REKLAMA

D. Gardias: "Tam, gdzie rząd jest pracodawcą, nie ma podwyżki płacy minimalnej"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-05-09 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG nasz pierwszy gość to dziś Dorota Gardias przewodnicząca forum związków zawodowych dzień dobry dzień dobry cały dzień dobry państwu pani, o ile wzrośnie płaca minimalna w przyszłym roku wg wyliczeń zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu do 4200zł, czyli jakieś 20% jeśli dobrze liczę w porównaniu do tego co będziemy mieli w lipcu, bo w tym roku przecież 2 podwyżki płacy Rozwiń » minimalnej dokładnie tak i można by tu na ten temat wiele dyskutować, że jest to dużo, jeżeli chodzi o płacę minimalną, ale proszę zauważyć, że mówimy o ludziach najsłabiej zarabiających to oni ponoszą koszty tego kryzysu w i dla pracodawców przedsiębiorców jest to bardzo wysokie obciążenie natomiast ja bym bardziej się skupiła na szeroko pojętych usługach publicznych, który pracodawcą jest rząd Polski, czyli rząd wychodzi i przedstawia informacje podnosimy płacę minimalną tak jest przekaz do społeczeństwa tylko nie mówią, że tam, gdzie rząd jest pracodawcą, a tam nie zostaną podniesione i ci ludzie, czyli oświata, czyli monterów i usługi, które są z z oświaty usługi, które dotyczą pracowników cywilnych policji sądów prokuratury, czyli 0 i powiedzieć, że wszędzie w tych zawodach mówi jesień jest płaca minimalna tak nie było podniesionej od 2 lat tej płacy minimalnej w tym roku dla tych zawodów została podniesiona o 7,8%, więc jak to się ma do tego, że pracodawcą przedsiębiorcą małych średnich przedsiębiorstw pod muszą podwyższyć, bo rząd podniósł pracę płacę minimalną, a dla usług publicznych dla szeroko pojętej sfery budżetowej tych podwyżek nie ma, czyli tak naprawdę oni mają obniżkę i my jako forum wystosowaliśmy pismo do premiera propozycja nasza jest taka, żeby jeszcze w tym roku od 1lipca było 12%, a od roku kolejnego, czyli 22425% tutaj mówimy bezpośrednio od tej części, która otrzymuje wynagrodzenie z budżetu państwa dokładnie tak tam, gdzie rząd jest pracodawca jest jakaś odpowiedź na optymizm, że za wcześnie jeszcze niema mnie właśnie to muszę powiedzieć, że bardzo długo czekamy na odpowiedzi i ale czekamy, dlatego że każde każde pismo każda dyskusja jest potrzebna, a w roku wyborczym odpowiedzi nie przychodzą wcześniej no właśnie od rządzących w teście dopytam, bo tak rozmawiamy o tej płacy minimalnej nieprzypadkowo, bo zdaje się na forum rady dialogu społecznego państwo mówię to po stronie pracowników pracodawców i stronie rządowej rozpoczynać negocjacje w tej sprawie tak no wczoraj była rozmowa przede wszystkim wielu lat wieloletnim planie finansowania państwa polskiego no to jest taki dokument, który mówi o przyszłości naszej gospodarki co rokrocznie będziemy jak będzie nam lepiej i oczywiście nie jest to pierwszy wieloletni plan, który tak do końca nie możemy wierzyć, bo mamy doświadczenia, że i jak możemy do tego się odnieść pozytywnie skoro wczoraj dowiadujemy się, że w roku 224 podniesie się PKB od 3% niezamierzenie możemy tak przy użyciu oko i dalej, więc ten dokument jest takim swoistym pro prowizorium UE jak można dyskutować również konsultacje są prowizoryczne bez możemy dyskutować o dokumencie, który został przygotowany przez rząd został wdrożony, a potem spotykamy się w radzie dialogu, żeby porozmawiać jak wygląda ta rozmowa rząd przedstawia plan wieloletni w skrócie, które już dostaliśmy wcześniej, ale zatwierdził kim dzisiaj po prostu odhaczyć konsultacje, bo my wypowiadamy się, jakim widzimy zagrożenia rząd mówi swoje na tym jest koniec tej dyskusji nad Pani Przewodnicząca pojawia się pytanie po co w ogóle taka dyskusja może też marnowanie czasu ja powiem tak nic nie jest marnowaniem czasu, dlatego że rada dialogu też bardzo dobra instytucja z założeń z ustaw dzisiaj ta ustawa, która obowiązuje jest już przez autonomiczne spotkania pracodawców ze związkami przygotowany nowy projekt nowy projekt ustawy o radzie dialogu dialogu, który ten się już wyczerpał Boni jest taka sytuacja, że my przychodzimy i ważne projekty ustaw dotyczące spraw społeczno-gospodarczych i idą ustawami, które nie wchodzą do rady dialogu, czyli ustawami poselskimi to zdaje się roli ostrzegł rząd wejdzie pani słowo, dlatego że rząd, przygotowując krajowy plan odbudowy zobowiązał się do dokonania takiej reformy, że to zmieni sposób stanowienia prawa w Polsce tak, żeby także te projekty poselskie też senackie nie omijały rady dialogu społecznego były z wami konsultowane dyskusja trwa od 2018 roku pamiętam wtedy byłam przewodniczącą rady dialogu i już byliśmy prosiliśmy o spotkanie marszałka Kuchcińskiego, żeby nie zmieni nie musieliśmy zmieniać ustawy tylko po prostu zmienić regulamin Sejmu jest prostsze w tym zakresie, że te ustawy dotyczący tylko spraw społeczna gospodarcza efekt RDS RDS one nie trafiają znowu mamy w ustawie ten zapis nie mówię też o tym, że oczywiście finansowanie musi się zmienić biura rady, ale jednak znowu jesteśmy w tym samym punkcie zresztą jest krokiem milowym do KPN i wczoraj przeszła ta uchwała pracodawców i związków zawodnicy tej uchwale no właśnie mówimy o tym, żeby te zabite te projekty poselskie były przekazywane do konsultacji i te uchwały rozumiem strony pracowniczej i pracodawców wobec tej strony rządowe wobec tej pełnej odpowiedzi jak rozumiem też nie ma ono nie ma Ano by wstrzymali się czy są przeciw to już nie ma znaczenia to takie zawsze bardzo smutne wnioski przynajmniej o stronniczość Rawa panie redaktorze jeśli rozmawiamy o tym co się dzieje w radzie dialogu społecznego dokładnie to jest prosta sprawa, którą można zrobić w regulaminie Sejmu to jest takie, jakie się np. ja zabiegałam o to spotkanie i dzisiaj przewodniczący Bernatowicz również zabiega już bardzo długo ponad miesiąc co spotkanie marszałek Witek, a powinien już o tym rozmawiają chciałbym rozmawiać i rada ciągle prosi o spotkanie i pan przewodniczący właśnie w tej sprawie w sprawie tego też kroku milowego to co może zrobić Sejm ten Sejm zmiana regulaminu ten będzie nam zmieniał w tym roku, bo przed nami wybory parlamentarne, więc pytanie czy to jeszcze w tej kadencji Sejmu uda się państwu przedstawić ten program czy ten projekt ustawy o radzie dialogu społecznego, który sprawdził jej działań ten projekt ustawy jest bardzo dobry wynegocjowany strona związkowa ze stroną pracodawców tylko kolejarze strony rządowej strona rządowa przedłuża cały ten proces, czyli wydaje się, że do końca kadencji tego rządu nie chcą wprowadzić tego są bardzo szerokie konsultacje międzyresortowe i do nas napływają te ogromne uwagi, więc to jest wywala mnie powietrze całkowicie tej tej ustawy z UE podjęliśmy taką decyzję zaproponowaliśmy również jako forum, żeby wziąć pod uwagę tylko wyłącznie poprawki celu, czyli Rządowego Centrum Legislacji dokładnie i wtedy nad tym dalej pracują nasi przedstawiciele w zespołach sekretarz w dobrze Pani Przewodnicząca skoro dotknęliśmy już polityki mamy jeszcze kilka minut na rozmowę to zapytam jeszcze 1 rzecz czy dzisiaj 3 organizacje pracodawców, czyli biznes Center Club federacja przedsiębiorców polskich krajowa izba gospodarcza organizują takie spotkanie pod hasłem przedsiębiorca to też wyborca posłucha głosu 14% wyborców proszę poprawić wydaje się, że osób pracujących w Polsce na etacie mamy jakieś 9 000 000 to by nam dawało 30% głosujących czy pracujące osoby na etacie pracownicy, których pani nie reprezentuje też macie oczekiwania niekoniecznie wobec rządzących w ogóle wobec klasy politycznej w trakcie tej zbliżającej się kampania na gorsze, ponieważ jest kampania, więc wszystkie partie polityczne prowadzą swoje obietnice swoje propozycje i co pani jako przewodnicząca forum związków zawodowych chciała usłyszeć w tej kampanii, a no ja właśnie chciałabym usłyszeć od każdej partii, że ten dialog jednak będzie prowadzony to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwko rządowi czy przedsiębiorcy czy związki zawodowe tylko to jest także my jesteśmy partnerami w tej rozmowie mamy swoich ekspertów znamy się na wielu rzeczach i można od nas również korzystać, więc ten dialog, żeby partie polityczne wiedziały, że to jest bardzo bardzo ważna instytucja ich, żeby naprawdę poważnie potraktowały, bo jeżeli już nie dla nas nie dzisiaj to ten dialog musi być, bo następne pokolenia tych liderów i ich rządów będą musiały w tym pracować, więc to jest to jest bardzo istotne istotne jest również, żeby partie polityczne przyjrzały się te, które chcą już wygrać wybory, żeby przyjrzały się przede wszystkim usługom publicznym, bo my dzisiaj i społeczeństwo nie wierzy instytucjom państwa nie wierzy tym opowieściom, dlatego że nawet, jeżeli w kwestii podatków dokładnie rozpisze na co idą, dlaczego co 2 miesiące nie pokaże rząd tyle, bo w budżecie tyle wydajemy ważniejszy i ważniejsze jest ten ta ustawa o budżecie, która jak wiemy też nie do końca spełnia swojej roli założona jest trafiony czy taka sama w tym wieloletnim planie finansowym, czyli nie spełniają się potem bardzo proszę o śliczne panie redaktorze powinny się temu przyjrzeć, bo jeżeli będzie dobrze funkcjonowały usługi publiczne to będzie i wiarygodność i również należy pamiętać o płacach dla tych ludzi, bo ci ludzie są bardzo dobrze wykształceni, a zrzuceni są już poniżej minimalnej płacy to wrócę na koniec naszej rozmowy, bo mamy już niewiele czasu do tej płacy minimalnej tej płacy minimalnej, o której na końcu decyduje rząd to jest ta część, która dotyczy tej sfery prywatnej, czyli mówimy o przedsiębiorcach, którzy zatrudniają pracowników nie mówimy o sferze budżetowej czy ten wskaźnik ten dwudziesto procentowy wzrost płacy minimalnej czy pani by była takim zwolennikiem zmian w tym mechanizmie, który dzisiaj sztywno wylicza bardzo silną podwyżkę płacy minimalnej na ten mechanizm powstawał, kiedy inflacja w Polsce była umiarkowana teraz jest wysoka będzie spadać Cichy, a zarzut pracodawców do tego mechanizmu jest taki, że on podnosi siatkę płac w całej firmie trudno jest potem między sobą jakoś zróżnicować te stanowiska dla pracodawców to jest wyzwanie tak to prezentują tak nie jestem przedsiębiorcą, ale odpowiem z naszego punktu widzenia reform uważamy, że to jest duża podwyżka tak jak już powiedziałam 20% rokrocznie, ale rząd powinien prowadzić rozmowy z przedsiębiorcami tak jak wszystko reaguje rynek sytuacja to, czego rząd się zawsze odnosi do covidu i do wojny nigdy nie mówiąc o tym, że inflacja to też błędy zewnętrzne powinni rozmawiać rząd powinien rozumieć przedsiębiorcami, dlatego że z 1 strony wiadomo, że pracownicy nie mogą ponosić całkowicie tych kosztów najsłabiej zarabiający mamią nas bolą bije, ale z drugiej strony rozmowa z przedsiębiorcami, bo w tej sytuacji dusi się zupełnie małe średnie przedsiębiorstwa i dlatego uważam, że ten dialog z przedsiębiorcami tak jak było za pana Jarosława Gowina, kiedy był szefem rady dialogu on rozmawiał z przedsiębiorcami oni wskazywali swoje racje i tu należy rozmawiać i wy i przemyśleć to, że jednak ci pracownicy muszą mieć podniesione, ale jak doprowadzić do tego, żeby ci przedsiębiorcy nie upadali w związku z tym dialog dialog i jeszcze raz wiary, o czym mówiła Dorota Gardias przewodnicząca forum związków zawodowych i też rada dialogu społecznego bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję panu dziękuję państwu informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA