposób no ale od jakiegoś czasu mamy dodatki różnego rodzaju węglowe gazowe dodatek energetyczny, czyli dopłaty rządowe po prostu czy to jest dobre wyjście z tej sytuacji czy ono jest w stanie zadziałać rozwiązać problem jest ubóstwo energetyczne jeśli mówimy o takich dodatkach właśnie 3 interwencjach związanych z dofinansowaniem, a to on na pewno są potrzebne dla osób, które są tu kryzysie ubóstwa natomiast to nie jest są rozwiązania, które byłoby w stanie ten próby potem skutecznie zniwelować skutecznie rozwiązać tylko, że tu głównie mamy potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych, czyli dokonania remontów i usunięcia przyczyn, które stoją za ubóstwo energetyczne mają z głównych przyczyn jest właśnie torze, a osoby mieszkające w budynkach, które mają bardzo niski standard energetyczny są złym stanie technicznym i po prostu wymagają ocieplenia ma wymiany instalacji wymienione źródła ciepła, a te już nie jest możliwe o głos jeśli będziemy korzystać z takich doraźnych świadczeń finansowych dlatego mówimy o taki próg pomocy osobom, które zmagają się z, bo kryzys ubóstwa energetycznego tak świadczenia są potrzebne do tego żeby, a niewolą rwać tym problem na bieżąco pomagać na bieżąco, ale one na pewno nie rozwiążą punkt, czyli trzeba było zacząć od zasypania luki płacowej oczywiście mówię tak rozbawione, dlatego że jest to wzrost prac, które robiły latami, które cały czas nie jest skończona i nie wiadomo, kiedy zostaje skończony no tak no tak usunięcie tych systemowych pól przeszkód będzie na pewno jeszcze dosyć długotrwały dobrze zaczynamy o tym coraz wyraźniej mówić i wprowadzane są też dyrektywa ostatnio, której dużo słyszymy o tym, żeby przedsiębiorstwa, a aż się kalkulowało lukę płacową i pokazywały, ale same jest zdawały sobie sprawę z tego, jakie jest zróżnicowanie na poziomie poszczególnych firm ale kiedy to walka z ubóstwem energetycznym musi być podejmowana na czwartą wielu Polakach i po stronie dochodów i takiego, a bezpośredniego wsparcia, które już są w tym kryzysie po to, żeby zmniejszać dotkliwość na bieżąco i może przede wszystkim te działania, które pomogą poprawić standard mieszkań raport o ubóstwie energetycznym kobiet jest do przeczytania na stronie Instytutu badań strukturalnych państwu polecam, żeby tam zerknąć, bo tam też są o tym w poszczególnych ludzkie historie opowiadające o warunkach jakich żyją bohaterki tego raportu jedna z bohaterek tego raportu i to jest taki moment takie mocne zderzenie z rzeczywistością bym powiedziała mieszkaniową w Polsce Anno Domini 2023 zrobiono to ogromne wrażenie, ale już nie zdarzeń zacytować, a współautorką tego raportu była dr Joanna Mazurkiewicz ekonomistka z Instytutu badań strukturalnych, które było teraz moją państwa gościnią bardzo dziękuję dziękuję czas na skrót informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA