REKLAMA

"Są podstawy, aby postawić Prezydenta przed Trybunał Stanu"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2023-06-05 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:31 min.
Udostępnij:

O komisji ds. badania wpływów rosyjskich i jej konsekwencjach opowiadał Ryszard Kalisz - adwokat, były Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz były Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Poranek Radia tokefem Dominika Wielowieyska. Witam ponownie gościem Radia tokafem jest Ryszard Kalisz, adwokat były szef Kancelarii Prezydenta RP oraz były zastępca przewodniczącego trybunału stanu. Dzień.
Dobry. To prawda w latach dziewięćdziesiątych od dziewięćdziesiątego trzeciego roku.
Za i nikogo pan nie wskazał.
A nie pani nie ma racji w tym czasie, kiedy ja byłem w trybunale stanu, została osądzona afera alkoholowa kilka osób zostało tam skazanych.
A to chyba jedyna rzecz, która zostałaliczonaona jeszcze coś było, bo sprawie Emila Wąsacza zostało umorzona.
Była druga sprawa Emila Wąsacza, która była obłożone, ale też z tego, ale przy milu wąsaczu to w ogóle była dziwna sytuacja, bo trudno było znaleźć oskarżycieli sposób posłów i tak się to przez kilka kadencji było dosyć absudda. Bardzo to to jako kiedyś wiceprzewodniczący trybunału stanu, natomiast była jeszcze 1 sprawa w 30.01. roku dotycząca finansowania.
Nie już nie do trzydziestego roku nie będziemy wracać. Panie.
Mecenasie, dokończę dotycząca finansowania kampanii spoza przez środki państwowe. Co ma bardzo duże odniesienie do dzisiaj teraz to przez rządy piłsudkowskie, ministra finansów Grzybowskiego?
Panie mecenasie, czy jest możliwe postawienie przed trybunałem stanu prezydenta Andrzeja Dudy? Jeśli tak to za co i czy jednak czy to jest realistyczne, bo jednak potrzebna jest większość kwalifikowana? Do tego.
Oczywiście pan prezydent jest tą osobą, która może odpowiadać przed trybunałem stanu, a właśnie jako jedyna osoba pełniąca tę funkcję może tylko odpowiadać przed trybunałem stanu zarówno za delikty konstytucyjne, które popełnił. W związku z zajmowanym funkcją, ale też za popełnienie za dokonanie czynów zabronionych. Pan prezydent może odpowiadać w tym zakresie, tylko przed trybunałem stanu i tylko, że by go postawić i to jest oczywiście duża wada tej ustawy i całej koncepcji potrzebne jest najpierw 140 podpisów członków zgromadzenia Narodowego, czyli mogą to być zarównołowi jak i senatorowie.
To teoretyczniezycja była w stanie.
No dobrze, to jest wniosek wstępny tak i wniosek wstępny może postawić również komisja śledcza i taki wniosek wstępny może postawić również, co jest nierealny marszałek.
Ale problem jest taki, że potrzebny jest np. nie, bo to jest jeśli chodzi o prezydenta, to musi być zgromadzenie.
Narodowe to zgromadzenie narodowe posłowie i senatorowie i wtedy postawić prezydenta i to jest najbardziej sprawa trudna do osiągnięcia 2/3 tozenia Narodowego.
374.
Czy tak 54 osoby zarówno senatorowie jak i posłowie.
Tak zebranie takiej większości jest bardzo.
Zdrowia niemożliwe nawet.
Ale dodajmy, że pana zdaniem są podstawy począwszy od odebranie ślubowania od osób.
Przede wszystkim, jak wracamy do tych do podstaw jest dużo, no chociażby to łaskaw niezależnie powtarzam co do tego wyroku bodajże piątkowego?
Tak, na, że prezent może na każdym etapie ułaskaw.
Że można na każdym etapie ułaskawić. Ja mówię w sposób wyraźny jako autor współautor konstytucji i też bardzo dużo pracowałem nad tym przepisem, że można dopiero po prawomocnym wyroku, bo ułaskawienie dotyczy kary aże była kara musi być.
Widzi, panie mecenasie. Reasumując, czy to co trybunał orzekł w zeszłym tygodniu, że prezydent może na każdym etapie ułaskawiać każdego praktycznie to oznacza, że wystarczy, że prokuratura naprze akt to oskarżenia, a prezydent już może prawo łaski wprowadzić. Czy pana zdaniem ta decyzja?
Abolicja inaczej, mówiąc danie komuś.
Pomieszanie abolicji jest.
Łaskawieeniem, bo takiej tego rodzaju prawa do bezkarności takie prawo do zabijania. Czy.
Zgadza się pan, że ta decyzja trybunału powinna zostać unieważniona ze względu nabicie ona jest po prostu udział duflerów?
Swoją drogą, ona powinna być nieważna z tego powodu, że brali udział w podjęciu tej tego orzeczenia trybunału dublerzy powinna być unieważniona, dlatego że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj nie jest organem, który spełnia walory konstytucyjności, a jeszcze po trzecie, dlatego że jest tak daleko idąca sprzeczna z konstytucją, że nie może się ostać.
Panie mecenasie, ja chciałam zapytać o ustawę o komisji badającej wpływy rosyjskiej zwaną popularnie lex Tusk.
Lepiej antytusk.
Albo lex antytusk.
Tak od razu powiem, dlaczego pan prof. Wyżykowski, który tu państwa siedział właśnie prosił mnie, żeby używać tej nazwy, bo to jest przeciwko Tuskowi, a nie, jakby ustawa przygotowana przez Tusk antytus.
Ja chciałam się zająć pewnym aspektem tej ustawy, bo nawet ten element nie został zmieniony w projekcie nowelizacji zgłoszonej przez prezydenta dud w piątek, a mianowicie tam jest taki przepis, który oznacza, że członkowie komisji za swoją działalność w tejże komisji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej. Czy to oznacza? Panie mecenasie, że ten tryb wyborczy, który mamy w czasie kampanii wyborczej, który oznacza, że można błyskawicznie zaskarżyć kłamstwo jakiś na swój temat i to rozstrzygnięcie następuje bardzo szybko w ciągu 48 godzin np. czy to oznacza, że członek komisji może wypowiedzieć każde kłamstwo i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialność. I ten tryb wyborczego nie obowiązuje.
Członek komisji może powiedzieć każde kłamstwo dotyczące okolicznej kampanii, dodaje tej kampanii dotyczące okoliczności, które dowiedział się przy okazji pracy w tej komisji i nie podlega żadnej odpowiedzialności zarówno karnej jak i cy cywilnej.
Nie to instrument.
Kampanii czy to jest to jest procedura cywilna, także również tutaj sąd nie może wszcząć postępowania przeciwko żadnemu członkowi komisji tej rosyjskiej, jeżeliby on od razu stwierdził na początku, że dowiedział się to w związku z pracą w tej komisji.
A czego może się dowiedzieć? Biorąc pod uwagę, że ma głos, jest najgorszy, Drodzy Państwo, informacji służb i akt są to.
To informacje służb i akt sądowych, a przypomnę, że akta sądowe to znowu mało się o tym mówi, to są zarówno akta karne. Jak i akta dotyczące spraw gospodarczych spraw ubezpieczonych spraw rodzinnych, rozwody, różne sprawy opiekuńcze dotyczące dzieci, a wiemy doskonale, że rozwody dlatego są prowadzone przy drzwiach zamkniętych, że tam się mówi o sprawach niezwykle wrażliwych i często współmałżonkowie w stosunku do siebie są bardzo bardzo brutalni. Także brutalna.
Musi wszystko mogą to powiedzieć.
Zdalność nie zawsze codziennie opiera się na prawdzie, w związku z tym ujawnianie tego rodzaju materiałów bez tego kontekstu doprowadzi do tego, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, że taki człowiek może zostać objęty famią bezpodstawnie i nie ma to żadnego związku z kontaktami z rosyjskimi, a zresztą chce pani powiedzieć o tym się bardzo mało mówi tam nie ma nawet definicji tych wpływów rosyjskich w tej ustawie jest zasada słynna definicja przez definicję i bmpr ibem, czyli wpływami rosyjskimi, są wpływy rosyjskie wpływami rosyjskimi. Jest to, że ulegliśmy wpływów.
No to wszystko, co komisja uzna za rosyjski.To nie ma żadnej definicji, każdy człowiek, który się skontaktuje, że tak powiem z jakimś Rosjaninem czy w przeszłości od tego roku 2000, którego tam siódmego miał taki kontakt, może być podatny na przesłuchanie przed tą komisją, ale oczywiście ona ma charakter polityczny i miejmy świadomość, że będzie dotyczyła w największym stopniu dzisiaj aktualnych polityków, którzy mają startować prawda i to czołowych polityków. No, Drodzy Państwo, jak będzie jakakolwiek 1 afera PiS owska kolejna to komisja pracuje, mówi oczywiście jakieś niestworzone rzeczy obyczajowe, przykładowo dosyć interes obyczajowo interesujące i tabloidy o tym piszą niestety. No to już naprawdękorzystywać. Już tego typu rzeczy.
Ale klasyczne przy.
Sędziach Gąciarek wygrał proces, ale co z tego, że wygra? To.
I instancji i do tej pory, a w drugiej nie mogła się sprawa odbyć. Już pomijam, dlaczego został uniewinniony Stefan niesiołocki, którego sprawy to miały przykryć aferę 2 wież sprawa bardzo taka powiedziałbym, później przez tabloidy roznoszona. No.
Panie mecenasie, ja chciałam jeszcze zapytać pana o zdanie na temat tego projektu nowelizacji Andrzeja Dudy, znaczy moim odczuciu ta nowelizacja nie odgrywa większej roli, bo moim zdaniem PiS jej nie uwzględni, ale to już jest osobna sprawa. Zobaczymy, jak to będzie natomiast czy pana zdaniem ona jakoś fundamentalnie? Zmienia?
Nie ona oczywiście.
Sytuację tej komisji?
Tutaj prezydent powiedział w piątek dosyć słusznie żesłuchł się w to, co powiedziano, ale powiedziałbym starał się naprawić. To, co nie jest naprawialne, no no no znowu mamy do czynienia z tym, że decyzję administracyjnyą będzie korygował sąd karny czy sąd cywilny Sąd Apelacyjny. No to są zupełnie nieprzystające do siebie, powiedziałbym instytucje prawne, w związku z tym, że tak powiem, to, że to, że akurat w tej całej sytuacji nie będą to posłowie to może i lepiej, ale w ogóle to jest tak jakby, że tak powiem do samochodu, który może stanowić po przejechaniu 10 m. Ze względu na, jakby wielkie spaliny, prawda i zatruć dużo okolice raptem wsadzi się dobrego.
Kierowca, panie mecenasie, nie mam wiele czasu, więc proszę o krótką odpowiedź, bo tutaj pan prezydent zaproponował, aby wyrzucić tzw. środek zaradczy. No wszyscy wiemy, że to jest po prostu kara z zakaz dziesięcioletniego pełnienia funkcji związanej z finansami publicznymi, ale chodzi mi o to, że pan prezydent tutaj zamienił to na taką decyzję komisji, że ktoś stracił rękojmię należytego wykonywania czynności w interesie.
Publicznym, a to jest bardzo ważne, dlatego że niektórzy komentatorzy mówili, że to zdaniem komisji tej ten ktoś stracił rękojmię należytego wykonywania czynności publicznych. Natomiast to jest komisja państwowa przecież, gdzie skutki tego rodzaju uznania będą daleko idące wielu w przypadku wielu wielu ustaw chociażby sędziego chociażby prokuratora chociażby wielu funkcji.
Oni tracą prawo do wykonywania zawodu.
Te osoby moim zdaniem, które komisja, co, do których komisja by uznała, że nie dają rękojbi automatycznie chociażby w przypadku adwokata, nawet już pobijam niekonstytucyjność tej całej komisji, ale, gdybyśmy mieli jakiś normalny, system adwokatura powinna wszcząć do głosu, panie mecenasie, powoli.
Dyscypliny, ale czy może być tak, że prezydent odmówi mianowania kogoś premierem lub ministrem w sytuacji, gdy komisja orzeknie, że brak jest tej rękojmi.
Jeżeli teoretycznie, jeżeli na poważnie traktować orzeczenia i tej komisji. To.
Tak to istnieje taka.
Robić to ja mówię jeszcze raz, że mamy do czynienia z sporem niekonstytucyjnycja, tak, ale my cały czas żyjemy w jakimś świecie i marginacyjnym. W związku z tym ja uważam, że nie powinno to być robione, ale gdyby traktować ten twór tą komisję poważnie i serio nie prezydent powinien być konsekwentny i takie osoby. To.
Jest po prostu zanegowanie wyniku demokratycznych.
Wyboru ładnie. No dokładnie i powiem więcej jeszcze w każdej wersji, jak tam mieliśmy zakaz pełnienia tych funkcji, dysponują dysponujących majątkiem publicznym. To proszę pamiętać, że nie danie rękojmi dotyczy wielu innych zawodów, też tych tzw. zawodów szczególnego zaufania publicznego, który nie dysponują majątkiem środkami publicznymi, a każdy członek tego zawodu musi dawać rękojmię jest wiarygodności wykonywania swojego zawodu, że ryszardka dziękuję, bardzo, państwu.
Dziękuję, panie mecenasie, to informacja po informacja Adam.
Poranek Radia to kf. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA