REKLAMA

Migracyjny kompromis. "Nie przymusowa relokacja a obowiązkowy mechanizm solidarnościowy"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2023-06-10 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Unia wraca do pomysłu obowiązkowej relokacji migrantów uchodźców przyjęty w głosowaniu przez ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej tzw. pakiet migracyjny zawiera m.in. system obowiązkowej Solidarności, o co chodzi zgodnie z tą propozycją państwa, będą miały 3 możliwości, będą mogły przyjąć migrantów zapłacićdzenie nie przyjętych albo zdecydować na tzw się na tzw pomoc opercyjną? Nie jest też z nami. Pan prof. Witold to Klaus z konsorcjum migracyjnego Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, dzień dobre dzień dobry, jeszcze dodajmy, że 2 kraje były przeciw Polska i Węgry 4 kraje się wstrzymały od głosu Bułgaria. Malta Litwa i Słowacja. Jak pan ocenia to co do czego się porozumieli? Ministrowie?
Delikatnie mówiąc mocno krytycznie, jakby ja jestem przeciwnikiem czy nie. No tak można powiedzieć, że przeciwnikiem tego, co przyjęła Unia czy rada Unii Europejskiej na jeszcze jakiś kolejny etap negocjacji pomiędzy.
Tak, bo jeszcze będzie parlament Europejski. Tak.
Tak, tak, no miejmy nadzieję, że to tutaj się zmieni, natomiast sama idea, która w tym pakcie są zawarte, są mocno dyskusyjny, mówiąc delikatnie, oczywiście moje stanowisko jest trochę inne niż polskiego rządu, a i jeśli chodzi o ten mechanizm. Również tzw. mechanizm solidarnościowy również inne, bo pani redaktor powiedziała, że będziemy czy możemy mówić, o czym mówimy, teraz po potem głosowaniu w radzie Unii, o o obowiązkoych obowiązkowych relokacjach. Natomiast to też tak naprawdę o podatkowym mechanicznej solidarnościowej to bardzo podkreśla tej komisja i prezydencja szwedzka, jakie nie będzie mówili o relokacjach, tylko właśnie obowiązkowej Solidarności, która może mieć te 3 formy sprowadzające się do tego, że bogate państwo będą się mogły wykupić z obowiązków wobec osób przyjeżdżających wobec osób, które starają się na europejskich granicach przerzucają. W zasadzie cały obowiązek zarządzania granicami Unii Europejskiej na państwa graniczne i przy niewielkim albo nie wiadomo, jakim wsparciu zarówno Unii Europejskiej taki jak i państwrzucających środkówowej części Unii Europejskiej, potem, bo te finans finanse, które będą wpłacane w 2 tysięcy euro od osoby, która będzie, które będą popłaciły państwa. Ktoś niezgodzą na relokacje, będzie szło do wspólnej kasy Unii i będą mogły z niego być finansowane bardzo różne rzeczy związane z migracjami, natomiast niekoniecznie wspierające państwa graniczne Unii Europejskiej, jakby ten tam bardzo wiele z elementów, które są moim zdaniem przez przeczące same idei Solidarności Europejskiej czy 12 jako takiej.
Czy tutaj w ogóle powinniśmy mówić o migrantach, czy raczej o uchodźcach i uchodźczyniach? Co jest tutaj głównym przedmiotem dyskusji, kto?
To to tau od tego, kto co tą dyskusję prowadzi, bo oczywiście z punktu widzenia czy w tym dyskurcie medialnym, który podejmuje zarówno komisji Europejska jak i rada ministrowie, którzy są zrzeszeni w radzie Unii Europejskiej? Oni mówią głównie o migrantach. I o tym, że chcą ograniczyć do Unii Europejskiej, przypływ osób, które na ochronę międzynarodową nie zasługują. Natomiast w moim przekonaniu powinniśmy mówić zdecydowaniedowanie o kwestiach uchodźców i uchodźczyń o osobach, które uciekają przed różnymi zagrożeniami, rzeczywiście nie wszystkie z nich będą rozpoznane w Unii Europejskiej jako osoby, które zasługują na ochronę międzynarodową. Natomiast znakomita większość patrząc na obywatelstwa krajów osób, które do Unii do Unii obecnie docierają taką ochronę, powinna uzyskać jakąś formę tejże ochrony, powinna uzyskać w związku z tym. To znowu tutaj jak mówiłem do końca tego, kto, kto mówi, jak to języka używa i w związku z tym, jaki przekaz za tym stoi. No przekaz państw, które biorą udział czy państwo koszty generalnie Unii Europejskiej jest taki, żeby zatrzymać jakiekolwiek emigracyjne do Europy poza legalnymi. Jak twierdzą, natomiast te w ramach tego paktu są bardzo mocno ograniczone.
Bo pań krytyczne wobec tych zapisów, ale rozumiem, że trochę z innych przyczyn niż Polski, rząd, bo np. Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera, powiedział, że to jest absolutny skandal, tak powiedział w Polsacie. Podkreślił, że w Polsce jest obecnie około 2 000 000 uchodźców z Ukrainy, tymczasem Bruksela nie bierze pod uwagę tego przy ustalaniu zasad relokacji migrantów. Bardzo krytycznie również wypowiadał się minister wiceminister spraw zagranicznych w tej sprawie, więc by z 1 strony rząd krytykuje, a pan z drugiej, ale te stanowiska są tożsame.
Można powiedzieć, że częściowo, bo zgadzam się tutaj z naszym rządem, że Unii Europejskiej powinna wziąć pod uwagę osoby z Ukrainy, które obecnie otrzymało ochrona ochrony czasową w Polsce czy innych państwach Unii Europejskiej, więc to, że w tym pakcie w zasadzie tego elementu nie ma, czyli sytuacja się bardzo mocno zmieniła w ciągu ostatniego roku, jeśli chodzi o kwestię migracji przymusowych w Unii Europejskiej, nie znajduje to w żadnym razie odzcie doświadczeniach w tym pakcie. Nie wiadomo, dlaczego i to nie tylko 2 zadania liczbowego typu, że związanego z tym, że mamy kilka milionów osób z Ukrainy w Unii Europejskiej i powinno to być uwzględnione, jeśli chodzi o podział obowiązków i podział obciążeń różnych państw, ale też tego, co spowodowało uruchomienie mechanizmu migracji. Mechanizmu, przepraszam ochrony czasowej, czyli że, jeżeli popatrzymy na sukces tego mechanizmu, to on powinien znowu być wzięty pod uwagę, czyli innymi słowy, to, że zostały otwarty granicy Unii Europejskiej i to, że osoby uciekać z Ukrainy dostały krótkim czasie dość sporo praw oraz prawo do przemie do swobodnego przemieszczania się po całej Unii Europejskiej. W zasadzie jest sukcesem tego mechanizmu. Tymczasem to, co proponują ministrowie i komisją Europejska w ramach Faktu migracyjnego idzie w innym kierunku idzie w kierunku zaostrzenia procedur wprowadzania bardziej ścisłych kontroli na granicach zamykania osób, które próbują przez granice z tym te 2 rzeczywistości jakoś właśnie mamy do czynienia z 2 rzeczywistościami, które się nie widzą. I to, co pozytywnego udało się uzyskać. W związku z uruchomieniem ochrony czasowej jest kompletnie niewidoczne w ustaleniach ministrów pre pracujących nad faktem migracyjnym.
Jeszcze tylko doprecyzuje, bo powiedziałam wcześniej, że krytycznie wypowiadał się wiceminister spraw zagranicznych się tu pomyliłam, miał na myśli ministra do spraw europejskich Szymona szynkkowskiego welsenka, który powiedział nie godzimy się na narzucanie nam absurdalnych pomysłów w kontekście tego porozumienia właśnie jak to by wyglądało z perspektywy uchodźców uchoczyń, gdyby to porozumienie weszło w życie, ani docierają, jakoś udaje mi się przekonać np. strażników granicznej, że jednak weźmie pod uwagę, to, że apeluję o chce uzyskać azyl i co i by docierają np. do Polski, a nagle lądują w Szwecji, stamtąd nie mogą wyjechać, bo taki jest podział. Jak to ma działać z ich perspektywy?
Bardzo dobre, pytanie, jakby generalnie największy nie przegranymi tego tego paktu są właśnie osoby uchodźcze i są właśnie i są osoby, którym, którym prawa człowieka gdzieś tam należą na sercu, bo ten pakt przyniesie 2 rzeczy. Myślę w takim zakresie czy tak takiej wersji, jakie one obecnie go obecnie widać, a on też się absolutnie niewiele różni od propozycji komisji Europejskiej, jakby te te propozycje, które są przyjęte przez radę Unii, tylko zaostrzają te propozycje i on będzie zachęcał państwa członkowskie do stosowania nielegalny wywózek czy pużbeków, żeby uniknąć pewnych odpowiedzialności. Toidentnie widać tego paktu, bo ochrona granic jest jakby jego podstawowym po całą granicą, a te osoby, które jakoś się uda przejść przez granicę, będą kierowane do tak z procedur granicznych, które będą prowadzone w zamkniętych miejscach, coś różnego rodzaju ośrodkówżonych od spotów, jak to jak to używająclatury, które jest używana w g gestji czy we Włoszech, ale te pod spoty tak naprawdę są pewnymi małymi więzieniami, do którego są kierowane osoby, którym przy koszt granice się uda, w których będzie prowadzona cała procedura to leczone dostępem do tej procedury osób prawniczych z bardzo przyspieszoną procedurą tak naprawdę, gdzie możemy mieć poważne wątpliwości, na ile ta procedura będzie rzetelna i na ile oczywiście będą osoby, które w tego celu się się znajdą. Będą będą miały prawo do do tego, żeby ich wniosek został rozpoznany rzetelnie w tym kontekście w kontekście wzięcie pod uwagę wszystkich problemów tych wszystkich niuansu związanych z zagrożeniami, które, które wynikają, czy, które czekają na te osoby pochodzenia. W tym tutaj ograniczenie rzetelności procedury ograniczenie dostępu osób, które ubiegają się w Europie o ochronę do tejże ochrony, jest największy problemem całej tej tej nowej procedury. To chyba niejasno. To oczywiście przepraszam bardzo.
Jakby pan był na takim posiedzeniu ministrów na posiedzeniu rady Unii Europejskiej, mógł przedstawić idealny pakiet. Jak to powinno wyglądać? To jakby to funkcjonowało.
A w idealnym świecie, a po pierwsze. Założenie, że konwencja genewwska to jest to są to podstawy i minimum, poniżej, którego nie możemy zajść. No.
A konwencja genewwska, kto nie pamięta?
Prawda, natomiast tutaj jedne z komentatorów organizacja ktoś nazywa Europejski jupienkanfol reszpiiczy sennek Zaj określiła, że te procedury są bizantyjskie i prowadzona WI wprowadzają labiny przepisów po to, żeby osłabić ochronę, jakby i to jest dobre oddanie tego. Co mamy teraz do czynienia, więc, jakby uproszczenie tych procedur w taki sposób, żeby zagwarantować prawa osobom migrującym, przede wszystkim minimalne prawa prowadzenie rzeczywiściee się Solidarności na poziomie Unii Europejskiej polegającej na tym, że każde państwo członkowskie bierze odpowiedzialność za osoby przyjeżdżają do Europy, a nie tylko państwa graniczne. I ta Solidarność może się częściowo nie wydać w pieniądzach, bo państwo państwa granice powinny otrzymać większe dotacje na radzenie sobie z napływem osób do Europy, ale też powinna mieć element obowiązkoweych alokacji, czyli inne państwo również przyjmują na swoje terytorium osoby, które przekroczyły granice i dalej biorącą odpowiedzialność zatraplantowanie wniosków.
Ja myślę, że to kluczowe jest właśnie, że przesunięcie tej odpowiedzialności niemalże całkiem na państwa graniczne będzie powodowało, że pużbek i wypychanie będzie opłacalne dla tych państw, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że jest jakiś taka zgoda unijna na to zresztą to już mieliśmy z tym do czynienia tylko chciałam na koniec króciutka. Ja wiem, że to jest trochę poza kontekstem, ale muszę obronić Bizancjum, bo tam powiedział pan, że to jest bizantyjskie, a ja rozmawiałam niedawno z naukowcem, które się bizantcjum, zajmując bardzo zrzyma, kiedy się używakreśl bizantyjskie. Ekooelga, a wiem, że jest słuchaczem też to kefem, więc tutaj, jakby bronie w tym momencie delikatnie bizancjów wcale takie złe nie było. Bardzo dziękuję. Prof. Witold Klaus konsorcjumigracyjnej, Instytut nauk prawnych Polskiej, Akademii Nauk, był z nami. Dziękuję bardzo, my oczywiście będziemy pilnowali tego, co jak ten pakiet będzie wyglądał i będzie dalej negocjowany w parlamencie europejskim, kończymy powoli sobotnie poranek. Bardzo dziękuję, że państwo z nami byli i proszę zostać dłużej, bo za chwilę przecież informacje, a po informacjach wybory w toku, na które zaprasza Dominika Wielowieyska, audycję, przygotował Michał automasik realizował Krzysztof Olesiewicz, prowadziła Karolina Głowacka, która to niniejszym życzę państwu dobrego weekendu. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA