REKLAMA

Nowy prezes Związku Banków Polskich: "Wyzwań nam nie brakuje"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-04-20 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Unknown speaker 67 Rozwiń » Ekonomia kapitał gospodarka. Unknown speaker 66 Tomasz setta. Dzień dobry 7 minut po dziewiątej zaczynamy czwartkowy magazyn kg nasz pierwszy gość to dziś Tadeusz Białek do niedawna wiceprezes, a od wczoraj nowy prezes związku banków polskich dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Dla związku banków polskich to chyba epokowa zmiana przez 20 lat twarzą organizacji był Krzysztof Pietraszkiewicz, pan będzie kontynuatorem? Czy reformatorem? Unknown speaker 0 Będę absolutnie kontynuatorem, to zdecydowanie niełatwe zadanie po 20 latach prezesowanie przez prezesa Pietraszkiewicza, ale tak się składa, że ja dokładnie wtedy 20 lat temu zacząłem w swoim przygodę ze związkiem banków polskich, także cały czas wspólnie z prezesem pietroszkiewiczem byłem na pokładach, będę z pewnością kontynuował jego dorobek. Unknown speaker 66 I dzisiaj pan zaczyna nowy etap tej podróży czy przygody ze związkiem banków polskich? Tak myślę trochę szkoda, że stawia pan na te kontynuację, bo rozumiem, że nic nowego pan mi dzisiaj nie powie o kredytach frankowych o wiborze o wakacjach kredytowych. Unknown speaker 0 Panie rektorze, kontynuacja oczywiście obrony pozycji banków i ich reprezentacji to ma na myśli, natomiast wyzwań nam nie brakuje i te wyzwania w część z nich ma charakter ciągłej one tak naprawdę będą z nami towarzyszyć przez kolejne lata. Mowa tu o kredytach frankowych mowa tutaj o kwestii reformy wskaźników referencyjnych w istocie chyba najpoważniejszy tego typu zabieg i reforma po stronie banków w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Unknown speaker 66 Czyli to przejście z WIBOR na wiron. Unknown speaker 0 Tak przejście z wyboru na wiron i zamiana wskaźnika dotychczas obowiązujących umowach. Unknown speaker 66 Ale tak wyczuwam w tym, co pan mówi, że jakieś obszary zmian mogą się pojawić. Nie wiem, co pan ma na myśli, może jakaś zmiana komunikacji może inny model współpracy? Unknown speaker 0 Z pewnością to, co chciałbym bardzo to kontynuować i rozszerzać dialog z interesariuszami publicznymi z organami administracji publicznej z regulatorem nadzorcą. Ten dialog zawsze był, ale stawiam na to, aby ten dialog był jeszcze bardziej intensywny, bo w istocie wiele problemów jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w dialogu z nadzorcą z regulatorem. To jest w istocie wpisane w dna Izby gospodarczej, jaką jest związek banków polskich, aby właściwie tutaj te interesy po stronie sektora bankowego reprezentować, ale także co mamy wpisane w statut z uwzględnieniem kwestii związanych z ogólnie funkcjonowaniem banków w sektorze gospodarczym. W jasne w gospodarstwach forynkowych. Unknown speaker 66 Ja jako pierwszą wymieniłem te komunikację, bo nie wiem, czy pan ma dzisiaj takie przekonanie przeczucie, że dzisiaj sektor bankowy to cieszy się w Polsce dobrą prasą złą prasą, tak, gdybyśmy teraz wyszli na ulice i zapytali przypadkowych ludzi, co sądzą o bankach? Unknown speaker 0 Tak jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ my mamy regularne badania opinii społecznej i w istocie zaufanie klienta banku do jego banku, w którym posiada wszystkie rachunki kredyty oszczędności. Jest zawsze i było bardzo wysokie, oczywiście, a to jest pewnością do sektora jako takiego ono w kontekście ogólnego postrzeganie sektora jest zawsze mniejsze niż bezpośrednio relacji i nie w stosunku do swego klienta, ale ono paradoksalnie. Jeśli porównamy to do innych instytucji, także rynku finansowego jest relatywnie wysokie naturalnie, że jest to pewna zinusoida i w zależności od różnego rodzaju sytuacji zdarzeń czasami jest ona mniejsze większe, ale podkreślam, że relatywnie to co z naszego punktu widzenia jest istotne, to to, że przeciętny Kowalski do swojego banku do swojej instytucji ma pełne zaufanie. Unknown speaker 66 Z tych rzeczy, które wymieniły wcześniej, czyli franki WIBOR wakacje kredytowe dla pana, która z tych spraw jest dzisiaj najważniejsze. Unknown speaker 0 Myślę, że chyba na pierwszym miejscu postawiłbym reformę wskaźników referencyjnej, zresztą pełnię jednocześnie funkcje. Unknown speaker 66 Kredyty walutowe fronnkowe. Unknown speaker 0 Kredyty walutowe frankowe to jest temat, który ciągnie się z nami od lat, ale mam nadzieję, bo na horyzoncie są pewne regulacje, które być może będą miały postać ustawową. Mam nadzieję, że ten problem na gruncie ustawowym w kontekście w istocie pewnego usankcjonowania tego, co już mamy miejsce, czyli z oferowaniem ugód w postępowaniu ugodowych. Mam nadzieję, że powinien ten problem docelowo rozwiązać. Unknown speaker 66 Dzisiaj wiemy, że do takimi przepisami pracuje urząd komisji nadzoru finansowego, związek banków polskich jest jakoś zaangażowany w te prace. Unknown speaker 0 My z pewnością będziemy zaan zaangażowanie od momentów, w którym projekt będzie publicznie konsultowany, w którym zostanie poddany konsultacjom publicznym, natomiast wielokrotnie co do założeń ogólnych, znanych jedynie w przestrzeni medialnej. Zresztą przewodniczący jest strzemski też gościł naszej największej dorocznej konferencji forum bankowe, podczas którego też relacjonował pewne założenie tej ustawy, on oczywiście kierunkowo są przez nas popierane, dlatego że w istocie my jako związek banków Polski wielokrotnie wskazujemy na to, że właściwym rozwiązaniem problemu frankowego nie powinny być toczące się latami sprawy sądowe prowadzące do unieważnienia, a później do jeszcze wielu miesięcy rozliczeń między stronami tylko polubowne załatwienie tego problemu na drodze rozwiązania ugodowego, a w istocie ustawa do tego zmierza do usankcjonowania postępowań ugodowych na drodze ustawowej. Unknown speaker 66 Zanimterię to tylko mam taką delikatną prośbę, żeby uważać na mikrofon, bo to prawdopodobnie nasze słuchaczki słuchacze słyszą, natomiast wracając do kredytów frankowych. No pan mówi, że ta sprawa ciągnie się od lat, to Fakt, ale przed nami spodziewany wyrok trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy to latem czy jesienią wyrok, który będzie odpowiedzią na te opinie rzecznika generalnego, którą poznaliśmy na początku tego roku? Ta ustawa jest potrzebna przed tym wyrokiem, żeby uchronić także sektor bankowy przed możliwymi skutkami, kiedy to rozstrzygnięcie byłoby dla sektora niekorzystne? Unknown speaker 0 W istocie to są. Unknown speaker 66 Oczywiście, że nie mają ze sobą związek. Unknown speaker 0 To są sprawy, oczywiście zbieżne, jeśli chodzi o istotę problemu, którego frankowych, natomiast ja bym tego nie łączył z uwagi na to, że opinia rzecznika generalnego będzie miała znaczenia dla prowadzonych postępowań sądowych, a istotą tej propozycji ustawowej jest ten etap poprzedzający, czyli rozstrzygnięcie kwestii na drodze ugodowej na drodze zawierania. W istocie porozumień między Bankiem akrwadawskim. Unknown speaker 66 A z, który jest dzisiaj gotowy na skutki, takie, które wynikałaby z wyroku, którego treść byłaby zbieżna z tym, co znalazło się w tej opinii. Unknown speaker 0 Ja wielokrotnie powtarzam, że liczę na to, że treść orzeczenia nie będzie jednak zbieżna z treścią opinii z racji. Unknown speaker 66 Ja to wiem pytam o ten scenariusz, który z punktu widzenia sektora byłby tym najgorszym, czyli potwierdzeniem czy pełnym przełożeniem tego co z tej opinii? Unknown speaker 0 Wielokrotnie o tym wskazywaliśmy, że z punktu widzenia kosztów i obciążeń sektora bankowego z tym związanych to tak jak wskazywała komisja nadzoru finansowego, oznaczałoby koszty dla sektora wysokości 100 000 000 000. To jest kwota, która z punktu widzenia stabilności prowadzenia działalności bankowej w Polsce jest kwotą w istocie niewyobrażalne się nie zmieni problemy. To jest szacunki się nie zmieniła w istocie. Unknown speaker 66 Bo można też z drugiej strony zapytać pan mówi o kosztach, ale widzimy też zyski banków i za poprzedniej rok i widzimy te zyski, które są spodziewane w tym roku. Wiemy też o rezerwach zaciąganych, w związku z tym, co dzieje się z kredytami frankowymi, więc pytanie czy to rzeczywiście byłoby tak duże uderzenie dla sektora, jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę. Unknown speaker 0 Nie mam czasu, żeby wchodzić w szczegóły, ale z punktu widzenia czysto księgowego oznaczałoby to tzw jednorazowy odpis, czyli konieczność w istocie zaliczenia tych strat w danym roku, co oznaczałoby poważne perturbacje z punktu widzenia stabilności funkcjonowania banków. W związku z tym tutaj też nie łączyłby tych kwestii potencjalnych zysków z koniecznością po prostu odpisów wynikających z tych strat, które wynikałyby z treści potencjalnie negatywnego rozstrzygnięcia. Unknown speaker 66 Panie prezesie, mówi pan, że kwestia kredytów frankowych to nie jest najważnie cel. Czy najważniejsza sprawa dzisiaj najważniejsza? Jak rozumiem, to jest ta kwestia zamiany WIBOR na wiron, gdzie my dzisiaj jesteśmy na tej całej drodze zamiany tych wskaźników. Unknown speaker 0 Jesteśmy w istocie tak jak pan powiedział na drodze na mapie drogowej, którą aktualnie jesteśmy w tzw. fazie wprowadzającej, czyli fazie, która polega na przygotowaniu się do uruchomienia nowej produkcji, czyli oferowania m.in. krytów hipotecznej w oparciu o nową stawkę wiron jak i etapu dotyczącego przygotowania się do konwersji starego portfela, czyli wszystkich dotychczas zawartych umów opartych o wskaźnik WIBOR. Tutaj bardzo skrótowo tam, gdzie w umowach nie ma klauzul awar tzw klauzulawaryjnych, które wskazują, co w sytuacji, kiedy dane wskaźnik przestanie być notowany. One wszystkie powinny być skonwertowane i się mogę tak powiedzieć, mocą aktu prawnego mocą rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji ustawowej, tak jak to było np. pewnie słuchacze pamiętają z liborem cechf, który został zamieniony na saron, mocą wówczas decyzji komisji Europejskiej. Unknown speaker 66 Czyli rozporządzenie Ministerstwa Finansów, wystarczy, żeby w tych trwających już dzisiaj umowach także o kredyt hipoteczny zastąpić WIBOR tym nowym wskaźnikiem. Unknown speaker 0 Tak i będzie to czoło tych umów, które nie mają klauzul awaryjnych bądź tych umów, zwłaszcza z przedsiębiorcami, które być może zostaną wcześniej aneksowane i zostanie tam po prostu mocą aneksów wdrożone nowy wskaźnik. Unknown speaker 66 I kiedy to zamia nastąpi w tym roku. Unknown speaker 0 Zgodnie z mapą drogową to rozporządzenie jest przewidziane na przełom trzeciego i czwartego kwartału tego. Unknown speaker 66 Nie ma to zmian żadnych. Na. Unknown speaker 0 Razie na ten moment nie ma zmian, aczkolwiek jesteśmy elastycznie, jeżeli okazało się, że ta operacja wymaga przygotowania większego i więcej ilości czasu będziemy wnioskować o wydłużenie tego terminu. Unknown speaker 66 Panie prezesie, mam pewną propozycję, bo czas na rozmowę w tej części programu nam się skończył. Pytanie, czy pan dysponuje jeszcze wolnym, czasem, żeby te rozmowy kontynuować po informacjach Radia tokfm. Tak, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Dobrze, to posłuchajmy wspólnie informacji Radia tokfm, bo wydaje mi się, że spraw ważnych do omówienia jeszcze trochę jest, więc z prezesem Tadeuszem białkiem w magazynie jakiegoś jeszcze za moment z państwem się spotkamy. Unknown speaker 67 Kg ekonomia kapitał gospodarka. Unknown speaker 66 Jest dziewiąta 23 trwa magazyn EKG w naszym programie. Kontynuujemy rozmowy z naszym dzisiejszym gościem przypomnę studiu Tadeusz Białek, nowy prezes związku banków polskich. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że pan prezes znalazł czas na kontynuację tej rozmowy przed informacjami mówiliśmy o zamianie tych wskaźników WIBOR u na wiron powiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać w przypadku trwających już umów np. o kredyt mieszkaniowy, ale powiedzmy jeszcze o tym, jak ten nowy wskaźnik będzie działać w odróżnieniu od tego, co dzisiaj możemy obserwować. W przypadku WIBOR u dlatego, że to są inaczej skonstruowany wskaźniki przed nami perspektywa obniżek stóp procentowych, pewnie jeszcze wciąż dalekiej przyszłości, ale jednak pytanie jak w takiej sytuacji będzie się zachowywać wiron. Czy będzie się zachowywać tak samo jak WIBOR, który starał się przewidywać, co będzie ze stopami procentowymi? Dzisiaj WIBOR spada. Unknown speaker 0 Bardzo trafnie, panie profesorze, pan to zidentyfikował w istocie z tym mamy do czynienia z zupełną i zupełnie inną konstrukcją odmienną tych wskaźników. Wskaźnik wironie wskaźnikiem obernajtowym i taki są też tendencję światowe. Chciałbym to wyraźnie podkreślić w tej chwili we wszystkich reformach, w których następuje zamiana wskaźnika właśnie stawia się na wskaźniki obernajtowe. Jako jeszcze bardziej reprezentatywne, ale one. Unknown speaker 66 Są wernajtowe wytłumaczymy czyli. Unknown speaker 0 Nicz, patrzę patrzące wstecz dokładnie tzw baglooking, czyli odnoszące się do przeszłości. Natomiast wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem forum broking, które odnoszącym się do perspektyw jagrynek widzi np. decyzję rady polityki pieniężnej już w tej chwili widzimy, że WIBOR spada tylko, dlatego że rada polityki pieniężnej tych stóp nie obniża i gdzieś w perspektywie mamy znaczy na razie je utrzymuje, ale w perspektywie gdzieś mamy ich obniżkę. Rzeczywiście ja powtarzam i to będzie oznaczało na pewno dalszy spadek WIBOR, jeśli ta decyzja rady polityki pieniężnej w pewnym momencie spowoduje, zwłaszcza jeszcze po prostu obniżki. Natomiast ja powtarzam wielokrotnie, że nie możemy patrzeć na reformę pod kątem tego, który wskaźnik będzie tańszy w cudzysłowie znaczy to nie jest celem reformy celem reformy jest w istocie zamiana podążanie za międzynarodowymi standardami, jakimi jest zamiana obowiązujących wskaźników właśnie na wskaźniki jednodniowe obernajtowej jako odnoszące się patrzące na jeszcze większą perspektywę rynku i transakcji. Unknown speaker 66 Chociaż tak ta reforma została przedstawione przez rządzących i przez premiera ponad czy właściwie rok rok temu, ale tak, żeby była pełna jasność dla tych, którzy teraz nas słuchają, przekładając to np. wironu. Jeśli stopy procentowe będą spadać, to nie będzie także, od razu będzie też spadać wiron on spadnie, ale dopiero z jakimś opóźnieniem właśnie, dlatego że patrzy wstecz. Unknown speaker 0 Dokładnie tak i tutaj też już, żeby nie wchodzić w nadmiernie szczegóły ważne, jest też tenor, jaki będzie przyjęty do wironu tenor, czyli to państwo widzicie w umowach 1 m czy m sześćm tu tendencja. Unknown speaker 66 Jaką częstotliwością jest ta nasza rasta aktualizowana? Unknown speaker 0 Dokładnie tak, panie redaktorze, tendencja jest taka i taka jest rekomendacja dla tzw nowej produkcji, aby ten tenor był jednomiesięczny, czyli w istocie będzie ta aktualizacja następowała części. Unknown speaker 66 No to też duża zmiana, bo dzisiaj najczęściej ta rata się zmienia co 3 miesiące albo co 6 miesięcy pod ten temat zostawmy na boku, jak wyglądają przygotowania banków do wprowadzenia tego programu, który rząd nazywa bezpiecznym kredytem, już od 1 lipca. Unknown speaker 0 To w istocie cały czas mamy proces legislacyjny. Trzeba też pamiętać, że o przyrządowanie każdego takiego programu oznacza też bardzo wiele pracy, po wejściu w życie ustawy, pracę, którą zazwyczaj wykonuje. Zresztą bardzo dobrze bank gospodarstwa krajowego. Unknown speaker 66 Czyli ktoś, kto dzisiaj czeka na taki kredyt, to nie oznacza, że on go będzie mógł zaciągnąć 1 lipca. Czy już puści złożyć wniosek? Unknown speaker 0 To znaczy, jakby to właśnie problem polega na tym, jak późno ustawa zostanie przyjęta w kontekście tego terminu być może będzie tak, że on w trakcie procesu legislacyjnego z przyczyn oczywistych będzie musiał być przesunięty, bo ustawodawca też musi sobie zdawać sprawę z tego, że ta kwestia fazy przygotowawczej. No ona jednak musi potrwać. To jest to jest potężna logistyka dotycząca przygotowania programu zarówno po stronie banku, który jest w cudzysłowie operatorem jak i po stronie banków, które będą chciały wejść w ten program. To jest my kierunkowo zawsze popieramy tego typu programy, ale trzeba pamiętać, że z punktu widzenia banków cała logistyka także przygotowawcza oznacza też duże zaangażowanie duży koszt pracy, bo zawsze są to odstępstwa od normalnego procesu kredytowego, wynikające z uwzględnienia tych programów o charakterze pomocowym, aczkolwiek czas chce podkreślić sektor bankowy, kierunkowo zawsze popiera tego typu programy, które mają na celu aktywizację rynku kredytów hipotecznych, który no jak wiemy, siadł mówiąc kolokwialnie, w związku z aktualną aktualnymi w jakim czyli. Unknown speaker 66 Z tego centrum mówi. Rozumiem, że przewiduje pan, że wiele banków weźmie udział w tym programie, choć nie znamy rzeczywiście, jakby tego momentu, kiedy faktycznie będzie można z tego rozwiązania w bankach skorzystać tuż absolutnie na sam koniec wakacje kredytowe. To też pomysł, który premier ogłosił rok temu pan się spodziewa, że w kampanii wyborczej padnie taka propozycja, czy taka obietnica, żeby te wakacje też pojawiły się w przyszłym roku? Unknown speaker 0 Szczerze mam nadzieję, że nie, aczkolwiek rzeczywiście kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Dodam tylko, że konsekwentnie będziemy podkreślać, że wakacje kredytowe to nie jest właściwie instrument pomocowy właściwym instrumentem pomocowym powinny być Fundusz wsparcia kredytobiorców. Dodam również, że ostatnio międzynarodowy Fundusz walutowy to jest bardzo ważne w opinii dotyczącej Polski, wskazał, że aktualna wersja programu wakacji kredytowych jest absolutnie niewłaściwa, dlatego że nie powinna być nie powinna być instrumentarium dostępne do wszystkich. Tak samo mówił też Europejski urząd nadzoru bankowego, a przypomnę na gruncie naszym, mówiła tak komisja nadzoru finansowego czy Narodowy Bank Polski. Unknown speaker 66 Jeśli rządzący w te głosy się nie wsłuchają to dla waszego sektora? Oznacza. Unknown speaker 0 Oznacza konieczność dodatkowych kosztów. Przypomnę, że już w tej chwili te wakacje kredytowe szacowane są między 15, a 20 000 000 000, czyli tak jak Narodowy Bank Polski szacował 20 000 000 000 ten program będzie kosztował, a w istocie korzysta z niego bardzo duża grupa osób. Jak podaje, jak wynika z danych m.in. biura informacji kredytowej, który w istocie tego rozwiązania nie potrzebują. Unknown speaker 66 O czym mówił Tadeusz Białek, nowy prezes związku banków polskich. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Unknown speaker 0 Bardzo dziękuję. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA