REKLAMA

Dlaczego warto sprawdzić, czy twój pracodawca jest sygnatariuszem Karty Różnorodności?

Dobra praca
Data emisji:
2023-04-26 19:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:14 min.
Udostępnij:

Maj jest miesiącem różnorodności w Unii Europejskiej. Czym jest Karta Różnorodności? Do czego zobowiązuje sygnatariuszy? W jaki sposób Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce, weryfikuje sygnatariuszy? I dlaczego pracownicy i potencjalni pracownicy powinni sprawdzić, czy dany pracodawca jest sygnatariuszem Karty Różnorodności? Zuzanna Piechowicz rozmawia z Marzeną Strzelczak - prezeską zarządu i dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rozwiń »

Partnerem podcastu jest OLX, serwis z ogłoszeniami o pracę Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest podcast dobra praca podcast o tym jak budować satysfakcjonujące życie zawodowe w tym odcinku podcastu zapraszam państwa do posłuchania rozmowy o różnorodności, a konkretnie o karcie różnorodności to rozmawiam z Marzeną Strzelczak prezeska zarządu i dyrektorką generalną forum odpowiedzialnego biznesu forum odpowiedzialnego biznesu jest koordynatorem karty Rozwiń » różnorodności w Polsce porozmawiamy o tym co to znaczy być sygnatariuszem karty różnorodności, dlaczego warto do tego dołączyć i dlaczego warto sprawdzać czy nasz pracodawca albo przyszły pracodawca podpisał kartę różnorodności zapraszam czym właściwie jest karta różnorodności karta różnorodności jest w zasadzie można powiedzieć deklaracją dobrej dobrej wolni takim pomysłem na to jak pracodawcy, dla których ważną wartością jest różnorodność mogą pokazać światu, ale swoim pracownikom oczywiście pracownicom, ale też jak mogą szukać w ramach sygnatariusz karty różnorodności innych organizacji by się wzajemnie wspierać inspirować to co jest ważne, jeżeli chodzi o kartę różnorodności to też to, że to jest inicjatywa która, której patronuje komisja europejska i w ramach tego mamy taką wspaniałą możliwość współpracy współdziałania wzajemnego inspirowania się w ramach 26 krajów, bo tyle kart różnorodności jest w unii europejskiej, więc z 1 strony można powiedzieć, że no to jest właśnie taka deklaracja i zobowiązanie do tego, żeby budować otwarte włączające miejsca pracy z drugiej strony właśnie taka możliwość czy współpracy wzajemnego inspirowania się w Polsce, ale też szerzej w ramach właśnie 26 kart, jakie wartości idą za tą różnorodnością jak ona jest definiowana to co jest bardzo ważne to to, żeby powiedzieć, że pracodawcy, którzy chcą zarządzać różnorodnością w swoich organizacjach muszą, jakby zrobić na początku ten krok wstecz, żeby spojrzeć na to czy rzeczywiście, prowadząc swój biznes, budując swoje miejsce pracy są w zgodzie z kodeksem pracy z sprawę mówiąc krótko tak, bo zarządzanie różnorodnością to jest coś więcej niż przy zgodność z kodeksem pracy, ale zaczyna się od tego, że wypełniamy zobowiązania, które powinien wypełniać każdy pracodawca, czyli na początku upewniamy się, że nie dyskryminujemy kolejny krok to jest przyjrzenie się temu czy nasze miejsce pracy i społeczność, którą tworzymy w miejscu pracy jest społecznością, która odzwierciedla różnorodność społeczeństwa, w którym nasza organizacja firma Best bądź jakaś inna organizacja funkcjonuje, a więc czy czy jest także ta nasza organizacja jest odzwierciedla różnorodność społeczeństwa, w którym funkcjonujemy kolejny krok to przyjrzenie się temu czy wszyscy, którzy są zatrudnieni wszyscy wszystkim, którzy są zatrudnieni w tej organizacji mają równe szanse rozwoju zawodowego awansów myślę, że to jest, jeżeli miałabym powiedzieć co jest taką najważniejszą wartością stojącą za otwartością na różnorodność miejsc pracy to powiedziałabym, że jest to, że po pierwsze, szacunek dla drugiego człowieka i też taka gotowość dialogu otwartość nabiał na wysłuchanie usłyszeniu tych różnych perspektyw, które mogą jeść ludzie którzy, z którymi pracujemy, więc te 2 rzeczy to są takie postawy wartości, które łatwo zadeklarować trudniej wdrożyć w życie czy jako forum odpowiedzialnego biznesu, które koordynuje karty różnorodności w Polsce weryfikuje cie tych sygnatariuszy czy to zgłosili jest dobrowolne każda organizacja może zostać takim sygnatariuszem to jest zgłoszenie dobrowolne, zgłaszając się do grona sygnatariuszy karty różnorodności pracodawca niekoniecznie musi być ta firma wypełnia taką ankietę, w którym deklaruje pewne podaje pewne informacje dotyczące tego jak wygląda właśnie struktura zatrudnionych osób w tej organizacji, ale też, jakie tematy są dla niego ważne tym czym chciałby się zająć w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o promowanie właśnie różnorodności w miejscu pracy budowanie, włączając go środowiska pracy czy weryfikujemy tak Brass na za 3 lata przeprowadzamy taką weryfikację wszystkich sygnatariuszy, bo 1 ze zobowiązań, które z sygnatariuszy podejmują lub, podpisując kartę różnorodności jest zobowiązanie do mierzenia postępów we wdrażaniu różnorodności, więc no i uważamy, że idealnie byłoby, gdyby to mierzenie postępów odbywało się w ramach badania, które w, która od 3 lat w sumie fobie realizujemy też takie badanie tej wersji czek na ile mamy też poczucie, że to badanie jest badaniem na złożonym składającym się kilkudziesięciu pytań, które też mogą być nieadekwatne dla tych mniejszych pracodawców, bo to co jest bardzo ważne to też to, że karta różnorodności często podpisują często ono jest część pracodawców, którzy są bardzo małymi pracodawcami podpisują kartę różnorodności to są organizacje zatrudniające kilkanaście kilka, a nawet osób, a więc wiadomo, że no badanie, w którym mówimy o procedurach polityka jest w ogóle nie aplikowane dla takiej organizacji natomiast ważne jest to, żeby ten niezależnie od wielkości pracodawca upewniał się, że co roku stara się robić więcej dlatego, żeby środowisko pracy było włączające no też niezależnie od tego, że nie ma specjalnych często przecież właściciel jest też równocześnie kadrowcy np. więc no na pewno nie ma jakiegoś specjalnego zespołu, który będzie zajmował tematami no budowania włączającego miejsca pracy, ale że upewnia się by wprowadzać rozwiązania, które po prostu służą zatrudnionym tam ludziom czyni no nie wiem miejsca otwarty na jakiś rodzaj wsparcia osób z obowiązkami zależnymi tak czy no ca obserwowaliśmy w 3 lata temu w pamiętnym roku 2020, że pracodawcy nawet bardzo mali deklarują, że pewne wartości, które są ważne dla takim włączających społeczeństwo powiedziała też są ważne dla nich tak i popierają to pewne wspólne postulaty, które właśnie można identyfikować jako ważne dla budowania włączającego społeczeństwa, bo też to co zawsze też podkreślamy, że mam bardzo ważna jest ta spójność, żebym w miejscu pracy pracownicy mieli poczucie, że to co jest w kodeksach wartości czy jakichś innych deklaracjach ideowych pracodawcy jest obecne na co dzień pracy, ale też, że jest to spójne z tym jak ta organizacja komunikuje się z otoczeniem zewnętrznym czy zdarzyło się wam odmówić statusu sygnatariusza karty różnorodności, ale ten status odebrać go tak czy, jeżeli chodzi o oto wycofanie to tak jak powiedziałem 3 lata temu w sumie wtedy pies po raz pierwszy zrobiliśmy taką weryfikację sygnatariusz karty różnorodności i wtedy no bardzo wiele organizacji, jakby wykreśli myśmy często były to organizacje raczej były to organizacje duże niż mały i one wypadały z różnych względów czasem było także w tej organizacji kilka lat wcześniej były osoby, dla których ten temat zarządzania różnorodnością był ważny chciał go rozwijać, a później sytuacja z różnych względów zmieniła się w taki sposób, że na nieszczęście tym tematem zajmować dłużej im nic już nad nierobami, a więc jak najbardziej się zdarzyło, jeżeli chodzi o to otoczy kogoś odrzuciliśmy w kto chciał przyłączyć się do grona sygnatariuszy NATO wydaje się, że nie było takiej sytuacji, ale były też takie sytuacje, gdzie nowo generalnie uważamy, że też na naszą wartością jak organizacja jest takie otwartości i pokazywanie tego, że no jest przestrzeń dla rozwoju dla w ramach właśnie karty różnorodności dla różnych organizacji natomiast no były też takie sytuacje, że pracodawca zainteresowany współpracą no po rozmowie z nami jednak zrezygnował, dlatego że z tego, żeby tam tę deklaracji i formularz, dlatego że też pokazaliśmy mu, że pewne praktyki, które stosuje w miejscu pracy no, jakby mimo otwartości na różnorodność w sensie szkolne różnych dla pracownic pracowników no to jednak ten pracodawca nie wypełnia tego podstawowego warunku, czyli zgodności z kodeksem pracy tak, że są takie informacje powiedzmy w przestrzeni publicznej, które mówią o tym, że w no tutaj ma trochę jeszcze do odrobienia lekcji, więc tak co daje pracodawcy bycie na liście sygnatariuszy teraz na tej liście na państwa stronie jest ponad 300 podmiotów mówi podmiotów, bo to są firmy organizacje pozarządowe urzędy miasta czy uczelnie wyższe czy uczelnie wyższe co daje my ja myślę zdaję takie poczucie tego że w dla jednych to jest tak, że to jest pewien etap już w rozwoju różnych praktyk dotyczących zarządzania różnorodnością dla innych to jest taki moment, żeby no wewnątrz organizacji powiedzieć, że słuchacze teraz będziemy mocni zajmować tym tematem zapraszamy do zgłaszania różnych inicjatyw przyglądania się temu co robimy na poziomie takim zarządczym i inicjały myślę, że różne motywacja są natomiast tak jak powiedziałem są też tacy bardzo bardzo mali pracodawcy, którzy po prostu dla nich jest to ważne jako wartość takich chcą jak by przyłączyć się do tego grona pracodawców, dla których też to jest ważna warto coś co teraz myślę w ciągu ostatnich kilku lat może nabierać takiego jeszcze dodatkowego znaczenia mieć dodatkową umowę myślę, że na tym mniejszym pracodawcą to głównie o to chodzi, żeby pokazać, że to jest taka właśnie deklaracja opowiedzenia się po stronie pewnych wartości to jest 1 część, ale też coraz bardziej istotne na rynku pracy jest dbanie o tzw. employer branding, czyli wizerunek danego podmiotu jako pracodawcy i właśnie podpisały karty różnorodności może być taką deklaracją, że jestem pracodawcą, który szanuje różnorodność, który chce dbać o tę różnorodność po prostu w ramach dbania o to, aby dane miejsce pracy było uznawane i było po prostu dobrym miejscem pracy ja myślę, że warto, żeby pracownicy i potencjalni pracownicy sprawdzali czy dany pracodawca jest sygnatariuszem karty różnorodności, nawet jeżeli ta dbałość o różnorodność danej organizacji pozostawia jeszcze nazwijmy to pole do rozwoju to jednak być takim sygnatariuszem daje sygnał, że to jest przynajmniej deklaratywne wartości i też wartość, do której można się odwoływać w różnych momentach pracy i rekrutacji, a rzeczywiście tak się dzieje też innym nawet czasami zdarza się, że odzywają się do nas kilka razy tak się słów nie zdarzyło, że pracodawca odzywają się do nas z taką informacją, że moja firma jest PIT oraz notariusz karty różnorodności no ja uważam czytam obserwuję coś czy pewne tam nie wiem postawy zachowania czy praktyki, które stoją w sprzeczności zwartościami karty różnorodności no, więc i co państwo na to, tak więc zawsze mówimy, że oczy nie jesteśmy audytorem nie jesteśmy łączy tak wiem więc, jakby to nie jest nasza rola natomiast poważnie też podchodzimy do tego do tej deklaracji jak mówiłam właśnie zależy nam też bardzo na tym, żeby pracodawcy, jeżeli to ten postęp w rozwoju praktyk i zawsze wtedy zachęcamy tak takie osoby, żeby jak konkretnie podały, czego dotyczą te wątpliwości czy zarzuty im wtedy oczywiście bez podawania danych osoby, która do nas z takim pytaniem się zwróciła zwracamy się do pracodawcy, żeby zajął się tą sprawą wyjaśnił, bo ta oczywiście no jest imprez wartością, którą chcemy promować poprzez kartę różnorodności i na myśl, że też takim no coraz mocniej teraz komisja europejska plam promuje ten temat i tę sieci tzw. Diver City czarter z platform, czyli właśnie 26 karty różnorodności i myślę, że też właśnie taką wartością dla pracodawców może być takie poczucie, że są w czymś co jest większe niż tylko to co dzieje się w Polsce tak myślę że, toteż jest taki ważny aspekt np. ty na już w tym tygodniu w czwartek w Brukseli pod patronatem komisji europejskiej Ros będzie rozpoczynał się europejski miesiąc różnorodności ma jest takim miesiącem różnorodności no właśnie w czwartek będą przyznawane nagrody dla najbardziej włączających miast w Europie było też kas zgłoszeń z Polski w tamtym roku nie było, bo nowi jak wiadomo nasz kraj, bo najmocniej zajmował się tematem tym, który był najważniejszy w Europie w ubiegłym roku, czyli kryzysem odczyn no ja mam wielką nadzieję, że w tym roku jakieś polskie miasto znajdzie się wśród tych właśnie stolic różnorodności i włączeniem także zachęcam do słuchania śledzenia kosz 17 w czwartek będzie wiadomo to by było niezłe osiągnięcie biorąc pod uwagę jak dyskryminująca polityka polskiego rządu nic to było niezłe osiągnięcie, że jakieś polskie miasto zostałoby uznane za stolicę różnorodności bo to by pokazywało, że mamy też tę część naszych władz tutaj w tym przypadku samorządowych, które jednak tę różnorodność dbają przyznam szczerze, że ja bym się bardzo takiego wyróżnienia dla polskiego miasta ucieszyła szczególnie też, że niektóre polskie samorządy po prostu niechlubnie stanęły przeciw różnorodności, tworząc strefy wolne od ideologii LGBT plus czymkolwiek ta ideologią jest bo, ponieważ ideologii LGBT nie istnieje istnieje społeczność osób LGBT to są ludzie, a nie ideologia więcej o karcie różnorodności mogą państwo przeczytać na stronie forum odpowiedzialnego biznesu zapraszam państwa tam również można sprawdzić czy dana organizacja czy dany podmiot jest sygnatariuszem karty różnorodności, a pani bardzo dziękuję za rozmowę Marzena Strzelczak prezeska zarządu i dyrektor generalna forum odpowiedzialnego biznesu jak bardzo dziękuję, a ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to podcast dobra Plaza to usłyszenia za tydzień w środę jak zawsze na tokfm PL i w aplikacji mobilnej TOK FM dobrej pracy dobra praca podcast o pracownikach i dla pracowni Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA