REKLAMA

Pogodę można skuteczniej prognozować niż politykę. OZE vs atom [energia dla klimatu]

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2023-05-27 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:09 min.
Udostępnij:

O tym jak skutecznie zarządzać energią pochodzącą z przydomowych fotowoltaik oraz o eko-podejściu do elektrowni atomowej w rozmowie z Ewą Podolską prof. Jan Popczyk, elektroeergetyk i Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko-Unia.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Proszę państwa zaczynamy audycję z cyklu energia dla klimatu, ci z państwa, którzy słuchali nas w przeszłości, no wiedzą, że nastąpiła pewna przerwa roczna przerwa. To ma istotne znaczenie, dlatego że przez ten rok wiele się wydarzyło w kwestiach, o rozmawialiśmy i o których chcemy porozmawiać, a przecież naszym zasadniczym tematem jest transformacja energetyczna w Polsce już przedstawiam moim gości jest są nimi pan prof. Jan Popczyk. Dzień dobry dzień dobry elektroenergetyk, wieloletni wykładowca, Politechniki Śląskiej, były prezes Polski sieci energetycznych, analityk i ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej. Moim drugim gościem jest pan Radosław Gawlik ze stowarzyszenia Eko Unia dzień dobry dzień dobry.
No tak, powiedziałam rok ubiegły rok ubiegły bardzo ważnych z punktu widzenia tzw zwykłego człowieka pojawiła się realna obawa na to, że po pierwsze, może mu zabraknąć prądu. Ja to mówię bardzo pospolicie, a po drugie, może go nie stać zarówno na ten prąd, a przede wszystkim nie stać na opłacenie rachunku za węgiel. Co tu dużo mówić gdzieś odpowiedzią na to był bardzo duży przyrost, żeby prosumentów, czyli osób, które sobie zainstalowały po pierwsze, fotowoltaikę, a także zainstalowały pompy ciepła, a co w naszej drodze, gdy patrzymy się szerzej, gdy patrzymy się na to, jak nasze państwo jak decydenci widzą te transformację energetyczną, jakie kroki poczyniono, i gdzie jesteśmy? Ja może tu oddam głos panu Radosławowi Gawlikowi?
No w uzupełnieniu właściwie to pytanie już do pana profesora pan właśnie profesor powinien być zadowolony z oporami. Jednak realizuje się scenariusz elektroprosumenckich, zastępowania źródeł węglowych przez OZE. To europodolska powiedziała w tej chwili to jest nasi gabatów energii ze słońca, prawda nagle przybyło nam w ciągu kilku lat, wreszcie rząd po 7 latach blokady czy rozwoju wiatraków na lądzie? No z pewnymi oporami są słynną poprawką oraz 700 m, ale poprawiane jest np. polityka energetyczna, państwa, którą wszyscy oceniali krytycznie, że jest nieaktualna i ona już przewiduje w roku 2040, a nawet trzydziestym bliską 50% energii z OZE i znaczną redukcję mocy węglowych. Jak pan profesor ocenia te przemiany? Czy to idzie w kierunku realizacji elektroposumeryzmu, czyli stuprocentowego zaopatrzenia, właściwie nas z odnawialnych źródeł energii oraz neutralności klimatycznej?
Panie profesorze, ma pan głos.
Zainstalowanych. Jedena to gawatów w mocy źródłach pv trochę się cieszę, ale nie za bardzo z ponad 200 000 pomp ciepła w ubiegłym roku trochę bardziej się cieszę, ale w żadnym wypadku no nie jest to pełne zadowolenie z odblokowania inwestycji w wiatraki na na lądzie. Będę się cieszył, jeśli ono realnie nastąpi, będą znane szczegóły i będzie można ocenić skutki. No to, co pan Panie Ministrze, powiedział 50 prostym z energii zozzę 2000 czy jest roku? Będę się bardzo cieszył, gdyby będę wiedział, co to oznacza, jakie mechanizmy zostaną wdrożone, żeby ten te proporcje uzyskać 50% energii ze źródeł. Ozy no i drugie 50 praktycznie z węgla 1 i drugiego kamiennego i brunatnego no i z gazu właśnie te mechanizmy, które doprowadzą do tego, że będzie 50 na 50% pamiętajmy energetyki jądrowej, choćbyśmy nie wiem, co robili, to wtedy jeszcze nie będę nie będzie. Otóż te te mechanizmy są pierwszorzędnej wagi. Ja pytam, czy będą to decyzje Sojuszu polityczno korporacyjnego, czy tak jak to w ostatnim okresie jest ten sposób rozwiązywania problemów w energiestce dominuje, czy też będą stworzone warunki rynkowe do tego, aby taką proporcję uzyskać. No, a jeśli pytam o pytam o o warunki rynkowe, to oczywiście tutaj myślę o kardynalnymarunku, to znaczy ustanowieniu konkurencji na takiej osłonie kontrolnym między rynkami schodzącymi energii elektrycznej, czyli rynkiem, bo to jest można mówić w liczbie pojedynczej rynkiem schodzącym energii elektrycznej należącym do obecnej korporacji elektroenergetycznej należącym na mocy koncesji przyznawanych przez urę. No jeżeliby właśnie ten warunek został spełniony, została wytworzona ta posłona kontrolna, na której będą konkurować rynki schodzące i rynki schodzące, czyli te, na których będziemy się zaopatrywać w energię elektryczną ze źródeł OZE. No to będę bardzo zadowolony, tylko, że problem jest taki, że na razie nic nie wskazuje, żeby ten sposób rozwiązania problemu miał być zastosowany i dopóki nie będzie wiadomo, z jakim sposobem mamy do czynienia. To to 50% udział 50%owy źródeł OZE, no jest pustą deklaracją, ona nic jest znaczy.
To profesorze, ja muszę o 1 rzecz zapytać, bo to potem nam umknie i może w głowach słuchaczy też pojawią się takie pytanie, gdy padły te konkretne liczby, 1 000 000 200 000 000 prosumentów i zainstalowano 200 000 pomp ciepła. I to pan powiedział się powiedział coś takiego cieszę się, ale nie za bardzo. Czy tu chodzi tylko o takie proste sformułowanie? Uważam, że to za mało. Czy tu chodzi o coś więcej.
Bo te maluki, o których pan nie chodzi o to, że właśnie za mało to jest.
Gdyby pan to rozszerzyć.
Pod względem liczbowym jest to wynik, który by mnie absolutnie satysfakcjonował, absolutnie fatyktysfakcjonował, tylko, że pamiętajmy, jakie efekty z tego uzyskujemy, mamy 11 gigachwatów w mocy w źródłach pv i jest to zrobione i źle, bo mamy narastające kłopoty związane z wyłączaniem źródeł. Ze względu na to, że sieci nie są zdolne wchłonąć tej energii, ale to już jest rzecz wtórna. Na początku było dopuszczenie do inwestycji, które nie są adekwatne do potrzeb właśnie o to mi chodzi, że i instalujemy ogromne ilości źródeł fotowoltaicznych. To jest bardzo dobre. To pokazuje, że społeczeństwo się uruchomiło, że zastępuje inicjatywa prywatna i co z tego, jeżeli te efekty są marnowane przez to, że operatorzy nie zdają egzaminu w tym wypadku nie przystosowują sieci do potrzeb, które są no już absolutnie ewidentne, a jeżeli mówią o zwiększaniu zdolności przyłączeniowych sieci, to wyłącznie przez pryzmat wielkich inwestycji wielkie inwestycje to jest to jest czas, ale wielkie inwestycje to są wielkie nakłady inwestycyjne, podczas gdy tu trzeba inaczej zrobić zapewnić warunki do takiej takiego rozwoju poszczególne segmentów technologicznych, aby nie następowały kolizje. Będą, jeżeli mamy źródła źródła fotowoltaiczne, to trzeba ograniczenia wprowadzić, które pozwolą zredukować ryzyko wywalczania źródeł. Pamiętajmy o tym, że źródło fotowoltaiczne wiatrowe inne produkuję energię elektryczną, to jest energię o najwyższej wartości. Ja tu ciągle podkreślam i dlatego jestem głęboki sens tej jedności energii elektrycznej jedności energii elektrycznej, ale warunek jest 1, że tę energię da się przetworzyć na pracę użyteczną w pełnym zakresie. Tutaj nie mamy spełnionego tego warunku, produkujemy instalujemy produkujemy, a niestety mamy pracę użytecznej, co rozumiem przez pracę użyteczną, bo przez pracę użyteczną nie tylko nie tylko ja powszechnie w termodynamikę traktuje się pracę użyteczną jako tę, która pozwala nam zapewnić wszystkie potrzeby dotychczas zaspokajane przez energię elektryczną, ale też na rynku ciepła na rynku transportu, czyli tu praca użyteczna. To jest komfort cieplne, a nie dostarczenie energii w transporcie. To jest zapewnienie potrzeb transportowych, a nie dostarczenie energii. Tutaj właśnie mamy ten zasadniczy zasadniczy problem inwestujemy, a nie wiemy, jakie będą skutki tego nie dbamy o to, żeby inwestycje były wykorzystane w pełni przez cały okres życia instalacji. O to chodzi.
Panie profesorze, chciałemno o coś zapytać z punktu widzenia człowieka, który myśli o fotowoltaice. Otóż pan powiedział sieci o sieciach, chcieliśmy porozmawiać w dalszej części programu. Ale gdy pana słuchałam, no toprzytomiłam, że nie tak dawno czy tam w artykuł, w którym była mowa o tym, że ludzie inwestują fotowoltaikę, a potem dostają odmowę włączenia jej w system. Czy to jest jakby ilustracja tego pewnych pana sformułowań, które tu padły.
Absolutnie absolutnie tak no no no właśnie właśnie tak nie zadbaliśmy o to, żeby dobrze dopracować zasady przyłączania źródeł fotowoltaicznych do sieci i tego nie zrobiliśmy, mimo że naokoło były już popełnione błędy. Jak mówię naokoło, np. były takie duże duże błędy w Republice czeskiej parę lat temu i ten sam problem za dużo źródeł fotowoltaicznych instalowano na małych obszarach, przekraczało to zdolności przyłączeniowe sieci trzeba było odłączać źródła albo inaczej nie było możliwości pełnego wykorzystania mocy nie. Wzięliśmy pod uwagę tych złych doświadczeń, które pionieży w zakresie i inwestycji z fotowoltaikę popełnili i sami sami popełniamy jeszcze większe, chociaż wiadomo, że na błędach się uczyć w swoich błędach. No to jest to średnie rozwiązanie.
Panie profesorze, do sieci chętnie wrócimy, bo to jest zagadnienie, które wraca i zresztą już w naszej rozmowie, jakby pan, jakby od razu, przy pkt 1 nawiązał do tego. Ja chciałem podsumować, to tą pana ocena, jakby powtórzyć, czy ja to dobrze rozumiem, taki kardynalny warunek dla pana związane z mechanizmami i żeby ta ocena mogła pozytywnie wypadać. To jest to, żeby ustanowić konkurencję konkurencję między rosnącymi odnawialnymi, źródłami pan to nazywa Ryn ręki w wschodzące prawda różnych odnawialnych źródeł, bo mamy różnorodność tych tych źródeł, a między schodzącymi, czyli można powiedzieć paliwami kopanymi, czyli źródłami opartymi na paliwach kopalnych. Czy głównie na węglu i gazie w naszym wypadku, czyli jeśli tego rodzaju warunki byłyby stworzone, prawda właśnie konkurencji między między tymi źródłami schodzącymi wchodzącymi. To to też byłoby byłaby większa szansa na racjonalne decyzje, prawda inwestycyjne, o których tutaj mówimy, że część z nich wynika, no może zbyt zbyt silnych, jakby warunków nie wiem, preferencyjnych np. dopłat. No bo jak wiemy, że ten rząd właściwie no cały czas zarzucacznymi pomysłami na dopłaty, a i wiemy skądinąd, że nie ma rynku właściwie, że to rozwiązania są, tak jak pan powiedział nie rynkowe, czyli ja to dobrze podsumowuje tą część dyskusji.
Praktycznie praktycznie tak trochę do tego do tego sprowadza, że nie mamy trwały zasad, bo zasady rynkowe dobry rynek jest absolutnie kluczowym z punktu widzenia rozwoju energetyki tej, która ma prowadzić do do elektro, prosu maryzmu, a i pamiętajmy muszą to być trwałe zasady, bo jeżeli będą to chwilowe, a dzisiaj.
Ustawowe, panie profesorze, czyli ustaw bez zmiany, no, które przynajmniej.
Ustawowe zmiany, ale Panie Ministrze, co mi dają ustawowe zmiany, jeżeli u nas ustawy się zmienia w takim trybie? Jak to obserwujemy tak żadna ustawa nie jest święta. No tutaj dla bezpieczeństwa inwestorów dla dobra kraju, potrzebne są rozwiązania regulacje ustawowe, które będą stabilnie działać przez 3 dekady. To jest kluczowa kluczowa sprawa jakość regulacji prawnych staje się czynnikiem nr 1 inaczej inwestujemy w chaosie w chaosie nie ma pozytywnych wyników i nas to dotyka. To jest największy problem właśnie. Dlatego ja mówię, że z liczb jestem zadowolony, a z Faktu, że inwestycje obecne nie są konfrontowane z modelem rozwojowym, który prowadzi do efektów w postaci neutralności klimatycznej w 2050 i do elektroprosumerryzmu, o czym mówiliśmy. Jestem nie zadowola.
Panie profesorze, chcielibyśmy spytać o drugie zagadnienie, bo czas nieubłaganie płynie rozmowa jest ciekawa, ale o model transformacji i to jest ja się z tym spotykamy nad redaktor podorska też się z tym spotyka, że ludzie zajmujący się też tematem i działaczy i dziennikarzy ilitycy nie wierzą. Tak na dobrą sprawę, że da się zamknąć transformację w 100% opartą na OZE, czyli na naszym elektropo sumeryzmem. Prawda naszym, bo ja w tą ideę, jakby tutaj wierze i wspieram ją, ale również w to nie wierzą i dlatego jest taka popularność pewnego tzw stabilnego źródła i takim stabilnym źródłem ma być, a to to ja ostatnio od 1 dziennikarki, która jest w branży, to usłyszałem ona tak w to wierzy, że Atom tu jest niezbędny, bo on OZE właściwie jest taki niestabilny i trwa taka swoista licytacja. Teraz duży atąm 3 elektrowni jądrowe na Wybrzeżu bałtyków w potnowie w Bełchatowie, mały, a to prezes Bajtek wymienia 76 miejsc w Polsce. Ten mały to wcale nie taki mały to są te reaktory nawet do 300 MW, czyli to, czyli to można powiedzieć 1/4 takiego dużego też KGHM i prywatnie biznesmeni. I pytanie do pana jak pan ocenia ten wyścig poatąm? To jest jedno, a drugie czy jest alternatywa bilansowania OZE, bo tu mówimy o pewnym bilansowaniu, taka elektroposumencka, która byłaby pewna i stabilna. I proszę o oni opowiedzieć może stosować przekonać ludzi, że niekoniecznie prawda ten Atom musi być takim stabilizatorem, a nawet być może jest czymś, co ma nie wiem. No słuchamy pana, jaki jest pana stosunek?
Znaczy, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, no to tutaj jest to problem, nie tylko dzisiejszego dnia. Tak to jest problem od w gruncie rzeczy sześćdziesiątego piątego roku ubiegłego stulecia, kiedy w Polsce po raz pierwszy rozpoczęliśmy studia lokalizacyjne nad za energetyki i jądrowej. No i wiemy, jak to jak to wygląda, a to, że dzisiaj wraca się ciągle do tego tematu, no ja twierdzę że to to, jest takie bardzo sprytne bardzo konsekwentne wykorzystanie przez zestablishment przez Sojusz polityczno korpracyjny tej niezdolności społeczeństwa do i elitego do przejścia. W tryb myślenia przełomowego technologie jądrowe są technologiami, które absolutnie nie można zakwalifikować jako technologie na dzisiejszy czas, przecież to są przestarzałe technologie. Dzisiaj mamy rewolucję technologiczną i to w dobrach inwestycyjnych dla energetyki widać tę rewolucję, prawie tak jak w wypadku rewolucji cyfrowej było, więc tutaj nie ma nie ma wątpliwości, że energetyka jądrowa nie jest rozwiązaniem. Ja ciągle podkreślam, że energetyka jądrowa jest niekompatybilna z nowymi tenologiami z nowymi względem nowych technologii energetycznych, to znaczy tych właśnie z źródeł źródeł OZE, ale przecież cała i inteligentna infrastruktura tutaj z infrastruktura do wytworzenia efektywnych rynków energii, energetyka jądrowa w ogóle nie pasuje do współczesnych warunków. I tutaj ta nieracjonalność energetyki może być rozpatrywana z bardzo różnych punktów widzenia, bo absolutnie jest nieracjonalna pod względem energetycznym. No wydajność energetyki i jądrowej w świetle fundamentalnych podstaw fizycznych jest niezwykle niska względem wydajności źródeł energii elektrycznych ze źródeł OZE. Ja wielokrotnie z prezentowałem wyniki, które pokazują, że dla Polski z wydajność elektroprosumeryzmu, czyli tego, co jest co bazuje na źródłach odnawialnych, jest jedenastokrotnie większa niż energetyki jądrowej z tej energii ze źródeł jądrowych. No tutaj jest problem sprawności globalnej elektrowni jądrowej, która jak wiemy, jest niezwykle niska, bo to jest granica krańca 23% w tej chwili to jest nieracjonalność energetyczna jest nieracjonalność ekonomiczna, czyli gospodarcza i to absolutnie jest nieracjonalność społeczna. I ja tego się najbardziej obawiam, że dzisiaj uruchomienie inwestycji wielką energetykę jądrową to jest prosta droga do zmiany systemu do zmiany porządku ustrojowego w porządku ustrojowego samej energetyki i porządku ustrojowego w ogóle państwa, bo siła energetyki jest tak duża, że ona wpływa na porządek ustrojowy państwa. Proszę zwrócić uwagę, mamy do czynienia z ogromnymi inwestycjami. Tutaj wygląda na to, że rząd chce być inwestorem, że państwo chce być inwestorem, to już nawet nie ma tego złagodzenia, że kapitał prywatny musi tu wejść rząd państwu nie gwarantuje nie daje gwarancji, czyli na ryzyko kapitału kapitału prywatnego. Oczywiście, kapitał prywatny wtedy nie podejmie tego tego zadania, jeżeli natomiast państwo podejmuje to zadania, to zadanie toliśmy się z tym, że następuje zmiana porządku ustrojowego, następuje centralizacja, następuje wyłączenie aktywności społecznej, oddolnej ta społeczność, jakby zgodzi się na utratę wolności, zgodzi się na to, co państwo oferuje. To jest piekielnie niebezpieczne w obecnej sytuacji geopolitycznej, bo trzeba patrzeć na to właśnie w taki sposób dzisiaj w perspektywie w perspektywie geopolitycznego.
Ale panie profesorze, patrząc się z punktu takiego ogólnego odczucia i klimatu tego rozumianego niedosłownie dla energetyki atomowej. No to chyba zdaje pan sobie sprawę, że pana głos i głosy do pana głosu podobne stają się coraz mniej słyszalne. Natomiast w ten rok spowodował i niepewność, a społeczeństwa co do tego, skąd dla nas energia dla Polski spowodował to, że niesamowicie wzrosło poparcie dla energetyki jądrowej. Tym samym tym się podpierają ci, którzy decydują i zdaje się, że klamka już zapadła.
Pani banaria, mówiłem przed chwilą właśnie, że Sojusz korppooracji polityczno korporraacyjnej zręcznie wykorzystuje ta niezdoolność społeczną do przejścia w ten tryb innowacji przełomowej tryb myślenia o tym, że są nowe warunki, nie tylko są są nowe warunki, ale są wręcz przykłady naokoło. No w szczególności w Europie, ale umówmy się również w Stanach Zjednoczonych, nie mówimy o tym, że bloki jądrowe te AP 1000, czyli te, które prawdopodobnie będą no ja mówię prawdopodobnie, bo ciągle my w mle no dyskutujemy o energetyce jądrowej. Te bloki, które będą będą u nas i tam inwestycje procesy inwestycyjne przeciągają się w nieskończone koszty rosną bardzo bardzo silnie też nie ma żadnych przesłanek, aby uznać, że w Polsce będzie będzie inaczej pod tym pod tym względem bardzo dobrze sobie zdaje, pani redaktor sprawę, że właśnie jest coraz mniej takich głosów. No jak ja w tej chwili prezentuje, ale ja nie mam wyjścia. Ja jestem jestem profesorem i moim obowiązkiem świętym obowiązkiem i jest naświetlać sprawy racjonalnie, gdybym się ciągle mylił. To bym się nie upierał przy tym, ale mijają lata i jakoś wychodzi, że nie jest tak, że ja nie mam nie mam racji, tylko, że do co z tego, że, że racja po mojej stronie ujawni się za wiele za wiele lat. Ja z obowiązku mówię to, co powinienem jako jako profesor rozumiejący istotę sytuacji.
Ja myślę, panie profesorze, że no cała ta, jakby chciałem podsumować już swoimi słowami, bo oczywiście też 7 zajmuje, jakby w zupełności się z panem zgadzam, ale że cała dyskusja i to przekonanie społeczeństwa opiera się na wielu mitach, właśnie mit taniości, energetyki mit jej właśnie takiej adekwatności odnawialnych źródeł energii. Wiemy, że jest właśnie wręcz przeciwnie, że one scentralizowane wielkie źródła nie pasują i szereg innych prawda mitów, które funkcjonują w społeczeństwie. No, jakby no tak jak tu Ewa Podolska zauważyła udało się, jakby przekonać jem przez wojnę, chociaż to jest dziwne, że zełłęcki prawda wyraźnie powiedział w pewnym momencie w jesienią, że oni chcą przechodzić z tego scentralizowanego modelu opartego energetyki atomowo, chcą przechodzić na rozroszony model energetyki odnawialnej. Prawda, czyli to czym my tu mówimy, więc to, jakby w Polsce ta ta deklaracja zelękiego przeszła trochę niezawodzi zauważona, no jesteśmy strasznie zakochani w tym w tym, a tomię, ale ja myślę, że może, żeby słuchać pozytywnie też jednak to ta druga część, gdyby pan profesor wyjaśnił, jak właściwie możemy spowodować przez bilansowanie. To bilansowanie OZE, żeby to była również pewna i stabilna energetyka albo jeszcze bardziej niż niż niż korporacyjna wielka energetyka jądrowa, która jest obarczona teżczną niepewności co do daty wybudowania i ich dokładnie tego, co pan to zapowiedział no na koniec koszty rosną. W wypadku tych elektrowni, które były wybudowane w Finlandii, czyli we Francji czterokrotnie i czas oddania rośnie też trzykrotnie, więc dokładnie można się spodziewać, że w Polsce mogły być podobnie, czyli przechodzimy do elektropozy pozytywnego rozwiązania.
No pozytywnym rozwiązaniem jest właśnie ta jedyność energii elektrycznej i zróżnicowaniek albo inaczej wykorzystanie tak będzie może najlepiej wykorzystanie całej palety dostępnych już komercyjnie technologii rynkowych całej palety dostępnych komercyjnie.
Technologii np. przykładowo, żeby słucha, żeby słuchacze przykładowo, panie profesorze, żeby słucha wiedzieli.
Już przechodzi tak do mi dla Polski, w której się jawi, które ma bardzo wysoką wysokie prawdopodobieństwo realizacji, a pamiętajmy, że ponadto mamy dekady na to, żeby pokonywać trudności, jeżeli one w trakcie elektroprosumeryzacji będą występować. No, więc mamy to to najtrudniejsze. Ja tak to nazywam enigmatycznie źródło źródło. Pv mówię najtrudniejsze, dlatego ono ma najkrótszy czas użytkowania, mocy zainstalowane i tak, bo około 1000 godzin tylko w ciągu roku. I tu jest problem. Faktycznie no tej z tym, że ja nie nazywam tego tego problemu, że to jest źródło niestabilne, tylko mówię, że to jest źródło z wymuszoną produkcją z wymuszoną pogodowo produkcją. I jak mantrę znowu powtarzam, że mimo wszystko pogodę można znacznie skuteczj efektywniej prognozować i z zachowania polityków. W związku z tym przystosujmy się do właściwości rzeczywistych źródeł fotowoltaicznych, uwzględniając te właściwości, dołożymy drugi wielki segment źródeł o wymuszonej produkcji pogodowo, to znaczy wiatraki lądowe. Tak dołóżmy do tego wiatraki morskie, które mają inne właściwości niż wiatraki lądowe. To już ja wielokrotnie pokazywałem dokładnie, jak te bilanse się układają i to, jak profile profile, nawet pięciominutowe, jak wyglądają. Pamiętajmy, że produkcja z elektrowni morskich, jakby rozmija się nie nieco w czasie z produkcją elektrowni lądowych, a zatem kombinacja tych 2 technologii zapewnia większą przewidywalność większą większą efektywność. To są te 3 główne technologie o wymuszeniu pogodowym produkcji do tego, dodajmy, mikro elektrownie biogazowe te najmniejsze służące do elektryfikacji sołectw, których mamy w Polsce 40 000, jeżeli sołectwa zelektryfikujemy za pomocą właśnie fotowoltaiki i tych mikro źródeł mikro źródeł biogazowych. No to mamy 20% z rynku po pokryte już możemy te sołectwa wręcz autonomizować względem systemu elektroenergetycznego. To jest rozwiązanie. I czy to jest duże pewność osiągnięcia wyników trzeba się za to zabrać, ale mamy dalej elektrownie biogazowe klasy 1 megawad. To wynika z warunków technologicznych z warunków dotyczących no substratów zasilających te elektrownie i tutaj mamy potencjał jeden z najwyższych w Europie, jeśli chodzi o substtraty do elektrowni biogazowych, klasy 1 1 MW klasa 1 megawat. To to to jest klasa dla gmin wiejskich absolutnie dla gmin wiejsko miejskich i ta technologia jako technologia jako źródła regulacyjno bilansujące absolutnie jest wystarczająca, czyli to dla jednostek samorządu terytorialnego do miast o liczbie mieszkańców poniżej i 50 000 mamy źródła, regulacyjno bilansujące natychmiast one są technologicznie opanowane, one ekonomicznie są uzasadnione, one są na miarę kompetencji właśnie w tych miejscach, gdzie mają być stosowane, a przejdźmy do trudniejszych segmentów odbiorców, mianowicie do dużych miast do metropolii do metropolii no metropolię mamy od północy Trójmiasto, idąc Warszawa, Łódź śląsky aglomeracja górnośląsko zagłębiowska na wschód jest aglomeracja Krakowska na zachód jest aglomeracja wrocławska. No po drodze jeszcze są takie odnogi, jak jak Poznań tak i Szczecin też się zalicza tutaj do tej klasy jednostek samorządu terytorialnego, jak tam sobie poradzić. Proszę państwa, mamy właśnie te wiatraki morskie farmy wiatrowe morskie i możemy zmaganą energię tam wyprodukować i pamiętać musimy, że mamy połączenia transgraniczne. Dzisiaj bardzo silne na granicy z Niemcami, czyli poprzez 2 połączenia transgraniczne z Niemcami, mamy dostęp do rynku Europejskiego do tego Zachodniego rynku Europejskiego, gdzie transformacja się dokonuje, gdzie się wykorzystuje istniejące zasoby istniejące technologie, wykorzystuje się, a nie kontestuje. I nie opóźnia się zastosowania, ale na przekroju południowym mamy Republikę czeską mamy Słowację, przecież tam mamy szereg połączeń transgranicznych transgranicznych i wymiana transgraniczna do wysokości 20% całego zapotrzebowania krajowego absolutnie zabezpiecza te najbardziej krytyczne potrzeby z korytarza infrastrukturalno urbanistycznego. Jak to nazywam typu Kotwica tego z północy na południe i z odnogą na wschód z odnogą na zachód, a do tego pamiętajmy jeszcze mamy źródła z substratami w gospodarce Gos, czyli gospodarka obiegu zamkniętego. No sprawa odpadów i przejść tutaj jest dosyć duży potencjał. Ja oceniam na około 5% w bilansie krajowym duży potencjał dla możliwość budowy i źródeł regulacyjno bilansujących dalej. Mamy dzisiaj już prawie 2000 nagawatów w elektrowniach szczytowo pompowych, które przecież pozostaną te 2000 MW w elektrowniach szczytowo pompowych. To jest ogromny potencjał regulacyjno bilansujących dzisiaj nie w pełni wykorzystane. Czy to jest delikatnie powiedziane, bo bardzo bardzo mało wykorzystane, a są takie elektrownie szczytowo pompowe, które w ogóle nie są wykorzystywane i w tej sytuacji. Zresztą no mamy program, są już ustawy tak budowy nowych elektroni szczytowo, pompowy i jeszcze, proszę państwa 1 sprawa niezwykle ważna, mianowicie użytkowanie energii, użytkowanie energii elektrycznej, dlaczego ja tak mocno akcentuje ten moni elektryczny, dlatego, bo energia elektryczna jest najbardziej podatna na zarządzanie na zarządzanie popytem, na zarządzanie pod popytem. Mamy przemysł 40 mówi o przemyśle 40, ale pamiętajmy, że przemysł 40 to jest w gruncie rzeczy właśnie rewolucja przemysłowa, 4, bo dotychczas mieliśmy 3 rewolucje przemysłowe w tej chwili, jeżeli się mówi o czwartej rewolucji przemysłowej, to to jest przemysł 40 to, jeżeli przemysł 40 to. Pamiętajmy, że tam są ogromne ogromne możliwości zarządzania popytem produkowali możliwości produkowania wtedy, kiedy jest dostępna energia składowania produktów na placach w magazynach i wykorzystywania ich wtedy na rynku, kiedy są potrzebne tak, czyli produkcja wtedy, kiedy jest energia. Nie musimy się odzwyczaić od tego, co dzisiaj robimy, ale zresztą to nie my będziemy się odzwyczajać, to, że to maszyny za nas to zrobię, bo taki jest przemysł 4.
0, gdy słucham mediów, gdy czytam różne teksty, żebyśmy jakoś w ubiegłym roku, jakby przestali mówić o tym potencjale, który tkwi biogazowniach i w mikrobiogazowniach, topos jeszcze tego, co pan powiedział, przypominam państwu, że naszymi gośćmi w tym programie są pan prof. Jan Popczyk, analityki ekspert w dziedzinie energetyki rozpproszony i transformacji energj, a także Radosław Gawlik Stowarzyszenie Eko Unia nasz czas biegnie nieubłaganie. I tę ostatnią część audycji chciałam poświęcić siecią. Otóż to, co wie zwykły człowiek, to jest to, że mamy przestarzałe sieci. I związku mamy tutaj niesamowite zaległości, jeśli chodzi o inwestowanie w nie i to jest poważny problem. Tu się pojawiło to w tym moim pytaniu, dlaczego ktoś sobie inwestuje w ktoś inwestuje fotowoltaika, potem stosowny koncert, bo mówi pana nie przyłączymy panie profesorze sieci.
Dla sieci jeszcze to to osobny osobny rozdział na linię bardzo mocno.
Ale ostatni rząd właśnie stwierdził, że wyda, że jest taka potrzeba i że wyda 400 000 000 000 na rozwój sieci.
No nie 400 000 000 000 to ja takiej liczby nie widziałem, nawet w przestrzeni medialnej od 400 000 000 000 mówię w wypadku energetyki jądrowej, bo zapewne realizacja pewnego programu tej energetyki nie będzie mniej kosztować. Będzie pewnie więcej kosztować. Natomiast jeśli chodzi o śmieci, że te nakłady są mniejsze, natomiast jest inna inna rzecz, że jeżeli dzisiaj jest bardzo dużo już odmów operatorów dystrybucyjnych, uzasadnianych brakiem zdolności przyłączeniowych do sieci. Czy to po prostu oznacza, to tylko, tyle, że starymi metodami starymi metodami nie można przyłączyć już do sieci. Wiele więcej, a w każdym razie no tak dynamicznie rosnącego segmentu źródeł fotowoltaicznych. Mówiliśmy o tym przez fanci są audycje, ale też źródeł źródeł wiatrowych, no trzeba zmienić podejście, bo wykorzystanie sieci rozdzielczych to są sieci niskiego napięcia i sieci średniego napięcia w Polsce one zawsze pracowały jako jednostronnie zasilane z tego tytułu wykorzystanie tych sieci. Jest bardzo bardzo niskie. Natomiast natomiast są pewne fragmenty sieci, które są na granicach właśnie zdolności przyłączeniowych. Ja wolę operować tutaj obciążalnościami, prądowymi, bo te są najbardziej adekwatne dla scharakteryzowania tutaj problemu, a więc, jeżeli teraz masowo instalujemy źródła, przyłączamy je do sieci rozdzielczych, to mniej więcej równo przyłączamy na całych długościach linii, a zatem co trzeba zrobić, Ano trzeba wprowadzić pewne urządzenia, które będą ograniczać przepływ energii w stronę sieci, wtedy, kiedy sieci występuje przeciążenia, ale musi to być rynek. Ec tzw. rynek czasu rzeczywistego. Co to oznacza to jeszcze dalej, by trzeba rozwijać ten wątek, ale ten rynek musi być kompletnie odmienione w stosunku do tego, co dzisiaj mamy i cała infrastruktura inteligentna, o której tak mówimy, która miliony razy odmieniamy umożliwia tylko nie propagandowo. Musimy podchodzić do infrastruktury i inteligentnej, tylko musimy podchodzić realnie poprzez fizyczne realizację terminali dostępowych prosumenci właśnie mają za zadanie zdobyć kompetencje w zakresie takich terminali dostępowych. To nie będzie trudne, jeżeliby tylko było rozwiązanie prawne dotyczące tej sprawy, prawda, bo znajdą się przedsiębiorcy, którzy wytworzą te terminale dostępowe. I wtedy przechodzimy w obszar zarządzania, wykorzystaniem zdolności przyłączeniowy sieci w trybie rzeczywistym. Tu jest ogromny ogromny potencjał, to trzeba trzeba zrobić w sieciach niskiego napięcia w sieciach średniego napięcia w sieciach 110 km. Jeśli chodzi o sieci 110 najwyższych napit, to, jeżeli byśmy mieli program transformacji energetycznej do 2030 roku, jeśli mielibyśmy mapę wyłączeń bloków wielkich węglowych. To już dzisiaj trzeba przystąpić do redukcji połączeń sieci sieci przesyłowych do redukcji nie do rozbudowy, tylko do redukcji, a w pewnych kanałach w pewnych kanałach tylko dostosować sieci wzmocnić, ale to wzmocnienie jest właśnie potrzebne, tak jak już tu wspominałem w tym korytarzu infrastrukturalno urbanistycznym, natomiast na pozostałych częściach kraju potrzebna jest sieć 110 km na dominującej części kraju potrzebna jest sieć 110 km. I na tym poziomie tej sieci 110 km jest możliwa. Ja ja to nazywam autonomizacja lokalnych systemów elektroenergetycznych, lokalnych systemów elektroenergetycznych, względem systemu keze wspominają tu o połączeniach transgranicznych te połączenia transgraniczne właśnie działają na poziomie sieci, najwyższych napić u nas w Polsce 220 400 kilowotów czy głównie w tej chwili 400 400 kilowotów. I tutaj, owszem, połączenia są są ważne sieć przesyłowa jest ważna, a na głównej części tej magistrali tego korytarza, to znaczy od Trójmiasta do aglomeracji górnośląsko zagłębiowskiej, trzeba nawet wprowadzić pewne nowe technologie sieciowe, nowe technologie zwiększające przepustowość tych sieci.
Nasz program niestety się już kończy bardzo krótkie podsumowanie. Proszę pana Radosława Gawlika.
No, ja właśnie usłyszałem tu w ciągu paru minut program dla dla sieci, które, które pan profesor przedstawiły nam czy taki program dopytam, jest gdzieś spisany, bo właśnie no pese powinno mieć tego rodzaju program, który byłby, jakby krytycznie oceniony i żebyśmy wszyscy wiedzieli, bo ja mam wrażenie, że wszyscy hasłowo coś rzucają pan właśnie po raz pierwszy scharakteryzował, na czym to mogłoby polegać? Czy nie powinno powstać coś takiego właśnie jak taki taki program jako podsumowanie naszej rozmowy?
Ja mam całą listę praw, ukształtować całkowicie nowy rynek energii elektrycznej. To jest pierwsza sprawa zrestrukturyzować rynek techniczny musi musimy odbyć dyskusję, co to jest rynek techniczny wdrożyć zasady zw skz, czyli zasadę współu użytkowania zasobów KZ zasobów, czyli zasobów sieciowej, ISI regulacyjno bilansujących, przeprowadzić komunalizację sieci niskiego napięcia. Jak jak najszybciej, ale też nie jutro tylko w ciągu kilku lat wreszcie przeprowadzić drugą ustrojową reformę elektroenergetyki drugą ustrojową reformę elektroenergetyki. Co trzeba zrobić w tym celu opracować białą księgę rząd musi to zrobić państwu, to musi zrobić skierować do społeczeństwa skierować do społeczeństwa. I tutaj próbować uzyskać pewną umowę, to znaczy nadać temu status umowy społecznej, tak, żeby skoncentrować całe społeczeństwo wokół realizacji tej przebudowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Ja dziękuję też, wychodzimy zawsze pozytywnie z programem z takiej.
Ulicy. Proszę państwa, naszymi gośćmi był po prof. Popczyk elektroenergety, wieloletniej wykładowca, a politeniki Śląskiej były prezes Polski sieci energetycznych, analityki ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energj oraz Radosław gawli ze stowarzyszenia ekołnia. Bardzo serdecznie panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że program ten realizuje Jacek Kozłowski. Wydaje Szczepan mazierek, a ja państwa zapraszam na następne 2 godziny, spędzę je razem z państwa i moim gośćmi do właśnie do północy dziękuję. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA