REKLAMA

Sytuacja materialna gospodarstw domowych zauważalnie się pogorszyła

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2023-06-01 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Raport gospodarczy czternasta 43 Wojciech Kowalik. Dzień dobry w czwartkowym raporcie gospodarczym w radiu tokfm, zaczynamy od ważnej informacji dla przedsiębiorców do 5 czerwca, a więc do najbliższego poniedziałku został wydłużony termin, w którym przedsiębiorcy mogą złożyć w ZUS i wniosek o zwrot ewentualnej nadpłaty składki zdrowotnej. Pierwotnie termin mijał dziś, ale został wydłużony. W związku z licznymi i prośbami przedsiębiorców, jak pisze ZUS gotowy wniosek o zwrot można znaleźć na swoim profilu na Platformie usług elektronicznych ZUS u pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej na początku sierpnia, a jeżeli ktoś wniosku nie złoży wówczas pieniądze, zostaną na jego koncie jako nadpłata inflacja w strefie euro w maju wyraźnie wyhamowała do 6 i 0,1% tak podaje unijne biuro statystyczne Eurostat. To wciąż jednak trzykrotnie więcej niż cel inflacyjny Europejskiego banku centralnego obniżenie inflacji to głównie efekt spadku cen paliw i energii, a także po części efekt bazy, a więc porównania do wysokich cen rok temu hamuje też tempo wzrostu cen żywności i usług i jeszcze jedne dane z Eurostatu Polska i Czechy są krajami Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem wg metodologii unijnego biura wynosi ono u nas i u naszych sąsiadów 2 i 70 tych procent. Komisja lex Tusk, która ma badać rzekome rosyjskie wpływy w Polsce może pogorszyć napięte stosunki z Unią Europejską i zagrozić dostępowi do znacznych kwot funduszy unijnych. Ostrzega agencja mudis wczoraj i komisji Europejska wyraziła zaniepokojenie przyjęciem tej ustawy poinformowała, że analizuje obecnie te przepisy i w razie konieczności nie zawaha się podjąć działań, a w ocenie agencji Modis istnieją niewielkie szanse, żeby Polski rządrozumiał się z Unią w sprawie wypłaty pieniędzy z krajowego planu odbudowy przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, choć okno na wydatkowanie tych pieniędzy szybko się domyka centrum imienia Adama smmicai. Jak co roku 1 czerwca opublikowało szacunki, ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce? No i okazuje się, że koszt wychowania 1 dziecka to w tym roku koszty 309 000 zł, a dwojga dzieci 513 000 zł prawie 80% kosztów wychowania dziecka stanowią te związane z żywnością mieszkaniem transportem i edukacją. Jak podaje centrum inflacja wychowawczego koszyka zakupów wyniosła 16 i 0,2% i z szacunków w centrum imienia Adama smita wynika, że mimo tego, że koszty utrzymania dzieci rosną szybko. To akurat na dzieciach nie oszczędzamy w tej części. Jeszcze zerknijmy na sytuację na rynkach złoty się dziś trochę osłabia euro, teraz po 4 54 frank po 4 66 USD 4 24, a funt po 5 29 pana warszawskiej giełdzie zwyżki. I to wyraźne na wigu o 1,5% na wigu 20 już o ponad 2% i to była pierwsza część raportu gospodarczego, a już teraz rozmowa z naszym gościem.
Gospodarczy. Bartkiewicz ekonomista, PKO SA dzień dobry. Dzień dobry, porozmawiamy dziś o ciekawych danych dotyczących sytuacji naszych domowych budżetów ich kondycję zbadał Główny Urząd Statystyczny. No i tym danym się dziś przyjrzemy. Czytamy sytuacja materialna gospodarstw domowych realnie w ubiegłym roku się pogorszyła. Jak bardzo.
Danych, o których mówimy, wynika, że dochód rozporządzalny gospodarstw domowych po skorygowaniu o ceny i to jest dowód przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym obniżył się o2 i 7% co jest no solidnym spadkiem, bo pod tym względem przebiliśmy to, co to czy liczby, które znamy z lat 2011 2012, bo to było ostatnie lata, kiedy dochody rozporządzalne polskich gospodarstw domowych spadły, jednocześnie był to drugi z rzędu rok, kiedy realnie wydatki wzrosły w tempie mniejszym o mniejszym niż 1% i taka posucha też. No poza rokiem covidowym od pewnego czasu się polskim gospodarstwem domowym nie nie przetrafiała. To to jest główny wniosek, jaki jak się wydaje płynie z tych z tych danych, chociaż oczywiście możemy też popatrzeć na dane z rachunków narodowych, gdzie konsumpcja jeszcze rosła. Natomiast też warto zauważyć, że mieliśmy bardzo duże dużą rozpiętość, powiedzmy tych dynamik dochodów to tego, jakiego rodzaju, jaki rodzaj gospodarstwa domowego rozważamy, bo najmocniej wzrosły dochody z pracy najemnej. Natomiast dochody z natomiast dochody z emerytur rent czy np. z czy np. z innych świadczeń społecznych wzrostu w dużo mniejszym dużo mniejszym stopniu, także pod pewnymi względami wzrost również nierówności.
Do tego jeszcze będę chciał za chwilę wrócić, ale rozumiem, że to inflacja jest tym, co nadszarpnęło najmocniej te domowe budżety.
No przez co czynnik, który najmocniej się odznaczył na Polski budżetach, to to jest 1 aspekt, tak, a drugi jest taki, że różne kategorie dochodów z różną intensywnością czy w różny sposób reagują na inflację, bo pracownicy są w stanie. To pewnego stopnia i też nie wszyscy oczywiście wynegocjować podwyżki, które kompensują ją przynajmniej część tego wzrostu kwestia emerytur czy rent zależy od polityki państwa od siły przetargowej grup społecznych o priorytetów polityki państwa jest zupełnie często zupełnie poza kontrolą tych osób?
No właśnie wspomnieliśmy, że ta inflacja jak wynika z tych danych nierównomiernie. Uderza w sytuację gospodarstw domowych, które grupy społeczne najmocniej ją odczuły.
No jak się jak się wydaje najmocniej musiały odczuć najmocniej musieli odczuć renciści, osoby, które osoby, które utrzymują się ze świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, także osoby, które utrzymują się wyłącznie ze świadczeń wychowawczych, bo pewnie takie takie osoby znajdziemy trochę lepiej było to w przypadku emerytur. No tak jak mówię najlepiej w świetle tych danych radzili, są radzili sobie pracownicy najemni, też no pracę na własny rachunek czy to rolnictwie, czy w innych sektorach? No mniej się opłacała pod tym względem niż praw niż praca najemna. Tutaj 1 wzrost realny wzrost realny spadek tych dochodów z tych 2 źródeł byłby był jeszcze głębszy niż w przypadku pracy najemnej.
Ten miesięczny dochód rozporządzalny, czyli mówiąc w uproszczeniu kwota, jaka przepada na osobę w gospodarstwie domowym, nominalnie wzrosła o 11% realnie jak już powiedzieliśmy, spadła średnio sięgnęła 2 tysięcy 250 zł. Powiedzieliśmy trochę o tych naszych przychodach, no to zerknijmy na nasze wydatki. Patrzę, że mniej więcej 2/3 tej kwoty pochłaniają miesięczne wydatki sporo.
Ja myślę, że to nawet, że ta kwota jest nawet większa badania budżetów gospodarstw domowych jest od lat znane z tego, że pokazywane tam stopy oszczędności są nierealistycznie duże, bo tutaj wręcz 1/3 dochodów nie jest konsumowana, a my wiemy z innych źródeł, że tak naprawdę konsumujemy ponad 90% naszych dochodów, także to jest trochę feler tego badania, a nie niekoniecznie, ani niekoniecznie jakaś radykalnie nowa informacja, którą, który nie znaleźli wcześniej.
Ponad połowę miesięcznych wydatków idzie na żywność i koszty utrzymania mieszkania, czyli w sytuacji ich wzrostu, no, a z tym mieliśmy i wciąż mamy do czynienia. To szczególnie mocne chyba uderzanie w domowe budżety.
To prawda w zeszłym roku struktura inflacji była przesunięta w stronę takich kategorii, które no uderzały nas po kieszeni, bo były po pierwsze, odczuwalne, były odczuwalne codziennie praktycznie, bo są takie kategorie produktów i usług, które za, które płacimy niemalże codziennie. I to dynamiki były duże także kwestia żywności czy skokowe w rachunków cenny skokowych wzrostów rachunków za energię za paliwa na pewno ważyła na budżetach gospodarstw domowych i pewnie gospodarstwo domowe, które np. większy procent swoich dochodów wydają na żywności, utrzymanie mieszkania w większym stopniu cierpiały z powodu inflacji.
Jednocześnie GUS pisze, że w ubiegłym roku nastąpił spadek spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych, czyli co oszczędzaliśmy już nie tylko na tych wydatkach, z których możemy zrezygnować, ale też na tych podstawowych. Tak to rozumieć.
Może tak być taką możliwość taka możliwość jest jak najbardziej. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaki jest błąd standardowy, generalnie takie pomiary dla takich badań ankietowych to pewnym błędem, więc możliwe, że ten spadek się mieści w granicach błędu z tych błędu pomiaru. Natomiast tego nie wiem, więc nie będę nie będę spekulował, myślę też, że był oprócz oprócz zmian ilościowych były też zmiany jakościowych, wielu konsumentów się przesuwało w ramach jakichś segmentów w stronę tańszych dóbr tańszych zamienników. Czy no mniej wyra mniej wyrafinowanych zamienników nie jest to może masło versus margaryna, ale już np. kurczak wersus wołowina. To to to są takie przykłady.
Nie dziwi, chyba też to to, że jak wynika z tego badania, no te dochody rozporządzalne zależą również od miejsca, w którym mieszkamy w Polsce.
To prawda, generalnie dochod dużą częścią dochodów rozporządzanych są płaca płaca zależą od tego, jak wydajni. Jesteśmy, jakiego rodzaju produkty i dobra produkujemy jako mieszkańcy danego regionu, jaka tam jest aktywność gospodarcza. Wiemy, że jeżeli chodzi o poziom zamożności i strukturę gospodarczą, to polskie regiony się różnią, więc to to nie jest zaskoczeniem.
Czytamy w tym opracowaniu subiektywna ocena sytuacji materialnej i gospodarstw domowych pogorszyła się, choć nadal we wszystkich grupach społeczno ekonomicznych poza rencistami wyraźnie przeważały oceny dobre lub bardzo dobre nad złymi lub raczej złymi, a to nie dziwi, zwłaszcza w kontekście no tego realnego spadku naszego dochodu.
Powiedziałbym, że to trochę trochę dziwi, bo to to wydaje się, że stoi w sprzeczności z innymi badaniami społecznymi. Mamy badania ankietowe nastrojów gospodarstw domowych przeprowadzane przez głos przez komisję Europejską przez prywatne siebie badawcze i one generalnie wskazywały na przewagę pesymistów w Polsce w 2022 roku, więc z tego punktu z tego punktu widzenia być może mamy tutaj, więc mamy tutaj małą małą zagwostkę, może to kwestia zadawanego pytania. Może jest tak, że generalnie Polacy oceniają negatywnie sytuację kraju, sytuację społeczeństwa innych, natomiast swoją relatywnie dobrze, bo umówmy się, że pomimo wzrostu inflacji pomimo spadku realnych dochodów jednak w Polsce w 2022 no nie wystąpiły negatywne zjawiska, które naprawdę dotknęłyby większości dotknęłyby wielu obywateli takie jak bezrobocie jak niedobory podstawowych produktów żywnościowych. Jak wyłączenia prądu czy czy niedostatek energii kolejki tego typu rzeczy nie obserwowaliśmy. No myślę, że totknęłoby obywateli, to faktycznie wpłynęłoby na ocenę indywidualnej sytuacji materialnej żyło żyło nam się w większości gorzej. Natomiast być może też porównujemy, to z poziomem życia sprzed np. 25 lat, a może po prostu, jakby w kategorii absolutnej ten poziom czy ten poziom wciąż jest wysoki. To jest jakiś pomnik tego, jaki postęp osiągnęliśmy przez wszystkie lata transformacji przez ostatnie 20 kilka lat.
No i tak wyglądają nasze domowe budżety w świetle ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A to był raport gospodarczy za chwilę tokfm informacje Wojciech Kowalik. Dziękuję i do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA