REKLAMA

"Wiarygodność ekonomiczna Polski jest obniżona. Polskie firmy nie chcą tu inwestować"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-06-06 09:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 44 to jest trzecia część magazynu kg Maciej Głogowski. Dzień dobry, nadajemy z Europejskiego Kongresu finansowego, a naszym gościem jest teraz pani Iwona Kozera, firma iłaj. Dzień dobry dzień dobry państwu. Tak wydaje mi się, że przy okazji rozmów o i na europejskim kryzysie finansowym nie rozmawiać o bankach. No to właściwie moglibyśmy zostać niezrozumi niezrozumiani, a z drugiej strony teraz jest młoda, żeby o bankach mówić źle będzie pani mówiła o bankach. Źle.
Będę starała się mieć o bankach obiektywnie przede wszystkim natomiast rzeczywiście zgadzam się z tym, że w tej chwili sektor bankowy jest pod dużą presją. Prawda również.
Własne życzenie.
Troszkę może na własne życzenie, ale trochę na skutek też rozwoju sytuacji. Prawda, dlatego, że to całe ligasi, które w tej chwili mamy tych nierozwiązanych problemów z przeszłości, no w bardzo dużej mierze rzutuje na to, jak ten sektor bankowy jest odbierany, więc starajmy się mówić o tym obiektywnie, panie redaktorze.
Jak najbardziej mówić obiektywnie mówić prawdę z tymi bankami. To jest tak bez nich jest bardzo trudno z nimi czasem też jest nie jest łatwo i oczywiście to, o czym dziś myślę, gdzie nasze myśli się kierują. To jest orzeczenie cue w przyszłym tygodniu. Tak wczoraj wsłuchiwałem się w głos przewodniczącego komisji nadzoru finansowego, który zabierał, który miał umowę w czasie inauguracji EKF i no i wpisał się w to oczekiwanie, bo mówił o tym, że właściwie jego zdaniem banki są gotowe na to. Jeśli orzeczenie cue będzie spójne z wcześniejszą opinią rzecznika generalnego cue, czyli powiedzmy, mówiąc najbardziej ogólnie niekorzystne dla banków. Jak my mamy myśleć o bezpieczeństwie sektora bankowego, czy mamy zastanawiać się nad tym, kto wygra tę batalię czy klienci, którzy zaciągnęli zobowiązania frankowe? Byli często wprowadzani w błąd lub nieświadomi, muszą płacić ogromne pieniądze i mimo że spłacają swoje zobowiązania wiele lat wartość kredytu jest jeszcze wciąż duże. Czy mamy wsłuchiwać się w te drugie głosy, które mówią bez banków, nie będzie finansowania gospodarki, zapłacą wszyscy klienci przez długie lat, nikt długie lata nikt nie zaciągnie kredytu. Jak mamy do tego podkreśla.
Właśnie, więc ten problem, o którym pan powiedział zdecydowanie ciąży w tej chwili nad naszym sektorem bankowym, ale ciąży w ogóle nad relakcjami sektora bankowego z konsumentami z klientami. Prawda i rzeczywiście rzeczywiście powinniśmy o tym myśleć w moim przekonaniu, starając się zachować pewne podejście. Powiedziałabym fair czy sprawiedliwości, które oczywiście każdy może rozumieć inaczej, prawda. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, czyli z tym olbrzymim liges i nierozwiązanego problemu, nad czym miała osobiście bardzo ubolewam, bo był czas i miejsce no rozwiązanie tego problemu. Zresztą tutaj na EKE wiele wiele lat temu były tworzone na ten temat rozwiązania i rekomendacje.
Wszystko tło korytarz tu się zaczynają obrady, muszą nam państwo temu wybaczyć, proszę bardzo.
Nie rozwiązaliśmy tego, nie mamy w kraju wypracowanego kształtu społecznie akceptowanego i również akceptowanego z punktu widzenia regulacyjnejno prawnego umowy kredytu bibiotecznego, które byłaby niepodważalna przez sądy. Prawda w moim przekonaniu ten wyrok złe, jeżeli podtrzyma poprzednie rozwiązania od strony ekonomicznej, jest po prostu rzeczywiście bardzo trudno uzasadnialny, dlatego że przenosi ciężar całości. Prawda rozwiązania na sektor bankowy. Co jest niezwykle trudne sektor bankowy, bo w pana pytaniu było wiele wiele wątków sektortać.
Niewiele.
I system bankowy w Polsce jest generalnie jesteśmy generalnie w bezpiecznej sytuacji. Rzeczywiście, natomiast to nie oznacza, że, gdyby ten wyrok poszedł w kierunku takim, w jakim się niestety spodziewamy, że pójdzie, że nie spowoduje to perturbacji dla poszczególnych jednostek, a czym.
Są ta perturbancja dla poszczególnych jednostek?
No to jest kwestia wpływu, prawda wpływu finansowego na poziom kapitału własnych.
Co to oznacza no też bardzo techniczny język.
Tak, to znaczy po prostu na tyle, na ile poszczególne jednostki w tym systemie bankowym będą obarczone problemem finansowym rozwiązania umów z tym, że z tym, że również sytuacja jest taka, bo następuje w tej chwili dosyć duża polaryzacja, że nie wszyscy klienci idą do sądów i nie wszyscy klienci poczekająują. Rozwiązują te umowy to też jest prawda, więc zobaczylibyśmy, jak ten efekt nam się rozwinie, to, podsumowując tylko panie redak, dyrektor dyrektor nadzieję, że to się stanie i może jedyną dobrą rzeczą, którą czy jedną z niewielu dobrych rzeczy, które te sytuacje, do których doprowadzić, to to, że będziemy rzeczywiście mieli dużo większe dużo więcej czasu energii wysiłku poświęcali na wypracowanie pewnego konsensusu. Co do tego, co jest akceptowalne, jeżeli chodzi o poziom ryzyka po stronie banków i po stronie klientów i że te rozwiązania będą bardziej proaktywne niż następnie rozwiązywane przez sądy.
Bardzo dziękuję, ja wiem, że to właściwie było jedno pytanie i czas minął, ale dziękuję, że pani znalazła czas tę chwilę dla nas. Ja w podsumowaniu mogę powiedzieć tak ta rozmowa o bankach jest niezwykle interesująca i zastrzeżenia czy zarzuty do banków. Myślę mają też swoje usprawiedliwienie, ale wydaje mi się, że uczciwe jest też powiedzieć, że byli w Polsce politycy, którzy obiecywali rozwiązanie tych problemów szli w kampanii wyborczej z takimi hasłami nic się nie wydarzyło, mimo że rządzą 8 lat. I to także jest polityczny problem i chyba można powiedzieć, że szkoda że, że nic się w tej sprawie nie udało zrobić.
To jest problem wielowątkowy i 1 tylko rzecz zapraszam też jutro na kf na panel prezesów też pan prezesów banku prezesów pnku, który również będzie o tym problemie m.in. mówił.
Bardzo, pani dziękuję, za dziękuję, bardzocie zaproszenia pani Iwona Kozera, firma iła i dziękuję, bardzo.
Dziękuję.
Bardzo. O bankach, będziemy oczywiście mówić także w kolejnym tygodniu, kiedy cue w czwartek zdecyduje co z tymi kredytami fankowymi, mówiąc najogólniej kolejnym gościem magazynu jakg tutaj z Europejskiego Kongresu finansowego jest pana Adama jasardziń. Dobry dzień dobry wydział zarządzania UW i wisegrat insid dużo mówiliśmy w trakcie tych dotychczasowych wydań, jakg stąd zkf o wiarygodności, a może to jest jakiś poboczny wątek, może w ogóle nie warto o tym rozmawiać wiarygodność banku centralnego Polski gospodarki. Coś mało uchwytnego.
No to jest ciekawe, ale to słowo wiarygodność jest w tej chwili na ustach wszystkich, to było charakterystyczne, że wczoraj w czasie pierwszego dnia EKF były równolegle 2 panele 1 był poświęcone inflacji. No zagadnieniu bardzo ja poszedłem na inflację tak no właśnie, więc był kłamwany, ja poszedłem na i byłem i na 1/2 mówiąc szczerze, ale to było dość charakterystyczne.
Ten drugi to był właśnie wiarygodność ekonomiczna Polski w tym czasie w tym samym czasie?
Tak jest i inflacja jest bardzo ważnym tematem i jest też społecznie istotnym tematem, ale to, co było ciekawe to, że na panelu o inflacji było może 7 może 8 osób. No.
Można 10 było nas 10.
A na panelu o wiarygodności sala była pełna.
O czym to świadczy?
No, to świadczy, że chyba o tym, że to szerszego kręgu decydentów, ale także uczestników życia gospodarczego dociera to, że obniżenie wiarygodności Polski z punktu widzenia polityki gospodarczej, ale także wiarygodności jako kraju, który przestrzega norm i rządów prawa, że to się zaczyna przekładać na skuteczność w obszarze gospodarki.
Ale proszę wybaczyć, no nie przyjmuję tę opinię. Jeszcze raz powiem, bo tego nie dopowiedzieliśmy, faktycznie w 1 czasie tak się ułożyło, odbywał się panel o inflacji. Co z tą inflacją w Polsce, a wiarygodność ekonomiczna Polski to było to drugie spotkanie, na którym był pana do ser i na którym rzeczywiście tak jak słyszałem i sala była pełna, ale jak się przekłada, to, o czym mówimy ta wiarygodność, bo my mówimy o tym, że jej brakuje bankuje, brakuje Bankowi rządowi wiarygodności ekonomicznej Polsce. Brakuje jakoś namacalny dowód co.
Panie redak, dyrektor troszeczkę powtórkę z lat z wczesnych lat dziewięćdziesiątych, kiedy kraje naszego regionu, które właśnie zrzuciły komunizm, gwałtownie potrzebowały kapitału modernizacyjnego, czyli pieniędzy pieniędzy inflacja hiperinflacja, jaką wtedy mieliśmy i bankructwo PRL u spowodowało, że tego kapitału nie było w innych krajach naszego regionu nie było dużo lepiej, mimo że nie zbankrutowały. Wszyscy potrzebowali kapitału i ten kapitał mógł napłynąć tylko do kraju, który miał jakąś wiarygodność. Polska z trudem tę wiarygodność budowała w latach dziewięćdziesiątych poprzez właściwą politykę gospodarczą poprzez deklarację, że dąży do wstąpienia do Unii Europejskiej do NATO, to wszystko napędzało napływ kapitału przede wszystkim zagranicznego, ale także budowało Polski kapitał. I my to doskonale wykorzystaliśmy te 30 lat. Tu wczoraj pan prof. Piątkowski, który o złotym wieku Polski często się wypowiada Książ. Powiedział, że Polska bezprecedensowo wykorzystała ten okres i ten kapitał cały czas pracuje i pcha Polskę do przodu ten zainwestowany. Tu w Polsce ten zbudowany także przez polskich przedsiębiorców, bo to się wszystko ze sobą zazębia i wzmacnia, ale teraz te zmiany tektoniczne. Jak ja zachodzą na świecie wojna w Ukrainie powoduje wyzwania klimatyczne, że my jak gdyby wyczerpujemy ten kapitał, który do tej pory został zainwestowany w polson, jeszcze cały czas nas spcha do przodu, ale my już dzisiaj musimy myśleć o nowych źródłach kapitału. I tu zaczyna być kłopot, bo wiarygodność obniżona Polski może spowodować, że część kapitału zarówno tego krajowego polskiego poszuka sobie domu, gdzie indziej, a też zagraniczny kapitał nie będzie napływał do Polski w takim tempie, w jakim to by było potrzebne, żeby spełnić nasze aspiracje, żeby dalej kontynuować ten złoty.
Wiek, a ta wiarygodność jest obniżona przez wszystko to, co się dzieje w sferze politycznej w Polsce? Tak.
No.
Profesor hamzerkiewiczka się to temu nie ma polityki gospodarczej w Polsce nie jest prowadzona polityka gospodarcza.
No ona jest chaotyczna, nazwijmy to, a poza tym wie pan dawniej było ten mit, że to najpierw ekonomia, a potem polityka, a teraz widzimy, że to jest dokładnie na odwrót najpierw polityka, a potem ekonomia, bo mieliśmy wszystkie te wielkie kryzysy włącznie z wielkim kryzysem. Potem pandemią teraz wojną i to jest wszystko polityka. To jest geopolityka. I teraz Polska w zasadzie ma wszystkie atuty, żeby ten swój spektakularny wzrost z ostatnich kilkudziesięciu lat kontynuować, bo duże zachodnie firmy nadal są tu inwestować. Polska ma wykształconych pracowników i jest Przedsiębiorcza, ale jest jakieś, a wszystko no ale jest takie, że oczywiście mamy wyzwania typu demografia typu energia tak typu niepewność obrotu prawnego i mamy takie do czynienia z takim paradoksem, że te duże firmy zachodnie, zwłaszcza z sektora technologicznego one dalej inwestują w Polsce, bo mamy dobrą kadrę inżynierską wykształconych młodych ludzi, więc tu łatwo jest stosunkowo wejście po niskich kosztach i mieć wysoki zwrot z kapitału. Natomiast polskie firmy i to usłyszeliśmy tu na, jaka bardzo wyraźnie nie chcą inwestować, bo jest niepewność prawna, bo są arbitralne decyzje władzy, bo jest nieprzewidywalna polityka ustawy są uchwalane na kolanie i potem są nowelizowane 15 ×, a do tego dochodzi opresyjna. Polityka i efekt jest taki, że po prostu marnujemy szanse. To nie jest tak, że ten Polski statek za chwilę wpłynie na skałę, bo tu od 8 lat słyszymy, że za chwilę będzie jakiś dramat i wszystko się rozwali. To nie to nie to tylko to jest marnowanie szans, to jest wytracanie energii i i marnowanie takich szans rozwojowych dla dla kolejnych.
Pokoleń. Tam mówił to pana do miasta ostatni gości wtorkowego wydania magazynu EKG dziękuję bardzo, dziękuję, a kolejne wydanie magazynu EKG i jutro oczywiście po dziewiątej także z Europejskiego Kongresu finansowego. Dziś bardzo dziękuję, program EKG przygotowała Natalia bonaczek realizowali liia Prądzyńska i Marcin harmąpowicz informacje w radiu tokf Maciej Głogowski do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA