REKLAMA

"Bez udziału Niemiec, cała zachodnia pomoc dla Ukrainy byłaby trudna"

Magazyn Europejski
Data emisji:
2023-05-15 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:30 min.
Udostępnij:

Załenski spotkał się z Scholtzem, aby odświeżyć stosunki ukraińsko-niemieckie. Spotkanie odbyło się szerokim echem na arenie międzynarodowej. O szczegółach opowiadał były ambasador w Waszyngtonie i Berlinie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Magazyn Europejski zaprasza Maciej zakrowski.
Dzień dobry w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 9 maja. Jak zawsze dzień Europy, ale, ponieważ był to wtorek, to magazyn do obchodów może dołączyć z pewnym opóźnieniem. Wracamy, więc do Strasburga parlamentu Europejskiego 9 maja wtedy do przewodnicząca Roberta mecolla anonsowała wystąpienie kanclerze Niemiec o lafa scholza.
A i na weeken.
Kan wiem, że możemy liczyć na Niemcy, wiem, drogi kanclerzu, że Niemcy są państwom członkowskim, które wykazuje niezachwiane zaangażowanie w ulepszanie Europy. Proszę pozwolić, że podziękuję za wsparcie Niemiec dla Ukrainy za wkład Niemiec w budowę nowej architektury bezpieczeństwa Unii za forsowanie nowych technologii, za to, że Niemcy bronią praw człowieka, także praw kobiet i mężczyzn w Iranie i za wiele innych rzeczy powiedział pan kiedyś mamy wszelkie powody, by z większym optymizmem patrzeć w naszą przyszłość. To jest wiara, która musi nas zachęcać do działania, musimy reformować przewidywać zmiany, a nie narzekać, musimy ponownie znaleźć te odwagę, która leżała u podstaw deklaracji sumana. Musimy pomóc temu światłu świecić jaśniej.
Slajding, włajce.
Pięknie, powiedziane na pewno świątecznie kanclerz Ola w Scholz potwierdził, że chce się angażować w ulepszanie Unii Europejskiej, ale, żeby ją poprawiać. Trzeba wiedzieć, jak będzie się ona rozwijać zdaniem kanclerza, przede wszystkim będzie się rozszerzać wszystkie prawom di geopolityczną Europę mierzy się również dotrzymywaniem obietnic złożonych jej bezpośrednim sąsiadom. Uczciwa polityka rozszerzenia wymaga realizacji obietnic, przede wszystkim wobec państw Bałkanów, zachodnich, którym akcesja obiecaliśmy nie mniej niż 20 lat temu. Oczywiście niezbędny jest proces normalizacji, które rozpoczął się między Serbią, a Kosowem, a reformy we wszystkich krajach przystępując do Unii muszą być kontynuowane. Wiemy, że za odwagą polityczną Macedonii północnej musi pójść też szybki postęp w procesie akcesyjnym.
Dziękuję państwufa.
Kanclerz dużo mówił też o pomocy dla Ukrainy i aspiracjach członkowskich. Wszystko to oznacza, że w dającej się przewidzieć perspektywie Unia Europejska będzie dużo większa ze wszystkimi konsekwencjami, by mogła sprawnie działać zdaniem molafaszolca musi zmienić niektóre metody działania, panie wajjcie, rozszerzona Unia Europejska musi być zreformowana. Należy zauważyć jednocześnie, że rozszerzenie nie powinna być jedynym powodem reform, ale ich celem z wielkim zadowoleniem przyjmuje, Fakt, że parlament Europejskiej pracuje nad propozycjami reformy instytucjonalnych. W tym takich, które nie ograniczają się do samego kształtu parlamentu. Nadal będę zachęcać radę Europejską do rozważenia wszystkich tych pomysłów. Pewne rzeczy są jednak dla mnie oczywiste więcej decyzji rady powinniśmy podejmować większością kwalifikowaną, np. w zakresie polityki zagranicznej czy podatków dla.
Osób polityki pasztorją?
To jest pomysł, który pojawił się już dawno, proponował go np. jannklot jąnker w swoim za to te Union w 2018 roku, ale wiele mniejszych państw uważa, że to droga do dominacji dużych państw. W takich jak Niemcy dzisiaj jednomyślność pozwala nawet małej walcie blokować niektóre decyzje, jakby zwyczajnie być zauważonym kanclerz przeciwnikom tego pomysłu mówi, tak. Więc kplikan chce powiedzieć sceptykom niejednomyślność nie stuprocentowa zgoda co do wszystkich decyzji tworzy możliwą największą legitymację demokratyczną, przeciwnie to właśnie zabiegi i walkę o większość, a także budowanie sojuszy wyróżniają nas jakokratów, tak jak poszukiwanie kompromisów, które muszą również uwzględniać interesem mniejszości. Tak wyobrażam sobie rozumienie liberalnej demokracji liba, ale demokracji można się z tym tokiem rozumowania nie zgadzać, ale można też szczególnie w święto dzień Europy polemizować bardziej finezyjnie niż to uczynił prof. Ryszard.
Legutkoenajsie we.
Kiedy słyszę, że najlepszą opcją byłoby stopniowe znoszenie weta w tym w polityce zagranicznej po prostu nie mogę uwierzyć własnym uszom polityka wobec Rosji było najbardziej spektakularną katastrofą unijn wielkich facetów, tymczasem ci, którzy są za nią najbardziej odpowiedzialni chcą mieć jeszcze większą władzę w polityce zagranicznej. Logika, która za tym stoi i zdumiewa i my więcej schrzanimy tym więcej władzy, chcemy, a przecież logika nakazuje coś odwrotnego, ponieważ tak bardzo skrzaniłaś powinieneś być trzymany w ryzach, tak długo jak te możliwe.
Ten sposób.
Warto zauważyć, że pan profesor mógł mówić, co chce nikt mu nie wyłączył mikrofonu, wykorzystał swój czas, już państwu zostawiam ocenę treści. Nie wykluczam, natomiast, że język użyty w powyższej wypowiedzi wynikał z tej części przemówienia kanclerza szolca, w której mówił on o czymś, co zawsze zgrzyta w uszach rządzących w Budapeszcie czy Warszawie ona leśnych chwili C uważam również, że w przyszłości koniecznie musimy nalegać na poszanowanie zasady demokracji i praworządności w Unii Europejskiej w tej sprawie akurat. Wiem, że zdecydowana większość z państwa jest po mojej stronie, dlaczego więc nie wykorzystać się zbliżającej się dyskusji na temat reform Unii Europejskiej, aby zachęcić komisję Europejską do wstrzymania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, gdy naruszone są nasze podstawowe wartości w wolność demokracja, równość praworządność i poszanowanie praw człowieka. Akurat tej komisji Europejskiej specjalnie nie trzeba zachęcać do wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego robi to dość często i sprawiedliwie wystarczy przyjrzeć się liście tych spraw, by zobaczyć, że dotyczą one wszystkich państw, także Niemiec czy też w przemówieniu kanclerza będą jakimiś wskazówkami dla debaty o przyszłości Europy. Jak odnosić się do zgłaszanych propozycji, pora na rozmowę w magazynie europejskim.
A gościem magazynu jest dzisiaj pan Janusz rajter, był ambasador w Waszyngtonie i w Berlinie dziś centrum stosunków międzynarodowych dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem jeszcze pana zapytać o wyjaśnienie? Czy jak pan rozumie taki termin, który przewijał się w wystąpieniu kanclerza szolca w parlamencie europejskim, mówił, że Unia, żeby właśnie lepiej funkcjonować dziś i w przyszłości musi być geopolityczna. To znaczy? Unknown speaker 4 To znaczy Unia nie może być skupiona na samej sobie, tak jak to jest w dużej mierze jej naturalną skłonnością i nie może być takim natworem czysto merytokratycznym, czyli takim, który polega na tym, że się ustawie pewne ustawy pewne normy i potem się sprawdza czy wszyscy przestrzegają tych norm. To jest potrzebne, to nie wystarcza, dzisiaj Unia była historycznie, że tak powiem zwócona do środka do wewnątrz jej celem było uniemożliwienie wojen pomiędzy jej członkami. To się udało, ale to już nie wystarcza. Dzisiaj Unia jest odpowiedzialna za to, żeby nie było wojen również za jej granicami, czego przykładem jest w tej chwili wojna w Ukrainie. I to znaczy w ogóle, że Unia musi mieć większy udział w kształtowaniu świata, taki udział, który odpowiada jej możliwością szczególnie gospodarczym mniej politycznym, ale to, jaki sobie możliwości polityczne. To jest kwestia jej organizacji, no i jakim sensie woli politycznej Szolc mówi, co wydaje mi się dosyć w tej sytuacji. Chyba oczywiste, że, że Unia nie może już wyłącznie, jakby patrzeć do środka, musi patrzeć w kierunku świata, on mówi o partnerstwie z różnymi regionami. I wymienia w tym kontekście jako najważniejszego sojusznika Europy Stanów zjednoczonych. W tym sensie to jest można powiedzieć taki standard niemiecki, ale taki standard no z najlepszych lat my, bo czasami Niemcy trochę od tego odchodziły. Dzisiaj Szolc prezentuje coś, co jest taką syntezą 2 nurtów głównych polityki niemieckiej, czyli tego nurtu Europejskiego i atlantyckiego.
No ale przy okazji mówi, że tak jak obiecaliśmy, Unia rozszerzy się nie tylko o Bałkany zachodnie, ale też wiemy, że oczywiście też chodzi o Ukrainę o Mołdawię. No i może Gruzję, ale skoro będzie rozszerzona, musi się zreformować. No i tu wrócił ten wątek odejścia od głosowania jednomyślnego w radzie Unii Europejskiej, przynajmniej właśnie w takich sprawach. Jak to było powiedziane we wstępie do magazynu, jak polityka zagraniczna czy podatki pana zdaniem to się uda przeprowadzić, bo jednak przeciwników tej koncepcji jest wielu? Unknown speaker 4 No po pierwsze, rozszerzenie jest tym najważniejszym instrumentem, który ma Unii Europejskiej, żeby wpływać na otoczenie. No bo nie na cały świat oczywiście, ale na swoje otoczenie bezpośrednie to jest to jest naprawdę potężny argument potężny instrument i Unia. Otóż po wielu wahaniach, o których wiemy, przecież postanowiła z tego instrumentu zrobić użytek, czyli zaproponować członkostwo krajom zachodnich Bałkanów, czy nie zaproponować w sensie formalnym, bo to się stało wcześniej, ale potwierdzić, że to jest propozycja poważna i że Unia się potrzeba do odpowiedzialności za właśnie takie otwarcie na wschód. W tym w szczególności ważne na Ukrainę. Otóż ja myślę, że no można różnie sądzić o zasadzie jednomyślności czy o większościowym głosowaniu, ale chyba nikt no sobie nie wyobraża. Tak serio, że Unia Europejska może działać dokładnie tak samo jak działa teraz i z kilkoma nowymi krajami, wśród, których są bardzo różne kraje kraje zachodnich Bałkanów, niewielki, ale trudny i jest kraj duży jeden z większych krajów Europy. To jest Ukraina. No ja myślę, że nie ma się, co łudzić, nie będzie zgody na rozszerzenie Unii Europejskiej, jeżeli nie dojdzie do zmiany mechanizmów zarządzania Unii Europejskiej, jak one będą wyglądały to i sprawa do dyskusji. To jest dopiero początek dyskusji, ale o tym, żeby niczego nie zmieniać. Czy moim zdaniem nie ma co myśleć?
No i jeszcze 1 bardzo ważny wątek zarówno z tego przemówienia w parlamencie europejskim jak i z tego, co się wydarzyło, później, a mam na myśli pomoc dla Ukrainy kanc też stasburgu podkreślał, że ta pomoc będzie kontynuowana tak długo będzie to potrzebne, powtórzył to również podczas spotkania z wołodymirem zełyńskim w Berlinie, ale może słowo komentarza do bardzo ciepłych reakcji prezydenta zeleńskiego po spotkaniu z prezydentem Frankiem Walterem steinmaierem. No bo co tu dużo mówić jeszcze w kwietniu ubiegłego roku wizyta pana steinmayra w Kijowie została odwołana, bo uznano go za osobę niezbyt mile tam widzianą jak tę zmianę pan postrzega? Unknown speaker 4 To postrzegam ją jako właściwie taki nieunikniony. Dalszy ciąg tego, co ogłosił szol rok temu, czyli tej tego rajca i będę przełomu epok. I oczywiście trudno się dziwić, że Ukraina i nie tylko Ukraina podchodziła do tego z rezerwą, a dla sceptycyzmem. Otóż myślę, że dzisiaj Ukraińcy doszli do wniosku, że to jest poważna, że to jest poważna zmiana, że ona jest głęboka, że ona jest trwała. Myślę, że trwała to oczywiście trudna w tej chwili przesądzać, ale no dla Ukrainy to jest ważne, ponieważ bez udziału Niemiec. No cała ta zachodnia operacja pomocy dla Ukrainy byłaby bardzo trudna. Ameryka oczywiście odgrywa tutaj najważniejszą rolę w tej części militarnej, ale Niemcy odgrywają też bardzo ważne parną rolę w tej części, ale też innych częściach tej politycznej także gospodarczej, więc ja Ukraina potrzebuje tego partnera i dlatego bardzo rozsądnie bardzo rozumnie pogrzebała, że tak powiem zakopała te stare pretensje i postanowiła otworzyć nowy rozdział w stosunkach z Niemcami. Można to za bardzo raz realne podejście.
No, a symbolem tego między nimi jest to ten wpis prezydenta zeleńskiego w księdze pamiątkowej w Pałacu belvii po spotkaniu z prezydentem najtrudniejszym momencie współczesnej historii Ukrainy. Niemcy okazały się być prawdziwym przyjacielem i sojusznikiem. No to jeszcze może w ostatniej minucie naszego spotkania. Poproszę o komentarz do tego pakietu właśnie militarnej pomocy zarzucano Niemcom. Pamiętamy żartowano z tych hełmów dostarczanych na początku wojny teraz pakiet 2 i 7 1 000 000 000 EUR 20 kolejnych transporterów opancerzonych marder 30 czołgów leopart 14 systemy obrony przeciwlotniczej amunicja kompletne Ca ten wędę prawda. Unknown speaker 4 Wszystkim w ogóle w polityce niemieckiej w ciągu tego minionego roku czy w ciągu roku ponad roku zaszmy doprawdy głębokie zmiany, jakie jeszcze niedawno wydawały się zupełnie niewyobrażalne również z punktu widzenia stosunków transzytantyckich. Niemcy są dzisiaj najbardziej cenionym w Waszyngtonie, sojusznikiem w tej zachodniej części Europy Biden i scholc mają znakomite relacje Baden udzielił szolcowi poparcia, o jakim no nie mógł marzyć żaden inny przywódca, więc to nie wynika z tego, że jest jakoś tam nagły przypływ uczuć po niemieckich, tylko to wynika z taki racjonalnjalnej oceny, że Niemcy są niesłychanie potrzebne właśnie w tym momencie historii, kiedy no bez ich poparcia byłoby bardzo trudno poradzić sobie z agresją rosyjską. I byłoby bardzo trudno utrzymać też jedność i Europy i a także, a także świata atlantyckiego także nie uważam to za niezwykle. To jest ważne i to jest ciekawe i to jest coś, co więcej leży w naszym interesie krajem, który patrzy na to nieco bardziej sceptycznie jest Francja, która ma trochę inne wyobrażenia i wiele czy pewne fragmenty przypomnienia szolca brzmiały jak polemika z maokonem, który przecież niedawno mówił o tym, że Europa musi stać się trzecim mocarstwem. Taką przeciwwagą dla Ameryki i dla Chin i Rosji. Otóż Szolc mówi bardzo moim zdaniem trzeźwo Ameryka euro potrzebuje Ameryki, to jest nasz najważniejszy sojusznik i w tym właśnie Sojuszu razem z Ameryką będziemy też budować partnerstwa z innymi regionami. To jest uważam bardzo rozsądnyliście.
Bardzo dziękuję. Za komentarz, pan Janusz lajter, był ambasador waszyngtoni i Berlinie dziś centrum stosunków Narodowy pół gościem magazynu dziękuję za rozmowę. Unknown speaker 4 Dziękuję bardzo.
I podziękowania też dla Agnieszki lipńskiej Marty Osieckiej Marcina grzybieluchy Krzysztofa olesiewicza i Szymona waluty za pomoc przygotowanie magazynu Maciej Zakrocki do usłyszenia za tydzień magazynie europejskim.
Europejski audycja powstała w partnerstwie fundacji tokefem i przedstawicielstwa komisji Europejskiej w Polsce. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA