REKLAMA

Po wszystkich danych za kwiecień - jak gospodarka zaczęła drugi kwartał roku?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2023-05-25 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Raport gospodarczy.
14 45 Wojciech Kowalik dzień dobry w czwartkowym raporcie gospodarczym w radiu to kfem bezrobocie spadło do 5 i 0,2% w kwietniu takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny w urzędach pracy zarejestrowanych było nieco ponad 820 000 osób. Miesiąc wcześniej było to 850 000. No i to są już ostatnie dane z gospodarki za ubiegły miesiąc, jakie poznaliśmy, a wszystkie podsumujemy już za kilka chwil w drugiej części raportu gospodarczego państwowa kasa miała po kwietniu 10 000 000 000 zł deficytu nie jak tłumaczy, Ministerstwo Finansów, taka dziura w budżecie to efekt m.in. niższych o 36% wpływów z podatku PIT, a to głównie z powodu zwrotów podatku, jaki fiskus musiał oddać Polakom przy okazji tegorocznych rozliczeń wiceminister finansów Artur Soboń poinformował właśnie, że te zwroty sięgnęły 24 000 000 000 zł, natomiast kwota dopłat, jakie musieli wpłacić podatnicy. To w tym sezonie podatkowym 11 000 000 000 zł w listopadzie lub w grudniu może pojawić się przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Nie wyklucza tego, członek rady polityki pieniężnej, jeżeli inflacja będzie spadać, szybko rozważymy decyzję o obniżce stóp w końcówce roku, tak mówił Ireneusz Dąbrowski portalowi many PL. Jak dodawał kluczowe będą dane, które spłyną po wakacjach, jego zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że do obniżki dojdzie w listopadzie lub w grudniu niż, że stanie się to przed wyborami w październiku niemiecka gospodarka wpadła w recesję. Wskazują na to dokładniejsze dane o wzroście, a właściwie spadku PKB w pierwszych 3 miesiącach tego roku był na minusie o 0,3% w skali kwartalnej, a ponieważ również ujemny wynik odnotowano w ostatnim kwartale ubiegłego roku. To oznacza, że największa gospodarka Europy i przy okazji nasz największy partner handlowy znalazły się w tzw technicznej recesji wg ekonomistów najgorsze jednak ma już za sobą i teraz otwarte jest pytanie o tempo wychodzenia z gospodarczego dołka. Złoty dziś słabszy euro kosztuje 4 zł i 51 gr frank po 4 64 USD 4 20 funt po 5 19, a na warszawskiej giełdzie na czerwono, ale nie są to duże spadki WIG w dół o 0,4% WIG 20 o 0,3 procent i to była pierwsza część raportu gospodarczego, a teraz czas na naszą rozmowę.
Raport gospodarczy.
Aleksandra Świątkowska, ekonomistka banku ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak obiecałem, podsumujemy wszystkie dane z polskiej gospodarki, jakie poznaliśmy za kwiecień tego roku, dziś jako ostatnie dane o bezrobociu 5 i 0,2% jednocześnie zatrudnienie mamy na bardzo wysokich poziomach, czyli co rynek pracy odporny na wszelkie wstrząsy.
A rynek pracy jest dość odporne na wszelkie wstrząsy, natomiast pewne wychłodzenie, ale to należy podkreślić takiego bardzo bardzo rozdmichanego, jakby tego optymizmu ono nastąpiło, no bo jednak zatrudnienie rośnie, ale rośnie już w niewielkim tempie, czyli wchodzimy bardziej taką sytuację stabilizacji sytuacji na rynku pracy przy bieżącej demografii. I przy i przy niższej podaży pracy, czyli przy mniejszej, jakby liczbie pracowników przy większej, jakby większej trudności dla firm ze znalezieniem pracownika niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu dekadę temu. To pomimo tego spowolnienia i tego spadku popytu na pracę, które widzimy, no to właśnie nie widzimy, jakby wzrostu bezrobocia w tych warunkach, bo tak jak powiedziałam większym stopniu, możemy mówić o takim zrównywaniu się popytu niż podaży niż właśnie takim negatywnym efekcie wzrostu bezrobocia. W związku z tym, że ten kupek na pracowników trochę się obniża.
Nie widzimy wzrostu bezrobocia, ale czy w dalszej części roku możemy zobaczyć?
Wydaje nam się, że jeżeli tylko spełni się, jakby scenariusz bazowy co do co do tego co do tego co do skali spowolnienia i nie będziemy mieli do czynienia z takimiś większymi szokami. To zmiany poziomu stopy bezrobocia w tym roku będą bardziej, jakby pochodną efektów sezonowych, tak tak jak zresztą kwietniowy spadek stopy bezrobocia on w dużej części w dominującej to był efekt sezonowy zazwyczaj w Polsce osoba bezrobociala. Tam się obniża, bo po prostu rośnie zatrudnienie w cieplejszej części roku w części dyrektor dyrektor pod koniec roku. Znowu zobaczymy leciutki leciutki wzrost, ale uważamy, że na koniec roku będzie to nieco powyżej 5, czyli de facto stabilizacja.
Ciągle jednak na tym rynku pracy realnie spadają wynagrodzenia i czy ten realny spadek wynagrodzeń odpowiada za notowany w kwietniu spory spadek sprzedaży detalicznej. My jako konsumenci wciąż ograniczamy zakupy.
Tak realny spadek wynagrodzeń to jest jakby mówiąc troszeczkę szerzej, idąc no ten główny czynnik spowolnienia konsumpcji prywatnej, bo sprzedaż detaliczna to jest tylko jakby część, bo to są tylko towary konsumpcja. Prywatna to jest ogromna część. To są też usługi i tam najpewniej jest trochę lepiej, bo jednak musimy pamiętać, że poza tym takim dominującym i kluczowym efektem, czyli mamy mniej pieniędzy, więc jesteśmy w stanie mniej kupić, a to w przypadku sprzedaży detalicznie tam jeszcze dochodzą efekty takie, jakby postpandemiczne, czyli jakby w okresie, kiedy nie mogliśmy korzystać z usług, dużo więcej kupowaliśmy dóbr, zużywają się w jakimś czasie, czyli teraz potrzebujemy ich mniej i tam jakby ten efekt postpandemicznej ciąży. No i druga kwestia to jest też jeszcze skutki wojny, które bardzo dużo zamieszałe, jeśli chodzi o popyt i zapasy np. paliw no i też marzec kwiecień to na pewno pamiętamy przed rokiem. To była taka kumulacja napływu uchodźców, wyższe zakupy i też nasze zakupy jako pomoc ta uchodźców to też teraz nam tworzy bardzo wysokie bazy dla sprzedaży detalicznej. I stąd pewno naprawdę bardzo głęboko spadł, ale to są czynniki dodatkowe ten główne tak jak pan powiedział, to jest jednak mniejsza siła nabywcza naszych dochodów.
Konsumpcja to jedno koło zamachowe gospodarki, no, a drugie to przemysł i co tam widzimy on też hamuje?
Tak w przemyśle widzimy pewne wyhamowanie i to i to chyba byśmy nawet musimy wpisać w taki wątek globalny. To jest też, jakby widzimy takie globalne spokojnie w przemyśle po tym, takim uspokojeniu na przełumie roku, bo ten taki najgorszy scenarusz energetyczny w Europie się nie spełni sytuacja na rynku surowców się, jakby ustabilizowała, ale coraz więcej widzimy tych efektów, co widzimy też po zamówieniach w niemieckim przemyśle, pewnie dlatego ta korekta wzrostu PKP w Niemczech, to głównie tutaj ten globalny też efekt schodnący też związany jeszcze z takimi postpandemicznymi, dostosowaniami też z zacieśnieniem bardzo silnym polityki pieniężnej, który, jakby ogranicza inwestycje przedsiębiorstw. Mówię w takim globalnym aspekcie. To widać, że naszemu nasz przemysł też jest coraz bardziej tym dotknięty. Natomiast jeśli patrzymy już typowo na marcowo, te kwietniowe dane to tam na tak silne spadki, no bo w kwietniu ten spadek przekroczył 6% i to jest bardzo słaby wynik na jak na polską gospodarkę. No to częściowo tam mamy do czynienia z rozczarpującymi dane, jeśli chodzi o produkcję energii, a tutaj mamy do czynienia z po prostu tak dużą zmiennością z miesiąca na miesiąc, czyli jeszcze byśmy się wstrzymali z jakąś taką o oceną trwałości tych efektów może być nieco lepiej, ale tak jak powiedziałam, to już mówimy tylko o łagodzeniu spadku, a nie oczywiście o jakimś przyspieszeniu aktywności.
No to biorąc pod uwagę wszystkie te dane, jak w gospodarce zaczął się ten drugi kwartał, bo pojawiły się też opinie ekonomistów, którzy mówili, że to odbicie z dołka, jaki widzieliśmy w pierwszym kwartale. Na razie idzie dość niemrawo.
Tak tak jak, bo mieliśmy już publikacje tego szacunku, takiego wstępnego PKB, który, gdzie spadek na poziomie 02 był mniejszy niż niż oczekiwaliśmy niż konkret oczek oczekiwano i faktycznie, jakby te dane z początku drugiego kwartału to mogą pokazywać, że okej pierwszy kwartał nieco mniejszy spadek, ale ten drugi kwartał będzie trudniej odbić, ale my mówimy cały czas o dynamikach rocznych, kwiecień był tym takim najgorszym, jeśli chodzi o to do czego się porównujemy, maj czerwiec będą na pewno trochę łatwiejsze. Dużo właśnie jeszcze zależy od tego rozwoju sytuacji globalnej, więc wciąż jest szansa na przejście na plus w drugim kwartale, czyli na PKB nieco powyżej zera, ale tak po kwietniu nie możemy powiedzieć, że jakby jesteśmy tego pewni.
A w dalszej części roku jakoś zmieniają się prognozy po tych danych, które poznaliśmy.
Nie no te dane nie zmieniają tego tego, jakby scenariusza w średnim okresie, gdzie choćby właśnie na podstawie tego układu, co jakby co działo się przed rokiem, już pewne efekty przestaną nam tak bardzo ciążyć, jeżeli tylko nie zobaczymy jakiegoś bardziej silniejszego spowolnienia w gospodarce globalnej, bo tu pamiętajmy, no zresztą w większości gospodarek my będziemy się mierzyć takimi opóźnionymi, teraz już zobaczymy, jak po kilku kwartałach tego bardzo silnego zacieśnienia polityki pieniężnej. Czy to w Stanach cyklicznej czy w strefie euro, jak te gospodarki sobie radzą i czy czy te dotychczasowe dość takie łagodne skutki dla sfery realnej, czy to się utrzyma? No jeśli tutaj nic nas nie zaskoczy. To druga połowa roku to już będą pewnie solidniejsze plusy, choć no też przy tym scenariuszu nie widać takiej perspektywy takiego dynamicznego ożywienia jeszcze tego.
Niż, a ten, a ten cały rok. Jak możemy zakończyć ten 1% mniej więcej w prognozach, który się pojawia najczęściej, to jest taki realny scenariusz.
Tak to jest w tym momencie ten najbardziej prawdopodobny scenariusz właśnie tak jak powiedziałam, przy założeniu, że gospodarka globalna no nie przyspieszy dynamicznie i to i to już widzimy tak jak powiedziałam w tym globalnym przemyśle, ale że pod koniec roku spadek inflacji, który teraz nam zjada. Tak dużą część tych dochodów ten efekt będzie łagodniejszy już w drugiej połowie roku te nasze wydatki będą na plusie. To będzie ten główny czynnik, który powinien nas na PKB powyżej zera w drugiej połowie roku puchnąć. No ale tak jak powiedziałam, no też ta inflacja nie spadnie na tyle, żeby tealne dochody wzrosły, jakoś bardzo dynamicznie, więc też ciężko jest nam prognozować coś w kierunku np. 3% pod koniec rokuągnięcie takiego wyniku w tym roku będzie trudne.
No właśnie, inflacja my za tydzień poznamy dane o inflacji w maju, to będzie szybki szacunek, jaka jest państwa prognoza? Co dzieje się z cenami w tym trwające jeszcze miesiącu?
W maju jeszcze maj i Inter, więc to będą te miesiące, kiedy inflacja cały czas będzie dynamicznie spadać, bo znowu możemy zobaczyć spadek gdzieś około 1,5 punkta procentowego, czyli gdzieś poniżej 13,5 na to widzimy widzimy szansę. I tutaj cały czas jakby może mniejsze znaczenie ma to, co się dzieje, jakby teraz co nam się dzieje z cenami. No poza tym, że widzimy, że czy to chodzi oceny żywności, czy paliw, to już te takie bieżące ceny nie zmieniają się aż tak mocno jak to było właśnie rok temu, czy jeszcze na początku tego roku, ale tym głównym czynnikiem tego skokowego spadku inflacji. To jest to to zawsze nazywamy efektami bazy, tak, czyli to co się działo przed rokiem przed rokiem inflacja skokowo rosła to wakacji i teraz jako to takie lustrzana odbić ona skokowo spada, bo ceny żywności nie rosną. Aż tak silnie jak przed rokiem, bo sytuacja na rynku paliw jest dużo stabilniejsza i też na rynku nośników energii i to tworzy nam bardzo wysokie bazy. I część z tego oddajemy.
Aleksandra Świątkowska, ekonomistka banku ochrony środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.bardzo To to raport gospodarczy Wojciech Kowalik do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA