REKLAMA

Użyteczność, piękno i trwałość - o architekturze w wydaniu Witruwiusza

OFF Czarek
Data emisji:
2023-06-07 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:14 min.
Udostępnij:

O starożytnym architekcie mówił dr Wojciech Gwizdak - architekt z Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Kielcach oraz pracowni 2G Studio. Rozwiń »
Izba przygotowała audiobooka - dzieło Witruwiusza „O architekturze ksiąg dziesięć” przeczytał Adam Ferency. Pliki można ściągnąć ze strony www.izbaarchitektow.pl. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Tak jak obiecywałem, Szanowni Państwo, architektura będzie nam towarzyszyła przez chwilę jeszcze pan dr Wojciech Gwizdak, architektury Izby architektów, RP stowarzyszenia architektów polskich oddziałów w Kielcach i z pracowni dwagi studio jest studio. Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry i przyniósł pan ze sobą księgę wydaną wielką już wydaną w latach, o których przed chwilką rozmawiałem z panem prof. Włodarczykiem, czyli w PRL u dokładnie i to nawet w tej początkowej fazie znaczy w latach 1955 1960 opracowano i wydano w języku polskim w jednakowej szacie graficznej. Tak duży format w płóciennej opraw wydano książki witrówwiusza Albert, to znaczy rzymskiego rzymskiego autora Witruwiusza, czyli książkę tam przed ponad 2 tysięcy lat no i włoskich trzechch włoskich torteków renesansu Alberti i winnol winiola i palladio. Jak jak tak głosi miejska legenda, te te książki zostały przez władze wydane po to, żeby architekci wiedzieli jak prawidłowo projektować socjaliistyczne, budynki było to taki taki troszeczkę. Podręcznik. No teraz tak, jeżeli państwo nie nic albo niewiele wiedzą o wiitrudziuszu, to to dobrze znaczy to nie, że dobrze, tylko to pewnie każdy pamięta, że tam były 3 takie zasady cechy, którymi się architektura powinna wykazać, czyli użyteczność piękno i trwa.
Tak tak tak znaczy wtru.
Nie to Ka sal mitowie.
O tyle tak o tyle o tyle jest cenny cenne to dziełowirusza, że to jest jedyna 1 księga jednak książka, która przytrwała do naszych czasów, czyli architekturze ksiąg 10 witrów już był wiekowo, mniej więcej na tak okres Juliusz Cezar i Oktawian August on żył, jakby w okresie i dyktatora i 01.01. cesarza służył Warmii Juliusza Cezara i jeździł razem z wojskiem i obsługiwał machiny oblężnicze, budował remontował naprawiał i prowadził oblężenia. No i też to jego podróże, bo nawet naukowcom się udało z dużą dozą prawdopodobieństwa po miejsca, które wspomina witrów, już zlokalizować Legion, do którego być może witrów już przynależałby. To Legion szósty rata się nazywał i te podróże po po świecie greckim po Hiszpanii po pogali sprawiły, że pitrów swoich w tej książce opisuje, jakby posłu posługuje się wieloma przykładami i zbiera pewną sumę wiedzy zant antycznego z antycznego świata. I właśnie wracając do tych 33 CEK no na samym początku we wstępie księgi pierwsze i to już wymienia, że jakby, opisując dobre dobre budynki. Jak wymienia te 3 cechy, czyli właśnie użyteczność trwałość i piękno.
Zwracam się, tak czy architekt, który np. projektował Port lotniczy w Radomiu za to sobie pytanieczo będzie użyteczny? Np. np. albo czy architekt kościół zresztą audycji, który projektował te takie dziwne, kolorystycznie wyjścia i wejścia do Warszawskiego metra we stacje dla linii drugiej za czasem na nie piękne. Oczywiście przyznam.
Szczerze nie widziałem, ale no użyteczność oznacza funkcjonalność budynku w dużym stopniu za tą użytkową stronę budynku, odpowiada o tyle inwestor, że inwestor no mówi, co inwestor potrzebuje, co przewiduje, więc jakby, jeżeli inwestor zgłasza zapotrzebowanie, że chce mieć Port lotniczy określonej przepustowości, no to, czyli właściwie.
Buduje, czyli to właściwie inwestorzy pewnie powinni częściej sięgać czy architekci, bo pan to Marek rodzaj nie tylko nie tylko to jest ozdoba półki, ale też rozumiem, pan jakoś w swojej pracy architekta. O myśli o tych zasadach myśli.
O także, myślę znaczy te 3 zasady ta Triada witruwiańska. No, jakby tu można powiedzieć do dzisiaj funkcjonują, no bo tak ocenia się budynki po tymi pod tymi 33 kontami, nawet sam witrów już mówi, że w budynkach takich prywatnych. No to ta użyteczność i trwałość jest fajna. Oczywiście fajnie, byłoby, jakby były piękne, ale już niekoniecznie muszą w budynkach, które są świątyniami, no to już to to piękno to dostojeństwo jest jest jakby bardzo ważne i jak się tak czyta tą księgę. To witrówjusza to widać w niej cały czas to przeplatanie się tych tych 3 zasad, nie, że np. Witów jest mówi, że tam w bazylce nie lubimy tutaj kolum. No bo jak jest proces sądowy, no to, żeby sędzia widział wszystkich witrów już też bardzo dużą uwagę zwraca na aspekty zdrowotne lokalizacji miast, budynków zwrócenia budynków odpowiednią stronę. To też, jakby mocno podkreśla, że każdy budynek biblioteki robimy od północy pomieszczenia, które służą do przyjęć, takie takie wystawne pomieszczenia w budynkach prywatnych, no to tam stujemy od południa albo od Zachodu, no bo te.
Prawda metrów kwadratowych i już nie.
A dla studentów tak można w piwnicy, chociaż akurat tego witru już nie wymienia dosłownie, ale może.
To już w Polsce architektów powiedzieć?
Tak myśli, także, znaczy ciekawe jest, że te ta trada widwiz, jakby cały czas jest trwała nie, czyli opisał pewien opisał pewne zjawisko, które my, ale w podobnie teżuzujemy. Wydaje mi się, że też tak tak.
W Polsce to wszystko jest tak powitruziańsku, to dlaczego jest tak brzydko.
Panie, to redaktorze, no to jest udałem się temat na inna audycja, bo to musielibyśmy mieć dużo więcej czasu ten temat akurat ewentualnego piękna i ewentualnej brzydoty jest tematem złożonym i niestety zachadza też polskim przypadku o planowanie przestrzenna plan nieprzyszczę. To władza publiczna to ustawodawca także to nie są tematy, w których architekt ma 100% 100% władzy nad nie byłem.
Tematami. Zawsze zastanawiam, jak się jak gdyby jak wygląda ten taki wewnętrzny proces negocjacji, architekta samym sobą, oczywiście, bo powiedzmy wychodzi architekt od Witruwiusza, tak i mówi dobrze mój najnowszy projekt, ale właściwie chciałbym, żeby, kiedy będę za nie 20 40 60 lat patrzył wstecz na dzieło mojego. Czy na moje projekty, to chciałbym, żeby one się też spełniały te 3 cechy, tak no, więc każdy projekt, jak rozumiem, z którym się mierzy architekt, gdzieś tam przyświecają te zasady, że dobrze by było. Idealnie byłoby, gdyby to było coś użytecznego pięknego i trwałego, no a potem musi się jednak zmierzyć, Ano właśnie z przepisami, które pewnych rzeczy zabraniają, ale też na inne rzeczy zezwalają, chociaż być może Wit również by sobie wyrwał włosy z głowy, no i potem jest inwestor, który no mówi no, a ja bym chciał tak. To tak i to wszystko ten cały proces jest jakimś tak procesem wewnętrznego przeciągania liny.
Też te problemy czy problemy czy relacje z inwestorem witrów już też, jakby opisuje i też opisuje w sposób w sposób prawidłowy np. we wstępie mówi, że architekt musi się znać naprawie po to, żeby nie zostawiać ojca rodziny z problemami prawnymi, czyli np. że źle wody odprowadzamy. Czy zasłoniliśmy światło światło sąsiadowi, więc te relacje i nawet sposób pozyskiwania klientów, gdzie witrów już pisze, że nie powinno się pozyskiwać klientów samochwałstwem, tylko bardziej także własnymi dokonaniami i własną własną twórczością, więc te problemy znaczy ciekawość tego witwiusza prze jak czy tam właśnie polega na tym, że. Te same problemy, jakby mamy dzisiaj te same te same te same relacje te sam zakres wiedzy nawet witrów już, który, który opisuje, że architek to będę rzeczywiście zmieniają. Równocześnie się nie zmieniają. No proszę sobie, przeczytać wstęp np. do księgi dziewiątej viitrów już się dziwi, dlaczego taką wielką sławą cieszą się atleci i zwycięzcy zwycięzcy olimpijcy jak by się tak zastanowić, to większa chwała powinna się należeć intelektualistą. Jeśli okazuje to dzisiaj mamy do dzisiaj mamy ten, ale to sam problem czy.
Dobrze, ale oczy to świadczy, że pewne życzenie nie zmieniają, no bo tak ma pan witrujusza i rozumienie jest pan jedynym architektem, który czyta witruiusza?
Na pewno.
Tak, no ale pan przecież też wydziały architektury, które przecież nie muszą tak uczą warsztatu, ale też uczą pewnej etyki, pewne nie uczą okej. No dobrze, no i teraz mamy to wszystko, a problemy są te same, czyli coś się dzieje pomiędzy tak, że coś się dzieje, że przez nie 2000 2000 lat.
Pewnych problemów się nie dało rozwiązać, bo na stole by sobie ja to oznacza, że człowiek się nie zmienia człowiek relacja.
Aż nie uczymy się architek się nie uczą.
Myślę, że jakby społeczeństwo się nie uczy społeczeństwo się nie zmienia nie i myślę.
Ale to część społeczeństwa.
Jeszcze społeczeństwo.
Czyli można zaryzykować taką tezę, że architektci się niczegoego nie uczyli przez 2.
Lat. Nie no myślę, że to była za daleko posunięta. Posunięta teza, ponieważ wnioski z niepłynąące odbiegałyby od tego, co ja bym chciał powiedzieć nie to, czyli pod względem pewnych relacji społecznik i społeczeństwo jako, jakby zachowania społeczne są, jakby bardzo bardzo trwałe są się okazuje.
Dobrze powrócimy do witrówjusza i tego, czego można się od niego nauczyć, a właściwie, o co uchodziło i dlaczego przez 2000 dobrze to odpowiedź na pytanie, dlaczego przez 2000 nic się nie wydarzyło. To nie wiem, czy uda nam się uzyskać, można trochę pewnie nam się nie udało, to nawet nie będziemy próbować, bo to zbyt złożone była, ale powrócimy do naszej rozmowy wiitrówwiuszu w kontekście współczesnej architektury, czyli konkretnegoitekta, ale ale, ale zobaczymy jeszcze, dokąd nas zaprowadzą do druga część, dokąd nas zaprowadzi. Pan dr Wojciech Gwizdak, architekt izba architektów RP Stowarzyszenie architektów polskich oddziałów Kielcach i pracownia odwagę studio jest w studio informacje o jedenastej 20 po informacjach.
Wracamy o wczoraj.
Wracamy do witrówwiusza studio. Pan dr Wojciech gwizdek pracownia dwagiie, studio i jeżeli ktoś nawet tych 3 cech nie pamięta, to z pewnością pamięta człowieka witruwiańskiego.
Tak, człowiek wytruwiański, słynny słynny rysunek ikoniczny ikona wręcz Leonardo da Vinci ciekawa historia może nie o tym rysunku, ale w ogóle tego typu rysunkach jest taka, że to dzieło Witruwiusza, które zaginęło, gdzieś nie wiadomo pod koniec stab żytności zostało w 1400 piętnastym 1400 czternastym roku odkryte przez włoskiego włoskiego badacza. No już takiego literata badacza dzian Franko podzio braku linii się nazywał pan i on to działa, jakby odkrył na nowo to było ten jeszcze jeszcze taki średniowieczna średniowieczna miłość do odkrywania starożytności. No i to zaczyna się drugie życie, drugie życie dzieła dzieła witruiusza i ponieważ sama sama ta księga ten to dzieło witruiusza przetrwało przetrwało tylko w tekście nie przetrwałe rysunki, a jak się czyta Witruwiusza, to tam jest bardzo wiele takich opisów geometrycznych, że tam pociągnąć jakąś linię podzielić na pół podzielić na 3 gdzieś wstawić cyrkiel i zakresieić jakiś łóg i od tego piętnastego wieku wydawcy i różnego rodzaju naukowcy. I architekci też próbowali na podstawie tych opisów odtwarzać odtwarzać rysunki i ten człowiek witruwiański leonarod davicznie jest właśnie 1jedną z takich prób takich takich ludzi witruwiańskich rysowanych przez przez inne osoby było znacznie więcej, nawet to wydanie, które Polaków. Tak no bo to wydanie polskie to bardzo dobrze przetłumaczone przez profesora kumanickiego znanego łacinnika, chyba tak się mówi i przez prof. Biegańskiego z Politechniki z Politechniki warszawskiej, gdzie wszystkie rysunki zostały na nowo na nowo narysowane i i wydane. I stąd mamy taką no bardzo bardzo dobrą bardzo dobrą publikację, która jest drugim wydaniem polskim, pierwsze było tam w połowie dziewiętnastego wieku jeszcze taką polszczyzną dosyć łamano, więc to wydanie jest takie do dzisiaj można powiedzieć obowiązujące i te książki z tych lat tych lat pięćdziesiątych jeszcze do dzisiaj na legro można można sobie zakupić. Także są sprzedawane są antykwariatach. Także ja zachęcam wszystkich do do lektury, no nie tylko nie książek do kupowania książek dania książek tak nie tylko witwiusza dla zachęty powiem, że jest bardzo dużo obrazków, szczególnie u tych włoskich teoretyków wie, że można sobie po można sobie spor poglądć obrazków architektury. Paladio ma bardzo ciekawe swoje wille porysowany winola też ma bardzo dużo temat porządków porządków przeróżnych i tak sięga jak jej drugie życie od tego piętnastego wieku. No Staś jedną z takich podstawowych książek w architekturze, bo wszyscy, którzy raz szukali piękna, zwłaszcza w renesansie, który jest takim taką próbą powrotu do pewnych ideałów starożytności. No tak książka też takim punkt punktem odniesienia i praktycznie do dziewiętnastego wieku była taka jedną z ważniejszych, jeśli nie najważniejszych książek książego architekturze, bo tak jak wspominałem witrówiusz w tej swojej książce, on zarówno, przelatując się po tym, co architekt powinien wiedzieć porusza zarówno tematy architektoniczne, czyli mówi o tym, jak budować miasta, jak lokalizować miasta, jak wyznaczać w mieście miejsca dla dla forum. Dla gory dla świątyń, jak budować mury miejskie.
Agora przyczerskiej?
Obecnie, obecnie filia. I opisuje, jak budować świątynie, jak rozplanowywać mieszkania prywatne.
Ale jak budować świątnie?
No w porządku porządku doryckim koryckim lubiońskim, tam czterokoumn nowe okrągłe ośmiokoumnowe, także całe cały caty pologie jest właśnie. To jest też ciekawy u Witruwiusza, że on bardzo się skupia, ma taki umysł encyklopedyczny, nie to jeszcze są te czasy, kiedy jak pisano taką takie encyklopedię, to przeważnie by to dzieła 1 osoby nie już starożytności. Zresztą współczesny współczesny witrwiuszowi waron pisał tam encyklopedię o łacinie napisał o gospodarstwie rolnym i też taką encyklopedię napisał dopiero w osiemnastym wieku encyklopeddy, zaczynały być zbiorem wielu autorów wielu wielu autorów też były czasy, kiedy autor mógł ogarnąć ogarnąć całą wiedzę wiedzę na temat na w danej dziedzinie. I tu wiitru już właśnie takie to dziełowitowisza jest takim kompendium, czyli zarówno mamy te tematy takie od urbanistyki aż po wykonywanie nawet jakichś drobnych detali, ale także witrów już cały czas, omawiając, czy to funkcje czy formę robi bardzo wiele ciekawych wtrętów, takich historycznych nawiązujących. Nawet wstępie pisze, skąd się wzięły kariatywy, czyli jest poruszanie tych tych tego historycznego kontekstu, żeby architekt, projektując i, budując coś wiedział, skąd się dane element bierze jak i bardzo dużo też porusza na temat zagadnień temat materiałów budowlanych. Medycyna jest dla niego też bardzo ważne geometria i te wszystkie bardzo sze szerokie szeroka dziedziny dziedzina dziedzin wiedzy liczba dziedzin wiedzy on oczekuje, że.
Architekt będzie architekt pan.
Brat powinien powinien te dziedziny, jakby mocno opanować, żeby mu dobrze wykonywać swój zawód, czyli witru już mocno stawia zarówno tą część taką teoretyczną, że mamy te podstawę do projektowania i do budowania. Jak i tą część praktyczną, że trzeba się zajmować tym tym wykonawstwem tym budowaniem tym kreśleniem na miejscu tym nadzorowaniem robotników w tym dbaniem o dostawę materiałów. I wszystkie te rzeczy, które są związane z budową.
Tak witrwiusza, gdzie jesteś potrzebną?
Mieli mieli w tych czasach mieli łatwiej, bo.
Niewolnictwo.
Nie zakres wiedzy był troszeczkę mniejszy i był do opanowania przez 1 osobę. No dzisiaj niestety właśnie, ale poj idącą specjalizację i tego się nie uniknie to.
Jak to jest, że te drogi, które powstały w czasach witrwiusza, przetrwały do dziś, a te, które przetrwały, które powstały.
Miały dobrą podbudowę i nie jeździły po nich tiry, więc może może dlatego obciążenia na oś pewnie było dużo niższe.
Nie, ale po niektórychżdżą tiry.
Ale już chyba ze współczesnymi nawierzchniami były rzeczy po tych kamieniach, to tiry tiry nie jeżdżą.
No dobrze. A z medycyny. Jaki, czego oczekiwał, jaki wiedzy medycznej oczekiwało od architektów witrów? Już, że jak się pokazuje niem klientowi rachunek zemdleje? O codziennie nie nie witrówsz wittrów już był zwolennkiem do ciężko powiedział, jakby wyznawał teorię żywiołów i cały czas się, powołując na te 4 żywioły uważał, że przykładowo jak witrów już wspomina od lokalizacji teatrów. To mówi, że nie należy je lokalizować od strony bagien, czy tam porannych porannych wyziewów, ponieważ człowiek, siedząc na widowni, otwierają mu się pory i tymi pormi, wtedy by to złe powietrze wchodziło i człowiek by nasiąkał tymi mijazzmatami. Więc, jakby ta te wtendy takie medyczne, dlaczego jakieś rozwiązanie takie architektoniczne funkcjonalne należy zrobić ten sposób, a nie inaczej są bardzo często uzasadniane właśnie względami medycznemi. Zresztą my do dzisiaj mamy. No. Dzisiaj po prostu inaczej czy inaczej rozumiemy inaczej rozwiązujemy, ale.
Problem czy jakby wynik pewnego rozwiązania funkcjonalnego, jakby też też my mamy medyczny. No temperatury w każdym pomieszczeniu w zależności od funkcji pomieszczenia mamy inne temperatury i inne wilgotności, witr już, ponieważ nie miał tych rozwiązań technicznych, które mamy dzisiaj nie miał tej wiedzy, którą mamy dzisiaj no to radzili sobie jak mogli i wymyślali tak, na ile mi się wydawało, że jest, że jest prawidłowe rozwiązanie.
Czyli Szanowni Państwo, czytamy witruiusza.
Raz, że czytamy A2 chciałem też powiedzieć, że izba architektów i to jeszcze nam się udało za tej mojej bytności w kadencji, czyli za piątej kadencji, Izby Izby architektów nagraliśmy audio Buka i zatrudniliśmy.
Ocznie.
Po polsku tłumaczenie profesora komanieckiego właśnie tego wydania z pięćdziesiątego szóstego roku. Pan Adam Ferenc przeczytał, więc wydanie jest bardzo bardzo ładny, pan Adam, czyta to z takim dostojeństwem godnym godnym vitruwiusza i audio Bug jest dostępny na stronie Izby architektów i można go sobie ściągnąć tak żeśmy to upublicznili, bo wcześniej żeśmy już tam nasi delegaci na zjazd krajowej już dostali w zeszłym roku. To nagranie, a teraz już możemy upublicznić, więc zapraszamy wszystkich do ściągania jest 10 plików, każda księga jest osobnym plikiem w sumie tego czytania jest tam bodajże koło 11 godzin, ale pan Adam Ferenc czyta to w tak interesujący sposób, że naprawdę senne no co przed bezsennym bezsenne noce. I zachęcam do zainteresowania się ja wiem, że troszkę może ja osobiście jestem skrzywiony na starożytność. Bardzo lubię wszystko, co związane z tatnością interesuje, ale mam nadzieję, że państwo znajdą tam interesującujące Info informacje wiedzę analogię no szczególnie we wstępach witruwiu sobie pozwala na pewne takie analogię na panie wodziezenia.
Jakiegoś odium.
Odium dla witruiusza.
Nie nie dla architektów, no bo tak ludzie posłuchają sobie witrubiusza i poza tak ja tysiące przez architekci 2000 lat. To wszystko wiecie i co, dlaczego jest tak?
Ja bym się bardzo cieszył, bo to by oznaczało, że być może wrócimy do tych pana zdaniem lepszych lepszych relacji, jeżeli klienci będą mieli lepsze oczekiwania, bardziej prawidłowe oczekiwania od architektów. To myślę, że tym lepiej i dla architektury dlatektów i dla inwestorów.
Czyli, Szanowni Państwo audiobóg bezpłatnie dostępny na stronie.
A ja jeszcze chciałem, ponieważ przyniosłem tu 1 egzemplarz wittrówwiusza, chciałem wręczyć prezent naszemu redaktorowi cezaremuu.
Łasićczce wiem, czy mogę, proszę bardzo, prezent to jest dla mnie tak z autografem witruusza.
A niestety o ten bezz autografu. Proszę tylko pamiętać słowa humer aziliady, strzeżcie się Greków, nawet gdy przynoszą.
Dary. OJ, jest pan Marek Mar Mar w rodzinie?
Nie chyba nie.
Chyba nisko no dobrze bardzo panu dziękuję, panie doktorze, to jestem wzruszony głos zatyka mi czy włos mi coś zatykanie głos dobrze ze wzruszenia drżymi głos?
Bardzo się. Cieszę i liczę, że ta książka nie wyląduje tylko na półłuce, ale w długie zimowe, wieczor wieczory o albo wolny oenlę pan będzie sobie sięgał?
Tak, nie jest w ogóle pięknie wydana przez państwowe wydawnictwo naukowe. Wskazać to to się bardzo panu dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Za dzisiejszą rozmowę informacje Szanowni Państwo, zbliżają się bardzo bardzo szybko, bo już za chwilkę minut o godzinie 11:40 witruwiuszu rozmawiałem z panem dr. Wojciechem gwizddakiem, architektem z Izby architektów, RP ze stowarzyszenia architektów polskich oddział w Kielcach i z pracowni wag studio i na stronie Izby architekniów.
Architektów zakładce audiobóg jest państwo, bo do ściągnięcia także zapraszam. Zachęcam. Proszę dostał wolny. Proszę słuchać.
Informację o godzinie 11:40 już za chwilkę po informacjach program kultura osobista i Filip Kekusz dzisiejszy program przygotował Bartłomiej Pograniczny, a nad jakością naszego programu czuwał Szymon waluta. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA