REKLAMA

Czy prawo unijne zakłada możliwość odebrania państwu prezydencji?

Magazyn Europejski
Data emisji:
2023-05-29 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:17 min.
Udostępnij:

Przez ostatnie działania Węgier, które w ostatnim czasie uderzają mocno w Ukrainę i cały czas mają problemy z sądownictwem w Unii Europejskiej zaczęto się zastanawiać, czy dałoby się odebrać Węgrom zbliżającą się prezydencję. Pytamy o to prof. Roberta Grzeszczaka, z Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Dzień dobry, miniony wtorek przed gmachem komisji Europejskiej protestowali rolnicy z Polski i z kilku innych państw naszego regionu, których farmerzy ucierpieli na niekontrolowanym napływie produktów rolnych z Ukrainy. Jarosław Kalinowski, poseł do parlamentu Europejskiego, który spotkał się z protestującymi, mówił dla News 24, czego żądali protestujący?
Jeden z głównych postulatów takich na dziś natychmiast to jest rozszerzenie katalogu produktów, które powinny być objęte tymi nadzwyczajnymi działaniami oprócz zbóż. Ci rolnicy wczoraj domagali się, żeby do tego katalogu włączyć mięso drobiowe. Ja cukier i owoce również owoce miękkie, no bo naprawdę mamy kolejny problem, który się nawarstwie i naprawdę będzie dotyczył dziesiątek tysięcy naszych gospodarstwy i odbierał tak naprawdę możliwości egzystowania funkcjonowania myślenia o przyszłości przez te gospodarstwa.
A pytana o protest i reakcji komisji Europejskiej rzeczniczka do spraw rolnictwa miri an garsi aferder mówiła o dotychczasowej finansowej pomocy dla tych rolników i planach na.
Przyszłość? Co aź no? I.
H jak wiadomo mamy coś takiego jak rezerwa rolna, która wynosi 450 000 000 EUR rocznie. Już wykorzystaliśmy jej część w pakiecie, jaki został uruchomiony w marcu. Teraz zaproponowaliśmy dodatkowo 100 000 000 EUR w ramach drugiego pakietu, a także mniejsze kwoty dla kilku państw dotkniętych przez inne kłopoty na rynku rolnym, tak więc nadal mamy połowę całej puli do dyspozycji i jesteśmy gotowi z niej skorzystać na wypadek kolejnego kryzysu czy jakiejś trudnej sytuacji, ale na tym etapie nie potrafi antycypować. Jak ją wykorzystamy?
W liczby jest i tej chwały ludziz?
Mało to konkretne, ale szczere Unia ma określone w sumie niewielkie kwoty do dyspozycji rządy muszą robić wszystko by w ramach swoich kompetencji nie dopuszczać do kryzysów. Warto też zauważyć, że komisja Europejska zatwierdziła Polski program pomocy o wartości 1 000 000 000 EUR w celu wsparcia płynności finansowej producentów rolnych, czyli zgodziła się właśnie na pomoc państwa. Z pewnością rada Unii w czerwcu musi zająć się problemem systemowo, czyli pogodzić pomoc dla Ukrainy w postaci zwolnienia z seł z interesem unijnych farmer.
W minionym tygodniu w Brukseli rozmawiali też ministrowie spraw zagranicznych państw Unii tematów spotkania było mnóstwo ósmego pakietu sankcji wobec Iranu przez sytuację w rejonie Bałkanów zachodnich po Sudan somali i etiopie po spotkaniu dziennikarzy najbardziej interesował stan prac nad jedenastym pakietem sankcji wobec Rosji, szef unijnej dyplomacji. Jo Józef whel wyjaśnił dzie kazaował, gdy. Unknown speaker 4 Rozmawialiśmy o jedenastym pakiecie sankcji, nacisk obecnie kładziony jest na przypadki obchodzenia sankcji. Co niestety ma miejsca, musimy to przeciąć, ponieważ w przeciwnym razie sankcje nie będą spełniały swojej roli będą słabe.
Aby w weekend.
Czy ten rodzaj nacisku na Rosję coś daje? Czy na tyle sankcję osłabiają, że może dojść do zakończenia wojny do rozmów pokojowych wysoki komisarz mówił powiedzieć kawał. Unknown speaker 4 Dyskutowaliśmy o sytuacji na polu bitwy, ale także o tym jak zakończyć te wojna wszyscy chcą, żeby wojna się skończyła, jedynym, który wygląda na chętnego do jej kontynuowania. Jest Putin, nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraina i dlatego Unia popiera inicjatywę Ukraińców, inicjatywę prezydenta zełyńskiego w sprawie doprowadzenia do sprawiedliwego pokoju.
Chociaż piść negocjacje warunków takiego pokoju będą łatwiejszych do Ukrainy, odniesie sukces militarny, a do tego potrzebne jest przyspieszenie dostaw broni i amunicji na podwagi są tu opóźnienia po stronie niektórych państw członkowskich ponownie drodzebor, a jeszcze. Unknown speaker 4 Priorytet E, bo podkreśliłem, że każdy dzień nie zwłoki w naszych dostawach trzeba mierzyć ludzkim życiem. To nie jest kwestia pieniędzy. Chodzi o śmierć ludzi zabijanie lub okaleczanie żołnierzy. Wzywam wszystkich ministrów do przyspieszenia dostaw i udziału we wspólnym zakupu amunicji dla Ukrainy oraz do zakończenia prac nad kolejną transzą Europejskiego instrumentu na rzecz.
Pokoj.
Oli to wysoki komisarz kierował głównie pod adresem Węgier, które blokują zakończenie tych prac padło zresztą w tej sprawie na konferencji pytanie do jo Józefa boela, które brzmiało tak. Unknown speaker 4 I wariant ja rozumiem, że Węgry blokują porozumienie w sprawie kolejnej transzy z Europejskiego instrumentu na rzecz pokoju dla Ukrainy, bo chcą, aby Ukraina wycofała jedyną węgierską firmę, dokładnie chodzi o tep bank z tzwwanej listy sponsorów wojennych. Czy uważa pan, że to uzasadnione żądanie czy naprawdę Unia Europejska musi wywierać nacisk na ukraińskiej rząd w sprawie zwolnienia różnych firm z tej listy? Czy też powinna to być raczej kwestia dwustronna dla Węgier i Ukrainę. Unknown speaker 5 A panielatura i siłkł o handlu i re.
I szef unijnej dyplomacji odpowiedział wh. Tu. Unknown speaker 4 Musimy zrobić wszystko, aby kolejny pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy został zatwierdzony, jeżeli jedno państwo członkowskie robi trudności, przedyskutujmy to właśnie to zamierzamy zrobić, a moją rolą jest rozmowa ze wszystkimi, aby spróbować znaleźć rozwiązanie do tej pory. Byliśmy w stanie znaleźć rozwiązanie dla wszystkich dla każdej transzy wsparcia wojskowego. I jestem pewien, że będziemy w stanie nadal robić. To samo będzie to wymagało rozmów między nami gła, jak w sensie nam.
Jak przystało na dyplomatę, odpowiedź była wyjątkowo dyplomatyczna. Tymczasem jest faktem, że irytacja wobec działań rządu węgierskiego w wielu obszarach sięga zenitu w parlamencie europejskim grupa posłów przygotowała kolejną rezolucję w sprawie łamania praworządności i praw podstawowych na Węgrzech oraz w sprawie zamrożenia funduszy dla tego kraju, ale pojawił się też pomysł by odebrać Węgrom prezydencję w radzie Unii, która przypada na drugą połowę przyszłego roku. To mocne uderzenie, choć nie wiem, czy możliwe do przeprowadzenia pora na rozmowę w magazynie europejskiejm.
A gościem magazynu jest pan prof. Robert grzeszczek, wydział prawa i administracji, Uniwersytetu Warszawskiego członek tymur euro zespołu ekspertów w komisji Europejskiej. Dzień dobry. Unknown speaker 6 Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to jak tu wygląda sprawnego przynajmniej punktu widzenia, czy ci, którzy wymyślali unijne prawo zdawali sobie sprawę, że pojawi się taki kraj, jak Węgry Polska i być może trzeba będzie rozważyć odebranie im prezydencji? Unknown speaker 6 Czy rozważali może pytanie nawet, że Unia pisana jest na czas niepokoju wewnętrznego, bo ona przecież ma. I to robi zapewnić pokój wewnątrz między państwami no i rzeczywiście w jakiś sposób Unia jest przygotowana, chociaż wynika to bardziej z całokształtu rozwiązań niż celowanych na taką sytuację jest to możliwe, ale kontrowersyjne i na pewno będzie rodziło skutki polityczne. Te, które możemy już przewidzieć i tu, których przewidzieć jeszcze się nie da.
Pojawiły się już po tym, opublikowaniu projektu rezolucji, który mam być przedmiotem debaty i głosowania w parlamencie europejskim 1 czerwca. Pojawiły się takie 3 opcje jedna z nich to zabranie Węgrom no takich wrażliwych tematów z punktu widzenia praworządności w czasie ich prezydencji i żeby dalej zajmowały się nimi państwa, które są z Węgrami w tzw. trio prezydencji, a więc Hiszpania i Belgia można tak zrobić. Unknown speaker 6 Dotąd nie ma takiej nie było takiej praktyki, ale zarówno Polska jak i Węgry testują nowe sytuacje nowe procedury i są źródłem także nowych rozwiązań nowych procedur. Po analizie wydaje mi się, że jest to możliwe, to znaczy wyglądałoby to w ten sposób, że kolejność prezydencji to jest tzw prezydencja rotacyjna i może dla wprowadzenia. Powiem dla państwa słuchaczy, że prezydencja to jest przewodniczenie radzie, czyli ministrom, którzy przyjeżdżają do Brukseli i debatują głównie nad decyzjami politycznymi, ale przede wszystkim nad prawem, czyli te dyrektywy rozporządzenia decyzje, które są wydawane w Brukseli, one powstają w ten sposób, że to parlament z radą na wniosek komisji. I teraz ktoś tej radzie musi otwierać posiedzenie zamykać reprezentować ją na zewnątrz, czyli być tą twarzą ustami uszami tego gremialnego, no bo dwudziesto siedmioosobowego organu i tym kimś jest właśnie osoba z państwa prezydencji, czyli on przewodniczy większości składów rady nie wszystkim, ale prawie wszystkim on przewodniczy ta osoba taka z danego państwa, czyli w tym wypadku w 2025 tak roku to będzie osoba z czy czwartym przepraszam z węściem.
Tym druga połowa. Unknown speaker 6 Tak, tak druga połowa dwudziesty czwarte oczywiście, bo pierwsza połowa 20.05. to Polska no w każdym razie wszystkim tym grupom roboczym. Tam dziś podejmuje decyzję i teraz jak się ustala taką kolejność rada Europejska, a więc spotkanie na szczycie, to są szefowie rządów głowy państw podejmują decyzję w większości kwalifikowanej. To jest jedna z 2 sytuacji, gdzie traktat to przewiduje podejmują decyzje o prezydencji rotacyjnej i okresach i po prostu przydzielają. Tam są różne klucze, nie mamy teraz na to czasu, ale nie jest to dzieło przypadku, a przynajmniej nie kompletnego, że np. w trio jest Polska. Belgia przepraszam dania i Cypr Polska jest duża dania, mała są państwa o różnej różnym usytuowaniu w Unii, a degry z Belgią Hiszpanią. I teraz to trio od 2009 roku to jest no powiedzmy wprowadzone w praktykę przez trakta z jej złoty ma uzgadniać między sobą na 18 miesięcy główne problemy, którymi się będą zajmować, a co do szczegółów już się różnią między sobą i to są te sześciomiesięczne prezydencje są zimowe i letnie i teraz można dokonać takiego swoistego rozbioru prezydencji węgierskiej. Wymagałoby to jednak wydania decyzji przez radę Europejską, czyli po prostu prezydenci i premierzy będą musieli przynajmniej 14 zgodzić się na to, aby dokonać takiej zmiany w decyzji ustalającej, bo tę kolejność tych prezydencji wyznaczyła decyzja w 2009 roku do 2030 roku. Do tego dochodzi decyzja tzw wykonawcza, która po prostu uszczegóławia pewne kwestie wykonywania tej prezydencji i teraz na poziomie albo o decyzji głównej, jeżeli miałoby to być odebranie prezydencji Węgrom albo wykonawczej decyzji, gdyby szło o odebranie pewnych punktów, różne są możliwości, ale jest to do zrobienia.
No, tym bardziej że chociażby Brexit też wymusił. Prawda na takie tam zamieszanie w tym kalendarzu. No, więc teoretycznie można. Unknown speaker 6 Tak rzeczywiście wtedy tylko Brytyjczycy wiedzieli, że to się stanie, że Unia ich pozbawi prezydencji w trakcie procesu wychodzenia, więc sami zrezygnowali i w ich miejsce można powiedzieć, przesunięto państwa dołączyła Chorwacja, więc w efekcie tak Polska nie odczuła np. w planowanej prezydencji żadnej zmiany miało być i będzie 2025 miejmy nadzieję, że będzie.
Pomysłodawcy rezolucji. No i m.in. tego rozwiązania argumentują, że no trudno sobie wyobrazić sytuację, w której państwo, przeciwko któremu toczy się postępowanie z art siódmego, które no zbiera księgi przy okazji każdego raportu o praworządności komisji Europejskiej, a mamy już 3 właściwie takie raporty no właśnie przewodniczyło Unii Europejskiej i to w okresie tuż po czerwcowych wyborach Węgry rozpoczną swoją prezydencję zaraz po europejskich wyborach, kiedy kształtuje się nowy parlament. Europejski nowa komisja Europejska, a więc w jakimś sensie na 5 lat kształtuje się nowa Unia no trudno, żeby kształtowana była pod przewodnictwem państwa z politykiem na czele jawnie antyunijnym no i podważającym unijne wartości. To jest mocny. Argument To.to jest mocny argument, ale też są argumenty, które mogą spowodować pewien chaos. Otóż, jeżeli dojdzie do podjęcia takiej decyzji, gdzie częściowo lub zupełnie Węgry pozbawi się owej prezydencji, zresztą prezydencja nazywana odpowiedzialnością bez władzy, to znaczy, odkąd jest stały przewodniczący innego ciała rady Europejskiej, a więc tego ciała, które składa się z premierów i prezydentów, bo rada z kolei składa się z ministrów państw członkowskich, odkąd jest stały przewodniczący rady Europejskiej, nim był przez 2 kadencje. Donald Tusk wcześniej Herman Han rumpuj to zmniejszy właśnie tak to zmniejszyła się oczywiście rolazydencji, ale ona dalej może być kluczowa, zwłaszcza w takich zwrotnych. Jak pan redaktor przedstawił momentach, czyli po wyborach aktualnie np. Szwecja także ma w programie właściwie prawie każda prezydencja ma w programie sprawy równościowe praw człowieka i praworządności. To nie znaczy, że to zostanie załatwione, ale to znaczy, że ta prezydencja bierze, to jest ważne i że ma, jakby priorytet w procedowaniu. No i teraz Węgry, które same mają no katastroficzną wewnętrzną sytuację tak co do praworządności, jak i wszystkie powiązany z nią kwestii także korupcji i fatalnych relacji z innymi państwami i z Unią jako Unią. No to jest oczywiście sytuacja tragiczna dla Unii, że taki państwo miałoby sprawować prezydencja, ona stanie się zapewne polityczna próbująca tak naprawdę uzyskać pewne korzyści polityczne, a nie dla dobra całości, ale z drugiej strony, gdybym był rządem węgierskim, to ja oczywiście bym zaskarżył taką decyzję do trybunału i nie jestem pewien, czy nie wygrałbym. To znaczy. Zaska to oczywiście, ja o to wszystko oczywiście, pytam również polskim kontekście, bo jak pan zauważył, następni po Węgrzech, są jest następnym państwem, jest Polska, przeciwko której również toczy się procedura z art. 7. No i która ma również wiele kłopotów z praworządnością, szczególnie w kontekście piątkowej decyzji Sejmu i dzisiejszej decyzji pana prezydenta. Czy sądzi pan, że tak jak niektórzy już piszą, kpo się oddaliło znowu, a kto wie, czy nie padnie pytanie, czy Polska powinna sprawować prezydencję w Unii przynajmniej taka Polska, jaką mamy teraz minutę pyta poważną odpowiedź? Unknown speaker 6 Te pytania na korytarzach instytucji się już pojawiają, ale jeszcze nie są sformalizowała formalnie stawiane, natomiast państwa członkowskie, przynajmniej więc, ale zdecydowane nawet większości, jak również instytucje czekają na wybory parlamentarne w Polsce, a więc nim podniosą te argumenty i takie pytania i będą snuci wizje, jak rozwiązać pewien problem, jaki może się okazać prezydencja Polski czekają na wyniki naszych wyborów i wówczas być może problem. Ten zostanie załatwiony, mówiąc kolokwialnie przez polskiego wyborcy i polską wy wyborczynię, a być może nie i jeżeli nie to znaczy, jeżeli zostanie status quo czy mniej więcej podobna sytuacja polityczna. To będą pojawiały się różne ścieżki jak m.in. dotyczące tej prezydencji polskiej, bo też jest to trudne do wyobrażenia sobie. To trochę proszę państwa, jak osoba, która ma postępowanie karne w sądzie byłaby jednocześnie ławnikiem.
I warto o tym wszystkim pamiętać. Bardzo dziękuję. Pan prof. Robert Grzeszczak, wydział prawa i i Uniwersytetu Warszawskiego, członek T biuro był gościem magazynu dziękuję za rozmowę.
I podziękowania też dla Agnieszki lipńskiego Marty Osieckiej Krzysztofa olesiewicza Marcina grzebieluchy Szymona paluty za pomoc w przygotowaniu audycji. Słyszymy się jeszcze dzisiaj zaraz po. Unknown speaker 4 Dwudziestej trzeci. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA