REKLAMA

"Geoinformatyk może śledzić ruch wojsk na terenie Ukrainy. Wszystko dzięki danym o jakości powietrza"

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2023-06-02 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
37:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Południowy program radiato kefem przemysłowiwańczyk kłaniam się państwu w piątek po godzinie dziesiątej w programie, którego wydawcą jest Bartłomiej Pograniczny, a realizatorem Szymon waluta pierwszą moją rozmówczynią jest pani dr inż. Beata wieczor, dyrektor Warmińsko mazurskiego. Dzień dobry. Kłaniam się pani, dzień dobry i właściwie to powinniśmy zacząć od tego, czym się pani zajmuje, ponieważ jest pani geinformatykiem właściwie geinformatyczką, to może najpierw wyjaśnimy. Co ów termin oznacza dopiero później przejdziemy do klu sprawy, bo ma to związek z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i z wojną w Ukrainie, ale nie tylko myślę, że też szerzej możemy potraktować całe zagadnienie, więc może najpierw wyjaśnimy, czym jest go informatyka w ogóle?
Geinformatyka w ogóle gaą informacja to jest informacja pozyskiwana w drodze interpretacji danego przestrzench, a co to są takiego te danenego przestrzenne, no danego przestrzen to są dane, które odnoszą się do obiektów umiejscowionych w przestrzeni, czyli geinformacja, zajmuje się analizą interpretowaniem wszelkich informacji pozyskiwanych zarówno z poziomu naziemnego lotniczego. Jak i satelitarnego?
Ja rozumiem, że na podstawie te informacje można pozyskiwać na podstawie zmiennych, które, które zachodzą prawda?
Tak są prowadzone obserwacje ciągłe punktowe, są obserwacje wzrościelczością pewną przestrzenną. I te obserwacje, następnie analizujemy i na podstawie tych danych interpretujemy i wyciągamy odpowiednie informacje opisujące zjawisko przestrzenne.
Ja rozumiem, że to się odnosi do takich zjawisk, jak zanieczyszczenie powietrza. Jak nie wiem, to, czy mamy do czynienia z większą bądź mniejszą dziurą ozonową, tak sobie to wyobrażam, o czym pani pani doktor mówi, natomiast można z tego wyciągnąć znacznie szersze wnioski i do tego, nakładając kolejne siatki poszczególnych nauk. Może to mieć zastosowanie także szeroko pojętej wojskowości.
Zgadza się, jeżeli mówimy o tym, jak pan wspomniał, gdzie jest wykorzystywana informacja, jakie jest pozyskiwano tak naprawdę, bo skupmy się może na początek, tak jak powiedziałam, że jest informacja z poziomu ziemnego lotniczego, czy jest satelitarnego. To weźmy na ten najwyższy poziom ten poziom satelitarny, jeśli chodzi o obserwację, to obserwacji zarówno oceanów lądów fizyki atmosfery. To są obserwacje wszelkich wszelkich obszarów z z lodobociałych. I jeżeli dalej mamy analizować, to możemy te informacje wyciągać zarówno do jakości powietrza, zarówno do zagospodarowania terenu zarówno do określenia dna Morskiego do poziomu wód do ruchu pionowych ziemi itd. w moim przypadku ja zająm się danymi satelitarnymi, które, na podstawie których można określić jakość powietrza.
Jakość powietrza, która zmienia się wraz z nie wiem intensywnością ruchu czy to lotniczego, czy to lądowego itd. bo musimy chyba też powiedzieć, co jest źródłem emisji, żeby uzmysłowić sobie na jakiej podstawie można wyciągać wnioski np. o przemieczaniu się wojsk w Ukrainie na Białorusi bądź też w Rosji?
Tak, jakość powietrza to dotyczy przede wszystkim składu chemicznego powietrza, którą można spadać na podstawie obserwacji satelitarnych. I jeżeli chodzi o źródła emisji, no to mamy zarówno te naturalnej jak i antropogeniczne, jeżeli chodzi o naturalne, no to z wiadomych przyczyn to są wszelkie wybuchy wulkanów chociażby czy pożary lasów itd. natomiast, jeżeli mówimy o antropogenicznych tych źródłach, no to jest przede wszystkim transport drogowy, czy też przemysł energetyczny czy przemysł przetwórczy, czy nawet ogrzewanie mieszkań. To też jest źródło emisji.
No to jak w takim razie odnieść to do sytuacji za naszą wschodnią granicą, gdyby tak pani krok po kroku opowiedziała nam w jakiś sposób, to się robi tutaj, odnotowując np. przemieszczanie się wojsk i ich ruchy, a co za tym idzie? No rozumiem, że z takich danych może np. korzystać wywiad wojskowy.
Jeżeli są to dane wysokiej rozdzielczości zarówno czasowej jak i przestrzennej, to oczywiście tak te dane, z których akurat ja korzystają, to mają rozdzielczość przestrzenną około 3 km. Natomiast, jeżeli chodzi o czasowo, to jest kilka obserwacji w ciągu doby, więc to są dość, jeżeli chodzi o tą wiarygodność, to dane wiarygodną, a jeżeli mamy analizować, jak można wywnioskować, jakieś ruchy wojsk, czy też przemieszczanie się tych wojsk czy działania wojenne w obszarze Ukrainy. To, badając chociażby stężenie dwutlenku azotu, które jest odpowiedzialne inaczej, mówiąc nie odpowiedzialne tylko transport drogowy jest odpowiedzialny za duże emisje azotu wg Europejskiej agencji środowiskowej, to nawet 37% zanieczyszczenia powietrza tlenkiem dwutlenkiem azotu wynika z transportu drogowego, więc jeżeli widzimy węzły drogowe trasy drogowe i zwiększono aktywność zanieczyszczenia, jest zwiększono emisję zanieczyszczenia powietrza. Czy też widzimy w obrzeżach miejscowości po wschodniej granicy Ukrainy na obszarze Rosji, czy też na obszarze Białorusi. No to wiadomo, że transport jakieś występują ruchy, mało tego stężenie dwutlenku asotu było mocno badane w okresie pandemii, kiedy były duże restrykcje ograniczenia. W związku z poruszaniem się czy też z działaniami niektórych zakładów przemysłowych, wtedy gwałtownie ten dwutlenek węgla, przepraszam dwutlenek azotu spadł. Co to oznacza, czyli stężenie spadło, emisja zanieczyszczenia tym gazem zmalała. I teraz, jeżeli taka emisja pojawia się tzw. pojawia się hot spoty, czyli te gorące punkty w obszarach, gdzie nie funkcjonowały czy nie istniały. I to, zwłaszcza przy granicy z Ukrainą, czy też na trasach, no powiedzmy do większych fabryk obszarów do obszarów przemysłowych, to znaczy, że to są działania wojenne wojskowy. Mało tego, jeżeli badamy kolejny gaz tlenek węgla, który, jeżeli mamy jakiś pożar czy dodatkowe spalanie uwalniane do powietrza, to co wtedy możemy obserwować też zwiększone stężenie właśnie tego gazu. I to jest bardzo widoczne na wszelkich tych pomiarach tych obserwacjach satelitarnych, jeżeli je badamy, czy 3 w ciągu dnia czy 1 obserwacje w ciągu dnia, to widać, jak to stężenie się przemieszcza, jeszcze nie wspomniałam, a to jest też ważna informacja, że każdy z tych gazów, który świadczy o działaniach wojennych, utrzymuje się odpowiednią długość w powietrzu, czyli ma tzw. cykl życia w powietrzu, jeżeli mówimy o tym dwutlenku azotu, on się utrzymuje w powietrzu od 2 do 12 nawet godzin, więc możemy rzeczywiście śledzić, jeżeli załóżmy ta emisja jest ciągła, że nie jednorazowo załóżmy sytuacja się wydarzyła, że podwyższone stężenie dwutlenku zod utrzymuje się w ciągu miesiąca. To nie jest w ciągu miesiąca tylko w tym 2022 roku w tych obszarach obszarach rosyjskich miast obrzeża to są rosyjskich miast. Te stężenie jest zwiększone. Natomiast w samym mieście Kijowie te stężenie dwutlenu asotu mocno zmalało w ogóle w dużych miastach obszaru ukraińskiego te stężenie zmalało, czyli ruch zawiera mało tego, jeżeli badamy ten tlenek węgla, potocznie zwany czat, który jest uwalniany czas przy pożarach. To co widzimy, widzimy miejsca, gdzie po prostu prowadzone działania zbrojne, bo to się uwalnia do powie powietrza utrzymuje się długo w powietrzu, tak jak nie wiem, czy wspomniałam, że tlenek węgla utrzymuje się nawet do miesiąca w powietrzu i w zależności od warunków atmosferycznych on jest przemieszczany. Tak albo, jeżeli wiatr mamy mocniejszy, to szybciej przemieszczany na największe obszary, po prostu z tych obserwacji danych możemy wywnioskować, jak ta chmura się przesuwa, gdzie ma swój początek, czy też nowe źródła ogniska istnieją, czyli mocniejsze większe stężenie tego, co występuje kolejny gaz, które też wynika z działań antropogenicznych. To jest dwutlenek Siarki źródłem przede wszystkim tego dwutlenku Siarki to jest spalanie paliw. To jest dostarczanie po prostu energii, można powiedzieć, że jeżeli np. samochód osobowy, który pali diesla, odpalamy to to dużo uwalnia się do powietrza tego dwutlenku Siarki, jeżeli mamy wszelkie tankowce statki, to też one uwalniają właśnie dużo do powietrza, tego od dwutlenku siar Siarki. No i akurat w tym przypadku na terenie Ukrainy to na morzu czarnym widać tylko te zwiększone stężenia. Natomiast, jeżeli mówimy o stężeniu właśnie ten dwutlęgosiarki, to nasze morze bałtyckie w tym 2022 roku otrzymało większą emisję, no bo obszar morza Bałtyckiego w Polsce.
Dobrze, ja proponuje, byśmy teraz zaprosili naszych słucha, czy na skrót informacji radiatokfem wrócimy do naszej rozmowy, do których inż. Beata Wieczorek z wydziału go inżynierii Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego jest z nami geinformatyczka, a staramy się wytłumaczyć państwo za sprawą naszej rozmówczyni, w jaki sposób na podstawie danych dotyczących emisji związków chemicznych można doszukać się np. danych, które służą wojsku, to już za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Proszę, byście państwo pozostali z. Jak się okazuje emisja związków chemicznych, która przecież tak szkodzi naszej planecie, wcale nie musi mieć tylko złych stron, może też w obliczu zagrożenia stanowić doskonały dowód na to, że nasz wróg przeciwnik dokonuje jakichś przemieszczeń wojsk. Szykuje się na coś nowego, a dla wywiadu wojskowego może to być poważne źródło informacji o tym wszystkim rozmawiamy. Dziś jest dyrektor inż. Beatą Wieczorek z wydziału geo inżynierii Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego. Pani doktor, słyszymy się.
Tak słyszę dziękuję.
Tak jest pani goinrmatyczką, opowiada pani o tym, jak dyscyplina, którą się pani zajmuje może wpłynąć na zbieranie danych i tak wywnioskowałem, że na podstawie danych zbieranych z przestrzeni szeroko pojętej przestrzeni można dowiedzieć się, jaka jest emisja dwutlenku Siarki dwutlenku azotu dwutlenku węgla. No to jest jasne o czy kleszu węgla tlenku węgla przepraszam można na tej podstawie też wysnucie wnioski, w których miejscach naszego globu jest największy ruch. No bo też musimy wiedzieć, że transport wojskowy opiera się przede wszystkim na silnikach diesla, prawda i że to są dużo wyższe misje niż w przypadku samochodów osobowych. Podobnie jest transportem morskim, czyli rozumiem, że jeśli jakiś krążownik niszczyciel gdzieś widać i to i to gołym okiem, ale nim przejdziemy do tego. Proszę powiedzieć, ile satelitów odpowiada za zbieranie takich informacji.
Jeżeli mówimy o zbieraniu informacji dotyczących występowania gazów w powietrze, to jest wielu satelity wiele emisji. Natomiast sąbiory otwarte i zamknięte co to znaczy, że dla naukowców do pozyskania są bezpłatne bądź w ramach licencji pobierane, jeżeli mówimy o zbiorach aktualnych i dostępnych otwartych. No to mamy satelitę Sentinel piątkę, prekursor to jest satelita, który został wystrzelony w 2017 roku w ramach misji kopernicus przez Europejską agencję kosmiczną i on aż od 2017 roku zbiera już te dane dotyczące jakości powietrza, ale są też różne inne satelity z różno rozdzielczości o przestrzen różno rozdzielczości o czasowo, które też zbierają te dane dotyczące jakości powietrza, które to znaczy robią obserwację, a my wyciągamy dane na podstawie obserwacji.
Czyli ja rozumiem, że im więcej takich źródeł informacji tym precyzyjniejsze będą dane, bo więcej wiedzy macie państwo wówczas o tym, co się dzieje.
W zależności od rozdzielczości czasem czasowej i przestrzennej, tak jak powiedziałam, im więcej źródeł tym większa weryfikacja danych wiarygodności danych czy więcej informacji pozyskamy. No nie sądzę bardziej już możemy zweryfikować dokładność samych tych danych.
Dobrze, jakie jeszcze związki chemiczne są możliwe do zbadania do do weryfikacji. To jest tak dwutlenek gazu, jak już powiedzieliśmy dwutlanek, Siarki tlenek węgla tak.
Zgadza się jest wiele jeszcze innych związków dostępnych do weryfikacji. Natomiast w moim przypadku akurat czemu na 3 tych się oporom po pierwsze to są 3 wytwarzane przez człowieka w dużym stopniu, tak jak już wspomniałam, że 37% dwutlenku azotu to jest przez transport drogowy. Nie wiem, czy wspomniałam, że 46% tego właśnie tlenku węgla to jest przez przemysł mieszkaniowy, tak naprawdę sektor mieszkaniowy, natomiast rolnictwo to 19% udziału dwutlenku azotu, a Siarka to jest zaopatrzenie w dwutlenek Siarki 40% to jest zaopatrzzeniowe. Energie to jest Emiter tego zanieczyszczenia, są różne badane Gazy. Natomiast każdy satelita ma na swoim pokładzie instrument pozwalający na badanie odpowiedniego gazu, czyli nie ma takiej opcji, że wszystkie Gazy 1 satelito zmierzymy zbadamy tylko musimy odpowiednio dobierać te zbiory, aby wyciągnąć te dane, które potrzebujemy w moim przypadku badałam tak jak wspomniałam, już te 3 Gazy, ale możemy równie dobrze spadać. Np. były zawieszone, możemy zbadać benzyn, możemy nawet tak jak pan wspomniał ten dwutlenek węgla zbadać możemy metan zbadać możemy Ozon zbadać.
Proszę powiedzieć, czy istnieje możliwość zafałszowania tych danych, to wyobraźmy sobie, że strona rosyjska dowiaduje się o tym, bo to przecież tajemnicą nie jest, że w ten o oto sposób bada się ruchy ich wojsk. Ja nie próbują gdzieś wywieźć w pole przeciwnika np. panią, bo pani się tym zajmuje, czy można coś zrobić, czy to absolutnie nie wchodzi w rachubę.
Czyli wracamy do wiarygodności danych.
Tak np. wyobrażam sobie przepraszam, jeśli moja wyobraźnia sięga zbyt daleko, że np. Rosjanie wypuszczają jakiś gaz albo jakiś związki chemiczne, tak, żeby pozornie potwierdzić swoją obecność np. przemieszczania się wojsk podczas tych, gdy tych wojsk w ogóle tam nie ma. Czy to zostanie wychwycone przez system, czy też zupełnie nie.
Zadał pan dość ciekawe pytanie, tak to wróćmy najpierw do wiarygodności danych wiarygodność danych bada się poprzez weryfikację z pomiarami też naziemnymi, które są rzadziej rozacje, są rzadko dość rozmieszczony na terenie Ukrainy nie ma żadnej obecnie działającej stacji ze względu na te działania wojenne. I teraz czy można w takim razie odczytać te dane zafałszowane? Tak jak można nałożyć na obiekty przemysłowe, filtry, żeby mniejsze emisje były pewnych zanieczyszczeń? Tak teoretycznie teoretycznie, ale praktycznie myślę, że to powinno być pytanie w ramach działań wojskowych do wojskowych skierowane.
Tak tak, ale chodzi mi tylko o to, czy te satelity to wychwycnie, czy można np. gazem gaz oszukać tak emisję emisją?
O to wróćmy do tego, że badanie emisji ze stacji naziemnych to jest do kilku metrów. Natomiast satelita bada w słupie do 10 15 km, czyli to musiało być bardzo intensywne i przez dłuższy czas te emisjije no bo to jest 15 km w słupie powietrza taka taki poziom. Myślę, że ta wypowiedź moja to jest tylko ogólnikowa, natomiast szczegóły techniczne, co co wojsko obecnie może, a czego nie może to raczej nie wypowiem się na ten temat.
Dobrze, to w takim razie przejdźmy przejdźmy dalej. Od kiedy pani śledzi te wszystkie emisje i też próbuje z nich skorzystać.
Misje? Mam pyta pana o misję dotyczące mierzenia powietrza jakości.
Powietrza tak tak? Tak.
Tak naprawdę w zeszłym roku to znaczy różne misje satelitarne, różne pomiary obserwacje wykonują sama jakość powietrza jest badane przeze mnie od 2018 roku. Natomiast ta analiza została zestawiona w tym roku i ten okres badawczy to jest od listopada 2018 roku. Wspomniałam, że sam satelita funkcjonuje i zbiera te dane od 2017, czyli rok, powiedzmy pominęłam, czyli okres covidowy ograniczeń restrykcji też został zbadany.
Dobrze, to to wobec tego kolejne pytanie? No bo rozumiem, że dane te mogą służyć nie tylko przy okazji wojny i strategicznych działań. Proszę być, do jakiego minimalnego do jakiej minimalnej powierzchni ziemi można zawęzić takie takie badania.
Emisyjne. To jest ta rozdzielczość przyczyna, które ja wspomniałam, jeżeli chodzi o satelitę sentinęl piątka prekursor to jest do 3 km.
Bo nie wiem, czy dobrze próbuje utkać pewną konstrukcję już nie trzeba będzie straży miejskiej, która chodzi o domu do domu. I pyta, czym wy tam w piecu palicie, skoro wiem wam tak dymi i taki czarny swąd się unosi raz, że go widać o2, że go czudzia 3, że szkodzi naszemu zdrowiu, tylko będzie można z góry na to wszystko spojrzeć i powiedzieć o u Kowalskich w piecu kalosze wylądowały.
No kilometry to jeszcze jest myślę, że mała rozdzielczość, dlatego że.
Jeśli żyje, jeśli chodzi np. o teren stosunkowo rzadko zaludniony, no to już można pokusić. Tak to nie wskazanie.
Zgadza się to jak najbardziej mało tego to jest bardzo dobre, też to, co pan mówi, bo jeżeli mamy np. w Polsce około 71 stacji monitorujących jakoś CO2. Przepraszam, co cały czas CO2 co.
Mnie też to głowie?
Siedzi tak, tak ja wiem to to 70 około 71 stacji, powiedzmy powierzchnia Polski w zaokrąglenie 312 000 km. No to zaokrąglając tegostu na 100 km 1 stacja jest to odległości st kilometrów. To jest jednak tych parę mniejszych miejscowości A3 kilometr rozdzielczość, więc można rzeczywiście tak jak pan mówi wyłapać tylko te mocniej palące się piece o tak.
Do czego jeszcze proszę, żeby ta odpowiedź stanowiła pewną pewną zachętę, żeby nasi słuchacze zostali z nami na kolejną odsłonę. Do czego jeszcze można wykorzystywać takie dane nie przyszło do głowy kontrola jakości powietrza ze względu na emisję poszczególnych gospodarstw domowych, a co jeszcze można takiego znaleźć i gdzie to wykorzystać.
A to już panuowiem, dlatego że można nawet emisję ze względu na nawożenie, bo rolnictwo jest jedno też z emiterów, chociażby tego dwutlenku azotu stanowi aż 19% zanieczyszczenia, czyli można analizować. Jak są nawożone, w jakich okresach, ile te jak się podwyższa, to stężenie od gazu. Ja mówię tylko od dwutlenku, a za to, ale możemy też inne stężenia różnych innych gazów badać tak, czyli te dane satelitarne można wykorzystać zarówno do badania natężenia ruchu drogowego. Można badać do zanieczyszczenia powietrza w rolnictwie u rolników, którzy używają nadmiernych nadmiernych nawozów. O tak powiedzmy można w przemyśle wytwórczymi wydobywczym, czyli gdzie są te intensywne fabryki, które fabryki, które intensywnie emitują re dwutlenek.
I tutaj postawmy wielokropek, zachęcając z naszych słuchaczy, by pozostali z nami s skrudni informacji Radia, TOK FM do, który inż. Barbara Beata przepraszam. Wieczorek proszę wybaczyć z wydziału g inżynierii Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego jest z nami, a to jest przedpołudnie Radia TOK f. Kłaniamy się państwu już po skrócie informacji Radia do KFM przed południe naszego Radia dr inż. Beata Wieczorek z wydziału GE inżynierii Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego jest z nami. Pani doktor, słyszymy się.
Tak, tak dziękuję, słyszę.
Tak, to już doszliśmy do wniosku, że to, o czym pani się zajmuje, może służyć wojskowości, może służyć ochronie środowiska, ale także można przeprowadzić kontrolę użycia nawozów przez rolników. Albo też można sprawdzić emisję poszczególnych zakładów fabryk, które być może deklarują emisję na zupełnie innym poziomie niż jest to w rzeczywistości, a skąd się w ogóle to wzięło, że zainteresowała się pani geoinformatyką, bo to jest pewnie taka dyscyplina stosunkowo stosunkowo stosunkowo nowa łącząca kilka dyscyplin w sobie.
Geoformatyka ogólnie nie jest nowo dyscypliną, tylko ma ogromne możliwości teraz rozwojowe ze względu na możliwości też pomiarowe, ale możliwości pomiarowe były od dawna, tylko dostępność danych była ograniczona, a skąd się zainteresowanie, bo uzyskiwanie informacji i analizowanie informacji na podstawie danych wnioskowanie. To jest bardzo ciekawa dziedzina, bo można czy nasi studenci tu na studiach rozwijają swoje zarówno umiejętności informatyczne, jak i umiejętności odczytywania analizowania danych wyciągania wniosków z tych danych. To jest myślę, że sens nauki.
Dobrze, a proszę powiedzieć, bo rozumiem, że jest jakieś pewne miejsce, gdzie te dane są przetwarzane, to jest ogólnoświatowa baza, z której może skorzystać absolutnie każdy, jak to wygląda z prawem do własności danych zbieranych przez satelity?
Są bazy, które uzyskujemy tylko do działań naukowych, są też bazy, które każdy tak naprawdę może pozyskać. Tylko problem zaczyna się w momencie, kiedy te dane te obserwacje pozyskamy, to musimy te obserwację umieć odczytać umieć ja opracować umieć wydobyć z nich dane, następnie kolejny problem jest dość duży. To przetwarzanie tych obserwacje ze względu na ogromne te zbiory na trzeba mieć mocne maszyny obliczeniowe, aby przetwarzać.
Ja rozumiem, że wszystkie kraje rozwinięte bądź rozwijające się takie maszyny mają czy to jest przywilej tylko kilku państw w tym Polski?
Nie to wiele krajów ma takie to uczelnie większe, instytuty mają maszyny i w ramach swoich prac badawczych takie korzystaje z takich umiejętności. Mało tego można korzystać też zwanych maszyn wirtualnych, gdzie po odpowiednim zalogowaniu się uzyskaniu dostępu, tam możemy wykonywać obliczenia tzw. obliczenia w chmurze i dopiero je później dalej analizować. Natomiast, jeżeli mamy dostęp do maszyny, to możemy lokalnie akurat w moim przypadku i w naszym przypadku wydziałkę inżynierii mamy dostęp do maszyn, na których możemy wykonywać te rozległe obliczenia.
Czyli mogę przyjąć założenie nasi słuchacze również, że nie wiem, w Instytucie ochrony środowiska w Moskwie siedzi jakiś Władimir Władimirowicz, doktor nauk przyrodniczych, np. ale też z związane z wywiadem rosyjskim i też zbiera te dane dzierga i próbuje dowiedzieć się na podstawie emisji. Jak przemieszczają się np. wojska NATO albo, w jakich cyklach dostarczana jest broń Ukrainie przez kraje Zachodu?
Myślę, że precyzyjnych takich aż informacji nie uzyska, ale w momencie, kiedy śledzi dłuższy czas i zna sytuację ta, czyli lokalną i ma też wiedzę strategiczną. To wyciąga odpowiednie informacje.
Ma, czyli po to, są cisz wiedzy, którzy są na terenie danego kraju, by też wiedzieć, w którym miejscu podawać współrzędne i też poddawać weryfikacji dane, którymi z kolei pani się zajmuje, bo to jest ta weryfikację, o której mówiliśmy? Kilka.
Minut, wcześniej tak wskazać.
No dobrze, to teraz coś.
Tak, jeszcze to wiele czynników wpływa, żeby wyciągnąć informację informacji same opracowanie czy zbiorow tańczy uzyskania, że jest podwyższony poziom stężenia. To jest jedno, ale połączenie dodatkowych informacji uzyskanych z pozostałych danych, chociażby tak jak pan wspomniał tych lokalizacyjnych, czy te pociągi, które się tam przemieszczały. Tak to są wtedy pełne informacje, wtedy możemy mówić rzeczywiście o różnych zagrożeniach. No.
Przecież po wybuchu wojny 24 lutego też państwo mogliście wywnioskować, które na przejście graniczne oczywiście bardziej oblegane przez uciekających przed wojną.
Oczywiście, że tak, przecież, badając stężenie właśnie tego dwutlenku Siarki. Przepraszam akurat w tym przypadku było dwutlenku azotu, widać, w której części w Polski te stężenie wzrosło w 2022 roku na najwięcej w Polsce wzrosło na przejściu granicznych właśnie z Ukrainą.
Dobrze to teraz.
Obszar z najwyższym stężeniem no 2 WZ wzrostowym.
Proszę powiedzieć, do czego w przyszłości można spróbujmy uruchomić naszą wyobraźnię z moją będzie ciężko, ale myślę, że pani nam pomoże pani doktor, do czego jeszcze będzie można wykorzystywać te dane i nie wiem, biorąc pod uwagę dynamikę. Zmiany, jeśli chodzi o te nowe technologie, co my będziemy wiedzieć, dlaczego nie za dekadę np.
no już możemy wszystko wiedzieć. To jest kwestia odczytania różnych zbiorów danych i ich interpretacji może zacznę od takiego tematu Turcja i te 100 trzęsienie ziemi, które wystąpiło, bo przecież tak są przez naukowców przewidywane, że będzie nasilenie tej amplitudy i będzie coś się z coś się zadzieje, czyli obecnie pan się pyta, jaka jest przyszłość kwestia. Kwestia potrzeby danej sytuacji i możliwości osoby, która analizuje interpretuje te dane.
No właśnie to sej smmollodzy też mogą przewidzieć, bo są takie prognozy, że znowu turcje i Syrię może nawiedzić kolejna seria trzęsień i ziemi na podstawie emisji też można to zrobić.
Na podstawie emisji nie było do tej pory badane przynajmniej ja się nie spotkam z takim badaniami, ale stany satelitarnych, jak najbardziej z danych chociażby z saarowych, czyli isaru.
Dobrze, to jedziemy dalej. Ja panią będę wypytywał, gdzie jeszcze zastosowanie znajdą dane, które są w pani i pani szufladzie.
Zastosowanie wszystko to, co musimy zmierzyć, czyli tak naprawdę każdy Emiter, który powoduje zanieczyszczenie.
Mi też ten, który to jest ten, który emituje.
Tak te badanie będą wykorzystywane myślę, że w większym stopniu dotyczące wiadomo jakość powietrza wpływa na jakość naszego zdrowia. Tak i myślę, że w tym kierunku też będą już są mocno rozwinięte badania, ale będą w większym stopniu rozwinięty, ponieważ Europejska agencja środowiskowa podaje na swoich stronach, powołując się na WHO, jaka jest chociażby śmiertelność, ze względu na zanieczyszczenie powietrza przypuszczalna śmiertelność osób ze względu np. na zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu. Czy też, jakie choroby wpływają, to znaczy są wynikiem zanieczyszczenia odpowiedniego gazu. Zresztą mamy w większych tych miastach ustawione tzw kurtyny czy też panele, które informuje, jak obecnie nasze płuca wyglądają, to w tym kierunku będziemy mocno rozwijają jakoś komfort życia.
Tak, to jeszcze pójdę dalej np. chcąc znaleźć swoją spokojną cichą przystań na nie wiem, seniorskie lata też możemy sobie na podstawie przyjść do nie wiem urzędu i zapytać, w którym miejscu w naszym województwie jest najmniejsza najniższa. Emisja proszę mi, wskazać takie miejsce, bo chciałabym chciałbym oddychać zielonymi płucami naszych lasów. Tak.
Zgadza się, to jest akurat możliwe ze względu na to, że, badając średnie wieloletnie możemy czy średnio roczne i oceniając jako średnio wieloletnią możemy ocenić, które obszary Polski mają tu emisję najniższą? Nie tylko 1 gazu nie tylko 2 gazów, ale wszystkich takie badania chociażby. Ja ostatnio w swojej pracy przeprowadziłam, czyli, analizując stężenie tych 3 gazów, gdzie mamy najczyższe powietrze w Polsce, a gdzie z Indeks w skali indeksowej 1 do 10 jest to powietrze najbardziej zanieczyszczone.
Chociaż nie jest to temat naszej rozmowy i na to się nie umawialiśmy. to To jednak pewnie słuchacze w ślad za tym, co pani mówi, chcieliby wiedzieć, gdzie jest to najczystsze miejsce i najbardziej zanieczyszczone w Polsce, chociaż o to drugie. To drugie zgadnąć, nie będzie pewnie trudno.
Zgadza się, to drugie nie jest trudno zgadnąć. I ma pan rację.
To jest Dolny Śląsk tak zgadza się i okolice niektóre miejsca nam w Małopolsce.
Południe Polski zgadza.
Się, no dobrze, a gdzie jest najczęściej, to może tam wszyscy za chwilkę ruszą, żeby poszukać dobre.
Miejscówki, to standardowo się nie mylą, czyli północ na północny wschód Polski tak.
Czyli miejsce, z którego pani pochodzi.
No tak tak tak.
Warmia i Mazury zielone płuca Polski tak to tak to nazwijmy, podsumowując już i powoli, zmierzając do końca naszej rozmowy. Będzie pani miała pełne ręce roboty, bo tych danych będzie coraz więcej, kwestią jest tylko umiejętność ich przetwarzania właściwie właściwego zadania pytania by te dane przetworzyć, czyli jednostka pytająca panią będzie musiała bardzo precyzyjnie wskazać, czego potrzebuje?
Tak, myślę, że zgadzam się z panem z tą wypowiedzią.
A no dobrze, myślałem, że pani rozwinie jednak.
Nie, to jest tak jak pan wspomniał, że kwestia jednostki pytającej, jaka do jakich potrzeb, z jaką rozdzielczością do czego chce zastosować, i które zanieczyszczenie, czy, który gaz będzie badany wracając jeszcze do tego ze stacji monitorujących. Uzyskujemy część gazów, natomiast taka ciekawostka z danych satelitarnych czy z obserwacji satelitarnych, możemy tych trochę więcej gazów uzyskać większy zasięg palety gazów.
Dobrze, to jeszcze zapytam, jaki pani ma pseudonim operacyjny agentka 007 czy jakoś inaczej?
Nie mam nie otonimu i raczej nie będę miała.
Nie dlaczego, dlaczego pozwalam sobie nawet być może w nieśmieszny sposób żartować, dlatego że pani wiedzę. No jest przydatna wszystkim służbom, które dbają o bezpieczeństwo naszego kraju i z taką wiedzą można naprawdę zrobić dobry użytek z takiej wiedzy, także to chciałem tylko podkreślić. Dziękuję pani bardzo za w naszym programie dr inż. Beata Wieczorek z wydziału GE inżynierii Uniwersytetu war Warmińsko mazurskiego była z nami dobrego piątku. Pani.
Życzę. Dziękuję, do żyzenia państwu.
Tak, a naszych słuchaczy zapraszam teraz na. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA