REKLAMA

"To jest najbardziej autorytarna ustawa, którą podpisał prezydent, bo inkwizycyjna"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2023-06-02 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Rannek Radia tokfm witam ponownie Jacek Żakowski to jest piątkowy poranek w pkfn prawie 25 minut po siódmej jest już z nami dr hab. Tomasz Siemiątkowski, kierownik katedry prawa gospodarczego szkoły głównej handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień.
Dobry.
Co zmienia ustawa o komisji do spraw rosyjskich wpływów?
No to musimy przyjąć jedną z optyk, bo albo zmienia sporo albo nie zmienia nic.
Dobrze, jak nie zmienia nic. To do widzenia dziękuję za wizytę, a jak zmienia sporo.
Wydaje się, że została przekroczona już taka granica, co, do której mimo, że parę razy mówiliśmy o różnych granicach, to myślę, że ta granica była dość trudna do wyobrażenia, powiedzmy 23 lata temu. To jest najbardziej autorytarna, bo inkwizycyjna ustawa, jaką podpisał prezydent dla natomiast ja swoim osobistym osobistym poglądem doszedłbym do następującego wniosku, że tej ustawy nie ma, że to ten dokument ten dokument, bo mamy dokument mieliśmy dokument, który został złożony w Sejmie jako inicjatywa poselska. Mówię o projekcie tej tzw ustawy o projekcie ustawy. Tak ten projekt był to formalny dokument, oczywiście z podpisami, natomiast natomiast złożenie tego dokumentu tu zaczerpnąłbym.
Uchwalenie go przez sesji podpisanie przez prezydenta nie czyni go ustawy.
To znaczy najpierw jeszcze jeszcze jeszcze jeszcze troszkę wcześniej chciałem coś powiedzieć, mianowicie tutaj, posługując się określeniem pana prof. Wyrzykowskiego, nie odnośnie do tego dokumentu, ale, ale do takich sytuacji. No mamy do czynienia na pewno po pierwsze z oszustwem konstytucyjnym, dlatego że z tego, co wiemy projekt ustawy, został przygotowany m.in. przez szefa RCL w każdym razie na poziomie rządowym, a zatem ustawa ta powinna stać się inicjatywą rządową i powinna przyjść całą procedurę.
Która się ukrarad rządowi i zgłosił jako swoją.
Być może, ale to będzie, to można to to jest kwestia prawa autorskiego do tego dokumentu, bo to już potem.
Roku dostał darowizny ustawa.
Być może to jest to jest ciekawe. To jest ciekawe tak, ale jeżeli dokument powstał na poziomie rządowym, a został zgłoszony przez posłów, co oznacza, oczywiście bardzo bardzo istotne skrócenie drogi legislacyjnej poprzez wyeliminowanie tego etapu przedparlamentarnego, czyli rządowego. No to mamy pierwszy zarzut do tej ustawy, aczkolwiek on nie decyduje o moim wniosku mój wniosek jest następujący naru naruszenie Konstytucyjny kilkadziesiąt naruszeń konstytucyjnych plus złamanie fundamentalnych zasad. Przede wszystkim zasady, że pozbawienie praw publicznych, czyli praw człowieka, następuje nie w postępowaniu karnym, tylko w postępowaniu administracyjnym jednoinstancyjnym bez prawa do odwołania oznacza, że to coś, co zostało uchwalone. Nie stanowi prawa nie jest częścią polskiego.
Porządku tak jak w regul brucha? Tak, że coś może coś być formalniesi siła do ustaw hitlerowskich w Niemczech, że może być coś formalnie ustalone, ale nie stawać się prawem, bo natura tego czegoś jest poza prawem.
No jednak, jednak natura tego czegoś, czyli inkwizycyjny inkwizycyjny, organ przy być może niekompetentnych członkach, bo nie muszą być w ogóle prawnikami z nieokreśleniem przesłanek przy braku precyzji. Co do co do sposobu interpretacji faktów, które mogą być podstawą faktycznego ukarania, chociaż tam mówimy o środkach zaradczych, to nie ma znaczenia? Odrzut od konstytucji po łamanie zasad konstytucyjnych powoduje, że no możemy wszystko przyjaś. No dzisiaj też możemy w gruncie rzeczy z formalnego punktu widzenia przeprowadzić dokument przez Sejm, Senat, następnie odrzucić weto Senatu i pan prezydent taki dokument podpiszą np. taki, że mamy jutro wyjść na ulice i wszyscy do siebie mamy strzelać. No i co wtedy powiemy, że to jest obowiązek tam będzie też poznajmujący, będzie nakaz i co to będzie wynik?
To bardzo szlachetnie diagnozę pan postawił, ale wiemy, że doświadczenia z tą władzą, że takie też szlachetne diagnozy nie są przez nią wcicielane. W życie prawda tylko jest i na ogół jest inaczej tak.
Możemy antycypować.
Delikatnie delikatnie, mówiąc tak i teraz praktycznie co z tego wynika. No, wyobrażam sobie np. takie zagrożenie Państwowa Komisja Wyborcza, no uchwala rejestruje wszystkie listy wyborcze, prawda nie, kierując się wskazaniami komisji, tak jak powiedziała i to jest fajnie, po czym opozycja zdobywa większy taką większość głosów w taki sposób, że przysługuje jej większość mandatów. Komisja nie, kierując się wskazaniami komisji, komisja wyborcza nie, kierując się wskazaniami komisji rosyjskiej, wręcza zaświadczenia o wyborze na posła, po czym komisja rosyjska mówi. No chwileczkę, ale ten pan ten pan ten pan ten pan np. 78 wybranych do Sejmu. No oni niestety nie spełniają kryteriów są tymi agentami mają te powiązania i nie mogą dysponować środkami publicznymi, czyli np. środkami na biura poselskie, czyli nie mogą złożyć ślubowania. Możliwe czy niemożliwe?
Potencjalnie absolutnie możliwe? Czy.
Jeszcze może tak być, że ta komisja rosyjska ustalić skład Sejmu, faktycznie w świetle tego system jest zapisane?
No, znaczy moglibyśmy powiedzieć tak to będzie bardzo byłoby to bardzo drastyczne wydarzenie. Natomiast ta ustawa czy też ten dokument, który został przeprocedowany, już jest w sensie prawnym, ale i społecznym bez precedensu wydarzeniem drastycznym i dramatycznym. W związku z tym jest to możliwe, to znaczy można sobie to ułożyć, tym bardziej, że tu będzie decydował marszałek senior, marszałek senior, bo.
Którego wskaże pan, którego.
Wskaże pan prezydent spośród najstarszych, czyli możemy znowu założyć, że może to być przedstawiciel przedstawiciel klubu np. zjednoczonej prawicy może też nie być, ale może być, jeżeli.
Byłby było, gdyby nie był.
No tak mi się wydaje, że byłoby to bardzo dziwne, aczkolwiek no jak z nami odbieram tak, ale, ale znając pana prezydenta i co.
Wtedy może marszałek powie. No dobrze, to jak komisja mówi nie, to ja tych posłów tych panów.
Martw się, wnioski tak no ma 2 obowiązki w zasadzie pierwszy techniczne, czyli przyjęcie ślubowania przeprowadzenie ślubowania, czyli w istocie rzeczy wprowadzenie do pełnienia urzędu parlamentarzystę.
I Boże nie dopuścić kogoś do ślubowania. Może.
Nie dopuścić może w ogóle, że tak powiem wyłączyć ślubowanie, no może zrobić wszystko no, bo spójrzmy na rzeczywistość teraz o to, o czym mówimy głównie jest osadzony w regulaminie Sejmu, który jest bardzo ważnym i szanowanym przeze mnie dokumentem. No ale są dokument o większej mocy sprawnego punktu widzenia, jak chodzi o hierarchię źródeł prawa i czyli możemy się stało, a możemy się cofnąć o 8 lat 8 lat temu krajowa rada sądownictwa w 2015 roku zdecydowała, że byłoby znakomicie, aby w Sądzie Najwyższym zasiadał pan prof. Wojciech po co z Uniwersytetu Warszawskiego. I pan prof. Aleksander kapel z Uniwersytetu łódzkiego i do dzisiaj pan prezydent stosownej czynności właściwie w jakimś sensie nie potwierdzającej nie powołał ich zresztą dzisiaj oba obaj obaj profesorowie, czyli to złej stacie do Strasburga. I ta sprawa jest już zawisła, ale możemy zadać pytanie, no ale jak to się stało właśnie tam prezydent miał chyba dalej idące obowiązek, bo tam nie było żadnej wątpliwości. Proszę zwrócić uwagę to no to umyka umykają nam takie takie zdarzenia. Prezydent w istocie no bezdyskusyjnie miał obowiązek oczywiście, jeżeli byśmybszą sytuację teraz badali głębiej, to by wyszło, że mogą się pojawić jakieś prawda.
Dobrze, ale uważam pan marszałek senior tak nie.
Przeprowadza albo nie odbiera ślubowania.
Niektórych posłów od mnie się korzysta, a byłem np. może powiedzieć, że i w ogóle nie wolno wejść do Sejmu, bo są agentami. No wydać takie polecenie straży marszury, usłyszeliśmy sięąkowskiegomiankowski, wygrał ma zaświadczenie z PKW, ale niestety komisja gaz skwalifikkowa i do Sejmu go nie wpuszcz.
Może, aczkolwiek przypuszczałbym, że wpuszczą do Sejmu, natomiast nie zostanie przyjęte ślubowanie, bo trzeba dopuścić do tej czynności. No oczywiście jest rota, potem w istocie rzeczy w istocie rzeczy, to to wyrażenie dotyczące ślubowania i ewentualnie dodatek kopni, dopomóż Bóg. W związku z tym jest to bardzo.
Może go nie wyczytać. Marszałek senior po prostu i było zawodach.
Np. mówimy teraz o prawdopodobne pana zdanie. Nie wiem, czy to jest prawdopodobne w kategoriach możliwości czy potencjalnych potencjalnych wydarzeń jest to całkiem możliwe, ale, gdybyśmy się krok to też bardzo mętny, bym powiedział, może pytyjski nie ale, ale taki bardzo chaotyczny. Myślę świadomie chaotyczny jest komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, czyli jak będzie z rejestracją list i wydawanie zaświadczeń absolutnie nie jestem przekonany, że tak będzie poza tym. Ja bardzo bym chciał no dlatego, że to był komunikat biura prasowego to.
Będzie własneakw.
To jest komunikat prasowy.
Biuro pracownika biuro prasowe, to oczywiście pan tutaj.
Nie ja widzę, ja widzę bardzo szybką odpowiedź, ale kiedy przeczytamy bardzo dokładnie tę odpowiedź, to ona jest taka ona jest taka bardzo. Bym powiedział skonstruowana na zasadzie sięgania lewą zaprawę ucho, bo tam się pojawia przede wszystkim podstawowe pytanie, czy to będzie miał wpływ na listę wyborczej i na kandydowanie i te odpowiedzi są różne, bo najpierw padał odpowiedź taka, że nie pozbawia to prawo wybieralności. Ale przecież ten przepis, na który się PKW powołało, to nie zabrania prawa wybieralności biernego prawa wyborczego w wyborach na wójta burmistrza i prezydenta miasta. I to jest wszystko po tym, się pojawia inna informacja w tym komunikacie, z którego wynika, że oczywiście na listy wyborcze nie będzie to mają wpływu możemy zakładać, że te listy zostaną zarejestrowane, potem ci, którzy uzyskają mandat wskutek wyborów, dostaną zaświadczenie o wyborze. No ale ten sprytny manewr z odesłaniem w ustawie czy w dokumencie pt. ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich odesłanie w tym dokumencie do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ogóle jest kuriozalne, bo ta ustawa nie ma związku z tym, czym ma się zajmować komisja żadnego, związku łączy je to, że kara w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. I tutaj ten środek karny czy kara, którą nazywam pozbawieniem praw publicznych, ale ona expressis verbis się nazywa zakaz zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Komisja bazuje tylko i wyłącznie na odesłaniu do 2 ustępów 1 artykułu. Tymczasem problem jest głębszy. Po pierwsze, dlaczego w ogóle jest odesłanie do tej ustawy? No, dlatego że tak nazwano sobie sankcję w dokumencie o komisji do spraw wpływów rosyjskich, tak samo jak sankcję nazywaną karą w tamtej ustawie, ale jest parę wątków, o których dzisiaj media nie piszą, czy jeszcze to jest niepodnoszone, bo nie o wszystkim można mówić na jednocześnie, a, a państwowa komisja oborcza też się nie wypowiedziała, bo mamy ustalone tak premierem, nie można być ministrem, nie można być nie można być, ale można być na pewno wystartować w wyborach na wójta prezydenta i burmistrza. To za chwilę co do wyborów parlamentarnych. Komisja stwierdza tak będzie można startować i tu z kolei w innym miejscu komunikatu powołuje się na konstytucję, wskazując przesłanki eliminujące.
Skandydowania pełnić urząd wacyjnego. To.
Jest zupełnie co innego.
O tym komisja nie mówi.
O tym, komisja nie mówi, ale jest jeszcze 1 kwestia, a co z szefami partii nikt nie zapytał, co czy można być szefem partii albo np. w kierownictwie partii i jak.
Partie mają subwencje? Prawda oczywiście wprost i to są te środki.
Są to publiczne środki, czyli są to jednostki dysponujące środkami publicznymi. I teraz, jeżeli te jednostki takimi środkami dysponują i przeczytamy, co to jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zupełnie kuriozalnie, będziemy to czytać, a tych przypadków jest ponad 20 w ustawie, to potem w sankcjach spośród sankcji 1 sankcji jest dokładnie, ta kara, którą ma nakładać owa komisja na podstawie tego dokumentu. I jeżeli nałoży się zakaz sprawowania stanowisk czy pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, notabene w tym dokumencie jest mowa, że taki zakaz może obowiązywać 10 do 10 lat, czyli zmiana to tamtej ustawy o finansach publicznych, bo tam jest tylko do 5 lat. To, jeżeli tak to to zakaz piastowania funkcji, czyli jakich funkcji tam jest jasna definicja w tej ustawie i w tym odwołaniu w tym odesłaniu tak jak mówię, kuriozalnym zupełnie niezależnym zupełnie bezpodstawnym. Tam jest zakaz sprawowania funkcji kierownika jednostki, która dysponuje środkami publicznymi. No kto jest kierownikiem w sensie prawnym, np. kierownikiem jednostki w rozumieniu prawa pracy jest szef tej jednostki prawda tu nie mówimy o kierowniku nominalnie, stanowiącym funkcji kierownika jakiegokolwiek. No kierownik jednostki podpisuje sprawozdanie finansowe, czyli zarząd.
Ale posła też to może dotyczyć.
Na razie mówię o szefie partii, kto jest kierownikiem partii tuż kierownikiem partii jest każdej partii, jest jej szef, prezes przewodniczący i teraz nikt nie zapytał. No, czyli szefem partii nie można być, dlatego to powiedziałem, że partie mogą przy okazji zostać pozbawione elit swoich, czyli jakby nastąpi po prostu toporem odcięcie tych elit od sprawowania funkcji takie utrudnień, a do co do posła i senatora jeszcze chwilę potrzebował na to, żebyśmy podywagowali, nie jestem przekonanym, może tak będzie, ale jeżeli tak to tym tą platformą czy tym, że tak powiem miejscem, gdzie odbędzie się ostateczne dopuszczenie dopełnienia urzędu posła i senatora będzie sala sejmowa w momencie wyboru przeprowadzanego przez marszałka seniora w momencie przyjmowania ślubowania. Tak jak pan redaktor słusznie to powiedział, a potem będzie zaraz po ślubowaniu jest wybór marszałka, tylko przy wyborze marszałka jest potrzebne kworum, a przy przyjmowaniu ślubowania nie, czyli tu kworum nas nie boli, marszałek, przyjmuje tryb nakaz ojmujący, czyli nakaz wykonania czynności, przyjmuje ślubowanie, ale on może to przecież bardzo dobrze interpretować, będzie to bardzo łatwe, tym bardziej że proszę zwrócić uwagę to poczucie bezkarności ta demoralizacja, która nastąpiła i wygniata wynikająca wprost z poczucia bezkarności. Ona jest złym prognostykiem, jeżeli o to chodzi.
Bardzo dziękuję, czy profesor to Tomasz siemiąkowski kierownika tedry prawa gospodarczego, ja SGH był naszym gościem. Dziękuję, panie profesorze, teraz informacja po informacjach Michał kobowska. Poranek Radia tokefem. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA