REKLAMA

Nowe standardy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Co czeka firmy w związku z wprowadzeniem ESG?

Biznes na czasie
Data emisji:
2023-05-18 06:30
Audycja:
Czas trwania:
28:45 min.
Udostępnij:

Od stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe standardy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Obowiązek raportów ESG obejmie ok 3660 polskich firm. Czym jest ESG i jak różni się od znanego na CSR? O tym w pierwszym odcinku cyklu podcastów Biznes na czasie Marzena Mazur rozmawia z Miłoszem Marchlewiczem, Dyrektorem ds. Komunikacji w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspert wyjaśnia, jakie korzyści wynikną z nowych norm raportowania, czy dla firmy ESG będzie wiązało się z koniecznością ponoszenia większych kosztów i co nowe przepisy oznaczają dla firm z sektora MŚP. Z podcastu dowiemy się także, jak firmy powinny się przygotować do wywiązywania się z nowego sposobu raportowania oraz czy specjaliści od ESG będą pracownikami poszukiwanymi przez firmy i korporacje. Rozwiń »
Zapraszamy do słuchania.
Partnerem podcastu jest T-Mobile. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Sponsorem podcatu jest tamobajle.
To jest podkast Radia, TOK FM przy mikrofonie Marzena Mazur, witam państwa. Bardzo serdecznie już od 1 stycznia 2024 roku zaczną funkcjonować raporty dotyczące i s g, czyli nowy sposób raportowania nowy sposób opisywania działalności firmy ze względu na 3 wymiary środowisko odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjne od 2025 roku. Wszystkie spółki notowane na giełdzie zatrudniające powyżej 500 pracowników będą musiały raportować właśnie te 3 czynniki. No i w związku z tym wiadomo w naszym kraju zawrzało w firmach zawrzało. Właściwie teraz skrót i jest, czyli odmieniany jest przez wszystkie przypadki. No i ludzie się zastanawiają, a czym się to różni od tego, co było do tej pory, czyli np. od C saru społecznie odpowiedzialnego biznesu. Czy jedno zawiera się w drugim, czy jedno wynika z drugiego, czy też są to 2 różne byty, z czym to jeść porozmawiamy o tym dzisiaj z państwa i moim gościem wysokiej klasy specjalistą. Pan miło szmarchlewicz dyrektor do spraw komunikacji forum odpowiedzialnego biznesu. Dzień dobry dzień dobry. Dziękuję bardzo, zaproszenie bardzo. Proszę, niech pan postara się nam jakoś tę mgłę informacyjną i znaczeniową trochę rozwiać? Czym jest jest czy, a czym było sesar albo nadal jest sjesar? Czy nadal obowiązuje jesar? Jak to wygląda?
Jasne bardzo chętnie faktycznie wiele się mówi obecnie o jeździć, czyli akademimy oznaczającym właśnie kwestie społeczność środowiskowe. I te dotyczące ładu korporacyjnego, a mówi się, dlatego że pojawia się coraz więcej regulacji, one wspomnianych już, które dotyczą tego, w jaki sposób firmy prezentują informacje istotne informacje dotyczące ich wpływu na środowisko na społeczeństwo i na dobre zarządzanie własnem przedsiębiorstwem. Wspomniane regulacje to m.in. właśnie dyrektywa dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw z zakresu zrównoważonego rozwoju, która od przyszłego roku będzie obowiązywała i stopniowo prawie 50 000 firm w całej Unii Europejskiej będzie zobowiązane do raportowania takich informacji, które dotyczą zrównoważonego rozwoju w Polsce. Ten obowiązek obejmie około 3660 firm. I co ważne te zasady zaczną obowiązywać już od 1 stycznia, stopniowo od największych spółek interesu publicznego od spółek zatrudniających powyżej 500 osób, które wcześniej były objęte podobną dyrektywą w zakresie sprawozdawczości nie finansowej. No i stopniowo następnych latach coraz mniejsze firmy, a finalnie także MŚP tym obowiązko będą podlegały. A dlaczego się mówi o jeździ otóż, dlatego, że wg właśnie 3 takich obszarów odpowiedzialności biznesu zostały można powiedzieć w dużym uproszczeniu podzielone europejskie standardy sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju, które zostały zapowiedziane, które zostały wprowadzone poprzez właśnie wspomnianą dyrektywę o sprawozdawczości dotyczącej spraw zrównoważonego. Przepraszam rozwoju, więc można powiedzieć, że to nad czym wiele osób organizacji firm pracowało przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o to, aby odpowiedzialny Biznes nie był, a takim słowem wytrychem nie był traktowany jako coś dodatkowego coś, co nie jest związanego stricte z działalnością przedsiębiorstwa, w końcu w końcu też nabiera realnych kształtów. Oczywiście tego całego zainteresowania wokół nowych dyrektyw nie byłoby, gdyby nie wspomniana wcześniej i praca i też taka można gdzieś naturalna ewolucja tego, aby zrównoważony rozwój odpowiedzialne Biznes były w centrum strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czy to większego czy to mniejszego oczywiście ten proces opracowywania regulacji trwa od wielu wielu lat my jako form odpowiedzialnego biznesu to też z radością przyjmujemy to, że w końcu udało się wypracować chociażby podstawowe podstawowe wskaźniki dotyczące europejskich ram sprawozdawczości zakresu zrównoważonego rozwoju. No i nie ma co ukrywać na pewno temat się następnych latach będzie będzie rozwijał, będą opracowane m.in. branżowe wskaźniki branżowe, standardy sprawozdawczości. Na razie to, co każdy z nas też może już przeczytać zobaczyć, to są takie podstawowe podstawowe standardy sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju i na pewno warto, aby przede wszystkim przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie już teraz zapoznali się z tym, co zostało przez organy m.in. unijne wypracowane. Na pewno to, że się raportuje, to też oczywiście nie oznacza od razu, że przedsiębiorstwa aktywnie aktywnie podchodzi też do kwestii odpowiedzialnego biznesu.
No właśnie, porozmawiajmy o tych standardach, porozmawiajmy o tych 3 elementach, z których składa się i jest, czyli środowisko społeczny, odpowiedzialny Biznes i ład korporracyjny.
To można gdzieś w dużym w dużym uproszczeniu taki trójpodział trójpodział, a który właśnie pod hasłem tej tredy jeździ jest często używany polega na tym, że standardy sprawozdawczości podzielono na 3 obszary kluczowe, jeżeli chodzi o z 1 strony wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie, ale z drugiej strony to jak na przedsiębiorstwo czynniki takie też zewnętrzne wpływają. Oczywiście kwestie środowiskowe to nie tylko bio różnorodność, ale także gospodarka obieku zamkniętym kwestie zanieczyszczeniami zasobami wodnymi czy zmianami klimatu, jeżeli chodzi o obszar społeczne, to mamy tam kwestie pracownicze, czyli zatrudnienie we własnym przedsiębiorstwie. I też co bardzo ważne w kontekście innej dyrektywa, o której za chwilkę wspomnę, kwestie związane jest te pracownicze w całym łańcuchu wartości danego przedsiębiorstwa naturalnie w obszarze społecznym są są takie związane ze współpracą ze społecznością lokalu. Czy takim szerzej otoczeniem społecznym, no i także z konsumentami i użytkownikami końcowymi, a 03.03. z obszarów, czyli, czyli ład korporracyjny tak zwa gvbernanns dotyczy stricte praktyk biznesowych. I tego generalnie, w jaki sposób przedsiębiorstwo funkcjonuje, więc można można powiedzieć, że ten trójpodział poniekąd też porządkuje wszystko to, co rozumieliśmy wcześniej pod hasłem odpowiedzialności biznesu czy zrównoważnego rozwoju. Oczywiście przez wiele wiele lat też takim bardzo dobrym punktem odniesienia dla dla firm dla organizacji pozarządowych, a także dla konsumentów była norma jest wciąż norma i 126 000, któryno 7 obszarów odpowiedzialności biznesu. No ale naturalnie tak jak i w innych obszarach aktywności gospodarczej i szerzej w naszym tutaj społeczeństwie można powiedzieć te podziały ewoluują, także pod kątem tego, w jaki sposób można doprowadzić do tego, aby wskaźniki z zakresuróważonego rozwoju dawniej nazywane nie finansowymi były możliwie porównywalne mierzalne. I oczywiście wiarygodne oraz co też jest bardzo bardzo ważne i na co naciskłazie m.in. globaorii po parking i niesie, czyli organizacja, która tak osobom, które się tą tematykę zajmuje znane, ale myślę, że w większości z państwa jeszcze nie to jest organizacja, która opracowuje od wielu wielu lat, także standardy raportowania. I ta organizacja właśnie kładzie nas na to, żeby dane, które firmuje były istotne, nie chodzi o też danych było dużo dla samej publikacji takich wyników, tylko rzecz w tym, aby te dane stricte dotyczyły kwestii właśnie istotnych dla danego przedsiębiorstwa, zarówno tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie szeroko pojęte. Czy to środowisko czy to społeczeństwo jak i tego oddziaływania, które przechodzi do firmy z zewnątrz?
Jak rozmawiałam ostatnio na konferencji z przedsiębiorcami z przedstawicielami firm może nie dużych korporacji, ale tych, które z biegiem czasu zostaną objęte. Jednak tą dyrektywą i będą zobowiązane do raportowania. To widziałam dosyć duże zniechęcenie przy tym temacie, że było jest to odbierane raczej znowu coś wymyślili i tak naprawdę po prostu tylko więcej pracy, a niczego to nie zmieni. Czy rozumiem, nie taki był zamysł.
Oczywiście, taki zamys nie przyświecał pomysłodawcom, a tego rodzaju regulacji, ale, ale co ważne sam sam Biznes co do ostrego potrzebę takiej poniekąd z 1 strony samo regulacji, ale też oczekuje, że ustawodawcy, że regulatorzy wyznaczą konkretne ramy takiej sprawozdawczości, ponieważ tych inicjatyw, które dotyczyły np. wybranych sektorów, takich jak sektor finansowy, które wiadomo ze swojej natury jest bardzo mocno regulowanym sektorem. Faktycznie te branżowe branżowe standardy branżowe wytyczne były takim też punktem odniesieniu i motorem napędowych do tego, aby opracować powiedzmy w miarę uniwersalny zestaw standardów i wskaźników, które będą adekwatne do przedsiębiorstw najróżniejszych branż najważniejszyniejszych sektorów. Po to, też, aby to budowanie przewagi konkurencyjnej, o której my jako form odpowiedzialnego biznesu, często mówiłem w kontekście zewnętrznego rozwoju rzeczywiście mogło mogło funkcjonować na co dzień, to znaczy wspomniany też taki strach czy niepewność co do tego, z jakimi obowiązkami będzie będą wiązały się nowe regulacje. Poniekąd też pewnie wynika z na razie jeszcze takiego niskiego poziomu bym powiedział edukacji i świadomości korzyści, które wynikają z tego, aby odpowiedzialność biznesu zrównoważono rozwój jeździ i tym pokrewne tematy traktować. Nieko coś, co jest dodatkowym elementem, ale coś, co można powiedzieć jest w dna danego przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o sektor MŚP, to oczywiście regulatorzy, opracowując m.in. dyrektywę dotyczącą sprawozdawczości z zakresurównoważonego rozwoju też wzięli pod uwagę to, że mniejsze i małe i średnie przedsiębiorstwa także mają. Oczywiście często o wiele mniejsze zasoby i możliwości pozwalające im na to, aby do tych obowiązków sprawozdawczych stanąć. Tu i teraz, więc naturalnie też wykonano ukłon strony sektora MŚP, także także po to, aby nie zaskoczyć przedsiębiorstw z tym, że nagle prowadzone są są regulacje, które będą wymagay przygotowania bardzo z czego raportu właśnie. Tutaj akurat plusem takiego, a nie innego schematu wprowadzania dyrektywy dotyczącej raportowania jest to, że faktycznie wprowadzone taki można być okres ochronny dla MŚP firmy z tego sektora mają też kilka lat na to, aby móc się przygotować i zaobserwować też jak ta dyrektywa w praktyce będzie funkcjonował w odniesieniu do największych graczy, zwłaszcza giełdowych.
Ale również te kilka lat mogą poświęcić na to, żeby zrozumieć plusy wynikające chociażby z takiego raportowania, a może zamiast czekać kilka kilka lat, to pan nam przybliży korzyści z tego płynący.
Korzyści z tego płynące. Oczywiście firmy będą odczuwały chociażby poprzez to, że ci najwięksi gracz, o których wspomniałem, będą wymagali od swoich np. dostawców konkretnych informacji dotyczących m.in. poszanowania praw człowieka. Czy tego, w jaki sposób ich dostawca np. unika negatywnego oddziaływania na środowisko, ferując produkty czy usługi duże firmy będą wymagały konkretnych mierzalnych wskaźników i danych, więc naturalnym jest to, że MŚP, które są często właśnie pod dostawcami czy podwykonawcami dla największych firm będą też musiały mieć świadomość, jakiego rodzaju dane, jaki sposób prezentowane będą te będą w jaki sposób będą musiał być prezentowane te dane, aby były uznane za wiarygodne. I dlaczego nie, dlatego że byśmy po prostu stworzyli pewien Europejski zestaw norm wskaźników różnego rodzaju regulacji i żeby on funkcjonował dla samego siebie, tylko po to, aby cały Biznes mógł oczywiście odpowiedzieć sposób adekwatny na wyzwania klimatyczne czy środowiskowe, a taka odpowiedź musi nastąpić i to w miarę w najbliższej przyszłości to znaczy wyzwania, czy to z zakresu ochrony biornorodności, zmian klimatu nierówności społecznych spójności społecznej są na tyle na tyle pilne, że Biznes potrzebuje też takiego bodźców takich motywatorów do tego, aby mógł. To co już poniekąd robi i to, w jaki sposób mierzy swoje działania zakresu zrównoważonego rozwoju mógł przedstawić sposób, jak najbardziej zestandaryzowane. To znaczy mam na myśli też to, że regulacje takie jak wspomniane dyrektywy pomagają w sposób spójny i wiarygodny przygotować się na wymagania kontrahentów związane z tym, że m.in. mamy przed sobą coraz mniej czasu na realizację założeń porozumienia paryskiego. Czy Europejskiego zielonego ładu, a wprowadzane obecnie regulacje mają pomóc przedsiębiorstwom w tym, aby wiedziały, w jaki sposób dostosować swoje strategie biznesowe do wyzwań współczesności.
Pan mówi dostosować strategie biznesowe, a myślę, że mniejsi przedsiębiorcy słyszą ponieść koszty zmiany i dostosowania się rozumiem, że obawiać się mogą głównie te firmy, które do tej pory w ogóle nie zwracały uwagę na odpowiedzialność społeczną biznesu.
Na pewno obawiać się mogą ci, którzy zlekceważą to, co dzieje się obecnie w otoczeniu regulacyjnym i na pewno poniekąd na przegranej pozycji stawiają się ci, którzy nie zareagują odpowiednio wcześniej na to, czego wymaga ich ich kontrahent, więc zleceniodawca finalnie finalnie będzie to też wyglądało w ten sposób, że dajmy na to jakaś duża spółka, która, która poszukuje kontrahenta do wykonania pewnej określonej pracy, dostarczenia produktów czy usług będzie miała do wyboru albo firmę, która spełnia określone minimalne często wymogi albo firmę, która tych wymogów nie spełnia. Bądź nie jest w stanie wskazać w sposób wiarygodny, jak różnego rodzaju wymogi spełnia, więc można powiedzieć, że ci, którzy nie przygotują się w ogóle na pewno już dzisiaj stawiają się na straconej pozycji, a odpowiedniczy na to pytanie o ewentualne dodatkowe koszty. No oczywiście też, jeżeli chodzi o różnego rodzaju regulacji, zarówno różnego rozwoju, one uwzględniają specyfikę MŚP i to, co warto powiedzieć, to też to, abyśmy nie straszyli firm sektora MŚP, nowymi przepisami z reguły. To też jest tak, że wiele z tych firm może nawet nie wie, że wprowadza odpowiednie działania bądź i tak posiada dane, które są potrzebne do raportu, jeździ, chociaż dzisiaj pewnie jeszcze wielu wielu przedsiębiorców sektora MŚP nie wie, że już takimi potrzebnymi informacjami dysp dysponuje przecież firmy i tak gromadzą różnego rodzaju dane chociażby dla dla GUS u czy różnego rodzaju instytucji. I prowadzone obecnie regulacje raczej mają pomoc zebrać te kluczowe dane pomoc ustandaryzować, sposób ich prezentowania, a nie narzucać kolejne kolejne zobowiązania na przedsiębiorców, więc myślę, że na pewno ci, którzy myślą o przyszłości swoich firm i stawiają na rozwój powinni zacząć się tym tematem interesować po to, aby wzmacniać swoje organizacje swoje firmy.
Rynek nie lubi próżni, a skoro brakuje wiedzy, bo mam poczucie, że słabo jest jeszcze z tą wiedzą dotyczącą właśnie i jeśli w Polsce to powstają pewnie również firmy, które nosa niewielką opłatą albo za wielką opłatą. Nie wiem, jak to wygląda pomogą innym firmom dostosować się do tych wymogów. Czy to jest dobra strategia, czy lepiej szukać informacji na własną rękę?
Oczywiście takich przy wielu innych zmianach w wielu innych branżach sektora obszarach naturalnie coraz więcej coraz więcej powstaje różnego rodzaju ofert propozycji dotyczących, zwłaszcza jeździ. I to hasło też jest takim troszeczkę taką powstała troszeczkę taka bańka informacyjna wokół wokół tych tych 3 czynników o samym jeździ, czyli kwestia społecznych środowiskowych i ładzie propooracyjnym mówi się już od ponad 20 lat, więc to też nie jest tak, że jeździ weszło w ostatnich latach, dopiero faktycznie z uwagi na to, że wcześniej ten akronim pozostawał niejako w dyspozycji czy był używany głównie przez środowisko inwestorskie i instytucje finansowe. Niejako jak to często też bywa, on zyskał, a b takiego pojęcia, które można być uwiarygodnia. To, co staje się też takim twardym, dowodem na to, że to, co wcześniej nazywaliśmy odpowiedzialnością biznesu czy zrównoważoną rozwoju można skantyfikować, można przedstawić za pomocą wiarygodnych mierzalnych danych opartych na opracowanych przez różnorodne eksperckie grona wskaźnika. Mamy raczej do czynienia z pewną ewolucją. To co wcześniej nazywaliśmysarem czy z drogą żym rozwojem wcale nie traci na aktualności, bo faktycznie mówiąc o jeździnę części je najczęściej jednak mamy do mamy na myśli to, w jaki sposób firmy raportują. To, co de facto robią, czyli można powiedzieć takim dużym uproszczeniu, że mówiąc, czy miesiąc o jeździ. Mamy często właśnie do czynienia z tym, w jaki sposób firma potrafi przedstawić swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i to, w jaki sposób na co dzień wdraża koncepcję odpowiedzialności biznesu.
A tak już bardzo praktycznie, co się zmieni od 1 stycznia 2024 roku w tych dużych firmach.
Zmieni się to, że te firmy, które już teraz o podlegają obowiązkom sprawozdawczości zbytkiem z poprzedniej z poprzedniej dyrektywy, a obecnie to grono się rozszerzy, to znaczy te spółki, które już raportują, i które już za chwilkę mają tym obowiązko zostać podane, też będą musiał uwzględnić to, że raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju. To cała sprawozdawczość będzie audytowana, a zwiększy się na pewno jakość prezentowanych danych. No ale warto też warto też zauważyć, że wg szacunków między innymiloita między 1, a 10% firm obecnie podlegających różnego rodzaju obowiązków jest w ogóle gotowy w Polsce na to, aby podlegać tym nowym obowiązkom. Jest na pewno to jest taki można powiedzieć, ostatni dzwonek dla biznesu i tego większego i tego mniejszego do tego, aby się w odpowiedni sposób przygotować do takiego pakietu nowych regulacji, bo to jest nie tylko dla dyrektywa o raportowaniu i europejskie standardy związanego rozwoju, ale także unijna taksnomię czy klasyfikacja różnego inwestycji pod kątem właśnie zgodności m.in. z europejskim zieloną ładem, ale także co też warto wspomnieć. On czeka czeka nas inna dyrektywa dyrektywa dotycząca należytej staranności łańcuchu, dostał, o której, a mówi się bardzo mało na razie oczywiście poza poza takimi eksperckimi gronami i niszą, która się zajmuje ze mną rozwojem, a ta dyrektywa, która będzie dotyczyła łańcuchów wartości i należytej staranności w ramach tych łańcuchów będzie miała zastosowanie do, zwłaszcza w Unii Europejskiej do przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 250 pracowników i przekraczają ich obraz, przekraczają 40 000 000 EUR. I dyrektywa faktycznie dyrektywa z jest ID, czyli ta dotycząca należytej staraności będzie bezpośrednio obowiązywała głównie duże przedsiębiorstwa przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które w naturalny sposób będą, a wymagały różnego rodzaju danych dotyczących właśnie tego, w jaki sposób przestrzegane są m.in. prawa człowieka, czy przepisy dotyczące ochrony środowiska od swoich. Jak wspomniałem dostawców, czyli można powiedzieć czekają czekają nas tutaj faktycznie skutki i oddziaływanie tych 2 dyrektyw 1 dotyczącej raportowania, a drugiej dotyczącej tego, jak na co dzień jak na co dzień firmy zarządzania ryzykami związanymi z kwestiami społecznymi i środowiskowymi. Myślę, że tutaj, zwłaszcza ta dyrektywa dotycząca należytej staranności powinna zainteresować jeszcze bardziej firmy sektora MŚP, biorąc pod uwagę, Fakt, że np. w Niemczech już od 1 stycznia obowiązuje podobna krajowa ustawa dotycząca właśnie należytej staranności łańcuchu, dostał, a jak wiemy, specyfika gospodarki polskiej jest taka, że jesteśmy, że Niemcy są dla nas bardzo bardzo istotnym partnerem biznesowym handlowym i już teraz niemieckie przedsiębiorstwa mogą i często też wymagają podania przez polskich kontrahentów. Takich kluczowych podstawowych informacji dotyczących szeroko pojętego odpowiedzialnego biznesu, więc na pewno na pewno warto warto siedzić to, co dzieje się regulacyjnejnie, bo dzieje się sporo. I myślę, że też to, że komisja Europejska z innymi organem unijnymi po wielu wielu często wielumiesięcznych instytucjach i dyskusjach dochodzi do pewnie wniosku pokazuje też, że te przepisy nie są oczywiście prowadzone z dnia na dzień. Sama sama np. dyrektywa właśnie dotycząca należytej staranności przyjęła już którąś z wielu dyskutowanych, obecnie m.in. europarlamencie gorąco wersji. I faktycznie mówi się o tym sporo, oczywiście oczywiście też przede wszystkim takim eksperckim gronie, ale myślę, że warto budować świadomość i wiedzę przedsiębiorców sektora MŚP, że te regulacje często są zapowiadane kilkuletnie wyprzedzeniem. I też to te nie jest tak, że te regulacje wprowadzają zupełnie nowe obowiązki, raczej polegają na bym powiedział porządkaniu tego co do tego, co już mamy, jeżeli chodzi o kwestie prawne i raczej na takim dostarczeniu można powiedzieć narzędzi wsparcia dla dla firm, zwłaszcza, zwłaszcza MŚP, a propos tego, jakich danych w ogóle ich kontrahent może wymagać na co warto się przygotować, chcąc być dalej konkurencyjnym.
Mówił pan warto śledzić, warto się dowiedzieć, warto trzymać rękę na pulsie, ale ktoś to musi robić w tej organizacji. Już widziałam pierwsze ogłoszenia specjalista specjalistka do spraw jest iy poszukiwany. Rozumiem, że lata chwila to będzie gorący zawód.
Można powiedzieć, że to już jest gorący zawód. My jako forma odpowiedzialnego biznesu już kilka dobrych lat temu podjęliśmy starania, aby zawód specjalisty czy specjalistki do spraw odpowiedzialności biznesu zrównoważonego rozwoju i pokrewnych tematem został w ogóle wpisany na listę klasyfikacji zawodów. Wiadomo, że to też jest właśnie często długotrwałe długotrwała praca długotrwałe wysiłki nam jako wiodącej organizacji eksperckiej w tym obszarze zależało na tym, aby faktycznie zestawienie zawodów i specjalności odzwierciedlał też to, co dzieje się na rynku pracy w obszarze związanym z Cesarem i zrównoważonym rozwojem, więc faktycznie ogłoszeń ogłoszeń jest bardzo dużo, bo firmy też i to akurat plus bym powiedział firmy dostrzegły, że muszą się wcześniej też kadrowo przygotować do obowiązków znanych m.in. ze sprawozdawczością, więc na pewno na pewno teraz specjaliści specjaspecjalistyczni do spraw jestż raportowania teraz są jednymi z bardziej poszukiwanych na rynku pracy. My też kilka lat temu zrobiliśmy takie badanie wśród menedżerów menedżerek odpowiedzialnych za te tematy firmach. I co ciekawe w nawiązaniu właśnie do naszej rozmowy o regulacjach okazało się, że większość ankietowanych przez nas pracownic pracowników odpowiedzialnych za te kwestie wskazało, że to m.in. międzynarodowe regulacje i standardy są istotnym motorem napędowym do tego, aby firmy w jeszcze lepszy sposób podchodziły do zrównoważonego do kwestii zadronym rozwojem i aby działania z tego obszaru były jeszcze skutecznie wederane. A dlaczego oczywiście dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z nowymiacjami, to też ta relacje pomiędzy menedżerem czy menedżerką, a zarządem szerokojętą kadrą kierowniczą, układa się zupełnie inaczej, bo okazuje się, że to nie jest tak, że pewne działania warto prowadzić, bo to jest czyś pomysł wizja i taki sposób na wzmocnienie organizacji, tylko okazuje się, że to jest po prostu wymagane prawem, więc faktycznie to też nie jest tak, że regulacje można powiedzieć hamują Biznes tutaj jest wręcz przeciwnie sami sami ankietowanie przez nas osoby pracujące firmach i zajmując się tym kwestią wskazały, że właśnie regulacje są takim terenem. Na pewno są im bardzo przydatnym narzędziem i codziennej pracy. I myślę, że to jest coś, co co też pewnie troszeczkę odróżnia obszar rozłożonego rozwoju od wielu innych obszarów gospodarki, jeżeli chodzi o taki publiczny odbiór tego, że pojawia się coraz więcej różnego rodzaju regulacji.
A bo pójśćmy odrobinę wacy fantazji, gdyby nie wiem, pokuszmy się o takie przewidywanie, a co będzie dalej, w którą stronę pójdą te regulacje, jak pan myśli?
Na pewno myślę, że coraz więcej uwagi będzie się poświęcał kwestią społecznym, bo nie ma co ukrywać. Na razie taka narracja wokół jeździ i raportowania w dużej mierze była skupiona, zwłaszcza na kwestiach klimatycznych. Tymczasem z analizy sjesariurop okazało się, że 2/3 ryzyk jeździ, z którym borykają się przedsiębiorstwo Europie, dotyczy kwestii społeczne. Na razie to s jeździ, czyli, czyli SO, ale kwestie społeczne były można być w dużym proszenie niejako w cieniu tej agendy środowiskowo klimatycznej, a jednocześnie pamiętajmy, że m.in. Europejski zielony ład zakłada sprawiedliwą transformację gospodarek, czyli też taką sprawiedliwą pod kątem społeczną taką włączającą w tym aspekcie słynne hasło, żeby nie zostawiać nikogo z tyłu. Dotyczy tego, że, owszem mamy do czynienia z kryzysem w danym kryzysem klimatycznym z utratą bioróżnorodności, ale te wszystkie działania nie mogą być realizowane chwil osoby nie mogą być realizowane w oderwaniu od wyzwań społecznych, z którymi boryka się nie tylko Europa, czyli to są m.in. rosnące nierówności. Czy za chwilę spójności społecznej, więc na pewno to, co my jako fopii też wiele innych organizacji podnoszą warto do tematyki zrównoważonego rozwoju i jestdż jest arcie jakiegokolwiek terminu. Użyjemy, bo to powiedzieć kompleksowo, to znaczy nie ma nie ma też co uznawać, że obecnie dajmy na to Biznes będzie się skupić wyłącznie na kwestiach społecznych, bo wyłącznie na kwestiach środowiskowo klimatycznych. No musimy wszystkie te 3 filary, jednocześnie oczywiście też ten ład korporcyjny w tym zawrzeć po to, aby te działania też były realizowane sukcesem, bo jeżeli, jeżeli on wybierzemy tylko pewien element układanki, no to na pewno tych wszystkich nie tylko ambitnych, ale też koniecznych działań. Nie uda się zrealizować.
Czyli patrzymy szeroko.
Zdecydowanie szeroko kompleksowo i też z optymizmem przyszłości.
Bardzo dziękuję. Za udział w audycji państwa i moim gościem był pan miło szmarchlewicz, dyrektor do spraw komunikacji forum odpowiedzialnego biznesu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do usłyszszenia.
A ja nazywam się może na Mazur żegnam się z państwem do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIZNES NA CZASIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA