REKLAMA

Unijne firmy odpowiedzialne za łamanie praw człowieka? Walka o przepisy

Światopodgląd
Data emisji:
2023-06-01 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:32 min.
Udostępnij:

PE chce zmobilizować europejskie firmy do większej odpowiedzialności. O tym czym jest dyrektywa due diligence i kto się jej przeciwstawia opowiada dr Anna Skrzypek.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Światło podgląd Agnieszka Lichnerowicz w światopodglądzie łączymy się teraz z dr Anną Skrzypek. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu dr Anna Skrzypek, związana jest z fundacją europejskich studiów progresywnych w Brukseli i będziemy teraz rozmawiały o innej decyzji parlamentu Europejskiego innej, bo rozmawialiśmy już dzisiaj oczywiście o rezolucji wątpiącej w to, czy Węgry powinny przewodzić zgodnie z planem mieć tzw przewodnictwo czy prezydencję w Unii Europejskiej? W przyszłym roku, ale dziś też parlament przyjął poparł czy przedstawił swoje stanowisko, przegłosował swoje stanowisko w negocjacjach, które mają ostatecznie doprowadzić do rozwiązań prawnych, na które organizacje prawo człowiecze bardzo czekają niektóre nawet mówią, że to historyczne głosowanie dzisiaj miało miejsce, dlatego że trwają prace nad tzw pagiewsku to się nazywa duylidżon. Chyba po polsku należałoby mówić o rozszerzonej odpowiedzialności, czyli w dużej chodzi o tą sytuację, w której czasami korporacje czy zbyt często korporacje, które nie wiem produkują ubrania albo instytucje finansowe mają jakiś produkt, który powstał z pogwałceniem. Nie wiem prawa pracy albo nawet w oparciu o jakąś pracę niewolniczą albo straszną destrukcję środowiska, ale mówią na końcu, nie my to nasi podwykonawcy, co my biedni możemy zrobić, więc na początek, gdyby mogłam poprosić panią o ogólną ocenę, na ile to ta propozycja parlamentu Europejskiego rzeczywiście rozwiązuje problem jest satysfakcjonująca. No i w dużym skrócie, na czym ona polega, jaka jest logika tej rozszerzonej odpowiedzialności.
Może pani redaktor, rzeczywiście zacznijmy o te słowa wstępu takiego bardzo ogólnego, a mianowicie, iż rzeczona sprawa należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju jest jedno z 6 największych spraw, które w trakcie negocjacji. Jak będzie wyglądał plan komisji na kończący się już prawie na kończącą się już prawie kadencję został umiejscowiony wśród tych 6 najważniejszych postulatów politycznych. Wtedy oczywiście sytuacja była nieco inna, bo było to przed agresją Rosji na Ukrainę przed pandemią przed całą dyskusją dotyczącą tego, jak wygląda łańcuch. I jak bardzo połączone i zależne są od siebie państwa i przedsiębiorstwa, ale to, z czym ta należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju stara się zmierzyć. To to, iż Europa musi ich w tym samym nie tylko jej państwa, ale również kapitał również przedsiębiorstwa muszą podjąć odpowiedzialność za te polityczne decyzje, które mają zapewnić lepszy bardziej zrównoważony rozwój całego świata, a tym samym musi być tym tą częścią układu Międzynarodowego, który daje przykład swoją działalnością, można się rozwijać. Można prowadzić działalność gospodarczą bez zanieczyszczania środowiska bez bycia podstawą czy powodem do wykorzystywania ludzi. Czy to w zakresie pracy, czy to w zakresie odmawiania im szacunku dla praw człowieka.
Ja dodam tutaj opz przypomina, że no wiąże to dzisiejsze głosowanie z pamięcią o katastrofie w fabryce w Bangladeszu, w której życie straciło 1134 pracowników. To były głównie szwaczki, wiele z nich żyło w tych strasznych warunkach dla nas po to, żebyśmy mieli tańsze ubrania. No i teraz jeszcze poproszę panią o ocenę, to znaczy czy te rozwiązania, czyli położenie na duże firmy, bo mówimy o firmach powyżej 250 pracowników, no miały obowiązek monitorowania tego, w jakich warunkach te produkty w ich łańcuchu powstają.
Więc to jest te pierwsza rzecz, ta jest olbrzymie zwycięstwo, jeśli chodzi o ustalenie, jakich przedsiębiorstw to powinno dotyczyć ci, którzy byli przeciwnikami dzisiejszego głosowania.
Głównie niemieccy chrześcijańscy Demokraci jakli.
Się zdecydowanie oni można powiedzieć byli tym języczkiem uwagi, biorąc pod uwagę, że do dzisiejszego głosowania oprócz 3 komisji wszystkie pozostałe komisje miały wystarczająco dużo czasu, żeby się wypowiedzieć. I właściwie parlament Europejski, a w obrębie parlamentu wszystkie grupy wiedziały, gdzie są punkty ciężkości, gdzie są punkty niezgody, przykładowo dotyczyło to definicji tego, jak wygląda ten łańcuch zależności. Prawda, czy można go postrzegać wyłącznie z perspektywy rynku Europejskiego, czy on może się rozszerza na ile przykładowo złe praktyki, na ile odpowiedzialność za udowodnienie tych złych praktyk należy do tych, którzy mówią o tych złych praktykach, a na ile przedsiębiorstwa muszą udowodnić, że takich praktyk nie prowadzą była również kwestia uzależnienia spraw budżetowych, bo tutaj mówimy o obrocie gospodarczym w większym komisjach, chciałam większy większy poziom, jeżeli chodzi o obrót gospodarczy firm, parlament Europejski. Można powiedzieć przegłosował 1/4 tego, o czym mówiła komisja, czyli tam ze 150 000 000 do 40 000 000. W związku z tym parlamentcznie tak naprawdę bardziej ambitnie dużo bardziej ambitnie, tam oczywiście były również sprawy, co, do których nie udało się uzyskać porozumienia. No i dzisiaj ci chrześcijańscy demokra demokracji z Niemiec właściwie starali się swoją decyzją, która miała zmienić naturę dzisiejszego głosowania mogli doprowadzić do w ogóle upadku całej inicjatywy, a problem polega na tym to, co pani redaktor wspomniała, tutaj, powołując się na OPZZ, ale o tym mówią Amnesty International wszystkie pozostałe organizacje. To jest to, jak długo Europa nie podejmie należytych kroków, a tak długo Europa nie będzie w stanie sprostać temu, co obiecała na scenie międzynarodowej. Przykładowo, jeśli chodzi o porozumienia dotyczące zmian klimatu i tego, w jaki sposób Europa ma się rozwijać w kierunku bycia gospodarką neutralną, jak i również no jest oczywiście hipokryzja, że z 1 strony Europa mówimy jesteśmy najbardziej konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarce, która przestrzega praw człowieka, która dba o swojej obywatelki i obywateli, ale już to, co się dzieje, jeśli chodzi o pracę dzieci na innych kontynentach. Czy niszczenie lasów, to już nas jakby mniej obchodzi?
Stosowanie jakiś wody zatruwanie itd. i lokalnych społeczności.
Myślę, bo pani redaktor pytała na ile jest to historyczna, oczywiście w tej chwili parlament Europejski podszedł do zagadnienia bardzo ambitnie. Rada w tej chwili ma swoje uzgodnione stanowisko i od przyszłego tygodnia zaczną się rozmowy.
Radę, czyli przedstawiciele państw członkowskich, czyli państwa członkowskie.
Tak, no, bo w tej chwili proces legislacyjny musi wyglądać w ten sposób, że, ponieważ parlament Europejski ma odmienną opinię bardziej ambitną niż to, co przedstawiła komisja Europejska, która przedstawiła to bodźcowana rezolucją parlamentu Europejskiego. No to dzisiaj te 3 instytucje muszą usiąść do stołu obrad, czyli przedstawiciele rady, czyli państw członkowskich, przedstawiciele komisji Europejskiej i przedstawiciele parlamentu Europejskiego w parlamencie europejskim tutaj prym wiodą socjaldemokraci larawoutes rafel gluksman, ale także reneer pasji. No ale oni są wyposażeni w tej chwili w bardzo szczegółową instrukcją, w którym kierunku mają działać. Ja myślę, że podniesienie tego tematu, biorąc pod uwagę to wszystko, co się mówi dzisiaj o inflacji trudnościach gospodarczych i tego, jak Europa ma zabezpieczyć swoje bytność, biorąc pod uwagę trudną sytuację i wiele powstałych zależności na tym rynku globalnym. No to jest to ruch, który pokazuje odwagę, ale również pokazuje to, że jeśli Europa mówi o swoich wartościach w Polsce jest duża dyskusja na temat tego, na ile Europa rzeczywiście jest wierna swoim wartościom. No to dzisiaj to, że Europa podnosi znowu tą kampanię, która była prowadzona przez organizację narodów Zjednoczonych przez OSD podnosi tą kampanię, a propo godna praca godne życie i mówimy jako Europejczycy. My jako rynek jeden z największych najsilniejszych rynków światowych chcemy zapewnić, żeby nasze przedsiębiorstwa działały zgodnie z pewnym systemem wartości, które obowiązuje całą Unię Europejską, jest po prostu krokiem, który mówi o tym, że Europa chce być konsekwentna swoim zachowaniu.
Ale myślę, że to też oczywiście dla części konsumentów no jest ulga może przynieść, no bo jest jakaś część konsumentów, którzy no nie chcieliby mieć tańszych koszulek kosztem pracy dzieci czy ludzi zniewolonych w obozach, tylko realnie sprawdzanie rzeko łańcucha przy każdej kupowanej koszulce piórniku. Czy czy tam jest niemożliwe, a tutaj byłoby to rozwiązanie systemowe, ale na końcu czy chciałam zapytać na ostatnio minutę, jednak wyłączenie dla sektora finansowego, lobbing podobno był potężny, ale na ile sektor finansowy też zostanie objęty jednak tymi obowiązkami monitoringu, a na ile im się uda uchylić?
No to jest bardzo. To jest bardzo trafne pytanie, dlatego że konkluzja rozmów pomiędzy ministrami finansów była taka, że usługi finansowe, czyli wszystko, co dotyczy inwestowania i pozyskiwania środków pieniężnych, powinno pozostać poza tą prawami procesem legislacyjnym. Dokładnie, natomiast nie można dzisiaj mówić o żadnym modelu gospodarczym, inaczej, mówiąc kolokwialnie modelu biznesowym. Jeśli nie patrzy się na stronę finansową i ta dzisiejsza dyskusja, a propos należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju jest tak naprawdę de facto, bo tutaj tak jak pani redaktor wspomniała, po angielsku, czy po polsku jest, to strasznie długa i skomplikowana nazwa, ale tak naprawdę to, czego dotyczy ta ten kawałek prawa Europejskiego, to jest to w jaki sposób pozyskiwany jest profit, jakie są zasady uzyskiwania profitu. I czy im kosztem te zyski nie mogą być osiągane.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy oczywiście relacjonować teraz te negocjacje, ile to bardziej ambitna bardziej nastawiona na ochronę, jednak praw pracowników i praw człowieka czy podstaw ochrony ekologii, pozycja się utrzyma, a na ile jednak w tych negocjacjach z przedstawicielami komisji i państw członkowskich zostanie rozmiękczona bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę dr. Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych w Brukseli była państwa gościnią ostatnią w dzisiejszym programie, który przygotowałyśmy jak zwykle dla państwa z Katarzyną murawską, program realizowali Filip Górski i Adam szuraj za chwilę informację radiotokfem. Po nich oczywiście jeszcze więcej sportu, a jutro wyjątkowo popołudnie Radia tokfem, na które zaprosi państwa Piotr jaszkowieak. Ja się słyszę z państwem wtorek o piętnastej to. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA