REKLAMA

Rakieta pod Bydgoszczą. Gen. Bieniek: Chaos informacyjny nikomu nie służy

A teraz na poważnie
Data emisji:
2023-05-15 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:24 min.
Udostępnij:

Gościem Mikołaja Lizuta był gen. Mieczysław Bieniek - generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Gościem programu jest Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego na to dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie generale, porozmawiajmy o incydencie z 16 grudnia zeszłego roku, czyli rakiecie pod Bydgoszczą z wypowiedzi ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Wynika, że mamy w tej chwili do czynienia z bardzo poważnym konfliktem. Otóż jak podkreślał Błaszczak wnioski z raportu wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy Operacyjnego sił zbrojnych, który zgodnie z ustawami o obronie ojczyzny i ochronie granic państwowych odpowiada za ochronę przestrzeni powietrznej. RP to jest właściwy frontalny atak na pana gen. Tomasza Piotrowskiego w okresie tak newralgicznym jak atak Rosji na Ukrainę. No to chyba taka wojna nie jest szczęśliwa zbyt.
No tak to by wyglądało od samego początku i tak mogliby to odbierać przeciętnie obywatele, natomiast tutaj chciałem podkreślić i bardzo wstrzemięźliwą rozsądną postawę Biura Bezpieczeństwa Narodowego i prezydenta Dudy, który po powrocie z wizyty zagranicznej obrazu wyda oświadczenie, że sprawę bada prokuratura, że system jest sprawny, bo system to są procedury. To jest organizacje, które są ludzie i na każdym etapie trzeba te procedury polepszać. Natomiast ta informacja to zadziwia wszystkich, że no dobrze dowód operacyjny podrywa klucz myśliwców w 22 E 16 rakiety lecą stacja rowerowej je wykrywają. Prawda powiadamia swojego swojego przełożonego, szefa sztabu generalnego czy powiedzmy sobie szefa sztabu, który powinien wiedzieć, a ten z kolei twierdzi, że on pow odpowiadam swojego przełożonego, którym jest minister obrony narodowej, z kolei ministra obrony narodowej twierdzi, że są zaniedbania na szczeblu dowództwa Operacyjnego, a procedury wcześniej zadziałały. To jest taki chaos informacyjny, który niczym nie służy, tym bardziej, że mam dzisiaj tak jakby tak najważniejszych dowódców wojsku Polski, a ponieważ być tylko 1 jeszcze wtabu, generalnego mamy dowódcy operacyjne sił zbrojnych i mamy dowódcy generalnego, ci wszyscy 3 panowie są w stałym kontakcie z osobom, ale tak naprawdę za obronę przestrzeni powietrznej i nie tylko i operacji, które się odbywają w Polsce i za granicą odpowiada dowódca operacyjnyj sił zbrojnych. Jest to członek odpowiedzialny wyznaczony na stanowisko wejście w roku 2000 chyba osiemnastym jak go znam osobiście i to jego wystąpienie. Co prawda bardzo emocjonalne takie orędzie no no co trochę zadziwiają, to, bo to generałów z orędzimi powinien występować, no ale niemniej jednak widać było, że on apeluję.
O rozsądek, apeluję oądębrowski.
Tylko nie wiadomo, u kogo ten rozsądek apeluje i wzywa do rozsądku. Wszyscy wiemy, że mamy czas niespokojny, wszyscy wiemy, że potrzebujemy spokoju, wszyscy wiemy, że potrzebujemy bardzo uważnego systemu i śledzenia tego, co się dzieje za naszą granicą i ewentualnie jego zwalczania. To, że te rakiety znik tarakieta zniknęła. No manewrująca, stacja wykryły myślipce wykryły, ale później zniknęła i nagle zniknęła i nie wiadomo, gdzie no nie było wybuchu i zaprzestano poszukiwań. Pytanie, kto dał takie takie rozkaz? Ja nie wierzę, aby dowód toperacyjne nie nie nie powiadomił porządek ktoś się nie dał ukryć, ponieważ jest dziennik działań bojowych i dziennik służby operacyjnej, są meldunki codzienne. No nie wiem, ja nie znam nie znam tej tej sprawy, dokładnie z dokumentów i nie chcę tutaj wyrażać swojej opinii. Natomiast chaos informacyjnej nikomu nie służy i jak to mówią mgła wojny opadnie kurzbi pewno opadnie i okaże się, że pierwszym meltor Pol walki zawsze jest zły. A gdzie tak odium tego wszystkiego zostanie na siłach zbrojnych i na naszym systemie obrony?
No ale czy rozumie pan to, panie generale, w ten sposób, że jest po prostu jakaś wojna buldogów pod dywanem jakaś rywalizacja. No jeśli chodzi o ministra obrony narodowej, a właśnie gen. Piotrowskiego i innych najważniejszych dowódców polskiej armii czy po prostu no mamy do czynienia trochę z odsłoniętym pod brzuszem?
No nie sądzę, żeby to była jakaś wojna, bo to chyba nie jest czas teraz na te wojny. Jeśli minister obrony narodowej nie byłby zadowolony z działalności, którego ze swoich dowódców on wystąpił z wnioskiem do prezydenta o ich odwołanie, bo to są prerogatywy prezydenta mianowanie na wniosek ministra i premiera uzgodninięte wniosek do prezydenta o mianowanie bądź odwołanie tych rzeczach dowód, czyli szefa sztabu generalnego wojska polskiego, dowódcy Operacyjnego i dowódcy generalnego sił zbrojnych. Z takim wnioskiem z tego, co wiem, premier, ani minister obrony nie wystąpili, w związku z tym nie ma czegoś takiego, natomiast publiczne wytknięcie tego błędu dowódcy operacyjnemu. No chyba nie służy sprawy. Dobrze i myślę, że tamte sprawy będą chyba wyjaśnione proceduralne i ta komunikacja ulegnie z zwiększenia, ale nie chodziło o komunikację. Chodzi przede wszystkim na bezpieczeństwo i o współdziałania.
No właśnie, ale publiczne wytknięcie naruszenia procedur czy po prostu uchybień? Jak to i zaniedbań, jak to nazwał minister obrony narodowej nie oznacza w praktyce wniosku do prezydenta o o dymisję?
No widocznie nie oznacza, skoro mówi się, że teraz procedury są badane i cały przebieg zdarzenia będzie badane, więc ja myślę, że po tym, zbadaniu powinny takie komunikaty były wydane, ale w ogóle w cieniu i zacisiu gabinetu bezpieczeństwo duże pieniądze operacje specjalne lubią ciszę i nawet jeśli się załatwię takie sprawy, to załatwia się w sposób szybki zdecydowany, ale przemyślany pamiętam, kiedy prezydent Obama odwoływał generała mackrystala, generał makrystal, był dowódcą operacji w Afganistanie, przyjeżdżał co kilka miesięcy do dowództwa NATO w celu złożenia meldunku. Jak to wszystko idzie i po drodze zatrzymał się w Paryżu i nieopacznie skrytykował wiceprezydenta wówczas baidena za jego tam nie przemyślane decyzje nie upłynęło 14 40 godzin i generał makrysa został odwołany w sposób Cichy zdecydowany bez szum medialnego, ale po sprawdzonyonej informacji, że rzeczywiście tak się wyraził u nas. Ja myślę, że kontrola cywilna nad siłami zbrojnym jest umocniona. My mamy prezydenta, mamy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a ministra obrony narodowej senacku sejmową Komisję Obrony Narodowej, mamy procedury i tutaj na ten temat nie musimy dyskutować także, że myślę, że tutaj te sprawy są ważne, ale w tej świetle tego, co się dzieje za naszą granicą, te systemy muszą być wzmocnione, szczególnie jeśli chodzi o współpracę między najważniejszymi dowódcami sił zbrojnych i ich cywilnymi zwierzchnikami.
Panie generale, nie zidentyfikowane obiekty latające innymi słowy, UFO krąży nad polską. No mówiliśmy o rakiecie, która wylądowała pod Bydgoszczą, ale żołnierze nie odnaleźli z kolei innego obiektu, który w nocy w nocy z piątku na sobotę wleciał w przestrzeń powietrzną Polski z kierunku białoruskiego, to prawdopodobnie balon no i trwają poszukiwania tego tego balonu. Do czego w wojsku używa się balonów?
Przypomnę tą historię też niedawno ze Stanów zjednoczonych, gdzie 2 balony krążyły sobie leciał nad terytory Stanów zjednoczonych 1 spokojnie na dużej wysokości, wszyscy śledzili zapartym tchem, drugi został w końcu zaszczelony przez samolot 22 potężną rakietą balon, który już zna sobie. No nie wiem, element obserwacyjne stacje radarowe.
I rakiety trzeba do tego trzeba, bo wydawałoby się, że taki balon to można nawet z łuku zestrzelić oczywiście.
Ale balon ma dużą powierzchnię, to trzeba też uważać, co on tam ma. No sobie, a może mały wybuchowy, który będzie eksplodował. No ten pan może mieć różne urządzenia od meteorologicznych poprzez obserwacyjne szpiegowskie radioroniczne, które mogą wykrywać obiekty, zakłócać te obiekty śledzić system łączności, zależy na jakie on wysokości leciał. Gdzieś stwierdzono, że nawet mogły być i 2 te balony one są też pamiętajmy, że są też trudno wykrywalne, trudno obiektami przez stacje radarowe, bo na różnych wysokościach jak na bardzo dużych wysokościach. No to pamiętajmy, że naziemne stacje radarowe tego tego nie sięgają takiejtor i trzeba, aby było rzucić ałaksy, które by krążą wysoko, ale nie zawsze fale radio elektroniczne czy te wysyłane impulsy odbijają się od tego balonu wzrokowo można go zaobserwować. Tam powiedzmy tych 4 5000 m, jeśli bezkór niebo i to ma dobry wzrok, prawda czy dysponuje aparaurą od elektroniczną? No różno są teoria w każdym razie przeleciał świadczy to o tym, że strona rosyjska, bo ja nie wierzę to to ruch Ukraińcy go czy, że bi Białorusi go wypuścili. To wiadomo jest element działań hybrydowy federacji rosyjskiej z tego spir u testują system obrony przeciwrodniczej i testują do, jakie stopnia mogą się posunąć? Prawda, jak on jest szczelny i jakie on będzie wprowadzał u nas reakcję.
A jak jest procedura w sytuacji, gdy wlatuje w polską przestrzeń powietrzną, właśnie taki obiekt balon, no, czyli obiekt bez pilota, to w takich sytuacjach podrywa się parę myśliwców.
Tak, bo on może stwarzać zagrożenie nie tylko parę myśliszy można go zaszczelić. Po prostu jest taka procedura energ nie wiem, czy pan czy pan jest to wiatome, do słuchacze przypominam, że jak była taki terrorystyczne 11 września, to przecież samolotu uderzają. Wj senter Pentagon prawda i w inne obiekcje ten wiem, który się rozbił tam i od tego momentu na to zaczęło ćwiczić taką procedurę re rynek gej, czyli targnięcie obcom w przestrzeń powietrzną danego państwa obcego elementu, który nie zgłasza się albo nie zgłasza swojej obecności radiowej, albo wyłącza transportem. Taki obiekt ma zatrącić i to jest decyzja, która leży w kompetencji z centrum operacji powietrznej bądź dowódcy Operacyjnego danego rejonu sił zbrojnych. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy również zintegrowanym systemie obrony przeciwniczej NATO i na to od razu też jest powiadomione, jeśli ten obiekt opuścił polską przestrzeń VAT, być może bym poleciał gdzieś w kierunku Danii. Nie wiemy o tego to on tam dalej jest śledzony i to już jest kompetencja i odpowiedzialność kayoku, czyli tego odcinka obrony powietrznej przestrzeni na tym kierunku, do, którą on się udał.
No właśnie mówił pan o tym testowaniu polskiej obrony powietrznej. Te przecież incydenty z nas zdarzają się właściwie regularnie bardzo często jest tak właśnie, że jakiś obiekt wlatuje w polską przestrzeń powietrzną właśnie na chwilę wyłącza. Nie zgłasza się często to są myśliwce i co wtedy, bo to jest taka prowokacja, no, która w końcu może okazać się groźna, skoro właśnie jest procedura zastrzeliwania takich obiektów?
To się dzieje. Pamiętajmy, w rejonach nie rejonami już państw, tylko się dzieje w rejonach albo przestrzeni międzynarodowej albo wód międzynarodowech i Rosjanie rzeczywiście testują tą odporność naszych systemów i sposób zachowania się. No my nie chcemy dopuścić do wybuchu konfliktu między NATO i rosjąan, chociaż pamiętajmy, że 5 lat temu tu tureckie siły zbrojne to znaczy Nat wszystkie siły zbrojne, bo samolot 124, który dwukrotnie naruszył UP przestrzeńeń powiedziećą Turcji, ratując z terenu Syrii, został strącony baterem przeciwletniczym baidway Patriot holenderską, ale przecież przestrzeń tureckiej, że doszło do potężnego zgrzyt dyplomatycznego i nawet częściowemu z częściowego zamrożenia w stosunku dyplomatycznych między federacją rosyjskom, a Turcją później dopiero do odmrożonej czy do Hana w morskiej itd. natomiast no te wypadki zdarzają się na wodach międzynarodowych albo na przestrzeni międzynarodowej i te bliskie podchodzenie samolotów rosyjskich myśliwców do naszych samolotu, a szczególnie do nieuzbrojonych, tak jak to miało miejsce w tym naszym samolotem straży graniczno nad morzem czarnym, gdzie w wyniku turbulencji samolot stracicił bardzo dużo wysokość i prawie, że straci usteroność, tylko dzięki i załodze wyszkolonej nie doszło do katastrofy.
Bardzo dziękuję, za tę rozmowę. Gen. Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego na to był gościem państwa i moim bardzo dziękuję. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa z Tomaszem kopką, program realizował Szymon waluta, za chwilę informacje radiatokfem, a po nich program połączenia, na który zapraszam w imieniu Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA