REKLAMA

"Bezpieczne i równe traktowanie". Co pokazują wyniki kontroli w kuratoriach oświaty?

TOK360
Data emisji:
2023-06-01 18:50
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
09:22 min.
Udostępnij:

"Każdy młody człowiek ma prawo do tego, żeby czuć się w swojej szkole bezpiecznie - mówił koordynator Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ Dominik Kuc, komentując wyniki kontroli w kuratoriach oświaty.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » TOK 360 jest z nami Dominik kuc, koordynator ogólnopolskiego rankingu szkół przyjaznych LGBT, ku plus dobry wieczór. Witam to kasałem dobry wieczór, a będziemy rozmawiali o wynikach kontroli, które państwo przeprowadzili w kuratoriach, kuratoria oświaty, to są takie instytucje, które rzecz jasno sprawują nadzór nad szkołami. W ostatnim czasie ten nadzór jest częściej ideologiczny, to znaczy pod tymi rządami pod rządami zjednoczonej prawicy, a trzeba powiedzieć jeszcze, co było wcześniej, to znaczy Rzecznik Praw Dziecka chciał kontrolować szkoły przyjazne LGBT u plus, czyli ze szkoły, które w waszym rankingu się znalazły kuratoria. Tutaj to takie działania także się wpisują, a co państwo dzisiaj chcieli przekazać opinii publicznej na ten temat?
Przede wszystkim już od kilku miesięcy tak naprawdę prowadzimy kontrolę w kuratoriach oświaty, w związku z realizacją działań profilaktycznych działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez te instytucje dzisiaj mamy dzień dziecka, czyli dziennie przypadkowe, aby pochylić się nad tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. I wyniki kontroli we wszystkich 16 kuratoriach opublikowaliśmy w kontekście tego, ile tak naprawdę działań jest prowadzonych na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Czy są do tego angażowanie, młodzi ludzie oraz nauczyciele nauczycielki, a także ile szkół w każdym regionie brało udział.
Jaki obraz się z tego wyłania?
Przepraszam jeszcze raz.
Jaki obraz się z tego wyłania? To znaczy, co państwo są w stanie stwierdzić, że kuratoria nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne młodzieży?
Z tej kontroli wynika taka ogromna rozbieżność. To są nieścisłości, które obserwujemy w przypadku różnych regionów, to znaczy każdy region tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Te działania są bardzo wybiórcze. Mamy tutaj 3 instytucje, które deklarują, ile udział ile szkół bierze udział w tego typu działaniach oraz takie działania deklarują, że prowadzą to jest m.in. województwo pomorskie podkarpackie czy wielkopolskie, a są instytucje, które np. odpowiadają i to jest 5 takich kuratoriów, że działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie mieszczą się w zakresie w kompetencji. Pomimo tego, że kuratoria oświaty są przecież zobowiązane do współpracy z ośrodkami chociażby doskonalenia nauczycieli czy poradniami psychologiczno pedagogicznymi. Tutaj 4 kuratoria deklarują, także, że takich działań nie prowadzą bądź, że w takich działaniach bierze udział 0 szkół, czyli mamy sytuację, w której tak naprawdę te procedury są tak naprawdę traktowane bardzo wybiórczo. Nie ma 1 spójnej kontroli 1 spójnej linii przede wszystkim, wobec której kuratoria te działania podejmują i tak naprawdę prowadzi to do takiej sytuacji, w której i młodzi ludzie i nauczycieli nauczycielki ze wszystkich regionów mają nierówny dostęp do Psychoedukacji, bo w kuratorium na Pomorzu jest w stanie zadeklarować, że udział bierze 906 szkół w takich działaniach takich działań wylistowali nam 29 natomiast np. Małopolska kuratorka oświaty odpowiada, że w ogóle działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie leży w kompetencji małopolskiego kuratory oświaty.
Proszę powiedzieć, co państwo chcieli pokazać, przedstawiając wyniki tej kontroli poza tym, co przede wszystkim wynika z kontroli, czyli brak systemowych działań na rzecz zdrowia psychicznego? Czy to nie jest tak, że państwo chcieli trochę pokazać, że kuratoria, które czy w ogóle instytucje państwowe, które są pierwsze do tego, żeby interweniować w szkołach z w jakichś sprawach ideologicznych przeganiać z nich organizacje pozarządowe nie zajmują się najbardziej podstawowymi rzeczami. Czy tak to możemy czytać?
Myślę, że jak najbardziej natomiast to jest też pokłosie wszystkich działań wokół chociażby prewencji sójcydalnej. My wówczas apelowaliśmy m.in. o wprowadzenie pełnej Psychoedukacji do szkół. Apelowaliśmy o szkolenia dla kadry pedagogicznych, apelowaliśmy o szkolenia dla rodziców i dla młodzieży, m.in. jako objęcie szkół prewencją suicy dalną i my tutaj nie mówimy o programach np. organizacji pozarządowych, w której udział bierze. Nie wiem 20 placówek tylko o kompleksowych działaniach systemowych. No adresatem takich kompleks kompleksowych działań systemowych. Oczywiście jest nasze państwo i jego instytucje, a te te postulaty, które były zawarte, one oczywiście mogą być realizowane, nie tylko na poziomie centralnym ministerstwa. No bo oczywiście ministerstwo wytycza politykę oświatową państwa, ale w regionach realizują kuratoria. No, więc sprawdzamy to w jaki sposób ta realizacja polityki oświatowej państwa wygląda w konkretnych regionach, no, a niestety jednocześnie mamy społecznie bardzo duży kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To są dane, które są przerażająca o 150% wzrosła liczba prób samobójczych o 1/3 wzrasta liczba Stanów depresyjnych i lękowych, wśród młodzieży tak deklarują specjaliści spec specjalistki. No i ciężko mówić o tym, że nie ma potrzeby podejmowania tego typu działań.
Wracając jeszcze do tego państwa przedsięwzięcia bardzo ważnego społecznie, czyli rankingu szkół przyjaznych LGBT. Plus. Czy pan tutaj jakby dostrzega jakieś takie trudności tych placówek, które się znalazły w rankingu w związku z tymi właśnie groźbami kontroli i takim właśnie złym nastawieniem instytucji państwowych do tych szkół? Czy w ogóle do państwa działalności?
I zasadniczo wśród szkół pojawiają się. Niestety takie obawy, że tak naprawdę instytucje, które powinny wspierać przeciwdziałanie przemocy, wspierać programy profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego, wspierać chociażby programy profilaktyczne wychowawcze, które robią rady rodziców, czy inne działania z zakresu np. właśnie doskonalenia nauczycieli. Tak naprawdę stają przeciwko nim i jest to coś, co jest zupełnie niezrozumiałe, to znaczy dlaczego by w ogóle mówimy o kontrolowaniu szkół, które, jakby wypełniają swoją rolę oświatową i wychowawczą wypełniają rolę opiekuńczą, zajmują się tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym czy z przeciwdziałaniem dyskryminacji, a nie o tych szkołach, których jest przemoc i w których tak naprawdę dzieją się bardzo trudne rzeczy.
Czy ta formuła kontrolowania przez was przez niezależne organizacje instytucji państwowej, żeby pokazać, że są nieprawidłowości, czy to jest coś, co z czego będziecie korzystać dalej nie tylko tym razem?
Zasadniczo, to jest też nie pierwszy raz, kiedy tak, kiedy takie działania prowadzimy już wcześniej prowadziliśmy także interwencje w kuratoriach oświaty. W przypadku np. łamania praw uczniowskich albo po jednym z 1 sprawie niestety próby samobójczej, która zakończyła się zgonem, więc są to jak najbardziej działania, które my prowadzimy nie od wczoraj nie od dzisiaj tylko tak naprawdę one trwają i zbieranie danych również trwa przez kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy dane z tych kuratoriów oświaty zbieraliśmy tak naprawdę od marca obecnego roku w taki sposób, aby też rzetelnie wszystkie wnioski wszystkie informacje przeanalizować. Natomiast takie działania oczywiście będą też kontynuowane szczególnie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dlatego że kryzys jest i nie możemy zaprzeczać, a te działania, o które tak naprawdę apelujemy, które pokazujemy, to oczywiście nie jest sztuka dla sztuki. My nie robimy tych kontroli, tylko po to, żeby pokazać, że są nieprawidłowości, ale po to, aby tak naprawdę apelować o to, aby psychoedukacją objąć cały system naszego państwa naszego naszego systemu oświaty, dlatego że wierzymy, że każdy młody człowiek ma prawo do tego, aby w swojej szkole czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego. Czy może jest osobą neuro różnorodną osobą w mniejszości seksualnej o innej tożsamości płciowej czy np. osobom z mniejszości narodowych czy etnicznych, to nie ma znaczenia wszyscy powinniśmy mieć równy dostęp do chociażby właśnie opieki psychologiczno pedagogicznej do bezpieczeństwa i do różnego.
Traktowania. Bardzo dziękuję. Dominik, kuc, koordynator ogólnopolskiego rankingu szkół przyjaznych LGBT ku plus za chwilę informacji o dziewiętnastej. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA