REKLAMA

Rodzaje testamentów i formy dziedziczenia majątku w polskim prawie

Poradnik prawny
Data emisji:
2023-05-22 06:30
Audycja:
Czas trwania:
24:06 min.
Udostępnij:

Dziedziczenie ustawowe jest najpopularniejszą formą dziedziczenia w Polsce. Z czym ono się wiąże i jaką część spadku gwarantuje małżonkowi, a jaką dzieciom? Kiedy spadek może zostać przejęty przez gminę? W jakiej sytuacji część spadku przejmują spadkobiercy testamentowi, a część spadkobiercy ustawowi? Czym różni się nieważność od nieskuteczności testamentu? O tym w kolejnym odcinku „Poradnika prawnego” Bartłomiej Pograniczny rozmawia z dr. Mateuszem Szymurą – adwokatem, kierownikiem Zespołu prawa rodzinnego z Kancelarii Sobota Jachira we Wrocławiu. Rozwiń »
Ekspert wyjaśnia także, jakie są rodzaje testamentów, czym różni się testament ręczny od notarialnego oraz jak sporządzić taki dokument, by miał on moc prawną.
Zapraszamy do słuchania.
Na podcast zaprasza Sobota Jachira Kancelaria Prawna. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Do Do wysłuchania podcatu zaprasza Kancelaria prawna, sobota jakira.
Poradnik prawny to kfn przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat najważniejszych przepisów dotyczących dziedziczenia przeprowadzi przez nie państwa dr Mateusz Szymura, adwokat kierownik zespołu prawa rodzinnego z kancelarii sobota, jakira we Wrocławiu dzień dobry. Dzień dobry, panie redatorze, dzień dobry państwu. Testament, to jedyna forma, w której możemy rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jeśli tego nie zrobimy w grę wejdzie dziedziczenie z ustawy? Jak wtedy wygląda nasza sytuacja?
Zdecydowanie najpopularniejszą w Polsce formą dziedziczenia to właśnie dziedziczenie ustawowe podstawową zasadą dziedziczenia ustawowego jest po prostu to, że dziedziczą po nas osoby na najbliższe, czyli w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek i te osoby, czyli takiej tzw pierwszy krąg dziedzicówdziedziczą w częściach równych, czyli w zależności od, jakby ilości osób powołanych w tej grupie do dziedziczenia. Z takim zastrzeżeniem, że udział przypadający małżonkowi nie może być mniejszy niż 1/4 całości spadku. To oznacza, że jeżeli mam do czynienia z taką rodziną, większą, że dzieci jest więcej i tak naprawdę przy równym udziale udział małżonka wynosiłby mniej niż 1/4 np. 5 osób jest powołanych do dziedziczenia. Czwórka dzieci i małżonek to ten udział małżonka będzie większy. Natomiast zdarzają się sytuacje, szczególnie że żyjemy coraz dłużej, że ten krok się nam rozszerza, co to znaczy jest sytuacja taka, że któraś z dzieci może nie dożyć można powiedzieć rodzic ich ich przeżyje w tej sytuacji dzieci, czyli wnuki właśnie tegoż dziecka, które nie dążyło do otwarcia spadku, wchodzą na miejsce swojego rodzica.
Czyli małżonek jest szczególnie chroniony, bo on ma zagwarantowaną pewną część udziału.
Zdecydowanie tak zdecydowanie jest tutaj jest tutaj właśnie ochrona, żeby ten udział był proporcjonalny, natomiast tu warto jeszcze wskazać, że z uwagi na to, że większość z nas w małżeństwach żyje w tym można powiedzieć ustroju majątkowym wspólności ustawowej. To w przypadku dziedziczenia. To oczywiście do dziedziczenia mamy udział tylko w tym majątku zgromadzonym w czasie małżeństwa, czyli w tej połowie, więc małżonek w przypadku śmierci współmałżonka, no uzyskuje nie tylko część udziału jego, ale też cały swój udział, więc w przypadku np. kiedy przedmiotem jest nieruchomość i dziedziczy powiedzmy. Żona i dwójka dzieci no to tak naprawdę żona będzie posiadała połowę tej nieruchomości jako współwłaściciel z uwagi na wspólność ustawowo małżeńską. I jeszcze 1/3 z tego udziału swojego męża zmarłego, także tutaj trzeba właśnie pamiętać, że bardzo często te sprawy spadkowe niejako w sposób naturalny łączą się też z kwestią podziału majątku wspólnego no bo ten majątek właśnie często trwa aż do śmierci.
Czyli zależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacje życiowej, które pokolenia żyją, w której już nie czy pojawiły się dzieci, mogą dziedziczyć po nas różne osoby. I co warto też podkreślić, gdy takich osób brakuje dziedziczyć może po nas gmina ostatniego miejsca naszego zamieszkania lub skarb państwa?
Zdecydowanie tak, natomiast tu panie redaktorze, trzeba zauważyć, że kilka lat temu ustawodawca rozszerzył krąg spadkodawców ustawowych i teraz nie tylko dziedziczą dzieci i małżonek, ale też, jeżeli np. nie ma dzieci małżonka, mogą dziedziczyć również idziemy do góry mogą dziedzić rodzice. Dziadkowie oczywiście, a w braku istnienia rodziców może je zrodzeństwo i dzięki temu nam się można powiedzieć rozgałęzie, a to dziedziczenie ustawowe też na dalszych członków rodziny i w konsekwencji do tego dziedziczenia gminy dochodzi relatywnie rzadko najczęściej w sytuacjach, w których mamy do czynienia z bardzo obciążonym spadkiem, które po kolei wszyscy spadkobiercy ustawowi odrzucają, bo trzeba sobie powiedzieć, że gmina jest tzw spadkobiercom. Koniecznym to znaczy gmina nie ma możliwości odrzucenia takiego obciążonego spadku.
Czyli nie będzie takiej sytuacji, że spadek nie należy do nikogo ktoś ostatecznie.
Nigdy nie będzie takiej sytuacji. Co więcej w tych spadkach takich właśnie obciążonych długami? No właśnie istotą jest, żeby ktoś też na samym końcu poniósł odpowiedzialność za te długi. No i tu w takiej sytuacji taką odpowiedzialność będzie oczywiście do wysokości wzbogacenia ponosiła gmina.
Może dojść do sytuacji mieszanej, czyli część spadku obejmą spadkobiercy testamentowi, a część ustawowi.
Tak taka sytuacja jest możliwa, ona przede wszystkim powstaje w sytuacji, w której rozporządzenia testamentowe są nie do końca określone. To znaczy mamy do czynienia bądź z pewnym brakiem precyzji rozporządzeń. Trzeba sobie powiedzieć, że przy rozporządzeniach testamentowych w przypadku wskazania dziedzica, kto dziedziczy w przypadku nawet gdy jeden z tych dziedziców odrzuci następuje sytuacja tzw przyrostu, czyli ci pozostali Dziedzice, uzyskują ten można powiedzieć porzucony udział w spadku taką idealną sytuacją jest faktycznie sytuacja, w której bądź dziedziczymy bądź testament. Wyczerpuje całość kwestii dziedziczenia bądź z jakiejś przyczyn testament okazuje się nieskuteczny bądź nieważny. I tu trzeba rozdzielić sytuacji, ponieważ nieważność testamentu jest to taka sytuacja, w której testament z różnych przyczyn nie będzie wywodził skutków prawnych. Natomiast testament nieskuteczny to jest taki testament, który jest formalnie ważny, ale np. wszyscy Dziedzice testamentowi odrzucą i w sytuacji w takiej testament, chociaż formalnie istnieje. No nie będzie mógł wywołać pożądanych skutków i w konsekwencji wracamy do właśnie dziedziczenia ustawowego.
Co się staje w sytuacji, gdy orzeczono między małżonkami separację, albo wystąpiliśmy o orzeczenie rozwodu lub seperacji z jego winy?
To jest taki moment, który mimo formalnego istnienia małżeństwa uniemożliwia nam dziedziczenie po współmałżonku, także rozpoczęcie właśnie takiego postępowania lub orzeczenie już separacji, mimo formalnie istnienia małżeństwa i statusu małżonka. No uniemożliwia właśnie dziedziczenie ustawowo.
Ale czy to oznacza, że sąd już po naszej śmierci będzie weryfikował, czy, gdybyśmy żyli dłużej, doszłoby do tego rozwodu i byłaby wina małżonka? Jak to wygląda.
Jeżeli chodzi o kwestie separacji i dziedziczenia, to tutaj faktycznie orzeczenie separacji będzie pozbawiało małżonków prawa do dziedziczenia. Po sobie, jeżeli chodzi o ustawę problem, powstaje faktycznie w toku postępowania, ponieważ śmierć w sposób naturalny doprowadzi do umorzenia takiego postępowania, więc już samo wytoczenie orzeczenia rozwodu separacji z wyłącznej z winy, jeżeli to żądanie było uzasadnione, jest wystarczający, czyli z 1 strony nie mamy orzeczenia separacji z winą w sposób oczywisty no bo lot przerwały ten proces śmierć. Natomiast faktycznie małżonek może podważać stanowisko sądu, który np. będzie chciał, stwierdzając zdziczenie wg ustawy dziczenie ustawowe nie uwzględnić małżonka, przeciwko któremu wystąpiono z taką sprawą. Natomiast tutaj faktycznie to ten małżonek będzie musiał udowadniać, że żądanie tego pozwu o separację z orzeczeniem winy było niezasadne. Także tutaj faktycznie w takiej sprawie spadkowej może nam się zrobić taka specyficzna sprawa Quazi rozwodowa, w której to ciężar Dowodu niejako będzie spoczywał na żyjącym małżonku, wskazując, że tamte wytoczone wcześniej połstwo było bez podstawy.
Dziś omawiamy przepisy księgi czwartej kodeksu cywilnego właśnie te przepisy dotyczące spadków i tam opisanych jest kilka rodzajów testamentów, jakie są najpowszechniejsze?
Zdecydowanie najpowszechniejsze w rodzaju testamentów, które zresztą ustawodawca określa jako testamenty zwykłe, to tzw testament holograficzne, czyli testament ręczny, oraz testament notarialny, jeżeli chodzi o testament ręczny. To jest to testament sporządzony własnoręcznie przed spadkobiercę, można powiedzieć, że wydawałoby się, że to jest najprostsza forma testamentu, ale diabeł TW szczegółach tutaj kluczem do prawidłowego sporządzenia testamentu ręcznego jest sporządzenie go w całości ręcznie przez.
Nie mogę na komputerze napisać, a potem podpisać testamentu.
I nie, panie rektorze, właśnie taki testament będzie podważany. Zresztą o tyle słusznie, że istotą tego testamentu jest świadome dokonanie samodzielnego rozporządzenia majątkiem i teraz, jeżeli pojawiłby się ten podpis istniałaby wątliwość, czy podpis nie został sfałszowany. Czy ktoś podpisał tylko taki testament, nie mając pełnej świadomości co do tego, co podpisuje kwestia podpisu jest właśnie tutaj jest istotna, bo oczywiście taki testament bez podpisu jest nieważny, ale jest sam podpis byłby niewystarczający, więc właśnie taki testament holograficzny jest podstawową formą natomiast drugą podstawową forum jest testament notarialny testament notarialny to jest oczywiście testament sporządzony w obecności notariusza. Taki testament również jest podpisywany przez spadkodawcę, ale oprócz podpisania tego testamentu jest istotne, że ten testament jest jeszcze oczywiście, tak jak każdy akt notarialny odczytywany właśnie bez odczytania taki akt również byłby nieważny. Zresztą z testamentem notarialnym wiąże się pewna wygoda, ponieważ tenstament notarialny jest sporządzany przez kancelarię, on jest przez 10 lat przechowywany w kancelarii, a następnie jest przesyłany do sądu. Natomiast od 2011 roku funkcjonuje.
Specjalny rejestr.
Dokładnie tak, specjalny rejestr, bo to zawsze z testamentami jest problem, czy on istnieje, gdzie się znajduje w jaki sposób zachowany i tutaj mamy taką pewność, że ten testament no nie ulegnie jakiemuś wypadkowi nieszczęśliwemu nie zostanie zakupiony? Co więcej nasi spadkobiercy, jeżeli oczywiście wyrazimy wolę, żeby taki testament został wpisany do rejestru, bo ten wpis do rejestru nie jest automatyczny, to spadkodawca musi wyrazić swoją zgodę, żeby uwzględnić taki testament w rejestrze. No to wtedy nasi spadkobiercy mogą w sposób bardzo wygodny, no dowiedzieć się, gdzie się takie rozporządzenie znajduje. Natomiast nie mogą się dowiedzieć o jego treści, oczywiście przed naszą śmiercią następuje w trakcie otwarcia testamentu.
Mówił pan przy tym testamencie własnoręcznym, że no przede wszystkim musimy go w całości sami napisać, musi być nasz podpis. Czy są jeszcze jakieś inne obligatoryjne, elementy testamentu, czy są jakieś formułki? Czy możemy go pisać takim naturalnym codziennym językiem?
Możemy go napisać naturalnym językiem, natomiast zdecydowanie najważniejszyszą kwestią jest również data, ponieważ data w testamencie jest istotna, ale bowiem w trakcie życia tworzymy nieraz wiele tego typu rozporządzeń, a zasadą jest, że te najpóźniejsze najbliższej śmierci jest najbardziej aktualne, więc testament pozbawiony daty. No jest co najmniej testamentem problematycznym, bo można tutaj go oczywiście podważać pod względem właśnie takiego takiego rozporządzenia, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące testamentu, to tak naprawdę sam brak daty nie pociąga nieważności testamentu, tylko właśnie tą wątpliwość co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, także nie będzie powodował sam w sobie brak daty nieważności testamentu, ale może stanowić źródło podważania jego ważności.
Są też testamenty szczególne, dotyczą one sytuacji, gdy jesteśmy, no obawiamy się rychłej śmierci, czy są jakieś inne okoliczności, których nie możemy zachować tej klasycznej pisemnej formy czy pójść do notariusza. Co to za testamenty i jak często one są wykorzystywane?
Te testamenty są wykorzystywane zdecydowanie rzadko z uwagi na to, że można powiedzieć ten testament sam w sobie ma zaprogramowaną końcową datę ważności. To znaczy taki testament udzielony ustnie przedstawiony ustnie w trakcie sytuacji np. zagrożenia życia rycho i śmierci spadkodawcy wymaga przede wszystkim obecności 3 siatków, czyli to nam się pojawia pierwszy wymóg formalny i możemy sobie nawet sami sobie wyobrazić. Czy ta sytuacja, gdzie mamy sytuację zagrażającą życiu, że mamy 3 świadków jest trudna, żeby pewnie gromadzi liczbę. Siad oczywiście, ci świadkowie jednocześnie nie mogą nic systemmentu dostać, czyli świadek nie może być spadkobiercą, ani nie może być ze spadku nic uzyskać taki spadek ustny musi być sporządzony, następnie pisemnie, czyli treść testamentu ustnego, musi być potwierdzona przez właśnie np. 1 świadka spisana przed upływem roku od złożenia wraz z podaniem właśnie miejsca i daty złożenia oświadczenia. I takie pismo powinno być podpisane albo przez spadkodawcę i 2 świadków no albo przez wszystkich 3 świadków także niejako testament ustny złożone w takiej szczególnej sytuacji staje się później potwierdzone pisemnie do roku, ponieważ później nie będzie istniał. Mamy też szczególne formy testamentów, żołnierzy one są uregulowane w rozporządzeniach mi z obrony narodowej, natomiast tu taka ciekawostka można powiedzieć, to są jedne z najstarszych form testamentów właśnie specjalnych, bo to już w starożytnym Rzymie, właśnie takie testamenty były obwarowane wieloma wymogami formalnymi. Natomiast takie nieformalne testamenty mogli sporządzać żołnierze, którzy właśnie udawali się na bitwę, także taka tradycja, że takie zagrożenie śmierciom sytuacja specjalna umożliwia rezygnację w części wymogów formalnych. No można powiedzieć, że ma u nas dość długą tradycję.
Mówił pan o tym, że testamentów możemy w ciągu życia napisać kilka jak się uprzemy to i codziennie możemy zmieniać na naszym szkole i jak mają się zachować nasi spadkobiercy? Jeśli już po naszej śmierci znajdą kilka takich dokumentów z różnych lat?
Oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że nie zawsze te wszystkie testamenty będą ze sobą nie do pogodzenia, bo możemy sobie wyobrazić testament, w którym ustanawia się spadkobiercami, powiedzmy dwójkę z trójki swoich dzieci, a np. w drugim testamencie znajduje się wydziedziczenie tego trzeciego dziecka, które musi nic nie zapisało, a w trzecim testamencie np. zapis na rzecz ulubionego kolegi z pracy no i wtedy mając takie 3 testamenty. One wbrew pozorom nie są ze sobą sprzeczne, bo w 1 mamy ustanowienie dziedzictwa w drugim mamy wydziedziczenie jednego z dzieci, czyli pozbawienie prawa do zachowku, a w trzecim mamy zapis, w którym część majątku składkowego przekazujemy osobie, która nie jest spadkobiercom, ale, której chcemy coś podarować, więc generalnie należałoby przedstawić wszystkie z tych testamentów, zastosować przede wszystkim najpełniejszym wymiarze, ten, który jest najbardziej aktualny, a pozostałe w takim stopniu, w jakim można z tym podstawowym testamentem pogodzić.
Czyli najlepiej, jakbyśmy pamiętali też o dokumentach sprzed lat i np. zapisywali, że stary testament odwołujemy, żeby był jak najbardziej precyzyjnie.
Oczywiście testament sam sobie może zawierać sobie jedynie zapis o odwołaniu testament może się znajdować w najnowszym testamencie. Taka klauzula, która można powiedzieć odwołuje, czyni nieważnymi wszystkie wcześniejsze rozporządzenia. No i w tej takiej sytuacji wtedy nie mamy wątpliwości, który testament jest tym testamentem właściwie.
Możemy spotkać się z prostą sytuację do całego majątku, powołuje żonę czy dzieci możemy też jednak w zasadzie każdy element spadku zapisać komuś innemu. No i tutaj pojawiają się w kodeksie cywilnym, 3 wcale nie tak oczywiste hasła zapis zwykły zapis windykacyjny i polecenie testamentowe, co oznaczają.
Zaczynając od zapisów zapisy same w sobie są takimi rozporządzeniami, które przekazują część majątku na rzecz konkretnej osoby, przy czym z różnymi skutkami zapis zwykły ten podstawowy starsza konstrukcja jest to sytuacja, w której spadkodawca nakazuje spadkobiercy przekazanie pewnego składnika majątkgo na rzecz osoby trzeciej, która taki zapis dostała, więc tutaj własność rzeczy następuje dopiero po wydaniu ich osobie, która otrzymała zapis przez spadkobiercy noszą wersją jest zapis windykacyjny, zapis windykacyjny. To jest takie rozwiązanie, kiedy konkretny składnik majątku niejako mocą samego postanowienia testamentowego od razu przynosimy na rzecz osoby, która otrzymała zapis, więc w momencie otwarcia spadku ta osoba jest już właścicielem. Czy to mieszkania, czy to samochodu i może po prostu żądać ich wydania, jak właściciel, tak jak jesteśmy właścicielami różnych rzeczy i żądamy, żeby ktoś nam naszą rzecz zwrócił. Także można powiedzieć, że zapis w tej naszej formie właśnie zapis windykacyjny jest jednak dużo lepszym rozwiązaniem, natomiast zapisami wiąże się jeszcze 1 problem, ponieważ osoba, która otrzymała zapis, otrzymuje przysporzenie ze spadku, ale nie odpowiada jak spadkobierca za długi spadkowe i może powstać. Taka sytuacja, w której np. spadkodawca mając świadomość długów ilości długów, które posiada, no będzie się starał rozdysponować swój majątek właśnie takimi zapisami nie obciążonymi długami, stanowić kogoś spadkobiercą. Takiego można powiedzieć gołego majątku głównie obciążonego długami. No i tutaj ustawodawca też w takich wyjątkowych sytuacjach widzi odpowiedzialność osób, które otrzymały zapis właśnie za długi spadkowe, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji wyprowadzenia majątku właśnie z wykorzystaniem zapis. Z kolei trzecie z rozwiązań polecenie. To jest pewien obowiązek nałożony przez spadkodawcę na spadkobiercę albo też zapisobiercę określonego działania lub zaniechania, to może być obowiązek dotyczący skończenia studiów zmiany pewnego zachowania w swoim życiu. Jest to pewna taka można powiedzieć sformalizowane życzeniu tutaj są pewne wątpliwości co do skutków prawnych takiego polecenia.
No właśnie, czy coś się stanie jak wbrew poleceniu test mantowemu nieskończo danych studiów, których życzył sobie spadkobierca.
Jeżeli chodzi o spadkobiercę. Tak naprawdę jest to pewien wyraz moralnego obowiązku, który wynika i to z relacji rodzinnych, ale też przede wszystkim z Faktu, że otrzymało się przysporzenie z wypadałoby te życzenie spadkodawcy spełnić. Natomiast pewna relacja powstaje, jeżeli tym życzeniem tym poleceniem obciążymy zapis i wtedy osoba, która otrzymała zapis może się wstrzymać z wykonaniem polecenia do czasu, gdy np. przedmiot zapisu mu zostanie przekazany, czyli przykładowo dziadek, czyli dziedzicem swojego syna, ale zapisuje w formie zapisu wnukowi samochód pod warunkiem ukończenia studiów i teraz wnuk może powiedzieć tak studia. Praktycznie skończyłem pracę magisterską. Napisałem, ale nie przystąpię do obrony, dopóki samochód nie zostanie mi przekazany, czyli innymi słowy, dopóki spadkobierca nie wyda przedmiotu zapisu osoba, która otrzymała takie polecenie z zapisem może się wstrzymać z wykonaniem polecenia, aż fizycznie nie otrzyma przedmiotu.
Zapisu, kiedy dowiadujemy się, że ktoś zestawił nam spadek, możemy różnie zareagować, przyjąć lub po prostu odrzucić czy da się jakoś sprawdzić, co nam się bardziej opłaca? No bo trzeba pamiętać, zresztą tak jak pan mówił, że spadek to nie tylko te benefity, to mogą być też długi.
Oczywiście, co do zasady mamy 2 formy przyjęcia spadku przyjęcie spadku wprost, czyli jakby z całością przysporzeń i obciążeń oraz tzw przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi do wysokości przyspozeniania, czyli, jeżeli majątku np. mamy nieruchomość wartą 500 000 zł, ale długów mamy np. na 1 000 000 to nasza odpowiedzialność zamyka się właśnie w tym 500 000 zł. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na 1 bardzo istotną kwestię w momencie przyjęcia spadku dochodzi do połączenia naszych majątków, czyli tego majątku osobistego i tego majątku spadkowego czy innymi słowy wierzyciel nie będzie mógł od nas ściągnąć 1 000 000 zł tylko 500 000, ale nie będzie ograniczony, mimo wszystko do egzekwowania tego długu z majątku spadkowego. Czy innymi słowy może tą egzekucję prowadzić również z innych płatników naszego majątku. To jest ten element zawsze niebezpieczny.
Czyli np. jakby nie udało się sprzedać tego zadłużonego mieszkania i uzyskać tych pieniędzy na zwrot powiedzmy kredytu to można próbować przykładowo doprowadzić do sprzedaży naszego obecnego mieszkania, bo z tego uzyska się pieniądze.
Dokładnie, tym bardziej że bardzo często to, co dziedziczymy, dziedziczymy razem z kimś, więc to, co my uzyskujemy, jest też udziały zawsze, zawsze mamy tę świadomość, że udział w nieruchom nieruchomości jest czymś mniej atrakcyjnym niż cała nieruchomość, no bo można powiedzieć też takim dobrodziejstwem inwentarza wtedy kupujemy, bo z, jakimi współwłaścicielami co nam utrudnia funkcjonowanie z taką nieruchomośćą, więc takie sytuacje są niestety możliwe, jeżeli chodzi o przyjęcie samoprzyjęcie spadku to przyjęcie spadku najczęściej lub odrzucenie możemy dokonać w formie oświadczenia złożonego przed notariuszem. To ma taką formę aktu poświadczenia dziedziczenia lub w ramach postępowania sądowego. Także tutaj właśnie tak wygląda możliwość dokonania tej czynności.
Czym różnią się te obie formy, bo ostatecznie ich efekt jest taki sam, ale tutaj mamy różne koszty terminy, jak to wygląda.
Jeżeli chodzi o terminy, to oświadczenie o przyjęć lub orzeczeniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, czyli dowiedział się o tym, że bądź zmarła osoba najbliższa bądź np. jest te stanu. Tu bardzo ważną kwestią, jeszcze, którą warto zaznaczyć jest kwestia następstw takiego świadczenia, ponieważ w momencie, kiedy odrzucamy spadek, my odrzucamy dziedziczenie, ale w sytuacji, w której mamy dzieci. Tutaj te dzieci mogą dziedziczyć i w przypadku dzieci, jeżeli również jako rodzice chcemy podjąć decyzję o odrzuceniu spadku powstaje problem, ponieważ na taką decyzję wymagana jest zgoda sądu rodzinnego, ponieważ jest to czynność, która potencjalnie może być czynnością przysparzającą na rzecz dziecka, a więc przekracza te decyzje, które rodzice mogą podejmować samodzielnie. Także tutaj tutaj powstaje ten problem. Natomiast warto sobie zaznaczyć, że ten okres 6 miesięcy mógłby powstać stres czy w ciągu 6 miesięcy jesteśmy w stanie przeprowadzić tę sprawę sądową. No tak w trakcie biegu sprawy ten termin nie biegnie, więc tutaj istotne jest, żeby faktycznie zareagować sprawnie złożyć odpowiedni wniosek, ale nie jesteśmy tutaj blokowani, można powiedzieć prędkością podejmowania decyzji przez sąd.
W trakcie naszej rozmowy pojawiło się hasło wydziedziczenie. Dokładnie porozmawiamy o nim w kolejnym odcinku podcasto prawnego tokfn i skupimy się wtedy na zachowku czeka nas parę nowości w tym zakresie, bo właśnie dzisiaj 22 maja w życie weszła ustawa o fundacji rodzinnej, która trochę nam w przepisach o zachowku namiszała. Bardzo panu dziękuję. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Moim gościem był mecenas Mateusz szymora, adwokat kierownik zespołu prawa rodzinnego z kancelarii sobota i jachira we Wrocławiu to był poradni prawny tgfn Bartłomiej Pograniczny do usłyszenia za tydzień. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORADNIK PRAWNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA