REKLAMA

Jesteśmy coraz bliżej wyroku TSUE. T. Białek, ZBP: "Może to wpłynąć na zdolności kredytowania przez banki"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-05-25 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Ekonomia kapitał.
Gospodarka Tomasz cota. Dzień dobry 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn kg w naszym studiu pierwszy gość Tadeusz Białek, prezes związku banków polskich dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Sektor bankowy z dużą troską śledzi rozpędzającą się kampanię wyborczą.
Oczywiście, że tak mamy świadomość, że sektor bankowe zawsze był jest i będzie wrażliwym tematem w kampanii wy wyborczej obawiamy się, że różne pomysły na charakterze wymiarów populistycznych będą proponowane z różnych stron strony politycznej przygotowujemy się merytorycznie do odpierania.
Ale ma pan na myśli wszystkie możliwe obietnice, które już się pojawiają, czy już się pojawiły czy 1 konkretną, czyli możliwość przedłużenia wakacji kredytowych? Na kolejny rok?
Możliwość przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok rzeczywiście pojawia się, aczkolwiek na ten moment te przekazy nie do końca są spójne. Mieliśmy mieć informację, że będzie to na przełomie lipca czy czerwca lipca, później były wypowiedzi, że raczej po wyborach, w związku z tym nie do końca widzimy jakiś spójny przekaz po stronie.
Rządu też takie głosy np. ze strony szefa rządu, który przekonuje, że ta decyzja może być uzależniona od tego, co będzie się działo z poziomem stóp procentowych, a tutaj szef rządu ma nadzieję na jakąś obniżkę tych stóp pod koniec roku, więc ta perspektywa, kiedy ta decyzja może być podjęta się oddala.
Na pewno byłoby dobrze, aby tego typu decyzje nie były podejmowane w ramach kampanii wyborczej, więc to, jeżeli miałaby być rzeczywiście decyzja podejmowana po wyborach na pewno lepsze byłyby okoliczności i warunki do rozmów w tym zakresie argumentów po stronie sektora bankowego jest bardzo duża. I to także argumentów, które wynikają ze stanowisk organów i instytucji poza polskich ma na myśli Europejski urząd nadzoru bankowego, który jednoznacznie negatywnie wyrażał się od tego typu moratoriów, tego one są nazywane w terminologii Europejskiego nadzoru w kontekście tego, że nie może być żadnych moratoriów, które nie przewidują kryteriów absolutnie z punktu widzenia. Eby Europejskiego urzędu nadzoru bankowego jest to niedopuszczalne.
No to wydaje mi się, że stanowisko wielu także innych międzynarodowych instytucji finansowych, tylko instytucje finansowe, także te międzynarodowe to jedno po drugiej stronie są ludzie i klienci pytanie czy rzeczywiście, gdyby te wakacje kredytowe były przedłużone, to byłby duży kłopot dla sektora?
W istocie oznaczałoby to kolejne poważne obciążenia dla sektora bankowego sięgające w zależności od modelu i formy przedłużenia. Prawdopodobnie kolejne kilkanaście miliardów. W związku z tym po raz kolejny wpływałoby to bezpośrednio na możliwości kredytowe także banków.
No tak, tylko te zawsze taka ciekawa sprawa, kiedy rozmawiamy z przedstawicielami sektora bankowego, że państwo bardzo chętnie mówicie, czy to stratach czy to obciążeniach, czy to o takich obciążeniach, o których tutaj mówimy, czy o podatku bankowym? No z drugiej strony zaglądam sobie i czytam o wynikach finansowych sektora, czy to w poprzednim roku? Czy to pierwszym kwartale tego roku, jeśli chodzi o poprzedni rok. To ten zysk jest podwojony, a początek tego pierwszego k kwartału, no to też jeśli jeśli się spojrzy na w zasadzie większość banków, no to niektóre ten zysk także w tym pierwszym kwartale podwoiły. Jest chyba tylko 1, który zanotował dość wyraźną stratę, no to jak to jest.
Panie redaktorze, nie zawsze muszę powiedzieć rozbaiają tego typu nagłówki w gazetachadline wskazujące na to, że rekordowe zyski banków czy jak to ostatnio widziałem skarbce bankowe puchną.
Ale to są konkretne liczby, pan rozumiem z nimi to dyskutuje.
Tylko to co chce wyraźnie powiedzieć, to, że jest to wycinkowe spojrzenie na wynik sektora finansowego w przełomie 1 kwartału w sytuacji, kiedy przed nami bardzo poważne potencjalne obciążenia dla sektora bankowego wynikające chociażby z konieczności tworzenia rezerw. W związku ze spodziewanym wyrokiem cue czy potencjalne koszt wakacji kredytowych, jeśli one będą przedłużone już plus szereg innych obciążeń, które wiem, że nie mamy w tej chwili czasu, ale które wielokrotnie pokazywaliśmy w ramach naszych prezentacji, stanowisk mają rekordowe poziomy w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym, co jeszcze chciałbym wyraźnie odnotować, to to, że nie można na to patrzeć także przez pryzmat wyników kwartalnych. Trzeba patrzeć na dłuższą perspektywę czasu, a w dłuższej perspektywie czasu w polskim sektorze bankowym mamy absolutną erozję w wyniku finansowego trwającą od 2011 roku. 1 tylko informacja taka bardziejgłębsza, którą chciałbym państwu przekazać w relacji do PKB wynik finansowy netto z sektora bankowego, może być dla państwa. Pewnie zaskoczeniem jest ponad dwukrotnie niższy niż 12 lat temu. W związku z tym to jedno po drugie, bardzo wysoki koszt i że.
Te zyski powinny być jeszcze większe?
Te zyski są po prostu nieproporcjonalne w stosunku do w wyniku finansowego, który był generowany 10 12 lat temu po prostu z punktu widzenia wyników finansowych. Te wyniki finansowe na przestrzeni ostatnich lat systematycznie maleją.
No tak, ale sam pan powiedział, że kulą unogi, jeśli chodzi o finanse sektora bankowego, czy generalnie waszą sytuację w tym szerszym obrazku tą kulą u nogi są chociażby rezerwy, które banki muszą zaciągać. W związku z tym, co dzieje się z kredytami frankowymi? No ale pytanie czy to powinno obchodzić interesować klientów, bo dzisiaj z punktu widzenia także tego sądowego. Myślę o sądach krajowych, które podejmują decyzje, czy o trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej? No wiele wskazuje na to, że to jest wina samych banków, same sobie na to panie re, dyrektor ja zawsze muszę masą zaprotestować przeciwko temu stwierdzeniu. Mamy do czynienia z sytuacją, która jest bez precedensu w porównaniu do innych państw członkowskich. Powtarzam do wielokrotnie mieliśmy kredyty frankowe w 17 państwach członkowskich udzielane na podobnych zasadach jak w Polsce w oparciu o te same przepisy na poziomie unijnym i tylko w Polsce podkreślam tylko w Polsce. Mamy do czynienia z masowym unieważnianiem tych umów. To jest sytuacja. Rozsądy stwierdzają, że banki działały niezgodnie z prawem. Pan z tym polemizuje.
Czy, panie redaktorze, działały na tych samych podstawach i w tych samych uwarunkowaniach prawnych jak w innych państwach członkowskich w oparciu o to same przepisy dyrektywy. W związku z tym, dlaczego tylko w Polsce mamy do czynienia z tych masowym unieważnianiem nie ma ku temu podstaw jeszcze raz podkreślam, że mamy do czynienia z nadużyciem na szeroką skalę obuzy żywności w zakresie oceny w zakresie obu żywności przez pryat funkcjonowania kredytów frankowych, dlaczego nikt, dlaczego nikt nie zwracał uwagę na to, że idąc do kantoru wymiany walut również Kantor wymiany walut proponuje nam określone warunki dotyczące nieprzedany, dlaczego tylko w sektorze bankowym było to kwestionowane i dodatku tylko w polskim sektorze bankowym. Może różnica członkowskich proces dotyczący wymiany walut i ryzyko kursowe z nią związane jest po prostu traktowane normalnie.
Panie prezesie, może to różnica pomiędzy polską, a innymi krajami wynika już z takich technicznych szczegółów, co dokładnie znajdowało się w tych umowach o kredyt walutowy?
Panie dyrektorze, te umowy były zawierane czas. Podkreślam w oparciu o ten sam standard prawny określone na poziomie unijnym, w związku z tym nie mogę zgodzić się z takim stwierdzeniem mamy do czynienia w Polsce z systematycznym nadużywaniem abuzywności instrumentalnym jej wykorzystywaniem, dlaczego panie Rek, dyrektorze nikt nie podnosił.
Zarzutów żywności, czyli mówimy o możliwości, w której przepisy są traktowane jako czy zapisy umowy traktowane są jako niezgodne z prawem.
Czyli tzw. niedozwolonych klauzul, dlaczego, panie redaktorze, nikt nie podnosił rzekomej obuzy żywności postanowień wtedy, kiedy przez lata klienci mieli lepsze warunki przy kredycie walutowym i płacili mniej niż w porównywalny kredytobiorca złotowy. Panie Przewodniczący, to nie przeszkadzał.
Panie prezesie, jest w jakimś sensie cieszę się, że pan przywołał też ten unijny przykład, dlatego że za niedługi czas trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 czerwca wypowie się w 2 ważnych sprawach z punktu widzenia i sektora bankowego i frankowiczów. Czy sektor jest gotowy na trzęsienie ziemi, które nas może wtedy czekać?
Panie rektorze, oczywiście czekamy na wyrok złe 15 czerwca. Mamy opinię, która została przedstawiona kilka miesięcy temu, jeżeli te opinie.
Przez każdy samego od cułe, czyli generalny taki punkt wyjścia do tego, co może się w tym wyroku znaleźć. No ta opinia była z punktu widzenia sektora, no tam nie pozostawiono suchej nitki?
Opinia przede wszystkim była szalenie niekonsekwentna. I chciałbym tylko w 2 zdaniach powiedzieć, że rzecznik tak jak zresztą zostało, to jednoznacznie potwierdzone w innych orzeczeniach cue wyraźnie wskazał, że kwestia rozliczeń wynikających z unieważnienia umowy jest domeną prawa krajowego, to sąd krajowy powinien szukać w indywidualnej sprawie. Czy komuś przysługuje 1 bądź drugiej stronie wynagrodzenie?
Skorzysta dzisiaj to robią, a pan jakieś kilka minut temu to zakwestionował, że to dzisiaj jest nadużywane.
Nie, panie dyrektorze, mówimy o zupełnie innej rzeczy mówimy o tzw zwanym zwrocie kosztów korzystania z kapitału. To jest przedmiotem tej sprawy przed sue i aktualnie tych spraw z bardzo niewiele o właśnie rozliczenie wynikające już z prawomocnie stwierdzonej nieważności, bo tego dotyczy w istocie sprawa.
Czyli tego drugiego etapu.
Toczy się przezue dokładnie tak i tutaj.
W tym sporze pomiędzy tak klient potem wchodzi kwestia. No dobrze, w jaki sposób się rozliczy? Skoro.
Się rozliczyć i czy w związku z prawomocnym unieważnieniem bank może oczekiwać, że klient korzystający przez lata z kapitału, z którego zakupił do mieszkania, z którego czerpał niejednokrotnie pożytki w postaci chociażby wynajmu? Czy w związku z tym powinien Bankowi? Biorąc pod uwagę, że koszt pieniądze w czasie kosztuje zwrócić koszty korzystania z tego kapitału?
No to rzecznik generalny cu odpowiada na to na to, że ne stronat w tym przypadku bank nie może czerpać korzyści gospodarczych w sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania, czyli stosowania klauzul niedozwolonlenia.
Panie retoze, 2 rzeczy po pierwsze, rzecznik przekroczył zakres swoich kompetencji w tym zakresie, ponieważ pytanie to jest bardzo ważne pytanie, które zadał sąd dotyczyło tego, czy klientowi przysługuje jakieś wynagrodzenie za korzystanie z jego kapitału dotyczącego nadwyżki po spłacie kapitału w sytuacji stwierdzonej jego unieważnienia. Dlatego rzecznik w zasadzie nie miał prawa, odnosić się w tym pytaniu do tego, czy Bankowi przysługuje jakieś wynagrodzenie tego sprawa formalnie nie dotyczy. Panie.
Prezesie, zostało nam niewiele czasu, to wróćmy do tego 15 czerwca, bo też czasu do tego wyroku jest niewiele, załóżmy, że wyrok no w dużej mierze będzie się pokrywać z tym, o czym mówi rzecznik generalny, bo nie da się tego wykluczyć. Co się wtedy wydarzy 15 czerwca rano o ogłoszenie wyroku rozumiem, że jakaś reakcja na giełdzie i spadki notowań banków co dalej.
Zwracam uwagę na szacunki, które podała wielokrotnie komisja nadzoru finansowego, także w swoim stanowisku kierowanym do złe wskazywała ona na koszt dla sektora bankowego w wysokości 100 000 000 000 zł. W związku z tym to są bardzo poważne konsekwencje dla te szacunk niezmi zmieniaowania banków. Te szacunki są podtrzymywane przez komisję i wyrażne w ostatnim stanowisku.
Alei są dalsze kroki.
Dalsze kroki no banki będą oczywiście oceniać, jaki zakres jest tego wyroku, w jaki sposób on impaktuje na bieżące sprawy. Na pewno będzie będą musiały zobaczyć, jak kwestia rezerw na ryzyko prawne związane z tymi kredytami wygląda i obserwować, jak wygląda sytuacja związana z dynamiką spraw sądach? No bo to jest proces, który no co najmniej w perspektywie dobrych kilku miesięcy będzie musiał być zaobserwowany?
Dopytuje o to, bo nie dalej jak 2 tygodnie temu naszym gościem tutaj w magazynie kg był Paweł borysysze w polskiego funduszu rozwoju. Kiedyś mocno też związany z dyrektor kosztach dla kilku dużych polskich banków. Co może skutkować tym, że banki te przez kilka lat będą notowały straty bądź musiały tworzyć duże rezerwy? Co de facto wyeliminuje je z udzielania kredytów?
Absolutnie się z tym zgadzam, to znaczy przede wszystkim będzie. To oznaczało bardzo poważny cios dla stabilnego bieżącego funkcjonowania banków i ich zdolności do kredytowania. To znaczy zobaczcie państwo mówimy istocie o transferze środków pieniężnych wynikających z takiego rozliczania stwierdzonych nieważności wobec grupy około kilkuset tysięcy klientów 300 kilkudziesięciu tysięcy klientów i się o aktualne czynne umowy.
To w kontekście tych dużych zysków, o których powiedzieliśmy tych notowanych w ostatnim czasie.
Pani to chcę zwrócić uwagę na coś innego, to znaczy mówimy o tym, że te koszty te ponad 100 000 000 000 zł kosztów dla sektora bankowego. To jest transfer przekłada się na transfer środków pieniężnych dla wąskiej grupy kredytobiorców klientów banków versus, miliony klientów jako deponenci jako kredytobiorcy złotowi jako przedsiębiorcy korzystający z banku. W związku z tym po prostu trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest sprawiedliwe?
To już ostatnia sprawa, bo jesteśmy po czasie pańskim zdaniem źle się stało, że do tego czasu do momentu ogłoszeni wyroku. No nie powstała ustawa, która by rozwiązywała te sprawy fronnkowe. I wiemy też, chyba że nie powstanie.
To jest oczywiście materia leżąca w gestii rządu, natomiast ja wielokrotnie wskazywałem, że, poszukując systemowego rozwiązania tego problemu należy jednak myśleć o rozwiązaniu, które sankcjonowałoby program dobrowolnych ugód i wdrażało go na znacznie szerszą.
Skalęnoszę w komisji nadzoru finansowego zdaje się podejmował tutaj jakieś wysiłki, ale bez skutku, to znaczy nie ma odpowiedzi ze strony kogoś, kto mógłby złożyć taki projekt, no bo szef komisji nadzoru finansowego, takiej możliwości nie ma musimy kończyć bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Białek, prezes związku banków polskich, był pierwszym gościem magazynu kge informacje. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA