REKLAMA

"Dla prezydenta na pierwszym miejscu są interesy Polski. Potem długo, długo nic"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-06-09 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
18:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Dzień dobry w piątkowym wywiadzie politycznym witam Maciej Kruszka dzisiaj rozmawiać będziemy w trzeciej części z dr. Pawłem marciszem z katedry prawa Europejskiego z Uniwersytetu Warszawskiego takie zrobimy prawne podsumowanie tygodnia przede wszystkim o procedurze naruszeniowej, która została wszczęta. Po podpisaniu przez pana prezydenta ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw badania rosyjskich wpływów na polską politykę za 20 minut prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Porozmawiamy m.in. o marszu, a bardziej o wiecu opozycji, który odbędzie się dokładnie za tydzień w tym mieście, a teraz sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, ale nie prezydenta Poznania, a prezydenta Polski. Pani Minister małgorz Paprocka. Dzień dobry, witam studiu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani Minister, czy prezydent, decydując się na podpis pod ustawą, generalnie pod każdą musi brać pod uwagę, oczywiście przede wszystkim kwestie prawne, czyli zbadać, jakie skutki prawne wywoła ustawa, ale też brać pod uwagę musi skutki społeczne i międzynarodowe czy się mu nie mylę? Czy tak jest? Czy to są główne komponenty decyzji? Prezydenta?
Tak bierze pod uwagę również skutki finansowe, ale również cel, który danemu rozwiązaniu przyświeca. I prawda jest taka, że prezydenci po prostu ważą przeróżne racje, które przyda przy danej ustawie, się pojawiają od meritum. Po to, jak była ustawa procedowana, po to, jak i oczywiście jest odbiór społeczny. I tu konstytucja daje panu prezydentowi, czy prezydentowi RP w tym momencie panu prezydentowi 4 możliwe rozwiązania.
PiS weto albo trybunał konstytucyjne?
Prewencji albo kontrola. To.
Oczywiście pije do decyzje o lex Tusk zwanej potocznie, czyli ustawie o komisji weryfikacyjnej, badającej wpływy rosyjskie na polską politykę, bo Pani Minister wydaje się, że wszystkie te skutki są opłakane, jeśli chodzi o tę ustawę, bo wg konstytucjonalistów łamie wiele zasad państwa prawa zasad konstytucji bardzo duży jest zły odbiór społeczny, który było widać pewnie też na marszu 4 czerwca i wywołało duże zamieszanie. Ta ustawa i ten podpis na arenie międzynarodowej szczególnie w naszym Sojuszu w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, więc generalne pytanie brzmi po co to było?
Tutaj myślę, że jest kwestia właśnie celu ustawy i tego, czemu komisja ma służyć. To nie jest jedyna taka komisja działająca dzisiaj na świecie i te i to, że wpływy rosyjskie w przeróżnych państwach były to myślę, że dzisiaj nikogo nie nikogo nie już nie ani nie zaskakuje. I jest to jednak wiedza powszechna, więc pytanie było właśnie takie czy pan prezydent, odwracając, to może w tej sytuacji politycznej, które jesteśmy i w tej sytuacji, jaką mamy za granicą, czyli brutalnej agresji Rosji na Ukrainę takiej ustawy nie podpisać i zablokować możliwość zbadania wpływów rosyjskiej.
Nie chodzi o samobadanie tylko o sposób badania.
Panie redaktorze, no ale to jest kwestia pewnej dyskusji i pewnego oceny przyszłego działania komisji. Zwolennicy powiedzą Sejm wybiera jak wiele innych organów. Pan prezydent, podpisując ustawę apelował o to, aby komisja działała w sposób odpowiedzialny, aby parlament wybrał tam osoby, które mają stosowną wiedzę stosowne doświadczenie, aby te prace.
O taką ustawę doprowadzi, wg której do komisji mogą wchodzić politycy A5 4 dni później stwierdził, że politycy to zły pomysł złożył nowelizację, żeby to byli eksperci, ale większość sejmowa może zrobić sobie teraz, co chce i na to, że prezydencką nowelizację w ogóle się nie oglądać trochę do tego zmierza tak już w ogóle.
Pani Reda, dyrektor dyrektor ogromna dyskusja i również postulaty ze strony opozycji by była to komisja śledcza, czyli komisja w 100% złożona z parlamentarzystów.
Ale opisana w konstytucji z uprawnieniami ściśle określonymi i taka, która nie może sskazywać czy zakazywać pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. To jest kolosalne.
Różnicy tak, panie redaktorze, tylko tą idąc tą naracją, to właściwie żadnego organu poza tymi opisanymi w konstytucji nie dałoby się powołać, a to jest sprzeczność wewnętrzna. Znaczy ustawodawca ma prawo kreować nowe organy w tym organy administracji ma tutaj daleko idącą daleko idącą swobodę, no tą metodą to byśmy za chwilę mogli uznać, że prokuratura jest działa niezgodnie z prawem, bo jej nie ma w konstytucji. To oczywiście żartobliwa jest to żatobli może tak.
Pozbawienia praw obywatelskich takich jak możliwość biernego prawa wyborczego, czyli bycia.
Wybierać? Ja tego nie robi.
No może pozbawiać prawa do pełnienia funkcji publicznej, które, które tyczą się rozporządzenia mieniem publicznych.
Tak, ale to jest zakładam, ponieważ mogę tylko domniemywać, że jest to rozwiązanie wzorowane na tzw o zwanej głównej komisji orzekającej sprawa o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdzie jest dokładnie adekwatne, tak czy.
Adekt to powinna tego robić.
Ale nie, to, ale to jest. Panie, to sposób dysponowania środkami publicznymi. Tutaj celem tej komisji jest zbadanie w latach określonych w ustawie, czyli 2007 2022 czy osoby, które podejmowały. Mam wrażenie, że to trochę w ogóle schodzi z pola dyskusji, o jakich o jak poważnej materii. My mówimy mówimy o funkcjonariuszach publicznych, najważniejszych w Polsce urzędnikach czy politykach wykonujących czy podejmujących decyzje w kluczowych sprawach, za którym stoją albo miliardy złotych, albo nasze bezpieczeństwo i kwestią zbadania przez tą komisję jest to, czy one działały pod wpływem rosyjskim i czy na skutek tego działania zaszkodzoną interesu?
Mamy agencję dla państwa wewnętrznego. Mamy inne spec służby, mamy prokuraturę, no, które na te służby wydajemy bardzo duże pieniądze publiczne z naszych podatków, czy one przez to 8 lat nie powinny tego wszystkiego zbadać i postawić wniosek do prokuratury złożyć wniosek w sprawie takich ludzi, jeżeli oni działają w Polsce, a nie teraz na 34 miesiące przed wyborami tworzymy komisję, którą jak sam pan prezydent uznał po 4 dniach, trzeba mocno zmienić o.
Punktowo, panie redaktorze.
No ale to w najmocniejszych punktach o panie Reda dyrektor.
Panie redaktorze, że jednak wszyscy wszyscy dostrzegają to ten element, na które pan prezydent bardzo mocno zwracał uwagę, że jednak jest tutaj spójność pomiędzy wnioskiem następczym zapowiedzianym w poniedziałek, a inicjatywą, a inicjatywą piątkową to są te same wątpliwości, które są, ale to jednak jest przede wszystkim takie bardzo mocne. Sprawdzam polityczne, no ale to, jeżeli kwestionujemy pewne takie formalne formalne aspekty działania tej komisji i one w założeniu mogą zostać bardzo szybko przez parlament zmieniony. I to jest główna różnica wobec postępowania przed trybunałem.
Konstytucyjny to to.
Parlament.
Tego nikt tego nikt nie.
Jeszcze są posiedzenia sejmowe, czy są 3 posiedzenia sejmowe? Tak.
Pani Minister, co PiS zrobił z Prezydenckim projektem w sprawie łagodzenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Te wady lealne tam miały wejść do nie odbyło się odbyło się pierwsze.
I odbyło się pierwsze czytanie, bo jestem nie stało jestem w tej sprawie. Przedstawiciele, więc dokładnie wiem.
Że uzasadnione prognozy, że tak się stanie też wobec tej nowelizacji.
Panie Reda, dyrektor dyrektor nie mam takie takiej wiedzy, ponieważ został ten projekt złożony w piątek i najbliższe posiedzenie jest w przyszłym tygodniu druk został nadany, więc o żadnej tzwnej zamrażarce sejmowej nie ma mowy.
Sygnał, że będzie procedowany. Czekam.
Czekam na wezwanie na zaproszenie na pierwsze czytanie i w każdej chwili oczywiście Kancelaria prezydenta będzie tutaj reprezentować reprezentować pana prezydenta, jeśli tylko będzie taka Wola te przesłuchy, które są w dyskusji. No to oczywiście no bardzo są różne głosy od skrajny krytycznych, bo takie, że ta nowelizacja jest potrzebna, czekamy na to.
Na decyzjelementne, a propos całej ustawy były bardzo mocne krytyczne zdania zarówno prawne środowiska prawnego jak i po prostu obywateli. Ja pamiętam, jak prezydent wetując lex czarnych mówił, że ta ustawa wzbudza bardzo silne złe emocje społeczne, no tam można powiedzieć wzbudza jeszcze większe, a nie zawetował, więc można powiedzieć, że to lex Czarnek to chyba zawetował tylko, dlatego że się obraził na ministra szanka.
Panie redak, dyrektor dyrektor zakłada, ale mówimy o prezydencie, który zwolni narodu pełni drugą kadencję 8 lat i bardzo proszę, żebyśmy tegocji bardzo proszę, żebyśmy tego nie sprowadzali do tego, czy się ktoś obraża, czy nie, bo co jak to ręczę panu?
To prezydenta można. To.
Panie.
Redaktor, żeni ze strony miejsca.
Panie dyrektor, panie redak, dyrektor dyrektor argumentów to są za poważne sprawy, żeby tutaj grały emocje to grupa osób. Panie Reda, dyrektor dyrektor opinii publicznej, jest jednak bardzo poważna grupa osób to jest kilkadziesiąt procent, którzy chcą działania tej komisji. Dokładnie tak samo jak pan prezydent.
A komisja Europejska potwierdziła wszczęcie procedury naruszeniowej przeciwko Polsce właśnie z powodu tej ustawy. My już płaciliśmy kary zazbę dyscyplinarną za Turów czy przez podpis prezydenta będziemy płacić też następne.
Kary szkoda, że komisja Europejska nie uważa za słuszne powołania komisji dotyczącej wpływów rosyjskich na poziomie europejskim. Pan prezydent mówił o tym poniedziałek w poniedziałek, podpisując taką ustawę, patrząc na to, jak się jak się.
Rozwijały polityczne wpływy może silniejszą pozycję w Unii, to komisja z naszego z naszej inicjatywy powstała, a tak będziemy mogli mieć kolejny proces?
Panie redaktorze, myślę, że problem samooczyszczeniem instytucji unijnych posłynnej posłynnej sprawie korupcyjnej, która się nie w żaden sposób nie doszło do jej oceny przez same zainteresowana. Organa dopiero przez prokuraturę, to myślę, że tutaj jednak to jest kwestia dużo poważniejszych problemów. Także myślę, że na poziomie europejskim powinna taka sama komisja postać o to pan prezydent apelował już w poniedziałek.
W środę informowała pani słuchaczy radiatografem, że będzie wysłany list do departamentu stanu stanuów Zjednoczonych wytłumaczający, tłumaczący zapisy ustawy. Czy już został wysłany?
Panie redaktorze, nie tłumaczący zapisy ustawy, tylko chyba odkłamujący przekaz, który się wokół tego pojawił i to są te same problemy, które się pojawiają i w naracji amerykańskiej i w naracji tutaj naszych partnerów europejskiejch.
Znaczy liczbaali ustawy nie ze zrozumieniem minimum.
Ale to nie jest to nie jest, panie redaktorze, kwestia czytania, tylko kwestia tego komu bardzo zależy, żeby było nieprawdziwe informacje przekazywane również naszym partnerom międzynarodowym, więc taka korespondencja po prostu zostało zostało znane, że taka korespondencja jest pana, czy wydaje mi się, że tak panie re.
Czy jeśli przechodzę teraz do sprawy ministrów Wąsika i Kamińskiego, w tym tygodniu Sąd Najwyższy uznał, że prezydent nie może uwalniać. Jak to sam prezydent powiedział, kiedyś wymiaru sprawiedliwości z problemu tylko proces musi zostać dokończony do prawomocnego wyroku i sprawa ma być dokończone przed drugą instancją. Przypomnijmy, ministrowie zostali w piętnastym roku w 2015 roku skazani za tzw aferę gruntową na kilka lat więzienia, ale w I instancji prezydent postanowił wkroczyć w ten proces ułaskawił. Ich teraz Sąd Najwyższy uznał, że nie miał takiego prawa. Czy jeśli druga instancja skaże panów ministrów, to pan prezydent ponownie ułaskawi? Ich.
Osoby, które zostały objęte tym ułaskawieniem, zostały ułaskawione w sposób zgodny z konstytucją.
I definitywnie i definitywnie sąd naj najwyższy to inaczej, a jak Sąd Okręgowy zajmie się z pana.
Panie reatorze, pierwsza i podstawowa sprawa jest taka, że Sąd Najwyższy nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby badać wykonanie prerogatywy przez prezydenta w analogicznej sytuacji kwestii odmowy powołań sędziowskich mówi analogicznej ze względu na to, że jesteśmy w takiej samej sytuacji konstytucyjnej, czyli są to prerogatywy osobiste uprawnienia prezydenta, kiedy szły skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sądy i ta linia jest podtrzymana przez wiele lat wielu sprawach zawsze są sądy administracyjne stały na stanowisku nie ma zgodnie z konstytucją organu, który może badać wykonanie prerogatywy przez prezydenta Sąd Najwyższy w tym zakresie sobie to prawo uzurpuje. Wbrew również ocenie tego przez Trybunał Konstytucyjny i to nie tylko w kwestii ostatniego wyroku w sprawie sporu kompetencyjnego, ale również 2 poprzednich 2 poprzednich wyroków. Tak.
Ale bo państwo używają takiego argumentu, że prawo łaski jest wyłączą regatywą prezydenta i to zgoda wyłączą, bo tylko prezydent może ją stosować, ale wobec prawomocnie nie ma.
Takiego nie panie redaktorze.
Tak jest orzecznictwo, tak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich tak nie nie wieloletnie orzeczninictwa.
Nie ma takiego orzecznictwa, ponieważ nie było takiej sprawy, panie redaktorze, mamy jedno postanowienie sądu.
Interpretacji proszę.
O tak 7 osób w Sądzie Najwyższym.
Czyli są najwyższe się nie liczy w tej sprawie.
Ma, a panie redaktorze, nie powiedziałem, że się nie liczy. Natomiast dlaczego, dlaczego nie respektuje w żaden sposób wyroku w Trybunału Konstytucyjnego, mówię 3 i dlaczego nie doczytuję przepisu? Panie.
Redaktorze, że tak wyrok był to sędziów doglerów.
Właśnie o to chodzi spór kompetencyjny bardzo wygodnie się było Sądowi Najwyższemu, odnieść do tylko i wyłącznie do kwestii sporu kompetencyjnego. Natomiast pomija 2 poprzednie wyroki, które zapadły w składzie, którego nikt nie kwestionuje. Problem polega na tym, panie redaktorze, że prawo łaski z określone pan prezes stosuje prezydent RP stosuje prawo łaski, nie ma w konstytucji doo określenia czy wchodzi w nie abolicja indywidualna, czy nie, czyli ułaskawienie przed prawomocnym orzeczeniem. Na jedyny wyjątek, który jest wprost wynikający z konstytucji, to zakaz ułaskawienia od wyroku trybunał stanu.
Czyli jeśli panowie zostaną wezwani przed Sąd Okręgowy, nie powinni się tam stawiać, a jeśli zostaną skazani, to prezydent uzna, że tego wskazującego wyroku nie ma.
Panie redaktorze, powiem tak jesteśmy w takim dość trudnym momencie do końca dokumentowania tej sprawy, dlatego że znamy tylko ustne motywy przekazane przedstawione przez sędziego Sądu Najwyższego, trzeba poczekać na pisemne uzasadnienie tego odniesieniu do tego roku, nie, ponieważ my nie jesteśmy w żaden sposób ani prezydenta, ani Kancelaria nie są uczestnikami. Nie zrobiliście tego.
Udostępnienia przysługi może by zostali uniewinnieni w II instancji, a gdyby zostali skazani, to nikt by się kolokwialnie, mówiąc nie czeka.
Połaski, panie redaktorze, jest stosowane na wniosek nie ma czegoś takie jak niedźwiedzia przysługa, jeżeli zostało zawnioskowane? No.
Powiem panu, zostało zastosowane też na wyrost.
No pytanie jest panie redak dyrektor. Teatru obejmuje abolicję, indywidualną nie ma Kancelaria prezydenta i pan prezydent co do tego żadnych wątpliwości, kiedy była ta decyzja podejmowana, został wykonany bardzo wnikliwy? Przegląd literatury, wie pan został za takimi poglądami. Pan prof. Waltoś były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan prof. Gardocki zmienili zdanie, potem odcinali się od swojego pytania. Wniosek to musimy, dlaczego urzędu już nie pasuje.
A duże emocje też wzbudza projekt prezydencki w sprawie rozdziału kompetencji w polityce unijnej na prezydencką naszą prezydencję w Unii Europejskiej w 2 20.05. roku może być tak, że wtedy rząd będzie stworzony z obecnej opozycji, dlaczego pre prezydent teraz to składa, bo to jest odbieranie jako próba odbierany jako próba ograniczenia przyszłego rządu, a niektórzy mówią, to będzie wręcz chaos komisarzy, powołuje rząd, a komisarzy unijnych prezydent chce mieć tutaj prawo weta, można powiedzieć, to może doprowadzić już mieliśmy takie sytuacje walka o krzeesła. No do chaosu.
Dlaczego, dlaczego była walka o krzesło.
Bo nie było tej ustawy.
Bo było hasło prezydent jest do niczego niepotrzebne. Ta ustawa Donald Tusk, ta ustawa wykonuje dyspozycję art. 1.
33 Duda nie chce być niepotrzebne.
Panie redaktorze, cała sprawa tamta zaczęła się właśnie od tego, że nie było żadnego uregulowania i były wątpliwości. Czy prezydent może reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej w tym konkretnym przypadku Unii Europejskiej? Pan prezydent, ogłaszając tę inicjatywę 1 maja w towarzystwie pana premiera Morawieckiego? Przecież mówił o tym jest konieczność doprecyzowania tych kwestii w.
Związku. Z z 8.
W związku w związku prostu nie był panie Reda, dyrektordaktora pierwsza z nich rzecz mi pan pozwoli skończyć.
Dlatego że już kończymy audycji.
To bardzo jest mi przykro, że na ten temat rozmawiamy. Panie redaktorze, jest konieczność uregulowania tych kwestii jest to wykonanie obowiązku Konstytucyjnego współpracy między prezydentem radą ministrów, ministra spraw zagranicznych w sprawach.
Ostatnie pytanie wice zagranicznej rozmowy nie obawia się Pani Minister, jako bliska współpracowniczka Andrzeja Dudę, że to ostatnia decyzja w sprawie komisji weryfikacyjnej nadszarpnęła już kompletnie wizerunek prezydenta, mozolni odbudowywany przez aktywność prezydenta międzynarodową w czasie wojny w Ukrainie, ale wcześniej już tak nadszarpniętą przez decyzję w sprawie trybunału KRS u, że po prostu teraz prezydent już międzynarodowo się nie będzie liczyć. Poproszę o 10 sekund.
Panie redaktorze, jeżeli są decyzje zgodne z wolą opozycji, to jest chwalony, jeżeli są decyzje inne, to jest ganiony pan prezydent powiedział jasno sam dla mnie najważniejsze są interesy Polski i one są przede wszystkim na pierwszym miejscu, potem długo długo nic i inne kwestie i tymi się i tą wartością się pan prezydent pode.
Panie czy tak gorąca dyskusja i tą wartością się pan prezydent Polski, czy nie im w interesie czasami.
A ja myślę, że zbadanie tego, jak były podejmowane decyzje. Myślę, że.
Warto bardzo dziękuję za widzę. To dziękuję, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta minister Małgorzata Paprocka. Dziękuję i zaraz Jacek jaszkowiak po wiadomościach.
Dobrego weeken. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA