REKLAMA

"Tu powstaje pewna karykatura Rzecznika Praw Dziecka"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-05-26 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:47 min.
Udostępnij:

Z prof. Markiem Konopczyńskim z Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN rozmawiamy o kontrolach w szkołach, które zapowiedział Rzecznik Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak chce skontrolować "zbyt przyjazne" szkoły, które znalazły się w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Koordynator rankingu, Dominik Kuc, przedstawił w piątek Tarczę Prawną dla szkół przyjaznych LGBTQ+. Założenia Tarczy omawiamy z naszym gościem. Prof. Konopczyński wskazuje, że zapowiadane kontrole są pewną formą przemocy instytucjonalnej. "To pewna formuła przemocy instytucji wobec dzieci." - dodał.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Prof. Marek Konopczyński jest z nami komitet nauk pedagogicznych, pan Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry bardzo mi miło. Mikołaj Pawlak udający na co dzień Rzecznika Praw Dziecka milczący w sprawach ważnych nieobecny w sprawach nie jest i w tak bardzo istotnych i znaczących nagle się nam uaktywnił w klasztorze. Wigrach zapowiedział 10 maja, że będzie kontrolował te szkoły, które zostały uznane za najbezpieczniejsze dla uczniów LGBT, najbezpieczniejsze dla uczniów LGBT. I chodzi o taki ogólnopolski ranking szkół przyjaznych właśnie osobom LGBT, ku plus pomysłodawcą i koordynatorem tego rankingu jest pan Dominik kuc, uczniowie sami zgłaszają swoje szkoły. Ten ranking ma 5 lat i nagle się okazuje, że Rzecznika Praw Dziecka interesują te szkoły, w których wszyscy uczniowie mogą się czuć dobrze. Czy pan to rozumie?
Intelektualnie, nie rozumiem emocjonalnie, rozumiem, bo próbuje wpisać się w taki zrozumieć klimat ostracyzmu społecznego i klimat odrzucania wartości humanistycznych. Mamy niestety z tym z tym do czynienia, ale, panie redaktor, słusznie stwierdziła, że pan Mikołaj Pawlak, pan Rzecznik Praw Dziecka udaje rzecznika i to chyba jest takie najlepsze najlepsze definicja tylko udawać można lepiej lub gorzej. Prawda można tą swoją rolę odgrywać lepiej lub gorzej. Natomiast tutaj powstaje pewna karykatura, rodzi rzecznika, bo otóż pani redaktor, proszę państwa, mamy powołany organ Konstytucyjny, który nieprawdopodobnie wzmocnił, zbudował pan dr Marek Michalak, poprzedni rzecznik.
Do którego zresztą nieustannie zwracamy się z prośbami o opinię o komentarz o radę, który właściwie nieformalnie mam wrażenie, wciąż pełni ten urząd.
Tak, bo Marek Michalak jest rzecznikiem de facto, a nie de iurę, bo albo dzieci się broni chronić ceni albo po prostu ma się te dzieci w nosie. I muszę powiedzieć, że to, co się wydarzyło, jest pewnym precedensem bardzo niebezpiecznym, bo dzisiaj mówimy o uczniach odmiennych płciowo. Czy mówimy o grupach LGBT, plus jutro będziemy mówili o nie wiem, spektrum autyzmu będziemy mówili o dzieciach chorych dzieciach z zaburzeniami psychicznymi. Tu pachnie mi to jakimś wielkim wielkim skandalem w takiej perspektywie. No ale mamy do czynienia z sytuacją młodzież dzieci same definiują przyjazny klimat szkoły. To jest piękna demokratyczna wizja szkoły, że nie z góry narzucane jakiś pomysł tylko dzieci sami same dzieci inicjatywa dolna tak jest i to dzieci stwierdzają, że jest im dobrze, jeżeli jest tolerancja, jeżeli jest szacunek, jeżeli jest solidaryzm społeczny.
I okazało się, że, zgłaszając szkołę do tego rankingu, to napytały swojej placówce biedy, bo przyjdzie minister Pawlak i skontrooluje, bo on ma podejrzenia i np. mówi tak w instytucjach, które uważają się za najbardziej tolerancyjne, często dochodzi do różnych nieprawidłowości.
Tak to jest to są takie stwierdzenia rodem z bazaru, ponieważ nikt odpowiedzialny nie może mówić, że coś się zdarza często lub rzadko, jeżeli nie ma danych, a takich danych nie mamy. No jest niedawno na komisji sejmowej. Dowiedziałem się, że w ogóle nie mamy danych np. dotyczących przemocy wewnątrzrodzinnej, nikt takich danych nie zbiera. To jak mamy tworzyć programy profilaktyczne, czy jakieś tam inne?
Jak nie wiemy, jakie jest.
Stanem, jakie jest to rzeczy, to tak jakby operować pacjenta bez postawienia diagnozy. Prawda, a wracając do tej sytuacji, to myślę, że potrzebne są natychmiastowe reakcje i takie reakcje zostały przez pana Dominika Kuca, wspaniałego młodego działacza młodzieżowego. Podjęte mówimy tutaj o takim pakcie czy takiej tarczy prawnej? Ja bym dosyć.
Na konferencje została ona ogłoszona tarcza prawna dla szkół, by mogły się bronić, gdyby taka kontrola do nich zapuka.
Tarcza prawnych jest logicznym zbiorem pewnych aktów prawnych. No takich aktów prawnych, które obowiązują w Polsce, i które są ratyfikowane, jeżeli są zagraniczne i należy zacząć od konstytucji. Pani dyrektor pozwoli zacytuję wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jeżeli.
Ale wiemy z literatury, że niektórzy interpretują, to pierwsze zdanie w sposób wszyscy są równie, a niektórzy są równiejsi.
No tak, ale to, ale proszę zobaczyć, jak może organ Konstytucyjny prawa Konstytucyjny, organ państwa sprzeniewierrzać jednemu z głównych zapisów konstytucji, czyli Najwyższego prawa najwyższej rangi, od którego z tego wszystko wynika. I tej w tej tarczy są również przywoływane przywołana konwencja o prawach dziecka, ale również prawo oświatowe również powszechna deklaracja człowieka karta nauczyciela, a nawet o dziwo, apel już nowego RPO nowego, czyli wybranego przez władze obecnie rządzące, który w swojej opinii wyraźnie napisał, że szkoła jest zobowiązana do poszanowania tożsamości płciowej uczniów i należy podjąć szkolenia w tym zakresie. I o to i to to znajduje się człowiek, który w ogóle tym się nie przyjmuje sprzeniewierzać tej idei. Ja myślę, że obok tarczy prawnej, bo wiemy, że w Polsce zaczynamy się specjalizować w omijaniu prawa lub zafałszowywaniu prawa. Myślę, że jeszcze ważniejsza jest tarcza społeczna. Ja dzisiaj na konferencji przed biurem Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie powiedziałem, że o to jest zaczątek takiej koalicji społecznej, czy tańczy społecznej, bo naszym obowiązkiem świata dorosłych świata pedagogów świata rodziców świata ludzi, kultury ludzi nauki jest stanąć ramię w ramię z młodymi ludźmi, którzy mówią. My jesteśmy tacy sami, jak inni my mamy po prostu inny sposób widzenia samego siebie inną tożsamość. I dlaczego nas wykluczacie, nie wolno nikogo wykluczać ze względu na sposób realizacji swoich potrzeb, bo ten sposób realizacji akurat ten sposób realizacji. Czy mówię o odmiennościach seksualnych, naprawdę nie jest niebezpieczne dla społeczeństwa indoktryncja, którą mamy do czynienia te pudłe insynuacje mówiące o tym, że osoba homoseksualna jest na pewno osobą pedofilią pedofilną. Na pewno ma jakieś inne skłonności, jest po prostu w świetle nauki zwykłą bzdurą i mówię to jako mąż ojciec trójki dzieci jako Obywatel jako profesor nauk społecznych. Proszę państwa, proszę nie wierzyć w takim bzdurą, gdy, że osoby homoseksualne są niebezpieczne dla dla osób.
Myślę, że to nasze słuchacze i słuchaczek pan nie musi apelować, bo na pewno po tej drugiej stronie nie ma takich osób, które właśnie w ten sposób by myślały. Zapytam pana o taką konkretną sytuację, trochę odchodząc od tych kontroli w najbezpieczniejszych.
Szkołach jeszcze, pani redaktor, jedno zdanie. Otóż dla mnie ta zapowiedź kontroli jest absolutnym przejawem przemocy instytucjonalnej. Ja myślę, że warto na to.
Tak grożący tak?
Na jako pewną formułę przemocy instytucji wobec dzieci.
To ja teraz też zapytam o przemoc instytucjonalną Jan ryba, to dyrektor trzeciego LO w Tarnowie nauczyciele tejże szkoły stwierdzili, że istnieje zagrożenie dla jednej z uczennic ze strony jej matki, dyrektor zawiadomił sąd rodzinno niepokojącej sytuacji, później jeszcze członek dalszej rodziny tej nastolatki powiadomił prokuraturę było śledztwo. Matka usłyszała zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad dzieckiem, prokurator był bardzo z dyrektora zadowolony, mówił publicznie pod nazwiskiem, że postąpienie dyrektora było jak najbardziej poprawne, ale matka poskarżyła się na działania szkoły do kuratorium oświaty. I oto komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie małopolskim wszczęła postępowanie przeciwko dyrektorowi, co zgodnie z prawem musi oznaczać zawieszenie dyrektora, wtedy nie będzie mógł pracować, otrzyma tylko część wynagrodzenia. I uwaga rozprawa jest zaplanowana. Szanowni Państwo, na marzec 2024.roku, To to tylko świadczy o tym, że nie ma państwa nie ma struktur państwowych, jeżeli 2 poważne organa państwa czy organ sprawiedliwości i organ edukacyjny różnią się w tak w sumie prostej sprawie, bo przecież z przepisów wynika, że każdy Obywatel ma obowiązek poinformować odpowiednie służby, jeżeli domniemuje, że się dzieje krzywda komukolwiek. Czy jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, więc ten dyrektor zachował się profesjonalnie, mało tego świetle ostatnich wydarzeń, kiedy nauczyciele w tej szkole, gdzie tego nieszczęsnego te tragedii Kamila nie reagowali. To tym bardziej nauczyciele i dyrektorzy powinni być czujni natychmiast zawiadamiać odpowiednie organem. Nie rozumie czasem nadmiarowo niż przeoczyć, ale bagatelizować.
Ale oczywiście oczywiście, że tak, więc dyrektorzowało się profesjonalnie, nie wiem, co może siedzieć w głowie, kuratorium nie wiem, co może siedzieć w głowie komisji dyscyplinarnej, ale myślę, że nie do końca pewnie rozum w tej głowie siedzi, ponieważ dyrektor zamiast dostać nagrodę powstaną w obronie dziecka i w sumie w obronie. No też można powiedzieć rodziny, bo ta rodzina była patologiczną
To to są pedagoga.
Etosu, pedagoga środowiska, ten dyrektor ten dyrektor po prostu jest teraz karany. Co ja mogę radzić. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, jeżeli nauczyciele w tej szkole, jeżeli pedagodzy z tego miasta uważają, że dzieje się dyrektorowi krzywda, to powinni o tym głośno mówić i powinni moim zdaniem interweniować. W kuratorium, pokazując postawę sprawiedliwą i Obywatelską wobec krzywdy tego dyrektora, który zachował się jak najbardziej przyzwoicie i poprawnie od strony formalnoprawnej merytorycznej.
Katarzyna Lubnauer, posłanka koalicji Obywatelskiej tej informacji na koniec zapowiedziała kontrolę poselską w kuratorium małopolskim właśnie w sprawie tego postępowania dyscyplin dyscyplinarnego we wtorek uda się właśnie do kuratorium małopolskiego?
Jak będzie wpuszczone? Oczywiście?
Oczywiście, bo tak, można czasem nie wejść prof. Marek Konopczyński, komitet nauk pedagogicznych. Pan Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję, panie profesorze, bardzo dobrze informacje. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA