REKLAMA

Co może jeszcze UE wobec Polski i Węgier? [Buras]

Światopodgląd
Data emisji:
2023-05-31 16:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Światło podgląd Agnieszka licherowicz łączymy się w światopodglądzie z Piotrem Burasem, dyrektorem Warszawskiego biura Europejskiej rady spraw zagranicznych. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy informacje jeszcze nieprecyzyjne, że dziś parlament Europejski na plenarnym czy z udziałem wszystkich posłów posiedzeniu ma się zająć, czyli skrytykować, jak domniemuje w większości w każdym razie rosyjską komisję czasem nazywaną lex Tusk podpisał prezydent. Wiemy i teraz pytanie jest nie wiem, na ile jak pan by no podsumował reakcję Brukseli, to znaczy, co to znaczy z perspektywy Brukseli, co ona może dodam, że Tomasz Bielecki donosił, że nic nie może albo niewiele może i dlatego liczy na stany Zjednoczone.
Znaczy to jest ja się z tym zgadzam, oczywiście by Bruksela nie ma.
Tutaj jakiś instrumentów za pomocą, których mogłaby bezpośrednio działać, tylko, że pamiętajmy, że Bruksela to jest takie trochę nieprecyzyjne. Określenie, co znaczy Bruksela Bruksela to są w zasadzie 3 można powiedzieć instytucje czy 3 grupy podmiotów. No mamy parlament Europejski, który dzisiaj będzie obradował, jeżeli dobrze rozumiem za chwilę za godzinę, czy 2 tak masi rozpocząć posiedzenia?
Ja tylko powiem, że będziemy transmitować w radio, to KFM dla państwa ten ten moment posiedzenia, które będzie dotyczył Polski.
Tak i to jest no i to jest oczywiście decyzji dyskusja polityczna.
Wśród parlamentarzystów. No, która nie ma nie zakończy się może się zakończyć jakoś uchwaleniem jakiejś rezolucji, ale nie ma bezpośredniego skutku, natomiast na to jest forma pewnego prej preresji politycznej na rząd i na opinię liczną zarówno w Polsce. Jak i jak i w Europie no mamy też komisję Europejską, która wczoraj są na konferencji, którą w grupie kancen forum lesin jestem przedstawicielem organizowała mipera jurowa przez C.
Szefowujemy, przepraszamy przerwy, wejdę w słowo słucham państwu Piotra burasa, ale nie wiem, może spróbujemy się przełączyć jeszcze raz. Tutaj dam chwilę Krzysztofowi Woźniakowi Katarzynie Morawskiej, bo mam wrażenie, że łączę nie działa tak, jakbyśmy wszyscy chcieli i czasem gubimy słowa, więc może uda nam się zaraz trochę to postawić lepiej o Piotr burras, cały czas przepraszam, mówił pan, że.
Nadzieję, że będzie teraz.
Lepiej Super jest konferencja wczoraj Europejskiej rady spraw zagranicznych. Komisarz jurwa.
Tak i komisarz jurowa wypowiedziała się bardzo ostrożnie, ale wyraziła obawy.
O to, co ta komisja może oznaczać dla też wolności wyborów w Polsce i no komisja oczywiście może ewentualnie no na pewno zbada tę ustawę na pewno się nią zajmie to, że to komisarz reinders odpowiedzialny za te sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Też w tym kierunku się wypowiadał, ale no słuszno, jeżeliby doszła do wniosku, że, że ona jest sprzeczna w jakimś aspekcie z prawem Europejski może wszcząć procedurę przeciwnaruszeniową, która się rozpocznie za kilka miesięcy i zakończy za nie wiem rok czy 1,5, więc to jest to oczywiście nie jest jakoś bardzo efektywny. Natomiast to trzecią Brukselą czy tym trzecim wymiarem, w którym Bruksela działa, to co państwa członkowskie. I tutaj oczywiście mamy cały czas Polska jest przedmiotem tej tej procedury art. 7 było wysłuchanie akurat wczoraj, gdzie to nasz minister się nie pojawił, tylko jego ambasador przy Unii Europejskiej. I to jest ta procedura, no, w której państwo brzmi.
Zadająkał grzmiał.
Tak, no, więc to natomiast to tutaj no państwa członkowskie mogą oczywiście w pewnym momencie dojść do wniosku, że to jest jeszcze pogorszenie sytuacji w Polsce, która i tak jest od lat fatalna. I dlatego ta procedura została wszczęta, no ale do tego, żeby jakoś po prostu ukarać. No to potrzebna jest większość, w której nie będzie, ponieważ ostatecznie pewnie no całą pewnością Węgry zablokują taką zablokowałby taką decyzję, więc tutaj w takim sensie formalnym to wiele się na pewno w najbliższym czasie nie może wydarzyć, nawet no, zwłaszcza w tej perspektywie, która jest ważna z punktu widzenia tej komisji całej tej dyskusji w Polsce, bo mówimy o kilku miesiącach. Tutaj jak decyzje musiały być bardzo bardzo szybkie, ale no, ale to jest te reakcje. No i reakcje amerykańska również pokazują jednak, że tutaj jest dosyć poważne zaniepokojenie, też też w takim kontekście trochę bardziej długofalowym. No Polska na początku 2025 roku ma być krajem, który będzie przewoził Unii Europejskiej. To jest ważna ważna funkcja w systemie intucjonalnym Unii. No i jeżeli no tak będą się sprawy w Polsce toczyć i np. partia rządząca dzisiaj zostanie u władzy, no to jest w ogóle pytanie. No jak jak Unia Europejska może być pod przewodnictwem najpierw Węgier przez pół roku, a potem Polski przez pół roku.
To zróbmytegrację, będą Węgry miały to przewodnictwo, czy jednak nie dopuszczą do tego, no bo rozumiem, że o tym już się mówi, żeby pozbawić Węgry.
No tak, jest teżtuje. Tu jest znowu. To jest sytuacja kompletnie bez precedensu, nie ma żadnych uregulowań prawnych, właściwie, które by jako w jakiś prosty sposób mogły doprowadzić do odebrania tej prezydencji, ale ja mówiąc szczerze, ja nie wiem, czy ta sytuacja i na węgrzych i w Polsce no jednak nie wnomencie nie doprowadzi do jakiegoś w tym względzie przełomu nie w sensie prawnym, ponieważ do tego potrzebne będą byłaby też zgoda naszych rządów. Formalnie jakieś zmiany traktatowe wprowadzanie nowych instytucji, tylko po prostu to decyzji o charakterze polityczne, to znaczy, które, że państwa członkowskie po prostu część z nich powie, że, że no sobie nie życzy tego, że.
To.
W praktyce to może w praktyce, jeżeli się.
Zbierze większość takich krajów i tych.
Najsilniejszych no to po prostu np. de facto ta prezydencja węgierska czy Polska zostanie jeszcze bardziej okrojona i zostanie jeszcze bardziej jej znaczenie ograniczone, że będzie rzeczy nie będziemy.
Nie wiem część państw nie.
Będzie chciała uczestniczyć w spotkaniach z udziałem polskiego rządu. No nie wiem, no znaczy, ja myślę szczerze, że wchodzimy w jakiś teren w ogóle jakiś bardzo dziwnych dyskusji i rozwiązać być może bez precedensu.
No właśnie, ja o tym, na ile ma pan poczucie, że w Brukseli zaczyna się myślenie jakieś bardziej strategiczne, że problemy z demokracją i z autorytaryzmem władz w Polsce i w węgrze, ale to powiedzmy nie jedynene, co, do których są pewne wątpliwości. No są na tyle niepokojące, no, że te środki, które są takie superprawne, nie wystarczą, że to jest polityczny problem.
Znaczy, ta świadomość narasta od lat, ale ta komisja weryfikacyjna.
Którą właśnie Polski rząd pasuje. No.
Jest jednak jakimś na pewno.
Jakąś cezurą, to znaczy to jest w tak oczywisty sposób dla wszystkich nadużycie władzy i podeptanie wszystkich zasad praworządności i podziału władzy. I również no po prostu zasad, na których Unia się opiera, że no, gdyby to miało wpłynąć na wynik wyborczy, no to to trudno mi się sobie wyobrazić, żeby to nie miało nie miało.
Konsekwencje, a ja nie umiem sobie wyobrazić, bo ja obserwuję współpracę motoryzacyjną Niemiec z Węgrami, obserwuje politykę komisji Europejskiej, która w takim duchu unijnego szukania dialogu jakoś ten dialog z Węgrami utrzymuje.
Nie oczywiście znaczy ja ja wiem, że też obserwuje te wszystkie procesy, o których pani mówi, ale ja myślę, że to trochę jest tak, że to zbiera jeszcze parę innych wątków.
Mamy całą dyskusję o rozszerzeniu Unii Europejskiej, ta, która za chwilę będą decyzje o tym, czy otworzyć negocjacje z Ukrainą. To jest to otwiera dyskusję w ogóle o przyszłości Unii Europejskiej, jaką to tu Unii, to rozszerzona ewentualnie kiedyś za parę lat Unia miałaby być. To jest jakiś proces, który np. Polska bardzo wspiera, ale w ogóle nie myśli o jego konsekwencjach instytucjonalnych dla Unii gospodarczych dla Polski. Jeśli chodzi o politykę rolną, widzieliśmy to przy kryzysie zbożowym, kwestie budżetu unijnego, jak będą znaczy to.
Będziemy mieć jakąś wielką dyskusję w ogóle o.
Modelu Unii Europejskiej, w których w, której ta sprawa przestrzegania zasad praworządności demokracji w ogóle tych fundamentów, na których Unia się opiera będzie odgrywała bardzo ważną rolę po prostu, dlatego że ogromna część krajów. No ma wielkie obawy przed przyjmowaniem takich krajów, jak Ukraina Mołdawia Albania Czarnogóra.
Wszystko kraje, które no nie słyną z tego, że są.
Idealnymi.
Instytucjonalnienymicjonalnie krajami demokracjami po prostu.
Bo to jest też rzeczy pytanie. O rozumiem też takie tzw polskie przywództwo, słychać ambicje, a o tym, że Polska mogłaby właśnie odgrywać większą rolę i przewodzić państwom regionalnie, tylko no pytanie czy rzeczywiście ciekawe jest to, że Polski rząd nie wychodzi z inicjatywami dotyczącymi tego, jak ta np. integracja Ukrainy miałaby wyglądać, że w tym sensie. No.
Tak znaczy my nie mamy znaczy my nie mamy w tej dyskusji, niestety, wiele do powiedzenia znaczy w tym sensie, że nie nie nie w takim znaczeniu, że.
Nikt nas nie słuchał tego po prostu. My nie mamy zdania, czy nie chcemy go i to ogromny problem. I jeśli chodzi o region, to wczoraj na tej konferencji, którą właśnie i fars z polityką insii organizowaliśmy wspólnie też była przedstawicielka Estonii, to znaczy ekspertka estońska cristi raik bardzo znana estońska. Ekspertka do spraw międzynarodowych. Ona.
Mówiła bardzo bardzo wyraźnie, że.
To po prostu ta postawa Polski jest absolutnie kontrproduktywna z dnia interesów Ukrainy, ponieważ no pokazuje ogromne problemy, jakie mogą być z członkostwem kraju, które mają problem z demokracją, a umówmy się, no Ukraina będzie miała różne problemy praworządnością i demokracją i to, więc po prostu widać, że takie kraje no są gry gigantycznym ryzykiem i Unia, jeżeli nie potrafi rozwiązywać takiego problemu, a w przypadku Polski nie potrafi i Polska zostaje się najlepszym dowodem, że po prostu nie radzimy ze takim problemem. No to no to jest najlepszy argument przeciwko rozszerzeniu Unii Europejskiej, tak samo to samo dotyczy. No postawy taki krajów właśnie jak Estonia czy Litwa czy inne, które nie życzą, znaczy nie chcą być kojarzone w ogóle z krajami takimi jak Polska być w jakimś 1 grupie 1 obozie, mimo iż mają bardzo wiele fundamentalnie zgodnych ze sobą interesów. Właśnie, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa aplik obronną spojrzenie na Rosję chciałyby być w 1 obozie z polską, ale nie bardzo mogą, bo po prostu fundamentalnie nie zgadzają się w taki w takich kwestiach i i po prostu szkodzimy regionowi Ukrainie interesom Unii jako całości.
Na koniec bardzo krótko, ale wyobraża pan sobie jest jakiś scenariusz, którym pieniądze z kpo z funduszu odbudowy w ogóle do Polski przypłynął, biorąc pod uwagę to wszystko?
Nie wiem, znaczy wydaje mi się, że to jest tak, no dzisiaj miał się zebrać Trybunał Konstytucyjny. Wiadomo.
Ale nawet jak siebie zebrał, to wyobrażam sobie, że komisja uruchomiła te pieniądze.
Znaczy, no to jest tak, że najpierw czas jasno powiedzieć, że w tej chwili piłeczka jest po stronie Polski. Póki Trybunał Konstytucyjny się nie wypowie, to komisja w ogóle nic nie ma do gaania, ponieważ to najpierw.
Ustne.
Ale w życie musi ustawa o sądzie. Re, gdyby ona weszła w życie, ale ta komisja weryfikacyjna działała, no to uważam to byłoby samobójstwo po prostu Europy, żeby rząd wielkimi krokami zmierzający do autorytaryzmu został dostał 4 000 000 000 EUR tuż przed wyborami parlamentarnymi, więc ja myślę, że znaczy trudno mi taką po prostu sytuację wyobrazić tym, znaczy, bo rzeczywiście też jest tak, że nawet w innym scenariuszu to te pieniądze by przyszły tuż przed wyborami, jakoś we wrześniu. może To to jest najbardziej, jakby no najbliższy termin. I więc pewnie komisja mogłaby to jakoś i tak trochę przeciągnąć tę decyzję jeszcze poza poza termin wyborczym, więc ja myślę innymi słowy moja krótko odpowiedzieć, że sobie nie wyobrażam takiego scenergii.
Też bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej rady spraw zagranicznych, bo państwa gościem ostatnim w dzisiejszym programie, które przygotowałyśmy oczywiście z Katarzyną murawską, realizował program Krzysztof Woźniak, za chwilę informacje po nich jeszcze więcej sportu, a ja przypomnę po dwudziestej drugiej dziś w programie wieczorem Wojciech Orliński i jego biografia Kopernika, ale bardzo o współczesności będziemy rozmawiać. I przypomnę też dziś premiera podkastów wspólnego mojego zewinem bedykiem rozumiećkrainę w tym 1 odcinku rozmawiamy o zmianie społecznej taki portret społeczny Ukrainy rysujemy więcej państwo znajdziecie na stronie i w systemie podkastowem. Zapraszam teraz już za chwilę informacje.
Oświaty podg. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA