REKLAMA

Czego brakuje młodzieży w zajęciach WDŻ? [raport PONTON]

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2023-06-01 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Popołudnie Radia to KFM przy mikrofonie Anna piegutowska, a dzisiaj jest premiera raportu przygotowanego przez grupę ponton, raport dotyczy stanu edukacji seksualnej w Polsce i tytuł raportu to WD na DW, a ze mną jedna z autorek koordynatorka badania zozanna młuczko z pontonu dzień dobry, dzień Newry przeanalizowałyście, o co chodzi z zajęciami szkolnymi z przedmiotu wychowania do życia w rodzinie. Co oni myślą młodzi, ale też ustaliłyście, jak właściwie przebiegają rozmowy o seksualności dojrzewaniu też w polskich domach, chodziło o takie zebranie wszystkich doświadczeń związanych z edukacją seksualną. No i dlaczego to dwója.
Ta dwója w tytule naszego raportu nie jest jakąś naszą taką oceną na temat tego, jak wyglądają te zajęcia, tylko to jest przełożenie w wyników tak naprawdę, które wyszły w badaniu, czyli jest to ocena nadana przez same młode osoby, bo tutaj zarówno, jeżeli chodzi o przydatność zajęć jak i sposób prowadzenia. No to tutaj osoby badane jednoznacznie wyszło, że średnio na 2 napięcia oceniają te zajęcia. Tutaj możemy wchodzić po kolei przydatność, czyli to czy ta wiedza była tam merytorycznie przekazywana, czy była wystarczająca sposób prowadzenia, czyli atmosfera na zajęciach, to jak osoba, która prowadziła te zajęcia czy dawała przestrzeń na pytania na dyskusję, więc tak naprawdę ta ocena dwoja jest za całokształt po prostu tego, jak wygląda edukacja, a raczej wychowanie do życia w rodzinie w polskich szkołach.
Jeśli chodzi o wychowanie do życia w rodzinie, to większość badanych i wskazała, że tematy tam poruszane nie są te, których ich interesują, że te ważne tematy są pomijane, że osoby, które to prowadzą, są po prostu nierzetelne, że mówią o rzeczach, które nie są prawdą o mitach, o fake newsach, a także zamiast rzetelnej wiedzy przekazują np. jakieś takie moralizatorskie, kazania wg jakiejś swojej wewnętrznej idei ideologii, ale czytając raport odniosłam wrażenie, że właściwie to nie zakres czy obszar tematyczny, na uderzcie z problemem tylko osoby prowadzące.
Myślę, że tutaj i to i to jest istotne, bo rzeczywiście, jakby program niby daje duże możliwości, że jak osoba prowadząca zajęcia, by chciała tu może to rozszerzać. Natomiast no sam program zajęć no sama nazwa tych zajęć, tak wychowanie do życia w rodzinie, jednak już zakłada, że to tematy powinny być bardziej ta rodzina przyjaźnie jak przygotować laurkę dla babci na imieniny. Natomiast rzeczywiście tutaj osoba prowadząca ma wpływ na to, jak wyglądają te zajęcia i jest to od nich zależne. No tutaj też ewidentnie w badaniu wyszło, że najlepiej były oceniane zajęcia, które były prowadzone przez seksuologa, seksuolożkę przez psychologkę psychologa, a najgorzej przez osoby prowadzące religię, czy też przez dyrektorki dyrektorów szkół.
Czyli po prostu przez te osoby, które są przygotowane, a jak często do tego dochodzi, czy wiemy, czy mamy takie informacje.
Jeżeli chodzi o częstotliwość, jaka osoba prowadzi zajęcia, to tak seksualka seksuali są najrzaniej i to się zdarzało rzadko. No tutaj najczęściej są po prostu nauczycielki, nauczyciele innych przedmiotów, bo, żeby prowadzić zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, trzeba mieć skończone dodatkowe po prostu studia podyplomowe. No i po prostu kierują się na nie zazwyczaj osoby, które uczą np. nie biologii albo języka polskiego albo na innych przedmiotów.
1 rzecz to jest przygotowanie merytoryczne kursy i wiedza, którą się ma, a drugie to jest takie indywidualne przekonania, która stoją za każdą osobą, która naucza tego przedmiotu i które też się przekładają na jakość budżetu. Tak.
Jak najbardziej. No i tutaj istotne jest, żeby osoba prowadząca zajęcia przekazywa, tylko tak naprawdę wiedzę i fakty naukowe, a nie swoje przekonania, no bo holistyczna edukacja seksualna zakłada, że no informujemy o wszystkim młode osoby, tak mają prawo do wiedzy. Jest to zapisane w no to prawo człowieka prawo do wiedzy mamy też konwencję praw seksualnej, gdzie jest to wiedza o edu edukacji edukację seksualna, wiedza seksualności też jest uznana za prawo człowieka za prawo dziecka. No i tutaj ważne jest, żeby przekazać np. dzieciom informacje nastolatkom o wszystkich dostępnych metodach antykoncepcji, a to czy potem ta osoba będzie z niej korzystać, czy nie, bo np. zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi nie może. To już jest decyzja tej osoby, a nie, że nauczyciel nauczycielka mówi, że antykoncepcja jest złe o zła i nie wolno jej z niej korzystać w ogóle.
Fragment uczuł nas o gwałtach i kazał nie nosić obcisłych spódnic nie gadać z kupcami, których nie znamy itd. robił scenki, w których wcielał się w rolę gwałciciela. Niby nic tam robił, ale to było niekomfortowe np. mówił, że wyobraża nas sobie nago, albo łapał za rękę i mówił, że jak dasz się tak dotknąć. To już przegrałaś i mógłbym cię zgwałcić. To jest opis zajęć w budżetu.
Tak jest to jeden z najbardziej szokujących cytatów, które został no użyty w raporcie mieliśmy dużo pytań oferty, gdzie osoby mogły się dzielić swoimi doświadczeniami. No tutaj powiedzmy sobie wprost tak ten nauczyciel stosował po prostu przemoc, dopuszczał się nadużyć na zajęciach.
To przejdźmy do konkretnych tematów, gdzie w, których obszarach są braki, jeśli chodzi o edukację.
Seksualną. No to takim pierwszym tutaj, gdzie wyniki były największe, no to, jeżeli chodzi orientację seksualną tożsamość płciową, no to tutaj mamy 90 94% osób badanych oceniło, że wiedza w sposób przekazywania wiedzy na temat orientacji tożsamości była nie to było w sposób nieakceptujący i bardzo niemerytoryczny taki pełen przekonań jakiś danej osoby, która to prowadziła, jeżeli chodzi o szczegółowe informacje na temat antykoncepcji, to również tutaj u 51% osób badanych tych informacji nie było merytorycznych i wyczerpującujących również infekcje przenoszone drogą płciowo, czyli zdrowia w zdrowie i najbardziej też wizyty u ginekologa ginekologki 72% badanych kobiet nie otrzymało wyczerpujących informacji na ten temat. Oraz 86% przebadanych mężczyzn na temat wizyty u urologa androloga.
Czy te wyniki odzwierciedlają potrzeby młodych ludzi, jeśli chodzi o wychowanie do życia w rodzinie i to niezbędną wiedzę, której oni potrzebują?
Tak, bo tak naprawdę 97 teraz akurat tego nie mam w głowie tych danych, ale prawie 100% osób badanych powiedziała, że edukacja seksualna jest ważna i że powinna ona być przekazywana również w szkole. No i też z mojego doświadczenia np. pracy z młodymi osobami na warsztatach na poradnictwie telefonie zaufania. To rzeczywiście osoby nie wiedzą, kiedy przed powinny pójść do lekarza, boją się pierwszych wizyt u ginekologa, ginekologki nie wiedzą, jakie są metody antykoncepcji, znają 2 najbardziej popularne. I myślę, że nie mają większej ilości opcji, więc tutaj no bardzo duże jest potrzeba też w pytaniu otwartym, to, czego brakowało bardzo dużo osób podawało po prostu słowo wszystko trudne jest to pod kątem metodologicznym, jeżeli chodzi o badanie, jak to później analizować, ale to pokazuje jakąś tendencję, że po prostu mają poczucie, że niczego się nie dowiedzieli i że ze wszystkiego po prostu muszą teraz jakoś sami się doedukować.
Pan jest edukatorką, pracuje pani z młodymi ludźmi. Rozumiem, że ponton robi tym raportem takie rozeznanie, jak te wyniki przekładają się na pani pracę?
Pokazują, że jest ona bardzo potrzebna i że będzie potrzebna jeszcze na pewno jest jakiś kopmotywacyjny, że musimy dalej działać. Natomiast bardzo liczymy, że gdzieś ten raport dotrze też do osób z kuratorium z ministerstwa do osób, które mają wpływ na to jest to moja nadzieja. Liczę, że tak się stanie może ktoś jakąś refleksję będzie miał, natomiast no będziemy dalej działać na działamy też mocno właśnie tak, starając się mówić głosem młodych osób. Dajemy im tą przestrzeń u nas, żeby się wypowiedziały i bardzo nam zależy, żeby po prostu ich głos został usłyszany, bo to nie jest tak, że ja pani edukatorka się mądruje, tylko rzeczywiście młode osoby wprost mówią, czego potrzebują i że chcą tej wiedzy i że chcą się uczyć, mimo że same oceniają, że mają bardzo dobry poziom wiedzy. No to tutaj myślę, że jednak trzeba mieć upewnienie i weryfikację po prostu w postaci takich zajęć, które będą im dawać tę wiedzę. No.
Właśnie, z czego to wynika, bo tak jak pani powiedziała jednym z wniosków raportu, jest to jedną z danych, która jest umieszczona w raporcie jest to, że właściwie młodzi ludzie uważają, że bardzo dużo wiedzą na temat czy dojrzewania czy właśnie tematów zagadnień związanych z płcią i seksem?
Tutaj na ten wynik na pewno wpływa to, że mieliśmy takie ograniczenie badania, że ono było opublikowane on line, bo udostępniane przez nas i przezprzyjaźnione. Organizacje, więc trafiało jednak do osób, gdzieś tam już zainteresowanych tematem seksualności i to na pewno wpłynęło na ten wynik i to są zazwyczaj pewnie takim razie osoby, które chcą się uczyć już mają tę wiedzę, natomiast z drugiej strony może to świadczyć o takiej zbytnie pewności siebie, że już dużo wiem, a co za tym idzie mniejszy przykład uważności i po prostu takiej pokory wobec tego, jaki mam poziom.
Wiedzy? No doczę często się u młodych ludzi. Zdarza przepraszam tutaj zapewne stereotyp, a z drugiej strony chciałam wyrazić nadzieję, że ci młodzi ludzie czerpią te wiedzę od was od grup zajmujących się edukacją seksualną, a nie np. nie wiem z filmów portograficznych.
No tutaj dużo osób podawało, że internet jako źródło wiedzę. No i to jest bardzo szeroki. To jest bardzo szerokie pojęcie, tylko część osób badanych podała jako źródło, że internet media społecznościowe konta edukacyjne pozostała część tak naprawdę nie wiadomo, skąd czerpie tą wiedzę, a w internecie możemy znaleźć bardzo dużo, nie takich niezweryfikowanych. Po prostu informacji, które jakieś głupoty przekazują, więc czy osoby młode osoby w Polsce mają umiejętność krytycznego myślenia i po prostu weryfikowania informacji zapewne mają na jakim poziomie nie wiemy, więc tutaj może być to takie wątpliwe, jak rzeczywiście wygląda, a ten poziom wiedzy?
Teraz trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą Obywatelską ustawy Chrońmy dzieci wspierajmy rodziców, która znana jest najbardziej z takiego bardzo szerokiego hasła stop seksualizacji dzieci. Ta ustawa zakłada, że wychowania do życia w rodzinie będą mogli uczyć tylko nauczyciele, tylko pracownicy szkoły, a organizacją pozarządowym wstęp do szkoły będzie utrudniony tym, które właśnie m.in. edukacją seksualną się zajmują tę ustawę. Popiera rząd politycy PiS u sami zbierają, podpisy są poważne obawy, że stanie się prawem, na ile ta ustawa może zmienić ten obraz wyłaniające się z raportu. Czy pani doświadczeń po prostu?
No jest to kolejna próba w jakiś sposób ograniczenia wchodzenia obcych osób do szkół, czyli przede wszystkim wchodzenia różnych organizacji. No tutaj widzę takie zagrożenie, że wtedy te osoby już nie mają możliwości odbycia takich warsztatów, jak my organizujemy. My jesteśmy zapraszane do szkół, nie wchodzimy tam same, to zazwyczaj czy to dyrekcja czy któraś się z osób z grona pedagogicznego prostu nas zaprasza, bo widzi taką potrzebę, a w sytuacji, kiedy nie będzie można po prostu przyjść i poprowadzić tych warsztatów. No to te dzieciaki te nastolatki są bardziej zdane po prostu na to, co otrzymają w szkole i internet.
Odsyłam państwa, po więcej na temat akurat tej ustawy do mojej rozmowy sprzed kilku tygodni z Katarzyną Banasia koordynatorką grupy ponton. Wtedy pani Katarzyna powiedziała, że bardzo często to właśnie nie szkoły, ale rodzice zapraszają was na zajęcia, niekoniecznie nawet do szkół, tylko po prostu gdzieś w grupie, żebyście porozmawiały z dziećmi. I zastanawia mnie, czy to nie jest takie przerzucenie odpowiedzialności za edukację seksualną na was, bo jak pokazuje również raport i badania, które przeprowadziłyście tylko 55% osób w domu ma rozmowy ze swoimi rodzicami na temat dojrzewania. Czy seksualność?
Tak, to jest w ogóle to taka narracja, że o seksie to tylko w domu i przerzucanie z tej odpowiedzialności na rodziców, a rodzice nie mają wiedzy i też no nie oczekujemy, że ją będą mieć, bo sami nie mieli edukacji seksualnej, więc rodzice kontaktują się z nami. No i Super, że się z nami kontaktują i rzeczywiście coraz więcej rodziców się do nas zgłasza, organizują grupy w ogóle poza szkołami, gdzie możemy takie zajęcia przeprowadzić. Natomiast no jest to przykre wynik, bo wydaje się, że 2023 rok i już w domach się mówi o seksie, na 50% to połowa tak to jest to trochę 55 to trochę więcej niż połowa, więc osek się w domu nie mówi.
A czy to się zmienia coś optymistycznego na koniec bławią?
No zmienia się, jeździmy teraz na coraz większą ilość warsztatów. Teraz też mamy możliwość, że jeździmy poza Warszawę i jest to tak, że czy przychodzi i to te dzieciaki bardzo się cieszą, że są te zajęcia rodzice, którzy nas zapraszają, też są bardzo entuzjastyczni, bardzo zaangażowani w to, żeby dzieci miały edukację, więc zmienia się, że jest coraz w tym całym takim niesprzyjający, możemy powiedzieć nam klimacie. My się coraz bardziej rozkręcamy i no nie zatrzymujemy się.
To, gdzie może młoda osoba szukać pomocy w razie pytań czytpliwość.
Przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę, gdzie można znaleźć bardzo dużą różnych materiałów broszur i artykułów na ponton ork PL.
Stąd też będzie.
Raport będzie też raport publikowany jak najbardziej oraz mamy poradnictwo online mailowe anonimowe, porady małpa ponton org PL oraz oferujemy telefon zaufania w piątki od godziny szesnastej do dwudziestej pod numerem telefonu 226359392. Bardzo dziękuję. Zazanna młuczko z pontonu. Jedna z autorek koordynatorka badania na dwje była moją państwu gościnią. Dziękuję serdecznie dzięki audycje, wydawał Szczepan mazirek realizował Szymon waluta. Ja się nazywam Anna Piekutowska i się z państwem żegnam czas na informacje Radia tokfem, a po nich na połączenie zaprosi Jaku Janiszewski do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA