REKLAMA

Inflacja w maju i gospodarka w pierwszym kwartale - zaglądamy w najnowsze dane

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2023-05-31 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Raport gospodarczy czternasta 43 Wojciech Kowalik. Dzień dobry. To jest środowy raport gospodarczy w radiu tokfm 13% w takim tempie ceny rosną w kończącym się maju. Oczywiście w skali roku takie dane podał Główny Urząd Statystyczny jeszcze w kwietniu było to 14 i siedemdziesiątch procent inflacja się, więc obniża. No ale to nie oznacza, że spadają ceny one dalej rosną, tylko, że wolniej o 20% w maju drożeją żywności i energia, ale widać spadek cen paliw o 10% w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Dziś poznaliśmy też dokładniejszy odczyt dotyczący PKB w pierwszym kwartale tego roku Polska gospodarka skurczyła się o 0,3% w porównaniu z początkiem ubiegłego roku, a co te wszystkie dane oznaczają, powiemy już za moment w rozmowie z naszym gościem, ale najpierw jeszcze krótka wycieczka po Europie. Wczoraj poznaliśmy dane pokazujące dość mocny spadek inflacji w Hiszpanii, a dziś wyraźny spadek widać też we Francji inflacja w maju nieznacznie przekroczyła tam 5% jeszcze w kwietniu było to prawie 6 i we Francji zwracają uwagę mocno spadające ceny energii. Inflacja obniża się też we Włoszech i w Niemczech. To są dane sprzed kilkudziesięciu minut u naszych zachodnich sąsiadów. To dość ostre hamowanie inflacja w maju spadła tam do 6% z ponad 7 jeszcze w kwietniu i Ng bank Śląski jako pierwszy na rynku zaoferuje kredyty oparte o stopę oprocentowania wiron w ofercie. Taki kredyt ma się pojawić z końcem czerwca. Bank pisze, że w związku z konstrukcją oprocentowania opartego o wiron 1 m harmonogram spłat klienta będzie zmieniał się co miesiąc i uwzględniał zmieniającą się wysokość wskaźnika, a to będzie się przekładać na inną wysokość raty w każdym miesiącu wskaźnik wiron docelowo w najbliższych miesiącach będzie zastępował obecnie stosowaną stopę oprocentowania. WIBOR i teraz spójrzmy jeszcze co na rynkach na rynku walutowym złoty się dziś trochę osłabia euro 4 zł 53,5 gr frank po 4 66 USD 4 24, a funt po 5 25 natomiast na warszawskiej giełdzie na czerwono. I to wyraźnie WiK w dół o 1 i 0,6% WiK 20 o 1 i dziesiątych.
Procent raport gospodarczy.
I czas na rozmowę z naszym gościem Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista, banku Milenium. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, czyli.
Bierzemy na warsztaty dzisiejsze dane z gospodarki. Zacznijmy proponuje od inflacji 13% to jest szybki.
Spadek.
To jest szybki spadek, ponieważ to jest spadek o 1 i siedemdziesiąty punkta procentowego względem kwietnia, a przypomnijmy, że na początku roku roczny wskaźnik inflacji przekraczał 18%, więc tutaj rzeczywiście postępuje spadek rocznego wskaźnika inflacji, który jest spodziewany, on był nieco głębszy niż oczekiwania, bo konsensus rynkowy był na 13 3, więc to odchylenie nie było duże, ale to, co jest ważne w opublikowanych dzisiaj danych i to co pozytywnie zaskoczyło, to Fakt, że ten spadek był napędzany nie tylko przez zniżki cen paliw, które w maju tego roku są o 9,5% niższe niż w maju ubiegłego roku. Tanieją również nośniki energii, przede wszystkim węgiel nieco wolniej rosną rosną ceny żywności, ale to, co pozytywnie zaskoczyło to spadek tzw inflacji bazowej, który wg moich szacunków wyniósł około 11,5%, a w kwietniu ten wskaźnik inflacji bazowej wynosił 12 i 2, więc ten element pokazuje, że widać pewne sygnały stabilizowania się presji inflacyjnej, aczkolwiek z oceną trwałości tego trendu i trzeba poczekać na publikacji szczegółowych danych o strukturze koszyka inflacyjnego, bo dzisiaj takowych danych nie mamy, bo podane zostały tylko zmiany cen tych głównych grup z koszyka inflacyjnego, więc analiza szczegółów pozwoli ocenić, czy to przyspieszenie spadków i silniejsze wyhamowanie inflacji jest efektem działania czynników jednorazowych, jak np. może obniżki cen biletów PKP, bo takowa miała też miejsce, czy też jest szersza, więc dane pozytywne, ale nie zapominajmy, że ten poziom 13% to jest ciągle znacznie powyżej celu banku centralnego i inflacja ciągle jest wysoka. Natomiast bardzo pozytywny jest to, że w maju tego roku po raz pierwszy od lutego 2022 roku, czyli od lutego ubiegłego roku ceny w skali miesiąca nie wzrosły.
A no właśnie te ceny w skali miesiąca, bo ekonomiści zwracają uwagę również na ten odczyt, co możemy powiedzieć o cenach w maju, w porównaniu z kwietniem?
No właśnie, ten ogólny wskaźnik inflacji CPI i on nie zmienił się względem kwietnia, więc ten przeciętny poziom cen nie wzrósł. To jest najlepszym wynikiem od lutego ubiegłego roku, kiedy wprowadzone zostały tarcze antyinflacyjny i obniżona została stawka chociażby VAT na żywność w dużej mierze ta stabilizacja cen jest efektem spadku cen paliw, bo w samym maju ceny paliw obniżyły się o niemalże 5%, więc to bardzo silny spadek cen paliw na poziomie inflacji bazowej, która do tej pory rosła w tempie przekraczającym 1% w skali miesiąca, teraz ten wzrost wyhamował do około pół procenta, więc na tym poziomie też jest pozytywny sygnał wskazujący na wyhamowanie tej presji cenowej z gospodarki, no bo to odzwierciedla poniekąd ta miara inflacji bazowej te ceny ciągle rosną, ale już w nie tak dynamicznym tempie. Jak w ostatnich miesiącach.
No właśnie mamy pewne pozytywne sygnały, no to nie zmienia Faktu, że ceny wciąż rosną i to szybko rosną nowo 13% w skali roku to wciąż dotkliwa dla nas inflacja. No to, co dalej w takim razie w kolejnych miesiącach?
W kolejnych miesiącach ja spodziewam się, że inflacja dalej będzie się obniżała, bo będą działał efekty bazy statystycznej z ubiegłego roku, więc ten roczny wskaźnik inflacji będzie się obniżał.
Tak statystycznie będzie się obniżał.
Tak jest. Natomiast prawdopodobnie też będzie się obniżała ta dynamika miesięczna, bo tutaj warto uwagę że spadają ceny chociażby produkcji w przemyśle na rynkach hurtowych na rynkach międzynarodowych obniżają się ceny energii ceny gazu, więc z czasem też powinno przekładać się na niższą presję na podwyżki cen detalicznych, aczkolwiek no z drugiej strony będziemy mieli niskiej bezrobocie, spadającej inflacja też pomoże konsumpcji się odbudować w kolejnych miesiącach, więc ten spadek inflacji do poziomów jednocyfrowych on nastąpi dość szybko i na przełomie trzeciego i czwartego kwartału być może wskaźnik CPI i będzie jednocyfrowy, ale to ciągle będą wysokiej, bo to na koniec tego roku możemy mieć inflacja na poziomie około 8% natomiast ciągle jest wysoka inflacja i powrót do celu banku centralnego, czyli poziom 2,5% z odchyleniem o 1 punkt procentowy. To ciągle jest wysoka inflacja. Ja też bym zwrócił uwagę na to, że na wrócił może jeszcze do danych kwietniowych, bo dzisiaj rzeczywiście jesteśmy pod pozytywnym wpływem tego wyhamowania silniejszego przede wszystkim na poziomie inflacji bazowej, ale dotychczasowe dane szczegółowe, a one są dostępne za kwiecień, pokazywały, że inflacja jest wysoka w wielu obszarach jest lepka. I uporczywa w wielu obszarach w wielu komponentach, więc jej wyhamowanie nie nastąpi tak szybko, dlatego też ciekawa będzie struktura koszyka inflacyjnego, która będzie publikowana z 2 tygodnie. Natomiast biorąc pod uwagę ciasny rynek pracy ekspasywną politykę fiskalną, czyli transfery społeczne, które nie będą przez rząd dystrybuowane, to wszystko będzie powodowało, że powrót inflacji do celu, czyli do tych niskich poziomów, które nie będą tak dotkliwe dla budżetu konsumenta. To jest ciągle odległa perspektywa.
To inflacja, ale poznaliśmy też dziś dokładniejsze dane o wzroście gospodarczym w pierwszym kwartale tego roku PKB skurczył się o 0,3% w skali roku. Co wiemy po tych danych, z czego to wynikało?
Tu również ten spadek o 0 0,3% rok do roku przypomnijmy, że to była lekka rewizja, a względem wcześniejszego szacunku GUS na poziomie minu 02 również jest pod wpływem tych czynników statystycznych, bo w samym pierwszym kwartale względem czwartego kwartału ubiegłego roku gospodarka urosła o 3 i 80%, więc ten -0 3 to jest efekt tego, że w ubiegłym roku w pierwszym kwartale mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem gospodarczym. Natomiast teraz teraz ten wzrost jest mniejszy, bo w ubiegłym roku akurat kwartał do kwartału ten wzrost z 4,5 co z dzisiejszych danych o PKB wynika, że wysoka inflacja i wysokie stopy procentowy ograniczyły konsumpcję, bo ona spadła o2% rok do roku, aczkolwiek nie jest to tak słaby wynik, jak sugerowałyby. Np. dane o sprzedaży detalicznej, które były publikowane w ostatnich miesiącach, bo tam spadek średnio w pierwszym kwartale wyniósł 4 i 0,1%, więc to wyhamowanie konsumpcji nie jest aż tak silne, jak się obawiano. Co może sugerować, że ograniczenie konsumpcji usług nie jest też tak głębokie, jak się obawialiśmy, więc ta konsumpcja wyhamowuje, ale ona ona nie załamała się i to jest i to jest dobre, aczkolwiek, aczkolwiek wyhamowanie konsumpcji też warto. Tutaj zaznaczyć jest pożądanym kierunkiem, jeśli to inflacją, więc, więc oczywiście z punktu widzenia biznesu i firm handlowych to jest niekorzystne, bo spada im sprzedaż w ujęciu realnym. Przypomnijmy, no, bo nominalnie te wartości oczywiście rosną ze względu na inflację, ale jest to pożądane kierunek, żeby opanować inflację, to załamanie popytu. Czy to wyhamowanie popytu wcale nie jest też takie głębokie, bo badania koniunktury GUS wskazują, że zaledwie 31% firm handlowych traktuje niedostateczny popyt jako bariery rozwoju działalności gospodarczej. To 31% to jest poniżej średniej długoterminowej i wyraźnie poniżej poprzednich okresu stagnacyjno recesyjnych czy to po bankructwie banku limanrades czy w roku 2012, kiedy też mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, więc ten popyt wyhamowuje, ale on nie załamał się i ciągle ciągle dla ciągle jest na tak na tyle wystarczając na tyle wysokim poziomie, że daje, że daje przestrzeń firmom do przerzucania rosnących kosztów produkcji na ceny detaliczne, aczkolwiek wraz z wyhamowaniem tego opytu ta przestrzeń stopniowo również też będzie się zmniejszała.
Kończy nam się powoli, czas. Więc jeszcze jedno szybkie pytanie, bo zgodzimy się pewnie, że ten pierwszy kwartał był tym był tym dołkiem gospodarki. Jak może przebiegać to odbicie?
No właśnie, tutaj jeszcze jest pewien znak zapytania, czy ten pierwszy kwartał będzie najgorszy, czy nie czy drugi, bo w ostatnich tygodniach mamy napływ negatywnych danych z otoczenia zewnętrznego, w tym z Unii Europejskiej, więc eksport będzie słabiej sobie radził, natomiast nie ulega wątpliwości, że druga połowa tego roku będzie już okresem stopniowej odbudowy wzrostu gospodarczego i pomimo tego minusa w pierwszym kwartale, jeśli chodzi o roczną dynamikę PKB. No to w całym roku ta dynamika będzie dodatni i ona wyniesie około 1%, więc pierwsza połowa generalnie będzie okresem obniżonego wzrostu, natomiast w drugiej połowie wraz ze spadkiem inflacji będzie poprawiała się też konsumpcja, więc perspektywy gospodarki będą się poprawiały.
I te dane z gospodarki wyjaśniał nam Grzegorz Maliszewski, główne ekonomista banku Milenium. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był raport gospodarczy za chwilę w tokafami informację Wojciech Kowalik do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA