REKLAMA

Poranny zestaw pytań Macieja Głogowskiego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2023-05-31 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:33 min.
Udostępnij:

Jak to się stało, że w lutym tego roku to Rosja, prowadząca zbrodniczą wojnę w Europie, wstrzymała dostawy – do Polski - ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń? Rozwiń »

Czemu do Polski wciąż trafia z Rosji gaz LPG?

Czy obywatele i obywatelki są świadomi, że w 2016, 2017 i 2018 roku – a więc w czasie rządów PiS - do Polski sprowadzono więcej węgla z Rosji niż w 2014 i 2015 roku?

Czemu tak wielką operację, na tak wrażliwym rynku jakim jest rynek paliwowy, tak wielką operację: jak podział i wyprzedaż majątku spółki Lotos finalizowano w okresie ogromnej niepewności i ryzyka: politycznego oraz ekonomicznego, jakim była i jest wojna w kraju sąsiadującym z Polską, wojna w Ukrainie, którą wywołała Rosja.

Czemu partnerami polskiej firmy w tej transakcji są spółki pozostające we władztwie państw, które współpracują z Rosją – choćby w obszarze energetycznym, właśnie.

Czemu władza nie poinformowała o tym, że przez dużą część Polski przeleciała rosyjska rakieta?

Czemu władza zaniechała poszukiwań rakiety, która spadła w lesie?

Czemu najwyżsi urzędnicy państwa twierdzą, że o tym incydencie dowiedzieli się w kwietniu? Jaka jest w tej sprawie procedura i czy o tak ważnej sprawie powinni dowiadywać po kilku miesiącach?

Czemu minister obrony narodowej ignoruje posiedzenie sejmowych komisji: obrony i służb specjalnych, uniemożliwiając członkom tych komisji uzyskania odpowiedzi na ich pytania?

Czemu minister obrony narodowej publicznie, w czasie gdy Rosja prowadzi bestialską wojnę przeciwko Ukrainie, publicznie zarzuca niekompetencję jednemu z najwyższych polskich dowódców. Komu to służy?

Czemu prezes rządzącej w Polsce partii nie chce odpowiedzieć wprost na pytanie czy ma zaufanie do osoby pełniącej zaszczytne urzędy ministra obrony narodowej i wiceprezesa Rady Ministrów?

Czemu prezes rządzącej w Polsce partii nazywa, dziennikarza pytającego o zaufanie do ministra obrony, przedstawicielem Kremla. I czy prezes PiS wie, że ukazał się sondaż w którym większość, podkreślam większość odpowiadających uznała, że Mariusz Błaszczak powinien odejść z rządu?

Czy władza zdaje sobie sprawę, że w Polsce od kilkunastu miesięcy inflacja znajduje się zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski?

Czy władza zdaje sobie sprawę, że wysoka inflacja sprawia, iż ludzie żyjący w Polsce stają się ubożsi?

Czy władza akceptuje włączanie się - niezależnego z definicji - banku centralnego w kampanię wyborczą?

Czy jako opinia publiczna powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie ile pieniędzy Narodowy Bank Polski wydaje na polityczną kampanię propagandową – mam na myśli wywieszenie banneru na budynku NBP, którego treść potwierdza, że bank centralny zajmuje się obroną obecnego rządu – co jest niedopuszczalne bo łamie niewzruszalną zasadę apolityczności NBP. Czy NBP przedstawi odpowiedź na takie pytania?

Dlaczego – wciąż - Polska nie korzysta z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?

Dlaczego władza, mimo zapewnień, że pieniądze trafią do Polski, akceptuje sytuację w której nie możemy jako kraj korzystać z pieniędzy z KPO, ale uczestniczmy w systemie, który sprawia że będziemy składać się na KPO innych państw członkowskich Unii?

W związku z przejęciem politycznego nadzoru nad Prokuraturą, trzeba władzę pytać dlaczego – jak donoszą media - Prokuratura Okręgowa w Warszawie od ponad roku wciąż nie rozpoczyna postępowania w sprawie Janusza Cieszyńskiego – dawnego wiceministra zdrowia, który jest bohaterem tak zwanej, podkreślam, tak zwanej afery respiratorowej? Umowa na respiratory podpisana, pieniądze wypłacone, respiratorów nie ma.

A zatem czy są państwo świadomi, że niedawno senator Krzysztof Brejza ujawnił, iż niszczone są dowody inwigilowania go systemem Pegasus? Dowody w sprawie są niszczone.

Czy władza uznała, że sprawa nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest należycie wyjaśniona? Warto by opinia publiczna była świadoma, że w NCBiR, a więc instytucji nadzorowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pojawił się z kontrolą Europejski urząd ds. Zwalczania nadużyć finansowych Czyli unijna instytucja OLAF – śledząca nieprawidłowości w wydatkowaniu wspólnotowych pieniędzy.

Czemu członkiem polskiego rządu – wciąż - jest Pan Michał Dworczyk, który ustępując z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miał tylko czasowo pozostać członkiem Rady Ministrów?

Czemu prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki dopuszczał posługiwanie się prywatną skrzynką mailową w komunikacji ze swoimi współpracownikami?

Czy w ten sposób prowadzono działania mogące zagrozić bezpieczeństwu państwa.

Na końcu listy tych pytań i spraw, które nie przestają być aktualne – nawet jeśli dojdzie do powołania – specjalnej komisji ścigania przede wszystkim jednego polityka: Donalda Tuska, są pytania innej wagi, ale również aktualne:

- co z milionem elektrycznych aut?

- co z mieszkaniami, które miały być powszechnie dostępne?

- co z promem?

- ostanie, jak to możliwe, że władza wprowadziła specjalny podatek nazwany daniną solidarnościową z którego pieniądze miały wpierać osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów, ale potrzeby tych osób – mimo to – są niezaspokojone. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Poranek Radia tokefem i jest siódma 6 to jest środowy poranek Radia tokfm Maciej Głogowski. Dzień dobry, mogę mieć pewność, że przywitam się z państwem w ten sposób jeszcze 22 × w 22 kolejne środowe poranki 20.03. taki środowe poranek przypada 8 listopada 5 dni wcześniej kończy się obecna koncesja na nadawanie radiato kafem. Jeśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji koncesji nie przedłuży radio tokfm zamilknie od października ubiegłego roku. Czekamy na zgodę i odnowienie koncesji. To jest środowy poranek Radia tokfm raz jeszcze dzień dobry, obejmując z woli narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji będę strzegł niezłomnie godności narodu niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. To słowa przysięgi, którą składa każdy nowo wybrany prezydent RP postanowienia konstytucji, którym prezydent przysięga dochować wierności, to m.in. art. 126 i jego doniosłe w brzmieniu i znaczeniu zapisy cytuję prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Aż trudno uwierzyć, że ten właśnie przepis jest nieaktualny, a dziś w poranku mówić będziemy o innym świętym postanowieniu konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To art siódmy po najbliższych informacjach zapraszam do wysłuchania rozmowy z prof. Mirosławem wyżykowskim. Będę pytał o zapisy ustawy, powołującej komisję do spraw Donalda Tuska o ich niezgodność z konstytucją i konsekwencje wejścia w życie tej ustawy. Pan prof. Wyżykowski będzie gościem poranka do godziny ósmej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku zgodził się poświęcić nam sporo czasu. Za co jestem wdzięczny. Dodać muszę, zarazem smutne w Polsce doszliśmy do chwili, w której autorytetami w dziedzinie prawa i konstytucyjności są sędziowie trybunału, ale ci w stanie spoczynku po ósmej gościem poranka będzie premier Leszek Miller, a po ósmej 20 prof. Anna Pacześniak i prof. Maria wicławska, a poranek Radia tokfm rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy, choć dziś z tego punktu programu pozostaje tylko tytuł. Skoro przez kolejne minuty audycji mówić, będziemy o ustawie powołującej komisję mówić, mamy o lex Tusk, to chcę teraz przypomnieć, jakie w Polsce moim zdaniem aktualne są pytania, a pozostają one bez odpowiedzi. Te o to, kto jest pod wpływem Rosji są jak najbardziej aktualne z dziennikarskiego obowiązku pytam, jak to się stało, że w lutym tego roku, to Rosja prowadząca zbrodniczą wojnę w Europie wstrzymała dostawy do Polski ropy naftowej, rurociągiem przyjaźni. To Rosja wstrzymała dostawy do Polski niewielkie, ale to Rosja zdecydowała następne pytanie, czemu do Polski wciąż trafią z Rosji gaz LPG dalej. Czy obywatele i obywatelki są świadomi, że w 2016 2017 i 2018 roku, a więc w czasie rządów PiS do Polski sprowadzono więcej węgla z Rosji niż w 2014 i piętnastym roku. Kolejne pytanie, pomijając wszystkie inne aspekty w tym te finansowe, czemu tak wielką operację na tak wrażliwym rynku, jakim jest rynek paliwowy, tak wielką operację jak podział i wyprzedaż majątku spółki Lotos finalizowano w okresie ogromnej niepewności i ryzyka politycznego oraz ekonomicznego. I jakim była i jest wojna w kraju sąsiadującym z polską wojna w Ukrainie, którą wywołała Rosja, czemu partnerami polskiej firmy Orlen w tej transakcji są spółki pozostające we władztwie państw, które współpracują z Rosją choćby w obszarze energetycznym. Właśnie dalsze pytania, czemu władza nie poinformowała o tym, że przez dużą część Polski przeleciała rosyjska rakieta to wciąż aktualne pytanie, czemu władza zaniechała poszukiwania rakiety, która spadła w lesie w przybliżeniu powiem spadła w okolicach Bydgoszczy. To także wciąż aktualne pytanie, czemu najwiżsi urzędnicy państwa twierdzą, że o tym incydencie dowiedzieli się w kwietniu, jaka jest w tej sprawie procedura i czy o tak ważnej sprawie powinni dowiadywać się po kilku miesiącach od wydarzenia. Wydaje mi się, że to wciąż aktualne pytanie, czemu minister obrony narodowej ignoruje posiedzenia posiedzenia sejmowych, komisji obrony i służb specjalnych, uniemożliwiając członkom tych komisji uzyskania odpowiedzi na ich pytania, czemu minister obrony narodowej publicznie w czasie, gdy Rosja prowadzi bestialską wojnę przeciwko Ukrainie, publicznie zarzucanie kompetencji jednemu z najwyższych polskich dowódców. To komu to służy, czemu prezes rządzącej w Polsce partii nie chce odpowiedzieć wprost na pytanie, czy ma zaufanie do osoby pełniącej zaszczytne urzędy ministra obrony narodowej i wiceprezesa rady ministrów, czemu prezes rządzącej w Polsce partii nazywa dziennikarza pytającego zaufanie do ministra obrony przedstawicielem Kremla. I czy prezes PiS wie, że ukazał się sondaż, w którym większość podkreślam większość odpowiadających uznała, że Mariusz Błaszczak powinien odejść z urzędu przy okazji w imieniu redakcji tokfm wyrażam Solidarność z redakcją TVN24 i dziennikarzem Mateuszem grzymkowskim wykonującym swoją pracę, a ta polega na zadawaniu ważnych pytań, także prezesowi rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. To nie pytanie, ale odpowiedź jest hańbiąca dalsze pytania. Czy władza zdaje sobie sprawę, że w Polsce od kilkunastu miesięcy inflacja znajduje się zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski. Czy władza zdaje sobie sprawę, że wysoka inflacja sprawia, iż ludzie żyjący w Polsce stają się ubożsi. Te pytania wydają się szczególnie aktualne, jest też i takie pytanie czy władza akceptuje włączanie się niezależnego z definicji banku centralnego w kampanię wyborczą? W tym kontekście warto zadać także kolejne pytanie. Czy jako opinia publiczna powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy Narodowy Bank Polski wydaje na polityczną kampanię propagandową? Mam na myśli m.in. wywieszenie baderu na budynku NBP, którego treść potwierdza, że bank centralny zajmuje się obroną obecnego rządu. Co jest niedopuszczalne, bo łamie niewzruszalną zasadę apolityczności NBP czy MBP przedstawi odpowiedź na takie pytania? Są też inne pytania, dlaczego wciąż Polska nie korzysta z pieniędzy z krajowego planu odbudowy, dlaczego władza mimo zapewnień, że pieniądze trafią do Polski, akceptuje sytuację, w której nie możemy jako kraj korzystać z pieniędzy z kpo, ale uczestniczymy w systemie, który sprawia, że będziemy składać się na kpo innych państw członkowskich Unii. W związku z przejęciem politycznego nadzoru nad prokuraturą trzeba władze pytać, dlaczego jak donoszą media, prokuratura Okręgowa w Warszawie od ponad roku wciąż nie rozpoczyna postępowania w sprawie Janusza cieszyńskiego dawnego wiceministra zdrowia, który jest bohaterem tzw, podkreślam tzw afery respiratorowej, umowa na respiratory podpisana pieniądze wypłacone respiratorów. Nie ma?
Sprawy, które należy przypomnieć by opinia publiczna wszyscy słuchający i nie tylko obecnie słuchający, byli świadomi, a zatem czy są państwo świadomi, że niedawno senator Krzysztof Brejza ujawnił, iż niszczone są dowody inwigilowania go systemem pgazus dowody w sprawie są niszczone. Czy władza uznała, że sprawa nieprawidłowości w Narodowym centrum badań i rozwoju jest należycie wyjaśniona. Warto by opinia publiczna była świadoma, że w NCBiR, a więc instytucji nadzorowanej przez rząd pojawił się z kontrolą Europejski urząd do spraw zwalczania nadużyć finansowych, czyli unijna instytucja Olaf śledząca nieprawidłowości w wydatkowaniu wspólnotowych pieniędzy, następnie czemu członkiem polskiego rządu wciąż jest Michał Dworczyk, który, ustępując z funkcji szefa Kancelarii, Prezesa Rady Ministrów, miał tylko czasowo pozostać członkiem rady ministrów, a w związku z tym czemu Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, dopuszczał posługiwanie się prywatną skrzynką mailową w komunikacji ze swoimi współpracownikami jako opinia publiczna. Musimy pamiętać, że ujawniane maile choćby w części są autentyczne, bo potwierdzają to niektórzy adresanci lub nadawców ich wiadomości, w związku z tym trzeba przypomnieć, że z dostępnych materiałów wynika, iż przedstawiciele rządu przesyłali prywatną pocztą, także wewnętrzne rządowe dokumenty, a w związku z tym zasadne jest pytanie. Czy w ten sposób prowadzono działania mogące zagrozić bezpieczeństwu państwa, na końcu listy tych pytań i spraw, które nie przestają być aktualne, nawet jeśli dojdzie do powołania specjalnej komisji ścigania, przede wszystkim 1 polityka są pytania innej wagi, ale również aktualne co z 1 000 000 elektrycznych aut co z mieszkaniami, które miały być powszechnie dostępne. Co z promem i ostatnie jak to możliwe, że władza wprowadziła specjalny podatek nazywane daniną solidarnościową, z którego pieniądze miały wspierać osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów, ale potrzeby tych osób, mimo to są niezaspokojone. To wszystkie pytania ograniczyłem się w ich przygotowaniu ze względu na ograniczony czas, który mogłem poświęcić na ich przedstawienie. Podejrzewam, że wiele osób, które nas słuchały, mają szereg innych pytań. Ten dobór był oczywiście jakimś subiektywnym moim wyborem, ale wydaje mi się, że sprawy te są znaczące, mimo wszystkich innych spraw, którymi władza chce nas obecnie zająć. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA