REKLAMA

Dlaczego chcemy badać księżyce Jowisza?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2023-04-08 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:18 min.
Udostępnij:

Za parę dni wystartuje flagowa misja Europejskiej Agencji Kosmicznej – JUICE. Ma ona badać

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie witam państwa człowiek zada dzisiaj wybiera się w kosmos to dosyć odległy kosmos poza orbitę ziemi będziemy dziś, że mogli się Księżyca Jowisza m.in. dlaczego dlatego, że niedługo startuje mi się w tej Polska ma znaczący udział opowie o tym dzisiaj dr hab. Hanna odciąży centrum badań kosmicznych prof. prof. Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry panu jest pani osobą jak się dowiedziałem, dzięki której Polska w ogóle bierze Rozwiń » udział w tej misji to flagowa misja europejskiej agencji kosmicznej i nazwą po angielsku to ZUS, ale nie ma nic wspólnego chyba z sokiem tylko bardziej właśnie się zabiegowi wiszących mówiłem wcześniej jest to skrót, który odpowiada za angielską nazwę eksploracja i lodowych księżyców Jowisza lodowych nie wszystkich pojawić się Rzeszów mnóstwo kilkadziesiąt, ale interesujące pokryte lodem pokryte lodem, ale te największe są 4 Księżyca, które nazywamy Galileusza by, dlatego że zostały odkryte przez Galileusza to są największe księży w naszym układzie słonecznym i co jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę ceni sobie jak my, czyli z tego nie zdajemy sprawę, ale ją, że wraz z kibicami tworzy układ podobny do większego układu słonecznego Jowisz nie jest gwiazdą, ale sama struktura dynamiki tego układu ma właśnie takie właściwości PRoto układu planetarnego i stąd nasze zainteresowanie, dlaczego dlatego, że my bardzo byśmy chcieli poznać jak powstawały układy planetarne i jaka jest dynamika, jakie oddziaływanie elektromagnetyczne i ewolucja takich układów, zwłaszcza teraz, kiedy mamy możliwości odkrywania właściwie co miesiąc nowych układów planetarnych położonych poza układem słonecznym i PK więcej jest konieczna to jest niezwykłe laboratorium stąd zainteresowanie naukowców, żeby dokładnie zbadać ten układ to rozumiem to podobieństwo wynika z tego wyjawi to jest taki gazowy gigant, czyli planeta, która składa się z dużym stopniu rośnie z gazu, gdy będą jeszcze nieco większy nią nieco nas, gdyby jeszcze większą kulą gazu mogą stać się gwiazdą tak jak słońce, ale tak się nie stało jest uchwała jest zjawiskiem jest planetą gazową i biegają Księżyca, które są podobne plany, bo niektóre nawet na własną atmosferę tak to znaczy wszystkie Księżyca, które chcemy zbadać one mają własną atmosfery, ale właśnie, ale mają też magnetosfery magnetosferę to jest taki kłaść utworzony przez pole magnetyczne, które posiada doniesienia, które chroni nas przed wpływem szkodliwego promieniowania kosmicznego i dotyczące energetycznych wiatru słonecznego i co jest niezwykle ciekawe że, jakbyśmy tak ogromną odwagę do sfery, która rzędy wielkości przewyższa którą, która jest wokół ziemi, ale część ciekawe, że szerzyć Jowisza, który się nazywa Ganimedes posiada własne pole magnetyczne w związku z tym, że prawdopodobnie wiąże są ciekłe metale i to powoduje niezwykły układ, gdyż mamy zanurzonej jedno pole wytyczne w drugim polu magnetycznym i dla nas fizyków badaczy kosmosu jest to niezwykłe laboratorium, gdyż pozwoli nam lepiej zrozumieć procesy fizyczne zachodzące po ich struktura i to zarówno posłuży nam do lepszego zrozumienia całego wszechświata i ile takich programów pogody kosmicznej, który właściwie są dla nas ważne na co dzień, gdybyś to co dzieje się na słońcu ma duży wpływ na to co dzieje się na ziemi i stałe monitorowanie diagnozowanie parametrów ma duży wpływ na życie naszym codziennym Telekomunikację na system naziemnych sieci energetycznych mnóstwo rzeczy, który dzięki postępowi cywilizacji to prostu są wykorzystywane pytania Mości niezbędne do dobrego funkcjonowania technologicznego odeszła tutaj magnetosfery na moment, gdy w sferę ziemia ziemia ma atmosferę ziemi występuje życie magnetosfery nie ma np. Mars na Marsie tego życia za bardzo nie widzimy w tym momencie, nawet jeżeli ono tam gdzieś Czechowa to czy jest jakiś malutkie moc nie ma sobie zupełnie atmosfery też wskutek tego nie ma magnetosfery czy taki obiekt Ganimedesa, który ma i magnetosferę i ma atmosferę z tlenem nawet ma wodę na swojej powierzchni czy on mógłby być siedliskiem życia ewentualnie przepraszam, ale proszę pana skorygujemy słabym początku no oczywiście wiedzę ostatnie badania Marsa i pokazały, że rzeczywiście nie mamy tam do czynienia z taką atmosferą z taką maszynę tą sferą też na ziemi natomiast lokalne pole magnetyczne tworzy lokalny magmy sfery, które oddziałują z wiatrem słonecznym i to jest naprawdę niezwykle ciekawe rzeczy mi tematy do przyszłych misji badawczych, ale rzeczywiście to co jest gani też szelesty bardzo podobne pewien sposób do tego co mamy na ziemi to mamy tylko do czynienia z dużo większym silniejszym promieniowaniem kosmicznym i cząstkami energetycznymi ze względu po prostu na to, że wewnątrz układu Jowisza siecią są u przyspieszamy do bardzo wysokich nerki, ale rzeczywiście rzeczywiście Księżyc Jowisza przewidziany jest wiek tylko jak pewnego rodzaju habit tak do przyszłych eksploracji głębokiego kosmosu i to jest wplata się tylko właściwie wizję eksploracji zaproponowaną przez USA, że pierwszym miejscem podboju i eksploracji będzie Księżyc następnym jest natomiast w przyszłym takim miejscem, gdzie będziemy mieli jakiś Habitat ty mówisz Robotyczny i który nam pozwoli na wysyłanie Skop głęboki osób i teoretycznie mogliby mieszkać ludzie no tak, ale to będą musiały być zbudowany odpowiednio osłony ze względu na ten wysoki poziom promieniowania to co pan jeszcze pytał to rzeczywiście ważna sprawa jest to życie możliwe, że życie znajduje się w tych oceanach, który prawdopodobnie znajdują się pod powierzchnią księżyców i takiej oceny jest na pewno Europie wstępne badania potwierdzają, że takie ocenia c istnieje też na gen metę się to chcemy właśnie zbadać to jest pierwsza rzecz druga rzecz, że no rzeczywiście te warunki te są dużo trudniejsze i też ma zupełnie inny aspekt np. na to jak budowane są przyrządy do diagnostyki te przyrządy, które wystrzeliwuje my w okolicy wokół ziemskie one mają po prostu są zupełnie inne parametry jeśli chodzi o ochronę przed szkodliwym promieniowaniem w środowisku Jowisza i w jego otoczeniu, a my musieliśmy zbudować osłony, które dają protekcję 100× większą, dlatego że promieniowanie pewnie 100× większy mówimy tutaj komisji europejskiej agencji kosmicznej, ale z udziałem Polski na czym polega na Polski udział proszę państwa, więc niższe taka jest pierwsza misja klasy el czy la tu żadni ja to jest bardzo dużym fotelu cie w skład komisji wchodzi 11 różnych eksperymentów, które szerokim zakresie padają parametry właśnie układu Jowisza nasz przyrząd RPO i to jest przyrządy do badania pola magnetycznego pola elektrycznego, a także właściwości pyłowe plazmy diagnostyka jest szerokim zakresie od tzw. zakresu pól stałych aż do wysoko przez gości radiowych w zakresie my Chińczycy i my będziemy chcieli określić, jakie to oddziaływanie ogłosi między wewnątrz układu Jowisza między jedną z Magneto Ferro drugą będziemy chcieli zbadać parametry jonosfery magnetosfery, ale co jest ciekawe nasz rząd jest niezwykle czułym analizatorem i za pomocą analizy bardzo drobnych odchyłek od stanu wartości pola elektrycznego magnetycznego będziemy mogli zdiagnozować jak wygląda właśnie ten ocean pod powierzchnią Księżyca, ale rozumiem, że jest tam życie tego jeszcze na tym etapie nie wykryjemy wiek niestety nie mamy letnich czynników to to jest poza zakresem tej misji natomiast jest pewne przyczyny, które pozwoli nam dalsze analizy dalszą eksplorację w tym zakresie z tego co czytałem jest pani zaangażowana w ten projekt od samego początku, czyli od kilkunastu już nad to nie jest tak, że komisja przygotowuje się do 2 to jest plac bardzo długo dystansowała no właśnie proszę państwa to jest rzeczywiście bardzo długo dystansować sprawa ja sobie policzyła i małym zaskoczeniem zauważyłem, że już ponad 15 lat ja i moi koledzy pracujemy w tym projekcie, dlaczego tak długo te komisje rzeczywiście przygotowuje się długo, dlatego że trzeba spełnić mnóstwo warunku po to, aby przyrząd mierzył dobrze niezawodnie i jeszcze współpracował z innymi przyrządami na pokładzie, ponieważ są takie wymaganie w związku z tym czy przygotowawczy jest bardzo długi najpierw przygotowuje się o projekt misji i zadania naukowe co chcemy zbadać, dlaczego potem dostosowuje się do tego możliwości techniczne opracowuje się projekt przyrządu, którym mógłby powierzyć poszczególne parametry, które chcemy zdiagnozować na potem zaczyna się trudna praca realizatora Tuska najpierw się buduje różnego typu prototypy, które się testuje czy szerokim zakresie parametrów środowiskowy potem się wszystko o łączy 1 całość 1 dużego pokładu pracowniach ana końcu buduje się takie modele, które już testuje ma pokładzie satelity, dlaczego się tak, dlatego że rzeczywiście to musi działać w bardzo skrajnych warunkach wszystkie przyrządy, a poza tym muszą być naprawdę niezawodne i w związku z tym przygotowanie takiej misji to tak jak mówiłam to są dziesiątki lat 15 le natomiast przy tym pracują naprawdę tysiące ludzi naukowców informatyków inżynierów menadżerów i ogromne przedsięwzięcie, więc przy takim nakładzie pracy też ta misja musi po prostu być niezawodne tak się dobrze składa, że jesteśmy w Polsce na tyle dobrze w technologiach kosmicznych mamy takiej misji brać udział dalej od tej misji opowiemy państwu za moment w drugiej części audycji off zostać z nami ponownie mikrofonie Jan Stradowski ze mną studio wciąż dr hab. Hanna nauczyciel z centrum badań kosmicznych Polskiej Akademii Nauk profesor CBK witam ponownie witam państwa ponownie rozmawiamy o misji kosmicznej europejskiej agencji kosmicznej mi się zaś Dżus startuje za kilka dni wszystko jest właśnie dopięty na ostatni guzik, ale pewnie jakieś najwyższe emocje pojawiają czy to na pewno uda pani osada rozumiem ze swojej podekscytowany te muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest my wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani, zważywszy na to, że prace trwały tyle lat i rzeczywiście wszyscy czekamy na to, żeby statek kosmiczny wystartował znam się w przestrzeni w rzeczywiście emocje są bardzo duże ja wybieram się też my i starty do Gujany francuskiej będzie to pierwszy raz, więc przyjęcie będzie bardzo dobrze to rzeczywiście jest jak Pekin i wypuszczeni dziecka, choć z Drog Bud ponadto trzeba pamiętać pisze pro będzie trwało jakieś jest bardzo daleko, że może to takie metody sobie tego nie uświadamiamy, ale z 4× dalej niż słońce, a więc podróż do Jowisza i będzie trwała 7 pół roku i obraz będzie tyle trwała tylko dzięki temu, bo mogłoby trwać dłużej, że wykorzystamy asysty grawitacyjnej to znaczy Orbita jest w ten sposób zaplanowana, że kilka razy będzie okrążać system i księży linienia poleci też kierunku Wenus wróci do okolic ziemi, żeby nabrać odpowiedniego przyspieszenia grawitacyjnego i w pewnym momencie zostanie wystrzelona w kierunku Jowisza, żeby tę drogę przyspieszyć, a wiadomo, że planety poruszają się po orbitach wokół słońca to nie jest tak grzywkę w każdym czasie one są dokładnie w tym samym miejscu, a więc to okno, w którym możemy wystrzelić czy wasz rakietę jest bardzo ograniczony po to, żeby tak wybrać drogę, żeby najbliżej było to rośnie i Jowisza z jego księżycami to jest długa droga zarówno, jeżeli chodzi o trasę akcje jak sam projekt, który jak wspomnieliśmy wcześniej przez 15 lat już w jest realizowany myślę też droga do takiego projektu dla pani nie była zbyt łatwe dowiedziałem się wybrała pani studia fizyki mimo sprzeciwiali się temu rodzice dzięki to znaczy, jeżeli fizyki, ale astronomii, bo może się nie sprzeciwiali, ale oni po prostu troszczyli się o to gdzie znajdę pracy w energię jest bardzo kibicowali przez całe życie pomagali czy rozumie ich stanowisko natomiast ja nie wiem dlaczego, ale ja rzeczywiście szkole podstawowej już wiedziałam, że chce iść na astronomię i studiować astronomię i muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą, bo mi się udało ten zamiar zrealizować najwyższej przez całe życie pracować w tym co lubię, więc to rzeczywiście jest bardzo dobra sprawy, jeżeli człowiek może może w ten sposób tu i w życiu mieć swoją ścieżkę rozwoju rozlewają się do 1 to jeszcze chce czasami takie przeszkody jak czytałem miała pani studiować do doktoratu w Holandii, ale zaczął się stan wojenny i to się pani, ale nie udało dokładnie tam to właśnie tych sił takie jak z perspektywy czasu patrzy, że czasem właśnie wydaje się nam, że tych spraw już się definitywnie skończyły, że to już koniec, a potem się okazuje, że w ogóle otwierają się nowe okna nowe perspektywy, zwłaszcza żyją w Holandii rzeczywiście miałem robić doktorat radio Astronomy zaczęłam pracować na wieki w krótkim okresie podczas stypendium studenckiego jak potem okazało to rzeczywiście nie było żadnych perspektyw kontynuowania Tychy tych badań czy tego tej tematyki przyszłam pracować do centrum badań kosmicznych nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie, że za ich ślady wrócę do Holandii jako właścicieli ze stacji radioteleskopów Ney większej sieci europejskiej i że będziemy mogli robić wspólne badania moja historia się tak potoczyła, że stałem się specjalistą w diagnostyce fal elektromagnetycznych w zakresie radiowej i jest bardzo ciekawa rzecz dzięki rozwojowi technologii zarówno elektroniki jak IT w tej chwili moim zdaniem ostatni złoty i radioastronomii diagnostyki radiowej ta tematyka otwierania nowe okna na badania możemy się nowych rzeczy dowiedzieć zarówno takiego bliskiego otoczenia ziemi, jaki no po prostu dalekich obiektów poza galaktycznych i przez to, że u nas w centrum badań kosmicznych od początku rozwijaliśmy technologię analizatorów, które pod pozwalają diagnozować właśnie pole elektryczne i promieniowanie radiowe my w tej chwili mamy taką unikalną specjalizację, że nasze analizatory czy mogą pracować właśnie płytek na steki z najbliższego otoczenia ziemi jonosfery słońca wiatru słonecznego promieniowania Jowisza, ale też właśnie systemów spoza układu słonecznego z tego co czytałem to technologia staje się równy w miejscach takich, które nie są do końca oczywiste jest pani zaangażowana także misie komet interes sektora i jest pani coś z pszenicy po inwestycje i to jednego z rządów to się kolejna prestiżowa misja, gdzie będzie można wykorzystać technologie tak to rzeczywiście tutaj dostał otrzymał niezwykłą propozycję, bo te dusze jestem zastępcą kopia jem głównego badacza natomiast w komedii serce w to, że jestem głównym badaczem i jest bardzo odpowiedzialna misja niesie jest bardzo ciekawa, dlatego że chcemy zbadać kometę, która po raz pierwszy wchodzi układ słoneczny po co o to, żeby też zrozumieć jak się tworzy układ słoneczny jak ewoluują komety one przy każdym przejściu w okolicach słońca zmieniają swoją powierzchnię i w związku z tym też inaczej oddziałują z wiatrem słonecznym misji komet intercyzę to sytuacja jest bardzo złożona, dlatego że znaczy bardziej złożone, dlatego że mamy do czynienia z główną głównym satelitą tzw Matko i 2 mniejszymi obiektami sukces elitarni, bo to, żeby w 3 punktach mierzyć parametry, bo wokół komety to nam do możliwości zbadania rzeczywiście właściwości klarowny wokół planu PiS oddziaływania komety z wiatrem słonecznym w ten przyrząd, który ja odpowiadam, choć nazywane EFP, czyli daty Field plazma, czyli Kiki pola plazma i pył i składa się na głównym satelicie z 7 podsystemów, które badają różne zakresy pól elektrycznych cząstki natomiast na małym satelicie mamy mniejszą ilość SOR-u w 2 to sprawia, że to jest takie, gdyby 1 księżom tylko ja właściwie mam do koordynacji i 9 różnych od systemu, które są oddzielnymi instrumentami tej ogromna grupa badawcza i właściwie się nawet sobie żartowali, że to jest tak jak gdyby mała misja wezmą oczywiście komet internet ta jest emisja pierwsza z tych pół klasy IIF, czyli paskami misja ma być wykonana o połowę krótszym czasie niż np. misja brzóz tani to znaczy dopuszczeni do misji byli tylko ci, którzy już właściwie mieli szczególne instrumenty przetestowane w przestrzeni kosmicznej, czyli mieli już duże doświadczenie w związku z tym można było to wszystko zbudować szybki tani, ale misja jest niezwykle ciekawe i rzeczywiście otwiera nowe perspektywy ponadto o sens założenie, iż jest niezwykły, bo do tej pory jak się żartowano się takiej firmie wyłoży dziewicze nie wiemy, gdzie lecimy nie wiemy co zmierzymy Pomóż ziemi bardzo śmiesznie odpowiedzi oczywiście jest, dlatego że całe założenie polega na tym, że my wystartujemy razem z misją Ariel do punktu stagnacji L2 i będziemy czekali możemy czekać nawet 2 lata na najlepszą komety, które spełnia nasze warunki, żeby rzeczywiście była taką kometą, która pierwszy raz chodzi o układ słoneczny i wtedy dopiero zostanie podjęta decyzja i będziemy lecieli do takich COVEC bardzo skomplikowana zarazem ekscytujące, żeby taką ma zbadać to jeszcze na zakończenie powiedzmy o tym, że jest pani także w konsorcjum pierwszej polskiej misji na Marsa to misja to znaczy komisja jeszcze jest niezatwierdzone przez SN to jest na razie misję w pasie i analizy przygotowywana, ale już wyselekcjonowane bardzo dużej grupy projektów, gdyż się misje potwierdzone są następującym schemacie najpierw jest otwarty konkurs może zgłosić wszelkie projekty, jakie przyjdą do głowy i SA wraz z grupą specjalistów selekcjonuje najlepsze misję potem są o poszczególne etapy, gdzie się wybiera misji był wstępnych prac uzupełniających, które pokażą cel pokażą jak chcemy wykonać ten eksperymenty z jakim czasie, jakimi środkami oczywiście to wszystko jest ocenione przeważnie jest trzystopniowy etap i na końcu jest wypierana 11 projekt, który jest realizowany w tej chwili ta misja, której pan mówi dochodziło do Marsa jest trwalsze rocznie 5 projektu, który wali się z nich zostanie wybrany przy prawdopodobnie zostaną wybrane 2 projekty i potem za rok 1 styk z tych firm zostanie zaakceptowany do wykonania, ale misja jest bardzo ciekawa, gdyż okazało się dzięki ostatnim badaniu, że Merz usiadł da i mało, bo małą zarówno atmosferę, jaki Magneto sfery Magneto sferę jest w związku z lokalnymi polami Jano Mariam pola magnetycznego występującego na Marsie i to jest niezwykle ważne, zwłaszcza źle i przyszłych przyszłej eksploracji Marsa zrozumienie właśnie oddziaływanie słońca wiatru słonecznego na ten układ małych Magneto sfer i na układ atmosfery no i tych małych Magneto sfer jest niezwykle ważny właśnie, jeżeli chodzi o tworzenie nawet przyszłych kandydatów wielkie ryzyko ma PiS będzie je składała się głównego satelity i też w 2 mały, który będą 3 punktową mierzymy parametry i wokół Marsa Polacy na razie na Marsa lecące mieni osobiście, ale jest szansa polecą tam polskie urządzenia Polski sprzęt naukowy opracował właśnie dzięki naszym uczonym inżyniera będziemy za to trzymali kciuki ja dzisiaj dziękuję mojej rozmówczyni moim państwa gościem była dr hab. Hanna środki z centrum badań kosmicznych Polskiej Akademii Nauk profesor CBK dziękuję bardzo, dziękuję panu Air z praw języka w sobotę o godzinie 1420 mówił Jan Stradowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA