REKLAMA

Spotkanie Zełenskiego z papieżem - rozczarowanie czy szansa na zrozumienie?

Połączenie
Data emisji:
2023-05-16 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:37 min.
Udostępnij:

Papież Franciszek spotkał się z prezydentem Ukrainy pierwszy raz od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Papież niezmiennie nawołuje do pokoju, nie rozumiejąc (lub nie chcąc zrozumieć), że Ukraina musi się bronić przed agresorem. Rozwiń »
"Nawet wojna obronna czy interwencyjna to nie są sprawiedliwe wojny według Franciszka" - komentuje dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor kwartalnika "Więź".
W drugiej części rozmowy sprawdzimy, co się zmieniło w Watykanie wraz z aktualizacją jego konstytucji, którą opublikowano w dzień wizyty prezydenta Zełenskiego. Papież Franciszek zapowiedział, że jest to odpowiedź na nowe okoliczności społeczne związane ze współczesnością. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Połączenie.
Trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest dr Sebastian Duda, filozof teolog, redaktor kwartelnika, więścień dobry dzień dobry, a będziemy mówili m.in. o spotkaniu wołodymira zełańskiego z Franciszkiem z papieżem Franciszkiem. Spotkaniu, do którego doszło na Watykanie spotkaniu, które zostało dość zabawnie skwitowane. Znaczy zabawnie, jak zabawnie oczywiście, ale w takim twicie, który no ewidentnie być może pasował do okoliczności i do sytuacji, ale nie pasował do działań samego Watykanu i do wypowiedzi papieża Franciszka, bo Władymir zełański po tej wizycie powiedział, że napisał twitował, że chciałby wyrazić swoją wdzięczność za osobiste zaangażowanie czy osobisteistą uwagę, jaką papież Franciszek, z jaką papież Franciszek obserwuje tragedię milionów Ukraińców, no jak się popatrzy na to, co uwagę Franciszek mówił o tej wojnie. No to wiadomo, że jedno z drugim się nie bardzo widzi i być może jego przejęcie dramatem Ukraińców jakoś nigdy nie uzyskiwało należytego wyrazu w tym, co on mówił publicznie, więc to ciekawe ciekawa pointa tego spotkania. Tak bym powiedział.
A myślę, że tak to znaczy wiem od znajomych Ukraińców mieszkających wciąż na u siebie prawda we Lwowie, że przyjęli to z taką z takim gorzkim uśmiechem twit wiceprezydenta zełańskiego. Tak to był taki komentarz nawet z 1 strony wyraz szacunku niby wyraz jakiś takiej atencji rewerencji dla papieża, a z drugiej strony właśnie pobrzmiewa w tym pewna ironiczna jakaś ambiwalencja. Tak to znaczy wiemy, że na papież pewien sposób no nie potrafił mocno potępić agresoru, mówiąc dość oględnie uważam, że to pewnego stopnia racją oczywiście, że ginął po po obu stronach po stronie rosyjskiej ukraińskiej ludzie, ale właśnie nie zwracał uwagi. Albo zwracał bardzo sporadycznie dopiero w ostatniej, jakby w ostatnim czasie na to to jest najedź miejscu to jest ofiarą. I to było bardzo dużym rozczarowaniem dla Ukraińców, podobnie jak to, że papież nie przyjechał na Ukraina, mimo że ciągle tampo zapowiadano, że toczą się jakieś dyplomatyczne. Zabiegi mamy z nimi do czynienia po no i te strony Watykanu są nieskuteczne, ale tak naprawdę najpewniej jest także, że Watykan jednocześnie tak jak tak jeszcze kiedyś ru już ogłosił, stara się o pojechanie do moskw wystąpieniem w rogi negocjatora, a miał być takim pojednawcą międzyem prawda i zełańskim między Rosjanami Ukraińcami, co zupełnie utopijny historię bardziejża odcina się od tego odcinają się od tego prominentni, a wspierający póki na urzędnicy cerkwi moskiewskiej i przywódcy.
No właśnie, więc można powiedzieć, że takie bardzo symboliczne spotkanie zeleńskiego i papieża Franciszka no symboliczne i to był zabieg.
Ze strony Ukraińców tak pewnie nie zorganizować, no bo to symbolicznie jesteś bardzo ważnego. No papież jednak wyraził sztarcia, no no przekazał Pp te słowa jakieś tam pewnie wsparcia także prezydentowi Ukrainy, ale to się działo przy okazji, jakby prawy zeńskiego zachód po stolicach zachodniej Europy. No i no i trafił do Rzymu, więc no trudno, żeby, żeby papież nie przyjął o zeekiego watykaniu, to wszyscy podkreślają, a przecież cały kontekst, jakby jest znany i znowu przywoływany po raz kolejny wszystkich zapętleń dyplomatyczno dokrynalny, który już już wielokrotnie była mowa, który nie pozwalają Franciszkowi na to, żeby powiedzieć wyraźnie o haniebnej agresji najeździe inwazji Rosji putinowskiej nakrainę.
No to jest też interesujące, że jakby w kontekście tej wojny w Ukrainie oczywiście to zależy, kto słucha, prawda i kto obserwuje tego rodzaju wydarzenia, ale myślę, że dla wielu sojuszników Ukrainy. No to w zasadzie to stanowisko papieża wygląda tak średnio moralnie prawda, że to, jakby podbicie tak nam jeszcze przez spotkanie.
Mówiliśmy o tych zapętleniach o tym, że nie nawet wojna obronna czy wojna i interwencyjna to nie są sprawiedliwe wojny zdanie francisia, że wojna jest po prostu z absolutnym nieszczęściem. Wszyscy są zainteni w niej złym. W związku z tym zainteowane są także ofiary i nie można po prostu nawet mówić o tym, że nie są zainfekowane. Po prostu jest złaabsolutne, więc tutaj widać było, że tak ta idealisczna doktryna, którą zaproponowałszek kilka lat temu ten cyklice, prawda litutki, która była odwrotem od wielowiekowego nauczania kościaka tolickiego w sprawie takiej, że no istnieją wojny sprawiedliwa. No dawniej to w ogóle no te wojny sprawiedliwe to by nawet wojny napastnicze zdaniem zdaniem kościoła rzymskiego wedle nauczania kościołału kościoła rzymskiego. No ale no dwudziestym wieku no podkreślano wielokrotnie, że wojny obronne albo interwencyjne, jeżeli oczywiście nie są poparte jakimiś interesownymi racjami tych, którzy wspomagają ludzi w potrzebie, no to są dopuszczalne, dlatego że pozwalają uniknąć bardzo wielkich kataklizmów i cierpień Obra mu sierpnieńgucki. No parpieiaż Franciszek odstąpił od tego typu uzasadnień. No i o kilku latach okazało się, że musi w jakiś sposób ocenić to, co się dzieje między Rosją i Ukrainą i nie jest w stanie po prostu wydać sądu właśnie ze względu na to zapędlenie doktrynalna, które tutaj jest widoczne, a z drugiej strony ze względu właśnie na zobowiązania Watykanu, czy tak już powiedzmy wytyczne polityki watykański względem cerkli moskiewskiej dialogu ekumenicznegosławiem. I to już, jakby wszystko wiemy, te plany są czytelne. No i tym bardziej oczywiście, moi moi przyjaciele ze Lwowa mogą się tylko gorzko uśmiechać na tego typu spotkanie papieża zełeńskim nad prezydenta swojej ojczyzny.
To może spróbujmy jeszcze porozmawiać o drugiej sprawie, która zresztą tego samego dnia się można powiedzieć, zaczęła to znaczy 13 maja spotkanie papieża Franciszka z władymieniem zełańskim, ale tego samego dnia też przedstawienie nowej konstytucji Watykanu, konstytucji, która wejdzie w życie 7 czerwca, dlaczego jest w ogóle konieczność zmiany konstytucji obowiązującej.
A ratusz papież nawet na pomkną po prostu mamy nowe okoliczności, jakby społeczna czy tam związana ze współczesnością, która wymuszają na nim. Prawda zmiana tej konstytucji, a to jest intrygujące, dlatego że konstytucja państwa miasta Watykan nowo Watykan jest państwem odrębnym pierwsza taka nie nowoczesnym wydaniu została spisana po traktatach na terańskich pod koniec lat dwudziesty ubiegłego wieku. Wtedy, kiedy partiaus jedenasty zawarta porozumienie znitą solini, oczywiście ona się tam doczekało, jakby kolejnych poprawek korektu w ciągu kolejnych dziesiątków lat. Ostatnio takie wielkie korektury miały miejsce za czasów Jana Pawła II no to jest po prostu dokument, który organizuje administrację tego państwa miasta niecałej stolicy Apostolskiej, bo stolica Apostolska jest ma po prostu odrębne organy od administracji państwa Watykańskiego i prowadzi, jakby nie swoje działania poza nim kolejne dykasterie. Jakby, ale trzeba jakiś sposób zarządzać tym państwem miastem watykańskim i o prawie 100 lat bardzo dużą rolę w zarządzaniu tym państwem miastem watykańskim odgrywał sekretariat stanu stolicy apostolskich, sekretariat stanu, czyli coś takiego w rodzaju rządu. Czy nawet no rządu przede wszystkim takiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych instytucji, która w ostatnich dekadach mocno się kompromitowała. W związku z wybuchającymi skandalami różnego typu wykorzystania seksualnego nieletnich, ale także pewnymi skandalami finansowymi powoływaniem różnych dyplomatów. Prawda w różnych krajach, że też padali, o których było później, wiadomo, że dopuszczali się przestępstw bądź różnego typu zgorszeń, niewielka instytucja, ale z wielką siecią inty, które odsłaniają różne publikacje na całym świecie, przede wszystkim wtedy, kiedy oś światiatem sekretariatu stanu był angelosadano pewne angelosdawno niedawno zmarłym odpowiedzialny najpewniej za promocję w kościole rzymskokatolickimkrotnego, przestępcy seksualnego masila tego jadą i te wpływy, jakby sekretariatu stanu bardzo mocno się zaznaczały w organizacji całej, jakby struktury tego miasta państwa Watykańskiego i chodziło po prostu o dobrej wygodne synekury dla różnych przyjaciół i znajomych króllika, tak nawet dość otwarcie mówią o tym publikacji z papież oddzielając, jakby sekretariat stanu oberalnego wpływu na administrację miasta państwa Watykańskiego. No taką dokonuje pewnego przewrotu, znaczy jest to decyzja, która ma na celu, to jest ewidentna odcięcie źródła, jakby tych intryk, prawda zabieganie o stanowiska o pewnego nepotyzmu synekur związanych. Prawda z całą tą administracją kościoła rzymskokatolickiego na samym jego wierzchołku. I to jest jakby najważniejsza reforma, którą wprowadza papież obecnie w tych korektuach konstytucji inne dotyczą tam przejrzystości finansowej znowu oddzielenia prawda finansów miasta państwa Watykańskiego od finansów stolicy Apostolskiej jako takiej instytucji zarządzającej ogólnoświatowym kościoła ogólnoświatową wspólnotą, a nie tylko tym guberna Guber właśnie rządem samego tą administracją samego Watykanu. No ale to jest pozostałość i to symbolicznie też jest może istotne. To jest pozostałość pod wielowiekowym państwie kościellniczego do państwa miastaty i trochę przypomniało nam się od tym, co się działo od ósmego wieku, że papierrze byli jak najbardziej władcami ziemskiego terytorium. I różne dziwne rzeczy się działy prawda także prawnie w tym państwie były dopuszczalne egzekucje stosy kary i różne niesprawiedliwości nam się dzisiaj wydają mało adekwatne w odniesieniu do Ewangelii.
Dziękuję bardzo, dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor kwartelnika wieś był z nami trzynasta 19. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA