REKLAMA

Do ginekologa do Polski

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2023-05-24 19:20
Czas trwania:
11:40 min.
Udostępnij:

Uchodźczynie wojenne pozostawione bez dostępu do do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego Rozwiń »
Federa zaangażowała się w przygotowanie raportu na temat dostępności do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego dla uchodźczyń z Ukrainy. Badanie objęło 4 kraje - Polskę, Rumunię,Słowację i Węgry. Z raportu wynika, że jest kłopot z uzyskaniem tych niezbędnych usług zdrowia reprodukcyjnego w wymienionych krajach. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Biuletyn rewolucyjny to jest audycja biuletyn rewolucyjny przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry teraz moją gościnią jest Urszula grycuk, koordynatorka do spraw rzecznictwa Międzynarodowego z fundacji na rzecz kobiet i planowania rodziny Federa. Dzień dobry pani, dzień dobry Federa zaangażowała się w przygotowanie raportu na temat dostępności do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego dla uchodźczyń z Ukrainy. Badanie objęło aż 4 kraje Polskę Rumunię Słowację i Węgry. No i niestety z raportu wynika, że uchodźczynie migrantki mają kłopot z uzyskaniem tych niezbędnych usług dotyczących zdrowia reprodukcyjnego w wymienionych krajach. I zanim panią zapytam, dlaczego tak się dzieje, to rozjaśnijmy, czym są te usługi zdrowia reprodukcyjnego, chodzi po prostu o opiekę ginekologiczną?
Tak chodzi o opiekę ginekologiczną, ale rozumiano dość szeroko, czyli dostęp do usług ginekologicznych. Po pierwsze do opieki okołopojodowej przy usługach ginekologicznych. Mówimy też o dostępie do antykoncepcji do o dostępie do aborcji. Poza tym raport odnosi się też do usług wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy, ze względu na póś także podeszliśmy do tego tematu kompleksowo, obejmując no głównie właśnie te najtrudniejsze w dostępie, jak się okazało usługi w tych 4 przez panią wymienionych państwach.
I jak pani mówi o tych kwestiach, które w raporcie są zawarte? Jak myślę o sytuacji Polek w tym kontekście, czyli wiemy, że jest bardzo kiepski dostęp do opieki ginekologicznej w Polsce i mniejsza miejscowość tym jest gorzej. Problemy są pewnie takie same jak mają kobiety w Polsce nie refundowana, antykoncepcja zakaz aborcji, ale co jeszcze takiego się dzieje z jakimi jeszcze barierami się mierzą uchodźczynie z Ukrainy w tym kontekście dodatkowo bycia w obcym innym kraju?
No właśnie, dokładnie to co pani powiedziała, że na to na te wszystkie bariery, które nam są znane, które nam są w miarę już bliskie i umiemy się albo i nie, bo to oczywiście już nie bywa, ale nam tutaj w Polsce jest łatwiej poruszać się w tym gąszczu procedury prawa, które no nie jest nam przyjazne, ale proszę sobie wyobrazić, że osoba, która z dnia na dzień jest zmuszona do opuszczenia swojego kraju. I to wcale nie mając na to absolutnie ochoty musi spakować swoje rzeczy, przeprowadzić się do innego kraju, którego systemu nie zna nie wie, jak działa właśnie opieka medyczna. Nie nie posługuje się językiem danego kraju i się do mimo, że to są właśnie. Proszę zwrócić uwagę te państwa Unii Europejskiej, czyli z założenia możemy sobie wyobrażać, że jest lepiej, że może być łatwiej. No właśnie wcale tak nie jest to w kontekście dostępu do tych usług zdrowia jak redukcyjnego i seksualnego okazało się, że w Ukrainie jest dużo łatwiej i kobiety nawet decydują się na powrót do państwa, kto jest w stanie wojny, żeby ułatwić sobie właśnie dostęp do ginekologa. Do.
Konsultale jak to znaczy, że kobieta np. jedzie urodzić dziecko do kraju dotkniętego wojną, bo tam jest łatwiej o dobrą opiekę porodową?
Z uradzeniem dziecka nie miałyśmy do czynienia, ale na zwykłe konsultacje ginelogiczne, uzyskanie dostępu do antykoncepcji, zwłaszcza do antykoncepcji awaryjnej, która u nas jest niedostępna do uzyskania dostępu do aborcji. To są wszystko te usługi, które w UKE nie są dużo łatwiejsze.
A jakie są różnice pomiędzy tymi poszczególnymi badania badanymi krajami, czyli czy gdzieś jest łatwiej w Polsce w Rumunii na Słowacji na Węgrzech? No bo tutaj też te różne prawodawstwa się chociażby aborcyjne różnią między sobą.
Znaczy Polska, oczywiście wie wiedzieć tym z uwagi na praktycznie całkowite.
Zaraz być najgorszą.
Wy i tak to tym jesteśmy dobrze, no ale też nie jest dobrze w tych 3 pozostałych państwach, zwłaszcza na Węgrzech jest bardzo trudno opieka wecyjna i antykoncepcja są tam przepisowo ograniczone i nawet jeżeli przepisy stanowią o dostępie do dwunastego tygodnia do ABO E co jednak jest masa proceduralnych, ograniczeń, które skutkują tym, że no dostęp w praktyce jest bardzo trudny. Podobnie w przypadku Rumunii i Słowacji, każdy, kto też chce do mieć dostęp do aborcji na żądanie musi za nią zapłacić np. także tam są tylko właśnie aboecja wynikająca z wad płodu jest dostępna bez opłaty, także w połączeniu te wszystkie b je powodują, że kobiety. No po prostu nie proszą, nawet opóźniają dostęp do opieki zdrowotnej, wolą nie iść do ginekologa, dopiero wtedy idą, jeżeli no jest to po prostu na tyle pilne, że nie mają wyjścia. No a jak wiemy po prostu może to ogromnie się odbić na ich bezpieczeństwie na ich zdrowiu, także wg mnie te wszystkie ograniczenia właśnie w tych 4 państwach Unii Europejskiej są naprawdę skandaliczny. No w Słowacji też jest np. ten 48 godzinny okres oczekiwania na podjęcie decyzji od podjęcia decyzji i zakomunikowania jej na uzyskanie dostępu do boec jest obowiązkowe doradztwo. Także no jest cała masa innych baje, które no u nas po prostu są załatwione estrykcyjnym prawem. I tutaj stawiamy kropkę i szukamy rozwiązań poza systemem, aczkolwiek to nie znaczy, że w tych państwach często wolą kobiety poszukiwać opcji łatwiejszych również, uciekając się do aborcji fajmakologicznej, która np. w Słowacji i na Węgrzech nie jest dopuszczalna. Także no też nie jest dobrze w tych państwach.
Wśród danych też znalazły się osoby po doświadczeniu przemocy gwałtów, nie tylko przemocy związanej z wojną, jak wygląda opieka w takich przypadkach? Na co mogą liczyć ofiary przemocy w tych krajach?
No oczywiście, te usługi świadczenia i procedury dotyczące przemocy ze względu na płeć są absolutnie nie wystarczające. W niektórych państwach oczywiście podjęto pewne starania, żeby te deficyty naprawić. Często to wynikało właśnie ze standardów międzynarodowych zowiązującej konwencji stambulskiej, aczkolwiek nadal naprawdę brakuje wyspecjalizowanych usług holistycznych, usług, miejsca, do którego osoba, która doświadczyła przemocy seksualnej, może uzyskać cały szereg niezbędnych świadczeń. Właśnie wczoraj miała miejsce w Polsce inauguracja wytycznych światowej organizacji zdrowia, no, których celem jest właśnie zapełnienie tej kompleksowego dostępu do wszelkich świadczeń, które są niezbędne dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, włączając to usługi psychologiczne społeczne usługi z pomocy socjalnej. Tego wszystkiego u nas nie ma, a jeżeli jeszcze dołączymy do tego właśnie stygmę związaną właśnie z przemocą, ten brak chęci mówienia o niej be w ogóle 0 poziomu zgłaszania przypadków. Praktycznie w porównaniu z tym, co ma rzeczywiście miejsce, to naprawdę biorąc to wszystko razem do 1 hojaka, no to po prostu mamy naprawdę fatalny obraz, gdzie osoby, które najbardziej potrzebują wsparcia. To są najbardziej właśnie kruche zupełnie są pozostawiane samym sobą. No oczywiście tutaj naprawdę wielki ukłon w stronę organizacji, które nie poddają się i po poszukują dróg wsparcia dla właśnie kobiet po doświadczeniu przemocy.
Czyli tak samo jak widzimy w innych obszarach, kiedy to państwo autsorsuje niejako opiekę ochronę nad uchodźczyniami, nadmigrantkami do organizacji pozarządowych?
No tylko, że właśnie u nas jest tak, że to państwo nie autsersuje, bo my nie dostajemy żadnego wsparcia. To jest takie nie pisane przekazanie tego obowiązku, tak jakby, bo my ani nie dostajemy wsparcia finansowego, ani instytucjonalnego, a wręcz przeciwnie no jesteśmy spotykane z wełgością, więc to, że cały ciężar cały ciężar i świadczenia pomocy w tych naprawdę najtrudniejszych przypadkach spoczywa na nas, a przecież no właśnie w kontekście potrzeby OP opieki medycznej jest to bardzo niebezpieczne, bo my nie nie mamy dostępu do systemu, a często bez takiego systemu, który jest zgrany, który w każdym tym aspekcie jest w stanie skoordynowaną odpowiedź systemową. Odpowiedź udzielić na niektóre przypadki. Ta nasza odpowiedź może być naprawdę niewystarczająca, bo no patrząc z perspektywy FD nasz dostęp do lekarzy do szpitali jest często poety na takim elemencie bardzo ludzkim na zbudowanych. Prawda sieciach współpracy na kontaktach z osobami, które są życzliwe, a no niestety to nie tak powinno być to system powinien działać w ten sposób, żebyśmy żeby, zwłaszcza te osoby, które pomoc najbardziej potrzebują, mogły się do w tym systemie odnaleźć. I nie bać się prosić, bo to jest też właśnie ten przypadek, z którym mamy często do czynienia, że kobiety wolą zadzwonić do nas poprosić nas o pomoc albo właśnie o przekazanie informacji, kto pomoże najlepiej, bo się obawiają, że w systemie opieki zdrowotnej, że właśnie mówiąc o doświadczanej przemocy, nazywając ją głośno to mogą po prostu spotkać się złym traktowaniem z ocennością. Z no po prostu z takim podejściem, które, zwłaszcza w takich sytuacjach jest bardzo trudne do przejścia i do zaakceptowania. Także to jest bardzo nie fae.
To zakończmy naszą rozmowę jakimś akcentem, który jest wartością dodaną, czyli podaje numer na infolinię ginekologiczną dla osób uchodźczych z Ukrainy. To jest 573 185 z 626 to jest infolinia, która działa w poniedziałek środę i piątek w godzinach 17/20 pierwsza i tam też uchodźczynie mogą znaleźć pomoc. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była Urszula grycuk, koordynatorka do spraw rzecznictwa Międzynarodowego z fundacji na rzecz kobiet i planowania rodziny Federa. Bardzo dziękuję. To była audycja bilet rewolucyjny, którą przygotowałam we współpracy z Małgorzatą wółczyńską Anna Piekutowska do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA