REKLAMA

Nie tylko zysk się liczy. Zrównoważony rozwój firmy - czym właściwie jest?

Podcast przedsiębiorczy
Data emisji:
2023-05-23 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:26 min.
Udostępnij:

To jest biznesowa droga w jedną stronę - czyli zrównoważony rozwój. Duże firmy już z tym pojęciem mają do czynienia, dla małych i średnich to wciąż nowość i spore wyzwanie, związane także z nadchodzącymi wymaganiami regulacyjnymi. Zrównoważony rozwój, to nowy sposób funkcjonowania firm i całej gospodarki, tak aby pod uwagę brane były nie tylko rentowność i zysk, ale też aspekty społeczne i ekologiczne. W tym odcinku tłumaczymy jak rozumieć zrównoważony rozwój, dlaczego nie ma od niego odwrotu, czym różni się od znanego już pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz czym są tajemnicze litery ESG, wymieniane jednym tchem przy okazji mówienia o modelu zrównoważonym. O tym wszystkim w rozmowie z ekspertką, dyrektorką zarządzająca w firmie doradczej ENVIPOL i przewodniczącą Komitetu do spraw ESG Krajowej Izby Gospodarczej Jolantą Okońską-Kubicą. Zapraszamy do słuchania. Rozwiń »

Partnerem audycji jest BNP Paribas Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Sponsorem audycji jest.
Bank BNP pariba.
Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji wg euro Romany awarce.
2022 jak założyć i prowadzić własną firmę pod gaz przedsiębiorcze zaprasza Wojciech kowalk.
Dzień dobry w najbliższych odcinkach podkastu przedsiębiorczego będziemy mówić o zrównoważonym rozwoju w średnich i mniejszych firmach te duże już pierwsze doświadczenia związane z modelem zrównoważonym mają za sobą, ale przed tymi mniejszymi to nadchodzące duże wyzwanie, od którego nie da się uciec. Wyjaśniamy zatem, czym jest zrównoważony rozwój, czym różni się od znanego już pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. I czym są tajemnicze litery SG wymieniane 1 tchem przy okazji mówienia o zrównoważonym rozwoju o tym wszystkim już teraz w rozmowie z ekspertką dyrektorką zarządzającą w firmie doradczej nvipol i przewodniczącą komitetu do spraw ESG krajowej izbie gospodarczej i Jolantą o końską Kubicą. Co to w ogóle jest zrównoważony rozwój, bo mam wrażenie, że coraz więcej o tym słyszymy no ale czy dobrze to rozumiemy, co się kryje pod tym hasłem zrównoważonego? Rozwoju.
Pod hasłem zrównoważonego rozwoju, kryje się nowy sposób funkcjonowania gospodarki. I to mówimy w skali makro w skali Mezo w skali mikro, funkcjonowania gospodarki w taki sposób, aby pod uwagę brane były nie tylko kwestie ekonomiczne, czyli rentowność zysk, ale również takie prowadzenie działalności takie prowadzenie gospodarki światowej, aby uwzględniane zostały również aspekty społeczne, czyli związane z funkcjonowaniem człowieka, w środowisku w społeczeństwie, ale również w miejscu pracy. No i uwzględnienie środowiska w swoich decyzjach inwestycyjnych w swoich decyzjach biznesowych w swoich decyzjach zakupowych, czyli mówimy o takim podejściu, w którym nie tylko kierujemy się zyskiem, ale również mamy gdzieś z tyłu głowy, świadomość, że nasze decyzje są związane z konkretnymi konsekwencjami i wpływem na kwestie właśnie człowieka na kwestie jego zdrowia samopoczucia. I na kwestie otaczającego na środowiska naturalnego. I to jest tak naprawdę clou podejścia zrównoważonego do tego, co robimy, jak funkcjonujemy i jak planujemy rozwijać naszą gospodarkę.
Czytam, że to kompromis między realizacją celów ekologicznych i gospodarczych i społecznych taki kompromis w ogóle jest możliwe.
To jest trudne zadanie, wymaga przede wszystkim rewolucji w myśleniu dla mnie to jest ogromne wyzwanie i to jest wyzwanie dla mnie jako dla człowieka. Wyzwanie dla mnie dla mnie jako przedsiębiorcy i wyzwanie dla mnie jako osoby, która również właśnie zajmuje się edukacją w kontekście zrównoważonego rozwoju i promocją tej idei wśród przedsiębiorców, bo tak naprawdę to trudną sobie w obrębie sytuację, kiedy chociażby nie bralibyśmy pod uwagę kwestię ekonomicznych, a jakby główne aspekt to kwestie spoć środowiskowe. No nie da się tak funkcjonować, bo firma, żeby funkcjonowała to musi przynosić zyski, musi się rozwijać, musi prowadzić inwestycje, więc to jest nadal i nadal będzie kluczowe kluczowy aspekt jakiekolwiek funkcjonowania czy gospodarki czy przedsiębiorstwa, natomiast we wszystkich naszych decyzjach. No musimy po prostu zastanowić się, co możemy zmienić, co możemy wprowadzić. I zastanowić się, jak możemy zmienić te to nasze funkcjonowanie, aby ono było bardziej dostosowane, jakby do z uwzględnieniem właśnie tej kwestii społecznych i tych kwestii środowiskowej nie jest to łatwe nie jest to łatwe absolutnie i zaiste, sprawy, że to wymaga czasu, żeby faktycznie ta idea stała się tą naszą, jakby dominującą i tą, którą tak naprawdę, w której naprawdę funkcjonujemy, nie byłaby tylko ideą, ale tak naprawdę codziennością.
Mówimy, że nie jest to łatwe, mam takie wrażenie, że różne instytucje próbują, więc skłonić firmy do podejścia do tego zrównoważonego rozwoju, choćby Unia Europejska co na ten temat mówią unijne regulacje.
Unijne regulacje przede wszystkim doprecyzowują. Rozumienie cienie zrównoważony rozwój, dlatego że jeżelibyśmy poszukiwali takiego teoretycznego zrozumienia, czym jest zrównoważony rozwój, to niekoniecznie to musi być to samo, co kryje się w zapisach polityki i regulacji europejskich. I to widzę na każdym kroku prosta definicja, czym jest praca przymusowa problem pracy przymusowej dotyczy wszystkich krajów świata i także i także tych najbogatszych. Mówi się o pracy przymusowej, praca przymusowa to jest taka praca, która jednak stawia w dominu, jakby w tej pozycji dominującej pracodawcy, czyli mam mamy się w sytuacji, kiedy pracownik np. musi pracować musi godzić się na pewne warunki zatrudnienia. Chociażby prace na półeta, to kiedy on faktycznie pracuje dłużej, to są oczywiście aspekty, które są niezgodne z prawem, ale tak się po prostu dzieje albo praca za no najniższe wynagrodzenie, kiedy to wynagrodzenie to wynagrodzenie nie starcza na pokrycie podstawowych kosztów życiowych, więc kiedy pracownik wie, że musi pracować nie 8 godzin, jak wynika z kodeksu pracy, tylko musi się godzić na to, że będzie pracował po 12 godzin. I to jest praca przymusowa, bo tak naprawdę on by w normalnych warunkach miałby alternatywę, gdyby miał szansę na inną pracę, by nigdy się na to nie zgodził. To jest forma pracy przymusowej. I myślę, że, jakbyśmy tak spojrzeli nawet na polskie realia, to znajdziemy takie miejsca, gdzie są wykorzystywani. I Polacy Polacy, ale gdzie są wykorzystywanie chociażby goście z Ukrainy, gdzie nie do końca przestrzegany jest kodeks pracy, nie do końca przestrzegane są zasady, którymi firmy i przedsiębiorcy powinni się kierować. I to jest ta praca przymusowa, więc takich przypadków jest dużo drugi aspekt chociażby ze strony środowiskowej to jest model gospodarki obiegu zamkniętym, gdzie można powiedzieć, że często w walce z takim podejściem, że gospodarka obiegu zamkniętym to taki model gospodarki, gdzie dążymy do tego, żeby te odpady zostały zagospodarowane, ale też, że jest bardzo dobre pod bardzo dobrym rozwiązaniem jest spalanie odpadów. No ale absolutnie nie to nie jest zgodne z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, nawet jeżeli te odpady służą do do produkcji energii cieplnej czy energii elektrycznej, to jest po prostu spalanie odpadów i to trat utrata surowców, które można byłoby wykorzystać inny sposób, więc chcę powiedzieć, że Unia Europejska poprzez pewne twoje polityki poprzez regulacje do definiuje nam jak mamy interpretować, jak mamy rozumieć zrównoważony rozwój i myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli przedsiębiorcy to zrozumieją i zgodzą się, bo tu jest problem, że tak naprawdę nie godzą się, jakby z tym rozumieniem świata. No to jest szansa na to, żeby na rozwój i szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej, bo obawiam się, że tutaj raczej taryfy ulgowej nie będzie. I ta, jakby droga Europejska staje się coraz bardziej Zielona, co oznacza dla przedsiębiorców, coraz bardziej rygorystyczny rygorystyczne normy środowiskowe związane z substancjami stosowanymi w wytwarzanych produktach itd. więc tutaj na pewno będzie coraz więcej wymogu.
Rozumiem, że te unijne regulacje dotyczące no i dotykające bezpośrednio też nas np. tego, żeby rzeczy naprawiać, zamiast wyrzucać. Też wpisują się w ten trend zrównoważonego rozwoju.
Absolutnie tak, to co tak naprawdę wokół nas się dzieje te regulacje, które dotyczą kwestii właśnie środowiskowych, kwestie klimatyczne, kwestie związane z zagospodarowaniem odpadów, kwestie związane właśnie z nowym podejściem do projektowania produktów tzw tzw Eko projektowanie. To wszystko służy temu, abyśmy właśnie budowali ten model gospodarki obiegu zamkniętym, abyśmy funkcjonowania w ten sposób, gdzie raz wytworzone produkty. Po pierwsze, będą mogły być duże wykorzystywane, a jeżeli nawet już nie będą miały tej cechy użyteczności, będzie można z niej łatwy sposób odzyskać surowca materiału i wykorzystać do procesów produkcji nowych wyrobów, więc to się tak dzieje i w tym kierunku idziemy i to jest właśnie ten zrównoważony rozwój, więc nie da się po prostu od tego uciec, bo, jeżeli nawet przedsiębiorcy nie będzie, jakby nie rozumieją idei i nie chcą zrozumieć ideą, bo nie chcą zgodzić się z tą ideą, bo to trochę jest jakby niezgodne z filozofią prowadzonej działalności. I z tym, co, jakie mają plany na przyszłość, no to wcześniej czy później po prostu do tego regulacje i przepisy po prostu zmuszą, więc to jest tak naprawdę droga wg mnie, którą idziemy wszyscy i jeszcze chciałbym powiedzieć, że to nie jest droga tego Europejska. To jest to jest droga ogólnoświatowa. To jest pewna deklaracja decyzja największych państw świata grupy, gdzie 20 którzy, która zdecydowała już kilka lat temu, że to jest kierunek, że idziemy w takim kierunku, że tak się rozwijamy, że państwa i poszczególne firmy. Myślę głównie o tych dużych firmach zadecydowały o tym, żeby zmienić coś w tej naszym w naszym funkcjonowaniu, aby iść taką drogą rozwoju, gdzie faktycznie będziemy szanować i człowieka jego zdrowie i jego samopoczucie, gdzie będziemy szanować nasze naturalne środowisko, gdzie będziemy f funkcjonować w taki sposób, aby to środowisko miało szansę na na odnowę.
A no właśnie wspomniała pani o dużych firmach, ale czy mały i średnie firmy, czyli ta sól gospodarki, one też muszą liczyć się z tym, że te zagadnienia i te regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju będą także ich dotyczyć.
Regulacje będą dotyczyć wszystkich, bo jeżeli mówimy chociażby o produktach i projektowaniu produktów. Czy konsument będzie się dla konsumenta, będzie ważne i będzie tutaj w jakiś sposób traktował ulgowo firmy małe i średnie, dokonując wyborów konsumenckiej. No nie będzie, jeżeli, jeżeli firma mała średnia chce konkurować z dużymi, które będą miały konkretne wytycznej wymagania do spełnienia, no to albo się firma dostosuje do wymogów, które są obowiązujące na rynku albo po prostu może mieć problem, jakby ze sprzedażą swoich produktów, bo pewne powstaną pewne standardy. Mało tego powstają kolejne regulacje chociażby konsultowane obecnie konsultowane obecnie rozporządzenie w sprawie Eko projektowania, które wprost określa kryteria cechy wyrobów, które muszą być spełnione, aby te wyroby te produkty, nawet te importowane mogły być sprzedawane na europejskich rynkach, więc tutaj nie ma wyboru. Tutaj nie ma taryfy ulgowej dla małych średnich przedsiębiorców te przepisy będą dotyczyć wszystkich, kto będzie będą przepisy, które będą określały konkretne parametry. Te konkretnej grupy produktowych. Zatem zrównoważone rozwój, a to jest wszystko zrównoważony rozwój nie tak naprawdę wszystkich. Ja sobie zdaje sprawę, że pan tutaj bardziej patrzy i jakby w tym pytaniu kryje się kwestia raportowania zrównoważonego rozwoju, która jest obowiązkowa w tym momencie dla największych firm publicznych zatrudniającej powyżej 500, pracowników, a już za 2 lata tym obowiązkiem zostaną objęte firmy. Wszystkie duże, czyli firmy, które zgodnie z kryteriami klasyfikacji mają będą firmami dużymi no i czy tutaj faktycznie też będą w jakiś sposób tym, jakby obowiązkiem dotknięte firmy małe małe średnie mikrofirmy, więc na tak postawione pytania absolutnie odpowiedź jest również twierdzące też będą włączone w ten proces raportowania, ponieważ duże firmy będą zobowiązane do, jakby oceny swoich dostawców, chociażby, w związku z tym one będą wprost pytały się swoich dostawców swoich kontrahentów. Jak wygląda u nich kwestia związana z chociażby z neutralnością klimatyczną z tym, czy mają politykę ograniczenia emisji gazów cieplarnianej w swojej działalności gospodarczej w swoich oferowanych produktach. To są kwestie związane z przestrzeganiem pewnych zasad, chociażby z estetycznym prowadzeniem biznesu. To są kwestie związane z sprawmi pracownika, a szczególnie ważne ważną rolę będą odgrywawać prawa człowieka i te prawa człowieka w tych europejskich regulacjach są odmieniane we wszystkich przypadkach, więc tak naprawdę to ten temat związane z raportowanie zrównoważonego rozwoju dotknie wcześniej czy później każdego przedsiębiorcy, który chce, który będzie chciał się rozwijać, który będzie chciał współpracować czy w regionalnych czy krajowych czy w europejskich czy nawet światowychłajowa wartości.
Czy to raportowanie, o którym pani mówi, to są te 3 tajemnicze literki SG, o których no, które często 1 tchem wymienia się mówiąc o zrównoważonym rozwoju.
Tak, absolutnie SG to skrót od 3 obszarów raportowania. Czy to są te obszary, które, które będą poddawane szczegółowej ocenie przez no wszystko kogo przez instytucje finansowe głównie, bo to dla nich przygotowane jest to raportowanie firm przez kontrahentów partnerów, którzy będą też chcieli wiedzieć, jak chociażby nasza firma jest zrównoważona. I to będzie też z pewnością informacja dla instytucji, które chociażby udzielają wsparcia w postaci dotacji unijnych. W tym momencie nie ma takiego wprost wymogu w tym momencie, jeżeli firma chce dostać dotacje unijną, to no też musi każdy projekt być zrównoważony, ale to są trochę inne kryteria, ale myślę, że docelowo też ten aspekt będzie brany pod uwagę. No i tak naprawdę to wydaje się raportować, no możemy sobie raportować, przecież już firmy raportują, raportują do urzędu Marszałkowskiego. Co rocznie sprawdza zgłaszane przesyłane są sprawozdania firm w zakresie oddziaływania na środowisko są kwestie związane z wodą ze ściekami. To też jest raportowane. Są w związku z tym z tym obszarem związane konkretne opłaty firmy ponoszą te opłaty są kwestie raportowania do KOBIZE wpływu firmy na właśnie klimat, czyli emisję gazów cieplarnianych, czym tak naprawdę to jest robione i wydawałoby się, że to, jakby nic nowego, no właśnie nowe nowość polega na tym, że po pierwsze to nie wystarczy tylko napisać, jakie mamy, jaką mamy emisję gazów, jakie mamy zużycie energii, jakie mamy chociażby, jakie mamy zużycie wody, tylko musimy napisać. I musimy najpierw sobie określić, jakie mamy ambitne cele długoterminowo, czyli do 2000 chociażby trzydziestego roku, jak chcemy być bardziej po środowiskowi, czyli jakie zakładamy zmniejszenie zużycia, jakie zakładamy chociażby ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Czy najpierw mamy cele, a później raportujemy z roku na rok? Jak realizujemy ten cel i na tym polega cała zmiana, czyli nie wystarczy, że my po prostu piszemy, że mamy takie takie zużycie, tak taka emisję, tylko musimy pokaże zmiany, musimy pokazać faktyczną zmianę w obszarze prowadzonej działalności w obszarze produkowanych produktów czy świadczonych usług. I to jest wyzwanie, dlatego że takiego podejścia raczej takie podejście raczej nie było obecne w polskich przedsiębiorstwach, tego nie wymagane, było chociażby w politykach społeczno odpowiedzialności biznesu. No i właśnie to jest to, co będzie, jakby raportowane zarówno w obszarze środowiskowym, obszar środowiskowy to jest klimat. To jest zanieczyszczenia emisję. To są kwestie zasobów i obiegu zamkniętego. To są kwestie bioróżnorodności. To są kwestie wody i wpływu prowadzone działalności na kwestie na środowisko morskie. I to wydaje się, że to jest, że to jest naprawdę przynajmniej na początku duże wyzwanie dla firm, żeby sobie z tym poradzić, że przygotować się właściwie, żeby sobie zaplanować swoją ścieżkę gościa do tego, aby być bardziej pro środowiskowy proekologiczni. To samo dzieje się w obszarze społecznym, gdzie też jest bardzo duży nacisk postawiony na kwestie właśnie pracownicze na to, żeby pracownicy, żeby przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwach było przestrzegane prawo człowieka były przestrzegane prawo człowieka było przestrzegane prawo pracy, żeby było poszanowanie zasad równości dostępu do edukacji do rozwoju, żeby nie było dyskryminacji, żeby nie było dyskryminację ze względu na płeć na wiek i na niepełnosprawność tam jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo precyzyjnie określonych obszarów do raportowania, tylko znowu nie raportujemy stan na dzień tylko pokazujemy, jak chcemy zmienić to, jak chcemy poprawić warunki funkcjonowania pracy. Jak chcemy służy warunki, aby, aby pracownicy byli zadowoleni z funkcjonowania w naszych organizacjach, aby mieli szansę na godzenie życia prywatnego z pracą zawodową. To są bardzo ważne aspekty, które no będą wyzwaniem dla wielu wielu firm i nie tylko tych największych, ale również tych średnich i małych, bo to również będą będą pytane.
No właśnie, gdybym był takim średnim albo małym przedsiębiorcą i usłyszałbym to, co przed chwilą usłyszałem. No to trochę mi się może nawet przestraszył, że sporo tych obowiązków przede mną.
Nie da się ukryć, że to będzie spory wysiłek w pierwszym okresie przygotowania zmian w organizacji. I to nas wszystkich czeka to ja widzę trochę tak, że przedsiębiorcy się bardzo tego boją, może przedsiębiorcy przedsiębiorca, ale pracownicy pracujący dla tych przedsiębiorców, którzy chociażby zostali zobowiązani do, jakby identyfikacji problemu, zagospodarowania tego przedstawienia jakiegoś jakiś wniosków rekomendacji, chociażby dla zarządu. Jak powinni jak firma powinna się zmieniać. Powiem panu, że uczciwie uczciwie, że to naprawdę jest jest ogromny obszar, który jest wyzwaniem i widać bojaśń, obawy lęk przed zagospodarowaniem tego obszaru firmie, no ale tego się nie ucieknie. No i powiem tak, że warto być może zacząć od właśnie udziału w jakiś programach edukacyjnych. Ja reprezent kraową izbyb gospodarczą w ramach Izby gospodarczej mamy szkołę SG i ta szkoła SG faktycznie przygotowuje, pokazuje o to w tym wszystkim chodzi i tak naprawdę pomaga. Zrozumie, czego tak naprawdę od nas się oczekuje największy problem moim zdaniem to jest przekazanie informacji zrozumienie zarządu, bo to tak naprawdę na końcu mamy zarząd każe takie organizacje, które podejmuje decyzje, jak ma funkcjonować organizacja, że decyzje inwestycyjne decyzje rozwojowe, które teraz są podejmowane. Muszą już uwzględnień aspekty zrównoważonego rozwoju, dlatego, żeby nie ktoś z rynku, dlatego, żeby nie okazało się, że za 45 lat branża albo rodzaj działalności, którą prowadzimy tak naprawdę nie jest godna z tym trendem zielonym i że tak naprawdę nasze produkty mogą by być z rynku. To nie jest tak, że my tylko raportujemy, raportujemy tylko to, co tak jak jest sprawozdanie z działalności gospodarczej, tam się udało zrobić w ciągu roku, ale my musimy faktycznie zmienić. Musimy faktycznie wprowadzić zmiany w naszych organizacjach, musimy faktycznie zmienić zmiany w naszych produktach w naszych usługach i zastanowić się, jak one mają wyglądać, jakie mają oczekiwania też nowi konsumenci bardziej świadomie prospołecznie proekologicznie, żeby dostosować ofertę do nowych wymagań. Spójrzmy, jak wygląda, jak wygląda nasza branża, jak się inne firmy zmieniamy i tylko szukajmy na naszym podwórku, ponieważ w Polsce dopiero zaczyna się, ale co się dzieje, gdzie indziej, jaki na co szczególnie zwracają te wielkie międzynarodowe korporacje uwagę, gdzie możemy znaleźć naszą niszę. To jest ogromne wyzwanie i jeżeli ktoś do tego podchodzi w ten sposób, że mamy jeszcze czas na raportowanie i nas to nie dotyczy. Jak będzie trzeba to zaraportujemy, to możemy po prostu nie doczekać osób, jest zaczniemy raportować, bo po prostu okaże się, że nasza firma jestcznie konkurencyjna, bo świat się od kilku lat zmienia, a my możemy zostać po prostu na końcu świadomością tylko obowiązku raportowania i uważać, że prowadzenie biznesu tak jak do tej pory prowadzimy. Wystarczy moim zdaniem warto się nad tym zastanowić i to jest ten moment.
Rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, ale od jakiegoś czasu w świecie gospodarki biznesu istnieje takie pojęcie, jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Czy jedno z drugim czymś się różni?
Różni się tym tak ogólnie można powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność biznesu to było takie dobrowolne dla mnie trochę deklarowane podejście do kwestii społecznych środowiskowych. I konkretne wyzwania i konkretne projekty, które były realizowane przez firmę, które tak naprawdę na końcu najczęściej nie kończyły się konkretnymi zmianami zmianami takimi wymiernymi, które miałyby wpływ chociażby na funkcjonowanie danej organizacje danej firmy. Oczywiście to były zmiany i są oczywiście firmy, które, które podejmowały bardzo ambitne wyzwania i faktycznie mogły wpłynąć na jej funkcjonowanie na podejście do pracowników na lokalne otoczenie na współpracę z innymi interesoriuszami. Natomiast każdy robił to we własnym zakresie wg własnej intuicji i no i tak naprawdę to często z tym wiązało się więcej takiego takiej propagandy i takiego podejścia może nie Green mosingowego, bo nie chciałabym niego obrazić, ale takiego podejścia, aby pokazać, że tak nasza firma jest społeczna. Nasza firma jest odpowiedzialna, że firma wprowadza takie zmiany niż faktycznie zmiana takiego funkcjonowania organizacji, jakie całość i zmiana organizacji jako całości uwzględnieniem tych wszystkich aspektów, jednocześnie, czyli aspektów środowiskowych, jednocześnie z uwzględnieniem aspektów społecznych i funkcjonowania organizacji. To podejście zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją Europejskiej Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami raportowania wprowadzam wymóg, że nie wybieramy sobie danych obszaru, które są nam wygodne, które się dobrze czujemy, a niektóre obszary odrzucamy. Nie możemy powiedzieć, że nas interesuje tylko klimat, a nie interesuje nas model gospodarki obiegu zamkniętym nie możemy powiedzieć, że interesują nas lokalne społeczności i podejmujemy tylko działania dla lokalnej społeczności prospołecznych pro środowiskskowe albo chociażbywiązany ze zdrowiem publicznym, a z kolei np. nie dbamy o własnych pracowników. Tu chodzi o to, że jeżeli ktoś chce myśleć i mówić, że funkcjonuje zgodnie z modelem zrównoważonym, to musi jednocześnie uwzględniać wszystkie aspekty, o których tutaj wspominam, o których dzisiaj rozmawiamy i nie może sobie po prostu do tego w sposób wybiórczy, więc to jest i to jest oczywiście nie tylko już dobrowolne podejście, tylko staje się obowiązkiem prawnym, obowiązkiem prawnym funkcjonowanie zgodnie z cenami z polityką Unii Europejskiej, która wpisuje się w politykę globalną, czyli funkcjonowanie, czyli takie funkcjonowanie, które będzie sprzyjało realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.
To była rozmowa z dyrektorką zarządzającą w firmie doradczej nvipol i przewodniczącą komitetu do spraw SG krajowej Izby gospodarczej Jolantą okońską Kubicą Wojciech Kowalik. Dziękuje i do usłyszenia.
Pod caem przedsiębiorczy na to km PL i w aplikacji to kf.
Sponsorem audycji był bank BNP pariba, zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji wg euro ma awar.
Z 2022. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PODCAST PRZEDSIĘBIORCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA