REKLAMA

L. Kotecki: "Nie jest rolą banku centralnego recenzowanie programów wyborczych partii politycznych"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-05-29 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Ekonomia kapitał gospodarka i jest dziewiąta 5 to jest magazyn kg Maciej Głogowski. Dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki, członek rady polityki pieniężnej. Dzień dobry dzień dobry dziękuję za zaproszenie przede wszystkim jeden z członków rady polityki pieniężnej, zaczerpnął chyba z sufitu pseudo wyliczenie, że podniesienie świadczenia wychowawczego rodzina 500 plus z 500 do 800 zł podniesienie inflację o2 punktu procentowej. To chyba u panów w taki sposób napisał prezes sklepiński.
Oczywiście tego nie wiem, ale domyślam się, że bardzo możliwe, że to jest, że to jest o mojej opinii, co bym powiedział bardziej niż o mnie o mojej opinii dotyczącej tego, że jednak tego rodzaju działania jak waloryzzacja świadczenia wychowawczego musi mieć proinflacyjne efekt. I ja bym trochę odwrócił to tą tą opinię, to znaczy pokazanie tego efektu na poziomie 0,1 punkt popracowali Toński czy dla niego kontakt prezes Narodowego Banku Polskiego nie kto inny prezes Narodowego Banku Polskiego pokazał, że to, że to będzie taki właśnie efekt. To jest chyba w takim razie wyliczenie z podłogi z podłogi. No, jeżeli tam to jest z sufitu, to jest z no, bo to jest tak niewiarygodne tak niska tylko na skutek, że no właściwie nie znalazłem żadnego ekonomisty, który by powiedział, że się zgadza z taką.
Mobilną. Tylko ja odniosłem wrażenia, proszę poprawić, mniej jeśli się mylę, że pan prezes Glapiński poparł swoją wypowiedź i prezentowaną analizę ekonomistami Narodowego Banku Polskiego.
No pan, jak gdyby ale swoją prognozę no.
Oczywiście, no tak, no ale to nie bardzo wiem, jakby co z tego ma wynikać. No.
Z tego miałoby wynikać to.
Że tam dzisiaj są jakimiś lepszymi ekonomistami, niż członkowie rady polityki pieniężnej.
A nie tylko, że to byłby dodatkowo problem, jeśli jest tak.
Że się angażuje. No pracowników Narodowego Banku Polskiego i to nazwijmy wprost w kampanię wyborczą.
No i jeżeli tak jak pan mówi stafan BPA przedstawia wyliczenia, które są z podłogi.
No, ja nie wiem, oczywiście nie mam nie mam żadnej wiedzy na temat tego, kto jest autorem takiego rodzaju skutku inflacyjnego. W związku z tym nie będę tutaj kierował, jakby podejrzeń w żadną stronę. No tak czy inaczej no prezentował to, czy podpisał się potem prezes Narodowego Banku Polskiego, czy szef narod, szef rady polityki pieniężnej. No i to wydaje mi się, że to jest no po prostu głęboko niewłaściwe w sytuacji, kiedy inflacja jest na poziomie 15% bagatelizowanie tego rodzaju zagrożeń. Jest po prostu niewłaściwe.
Przypomnę ta odpowiedź pana prof. Glapińskiego została upubliczniona kilka dni temu podobno do pana prezesa Glapińskiego dotarły pytania o ocenę propozycji gospodarczych PiS i Platformy Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej. Prezes Glapińskiego opublikował taką opinię i tak jak mówiłem, powołuje się w niej na wyliczenia jednak ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Czy pana nie dziwi przy okazji, to, że część tych rzeczy, która została liczona nie jest jeszcze oprócz haseł zgłoszonych, nie jest jeszcze spisana w projektu ustaw, więc ogóle bardzo trudno oszacować skutki, a jednak ekonomiści NBP tolecenie prezesa tu.
Zrobili to trochę nowa praktyka, to znaczy oczywiście znowu to nie jest rolą banku centralnego, jak recenzowanie programów wyborczych partii politycznych, to na pewno tego w żadnym regulaminie w żadnej ustawie czy w konstytucji jako mandat banku centralnego żadnego na całym świecie nie znajdziemy. To jest po pierwsze po drugie od jakiegoś czasu też jest tak, że Narodowy Bank Polski zakłada w swoich projekcjach rzeczy, których nie ma. I teraz powiem, o co chodzi chodzi mi przede wszystkim o to tzw tarcze antyinflacyjną ona jest ona w ostatniej projekcji poprzedniej marcowej i listopadowej była założona do końca okresu projekcji, czyli do 2025 roku, podczas gdy zgodnie ze stanem prawnym. To jest trochę to, o czym pan mówi zgodnie ze stanem prawnym, to tarcza wygasa w tym roku i teraz zakładanie, że ona, że ona będzie też obowiązywać następnych 23 latach jest po prostu niewłaściwe i nie powinno być przyjmowane jako.
Założenie. To jeszcze kilka pytań z tym związanych, zanim przejdziemy do kolejnych wątków. Panie doktorze, czy pan oczekuje teraz, że prezes Narodowego Banku Polskiego zaangażuje ekonomistów NBP do oceny programów wyborczych i propozycji politycznych innych partii myśmy zapytali o to chyba jeszcze tej.
Odpowiedzi. To to byłaby logiczna konsekwencja tego, co się wydarzyło, znaczy, jeżeli się prezentuje ocenę.
Czyli chce pan, żeby bank się zaangażował?
Ja oczywiście bardzo nie chce, tak jak powiedziałem, to jest to to poza mandatem. To jest poza mandatem banku centralnego, w szczególności Narodowego Banku Polskiego.
A jak już pan usłyszał, czy przeczytał i wspólnie tu zgodziliśmy się, że chyba jest to do pana te z sufitu pseudo wyliczenie, to jak pan sobie teraz wyobraża? Posiedzenia rady polityki pieniężnej? Jak będziecie dyskutować pan?
No tak samo, jak do tej pory, to się niewiele zmieni. No każdy z nas ma jakąś swoją opinię swoją wizję tego, co się dzieje w gospodarce swoją diagnozę tej sytuacji, która się dzieje w gospodarce i tego, co się będzie działo w tej gospodarce, bo to jest nawet ważniejsze niż to, co teraz jest tak znaczy, bo my swoimi decyzjami wpływamy na inflację za 46 kwartałów. Tak tak tak najbardziej tak w największym stopniu i teraz oczywiście jest tak, że to widać z wniosków i z no poprzednich tych, które są ujawnione wniosków o podwyżki obniżki stóp procentowych, że rzeczywiście się tu różnimy co do co do tej diagnozy, to znaczy część członków uważa, że właściwie inflacja już, że już walka z inflacją jest wygrana. Nie należy nic robić, no, a część uważa, że to jest daleko jeszcze niewystarczającej, że trzeba jeszcze jednak tą polityką pieniężną trochę próbować wpływać na procesy inflacyjne, a w szczególności w sytuacji tutaj trochę się odniosę do różnego rodzaju wyliczeń, a w szczególności sytuacji, kiedy mamy sytuację, kiedy mamy rozróżnienie polityki budżetowej. No im bardziej ona jest luźna tym, my powinniśmy bardziej reagować restrykcyjnie na to, że po to, żeby osiągnąć cel inflacyjny.
Ostatnio pytanie, czy pana to stwierdzenie, że zaczerpnął pan z sufitu pseudowliczenia obraziło?
Nie, dlatego że ja wiem, z czego one, skąd się wzięły te to moje szacunki. Ja uważam, że inflacja miał mogłaby przy dobrze prowadzonej polityce budżet makroekonomicznej, generalnie mogłaby w styczniu wynieść około 6% do przyszłego zeszłego roku. No tymczasem wydaje mi się, że to coraz bardziej spraw nieprawdopodobne, a coraz bardziej prawdopodobne, że będzie to 8 10% pan.
Ludwik kotacki, członek rady polityki pieniężnej, jest gościem magazynu kg. Czy członkowie rady mają możliwość by oczekiwać od NBP i prezesa MBP informacji o kosztach kampanii propagandowej prowadzonej przez bank? Mam na myśli baner na budynku samochody. No widziałem zdjęcia w mediach społecznościowych. Rozumiem, że te samochody pojawiły się w Warszawie reklamujące przekaz Narodowego Banku Polskiego czy prezesa o tym, kto jest w innej inflacji, aż wreszcie płatne reklamy w mediach społecznościowych informujące, że anality cyrynkowi spodziewają się obniżki stuprocentowych w tym roku. Czy państwo macie pan jako członek rady możliwość choćby zapytania czy oczekiwania informacji od prezesa? Ile to kosztuje?
Oczywiście, zapytamy o to, jak na pewno któryś z nas zapyta. Mówię o członkach rady, natomiast nie wydaje mi się, że dostaniemy odpowiedź, znaczy odpowiedź będzie taka, że to jest w kompetencjach zarządu Narodowego Banku Polskiego i rada właściwie jest tutaj nie ma żadnych rzędego mandatu, nawet, żeby pytać nie tylko, żeby dostać odpowiedź.
Znaczy pana zdaniem prezesa narusza swój mandat, publikując te banery, wysyłając samochody na miasto i mówiąc, że i, broniąc i banku i rządu, bo przecież tam jest ten tekst, że kto twierdzi inaczej ten, że to bank albo rząd odpowiada za inflację. Ten upraw narację kramla rządu też trochę broni, jakby to było jego kompetencją.
No tak, no to właśnie tutaj to panu nie wyjął z ustne, czy tutaj się prezes glepniński stawia w roli rzecznika rządu, tak znaczy, to na pewno już jest wyjście poza mandat, bo to nie jest rola prezesa banku centralnego, bycie rzecznikiem rządu. Natomiast, jeżeli chodzi o te inne czy różnego rodzaju działania, o których pan wspomniał, tutaj mogę się opierać na opinii prezesa Belki poprzedniego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który wprost powiedział, że większość tych działań, który są realizowany w tej chwili przez przez prezesa jest poza mandatem.
To powiedział w to w środę w poranku rzeczywiście prowadziłem ten wywiad, pamiętam tak powiedzą, że to jest poza mandatem. Czy pana zdaniem niektórzy członkowie rady szykują nas opinię publiczną na obniżkę stuprocentowych jeszcze w tym roku?
No, więc tutaj ja bym powiedział tak, że te opinie one się my się różnimy i to bardzo dobrze, znaczy nas system dziesięcioro 999 osób wybranych przez rozpraw plus prezes i oczywiście się różnimy co do tak jak powiedziałem. Co do tego, co co jest właściwe, więc nam mi może. Ja muszę czy mogę mówić w swoim imieniu, mi się wydaje, że na tego miejsca?
Na.
Obniżkę na obniżkę nie będzie i teraz bardzo uzasadnię w tym roku w tym roku boję się, że może być tak samo podobnie w przyszłym, ale teraz powiem, dlaczego odniosę się znowu do projekcji. Nie prognoz projekcji Narodowego Banku Polskiego tak w marcu opublikowano tą projekcję i zgodnie z nią przy niezmienionych stopach procentowych, czyli nie ani nie podwyższonych ani nieobniżonych inflację nie dochodzi do celu do końca 2025 roku, czyli, jeżeli byśmy chcieli teraz obniżać stopy procentowe. To ona by jeszcze bardziej nie dochodziła do celu. No w związku z tym nie wydaje mi się, że jest miejsce na taki ruch, szczególnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
No ale choćby niektóre wypowiedzi czy nawet ta publikacja w mediach społecznościowych wykupiona przez Narodowy Bank Polski reklamy ankiety obserwatora finansowego wśród analityków, którzy twierdzą, że taka obniżka może mieć miejsce. No po coś bank to robi tak jakby chciał nas przekonać do tego, że to już nadchodzi.
No to trzeba oczywiście spytać inicjatorów pomysłodawców tego rodzaju działań kampanii. No mi się wydaje, że niestety znaczy z ciężkim sercem, to bowiem, ale niestety tutaj bank centralny narodowych bank Polski się próbuje zaangażować w tą kampanię wyborczą.
Po stronie Prawa i.
Sprawiedliwości. No po stronie ewidentnie po 1 ze stron.
No czy pana zdaniem można postawić tezę, że w razie przegranej w tegorocznych wyborach obecnie rządzącej formacji większość w radzie skłonna do obniżki stóp tę skłonność straci?
To jest bardzo już, jakby spekulacyjny przy przynajmniej i wydaje mi się, że ja nie jestem w stanie odpowiedzi na takie pytanie. Ono się pojawia niestety w przestrzeni publicznej i to już jest za dużo bym powiedział.
Czy sądzi pan, że przepraszam bardzo jak głos redaktorowi zawiedzie, to nie wiem, jak tą edycję można poprowadzić, więc ostatnie pytanie, co pan sądził dość silnym umocnieniu złota w ostatnim czasie?
Ono jest zaskakujące, ale bardzo dobre bardzo pozytywny znaczy ja się bardzo cieszę, że tak się stało. Nie jest to nieoczekiwane w takim sensie, że, że no tak te wszystkie informacje, które płynęły z gospodarki, nie wskazywałyby na to, że złoty może się tak mocno umocnić. Natomiast tutaj pomaga prawdopodobnie z 1 strony sytuacja zewnętrzna, czyli problemy w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony też w tym naszym spowolnieniu, bo przypomnę w pierwszym kwartale gospodarka była na poziomie. No mniej więcej zera, to znaczy rok do roku wzrost PKB był był zerowy. My zawsze mamy w takich sytuacjach nadwyżkę w naszym handlu.
Zagramy, zanim to jest rynkowa historia nie ma.
W tym ja niestety nie mam żadnych informacji, żeby, żeby twierdzić, że jest to nie rynkowe, chociaż rzeczywiście takie głosy także do mnie docierały.
Jaki będzie odczyt inflacji, jakiego pan się spodziewałem za mały w tym tygodniu?
No to będzie kogo koło 13% bardzo dziękuję. Pan Ludwik Kotecki. Życzę życzę życzę powrotu.
Głosu zaraz się.
Naprawię dziękuję. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA