REKLAMA

Czy Facebook będzie mógł działać w UE?

Światopodgląd
Data emisji:
2023-05-24 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Świato podgląd Agnieszka lichnarowicz w radiu to kafem w światopodglądzie wracamy do grzywny zasądzonej przez irlandzkiego komisarza danych osobowych na spółkę meta z 1 strony rekordowa 1 200 000 000 EUR. Z drugiej strony w porównaniu do zdaje tam 32 miliardowego zysku, wcale taka duża niekoniecznie jest i też co wydaje się być może nawet ważniejsze ciekawsze, a na pewno jest w sednem tych naszych refleksji. O tym, jak chronić choćby konsumentów obywateli w nowej gospodarce cyfrowej jest Fakt, że komisarz zarządził, że Facebook ma 5 miesięcy tysięcy na całkowite zatrzymanie transferu danych użytkowników Unii Europejskiej do Stanów zjednoczonych i 6 miesięcy na usunięcie ich z tych serwerów w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie za to jest kara, że te dane przesyłają do Stanów zjednoczonych, gdzie nie są one bezpieczne, a że nie są bezpieczne. Wiemy uwaga od bardzo kontrowersyjnej postaci czy dzięki Eduarda snudyna, który ujawnił inwigilacja amerykańską m.in. przez program prizm. To na początek z pani perspektywy. Co to jest? Czy to jest kluczowa? Czy to jest ważna przełomowa kara grzywna, no przełomowa w tym sensie, że jest bardzo wysoka. I myślę, że przełomowa też, dlatego że zwraca problem na kwestię eksploatowania danych osobowych przez jedną z najpoważniejszych firm na świecie, która te dane wykorzystuje na bardzo wielu frontach. I w bardzo szeroki sposób i transfery zagraniczne, których akurat dotyczy ta sprawa, to powiedziałabym, że są tylko jakby jednym z elementów tego problemu na pewno go go nie wyczerpują, więc natomiast, dlaczego mówię o tym z takim pewnym zawahaniem, no, dlatego że rzeczywiście jest tak, że źródłem problemu w tej sprawie jest to, że w tej chwili nie mamy jasnych przepisów czy jasnych instrumentów prawnych, które pozwalają biznesowi przesyłać dane do Stanów zjednoczonych. To nie ma umowy między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi nie ma, bo wszystkie dotychczasowe, które były uzgodnione okazywały się niezgodne z unijnym prawem, tak, dlatego że taka podstawowa może w pewnym uproszczeniu zasada Europejskiego prawa ochrony danych jest taka, że jeżeli o RODO zgadza się jest taka, że jeżeli firma, która działa na rynku europejskim, chce dokonywać takich transferów danych do krajów trzecich, czyli poza Unię Europejską. No to jakby musi zapewnić, że te dane będą bezpieczne, czyli np. że w tym kraju będą podlegały powiedziałabym adekwatnej ochronie, czyli że dane użytkowników z Unii Europejskiej będą miały. No, jakby równy poziom ochrony on nie może być niższy niż ten, który zapewnia Unia Europejska. No i właśnie ze względu na doniesienia edarda snudena, który ujawnił, no, że u służby wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych mają dość szeroki dostęp do danych, które są gromadzone m.in. przez tego typu usługodawców internetowych w ramach programu prizm. To sprawia, że uznano, że jakby te zasady nie spełniają standardów, które wynikają z prawa Unii Europejskiej, więc to jest trochę także, powiedziałabym, że praźurbym tego problemu jest problematyczne prawo Stanów zjednoczonych, które dotyczy kwestii sięgania po dane użytkowników platform społecznościowych przez amerykańskiej służby wywiadowcze na kolejnym poziomie problemem jest właśnie brak tych jasnych zasad, które mogłyby wynikać z umowy pomiędzy Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi, bo rzeczywiście tak jak pani powiedziała takie umowy w przeszłości obowiązywały. Natomiast 2 × zostały unieważnione przez trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej chwili trwają prace nad wypracowaniem kolejnego porozumienia.
Zresztą rozumiem, 2 scenariusze 1 jest taki, że ta umowa zostanie, bo plany był już na zdaje się czerwiec, czyli piec teraz czytałam, że jesienią ma zostać podpisana, że ona zostanie wypracowana Facebook w tym czasie nam się podwołuje i nigdy nie będzie musiał tych danych przestać wysyłać nigdy nie będzie musiał ich stamtąd usuwać, a to.
Akurat jest to tutaj akurat są dosyć duże wątpliwości, zwłaszcza co do tego, czy będzie musiał te dane usunąć? Czy nie no bo nawet, jeżeli jutro Unia Europejska stan Zjednoczone doszłyby do porozumienia i zostanie zawarta nowa umowa. No to one jakby nie działa wstecz. Prawda to znaczy no tak jak mówię, tutaj zdania są podzielone, ale jedna z koncepcji jest taka, że one nie działa wstecz, to znaczy te dane, które do tego momentu zostały przekazane w sposób naruszający, jakby obowiązujące regulacje dzisiaj. No to te dane tak czy inaczej powinny zostać, jakby usunięte, dlatego że do naruszenia prawa już doszło.
Bo druga opcja jest taka, że właśnie biorąc pod uwagę praktyki rządu i służb amerykańskich nie da się w Stanach chronić da tych europejskich.
No, więc to jest pytanie o to, czy, jeżeli nie usuniemy tej PRA przyczyny, o której powiedziałam na początku to czy da się zawrzeć taką umowę, która będzie de facto spełniała standardy RODO. No to jest dosyć problematyczne, no całkiem realny jest scenariusz, w którym ta umowa zostanie zawarta, ale w praktyce nie będzie zawierała jakieś bardzo istotnych zmian w stosunku do tego, co zawierały tam te poprzednie porozumienia. No i w konsekwencji, jeżeli zostanie po znowu długiej batali zaskarżona przed trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej, to muszą mieć taką sytuację, że trybunał po raz trzeci taką umowę unieważni i znajdziemy się dalej, jakby w punkcie wyjścia. Też myślę, że to należy powiedzieć o tym, że ta kara, która została nałożona wczoraj, ona też została nałożona niby przez komisję danych irlandzką, ale w praktyce to jest dana kara, która została wymuszona przez takie ciało, które się nazwa Europejska rada ochrony danych, dlatego że irlandzka komisja ochrony danych wcale nie była.
Nigdy nie robią karać amerykańskich. To.
Właśnie wcale nie była skłonna stwierdzić naruszenia w tym przypadku, tak jak mówię, została, jakby de facto zmuszona przez Europejską radę do tego, żeby ostatecznie taką decyzję wydać, ale też nie jest to decyzja ostateczna można się od niej odwołać. I też można i Facebook zapowiedział, że to będzie robił można też wnosić do sądu, który będzie rozpoznawał takie odwołanie, o, jakby zawieszenie wykonalności tej decyzji.
No i teraz ja to powiem, dziwię się, że no tak, ale powiem, to chodzi o to, że Facebook w tym sensie ma pech albo jest kozłem ofiarnym, bo to w zasadzie dotyczy bardzo wielu firm, które pracują transatlantyckich, również choćby tych, którzy mają właścicieli albo centrale w Stanach Zjednoczonych. I w tym sensie równie dobrze chodzi o to, że nie da się robić biznesu.
Nie no tak zgodzę się, to jest rzeczywiście ta współpraca taka handlowapejsko, amerykańska opiera się rzeczywiście na tym, że wiele firm transferuje te dane do Stanów zjednoczonych, więc co zdecydowanie nie jest problem, który dotyka tylko Facebooka, ale przede wszystkim wszystkich cybergigantów.
Wszystkie w Polsce są prowadzone przez naszego.
Tylko i nie tylko też firmy, zupełnie jakby innych branż. Natomiast no, jakby ciężko tutaj Facebook, oczywiście stawia się tutaj w roli takiego kozła ofiarnego, ale też pamiętajmy, że tutaj akurat mamy.
Szantażuje, że zaraz będzie musiał zamknąć Facebooka w Europie.
Tylko pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia z firmą, która dla, której przetwarzanie danych osobowych użytkowników nam masową skalę i w sposób mocno inwazyjny i mocno eksploatujący. Właściwie, jakby jest powiedziałabym sednem ich modelu biznesowego i w związku z tym ja powiedziałabym, że te transfery danych to jest jedno, ale no, jakby przede wszystkim, jakby problematyczne jest wykorzystywanie tych danych. Np. do manipulowania użytkownikami czy do.
Mieszkaniach słabości.
Tak wykorzystywanie ich słabości i mamy coraz więcej dowodów na to, że to np. mocno przyczynia się czy napędza różne problemy ze sfery zdrowia psychicznego. Są też rozmaite szkody, powiedziałbym sferze publicznej związane z większymi zasięgami dezinformacji. Czy właśnie manipulacja manipulacją decyzjami wyborczymi, bo znowu to nie jest także stawką tej śledzącej reklamy, jest dzisiaj to, jakie kosmetyk czy buty kupimy, no tylko właśnie, na kogo np. zagłosujemy, więc i też chcę tylko powiedzieć, że to są takie obszary, gdzie Facebook przeciwko Facebookowi też toczą się liczne postępowania i gdzie na Facebooka też już nakładano kary. Ostatnio dosłownie kilka kilka miesięcy temu właśnie to było tzw.
Nagle opłaca no.
Ta kara ze stycznia była dużo niższa niż ta z tego tygodnia zdaje się, że to było tam niecałe 400 000 000 EUR. No to się opłaca, dlatego że po prostu to jest firma, która ma ogromne obroty w Unii Europejskiej, zdaje się, że, że zarabia ponad 25 000 000 EUR rocznie w sumie jej obroty tam sięgają 100 kilkunastu miliardów. Przepraszam miliardów, tak 100 kilkunastu miliardów, więc no to wciąż są, jakby kwoty, które nie są w stanie wydaje mi się, jakby prze przynajmniej jednorazowo zmobilizować tej firmy do dokonania zmian, a to są zmiany rzeczywiście dość fundamentalne. No bo tak jak mówię na przetwarzaniu danych, opiera się model biznesowy tej firmy, więc jeżeli chcielibyśmy.
Przez to postępowanie najbardziej two pani zdaniem jest. No może zmusić ją do jakiś zmian w tym modelu biznesowym.
No ja liczę na to, że np. ten zakaz, jakby już już widać efekty tej decyzji ze stycznia, dlatego że Facebook teoretycznie zmienił i to jest właśnie to też pokazuje dobrze tę zabawę w kotka i myszkę Facebook zmienił podstawę formalnie przetwarzania danych osobowych na cele kierowania do nas stargetowanej reklamy ze zgody, którą dotychczas wpisywał do swoich do swoich regulaminów. I w praktyce musieliśmy się albo na to wszystko zgodzić albo po prostu nie korzystać z tej usługi, więc nie była to w pełni dobrowolna zgoda na tzw. uzasadniony interes administratora danych, więc to, jakby już widać efekt. Natomiast też widać to, że firma robi wszystko, żeby nie tyle dać użytkownikom realną kontrolę nad tym, czy chcą, żeby ich dane były przetwarzane do celów reklamowych, tylko właśnie szuka innych rozwiązań, żeby móc w praktyce działać dalej, tak jak działała. No ale ja mam poczucie, że ta era się powoli zbliża do końca, no bo jest coraz więcej tych postępowań coraz więcej kart coraz większe presja społeczna i też nowe przepisy, które wchodzą w życie wobec cybergigantów, już pod koniec wakacji, czyli aktu usługach cyfrowych.
Czekamy będzie, to bardzo ciekawe, czy będzie taka panika jak przyrodą Dorota Głowacka z fundacji pan optykąn była państwa gościnną. Bardzo dziękujemy za rozmowę ostatnią w dzisiejszym programie, który przygotowałśmy z Katarzyną Morawską realizował program Adam szuraj za chwilę informację po nich jeszcze więcej sportu, a jeszcze państwa też zaprozę dziś na program wieczorem oczywiście po godzinie. Dwudziestej drugiej jest z dyrektorem Balickim, porozmawiamy o snobizmie o klasach o czytelnictwie o tym, czy w ogóle o czytelnictwie da się jeszcze rozmawiać w Polsce. Czy to dyskusja taka bardzo już toksyczna, bo każdy plemiennie przywdziewa swoje zbroje, ale dlaczego właśnie tak jest, a nie inaczej po dwudziestej drugiej teraz informacja.
A świato podg. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA