REKLAMA

Migranci, język szwedzki, zielona transformacja - przyszła koalicja rządząca Finlandii nie może się dogadać

Połączenie
Data emisji:
2023-05-30 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:08 min.
Udostępnij:

Finowie zagłosowali w wyborach parlamentarnych na początku kwietnia. Władzę straciła dotychczasowa premierka Sanna Marin, a żeby uzyskać większość koalicję musi utworzyć pięć partii, które dość mocno się od siebie różnią. O przebiegu rozmów koalicyjnych na dwa miesiące od wyborów rozmawiamy z dr. Wojciechem Woźniakiem z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Helsinkach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Trzynasta 23 jako Janiszewski przy mikrofnie jaj jest dr Wojciech ważniak z Uniwersytet Uniwersytetu łódzkiego i Uniwersytetu w Helsinkach dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o tym, jak też idzie konstruowanie nowego fińskiego rządu. I jak te negocjacje po ostatnich wyborach się mają, zważywszy na to, że wybory były na początku kwietnia, a chwalić Boga? Za chwilę będziemy mieli czerwiec?
Do rekordu długości trwania negocjacji koalicyjnych przed sformowanie gabinetu. To jeszcze zdaje się ładnych parę miesięcy brakuje, więc te 5 tygodni to jest jeszcze jak przynajmniej twierdzi prowadzący negocjacje lider największego ugrupowania peterior po całkiem standardowa w standardowy czas i wygląda na to, że no przynajmniej zapewnia opinię publiczną o tym, że przed juchanusem, czyli, czyli tym mitsamer, tak w nocą świętojańską 20.03. 24 czerwca. W negocjacje mają się zakończyć gabinet ma być ogłoszony.
Czego możemy się spodziewać po tych negocjacjach, czego możemy się spodziewać po konstrukcji samego gabinetu, wokół, czego to się wszystko kręci i czy to opóźnienie jest zwiastunm jakiegoś rodzaju problemów? Czy też taką raczej przepraszam, fińską Boże drogi fińską stylistyką?
To jest na pewno fińska specjalność, że negocjacje trwają długo i bardzo wiele rzeczy tam się uciera. Zacznijmy może od tego, że no Finlandia jest w krajem z wielopartyjnym parlamentem i zawsze rządy są koalicyjne z udziałem więcej niż 2 przynajmniej 3, a często więcej większej liczby ugrupowań można część analityków również polityków, z którymi miałem okazja ostatnio rozmawiać. Wciąż jest nie przekonana, że w ogóle ten rząd powstanie w takim kształcie, bo formowany jest rzeczywiście zgrupowań, które mają między sobą dosyć fundamentalne różnice programowe, wybory jak pewnie większość słuchaczy wie, skończyły się w ten sposób, że wygrały 2 duże partie prawicowe. Partia koalicyjna, czyli bardzo liberalna gospodarczo partia dosyć umiarkowana w sprawach światopoglądowych i peruso malajscy, czyli partia niegdyś tłumaczona nazwa prawdziwi Finowie dzisiaj przedstawiająca się jako po prostu partia Finów, czyli nacjonalistyczna mocno prawicowa partia o bardzo mocnym takim antyimigranckim w programie do spółki z maleńką partią w chrześcijańską demokracją, czyli też taką konserwatywno prawicowym ugrupowaniem, które ma zaledwie 5 posłów. Te 3 ugrupowania mają 99 szabel. Jak to się mówi czasem w parlamencie, także trzeba było doprosić jeszcze jedno ugrupowanie do tych negocjacji w i tym w kolejnym ugrupowaniem, które znalazło się przy stole negocjacyjnym. Jest po polsku chyba się tłumaczy te nazwę szwedzka partia ludowa, czyli partia reprezentująca szwedzkojęzyczną mniejszość w Finlandii ta partia z kolei ma 9 posłów. No i od tych 5 tygodni właściwie wszystko jest zupełnie jasne, to znaczy wiadomo, jakie są najważniejsze punkty sporu. Partia szwedzka partia ludowa po pierwsze, no nie jest ugrupowaniem antyimigranckim, wręcz przeciwnie uważa, że dla przyszłości Finlandii, w związku z sytuacją demograficzną niezbędny jest napływ większej liczby imigrantów niż kiedykolwiek wcześniej między partią szwedzko w szwedzką partią ludową, a partią Finów jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o w ogóle status fińskiego szwedzkiego, przepraszam języka i szwedzkiej kultury Finlandii do niedawna w partiafinów praktycznie można powiedzieć żądała zniesienia dwujęzyczności w formalnej Finlandii, zniesienia obowiązkowego obowiązkowej nauki języka szwedzkiego w szkołach. Ostatnio zmniejszyła tutaj trochę swój w program i teraz mowa wyłącznie o tym, że język szwedzkich szkołach powinien być dobrowolny nauka języka szwedzkiego. Natomiast tu są bardzo duże w bardzo duże różnice. Ta szwedzka partia rulowa ma trochę status takiej partii obrotowej, która w różnych konfiguracjach partyjnych się odnajduje, bo jej interesem jest po prostu dbanie o dobrobyt tej szwedzkojęzycznej mniejszości w kraju. No ale w tym razem naprawdę te relacje te negocjacje są bardzo trudne ze względu właśnie na specyfikę, jak na fińskie standardy bardzo radykalnej partii, jaką jest partiafinów. I wczoraj wydawało się, że może dojść do jakiegoś przesilenia, nawet zerwania w negocjacji ostatecznie wszystkie ugrupowania wróciły do stołu, ale szefowa pani Henryk, son szefowa tej szwedzkiej szwedzkojęzycznej partii uważa, że no tu jest jeszcze bardzo wiele znaków zapytania, czyli można powiedzieć, że nie podziela takiego urzędowego optymizmu szefa największej partii, czyli tego peterego RPO, jeżeli negocjacje by upadły. No to właściwie pozostaje w jako druga opcja tzw tęczowa koalicja, czyli w powrót Socjaldemokracji do tego obrazka oraz partii zielonych. No i negocjacje też na pewno nie były tutaj proste, ale wciąż wydaje się, że jest to jest to możliwe.
Spróbujemy opisać, czym właściwie okazuje się teraz ta partia Finów, to znaczy, jakie oni mają postulaty wokół, czego ogniskoje się ich program i jak to się ma w ogóle do pomysłów koalicyjnych?
W tej chwili największy właściwie 2 największe najważniejsze tak naprawdę ideowe i wręcz tożsamościowe postulaty partiifinów są tymi 2 największymi w spornymi w punktami. Po pierwsze to jest sprzeciw wobec imigracji do Finlandii, nadmiernej właściwie każda jest praktycznie nadmierna liczba cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, czyli ograniczenie liczby uchodźców, ograniczenie także kontyngentów pracowników takich kontraktowych przyjeżdżających do kraju, a znacznie większa kontrola w ogóle tego procesu procesu imigracyjnego. No mówiąc wprost w wielu polityków partii Finów ma wyroki za ksenofobię szowinizm czy wręcz rasistowskie wypowiedzi także na tym w jeden z jakby to jest jeden z fundamentów tożsamości, a od pewnego czasu no bardzo wyraźnie widać, że w Finlandii to jest jedyne ugrupowanie, które kwestionuje w kierunek tzw Zielonej transformacji, czyli w zmian, które popłyną, jakby z diagnozy, że no mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. I musimy coś z tym zrobić Finowie prawdziwi Finowie nie kwestionują, że istnieje takie zjawisko, natomiast uważają, że Finlandia mała Finlandia w żadnym wypadku nie powinna płacić za no ten światowy kryzys, bo to nie wina i to nie jest odpowiedzialność małej Finlandii. Tak samo zresztą kolejny punkt, który no bardziej chyba niż kiedykolwiek, teraz wybrzmiewa w ich retoryce, to jest we wszystkie ugrupowania. W tej chwili są na etapie poszukiwania wydatków publicznych, które należałoby ciąć i partia Finów uznaje, że należałoby właściwie do zera ściąć jakąkolwiek pomoc rozwojową, którą Finlandia ze swojego budżetu finansuje na rzecz no krajów rozwijających się jako chociażby tak mała odpowiedzialna fiskalnie budżetowo i politycznie Finlandia nie powinna wspierać krajów, które w wielu przypadkach. Jak brzmi oficjalna narracja same są sobie winne i te kwestie są właściwie zarówno na poziomie etycznym, jak i tak naprawdę na takim poziomie, jakby patrzenia na Finlandii z punktu widzenia biznesowo inwestycyjnego one są bardzo trudne do rozwiązania, bo partia koalicyjna to komu, która ma najwięcej mandatów, postrzega raczej właśnie tę zieloną transformację zielone technologie jako coś, co może być nowym kołem zamachowym w ogóle fińskiej gospodarki. To już jest właściwie kołem zamachowym fińskiej gospodarki i w związku z tym też nie zamierza się jakoś mocno sprzeciwiać agendzie Unii Europejskiej w tym zakresie, bo, bo Unia Europejska też jest tutaj bardzo ważnym bardzo ważnym podmiotem, który się pojawia w tej w tym sporze. No partia Finów uważa, że cele związane z unijną strategią bioróżnorodności czy odchodzeniem od paliw kopalnych są zbyt ambitne i zbyt zbyt znaczącym stopniu obciążą Finlandię. Dlatego te relacje z Unią Europejską są tutaj też takim punktem bardzo trudnym, bo ono partia zwycięska partia koalicyjna na pewno uważa, że w relacji z Unią Europejską i jakby funkcjonowanie w ramach wspólnoty jest dla chińskiej gospodarki, bo po prostu niezbędne i dobre relacje z komisją są traktowane jako wartość zarówno taka instrumentalna. No bo po prostu fińska gospodarka oparta na eksporcie potrzebuje tego rynku wewnętrznego, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest jednak takie postrzeganie, że komisja Europejska u Unii Europejska. No to jest jakaś wspólnota wartości. Natomiast natomiast partia Finów jest jedną z najbardziej eurosceptycznych w par partii, jakie, jakie pewnie w Europie funkcjonują.
Ale ja rozumiem, że to jest taka partia w pewnym sensie prowincjonalnej Finlandii, tak, która ma, jakby pokazać, że my tutaj nie jesteśmy w ogóle za nic odpowiedzialni takie trochę zawracanie wody. Kijem, to znaczy takie takie myślenie myślenie o polityce, tak jakby się nie wydarzyły całe lata. Nie wiem, 2000 nastę i nie zaczęła się trzecia dekada 20.01. wieku, gdzie wszystko jest połączone, zwłaszcza w takim organizmie ponadregionalnym. Jak Europa, jak Unia Europejska oni jakby próbują wrócić do bezpiecznych lat. Nie wiem, sześćdziesiątych może.
W znacznym stopniu tak to wygląda. To jest 1 strony takie pokazywanie, że tutaj wspólnota nasza fińska wspólnota, czyli oczywiście wspólnota oparta o ten sam kolor skóry te samą religię ten sam język to jest coś, czego co bardzo pielęgnujemy, ale ma bardzo takie też indywidualistyczne akcenty w tej swojej narracji. To znaczy, że Finowie powinni swój styl życia pielęgnować i hołubić tak jak czy nie oni to przez lata, czyli to jest jedyna partia, którą można powiedzieć, która można powiedzieć, jest skrajnie po samochodowa. Czy transport indywidualny jest tutaj bardzo ważny progresywizm, oparty o ograniczenie konsumpcji mięsa czy eksploatacji właśnie tych lokalnych również paliw kopalnych jest źle widziany w prawo do polowań prawo do tego, żeby z w lasami, które są prywatną własnością w bardzo wielu przypadkach Finlandii, nawet jeżeli ten prywatny las to jest dosłownie kilka drzew. No to wartość tego lasu z perspektywy właśnie takiej świętej własności jest ważniejsza niż wartość tego lasu jako dobra, które należy chronić po prostu niezależnie tego, Unia Europejska nas do tego zachęca, czy sami powinniśmy pielęgnować po prostu wartość tego lasu, bo jest fiński. Także to jest to jest taka dosyć specyficzna hybryda właśnie takiej wspólnotowości pan fińskiej jednocześnie takiego indywidualistycznego podejścia do konsumpcji w tej ostatnich ostatnich narracjach w tej partii finu, bo ona też zmieniała swoje oblicze bardzo mocno w ostatnich kilkunastu latach, odkąd po raz pierwszy w 2011 roku odniosła sukces wyborczy, zdobywając kilkanaście procent wówczas poparcia. No dzisiaj jest zdecydowanie bardziej antyimigrancka bardziej w ksenofobiczna, a z drugiej strony wygląda na to, że mniej powiedziałbym taka prospołeczna niż kiedykolwiek wcześniej. I zdaje się, że pod względem zgody na pewne cięcia w wydatkach socjalnych, np. że to jest takie pole, które będzie taką częścią wspólną z tą partią tą liberalną partią koalicyjną i ale czy uda się o to oprzeć, jakby całą konstrukcję programu rządowego. To bardzo trudno powiedzieć.
No to jest taka rozumiem, partia wolność tą ku w swoim domku, a ten domek musi być rzeczywiście wspaniały, no bo to domek fiński dziękuję bardzo, taki Walczyk woźnie jak z Uniwersytetu łódzkiego i Uniwersytetu w Helsinkach był z nami trzynasta 37. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA