REKLAMA

Duże firmy już stosują zasady zrównoważonego rozwoju. A czy mniejsze mogą czerpać z ich doświadczeń?

Podcast przedsiębiorczy
Data emisji:
2023-05-30 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:00 min.
Udostępnij:

Duży biznes już na co dzień oswaja się z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie ma zresztą wyjścia. Ten mniejszy biznes też będzie musiał się z tym oswoić — bo zrównoważony rozwój coraz częściej będzie determinował jego konkurencyjność na rynku. Czy ci mniejsi mogą czerpać z doświadczeń większych? O tym w rozmowie z Miłoszem Marchlewiczem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zapraszamy do słuchania. Rozwiń »

Partnerem audycji jest BNP Paribas Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Sponsorem audycji jest bank BNP pariba zdobywca.
Nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji wg euro Romany awarce 2022 jak założyć i prowadzić własną firmę pod gast. Przedsiębiorczy zaprasza Wojciech Kowalik.
Dzień dobry w dużym biznesie zrównoważony rozwój i pojawia się już na porządku dziennym w tych mniejszych firmach okazuje się, że coraz częściej też, choć mogą one nie być nawet świadome, że pewne zasady zrównoważonego rozwoju już stosują, a to ważna sprawa, bo zrównoważony rozwój i coraz częściej będzie determinował czy np. firma dostanie kontrakt albo zdobędzie klienta, czy ci mniejsi mogą czerpać z doświadczeń tych większych. O tym rozmawiałem z Miłoszem marchlewiczem z forum odpowiedzialnego biznesu czy idea zrównoważonego rozwoju. To już jest w dużych firmach w Polsce taki standard działania, czy jeszcze musimy na to zaczekać?
Jeśli chodzi o wzmożony rozwój w firmach w Polsce, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem zainteresowania. Tym tematem, ale również można powiedzieć to, co obserwujemy forma odpowiedzialnego biznesu firmę w naszym kraju. Dostrzegły istotność działań z zakresu ssar i faktycznie coraz bardziej odpowiedzialność biznesu na rozwój i jest jeździ stają się ważnym elementem strategii biznesowych. Rosnące zainteresowanie widzimy chociażby po coraz większej liczbie dobrych praktyk jest oraz zgłaszanych do naszego corocznego raportu, czyli takiego największego przeglądu tego, co Biznes w Polsce robi, jeśli chodzi o odpowiedzialność firm. No i oczywiście coraz więcej dobrych praktyk jest realizowanych w przedsiębiorstwach coraz więcej inicjatyw wydarzeń konferencji, dyskusja także oczywiście coraz więcej w mediach mówi się o zrównoważonym rozwoju, co oczywiście nas cieszy, bo nas jako fop także cieszy to, że ta tematyka się coraz bardziej rozwija i upowszechnia zarówno większych jak i w mniejszych.
Firmach. Zrównoważony, rozwój tylko wyjaśnijmy, to troszkę coś innego niż te zagadnienia związane ze społeczną o odpowiedzialnością biznesu.
Można powiedzieć, że z 1 strony tak z drugiej zaś faktycznie pojawiają się średnio, co kilka lat nowe terminy, które mają jeszcze lepszy sposób odpowiadać opisywać. To, co rozumiemy pod kątem pod hasłem zjesar, czyli odpowiedzialność biznesu zarówno rozwój czy chociażby ostatnio jeździ, czyli zestaw czynników społecznych środowiskowych dotyczących ładu korporacyjnego. Oczywiście różnice polegają m.in. w rozłożeniu akcentów, ale także w odnoszeniu się do różnego rodzaju publikacji dokumentów, więc można by powiedzieć, że faktycznie na poziomie ogólnym i takie rozmowy o kierunkach rozwoju w biznesie można te terminy w pewnym sensie traktować synonimiczne, ale gdy wejdziemy w to faktycznie widać, że i akcenty są różnie rozłożone. No i często też w firmach firmach różnie bywają takie terminy.
Rozumiane na pewno wdrożenie tego, co się kryje za tymi pojęciami jest wysoce pożądane.
Tak wysoce pożądane. I oczywiście to też jest tak, że w miarę upływu czasu jak pewne koncepcje się rozwijają, bądź dochodzi do pewnych zmian i też wzrostu chociażby poziomu ambicji. To także zmienia się język, którym operujemy, opisując, opisując to, co Biznes robi w odniesieniu do wpływu, który wywiera na szeroko pojęte otoczenie jak i wpływu, które to otoczenie wywiera właśnie na firmę.
Mówimy o dużych firmach, no bo tam te idee zrównoważonego rozwoju mam wrażenie, są wprowadzane jako pierwsze i tamte akcenty są szczególnie mocno kładzione. No to spróbujmy powiedzieć, gdzie ten zrównoważony rozwój w tych firmach się przejawia, w jakich aspektach działalności.
Można by powiedzieć, że jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to on z 1 strony dotyczy tego, co w środku organizacji w środku firmy i tak naprawdę od tego powinniśmy zacząć, myśląc o tym, jakie aktywności dane przedsiębiorstwa podejmuje, bo podstawą jest tutaj zdiagnozowanie i zastanowienie się, jakie działania można podnieść. Nawet już tu i teraz mając na uwadze m.in. potrzeby i ambicje osób zatrudnionych. To jest to jestbsolutna podstawa od tego, aby, aby zacząć od własnej kadry od własnego podwórka. Oczywiście wiele z aktywności podejmowanych przez Biznes dotyczy tych też działań kierowanych już można być na zewnątrz zarówno w odniesieniu do społeczności lokalnej kontrahentu. Jak i oczywiście środowiska naturalnego, które często w naszej nomenklaturze bywa nazwane nie interesariuszem, ale, ale też w dobie kryzysu klimatycznego w dobie utraty bioróżnorodności jest to jedno z najpilniejszych wyzwań stojących przed biznesem. My jako fop też podkreślamy, aby myśleć o tych wyzwaniach, kompleksowa przykładem jest chociażby Europejskiej zielony ład, który w takiej właśnie perspektywie Europejskiej powinien też być traktowany jako zestaw działań i wyzwań przy realizacji, których należy zwracać uwagę zarówno na czynniki środowiskowo klimatyczne. Jak i na społecznym, czyli m.in. przeciwdziałania rosnącym nierównością, jeśli chodzi o to, co pimy robią w praktyce, to na przykładzie chociażby naszego ostatniego raportu widać, że rzeczywiście duża część działań realizowanych przez firmy dotyczy tego obszaru społecznego, czyli zaangażowanie społecznej i rozwój społeczności lokalnej. To są różnego rodzaju inicjatywy, które dotyczą z 1 strony wsparcia przez firmy instytucji, które wypełnią ważną rolę dla społeczeństwa bądź firmy też wspierają konkretne inicjatywy. Czy to edukacyjne, czy to inicjatywy, które są ważne dla konkretnych społeczności, ale oczywiście bardzo ważne jest też to, co firmy robią w odniesieniu do jak wspomniałem zatrudnionych, czyli obszaru pracy, to jest to drugi pod względemności obszar w naszym raporcie. I tutaj akurat w tym roku najwięcej zgłoszonych praktyk dotyczyło zdrowia, pracownik i pracowników oczywiście można zakładać dużą dozą, prawdopodobnie, że to jest pokłosie doświadczeń ostatnich lat z innymi pandemii, więc firmy oczywiście zauważają aktualne wyzwania, bo tutaj w tym obszarze sporo przedsiębiorstw podzieliło się także swoimi praktykami dotyczącymi zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym, o czym się ostatnio coraz więcej mówi, zwłaszcza, zwłaszcza w obszarze łączenia ról opiekuńczych. Z sprawą oczywiście pracodawcy dostawają na szkolenie rozwój i takimi dobrymi praktykami się też dzielą, a trzecie miejsce na podium naszą raporcie znalazł obszar środowiskowy i jednym z takich najliśniejszych pod obszarów jest edukacja ekologiczna, ale cieszy też to, że coraz częściej firm analizują konkretnie inicjatywy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym chociażby czy inne działania, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej. Przydałoby się jeszcze więcej działań z zakresu ochrony bioróżnorodności, bo to jest najmniej liczne podkategoria obszaru środowiska.
Czyli z 1 strony działania środowiskowe, z drugiej strony działania np. na rzecz lokalnych społeczności. No i ta trzecia strona, czyli działania na rzecz własnych pracowników choćby przez ideę Work Live balans, to wszystko brzmi jak przepis na zrównoważony rozwój.
Tak, dodałbym, do tego kwestie związane z m.in. relacjami z dostawcami z kontrahentami z szeroko pojętymi interesariuszami. Bardzo ważne jest też to, że firmy myśląc o zrównoważonym rozwoju, powinny także spoglądać na to, w jaki sposób budują. To otoczenie gospodarcze, w jaki sposób współpracują właśnie ze swoimi kontrahentami, jak konstruują różnego rodzaju kodeksy postępowań dla dostawców czy podwykonawców, więc ważne ujęcie tych 3 aspektów, czyli społecznego środowiskowego i gospodarczego.
Czy ten zrównoważony rozwój to już robi się w biznesie konieczność, to znaczy czy firmy już zwracają, albo będą zwracać większą uwagę na te idee choćby dobierają sobie kontrahentów albo podwykonawców?
Powoli staje się to koniecznością oczywiście wpływ na to mają m.in. dyrektywy unijne jedną z najgłośniejszych jest dyrektywa w sprawie raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. I tutaj już już od przyszłego roku firmy będą musiały sporządzać obowiązkowe sprawozdania, które też będą podlegały audytowi. Oczywiście przepisy te obejmą najpierw największe spółki, ale co stopniowo coraz większe grono firm takimi obowiązkami sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju będzie objętych, a jeżeli firmy mają coś zaraportować, to oczywistym jest, że też różnego rodzaju działania muszą realizować w Polsce obecnie ten obowiązek obejmuje zaledwie kilkaset spółek, a gdy wejdą w życie nowe przepisy. Ta liczba urośnie do ponad 3,5 1000 firm. Więc, więc faktycznie można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z pewnym skokiem, a w skali Unii Europejskiej tutaj będzie to ponad około 50 000 firm objętych obowiązkami sprawozdawczości z zakresu możnanego rozwoju. Więc, więc skala jest duża do tego dochodzi, także szeroko dyskutowana, obecnie dyrektywa w sprawie należytej staranności, która obejmie największe spółki, ale będzie skupiona na tym, w jaki sposób największe firmy, w jaki sposób giganci przestrzegają należytej staranności, czyli jak dochowują obowiązku zapewnienia, że w ich łańcuchu dostaw nie dochodzi np. do łamania praw człowieka czy w ich łańcuchu dostaw nie dochodzi do działań, które nie są zgodne z różnego rodzaju przepisami środowiskowymi. Oczywiście będzie miało to bardzo duże oddziaływanie na sektor MŚP, który przecież bardzo często jest podwykonawcą dostawcą dla tych największych graczy na rynku. No i firmy zwłaszcza, zwłaszcza te mniejsze muszą zdać sobie sprawę z tego, że ich kontrahenci największe firmy będą wymagały konkretnych weryfikowalnych informacji na tematy związane zeżem rozwojem, więc warto warto faktycznie zerkać na to, co się dzieje, jeśli chodzi o otoczenie regulacyjne i tak jak wspomniałem, powoli z równnoważono rozwój z pewnej szlachetnej idei staje się już koniecznością, ale to jest taki naturalna konsekwencja tego, o co, o co starają się i organizacje i biznesem, które jest świadomy wyzwań. Czy to klimatyczny środowiskowych czy to społecznych, że to jest właśnie ten pożądany kierunek zmian, oczywiście bardzo dużo dzieje się też, jeśli chodzi stricte już o raportowanie o standaryzację tego, w jaki sposób wykonywane są sprawozdania. I jak są ujawniane dane, które kiedyś nazywaliśmy poza finansowymi, czy nie finansowymi, a teraz mówimy o tym, że są to informacje dotyczące zrównoważnego rozwoju, więc ten progres jest i miejmy nadzieję, że poziom ambicji także będzie wzrastał.
Płynnie przeszliśmy od dużych firm do tego sektora firm małych i średnich, czyli popularnie nazywanego MŚP. Czy te małe i średnie firmy mogą jakoś zaczerpnąć z tego doświadczenia tych dużych graczy, jeżeli chodzi o zasady zrównoważonego rozwoju?
Nie tylko mogą, ale wręcz powinny m.in. z uwagi na bezpieczeństwo własnego biznesu. Otóż, jeżeli firma z sektora MŚP podejdzie obojętnie do tego, co się obecnie dzieje, co się obecnie zmienia w biznesie w kontekście zrównoważonego rozwoju. To tym samym traci narzędzie budowania swojej przewagi konkurencyjnej, bo ci, którzy już dzisiaj się przygotują i właśnie za czarną inspirację z tego, co robi ten duży Biznes, to faktycznie firmy, które będą świadomie podchodziły do tych wyzwań, będą mogły stawać się coraz bardziej konkurencyjne. Jak wspomniałem, wymogi regulacyjne, a są coraz bardziej wyśrubowane, więc oczywiście też największe firmy będą coraz więcej, wymagały wygrają. Zatem zatem ci, którzy będą potrafili zaprezentować potrzebne informacje i też będą mieli dostosowane modele biznesowe do wymagań stawianych przez największych graczy. Oczywiście, warto się się inspirować. To jest też misja naszej organizacji mistrz form odpowiedzialnego biznesu, aby upowszechniać wiedzę o dobrych praktykach, o tym, co firmy w Polsce, to robią chodzi o zrównoważony rozwój i we wspomnianym już wcześniej raporcie odpowiedzialność Biznes w Polsce dobre praktyki. Mamy przykłady zarówno tego, co robią duże firmy jak i mięsi gracze rynkowi, więc faktycznie warto przyjrzeć temu, co de facto dzieje się w firmach w Polsce, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, naturalnie należy zacząć od najpierw zdiagnozowania własnego otoczenia. Tego, co już firma robi, bo nierzadko jest też tak, że rozmawiając z firmami, słuchamy o tym, z jakimi problemami się borykają jak ambicje sobie stawiam, a okazuje się, że często już takie działania firma realizuje, tylko jeszcze w ten sposób tego nie nazywa bądź informacje w firmie nie są w sposób odpowiedni agregowane zbierane i dystrybuowane, nawet nawet w organizacji małej nawet w mikroprzedsiębiorstwa. Czasem jest tak, że te działania zakresu zrównoważonego rozwoju są realizowane, ale niekoniecznie terminologia jest taka jak w największych firmach bądź niektóre nawet przedsiębiorstwa nie zdają sobie sprawę z tego, że właśnie to, co robią na co dzień, czyli m.in. optymalizują zużycie energii, stawiają na budowanie włączających miejsc pracy. Czy wspierają zatrudniony współpracę ze społecznością lokalną. To jest właśnie też za ważne rozwój danej.
Firmy, czyli realizujemy idee zrównoważonego rozwoju, a sami nie jesteśmy do końca tego świadomi.
Czasem bywa i tak stąd też na początku zaznaczyłem, że jeśli chodzi o nomenklaturę, to faktycznie warto stawiać najpierw na realizację zadań, a potem możemy zacząć się zastanawiać, jakich dokładnie terminów należałoby użyć, aby w miarę precyzyjnie daną aktywność opisać.
A jak idzie to wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w mniejszym biznesie? Na.
Pewno sektor MŚP, jeśli chodzi o podejście do wprowadzania konkretnych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, nierzadko nierzadko prezentuje postawę czy obawy o kosztochłonność tego typu inicjatyw, więc zrównoważony rozwój bywa postrzegany jako dodatkowe dodatkowe koszty jako coś na co przecież taka mała firma nie ma czasu, bo musi dbać o to, aby nie upaść, zwłaszcza o obecnych czasach kryzysu kosztów utrzymania, więc faktycznie jest taka pewna bariera bariera polegająca na tym, że zrównoważona rozwój była traktowany jako pole aktywności zarezerwowany wyłącznie dla największych najbogatszych spółek. Można można przypuszczać, że ma to związek też no nie dość wysokim poziomem kompetencji i wiedzy o tym, czym de facto jest zrównoważony rozwój wśród przedstawicieli przedstawicieli sektora MŚP. Co oczywiście może wynikać z tego, że borykają się oni z wieloma innymi problemami. Jak wspomniałem, oczywiście warto, aby właściciele właścicielki przedsiębiorstw sektora MŚP postrzegali zrównoważony rozwój właśnie jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej i zastanawiali się jak działania realizowane w większych firmach można można zapożyczyć. Można spróbować zastosować we własnym przedsiębiorstwie, a może to dotyczyć bardzo często prozaicznych sprawczyli właśnie oszczędzania oszczędzania energii czy wsparcia osób zatrudnionych, gdzie małej firmie często takie działania też o wiele szybciej wdrożyć, zrealizować zdiagnozować. I sprawdzić, na ile działają bądź nie, więc faktycznie faktycznie warto myśleć o tym w ten sposób jak np. uniknąć dodatkowych kosztów związanych z użyciem energii. Czy w jaki sposób dbać o to, aby każdy czuł się dobrze w danym zakładzie pracy, co oczywiście ma też ma też pozytywny skutek dla finansów, bo obniża koszty ceny z rekrutacją itd. więc więc faktycznie te działania nie muszą być od razu zakrojone na szeroką skalę. Warto, aby, aby mniejsze firmy uważnie obserwowały to, co robią najwięksi najwięksi gracze na rynku.
Czyli można zacząć od metody małych kroków i to wydaje mi się dla małych firm byłaby najlepsza metoda.
Tak, rzeczywiście warto rozpocząć metoda małych kroków po pierwsze, weryfikując to, co już robimy jako firma, zwłaszcza mała i weryfikując to, co byłoby nam najbardziej potrzebne. I to, co miałoby jak największy związek z tym, co na co dzień robimy, tak, aby już na początku zdać sobie sprawę z ryzyka związanego z Green washingiem socia reiem i różnego rodzaju innymi washingami, zarówno, że rozwój i działania w tym obszarze powinny być stricte związane z tym, co firma robi na co dzień jak funkcjonuje, jakie wartości są dla niej ważne, jakie też ma ambicje biznesowe, więc musi tutaj być stricte związek z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Tu.
I teraz tu musimy wyjaśnić te wspomniane washingi to, co to takiego.
Wszelkiego rodzaju washingi to jest wprowadzanie odbiorców w błąd co do godności deklaracji z tym, co de facto firma na co dzień robi, czyli dla przykładu grin washing, czyli tzw. Jest to wprowadzanie obiekt nieprawdziwych informacji bądź sprawianie wrażenia, że działania prowadzone przez firmę mają o wiele bardziej pozytywny wymiar dla środowiska niż jest to w praktyce.
Czyli ten sektor małych i średnich firm, nawet jeśli jeszcze tymi zagadnieniami zrównoważonego rozwoju się nie interesuje. No to to rynek chyba wymusi to zainteresowanie i to w bardzo krótkim czasie i chyba lepiej zacząć to robić wcześniej, żeby już na tym rynku funkcjonować.
Tak rynek to wymusi, więc lepiej zacząć już teraz, aby móc korzystać z potencjalnych trzeba konkurencyjnych i faktycznie zyskają ci, którzy tę lekcję odrobią jak najszybciej.
To była rozmowa z Miłoszem marchlewiczem z forum odpowiedzialnego biznesu. Wojciech Kowalik. Dziękuję i do usłyszenia.
Podkast przedsiębiorcy TOK FM PL i aplikacji toket.
Sponsorem audycji był bank BNP pariba.
Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji wg euro maniwarce 2022. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PODCAST PRZEDSIĘBIORCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA