REKLAMA

Szczyt Chiny-Azja Centralna

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2023-05-21 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:03 min.
Udostępnij:

Gościem Przemysława Iwańczyka był Marcin Przychodniak - analityk ds. Chin w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Na zegarach jedenasta 21 to jest niedzielny magazyn Radia, to kf ma naszym kolejnym rozmówcą, jest Marcin przychodniak, analityk do spraw Chin w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, dzień dobry kniam się panu.
Dzień dobry.
Mówić dzisiaj będziemy ja zachęcam pana do podzielenia się swoim komentarzem o czwartkowo piątkowym szczycie przywódcówin państw Azji centralnej nim przejdziemy do wielu kontekstów, jakie ten szczyt za sobą niesie niósł to to proszę najpierw wyjaśnić naszym słuchaczom. Co to jest za konstrukcja i trzeba by tylko natury gospodarczej.
Więc to jest dość pewne Novum fińskiej polityce zagranicznej Novum w tym sensie oczywiście nie, jeśli chodzi o kontakty pomiędzy Chinami ja państwami Azji centralnej, czyli Kirgistanem Kazachstanem turpenistanem i Uzbekistanem i Tadżykistanem, bo te kontakty są dłuższego od wielu lat i na różnych płaszczyznach. Natomiast tego typu spotkanie, czyli spotkanie przywódców tych państw z chińskim przewodniczącym się dimpingiem odbyło się po raz pierwszy, po raz pierwszy w sijanie po raz pierwszy w ogóle się odbyło. I no w tym sensie jest to pewne jego wzmocnienie relacji i państwami wzmocnienia chińskiej obecności w tym regionie dzięki płaszczyzna to się odbywa. I też ma to też pewne znaczenie do sensie.
Że.
Kontek relacji?
Mam wrażenie, że już pana nie słyszymy, dlatego krótka przerwa i za chwilkę będziemy z państwem ponownie połączymy się z naszym ekspertem raz jeszcze.
Mam informację, że już dobrze będzie słychać naszego eksperta Marcina przychodnia analityka Chin w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych istotnie słyszymy się.
Ja słyszę bardzo dobrze i mam nadzieję, że mnie też.
Tak w pewnym momencie straciliśmy pana z anteny, ale to tak wiemy już, że jest to bezprecedensowa konstrukcja bezprecedensowe spotkanie to ja od razu pójdę dalej. Czy jest to w jaki sposób element strategii Chin w poszukiwaniu nowych partnerów wobec rosyjskiego zaangażowania wojnę w Ukrainie i takich budżetowych strat, które nie pozwalają prowadzić na dotychczasowym poziomie interesów z państwem środka.
To znaczy no taki, jakby i nowej kary to jest bardziej myślę wyraz pewnej nowej dynamiki w tym w chńskiej spojrzeniu na relacje z regionu. Tak naprawdę troszkę oczywiście nawet nie troszkę tylko mocno wynikający z tego, co się wydarzyło po rosyjskiej agresji na Ukrainę z tego, jak ona została odebrana w państwach Azji centralnej. I też, jakby chęciecy próbują te sytuacje wykorzystać tak przy całym, jakby swojej współpracy z Rosją. I jednak no strategicznych celach, jakie mają z Rosją, wspólnie, to pokazują tutaj Rosjanom, też próbują zacieśniać, jakby na nowo te relacje racją centralną, jakby wzmocnić pewne elementy, które wcześniej raczej jeśli no oddawali, to pewnie za duże słowo, ale traktowali jako rosyjskie, czyli te elementy politycznych wpływów elementy wojskowych możliwości. Tu myślę, że ta dynamika właśnie zacznie jej nowość polega na tym, że coraz bardziej Chińczycy starają się także te elementy relacji z państwami się Azji środkowej wzmocnić nie tylko gospodarczych.
Proszę powiedzieć, który z partnerów obecnych na tym szczycie na tym spotkaniu jest najbardziej atrakcyjny, z kim krótko mówiąc, przeprowadza się interesy o najwyższej wartości?
Jeśli mógłbym jeszcze raz pytanie poprosić, bo niedokładnie słyszałem.
Z którym z partnerów podczas tego szczytu Chiny prowadzą największe interesy o najwyższej wartości, który z nich jest najbardziej atrakcyjny w tej chwili? Jak wygląda ta dynamika zmiany na plus jeśli chodzi o relacje między tymi krajami na kanwie gospodarki?
No z wielu wielu przyczyn też głównie gospodarcze, ale nie tylko pewnie mówimy o pokazach stanie jako państwie, który jest też pewnie najbardziej nie tyle najciekawszy. Co właśnie najważniejszy z tej układance Azji centralnych ze względów politycznych ze względów relacji z Rosją też ze względów geograficznych energetycznych. Pewnie trzeba było tu wskazać Kazachstan, ale ja myślę, że to, co się odbyło wsi, a nie właśnie zakończyło się 19 maja. Ten szczyt to spotkanie to jest jakiś przykład próby chińskiego znowu całościowego spojrzenia nagion i jakby wskazywanie konkretnych partnerów z tego punktu widzenia nie jest. Myślę tym, co Chińczycy chcieliby osiągnąć tak właśnie to nie chodzi raczej o wzmocnienie poszczególnych relacji bilateralnych, tylko co pewne narzucenie, że to jest kolejna tak tego typu chińska. Inicjatywa tak mieliśmy ją chociażby parę lat temu w odniesieniu do Europy Środkowej tu się dużo pozmieniało. W tym kontekście, ale, ale również to jest jedynie element kolejny element chińskich prób skomasowania państw 1 regionu i jakby i próby współpracy w odniesieniu relacji chińskich z wielostronnej i na tej na tej zasadzie, tak więc oczywiście jeśli na taka, pytając, to znaczy odpowiadająca to pytanie. To pewnie Kazachstan, natomiast tu raczej chodzi o pewien na wspólny element. Tak dla dla Chińczyków i pewną znowu wytworzenie pewnej tego wizerunku kolejnego regionu, który dla Chin znaczy, który postrzega Chiny jako ważny element swoich relacji. Trochę oczywiście w przeciwstawieniu do Stanów zjednoczonych do Unii Europejskiej, która też oba te podmioty państwo i organizacja w zeszłym roku dość mocno się angażowały was i środkowej, ale też w kontekście trochę rosyjskiej, więc myślę, że tu ważniejsze jest to z punktu widzenia Chin to podejście całościowe próba pewnej wielostronną, znaczy zbudowania pewnej wielostronnej płaszczyzny też trochę w oparciu o szakańskąizację współpracy też wykorzystanie tego elementu w ramach chrzankańskiej, organizacji współpracy też właśnie podniesienie pewnych elementów obronnej. Prawda wspomniałem o Kazachstanie, ale jeśli mówimy już kwestiach np. bezpieczeństwa to tu ta dżykistan, prawda jest też istotne z punktu widzenia chińskiego kwestie dotyczące też właśnie w ogóle bezpieczeństwa i współpracy z tymi państwami w kontekście Afganistanu. Prawda to też dla Chińczyków to są elementy, które podkreślali, jeśli imping samm to podkreśla również podczas szczytu, ale i, które będą pewnie próbowali teraz rozwijać w oparciu o te elementy rozwijać współpracę chociażby w zakresie bezpieczeństwa współpracę antytylorystyczną, która jakoś pewnie gdzieś tam w tle mogłaby się przerodzić szerszą współpracę obronną. Nawet.
No właśnie i pytanie czy tak szydźingpingowi jak i całym chiinomm ten nowy Sojusz, ten nowy ta nowa konstrukcja nie jest też potrzebna, żeby nie wiem w czasach najwyższej próby choćby w kwestii Tajwanu mieć kolejnych sojuszników za swoimi plecami.
No to jest już tradycyjny element, tak, bo jeśli przyjrzymy się każdemu, bo proszę oczywiście szczytu odbyły się też większość z tych państw chyba poza Turkmenistanem, gdyż przywódca tulkumenistanu miał wizyty dwustronną w zeszłym roku w Chinach. Natomiast większość z przywódców tych państw odbyła jednocześnie wizyty dwustronne. I jeśli wczytamy się w oświadczenia tu w każdym z nich w chińskieje oświadczenia, ale nie tylko chińskie w każdym z nich oczywiście znalazł się tą fragment, że państwa te popierają politykę jednych Chin, co samo w sobie nie jest jakimś supernadzwy, nadzwyczajną rzeczą, bo to nie tylko te państwa takiego taki zapis tam umieszczają, ale też, jakby wspierają tezę o tym, że Tajwan jest częścią Chin, że i, jakby ten ten element będzie się pojawiał i pojawił się również tutaj. Rzeczywiście jest to kolejny, jakby przykład na to jakińczycy próbują nawet nie i próbują im to wychodzi akurat w tym kontekście gromadzić pewne przynajmniej dyplomatyczne polityczne, wsparcie wokół swoich planów na im do Pacyfiku. Tak to jest jakby tak, to rzeczywiście to jest istotne, chociaż oczywiście jest pewnie pewien rytuał dyplomatyczny. Myślę, że nie ma w tej chwili chińskiego oświadczenia po spotkaniu z najwyższym szczeblu, nawet nie najwyższym tylko wyższym szczeblu, którym ten pasusz ten fragment by się nie pojawił po stronie chińskiej. Tak mieliśmy chociażby ostatnio spotkanie polsko chińskie i chińskim oświadczeniu również taki element się pojawił w polskim go nie było, więc to jest jakby rytualna rzecz, która zawsze będzie się pojawiać rzeczywiście Azja Centralna w tym kontekście jest też istotna. I tutaj Chińczycy mogą liczyć na wsparcie przywódców tych państw.
To jeszcze tak na koniec bezprecedensowość tego tego spotkania polega również na tym, że pola do dyskusji były niezwykle szerokie od przemysłu ciężkiego po wymianę kulturalną. Przepraszam i na koniec też wychodzi szyding Pink, który mówi, że na tej współpracy wszyscy wygrywają. Pan jest w stanie powiedzieć i dać rękę, że wszyscy partnerzy wyjechali w poczuciu, że tylko zysk będzie towarzyszył konsekwencją tego spotkania.
Nie myślę, że to w ogóle było bardzo takie rytualne ceremonialny spotkanie tam ceremonia otwarcia, a raczej z udziałem zimpinga i przywódców nawiązująca w ogóle do chińskich tradycji cesarskich, a jakby już odległych historycznie prawda, ale związanych oczywiście z historią regionu. To wszystko i to, co, o czym pan mówi i szereg zapowiedzi no gość tematów wielostronicowe oświadczenia o podniesieniu relacji o poziom wyżej, jeśli chodzi dyplomatyczny, zawierające szereg różnych obietnic zapowiedzi inwestycji. No to jest to jest oczywiście klasyczny chiński sposób poprawiania polityki wielostronnej. I myślę, że też przy przywody tych państwa świadomi, ale oni tam chyba głównie pojechali i to jest jakiś ich pewnie w ich poczuciu nazwijmy to zwycięstwo czy zysk. No po pewno obietnice i nie tyle bezpieczeństwa pewnie, bo to za daleko, ale pewnej ochrony przed ewentualnymi rosyjskimi zapędami neoimperialnymi, tak, bo no to co się stało na Ukrainie. To co Rosjanie zrobili nie zostało bardzo pozytywnie odebrane w tych państwach. Oni oczywiście część z tych przywódców była w Moskwie np. na 9 maja, prawda, ale też z drugiej strony orzeczniczycy coraz mocniej mówią o jakiejś współpracy bezpieczeństwa. To, że jeszcze lat temu put otwarci mówił, że Azja przynajmniej wymaga konsultacji z Chinami, w tym kontekście no to wszystko jakby jest dla nich istotne i cenne z tego punktu widzenia. I to, co się stało na szczycie też było wyrazem tego, że przynajmniej zapowiedzi chińskie mówiące o jakimś wsparciu ochronie. Czy jakby no też rozszerzaniu współpracy, co też po spowoduje większe zainteresowanie Chin stabilizacją tych państw prawda, no ci przywódcy pamiętają, że oni też potrzebują często wsparcia po to, żeby te władze w tych państwach zachować tak i to było widać w Kazachstanie. W zeszłym roku, kiedy Rosjanie nie w zeszłym roku wcześniej, kiedy Rosjanie interweniowali też z pewnym poparciem Chińczyków, więc to było istotne i myślę, że częściowo to udało im się uzyskać z ich punktu widzenia. Zobaczymy, oczywiście wszystko to wyjdzie i na ile to obietnice będą realizowane, bo jak to z chińskimi zapowiedziami VAT różnie czasem wygląda. Natomiast dziękuję tak myślę, że to łyin po stronie Azji środkowej również jakoś tam było zauważalne, to przysłowiowe uinwin.
Dziękuję panu bardzo musimy kończyć Marcin przychodniodnia analitych do spraw Chin w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych był z nami teraz skrót informacji, a po nich podróże małe i duże. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA