REKLAMA

Co dalej z Lex Tusk? "Ta ustawa jest przygotowana tak, żeby bał się każdy"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-05-30 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Ekonomia kapitał gospodarka.
Jest druga część magazynu kg Maciej Głogowski. Dzień dobry w naszym studu pani Joanna Makowiecka Gaca firma Karmar i przewodnicząca rady pracodawców, RP dzień dobry, dzień dobry pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu biznesu. Dzień dobry, dzień dobry Pani Przewodnicząca. Jak rozumiem, podpisuję się pod tym w sumie już nieaktualnym apelem rady przedsiębiorczości do Andrzeja Dudy, by nie zgodził się na ustawę ścigającą premiera Tuska?
Jeszcze podpisałem pod nim także jest tam podpis naszej organizacji. Radny.
Nie zawiedziono.
Rzeczywiście to jest tak, że wszystkie organizacje pana rady przedsiębiorczości, bo podziałem wtedy wszyscy wspólnie i te apele mają ten sens, że jest reprezentujemy ogromną część rynku i ogromną część gospodarki polskiej, która znów zrzesza w sobie nas obywateli, więc no ta siła tego głosu powinna być słuchana z tym dialogiem w ogóle w Polsce mamy mamy wielki problem, to w kontekście chociażby prac w ramach rad dialogu społecznego i inicjatyw poselskich i jakości tego prawa, które jest prezentowane. Natomiast rada przedsiębiorczości, bo tak się tutaj umówiliśmy pomiędzy organizacjami ma na celu zwrócenie uwagi z rządzącym albo też no organom funkcjonującym w państwie, bo te apele są stosowane i do prezydenta. Jak ten wspomniany przez pana redaktora i do pana premiera itd. zwracamy uwagę na rzeczy, których być może w procesie legislacyjnym dziś umknęły i jakby nie dostrzeżono właściwie i jego wagi i skutków i oczywiście skuteczność tych naszych apeli w ostatnich latach jest. No z punktu widzenia biznesowego można powiedzieć, że, że mało jesteśmy skuteczni druga strona średnio nas słucha, czego ludzie biznesu zazwyczaj nie lubią. Prawda lubimy, być skutecznie w tym, co robimy, ale jest to wręcz taka nasza misyjna rola i tak jestem rozczarowana, bo przyznam, że od wczoraj jestem w takim trochę zawieszeniu jako człowiek jako przedsiębiorca i przedstawiciel przedsiębiorców, bo może się zastanowić, gdzie my zmierzamy polską. I jeżeli tak ważne.
Na wschód.
Tak tak, to jest ewidentny kierunek, ale jakby ilość cały system, który i idzie, jakby jest degradowany w Polsce i na poziomie postaw obywatelskich na poziomie sposobu zachowania biznesu. Na sposób uważam, że, że te decyzje są złe dla Polski, dlatego że one psują jej moralność, dlatego, że jeżeli człowiek nie ufa w system, który funkcjonuje w państwie i de facto dzisiaj wszystko jest możliwe w zakresie legislacji. To znaczy, że jego lojalność do tego kraju i jakby chociażby lojalność podatkowa, w jaki sposób on chce z innymi współpracować na rzecz tego państwa, w jaki sposób chce tworzyć jego dobrobyt i być po prostu uczciwym dobrym obywatelem. Jest jest zostaje pod znakiem zapytania, więc jest to rozczarowana.
Ostatnim mieszkańcem wiarygodności naszego państwa i stabilności warunków prowadzenia w naszym kraju działalności jest ochrona fundamentalnych praw zapisanych w konstytucji tworzenia prawa na czysto polityczne zamówienie niszcze nie tylko wewnętrzne zaufanie obywateli w tym przedsiębiorców do państwa, ale dodatkowo wprowadza nieodwracalne szkody dla reputacji naszego kraju na arenie międzynarodowej i napływu inwestycji zagranicznych napisali przedstawiciele radyębiorczości. To jest kilka organizacji krajowa, izba gospodarcza federacja przedsiębiorców polskich Konfederacja Lewiatan Polska rada biznesu, bcsi związek banków polskich, związek rzemiosła polskiego pracodawcy czy związek liderów sektora usług biznesowych pani ignaca? Pan jak na to patrzy jako na co dzień zajmujący się makroekonomią? Ma to znaczenie dla gospodarki. Pani Przewodnicząca, pani prezes twierdzi, że ma kilka minut temu była tutaj posłanka opozycyjnej partii polskiej 2050 również twierdziła, że ma, a pan jak to.
Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie najpierw, dokąd zmierzamy, więc dla mnie jest jasne, że zmierzamy w tym kierunku, w jakim zmierzały Węgry i w takiej dalszej perspektywie Turcja jeszcze tam nie jesteśmy jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie Węgry, gdzie w ogóle nie ma w ogóle wolnych mediów. Nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie Turcja, gdzie niektórzy opozycjoniści siedzą w więzieniach, ale nie jesteśmy tam, dlatego, bo wisimy na zachodniej pomocy finansowej i militarnej, gdybyśmy nie wisieli, to byśmy pewnie tam byli, jakie to ma znaczenie dla gospodarki. Oczywiście ma znaczenie dla gospodarki duże, ale wydaje mi się, że pewnie nie takie jak się niektórym wydaje, to nie jest tak, że po przyjęciu takiej ustawy nagle inwestorzy zagraniczni się wycofają. Takie będzie przykłady wielu krajów typu Węgry, ale nawet Chiny pokazują, że duże firmy międzynarodowe dobrze dogadują się z rządami łamiącymi standardy demokratyczne, więc nie oczekiwałbym załamania gospodarczego, co więcej nie oczekiwałbym, nawet jakiejś istotnej reakcji rynków finansowych. Zresztą to, co widzieliśmy, wczoraj sugeruje, że takiej reakcji nie będzie doświadczenie też nasze ostatnich 7 lat pokazuje, że reakcja gospodarki w sensie makroekonomicznym, na tego typu zmiany jest znikła. Natomiast budujemy system, który polega na następującej regułę, dopóki nie wchodzisz władzy w drogę, możesz robić, co chcesz robić dobry Biznes, możesz zamieć pieniądze, ale jeżeli wejdziesz władzy w drogę, to wtedy ta władza cię butem albo kopnie albo potrąci albo zdepcze w zależności od jej w zależności od jej upodobania. Czy to jest efekt gospodarczy jest na razie pewnie no wpływa to na podejście przedsiębiorców biznesu do doprowadzenia swojej działalności. Czy to ogranicza perspektywy rozwoju firm w krótkim okresie pewnie nie, aczkolwiek patrząc długim okresie żaden kraj nie stał się krajem bogatym nie będąc krajem, jednocześnie wysokich standardów demokratycznych, więc wydaje mi się, że, prowadząc tego typu politykę, ustawiamy sobie jakiś sufit, powyżej którego nie wyskoczymy gospodarczo ten sufit pewnie jeszcze jest jakiś jak i powiedziałbym w jakieś odległości przed nami. Jeszcze możemy się rozwijać, ale tego sufitu nie nie przeskoczymy. No to.
Mówię, pani Ignacy morski to było pani pani jest przedstawicielką biznesu konkretnej branży budowlanej ma pani kontakt z innymi przedsiębiorcami trochę większymi, bo w ramach pracodawców. RP rozumiem trochę większymi no i proszę, czy pani by się zgodziła z tym wszystkim, o czym mówił pan Ignacy, że na razie to może nic, ale przecież.
Jest kilka takich trendów, które są dla nas sprzyjające, to dla państwa i rzeczywiście, które rozpoczęły się w tym okresie postpandemicznym. Czy w trakcie tak, czyli decyzje odnośnie niszoringu, czyli przenoszenia biznesu czy produkcji w bliżej z dalekich Indii czy Chin do Europy. I tutaj jesteśmy jako Polska też beneficjentem, co jesteś ciekawe, że po pierwszym takim szoku o związanym z wojną i wybuchem wojny. To jest jakiś rośnie apetyt na inwestycje w Polsce, dlatego że ich znaczenie Polski w dzisiaj w tej geopolityczne ona urosło geografia geografia. I to jest jakby rzecz, która, jakby sprzyja naszej gospodarce. Natomiast absolutnie zgadzam się z przedmówcą odnośnie tego, bo Biznes z państwem nawet autokratycznym można robić i tylko buduje się pewnie kilka i ileś tam powiedzmy sektorów czy firm, które taki Biznes mogą robić. Natomiast to nie jest siła państwa polega na tym, że wolność gospodarcza leży w tych małych przedsiębiorstwach średnich przedsiębiorstwach i ich swoboda prowadzenia biznesu i wiarygodność taka, że oni w sytuacji, kiedy będą mogli dochodzić swoich praw, mają szansę na ich dochodzenie właśnie w sposób transparentny i obiektywny, a jeżeli z tym z państwem się zmierzą, to w system takim autorytarnym po prostu takiej szansy nie mają, więc.
Można można ich pocieszyć, że jeśli nie będą mieli, przepraszam za to słowo nie wiem, czy ono jest poprawne za Targu z to państwem. to państwem. To to w recjach z innym przedsiębiorccą mogą liczyć na jakiś w miarę proces, tam po poprawi.
1 rzecz rzecz chciałam powiedzieć.
Czy w zeszłym roku wyszedł po raz pierwszy Indeks wiarygodności gospodarczej Polski ekonomicznej Polski. To jest pod przewodnictwem prof. Hausnera w wielu uznanych ekonomistów brało w tym udział i wielu uczelni i ten Indeks pokazał już, że my od 2016 roku on spada w dół, czyli nasza wiarygodność pogorszyła i jedne z kluczowych rzeczy, które są tam wskazywanych. Jest tam 7 obszarów nie będę ich teraz wszystkich wymieniać, ale jeden z nich to jest właśnie legislacja praworządność respektowania umów międzynarodowych. I tutaj mamy ogromny spadek w dół, więc teraz sytuacja, w której jesteśmy od wczoraj, no na pewno nie będzie jej budowała i w krótkim okresie czasu być może ta ekonomia się obroni ze względów, o których powiedziałam wcześniej, natomiast budujemy państwo, które jest staje się mniej wiarygodna od innych. Dzisiaj jesteśmy już wyprzedziła nas chodziło Słowacja i Czechy niestety już kilka lat temu jesteśmy ponad znaczy wyżej niż Węgry, ale no kierunek jest zatrważający.
Tak, no ja myślę, że kiedy zastanawiam się nad pytaniem, czy destrukcja państwa prawa wpływa na gospodarkę, to musimy nauczyć się dostrzegać pewne niuanse i różne kanały pływuowskim. Ludzie jak się zastanawiają, czy jakieś wydarzenie polityczne wpływa na gospodarkę, najczęściej myślą o tym, czy przypadkiem będzie kryzys? Jak się dane wydarzenie? Jak dane wydarzenie będzie miało miejsce tak czy nagle dojdzie do załamania waluty załamania PKB wzrostu bezrobocia. No to nie koniecznie musi w ten sposób działać. Prawda to może działać w dużo bardziej niewidoczny sposób pod powierzchnią ograniczanie wolności słowa polityka polegające na strachu ograniczanie zaufania do systemu sądownictwa. To wszystko nie musi powodować i pewnie nie spowoduje żadnego nagłego załamania, ale to powoduje stopniowy spadek zaufania w całym społeczeństwie stopniowy prawdopodobnie spadek chęci do inwestowania, który może objawiać się w długim okresie niższym tempem wzrostu gospodarczego. Spójrzmy na takie Węgry, bo to jest dobry dobry przykład Węgry, które tak jak powiedziałem są kilka kroków przed nami, jeżeli chodzi o destrukcję państwa prawa, przy czym nie ma wątpliwości, że my stopniowo też tam zmierzamy wzrost gospodarczy na Węgrzech. Jest całkiem solidny bezrobocie, jest niskie standard życia, pewnie w ostatnich latach się poprawiał. Ale kiedy spojrzymy sobie na dłuższy okres, gdzie 10 15 lat, to generalnie wynikiem makroekonomiczny Węgier pod względem wzrostu gospodarczego są gorsze niż Polski gorsza niż wielu krajów regionu. Jak to się ujawnia w takich długich procesach makroekonomicznych, więc nie oczekujmy nagle, że poczujemy potworny ból finansowy, bo to niezupełnie i tak działa procesy długookresowe, ujawniają się stopniowo w różnych niuansach w zjawiskach, które może nie są widoczne gołym okiem, ale które się kumulują i po wielu wielu wielu latach są.
Odczuwalne. Ja myślę, że pełna zgodą z tymi zrozumienia do argumentów zrozumienia argumentów, które pan mówi, ale mnie się wydaje, że niektóre rzeczy to my już odczuwamy nie, dlatego że Andrzej Duda zapowiedział podjęcie decyzji, tylko, dlatego że upolityczniono wszystkie instytucje państwa i np. od kilkunastu już nawet więcej niż kilkunastu miesięcy w Polsce inflacja jest poza górną granicą odchyleni dopuszczalnym celem NBP, a Narodowy Bank Polski i jego prezes zajmuje się głównie propagandą. No czy to nie wpływa na nasze życie, czy walka z inflacją jest jedynym tematem czy tematem nie powinno być też skutki z życia z wysoką inflacją na dla społeczeństwa?
Ile oczywiście, to są takie oczywiście. To już możemy i oczywiście to, co pan redaktor mówi, dodałbym 1 rzecz zgodnie z nową ustawą propagowanie w mediach tezy, że inflacja zależy od czegoś innego niż wojny jest na racją Kremla i może trafić na nią zają przed komisję, jeżeli przez komisję, więc na pewno ograniczamy wolność słowa, natomiast mówiąc, no tak jak powiedziałem, każdy problem jest ziwansowany czy inflacja w Polsce wynika tylko z Faktu, że nie mamy standardów państwa prawa. Nie sądzę, ona wynika z wielu czynników jest też bardzo wysoka w krajach, które ma wysokie standardy. Przecież.
Bardzo ja nie to chciałem prosić. Ja nadzieję, że inflacja na Polsce także wynika. I jeżeli to będzie mnie kosztowało komisję, to trudno z nieudacznictwa Narodowego Banku Polskiego i rządu, jeśli mogę za uwagę. Panie informacja, możemy informacjach oczywiście oczywiście pani Anna maowiecka Gaca i panignacy Morawski słyszymy się po informacjach.
Kg ekonomia kapitał gospodarka.
Ostatnia część wtorkowego wydania magazynu kg dziewiąta 44 pani Joanna maowiecka gęca i pan Ignacy Morawski są naszymi gośćmi, zatrzymaliśmy się przed informacjami na takiej dyskusji. Czy w ogóle będzie wolno rozmawiać o przyczynach inflacji w Polsce chyba tylko w taki sposób, jaki sugeruje pan Glapiński, że to jest narlacja kramla? Pani coś w tej sprawie chciała tutaj panie prezes, tego. Co.
Państwo słuchaczy, którzy są może spoza Warszawy? Mamy taki wielki nazwa? Ja to mówię baner. Pan takzwie to jest baner, który wisi na naszym banku centralnym. I na banarze jest napisane główne przyczyny inflacji one są 2 agresja rosyjska w Ukrainie i drugi pandemia i jej skutki i zaraz obok obciążanie NBP i rząd winą za wysoką inflację to naracja Kremla. Także to jest taki jednorzęsny instruktaż, co należy myśleć. To, a propos tej autocenzury i jakby swobody wypowiedzi, no to jest bardzo bardzo bardzo niebezpieczne, co się dzieje, bo rzeczywiście zaraz inne opinie różnorodność myśli sprowadzimy do tego, że albo jesteś z nami, albo jesteś z kremle.
No ja rozumiem, że ten wpis pani ignacyn w mediach społecznościowych pana z taki ten najnowsze cytuję ta ustawa jest przygotowana po to, by bał się każdy odnosi się do ustawy, którą rząd wymyśliłby ścigać Donalda Tuska. I tutaj cytuję dalej, np. pisaliście w mediach, że inflacja wynika z innych przyczyn niż COVID i wojna Putina wg banku centralnego forsujecie naracje Kremla wg ustawy możecie za to trafić przed komisję trybunał ludowe, czyli co nie będzie pan już mówił, jakie są przyczyny?
To oczywiście oczywiście, że będę mówił te nie wyobrażam sobie, żebym miał pod wpływem tej ustawy, zmieniać zmienia swój pogląd na inflację. Na rzeczywistość. Natomiast no moim zdaniem mamy w Polsce do czynienia z prowadzeniem takiej polityki salami tak po plastereczku się odcina pewne sprawy. To nie jest tak moim zdaniem, że dzisiaj przed tą komisją staną ludzie, którzy nie wiem dyskutują o źródłach inflacji, absolutnie tego bym nie oczekiwał, ale generalnie cel jest taki, żeby wszyscy się bali i rozumieli, żeby każdy w krajuumiał, że albo się nie zajmujesz polityką. I wtedy możeszowi, co chcesz, może generalnie robić Biznes, pieniądze żyć itd. ale jeżeli wyjdziesz na nasze terytorium, to mycie z buta wykupiemy z tego terytorium alboci, zgnieciemy tak to nie tylko to, ale generalnie kierunek, w jakim stopniowo zmierzamy. I jestem sobie w stanie wyobrazić, że za kilka lat powstanie komisja spraw innych problemów, np. do spraw dyskusji o modelu gospodarczym modelu rozwojowym i ludzie, którzy będą wyznawali określone opinie, może będą musieli stanąć przed komisją tłumaczyć się, czy nie bronią interesu Niemiec. Np.
jest pan jednak pusymistą, mówiąc, że taka komisja powstanie za kilka lat dziennikarz nie powinien i wręcz chyba nie ma prawa agitować za poszczególnymi partiami czy opcjami. I ja tego robił nie będę mamu za to obowiązek mówić o tym, co robi obecna władza i prezentować ich działania, ale to, co robić mogę na pewno to namawiać państwa naszych gości. Tutaj w studio i słuchaczki słuchacze do wzięcia udziału w wyborach, bo to możemy robić frekwencja w wyborach jest niezwykle ważna i po prostu musimy głosować. I jaki ten głos będzie to już od państwa zależy. A jaki będzie wynik, no to taka będzie Polska i będziemy wtedy tak sobie żyli, mając spełnić świadomość, że większość z nas preferuje taki lub inny model i po prostu idźmy do wyborów zagłosujmy. Wszyscy mam nadzieję będziemy jeśli wybory, co prawda tą równoością w wyborach, to jakaś wątpliwość dużo no ale przynajmniej będziemy mogli powiedzieć, taka jest decyzja inne tematy w magazynie i kg, choć trudno od tematu głównego dzisiaj odejść przy okazji jeszcze podzielę się taką refleksją. Ciekaw jestem jak się zachowają członkowie rady do spraw przedsiębiorczości przy prezydencie, bo prezydent ma taką radę 20 osób mniej zasiada, to nie jest ta rada przedsiębiorczości, w której bierze udział panie Anna makoowiecka Gaca, ale tam biorą prezesi różnych firm i organizacji udziału i także naukowcy ciekaw jestem. Czy zostają w tej radzie, no na razie dajmy im chwilę na refleksję i potem będziemy może publicznie po kolei pytać. To dobrze, że jest to porozumienie białego domu i Kongresu w sprawie zadłużenia amerykańskie to taki serial, który powraca co jakiś czas. Każdy prezydent to przeżywa, że jak nie będzie porozumienia, Ameryka zbankrutuje, a potem jest to porozumienie trzeba wszystkich przekonać by je poparli Ameryka nie mamutuje.
No to jest kolejny odcinek tego serialu, który się powtarza raz na kilka lat. Ja przyznam szczerze nie zajmowałem się. Ja codziennie pisze taki tekst dane dnia, w którym prezentuję najważniejsze dane, to ja nie razu o tym nie napisałem, ponieważ ani razu nie uznałem, że może dojść z tego powodu do jakieś katastrofy, chociaż zdarzały się sytuacje, by kilka lat temu może 10 czy 12 lat temu, że ta awantura wokół limitu zadłużenia doprowadziła do poważnych wstrząsów na rynkach finansowych, więc jakieś ryzyko zawsze jest, ale no rzeczywiście to jest kolejne odcinek serialu pod tym samym tytułem.
Ale jeśli przegłosują ten podniesienia limitu, to dobrze, że przynajmniej ten odcinek skończy się i zaczniemy sezon kolejny pewnie za czas jakiś, a pani prezes, w jakiejś innej sprawie może zdziwienia coś?
Ja mam taki taki temat, który z, którym chciałem się też podzielić, ponieważ.
Niedługo ja się mogę włącz się przychodzić, mówię jeszcze tematy dawać, a ja.
Mam siedzić państwa uwagę, taką ciekawostkę w zeszłym roku we wrześniu 2022 powstała powstał projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie Kręski żywiołowej i on został wtedy upubliczniony. Nigdy nie był konsultowany przez stronę pracodawców, czyli nie przeszedł przez proces konsultacji w ramach RDS u, a przewiduje szereg ciekawych rozwiązań i mamy wpływ tutaj na przedsiębiorców, bo zgodnie z tym projektem w przypadku ogłoszenia nowo ustanowionego stanu zagrożenia możliwe będzie wydawanie przedbiorcom poleceń o nieokreślonym zakresie. I co ważne, czy nakłada państwu obowiązki, ponieważ jest siła wyższa i w żaden sposób nie będzie kompensować efektów finansowych, także tego zaangażowania. No, więc mamy tutaj do czynienia tak jak mówiliśmy przed chwilą w pierwszej części drugiej o tym, w jaki sposób jest traktowany Obywatel przedsiębiorca w kraju, to znowu no jest tutaj naruszenie naruszenie takich praw konstytucyjnych o w trybie sytuacji nadzwyczajnej, które dzisiaj, jakby jednak państwo, ogłaszając taki stan rekompensuje często przedsiębiorcom, zaangażowanie ich sił środków. Tutaj ta ustawa ma taki pomysł i co więcej działa pomysł, no właśnie, czyli tak jak mówiłam, w przypadku ogłoszenia nowo stanowionego stanu zagrożenia, możliwe będzie wydawanie przedsiębiorcom poleceń o nieokreślonym zakresie przedmiotowym obowiązki nakładane na przedsiębi przedsiębiorców miało być miały być realizowane także wprost na podstawie natychmiast wykonywanych i nie wymagających uzasadnień poleceń i poniesione straty mają być mogą być niezracane. Przez państwo, tak takim przepie przedsiębiorcom, czyli mobilizujemy tutaj w zasadzie każdego i wszystkie środki państwo wtedy tym zarządza bez konsekwencji, a mówię o tym, dlatego.
Uchwała funkcjonuje.
Znaczy projekt jest planowane, aby już jutro wejść pod obrady je będzie rozpatrywany przez radę ministrów, więc sporo dzisiaj jest 30.01. czy trzydziesty jutro planowa jest na jutro i to jest jakby tutaj też najpewniej wspólny apel rady przedsiębiorczości na ten temat uzgodnimy. Opublikujemy jest w trakcie finalnych konsultacji, no bo to jest kolejny przykład na to, w jaki sposób jest uchwalane prawo, czy miałby być ten projekt jest w tej chwili, ale, ale jest poza konsultacjami z przedsiębiorcami.
Muszą musiałam nie ominąć trochę historia. Na razie nie ma harmonogramu posiedzenia jutrzejszego jest dzisiejsze, bo dzisiaj jest posiedzenie rządu, ma niewiele 4 punkty projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Projekt ustawy o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej i w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej. Natomiast jak pani powiedziała o tym, że taki projekt ustawy jest i jest bez konsultacji z przedsiębiorcami, to wzbudziło to oczywiście moje wielkie zdziwienie, dlatego że słyszałem prezesa Kaczyńskiego, który ostatnio mówił, że konsultacje są potrzebne w sprawie tej waloryzacji 800. Plus jak pan premier Tusk proponował tu i teraz to nie, bo musimy przy konsultować, bo przecież konsultacje społeczne są tak ważne, a to okazuje się one są ważne wybiórcze.
Tak pan premier zresztą na takim konferencjiekonem Toruniu bardzo dużo o tym mówił, że ta konsultacja z biznesem i z przedsiębiorcami jest szalenie ważna. No i na tym się.
Skończyło. No to i ten przykład, który pani ją powiedziała ta sprawa. To jest taktyka salami, o której mówił ich na sam Morawski kilka.
Tak, ale to jest ciekawe, jakie to są warunki? Ja rozumiem, że te obowiązki narzucane przedsiębiorcą mogą wejść w życie, tylko kiedy mamy do czynienia ze stanem sołklęski żywiołu żywiołowej? Czy w jakimś określonym stanem tak wyjątkowym?
Tak. No dokładnie.
Okej, a propos konsultacji to wydajeją mi się, że sprawia 800 plus konsultacji już były ze społeczeństwem, to patrząc na stopę dzietności. Moim zdaniem konsultacje się nie powiodły w sensie stopa dzietności spadła do poziomu sprzed przeprowadzenia 500. Plus i widać, że ten program nie nie przyniósł żadnego efektu, jeżeli chodzi o dzietność co pana. Drzwi. To może np. to tak potężne transfery nie ruszyły w ogóle stopy dzietności w Polsce mi się wydaje, że to powinno wywołać jakąś refleksję, ale to prawda jest też taka, prawda jest też taka, że nawet politycy obozu władzy przyznawali w różnych wypowiedział, wypowiedziach sam Jarosław Kaczyński, że ten efekt pronatalny był był mnikły, ale na pewno powinniśmy mieć w Polsce taką zdolność głębszej refleksji nad skutkami wprowadzanych zmian. Znaczy, jeżeli coś nie działa, to może należy to ograniczyć albo zorganizować inaczej, więc może można powiedzieć tak zdziwień, ale jedno takie inne zdziwienie, które miałem, jeżeli chodzi o tyle, mówimy o pesymistycznych zjawiskach, ale coś co mnie pozytywnie zdzii, to, że przy głębokim spowolnieniu gospodarczym, które obserwujemy w Polsce w Europie zachodniej w Stanach Zjednoczonych, wielu miejscach na świecie wciąż wbrew projekcjom banków centralnych nie rośnie stopa bezrobocia, ani w Polsce ani w Stanach Zjednoczonych ani w strefie euro, mimo że projekcje NBP Europejskiego banku centralnego amerykańskiego ofertu pokazywały, że Stowa bezrobocia ruszy się w górę w wyniku spowolnienia. Ona nie rośnie, jest wiele hipotez, które to tłumaczą biedna, mówi, że firmy ograniczają rekrutację, zmniejszają liczby wakatów, natomiast nie zwalniają ludzi.
Nic stan morowski nie rozumie, przecież, żeby nie tracić przed komisję. Powinien pan powiedzieć, że to jest zasługa rządu premiera o tak morowieckiego i działalności NBA pod pośrednictwo Adama galepińskiego.
Może nie nie zrozumiałem, jakby swoich swojej roli w społeczeństwie w każdym razie jest to jest to dość ciekawe, że mamy spowolnienie właściwie taką stagnację na świecie, można nawet staflację, a bezrobocie jest wciąż bardzo bardzo niskie.
Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu akg euro 4 zł 51 USD 4 22 frank 4 66 i funt 5 zł. 22 gr. Pani Joanno makowicka Gaca firma Karmar i pracodawcy RP bardzo dziękuję. Dziękuję, pani inacymorewski Puls biznesu. Bardzo dziękuję, dziękuję audycje przygotowała Natalia Banaczek, realizowalivia prrędzyńska. Bardzo dziękuję, kolejne wydanie magazynu E jakgiejusz jutro po dziewiątej Maciej gługowski do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA