REKLAMA

Debata w PE o "lex Tusk"

TOK360
Data emisji:
2023-05-31 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
51:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » TOK 360 dzisiejsza debata dotyczy nowej ustawy w Polsce, co oznacza, że powołano.
Specjalną komisję, która ma zbadać wpływ Rosji?
Wysz to wojna Rosji w Ukrainie pokazała nam wyraźnie, że my.
W Unii musimy bronić zasad demokracji.
Jako wyraźnej alternatywy dla państw autorytarnych, które naruszają prawo międzynarodowe i gwałcam prawa człowieka, dlatego naturalnym jest, że wszystkie państwa członkowskie muszą zbadać ewentualne wpływy, ale musi to odbywać zgodnie z zasadą praworządności. Na tyle tej s, która rada śledzi doniesienia dotyczące sytuacji w Polsce i jesteśmy świadomi, że prezydent podpisał tę ustawę i przesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Więc maty i na.
Wczorajszym posiedzeniu w radzie ogólnej zgodnie z art siódmym przeprowadzono przesłuchanie na temat sytuacji w m.in. były to pytania o niezawisłość polskich sądów. Komisja wspomniała o tej nowej ustawie, ale kwestia nie była omawiana przez radę jakoś bardziej szczegółowo, bo jest ona poza postępowaniem, zgo z art siódmego zadaniem komisji jako strażniczki traktatów jest, aby w sposób obiektywny i rzeczowy analizować kroki podejmowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do zobowiązań, jakie podjęły wszystkie kraje zgodnie z traktatami komisja ocenia, czy niezbędne są dalsze kroki w związku z tą nową polską ustawą rada i prezydencja oczywiście są gotowe do tego, by prowadzić dalej. Ważny dialog na temat zasad praworządności z parlamentem.
Europejskim dziękuję dzień.
Daękują bardzo panu ministrowi teraz w imieniu komisji komisarz Wander.
Cił.
Prezydent dziękuję, Panie Przewodniczący szanownideputni.
Dziękuję za tę debatę dotyczącą sytuacji praworządności w Polsce chciałbym rozpocząć od nowego prawa dotyczącego komisji śledczej do badania ingerencji rosyjskiej w wewnętrzne bezpieczeństwa Polski. W okresie 2007 2022 pan ździka myśli jest to sytuacja, którą komisja śledzi z wielkim z wielkimi obawami 26 maja. Prawo to zostało przyjęte przez Polski parlament i podpisane później po przez prezydenta Republiki polskiej Rzeczypospolitej polskiej chodzi ono w życie, to nowe prawo tworzy specjalną komisję, aby prowadzić dochodzenie dotyczące interferencji ingerencji rosyjskiej w działania na terenie Polski do roku 2027 mamy obawy związane ze zgodnością tego prawa z prawem unijnym, bo daje ono znaczące i kompetencje ciału organowi administracyjnemu, który może być wykorzystane do tego, by zabronić pełnienia funkcji publicznych i ograniczyć prawa jednostek. Wczoraj poinformowałem ministrów, podczas rady spraw ogólnych o tej nowej sytuacji. Pomyl i podczas wysłuchania formalnego Polski w ramach protokołu procedury z art siódmego komisja przedstawiła swoje świadczenie. Wczoraj odnotowujemy wstępne oświadczenie departamentu stanu USA, która również chyba wyraża swoje obawy potencjalnego nadużycia tego nowego prawa, aby skierować je przeciwko członkom opozycji. Wczoraj rozmawiałem z polskim ministrem spraw n europejskich panem Szymonem szynkiewiczem welsęk. Wczoraj wysłałem pismo do mini ministra, prosząc o dodatkowe informacje dotyczące tego nowego prawa. Komisja w sposób uważny przeanalizuje nowe prawo i wszelkie zmiany bilanse w tym kierunku w oparciu o tę analizą komisja nie będzie wahać się podejmować odpowiednich działań, mówiąc szerzej, jeśli chodzi o sytuację praworządności w Polsce miałem możliwości zaktualizowania informacji wobec ministrów. Podczas wczorajszej rady w ramach wysłuchania zgodnie z art siódmym dotyczącego Polski, ogólnie mimo szeregu ważnych pozytywnych zmian pozostają znaczące obawy, jeśli chodzi o zgodność z wyrokami trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o chodzi o o działania Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w odniesieniu do sędziów polskich. Może są państwo świadomi, że wice przewodniczący zmniejszył trybunału zmniejszył kary wobec Polski o połowę z 1 1 000 000 do 500 000 EUR od 21 kwietnia. Biorąc pod uwagę postępy, jeśli chodzi o stosowanie się do wstępnego wyroku z lipca 2021 roku jednak aż do dziś Polska wciąż nie wdrożyła w pełni nakazu trybunału z lipca 2021 roku trybunał sprawiedliwości przedstawi ostateczny wynik w tej sprawie. W przyszłym tygodniu w poniedziałek postęp odnotowany przez wiceprzewodniczącego trybunału w kwietniu dotyczył szczególnie prawa dotyczącego sądownictwa z 9 lipca 2020 roku, które dotyczyło standardów ochrony sądowniczej, to nowo prawo wprowadziło szereg ważnych zmian do polskiego systemu prawnego. Jednak pewne braki wciąż pozostają w tym kontekście parlament Polski przyjął 13 stycznia nowe prawo z dalszymi poprawkami, aby wzmocnić pewne aspekty niezależności sędziów w lutym. Prezydent Rzeczypospolitej poddał przekazał to to prawo do przeglądu w trybunale konstytucyjnej. Sprawa wciąż się toczy nowe prawo, w związku z tym nie weszło jeszcze w życie komisja, co przeprowadzi kompleksową ocenę pu prawa.
Wprostwikła standardowego w wojen.
Dopiero w momencie pierwszego wniosku Polski o wypłatę pieniędzy z funduszu ożywienia i rozwoju ważne jest by ostatecznie przyjęte prawo zwiększyło normy niezależności sądowniczej w Polsce. Teraz, jeśli chodzi o krajową rady sądownictwa, stąd liczą prawo tego dotyczące, to. Jeden z kluczowych elementów w obecnej propozycji zgodnie z art siódme sprawozdanie dotyczące praworządności na lata 2020 22 powtarzam ważne obawy komisji związane z tą radą biorąc pod uwagę jej rolę w procedurach nominacji sądowych. Te obawy zostały również potwierdzone przez trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, komisja odnotowała również, że takie sama przy nominacje z sędziów w maju 2022 roku pokazały, że żadne kroki nie zostały podjęte, aby zwrócić uwagę na ewentualny brak niezależności władze sądowniczej. Co więcej rada sądownicza krajowa rady sądownicza przyjmowała decyzje i rezolucje, które nie są zgodne z jej obowiązkiem zachowania niezależności sędziów krajowa rada stanowicza odgrywa kluczową rolę w nominacjach sędziowskich w Polsce. W związku z tym kluczowe jest, aby rada w swojej propozycji, co zostało podkreślone przez trybunał i Europejski trybunał praw człowieka dokonała poprawek. I to, jak najpilniej, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, mamy poważne wątpliwości dotyczące szarego sędziów w tym pierwszego przewodniczącego i tego, czy działają o niezgodnie z wymogiem niezależności wynikającym z art dziewiętnastego traktatu o Unii Europejskiej. Polska wciąż nie podjęła żadnych kroków, aby wdrożyć wyroki trybunału praw człowieka, które.
To proces.
Uznają proces nominacji sędziów za nieskuteczny niewłaściwy, jeśli chodzi o kontrolę i również do Izby Sądu Najwyższego, jednakże te wyniki są te wyroki. Przepraszam, są ostatecznie dodał, chciałbym również zwrócić uwagę na Trybunał Konstytucyjny. Tu w lutym komisja zdecydowała, czy to nie sprawy polskiej do trybunału sprawiedliwości ze względu na po gwałcenie prawa unijnego przez Trybunał Konstytucyjny ze względu na wyroki z roku 2022 również te, które kwestionowały nadrzędność prawa unijnego. Jak dotąd władze Polski nie podjęły działań, aby odpowiedzieć na obawy komisji w tym te w art. 7 propozycji widzą, więc państwo, że podczas rady omawialiśmy te wszystkie punkty, które były omawiane również wobec Polski w ramach procedury z art. 7 wyraziliśmy obawy komisji związane z stworzeniem tej komisji, które, które wynikają z opublikowania prawa przyjętego niedawno i które weszło w życie. Dziś dziękuję bardzo, za państwa uwagę i czekam na państwa wypowiedzi dziękuję.
Także.
Komisarza dziękuję bardzo, komisarzowi reindersowi teraz 2 minuty kolega Halicki. Unknown speaker 4 Szanowni Państwo. Unknown speaker 4 Jestem jestem tutaj, żeby, żeby ostrzec, żeby was ostrzec, bo lex chstus to nie jest kolejna ustawa, która łamie konstytucję, to specjalne nowe narzędzie Opus moderanndi takiej modus operanndi takiej władze rotorytarnej, która, która wie, że traci społeczne zaufanie poparcie, a chce utrzymać władze na siłę. Tak było kiedyś za czasów w prel u komuny. Tak jest teraz dokładnie tak jest teraz w Polsce. Ta władza ma 1 scenariusz działania oskarżyć innych o to, co sama robi jednocześnie wyeliminować opozycję z życia publicznego oskarżyć i wyeliminować, bo boi się przegranej, ale polskie społeczeństwo jest doświadczone, bo wygraliśmy 4 czerwca i siłę swoją pokaże teraz oskarżenie o rosyjskie wpływy, to przecież wszyscy pamiętacie i wiecie doskonale Jarosław Kaczyński przyjmował gości tuż przed atakiem Rosji na Ukrainę tych sponsorowanych, przez kremy robił sobie z nimi zdjęcia. Mateusz Morawiecki, brudne interesy Rosja gaz rosyjski paliwa, a nade wszystko uzależnienia od rosyjskiego węgla nie zagłuszycie prawdy. Wiem, że niektórzy z was się wstydzą i nie bacie odwagi do tego się przyznać, ale scenariusz działania nie powiedzie się nie wyeliminucie nie wyeliminujecie z polskiej przestrzeni życia tych, którzy mają rację i mówią prawdę nie zagłuszycie prawdy Donald Tusk. Waldemar Pawlak czy Radosław Sikorski wymienieni w tym dokumencie jako ci, którzy mają ulegać rosyjskim wpływów, przecież oni właśnie mówili o uniezależnieniu się od rosyjskim wpływów. Oni to robili walczyli chociażby fizycznie w Afganistanie, nie zagłoszycie wolny w dążenia do wolności polskiego narodu i 4 czerwca w Warszawie zobaczycie siłę polskiego społeczeństwa. Zobaczycie ją, bądźcie z nami wygramy jesienią, bo Polska będzie demokratyczne i będzie także Europejska, wszyscy, którzy walczą z Europą, będą bliżej Moskwy, są bliżej Moskwy. I to też jest oczywista. Prawda dziękuję.
Dań.
Kalibie. Dziękuję bardzo, koledze Halickiemu.
Teraz kolega lopez agilar 1,5 minuty. Unknown speaker 68 Tak 1 WI Bielan orzechu komisar.
Szanowni Państwo?
Deklale, przewodniczący ETS. Unknown speaker 68 Stwierdził, że suprbieci.
Zagraża się wartościomEuropejskiej. To te wyp w Polsce jest i oczu są omawiane w parlamencie od wielu lat, a teraz mamy następną ustawę, która jest kierowana przeciwko opozycji obecnego rządu. To jest nie do przyjęcia. Zwracam uwagę na 3 kwestie po pierwsze, Fakt. Unknown speaker 68 Że.
Prezydent dura wysłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, te żadna gwarancje, ponieważ ten trybunał konstytucji czy Konstytucyjny twierdził, że w ogóle?
Pewne zasady europejskie nie są zgodne z konstytucją polską i to jest w ogóle smutna ironia, że pod pretekstem przezwyciężania wpływów rosyjskich rząd Polski chce prowadzić putinowską ustawę, która putynizuje prawo polskie. I dlatego trzeba zapobiec wejściu w życie tej ustawy, tak jak kolej lub.
Dziękuję bardzo, koledze Lope sagi Jar nie teraz 1,5 minuty pani tun Einstein. Unknown speaker 5 Taka komisja, o której państwo słyszą, a która rości sobie uprawnienia takie, jakie mają choćby specjalne prokuratura, oraz sąd komisja, która jest ściśle polityczna. I ta komisja zamierza wykluczać osoby publiczne z możliwości uczestniczenia w życiu publicznym. To nie jest problem ani 1 partii, ani problem 1 człowieka. To jest wielki problem dla nas wszystkich i w tej sytuacji oczy wszystkich, dla których słowo ważne uczciwe i wolne wybory, dla których ważne jest demokracja, dla których ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej, są zwrócone na instytucje wspólne na instytucje unijne. Na nas koleżanki i koledzy i cieszę się, że tak szybko zareagowaliście, że mamy dzisiaj te debaty oczy wszystkich nas zwrócone są na komisję Europejską. Na pana, panie komisarzu, i bardzo dziękuję za pana obecność podczas tej debaty zastanawiam się czy rząd w Polsce i czy prezent Polski chce nas narazić na kolejne przegrane procesy na kolejne kosztowne kary, bo przecież wiemy, że komisja Europejska ma obowiązek reagować tam, gdzie łamane jest prawo, a tu mamy do czynienia z naruszeniem art. traktatu mianowicie o wolności demokracji o równości o państwie prawnym z naruszeniem art. 47 czterdziestego dziewiątego karty praw podstawowych i tak, a równocześnie może to jest najważniejsze. Mamy tu do czynienia ze złamaniem, przynajmniej 8 artykułów polskiej konstytucji, więc podkreślam to już nie jest sprawa ani 1 partii, ani 1 człowieka. To jest bardzo niebezpieczny temat, który dotyczy nas wszystkich i rzeczywiście jak mówił Andrzej Halicki, nam pozostaje tylko 1 instrument protesty uliczne. I ja jestem przekonana, że twarz 4 czerwca w Warszawie na ulica zgromadzi tłumy bardzo wam dziękuję. Unknown speaker 6 Ta państwa kolegin, turn huinstein.
Koleżance hunstein, teraz koleżanka strig nie tak Panie, Przewodniczący droga Rado, droga komisja.
Partia rządząca w Polsce jest na ścieżce wojennej z demokracją, aby wygrać wybory za wszelką.
Cenę i ta komisja do zbadania pow Rosji ma na celu usunąć kandydatów.
Opozycji z list wyborczych i uciszyć krwocy krytyczne.
Jest ta komisja, w której członkowie będą.
Mianowani politycznie, którzy będą prowadzić.
Dochodzenia skazywać osądzali skazywać różne zbrodnie.
I to narusza wszelkie podstawowe zasady prawne w Unii, więc to nie jest wcale ustawodawstwo antyrosyjskie, lecz antydemokratyczne, więc, panie komisarzu, dobrze, że pan jest tak zaniepokojony i wzywam do natychmiast tego natomiastowego podjęcia działań nie mamy czasu do stracenia i należy też podejmować działania wobec innych przypadków włamania praworządności. I może należałoby rozważyć rozszerzenie zakresu procedury z art siódmego i do rady powiem rada musi być wiarygodnym obrońcąom wartości unijnych.
Które nie podlegają negocjacji.
Proszę się, przygotować na 2025.
Dziękujęują bardzo koleżance stric teraz 1,5 minut koleżanka Szydło. Unknown speaker 5 Panie Przewodniczący, Szanowny panie komisarzu, Szanowni Państwo, słuchając moich przedmówców, którzy zostali wybrani jako polscy europosłowie zaczynam się zastanawiać, czy nie powinni przeprosić Polaków, że tutaj w parlamencie europejskim nawołują do rebeli w Polsce i w rozmowie o wyprowadzaniu ludzi na ulicy. I zastanawiam się też Panie Przewodniczący. Czy to już będzie praktyką, że będzie zezwolenie na to, żeby w parlamencie europejskim w czasie wystąpień prowadzić kampanię wyborczą? No bo jak można odebrać te wystąpienia rozhisteryzowana wypowiedź pana haliskiego, może pan powie, panie Halicki, o czym Tusk rozmawiał z Putinem na molo w supocie bardzo proszę? Unknown speaker 5 Szanowni Państwo, ale przejdźmy do meritum, nasuwają się w związku z tą debatą przy pytania. Czy proste pytania pierwsze czy wszyscy z państwa, którzy zagłosowaliście o tym, ażeby ta debata dzisiaj się odbyła znacie polską konstytucję. Czy znacie treść ustawy, o której debatujecie i przede wszystkim czy przede wszystkim czy, dlaczego sprzeciwiacie się, dlaczego sprzeciwiacie się powstaniu takiej komisji, które funkcjonują już w innych państwach, która m.in. funkcjonuje tutaj m.in. funkcjonuje tutaj w tym parlamencie. Jutro będziemy debatować nad sprawozdaniem tej komisji, dlaczego bronicie ruskich wpływów, a dlaczego nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami wstecz Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych, wstyd, że na tej sali są byli polscy premierzy, którzy kiedyś reprezentowali również partie, która zaciągała w Moskwie pożyczki. Nie pamiętacie tego, ale to nie o to chodzi Szanowni Państwo, ten parlament ma stać na straży demokratycznych praw obywateli europejskich konstytucja Polska nie jest łamana, nie jest łamane polskie prawo, a panie komisarzu, chce panu przypomnieć, że jeżeli chodzi o sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, to zgodnie z traktatami należą one do gestii suwerennych państw. I dobrze, że ta komisja w Polsce powstała, bo jeżeli mówimy o tym, jak silne są ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne. Dziękuję bardzo. Unknown speaker 6 Witam pani o soolinisiku akoli.
Nie widzę posła Kusa, na sali wobec tego głos zabierze posłanka, deli. Unknown speaker 5 Państwo i młocie.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, i jutro parlament głosuje nad drugim sprawozdaniem kanietę w sprawie zagranicznych ingerencji to jest stygmatyzacja fantasmagoria, a tutaj był, mówimy znowu o praworządności, ponieważ parlament Polski chce walczyć z moim pozycjonistami. Unknown speaker 7 Byławczy dają, że.
Znowu. Unknown speaker 7 O de.
Mamy? Unknown speaker 7 Kolej, czyli.
Tutaj te wyobrażenia różnych ping tanków i innych instytutów mamy do czynienia z polityką?
Konspiracyjną bez dowodów to jest paranoja, która podważa demo demokracji i praworządność.
Teraz, 4 grupy polityczne. Unknown speaker 7 Czy.
Że się. Unknown speaker 7 Udział wczy.
Podważa praworządność, sąliśmy tak już kiedyś o tym wcześniej. Unknown speaker 6 Intank w ogóle tej.
Dziękujemy bardzo koleżance.
Tejli.
O uwagi poza mikrofonami koleżanka dali przepraszam pani.
Przewodniczącej i.
Przepraszam, ale kolega tutaj właśnie zapytał mnie, ile pieniędzy dostałam od Putina, uważam, że jest to nie do przyjęcia, że to oburzające i chciałabym, żeby ta uwaga została wycofana, bo to zakłada oszustwo korupcję łapówkę. Proszę wyjaśnić swoją wypowiedź albo ją usujechałamsam. Pyta pan, ile pieniędzy powstrzymałam od Putina, a co pan myśli tourrzające to jest. Unknown speaker 7 Panie.
Przewodniczący? Unknown speaker 6 Przerywaxmi to.
Jest wstyd, mówi pani gali, jest pan tak samo fatalne jak nie. Unknown speaker 6 Tutaj z tymi.
Koleżank dailli tutaj tutaj zarządza? Unknown speaker 6 Chce oczywiście.
Wyjaśnić jasno, że pytanie tego, ile pieniędzy pani otrzymuje. Unknown speaker 6 Insynuion.
Tosynuacją, że są jakieś pieniądze, które zostały wypłacone. Czy są płacone, a więc wzywam do porządku koleg i nie zamierzam dalej dyskutować się na ten. Unknown speaker 6 Tematsa. Kuli wy prosza.
Teraz, proszę bardzo, kolega troszami. Unknown speaker 68 Setki.
TOK. FM bardzo chętnie.
Zajmuje się tematyką Węgier i Polski. Kilka minut temu mówiliśmy o Węgrzech teraz o roln, krytyk, dyrektor teatr.
Dyrektor. Teatruca. Bardzo dziękuję. Teraz poseł ranie. Unknown speaker 8 Epozycję dosu.
Dziękuję, Panie Przewodniczący, droga Rado droga.
Komisji. To, co widzimy w Polsce.
To ostatni zorganizowany atak na demokrację i praworządność w tym.
Krajuina. Po tym. Unknown speaker 8 Kontrol.
Będzie stosowana tylko kontrola sąd ze strony rządu kontrola mediów ze strony rządu i całkowite uciszenie opozycji przez rządtek. Co się dzieje, to, że pod pretekstem walki ze wrogiiem za granicą rząd chce wyeliminować Europejską europozycję, polityczne. Unknown speaker 8 Zagwarantowakraty.
Bano najpierw, że będą stosowane zasady demokratyczne, potem zaczęto przyznawać. Unknown speaker 8 Lią demo żełoti?
Chodzi o liberalną demokrację i teraz nawet to wolne wybory bez praworządności to chcą też teraz rząd, chce też wyeliminować, więc najpierw obiecuję, że jest demokratyczny, potem przyznaje, że jestokracją nieliberalną, a teraz widzimy, że nawet nie jest to rząd Demokratycznej i tu nie chodzi wcale o Rosję. Tu nie chodzi o Rosję. Unknown speaker 8 LO wizji.
Kiedy widzimy ustawę, jak ta, która zabija demokrację praworzność, poszanowanie dla praw człowieka, poszanowanie dla opozycji dla wolnych sprawiedliwych. Unknown speaker 8 Wyborów.
To pokazuje, kto tak na naprawdę jest pod wpływem Rosji, to PiS jego liderzy, którzy im mitują Putina i Rosję, to oni są pod wpływem Rosji. Unknown speaker 6 Pilentami.
Jako Ligier dziękuję bardzoledz ranngelowi terazcztorej minuty kolega.
Cimoszewiczczy. Unknown speaker 8 Senator Mar.
Radości w piekle po dziesięcioleciach zapomnienia jego duch się odrodził tym razem w moim kraju w Polsce polowanie na czarownicę wróciła, a partia rządząca zdecydowała o wyeliminowała już swoich konkurentów przed wyborami przez specjalny organ, który został postawiony ponad prawem ma prawo?
Nie.
Zwracać uwagi na prawo i ma zagwarantowaną bezkarność. Oczywiście, korzystając z projektu wyeliminowania wpływów rosyjskiej w Polsce przywódcy, tzw Prawa i Sprawiedliwości, których wielu miało wątpliwe relacje z Rosją w przeszłości stara się zapewnić pozostanie przy władzy poprzez oczernianie opozycji. Ten przyjęty ja to przyjęte prawo podpis natychmiast przed tzwnego tzw szefa państwa łłamie, przynajmniej 17 artykułów konstytucji podstawowe zasady prawa takie lextro non agit to albo nu lun rement anujące E nas inne legen. To ten organ polityczny może ograniczać lub zawieszać prawo polityczne i nie ma możliwości apelacji. Po tym, Polska jest 1 krok odstania się autokracją antydemokratytyczne. Dziękuję dziękuję bardzo, koledze, ci moszewiczowi. Teraz 1 minuta kolegomi. Panie Przewodniczący, koledzy koleżanki w ostatnich dniach przeczytałam książkę moskiewski łącznik bardzo ciekawa książka mówi ona również np. SPD nie wiem w Niemczech i gdy słucham koleżanki davi, to też sobie zadaje pytanie, jakie jest za tym stoją wpływy. Tak musimy to wyjaśnić, musimy to zbadać, jakie były rosyjskie wpływy, ale ta komisja w Polsce to nie jest komisja śledczo, tak naprawdę, bo nie chodzi tutaj o wyjaśnienie czegoś chodzi tutaj o sąd kapturowy przez lata przez PiS, szef opozycji Tusk, był opisywany jako nazista. Teraz jako kolaborator z Rosjanami. No musicie się zdecydować, bo to jest absurdalne i to jest oczywiste. Chodzi także również o innych polityków musi jasno powiedzieć się, każda próba polskiej partii rządzącej, aby wykorzystać tę komisję do tego, aby kandydatów w sposób bezprawny bez odpowiednich procedur wykluczyć z procesu wyborczego. Zakwestionuje praworządność tego tych wyborów do tego nie możemy dopuścić. Unknown speaker 6 Dziękuję.
Dziękuję bardzo, kolegiu konnerowi teraz kolega lagodński 1 minuta. Unknown speaker 4 Z, a 2 czy mej krzywdatuje?
Koledzy chcę zapewnić, że wszyscy się tutaj samej stronie, jeżeli chodzi o przeszłość 1,5 roku temu, chodzi o obronę Ukrainy, ale też o obronę aspiracji Obywatelskiej, tospiracji dotyczących wolności pluralizmu i demokracji i społeczeństwo polskie wniosłoronę wkład do tej walki.
Broniąc demokracji ukraińskie i ja chcę podziękować wszystkim obywatelom polskim i wszystkim kolegom z Polski ze wszystkich partii, z którymi nad tym pracowaliśmy, broniliśmy i dalej bronimy wolności w Ukrainie, a teraz czas by bronić demokracji w Polsce. Jesteśmy to winni wszystkim siłom w Polsce wszystkim obywatelom, bo te wybory będą kamieniem milowym w historii Europejskiej, dlatego komisja musi być wszystko, co w jej mocy musi być zdeterminowana i chronić praworządności. Musi rozważyć teraz już procedurę pilną i musi naużywanie obecnej sytuacji bezpieczeństwa nasz kontynent na to zasługuje i Polska na to. Unknown speaker 6 Zasługujecja koliga.
Bardzo dziękuję. Teraz, więc zabierze poseł tar. Unknown speaker 9 Panie Przewodniczący, jakież to symboliczne, że przedstawiciele polskiej opozycji skupieni są wokół niemieckiego przedstawiciela niemieckiej partii ip, która wnioskowała o tą debatę, jakież to symboliczne nie macie prawa wymachiwać palcem przed polską twarzą. Nie macie prawa, dopóki nie rozliczycie się z afery korupcyjnej z najazdu służb niemieckich belgijskich, rozliczcie się i nie pouczajcie nas o praworządności. Jak jest to symboliczne, że kiedy Polska wpadła w sowieckie łapy po ataku niemieckim przyniosła pokój partii komunistycznej, kiedy Niemcy opływali w luksusy, wywalczyliśmy z komunistami, a ten, który przed chwilą występował członek partii komunistycznej, znany z tego, że sprawował władzę przyniesioną przez komunistów. Teraz atakuje demokratyczny rząd wybrany ośmiokrotnie, jak jest to symboliczne nie macie prawa wymakiwać i pouczać nas o praworządności rozliczki się skatargejt rozliczcie się z sędziów cue, którzy jechali na polowania z lobbystami, wtedy będziecie mieli prawo mówić o praworządności, jeżeli się nie rozliczycie, nie macie prawa Polski pouczać? Unknown speaker 6 Tak jak kolegacja.
Dziękuję bardzo, koledze Tarczyńskiemu teraz 1,5 minuty kolega Sikorski. Unknown speaker 8 Bardzo prezydentszczy.
Panie Przewodniczący, panie komisarzu, Szanowni Państwo, sprzeciwiając się tej debacie przywódca grupy naszej partii rządzącej profesorówko powiedział, że nie ma przeciwko, czemu protestować, bo ta komisja to standardowa praktyka parlamentarna, niech pani nie jest to komisja parlamentarna, czy nie czyta pan własnych praw. Ona jest poza parlamentem, jest ona prowadzona z gabinetu premiera Warszawy i mogą niej uczestniczyć ludzie, którzy nie są członkami parlamentu. Pan gutko mówi, że jest prosta ona wszystkim standardom demokratycznym, nie to to ma tutaj prawa do obrony definicja rosyjskich wpływów nie została przedstawiona nie ma możliwości apelacji. Przewodniczący jest jednocześnie sędzią i prokuratorem, a komisja ma uprawnienia sobie, może zakazać pełnienia funkcji publicznych na 10 lat. Mam nadzieję, że pan nagłyjko potwierdzi, że będzie toa apellowania na czarownicę, mówił, że jest to potrzebne, bo nie podobają się niektóre kontakty kontrakty mówi on, że polscy ambasadorzy byli szkoleni przez pana Ławrowa. No to jest prawda pan minister ławro to Polsce w 2009 roku i wypowiadał się wobec ambasadorów polskich, którzy zadanie nietrówdne pytania dotyczące sytuacji w Gruzji. I to jest ogród, aby kogoś podejrzewać o zdradę. Czy państwo już całkowicie oszaleli wystarczyłem?
Panie przewodniczącym, jeśli nie ma dowodów na kogoś, no to nie można zrobić tego, co tu chcę się zrobić przynajmniej w Europie, jeszcze tylko kilka zmian. W niedzielę Polacy wyjdą na ulicę przeciwko zmniejszaniu się tak demokratycznym przerywa pan przewodniczący, bardzo mi przykro, ale już nie ma pan głosu mówi przewodniczący drogi kolego. Unknown speaker 6 I C smyt i teni MO.
Już nie ma transmisji. Nie słyszymy pana. Unknown speaker 6 Szpitala na.
Teraz 1,5 minuty kolega kot. Unknown speaker 68 Co bardzo bardzo proszę Zobacz, to zrobiliście z polską wypis. Wasz to jużnik Ziobro i wasz długopis Duda to, co robicie, to jest czysta sowietyzacja, zareagował już nawet Departament stanu USA obóz to neosowiecka banda, która marzy o wypisaniu Polski z Unii Europejskiej, o niczym innym nie marzy Putin o rozpadzie naszej wspólnoty. Co wolno władzy w Rosji wolno im wszystko Putin inwigiluje, kiedy chce i kogo chce Putin decyduje, kto startuje w wyborach? A kto nie te ruskie standardy wprowadza w Polsce PiS? Komisja weryfikacyjna jest tego na jaskrawszym przykładem partyjne gremium, które będzie zastraszało i odbierało prawa obywatelskie. Jesteście w stanie poświęcić sojusze, byleby wygrać wybory, byleby dopaść Tuska i to kosztem pieniędzy europejskich dla obywateli. Dzisiaj przekroczyliście wszelkie granice, wykorzystaliście do swojej propagandy ofiary nazizmu do walki ze swoimi obywatelami, którzy mają już was dojść i tym bardziej nie damy się zastraszyć w najbliższą niedzielę. Idziemy z tysiącami obywateli Polski na marsz w Warszawie i idziemy wspólnie jako cała demokratyczna opozycja, bo miejsce Polski jest w Unii Europejskiej, a wasze miejsce jeszcze trybunałem stanu Polska to nie PiS. Dziękuję bardzo. Unknown speaker 6 I dali kuluc.
Bardzo koledze kokutowi teraz niew pani rotetalowa. Jak mam taki pan precedent WI daiea. Bardzo.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Suwer.
Własnezyi, oczywiście. Każdy.
Państwo w Unii jest suwerenne i może przyjmować ustawy, które uważa za stosowne, więc niechętnie.
Komentuje to, co robią państwa członkowskie, ale ta konkretna ustawa nie jest właściwym krokiem w kierunku demokracji. Komisja, która ma.
Oceniać różne osoby.
I czy mogą kandydować w wyborach, czy też decyduje, że ktoś jest jakimś tajnym agentem? Czy nie.
Pozytywnym, ale zaraz?
To trudne nie taka komisja powinna decydować o takich sprawach, ale jednocześnie chce powiedzieć.
Co jest symboli.
Że skoro mówimy o tym, że Polska nie miałaby sprawować prezydencji w radzie, to uważam, że jest to niewłaściwa dyskusja i w ogóle nie powinniśmy takiego tematu poruszać. Unknown speaker 6 Dziękuję niewedowa.
Dziękuję bardzo, koleżance, radny wydialowej teraz procedura zgłoszeń z sali najpierw pan poseł, jaki.
0 Dziękuję dziękuję, Panie Przewodniczący, otóż wcale się nie dziwię, że chcecie zakazać działalności komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce, bo bardzo dobrze, wiecie, że tutaj taka komisja przydałaby się jeszcze bardziej po ataku na Ukrainie w 2014 roku janeksi Krymu, kiedy notabene Ursusa wonderlin była jeszcze ministrem obrony Niemiec. Dalej robiliście biznesy z Rosją, sprzedawaliście Putinowi broń budowaliście Nord, Stream Putin korumpował waszych polityków na liście płac krem lasom, m.in. były kanclerz Niemiec, premierzy Francji, a Austrii do tego 20 000 000 EUR Rosja wpłaciła na premier niemieckiej maclemburgii, a teraz na jaw wychodzą kolejne miliardy, które był, które Putin dotował, którymi Putin dotował wasze ulubione organizacje ekologiczne. Wiecie, że wasze wsparcie dla Putina to największa afera w Europie, dlatego tak próbujecie to ukryć i bronić Tuska, aby ludzie nie usłyszeli, dlaczego umarzał długi Gazpromowi, wysyłał członków polskiej komisji wyborczej na szkolenie w Moskwie. Chciałbym sprzedać kluczowe polskie spółki i robił odprawy dla polskich ambasadorów dla Ławrowa do tego rozdzielił wizyty do Smoleńska, a jak to się skończyło? Wszyscy bardzo dobrze, pamiętamy chcielibyście, aby nikt waszych ludzi nie rozliczył z rosyjskiego lizusowstwa, a wszyscy zachorowali na zbiorową amnezję. Nic. Unknown speaker 6 Pitanci kolegę kijki.
Dziękują bardzo, koledzy jakiemu. Unknown speaker 6 A okoliczn bliśniewska.
To teraz pani Wiśniewska? Unknown speaker 6 Jest lista tam.
Nie ma. Unknown speaker 6 Tylko ligi.
W związku z tym pan poseł Rzońca. Unknown speaker 8 Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, z całą powagą chciałem podejść do tej dyskusji i dlatego zacytuję apel, który dzisiaj wczoraj wydał w zasadzie Departament stanu USA, a mianowicie apel, że czy te przepisy nie uniemożliwią wyborcom głosowania na wybranych przez nich kandydatów. To jest bardzo dobry apel, dlatego, że to jest poważna instytucja. Mówimy o departamencie stanu, za jest też bardzo poważna odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej, organu, który w Polsce decyduje o tym, kto może startować w wyborach, kto nie może startować, kto ma prawa publiczne, kto nie ma praw publicznych i Państwowa Komisja Wyborcza dzisiaj 30 maja wydała oświadczenie w pełnym składzie ono jest dostępne powszechnie. Otóż ogłosiła, że komisja weryfikacyjna nie może zabronić nikomu startów w wyborach do Sejmu i do Senatu, proszę państwa, szanujmy to miejsce parlament Europejskiej nie kłammy. Nie mówmy nieprawdy, bo obniżamy rangę parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Unknown speaker 6 Film tanka Kulika.
Dziękuję bardzo, koledzy żońca teraz pani Mazurek.
Panie Przewodniczący, panie komisarzu, ta. Unknown speaker 5 Ustawa to nie jest lex Tusk, to lex antyputin, powołanie komisji wpisuje.
Się w działania, którymi chcemy, którymi chcemy oczyścić życie publiczne z wpływów rosyjskiej agentury. Spełnia wszystkie demokratyczne kryteria, będzie działała na podstawie przepisów prawa, tak jak każdy organ administracji publicznej, niezależnie od upływu Kd kadencji. Unknown speaker 5 Przypomnę.
O czym pan może nie wie, pani komisarzu, że w październiku 2022 roku, człowiek, którego pan zna Donald Tusk, mówił, żeby powstała komisja, która zbada wszelkie wpływy agentury rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Co się stało, że dziś on i jego środowisko zmieniło zdanie nie wiem, czy pan o tym wie, czy pan dał się świadomie, czy nieświadomie wkręcić w tę dzisiejszą debatę, ale ja zadaje pytanie, co się stało, że w ciągu kilku miesięcy Donald Tusk i jego środowisko zmienił zdanie. Odwrócił się pan to znaczy, że o tym pan nie miał bladego pojęcia i jeszcze jedno chce panu powiedzieć, być może też pan o tym nie wie, że sondaże dają zwycięstwo prawo i sprawiedliwości, więc nie jest prawdą to, co mówił poseł Halicki tutaj, że my te wybory przegramy wygramy bez waszej pomocy, ale wygramy. Unknown speaker 6 Film taką mam.
Informację dziękuję bardzo, koleżance Mazurek kończymy na tę procedurę zgłoszeń z sali i na koniec raz jeszcze przedstawiciele komisji rady rozpoczniemy od komisarza reindersa.
Punkcie.
Uważam dziękuję, Panie Przewodniczący, Szanowni deputowani pozytywne oprócz pewnych pozytywnych zmian dotyczących aspektów sytuacja praworządności w Polsce nadal budzi poważne obawy. Powtórzyliśmy to wczoraj podczas posiedzenia rady ogólnej w razie podczas dyskusji procedury art siódmego, jeśli chodzi szczególnie o stworzenie tego i nowej specjalnej komisji organu administracyjnego. Tak naprawdę chcę podziękować państwu za dzisiejszą dyskusję. Wyraziliśmy nasze obawy wczoraj w jasnym oświadczeniu i po raz kolejny podczas rady spraw ogólnych jest chcę tylko zdecydować wczorajsze oświadczeniem komisja ma poważne obawy dotyczące informacji dotyczących nowego prawa, tworzącego nową specjalną komisję. Ma obawę, że to nowe prawo może być wykorzystane, aby wpłynąć na możliwość bycia wybieranym na urzędy publiczne bez uczciwego procesu rozpoczęliśmy dialog z polskimi władzami. W tym prezydentem przewodniczącym Senatu, sen Senat przyjął rezolucję stworzeniu tejże komisji.
Terazuen s komisja Europejska uważnie i szybko analizuje nowe prawo i nie zawaha się przed podjęciem odpowiednich działań, mówiąc szerzej zgodność z praworządnością prawa unijnego i wyroków trybunału interpretujących traktaty. To podstawy zaangażowaniem na rzecz praworządności. Jak już mówiła w przeszłości komisja Europejska nadal będzie angażować się w dialog z władzami polskimi, aby rozwiązać istniejące obawy?
Jesteśmy również gotowi do podjęcia zdecydowanych działań, gdy są one potrzebne. Dziękuję. Unknown speaker 6 Święta.
Dziękuję bardzo, krymcerzowi reindersowi teraz w imieniu rady pan minister kulgrn?
Tak tak smyki.
To dziękuję, Panie Przewodniczący, panie komisarzu, drodzy. Posłowietałocza. Kilka krótkich uwag na zakończenie. Bardzo dziękuję za tę debatę za wszystkie komentarze za poglądy przedstawione. Jak powiedziałem na wstępie, jak mówię, teraz pan komisarz ufamy, że komisja dokładnie przeanalizuje tę ustawę i z uwagi na ogromne wyzwania, przed jakimi stoi Unia teraz jeszcze podkreślić znaczenie tego, byśmy wspólnie przestrzegali unijnych wartości. I tu rolę ma dogrania komisja jako strażniczka traktatów. Bardzo dziękuję za tę debatę i udzielenie mi. Unknown speaker 6 Kilka pytań.
Bardzo dziękuję, panu ministrowi kulgrynowi debata na ten temat została zamknięta.
1 A to była debata w parlamencie europejskim poświęcona ustawie zwanej lex Tusk, przyjętej przez Polski, parlament, która powołuje do życia komisję, która rzekomo ma badać rosyjskie wpływy w Polsce, a wg opozycji w rzeczywistości będzie służyć zwalczaniu przeciwników politycznych na czele z liderem po Donaldem Tuskiem. I w związku z tymi obawami właśnie tę debatę dzisiaj w parlamencie zorganizowano Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości reprezentująca grupę europejskich konserwatystów i reformatorów broniła tej ustawy i nazwała marsz 4 czerwca zainicjowany przez lidera po Donalda Tuska rebelią, do której nawołuje się na forum parlamentu? Podczas tej dzisiejszej debaty właśnie Włodzimierz cimlszeewicz reprezentujący grupę postępowego, Sojuszu socjalistów i Demokratów. Mówił z kolei o polowaniu na celownicę, że ono wróciło partia zdecydowała o wyeliminowaniu konkurentów przed wyborami. Tak odniósł się do tej właśnie ustawy o badaniu rosyjskich wpływów, wystąpił także Dominik Tarczyński, także Prawo i Sprawiedliwość reformatorzy rozliczcie się i nie pouczajcie nas o praworządności. Tutaj chodziło o aferę korupcyjną w parlamencie europejskim i tutaj poseł w związku z tym nawiązywał do tego, że parlament też ma swoje problemy, kiedy Niemcy opływali w luksusy. My walczyliśmy z komunistami dodał Dominik Tarczyński, no i tak właśnie wyglądała ta debata w specjalnym wydaniu audycji TOK 300. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA