REKLAMA

"Doświadczone, wykształcone, stabilne zawodowo". Osoby 50+ powinny być aktywne, a nie odchodzić z rynku pracy

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2023-06-10 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Podobno Prawo i Sprawiedliwość wg informacji wyborczej bis ma w najbliższym czasie przedstawić kolejną obietnicę. Już Gazeta twierdzi, że ma być tak, że po kolei, że ma być obniżony wiek emerytalny, mówiąc wprost i po kolejnym obniżeniu tego wieku, gdy kobieta rozpocznie pracę w wieku lat 20 na emeryturę będzie mogła przejść, gdy skończy 55 lat. Jak wyborcza przypomina to co 12 lat wcześniej niż przewidywała reforma 67 jeśli chodzi o mężczyzn, to po zmianach będzie, jeślione oczywiście będą w życie itd. w wieku lat 60 będzie mógł mężczyzna odejść na emeryturę, czyli 5 lat wcześniej niż dziś jest z nami teraz pan dr Antoni Kolek, prezes Instytutu emerytalnego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Należy podkreślić wyraźnie, że nie ma żadnego projektu. Jeszcze sprawa nie wyszła na jaw to są informacji ze strony wyborczej na le PiS jeszcze z taką prezentacją otwarcie nie wyszedł. Ale gdyby zastanówmy się nad taką koncepcją, jaki budżet, jakiego kraju dźwignął, by taki taki pomysł.
Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie tak no bo oczywiście nie wiemy, jak duża liczba osób byłaby uprawniona do takiego wcześniejszego wieku emerytalnego. Czy to byłby powszechny, niszczy wiek emerytalny? Czy być może było to rozwiązanie tożsame z tym, co dzisiaj nazywamy emeryturami stażowymi? Czy być może była to tylko jakaś jeszcze inna koncepcja, która wiązałaby się z tym, że jakaś część społeczeństwa jakaś część niektórych grup zawodowych miałaby prawo do takiego wcześniejszego świadczenia. Kiedyś nazywaliśmy to wcześniejszymi emeryturami, także dzisiaj bez konkretnego projektu ustawy bardzo trudno powiedzieć, jak duża grupa osób byłaby uprawniona i też wyliczyć skutki finansowe takiego działania. Natomiast widać także, to debata poszła w to stronę o tym nie jak podnosić wiek emerytalny nie w jaki sposób spełnić jeden z kamieni milowych, który w kpo sami sobie zapisaliśmy jako Polski rząd, wskazując, że no właśnie przez najbliższe parę lat będziemy pracować nad tym, żeby podnosić ten rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę. Ten efektywny bieg przechodzenia na emeryturę. No tutaj widać, że robimy zupełnie i przeciwne kroki tak zmierzające w stronę tego, żeby ten wiek emerytalny jednak obniżyć. No niestety perspektywa wyborów i to tych wyborów parlamentarnych, ale potem pamiętajmy, że mamy kolejne wybory, które gdzieś tam kończą się dopiero w 2025 roku, no raczej skłaniają nas do takich przemyśleń, także no to będzie festiwal obietnic. No i ten wiek emerytalny faktycznie może gdzieś tam być jednym z zakładników, tak tej procedury wyborczej, no, a to wszystko przełoży się na to, że ktoś będzie musiał do sfinansować. Także bardzo duża grupa osób, która by nabyła takie uprawnienia, będzie niezadowolona, bo będzie miała niskie świadczenia, a bardzo duża grupa osób, które będą utrzymywały osoby w wieku poprodukcyjnym, także będzie niezadowolona, no bo będzie musiała płacić wyższe składki podatki. Tak czy też inne pochodne od tych świadczeń. Oczywiście nikt nie podniesie składki, tak nikt nie podniesie podatków, ale z perspektywy całego budżetu państwa będzie się to odbijało na tym także, będziemy nominalnie płacili coraz więcej do systemu.
Ja tutaj rozumiem ze strony informacji wyborczej, że ten pomysł ma być właśnie powszechny, czyli wprowadzenie emerytur stażowych, liczymy nie wiekiem, tylko stażem właśnie i kobieta ma przepracować 35 lat mężczyzna 40 lat i zasadniczo jeśli będą chcieli. To już na emeryturę taki system stażowy, jakby pan, gdybyśmy myśleli o tym, że to jest powszechnie, to jakby pan to skomentował.
Tak no z emerytury stażowe to jest rozwiązanie, które pasuje do systemu, w których mamy wysoki wiek emerytalny, czyli, jeżeli mielibyśmy wiek emerytalny 67 lat, to pewnie bylibyśmy jednej z pierwszych jako Instytut tak, którzy by mówili o tym, że trzeba wprowadzić jakieś dodatkowe rozwiązanie, bo taki powszechny wiek emerytalny bardzo wysoki na pewnych grup byłby trudny do zrealizowania, ale w polskich warunkach mamy emerytury pomostowe, takie, które uprawniają osoby, które pracują w szczególnych warunkach lub poszczególnym charakterze do tego, żeby trochę wcześniej na tą emeryturę odchodzić, a tutaj wprowadzamy prawda jeszcze jedno rozwiązanie, które wiąże się z tym, że to staż pracy będzie decydował o tym, czy przechodzimy na emeryturę, chociaż to nie będzie taka typowa emerytura. To najprawdopodobniej, ale to będzie taka przed emerytura, chociaż oczywiście nazywana również emeryturą, natomiast no emerytury stażowe są takim rozwiązaniem, które jak najbardziej pasuje do systemów emerytalnych z wysokim wiekiem emerytalnym, tam, gdzie to kryterium wieku jest trudne do osiągnięcia dla dużej grupy obywateli. W związku z tym poszukuje się innego rozwiązania tak dlatego te takim rozwiązaniem też dość sprawiedliwym jest ten staż pracy, no bo jeśli ktoś faktycznie przepracował dużo w naszej gospodarce, jeżeli odprowadził dużo składek do systemu, no to faktycznie powinien mieć jakieś uprawnienia do środków, tak, które mógłby otrzymać, ale najpierw w takim razie podnosimy bieg emerytalny, a dopiero później mówimy o tym, że wprowadzamy jakieś rozwiązania stażowe, tak czy jakieś rozwiązania uzupełniające tak ten powszechny wiek emerytalny u nas przypomnijmy, tak mamy w Polsce wiek emerytalny dla kobiet czy lat 60 to jest najniższy wiek emerytalny dla kobiet w całej Unii Europejskiej? Tylko Austria jeszcze ma na tym samym poziomie, ale myśli nad jego wydłużeniem no i wiek emerytalny dla mężczyzn 65 lat mniej więcej na poziomie przeciętnej w Unii Europejskiej, chociaż wiele krajów, które ma podobne wyzwania demograficzne, jak my raczej podnosi ten wiek emerytalny, także dla mężczyzn także. No my jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy ogromne wyzwania demograficzne, mamy świadomość tych wyzwań, a jednocześnie mamy bardzo krótką pamięć i bardzo krótkowzrocznie. Patrzymy tak na ten system emerytalny, chcąc wprowadzać jakieś jeszcze dodatkowe obniżki, czy jakieś dodatkowe sytuacje, w których ten wiek emerytalny byłby niższy.
Czy pan by utrzymywał te różnice między płciami, czyli zasadniczo krótszy mniejszy ten wiek emerytalny dla kobiet już dla mężczyzn taka wątpliwość mi przyszła do głowy, dlatego że zasadniczo jak wiemy, ze statystyk wyraźnie to wynika, że kobiety żyją dłużej, z czego mamy taki układ?
Znaczy kiedyś ten wiek emerytalny 60 lat dla kobiet. Co 5 lat dla mężczyzn. On w takim w takiej formule funkcjonuje od 1954 roku w Polsce, czyli możemy się cofnąć pamięcią do 1954 roku w Polsce, wtedy ten wiek emerytalny. Tońska? No właśnie i zobaczyć, jak wtedy wyglądał rynek pracy, tak jak wtedy wyglądało też obciążenie pracą kobiet mężczyzn? Jak wtedy wyglądała sytuacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy? Jak wtedy wyglądała sytuacja z możliwością przeszkolenia się przekwalifikowania zmiany pracy? W trakcie swojej kariery zawodowej? Tak no to było już całkiem sporo lat temu, a zmieniło się wszystko tak zmieniło się to w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób jeździmy, podróżujemy, w jaki sposób spędzamy czas wolny w jaki sposób się edukujemy? Natomiast tą rzeczą, która się nie zmieniła w naszych warunkach. Tak naprawdę jest wiek emerytalny, tak przez te 80 blisko lat ten wiek emerytalny nie został zmienione, chociaż były próby taki były możliwe możliwości jego zmiany. Kiedyś tłumaczyło się ten niższy wiek emerytalny kobiet, tym, że kobiety są podwójnie obciążone, no bo pracują i jednocześnie zajmują się domem. W związku z tym jako taka preferencja dla nich tak to będzie właśnie ten niższy wiek emerytalny. No ale oczywiście ta preferencja wiąże się z tym, że kobiety otrzymują przez to dużo niższe świadczenia, no bo jeżeli kobieta pracuje o 5 lat krócej niż mężczyzna, a jednocześnie kobiety częściej. No są dzisiaj uczestniczkami ze studiów i realizują się także w świecie naukowym, więc opóźniają swoje wejście na rynek pracy, czyli tak naprawdę ten relatywnie krótki okres kariery zawodowej w przypadku kobiet jest jeszcze skracane zarówno na wejściu jak i na wejściu. No to okazuje się także dla kobiet poświadczenie, które jest przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przeciętnie o 1000 zł niższe niż w przypadku mężczyzn. Co więcej no ta dysproporcja będzie nam się rozwarstwiała, coraz bardziej tak no bo widzimy także mężczyźni szybciej wchodzą na rynek pracy, mają mniej przerw w zatrudnieniu i dłużej na tym rynku pracy pozostają w przypadku kobiet. Mamy do czynienia z opóźnieniem wejścia na rynek pracy, mamy przerwy związane chociażby z macierzyństwem i mamy wczesny wiek emerytalny wczesną możliwość przejścia na emeryturę. Co także ogranicza wysokość tego świadczenia tym mojej kobiety żyją dłużej. To, co też pani redaktor wspomniała, więc faktycznie będzie się to przekładało na to, że ta kobieta będzie pobierała dużo dłużej, tak to niskie świadczenia.
Z tych zastanawiam, czy faktycznie ten niższy wiek emerytalny można traktować jako rodzaj nagrody w momencie, kiedy te świadczenia są tak minimalne, co by nie powiedzieć głodowe, no bo strona rządząca będzie nam opowiadała najpewniej, że to jest jakieś taka gratyfikacja właśnie docenienie. Czy np. dla kobiet, tak jak wcześniej o tym myślano, no skoro się narobiły w pracy i jeszcze w domu, no to niech wcześniej przejdą na te emerytura, ale to nie jest taka emerytura wyłożona różami, tylko raczej taka po prostu no cierniami, skoro już jestem na tym na tej metafory to niej pozostamy.
Ale dokładnie tak, bo zobaczmy, także taka była kiedyś narracja, także właśnie przez to, że tak kobiety są podwójnie obciążone tak tymi zadaniami, które wykonują w pracy i w domu. No to mają mieć prawo tak do wcześniejszego wieku emerytalnego, ale też to funkcjonowało w systemie tzw zdefiniowanego świadczenia, czyli trochę na innych zasadach były obliczane świadczenia wysokość tego świadczenia i na innych zasadach było to świadczenia wtedy obliczane i przyznawane właśnie ówczesnym emerytkom. Natomiast, jeżeli popatrzymy na system zdefiniowanej składki, gdzie co do zasady tak to, ile tego oświadczenia w przyszłości otrzymamy zależy od tego, ile będziemy do tego systemu wpłacali. No to właśnie wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu komuś pomóc, wcale mu nie pomagają tak no bo rzeczywiście tak kobiety, które przejdą na emeryturę w wieku lat 60 pewnie nie będą miały zbyt wysokiego świadczenia i będą to świadczenie bardzo długo pobierać. Oczywiście, no znowu władza powie także, ale to nie jest obowiązek tak tylko to jest jedna z formta, którą możemy wybrać tak przy osiągnięciu wieku emerytalnego. Jasne to jest dobrowolne, natomiast, jeżeli popatrzymy na to tak jak dużo oczekuje się od kobiet, które osiągają ten wiek emerytalny, tak ażeby się zajęły wnukami, bo brakuje żłobków i przedszkoli, a żeby zajęły się swoimi rodzicami, którzy są wiekowi, bo brakuje domów pomocy społecznej opieki społecznej, które by realizowały te obowiązki albo, że chorym małżonkiem rodzeństwem itd. no to nagle okazuje się, że kobiety, które osiągają ten sześćdziesiąty rok życia wręcz są wypychane przez samą rodzinę, tak do tego, żeby faktycznie przeszły na emeryturę, zaczęły zajmować się tą tą rodziną. No i na to, jeżeli nałożymy jeszcze wcześniejszy wiek emerytalny, to faktycznie może być tak, że będziemy mieli te pięćdziesięciokilkuletnie emerytki, które będą zajmowały się rodziną dziećmi i wnukami rodzicami innymi osobami zależnymi w rodzinie będą niejako wyręczały państwo i jednocześnie państwo prawda będzie w glorii chwale. Mówiło także przecież daje trzynastkę czternastkę, dajemy wcześniejsze świadczenia i prawda nie ma problemu problem został rozwiązany.
A jakie ta kobieta ma plany na swoją piątą czy szóstą czy siódmą dekadę życia, to niewiele niewiele, kto pyta, ale też z tej perspektywy dla mnie pięćdziesięcio pięcioletnia emerytka brzmi po prostu absurdalnie. Muszę przyznać też mówię z takiej kobiecej perspektywy jakoś się nie widzę na emeryturze w tym wieku, ale też z perspektywy pracodawcy. Wiemy, jaki jest kłopot ze znalezieniem pracy dla kobiet 50 plus no a jak jeszcze będzie to także za chwilę będzie mogła odejść na emeryturę. Zdaje się to, że może być to jeszcze trudniejsze, a czy czasami też pracodawcy, jakby nie będą wypychali? No bo już możesz iść na tę emeryturę, to już idź czy też nie ma takiego mechanizmu? To kwestia tej dobrowolności wydaje mi się być co najmniej wątpliwa?
Znaczy to jest też bardzo zróżnicowana. Sprawa tak są pracodawcy, którzy wręcz zatrzymują jak kobiety, która ukończą lat 60 do tego, żeby dalej pracowały tak, bo po prostu są potrzebne w pracy. Tak są potrzebne w tym miejscu, w którym w, którym funkcjonują i tacy pracodawcy wcale nie chcą tak, żeby ta kobieta z pracy odchodziła i wtedy bardzo często właśnie to rodzina tak takiej osoby uprawnionej już do świadczenia emerytalnego jest tą stroną wypychającą. Tak czy tą stroną, która zachęca do tego, że po co ta dłuższa praca tak przeszli tak już nasza emeryturę, a jeszcze prawda można się realizować w wielu innych punktach życia. Czy w wielu innych sprawach życiowych, natomiast są też pracodawcy, oczywiście tak, którzy jak najbardziej też tak to kalkulują tak na zasadzie no niezatrunie osoby, która ma 55 lat, bo ta osoba za chwilę wchodzi w ochronę przedemerytaalną, albo za chwilę odejdzie na emeryturę właśnie jakąś wcześniejszą właśnie jakąś stażową, tak albo po prostu tak w tym wieku powszechnym, więc to jest faktycznie wyzwanie tak dla naszego społeczeństwa, ale z drugiej strony my będziemy mieli coraz więcej takich osób, tak, które są w wieku 50. Plus, więc patrząc tak na strukturę demograficzną naszego społeczeństwa i na strukturę demograficzną naszego rynku pracy, no to się stanie dużo bardziej powszechne, także my w swoich miejscach pracy. Widzimy także osoby pani 50 plus no tak samo pracują tak jak dotychczas były to czterdziestolatkowie także czy młodsze roczniki, bo po prostu tak zmieni się nasz rynek pracy, tak i to też jest element, które musimy tutaj wziąć pod uwagę, że my będziemy mieli dużo więcej osób za zaawansowanych wiekiem na rynku pracy, co także wielu ekonomistów. Tak mówi o tym, że to jest nasza szansa, że to są osoby, które są dobrze wykształcone, że są to osoby z dobrym doświadczeniem, że są to osoby o stabilnej sytuacji zawodowej, jednocześnie są to osoby, które dalej jeszcze mogą się rozwijać. Tak czy mogą rozwijać swoje przedsiębiorstwa, więc z takiej perspektywy no doprowadzenie do sytuacji, w których te osoby miałyby odchodzić z rynku pracy, albo, że państwo zachęca, żeby te osoby odchodziły z rynku pracy. No chyba nie jest dobrą strategią ani demograficzną, ani rynku pracy, tak ani rozwoju gospodarczego naszego kraju, więc my raczej powinniśmy tworzyć takie zachęty, które te osoby 50 plus by zachęcały do tego, żeby pracować, żeby być aktywnymi na rynku pracy, żeby ewentualnie się przekwalifikować, a dopiero gdzieś na końcu tak dawać świadczenie. Jeśli faktycznie tak ani nie uda nam się poinformować, ani nie uda nam się przekwalifikować, ani ta osoba no nie ma innych perspektyw, tak nie ma innych możliwości, tylko właśnie chce się zająć tak jakimś spokojniejszym funkcjonowaniem na starość. Natomiast, jeżeli tylko mamy taką możliwość, to w pierwszej kolejności powinniśmy zachęcać do tego, żeby dłużej pracować dłużej, być aktywny na rynku pracy.
Jak pan przypomniał o tym, że ten wiek emerytalny funkcjonujący obecnie został ustanowiony hen głębokim PRL u to jakoś już tak pomyślałam, że to pasuje do wielu zachowań obecnej władzy, która jakoś czerpie inspiracje z dawnej epoki, nie tylko nie tylko tutaj bardzo serdecznie panu dziękuję. Doktor antonikolek, prezes Instytutu emerytalnego, był z nami dziękuję dobrego weekendu.
Dziękuję bardzo, dobrego weekendu.
Również, a my będziemy w poranktynuowali takie komentarze do tych specyficznych puzli władzy, bo jeśli chodzi o ochronę zdrowia, który rozmawialiśmy przed ósmą i dostęp do lekarzy. No to nie jest dobrze i lepiej raczej nie będzie tutaj pomysłu na skrócenie wieku emerytalnego, a jeszcze do tego dołóżmy to, że migrantów też nie za bardzo Polski. Rząd by chciał czy te puzle da się w ogóle poukładać o tym po skrócie informacji porozmawia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA