REKLAMA

"Rząd PiS konstytucji zawsze się trzyma". Krwawe ruble, zabawka Prezydenta i powaga Polski

Wybory w TOKu
Data emisji:
2023-06-10 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
55:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Dominika Wielowieyska, witam państwa i zapraszam na wybory w toku mamy połączenie z Anną Milczanowską z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Pani Poseł.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
I z arturemiem z wolnościowców dzień dobry, Panie Pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A w studiu Arkadiusz mercha Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Mirosław Suchoń Polska 2050 dzień dobry, witam serdecznie i Krzysztof ś śmieszszek nowa lewica dzień dobry, chciałam naszą rozmowę rozpocząć od informacji o tym, że w czwartek komisja Europejska formalnie wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Polskę. To taki oficjalne wyjaśnienie, a za naruszenie prawa unijnego uznała ustawę PiS o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, główne zarzuty wobec tej komisji są takie, że przejęła kompetencje sądu i może karać polityków, jeśli uzna, że ulegali wpływom rosyjskim. Przy czym ta definicja jest wysoce niejasna, ta kara to dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji związanych z funduszami publicznymi. To są kompetencje sądu. Druga wątpliwość jest taka, że odwołanie do sądu może być iluzoryczne, ponieważ sąd Administracyjny może uznać, że rozpatruje tylko kwestie formalne, czy procedury były zgodne z prawem, więc to też budzi olbrzymie wątpliwości. Komisja Europejska rzeczywiście wszczęła to postępowanie i narzuciła dość taki szybki tryb rozpatrywania tej sprawy. Poprosiła o wyjaśnienie rządu Polski. Nie wykluczone, że jednak sprawa znajdzie się w trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli ta ustawa się nie zmieni i tutaj chciałam zapytać panią poseł Annę Milczanowską, czy Prawo i Sprawiedliwość nadal planuje szybkim trybie powołanie członków tej komisji bez zwracania uwagi na projekt nowelizacji, który zgłosił prezydenta Andrzej Duda?
Pani redaktor, z pewnością będzie analizować projekt nowelizacji zgłoszony przez pana prezydenta Andrzeja Dudy. Przy przygotowujemy się na spokojnie mamy 21 dni na udzielenie odpowiedzi komisji Europejskiej komisja prowadzi rutynowo takie podobne postępowania wobec wszystkich państw członkowskich w naszej decyzji o wszczęciu postępowania postępowania. Ta decyzja komisji jest zbyt pochopna i tak nie do końca zasadna, bo celem ustawy jest celu ustawy jest bardzo jasny jest nim zbadanie i ograniczenie rosyjskich wpływów w Polsce i Europie Polska ma wobec tych okolicznościach prawa i obowiązek spadać. Te wpływy wiemy, że za wschodnią granicą tuż za nami na Ukrainie jest wojna bestialska wojna mordowani są ludzie przez lata były przeróżne publikacje na temat wpływów rosyjskich na działanie w Polsce związane i z gospodarką, ale także w takich innych zagrażających naszemu bezpieczeństwu. W związku z tym zasadnego.
Działalność Mateusza Morawieckiego prezesa bzwpk, który pomagał rosyjskim inwestorom we wrogim przejęciu Azotów.
Pani redaktor, to są tylko takie pochopne oceny i z pewnością wszystko będzie badane komisja Europejska. Paweł.
Obiecuje pani, że sprawa Mateusza mckiego też będzie badana.
Ale oczywiście mamy od 2007 roku do 2022 roku, wszyscy powinniśmy być jak żona Cezara ci co wskazują, jak np. prasa, że przyjmowali łapówłapówki w sprawie kattk catargate? Znowu.
Atakują to są dla Polskę. Bardzo przepraszam, ale ja chciałam dopytać o 1 rzecz, a mianowicie, bo problem nie polega na tym, że ktoś chce badać wpływy rosyjskie, tylko problem polega na tym, że komisja przejęła kompetencje sądu, chce karać polityków i nazwisko Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka jest wskazany w uzasadnieniu tej ustawy karą dziesięcioletniego zakazu pełnienia funkcji. Co jest przejęciem kompetencji sądu, co jest możliwym zablokowaniem tych polityków i zakwestionowaniem werdyktu demokratycznych wyborów. I przypomnę, że biuro legislacyjne Sejmu, a więc osoby, które państwo z Prawa i Sprawiedliwości powołaliście też stwierdziło, że tam są olbrzymie wątpliwości dotyczących konstytucyjności i sama nowelizacja prezydenta Dudy wskazuje, ile tam jest wątpliwości i zastrzeżeń i te działania tej komisji po prostu spowodują, że będziemy mieli już na bank zablokowane pieniądze z Unii Europejskiej, nie tylko z krajowego planu odbudowy, ale także z głównego budżetu. Czy jednak Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni swojej w związku z tym nie zmieni swojej polityki w sprawie tej komisji?
Pani redaktor, niewątpliwie komisja powstanie nieprawdą jest, że są zagrożenia wobec jakiegokolwiek polityka opozycji. Art. 99 ustęp ust trzeci konstytucji Rzeczypospolitej polskiej mówi, że do parlamentu nie może być wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwą umyślne ściganie z oskarżenia publicznego. Komisja nie jest sądem i nie wydaje wyroków.
No wydaje, dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji związanej z finansami publicznejmi, to znaczy, że nie można zostać premierem np. albo ministerrem.
Pani redaktor, środki zaradcze w postaci zakazu pełnienia określonych funkcji publicznej nie są nowym rozwiązam w polskim systemie prawnym. Przepis funkcjonuje w ustawie regulującej problematykę dyscyplin dyscypliny finansów publicznych. Mamy podobną komisję do spraw reprywatyzacji, która działa.
Tak, ale komisja do spraw reprywa izba ludzi na zakaz pełnienia funkcji.
Podobne komisje trzeba tu, pani redaktor zaznaczyć, zostały już powołane w takich krajach, jak Niemcy Francja.
Pani Poseł, niestety chciała tu spjsować.
Po poza Unią repol Europejską, ale także w samym pana b parlamencie europejskim mamy powołaną po komisję do spraw też badania wpływu.
Pani Poseł, muszę to sprostować żadna z tych komisji, żadna z tych komisji za granicą nie ma prawa wydania decyzji administracyjnej, że ktoś ma zakaz pełnienia funkcji. Naprawdę trzyma mi się faktów. Pani Poseł, czy pani już wie, kto będzie zasiadał w tej komisji, ja czy są kaydenci?
Nie wiem, nie wiem, panie redaktor, kto będzie zasiadał w tej komisji. My mamy posiedzenie Sejmu, spotykamy się we wtorek już w Sejmie na czterudniowym posiedzeniu i wtedy będziemy wiedzieć co i jak nie mam, to nie mam takiej wiedzy na temat, kto będzie zasiadał, a powołanie komisji, to dbanie przede wszystkim o bezpieczeństwo.
Polskiego, ale zostanie powołane tak na tej temat legislacyjn.
Obowiązek Polacy muszą wiedzieć, pani redak, dyrektor dyrektor bezpieczeństwa wewnętrznego o działaniach służb rosyjskich na terenie naszego kraju. My ciągle i są komunikaty warto wsłuchiwać się i czytać to, co pisze pan minister?
Stanisław o tym mówimy.
Na jak nie o tym.
Mówimy o karaniu o przejęciu kompetencji sądu.
Mówimy?
O mówimy bociada głos innym jak SI uczestnik.
Były na politykę gospodarczą naszego kraju i musimy koniecznie pani wyjaśnić naszym obowiązkiem wobec Polaków?
Nie o tym mówimy mówimy o przyjęciu kompetencji sądu przez tę komisję na tym polega problem, ale ja chciałam zaprosić.
Ta komisja nie będzie prezydenta są fałszywe.
To proszę poczytać analizę biura legislacyjnego z Sejmu Pani Poseł, to ekspertyzy dla pani.
Pytałam pytałam komisja wydaje decyzję administracyjne, kiedy i komisja w momencie jest możliwość do odwołań, to się wszystko mamy napisane do sądu, pani redak, dyrektor komisji nie można tak iść na skróty i mówić, że komisja będzie wskazywała i komisja będzie sądem, bo to jest fałsz. Toliwa manipulacja.
Nie jest manipulacją, po prostu komisja może zakazać pełnienia funkcji, ale chciałam zapytać posłów opozycji, a mianowicie jeszcze raz, żebyśmy uporządkowali, w jaki sposób opozycja będzie się zachowywać wobec tej komisji. Jak państwo oceniają tę decyzję komisji Europejskiej, która trzeba postępowanie w tej sprawie, a jeśli chodzi o zachowanie wobec tej komisji, to przymowne, że Szymon Hołownia w Gazecie wyborczej powiedział, że właściwie powinien być tam kordon sanitarny wokół tej komisji. Słyszymy, że Donald Tusk nie zamierza się przed nią stawiać, więc co w takim razie z ludźmi, którzy będą wzywani przez ten komisji i grożą im kary? No w sumie do 70 000 zł, więc rzeczywiście drakońskie Krzysztof Śmiszek.
To odniosę się tylko 1 zdaniem do tego, co powiedziała Pani Poseł, że postępowanie komisji Europejskiej to jest rutynowa kontrola prowadzona wobec właśnie w większości krajów Unii Europejskiej. No nie Szanowna Pani Poseł, bo tego typu interwencja w trybie ekstraordynaryjnym można powiedzieć. To jest znak Najwyższego zaniepokojenia komisji Europejskiej sytuacją w Polsce nie jest to ruty nowa kontrola, tylko jest to absolutnie powiedziałbym nadzwyczajne postępowanie, ponieważ sprawa jest nadzwyczajna i też można powiedzieć, że niestety, ale Polska pod rządami PiS u ustanawia pewne precedensy, bo jeszcze nie było takiego postępowania wszczętego przez komisję Europejską, która opierałoby się na obronie wartości demokratycznych, a nie tylko obrony praworządności w konkretnym kraju Unii Europejskiej. Przypomnę, że art. 2 traktatom Unii Europejskiej mówi bardzo jednoznacznie, że właśnie Unia Europejska opiera się na zasadach m.in. demokracji aokracja, to wybory, a wybory to równy start każdego obywatela w każdej partii na równych zasadach, a nie na zasadach takich, że ktoś będzie do tych wyborów startował z łatką ruskiego, agenta, która będzie mu przylepiona za pomocą jakiejś. No naprawdę trudno mi jako prawnikowi przechodzi przez gardło, przechodzi przez gardło nazwa komisja czy organ administracji publicznej, tylko to jest taka zwykła partyjna polityczna jaczejka, która ma ścigać polityczne opozycyjne czarownicę, więc to jest 1 kwestia komisja Europejska nie miała innego wyjścia, uznała to, co się dzieje w Polsce za najwyższe zagrożenie dla wartości europejskich. Po drugie, sama komisja oczywiście działa będzie działała, bo za chwileczkę będzie działała, bo przecież nowelizacja nie weszła w życie i nie wiadomo, czy w ogóle w ogóle wejdzie w życie będzie działała na podstawie przepisów, które są takim powiedziałbym zbytkiem różnych różnych przepisów z różnych ustaw. To nawet chyba nie ustaw jakichś pomysłów, które czy wyobrażeń o przepisach prawnych, które zafunkcjonowały w głowie w głowach Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę te jej decyzje. No no nawet nie wiem, czy nazwać to decyzjami, ale chyba decyzje administracyjne będą tak naprawdę niszczyły życie polityczne, konkretnym konkretnym osobom i trzecia rzecz opozycja będę się wypowiadał oczywiście za swój klub, czyli zalewicę na pewno nie weźmie w niej udziału. To po pierwsze nie będziemy żyrować żadnych poprawek nie będziemy brać udziału w żadnych pracach tej komisji, ale po trzecie uważam i to powinno być takie kredo na najbliższe 4 miesiące wszystkich przedstawicieli opozycji powinniśmy być absolutnie Solidarni z każdym z każdą, kto będzie przed tę komisję, którzy będą wzywani. Jeśli będą jeśli będą kary finansowe, powinniśmy być Solidarni i takiej osoby taką osobę wesprzeć, jeśli będą jakieś działania policyjno prokuratorskie wobec tej osoby powinniśmy być jak 1 mąż 1 żona absolutnie Solidarni, bo organ, który państwo powołujecie. Mówię o prawie i sprawiedliwości, jest organem absolutnie, a konstytucyjnym nielegalnym i wymierzonym tylko i wyłącznie w to, żeby na siłę bez jakichś kryteriów wygrać wygrać wybory.
Arkadiusz mercha, Platforma Obywatelska?
Przede wszystkim trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie jest komisja, która ma coś ustalić, tylko to jest komisja, która ma konkretnie oskarżyć, bo ustalić to mogły przez 8 lat służba kontrwywiadu wojskowego służba kontrwywiadu cywilnego prokuratura komisja sejmowa do spraw służb specjalnych i każdy inny zespół parlamentarny przez 8 lat w tym obszarze niezwykle oczywiście wrażliwym, żebyśmy wiedzieli Polska. I jak pewnie większość państw Europy nie jest wolne od rosyjskich wpływów, ale od tego są służby kontrwywiadowcze, żeby tą tematyką się zajmować. Powiem szczerze nie mam zielonego pojęcia, jakimi nadludzkimi mocami będą cechować się politycy PiS u zasiadający w tym czymś, co powiedział tutaj pan poseł Śmiszek, że w takim nad w takim w takich nadzwyczajnych okolicznościach ustalą to, czego nie mogły ustalić żadne lata instytucje.
Państwostawmy kropkę nad jej politycy koalicji Obywatelskiej nie będą się stawiać przed tą komisją i zgadza się pan z Szymonem Hołownią, że tam powinien być kordą sanitarnym.
Bo zgadzam się z każdym w tym także z panem Hołownią, że do tej komisji nie należy się zbliżać, ona jest skażona tym bolszewickim czysto politycznym.
Podziałem zorganizuje wspólnie pomoc dla tych osób, także prawną, które będą wzywane?
No to zobaczymy, co się będzie działo oczywiście, każdy, kto będzie czy napiętnowany, czy, przeciwko któremu zostanie ten oręż komisyjny, wytoczony będzie będzie mógł liczyć na pomoc? Sądzę, że nie tylko polityków, ale sądzę, że wielu wielu Polaków, bo wszyscy widzą, co się dzieje. I sam Fakt, że ta komisja została powołana tuż przed marszem 4 czerwca też był jednym z tych elementów, które zmobilizował Polaków, bo Polacy my jako naród jesteśmy naprawdę mądrym społeczeństwem, nie godzimy się, żeby władza robiła takie.
Posiada Gazeta wyborcza napisała, że rozważana jest powołanie senackiej komisji nadzwyczajnej, która będzie odpowiedzią niejako na tę komisję sejmową, która będzie prowadzić swoje przesłuchania. I tam ci politycy, którzy będą o cokolwiek oskarżeni, będą mieli szansę przedstawienia tego, jak jak fakty jak fakty miały miejsce?
To tak jak w przypadku pgazusa, jakie została powołana komisja i jak widzieliśmy przez ostatnie kilka miesięcy przy okazji jej pracy. Dowiedowieliśmy się wielu nowych istotnych faktów, o których nie chcieli mówić pan Kamiński pan Wąsik pan Morawiecki NIK z otoczenia PiSu, więc jeżeli faktycznie ta komisja PiS oska się ruszy w sposób pełny, to uważam, że jest zasadne stworzenie jakiś przeciwwagi, żeby po pierwsze, obnażać te prorosyjskie ewidentne działania PiS u na wielu płaszczyznach gospodarczym politycznym tą prywatyzację Lotosu i wpychanie go w rosyjskie w rosyjską strefę wpływów i tych okoliczności moglibyśmy wymieniać, ale też może będzie to okazja, żeby dać pole do oczyszczenia się z nieuczciwych oskarżeń tych, przeciwko którym ta komisja będą będzie wymierzona.
Mirosław Suchoń Polska 2050. Unknown speaker 4 No tak no to ta komisja ta ustawa powołująca komisję to jest takie lex sala Putin, bo trudno szukać w demokratycznych państwach, takiego przykładu tego typu komisji, która ma uderzyć de facto przed wyborami w w szeroko pojętą opozy opozycjiję.
Zapis się nie cofnie, no bo jeżeli będzie taka sytuacja, że oni będą siedzieć sami ze sobą tylko i nikt się nie stawi na posiedzenie tej komisji. No to nie wiem, czy to PiS owi pomaga w kampanii? To. Unknown speaker 4 Myślę, że oni grają na polaryzację na ten twardy E dyrektortora i próbują go, w jaki sposób mobilizować przed wyborami. I mam takie poczucie, że to akurat ta mobilizacja może się im udać, natomiast na pewno taka komisja sejmowa, ale prawdziwa sejmowa komisja, która by wyjaśniła te wpływy, będzie w przyszłości potrzebna, no bo choćby sprawa zablokowania rozwoju energetyki wiatrowej. Mówimy o tym od wielu wielu miesięcy, że to były i tam widać te rosyjskie wpływy zablokowano te rozwój energetyki wiatrowej, nagle wyskoczyły do góry ilości importowanego ruskiego węgla do czasów do skali nienotowanej wcześniej, jeżeli popatrzymy na decyzję Macierewicza w sprawie zbrojeń, no to przecież to był sabotaż polskiej armii i to trzeba sobie dzisiaj jasno powiedzieć, że najciemniej jest dzisiaj pod latarnią najjciemniej pod latarnią przed taką komisją, ale demokratyczną powołaną przez przyszły parlament demokratyczny parlament powinni stawiać 1 po drugim ci wszyscy funkcjonariusze PiS, u, którzy przez te lata dopuszczali się takiego uderzania w polską suwerenność. Polską niezależność.
Pan zakłada, że, gdyby opozycja wygrała wybory, to nie będzie także, komisja zostanie zlikwidowana, tylko po prostu ustawa o tej komisji powinna być zmodyfikowana i dalej ta komisja powinna prowadzić swoje badania. Unknown speaker 4 Ta komisja jest niekonstytucyjna, więc trudno mi wyobrazić sobie modyfi.
Zamknięta powołana. Unknown speaker 4 Jest do tego bardzo dobre narzędzie. To jest komisja parlamentarna, komisja sejmowa być może należy rozmawiać o poszerzeniu jej kompetencji w zakresie dochodzenia do prawdy. Natomiast.
Wyrok mijmy słuchaczom, że jest fundamentalną różnica między komisją państwową, która wydaje decyzję administracyjną, a komisją parlamentarną taką jak zresztą w innych krajach to przykład. Unknown speaker 4 Referencji. To jest normalne parlamentarne w demokratycznych państwach często używane narzędzie i nie bójmy się o tym rozmawiać, jeżeli będzie taka możliwość, to ta komisja z pewnością powinna popatrzeć pod tę latarnie, którą dzisiaj PiS świeci, bo tak jak mówię, najciemnie jest właśnie tamte wszystkie decyzje te lata, które przez, które Polska racja stanu była ignorowana na rzecz takiej powiedziałbym polityki niewiadomego pochodzenia. To wszystko jest do wyjaśnienia, tylko to trzeba zrobić w ramach demokratycznych mandatów.
Ale to widziałambor wolnościowcy niegdyś Konfederacja bardzo proszę, Panie Pośle. Unknown speaker 5 Tak, no Szanowni Państwo. Po pierwsze, ta komisja jest z oczywistych względów niekonstytucyjna i wszyscy o tym wiemy, w związku, z czym udział w tej komisji jest narażaniem się na staniecie przed trybunałem stanu. To, co prezydent zrobił, najpierw, podpisując tę ustawę twardo, tłumacząc, jaką on miał tutaj twardą postawę wobec tego, jak bardzo on chce tego rozliczenia, no ośmieszył się jako zarówno prezydent jak i doktor prawa, co mu chyba wszyscy w Polsce wypomnieli, ale i za granica mu to wypomniała 4 dni. Później już ktoś tam doczytał tę ustawę i zaproponował szybko kilka zmian, ale zmian, które nie do końca naprawiają tę ustawę. W związku, z czym nawet ta nowelizacja prezydencka, gdyby weszła w życie, to wciąż nie będzie tak jak powinno być z tą komisją ta komisja tak naprawdę nigdy nie powinna powstać, ponieważ, jeżeli dyskutujemy o jakichkolwiek wpływach innych agentur, na nasze rządowe decyzje. To od tego mamy mnogość i pełen wachlarz służb specjalnych, które tym się zajmują i dyskutowanie na otwartym polu o tym, że coś było, czego my do dziś nie wiemy i to coś ma wytłumaczyć. Komisja, której obrady będą puszczane całymi dniami telewizjach informacyjnych, no to jest policzek w twarz wszystkich istniejących służb, a dziś jest policzek w twarz ministra Wąsika i ministra Kamińskiego. Trochę nie zgadzam się z tym, co Senat chce zrobić, ponieważ uważam, że tworzenie kontr komisji jest legitymizowaniem tego postępowania Prawa i Sprawiedliwości. To jest już troszkę troszkę piaskownica. Uważam, że wszyscy powinniśmy się jednoznacznie odciąć od tego, jak Prawo i Sprawiedliwość idzie na rympał i po prostu, czując to, że nikt ich nie zatrzyma robią, co mają ochotę. Cała opozycja powinna jednoznacznie powiedzieć, głamcie prawo sami, łamcie konstytucję sami w październiku się policzymy i wtedy będziemy się rozliczać.
No tutaj w ustawie o tej komisji jest powiedziane, że osoba, która się nie stawi przed nią do może być ukarana najpierw karą 20 000 zł potem 50 000 zł, a na koniec może być wydane polecenie policji, aby doprowadziła taką osobę przed oblicze komisji. I moje pytanie do Pani Poseł Anny Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani uważa, że wobec tych deklaracji opozycji Donalda Tuska Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego Adriana zantberga. Czy pani uważa za słuszne, że w takiej sytuacji trzeba będzie np. Donalda Tuska czy Waldemara Pawlaka, po prostu siłą doprowadzić z użyciem policji? Doprowadzić na posiedzenie komisji? Powoływanej przez tę ustawę.
Pani redak, dyrektor, to nazwa, którą wymyśliła ozycja. No, więc wszystko.
Jest mowa o uzasadnieniu Janusz Kowalski używał też.
Tu z jesteście tutaj w studiu, to wy na rzeczywiście nazwę. To warto podkreślić, że pan Donald Tusk w październiku 2022 roku proponowałaby posła komisja, która zbada wszelkie wpływy agentury rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Dziś mamy taką ustawę ta sytuacja dowodzi, że kolejny raz słowo dla pana Tuska nie ma żadnego.
Znaczenia. Mówi mówiliśmy zdaniem, czy pani słyszała? Mam nadzieję, że tak, bo mówiliśmy o tutaj o powołaniu komisji parlamentarnej, ale czy to nie słyszę pani naszych wypowiedzi poprzednich? Ja jasno się zmartwiłam, że ze względu na połączenie pani nie słyszała.
Pani redak dyrektor. Dyrektorna działałaby się tzw śledczak, które do tej pory nie przynosiły wymiernych efektów, a widzimy, że podobnego rodzaju czy komisje, które zostały powołane przed tą komisją do spraw reportrywatyzacji. W Warszawie też było wielkie larum i ta komisja działa i przynosi pani pomierne?
Czy mogę prosić o odpowiedź na pytanie, czy doprowadzić Donalda Tuska? Wnosią.
By osoby pana Donalda Tuska? Jak, tudzież inne osoby, które były w jakikolwiek współodpowiedzialność.
I planuje wysłać policję?
Tak kolokwialnie omaczane tłumaczane w interesy polsko w rosyjskie.
Pani o tym już mówiła ja teraz zadam konkretne pytanie. Czy pani jest za tym, żeby Donalda Tuska załódź tajdanki i przeprowadzić.
A noszyła się u nas w naszym.
Porozmawiam pytanie.
Pani redak dyrektor. Dyrektorlę wpływu rosyjskiego na funkcjonowanie, że.
Na, jeżeli Pani Poseł nie chce tu to.
Pani redak, dyrektor są i są te zapisy zaproponowane w tej ustawie. W związku z tym trzeba będzie się tego trzymać, to będzie państwowa komisja.
Czyli trzeba siłą doprowadzić.
Jej przepisy mówią jasno, to ja myślę, że ten, kto nie ma nic do ukrycia, powinien się przed taką komisją stawić, jeżeli mamy nieczyste sumienia, no to właśnie słyszę ten to, który teraz państwo mówicie, czego się boicie spokojnie wszelkie Petro ruble krwawe rule wypłynął na światło dzienne. Komisja ślecza sejmowa musi skończyć musiałaby skończyć prace do końca listopada, a my chcemy, żeby ta komisja działała zdecydowanie pani względu ze względu na bieg.
Dobrze to zacząć wygląda sejmowej. I jedno zdanie pan poseł.
Panisa, skoro Prawo i Sprawiedliwość, to to z Prawo i Sprawiedliwość tak czuje się komfortowej i bezpieczniedajcie tę komisję w całości w ręce opozycji, czego się. Unknown speaker 6 Boicie, ale czego.
Ale to Szanowny panie to dlaczego nie chcecie pracować? Unknown speaker 6 Tylko się boicie powiecie. To.
Posłowieowi opozycji żadnego posła PiSu, żadnego przedstawiciela zapisu w tej komisji nie będzie nie chcecie tam mieć większościśle. To to niczego się nie macie przecież nie macie się, czego obawiać.
Panie Pośle, pan doskonale wie, że jeżeli chodzi o parlamentarzystów, to są raptem 3 osoby, a reszta to będą wybitni eksperci. Panie, jeżeli chodzi.
Poseł, ale wiemy dobrze, że większość.
Tej komisji, a wy sami na samym początku mówicie, że nie będziecie w tym.
Uczestniczyć, dlatego, że to jest ciało bezprawnie. Pani Poseł, nie je włącznie z biurem legislacyjnym Sejmu, wszyscy to mówią Pani Poseł, ale to już wydaje się, że wyraziliśmy swoje zdanie, ale i Pani Senator, bo zakończyć ten.
Wątek takie przekłamanie odnośnie pana premiera Mateusza marckiego chciałabym tu przypomnieć pewne rzeczy, bo są taki, ale krócie podany w Biznes, ale PL w związku z przymusem maklerskim, a krron wybrał dom Maklerski bez bbz WBK do reprezentacji przy wezwaniu na akcję grupy asoty nie zarządzał nim ówczesny prezes. Unknown speaker 4 I to dobrze, że Pani Poseł o tym bardzo bardzo dobrze, niech nasi słuchacze usłyszą, niech nasi słuchacze usłyszą mateu, proszę dom Maklerski, który.
Teraz Mirosław Suchoń odpowiada. Unknown speaker 4 To to jest bardzo ważna informacja. Świetnie, że Pani Poseł tutaj za bardzo.
Nie proszę państwa, nie możemy mówić razem Pani Poseł, Pani Poseł uważa, że Mateusz Morawiecki nie miał żadnego związku z domem maklerskim. Usłyszeliśmy to teraz pan poseł Suchoń odpowiada bardzo proszę. Unknown speaker 4 Jeżeli, jeżeli może szef banku jednego z tych banków, które są największe w Polsce, nie wiedzieć, co robi jego biuro maklerskie, w którym ma 100% niemalże udziałów. No to jest informacja kompromitująca dla Mateusza Morawieckiego, ale Pani Poseł, wszyscy wiemy, że było inaczej Mateusz Morawiecki, dokładnie wiedział, co robi jego biuro maklerskie, dokładnie wiedział, że sprzyja rosyjskim interesom, które chcą przyjąć Polski, zakład polską firmę. I to jest haniebny, że dzisiaj próbuje się tego wypierać. Co więcej. Ja bym chciał zadać jeszcze Pani Poseł, pytanie takie kiedyś Jarosław Kaczyński mówił o radiu Maryja, że jest prorozrosykie głęboko antyzzaodnie.
Czy panie przepraszam, ja muszę przerwać, dlatego że wiem, ale ten sposób nie zakończymy tego wątku, tym bardziej, że proro rosyjsskość Radia Maryja już jest bardzo szeroki, więc to więconać tego była podnoszona wcześniej niż zakres prac tej komisji. Proszę państwa, chciałam zapytać o 1 rzecz, bo Sąd Najwyższy zdecydował, że mimo decyzji trybunał Julii Przyłębskiej jednak sprawa karna Mariusza Kamińskiego i Maciej jawąsika powinna zostać wznowiona, także, dlatego że te osoby mają prawo do tego, by także Sąd II instancji. To ocenił to, czy są winni, czy niewinni i rzeczywiście ta decyzja trybunału wcześniejsza nie zapobiegła tej decyzji Sądu Najwyższego. Ja przypomnę, że Sąd Najwyższy w dużej mierze już jest obsadzany, jeśli chodzi o władze poszczególnych izb przez osoby wskazane przez prezydenta Dudę wybrane przez neokrs, o czym ta decyzja związana z Mariuszem Kamiński i Michałem wojsikiem świadczy bardzo. Proszę o krótkie wypowiedzi, pan poseł Śmiszek.
No cóż, sąd najwyższe zrobił to co do niego należało. Przypomnę, że to sądy w Polsce sądy powszechne Sąd Najwyższy sądy wojskowe administracyjne pełnią wymiar sprawiedliwości, a nie pan prezydent czy Trybunał Konstytucyjny, więc to są najwyższe dzisiaj czy kilka dni temu staną na gruncie przepisów i konstytucji to po pierwsze i paradoksalnie, a to powtarzam, jak mantrę Sąd Najwyższy staną na straży praw i wolności Wąsika i Kamińskiego prawem człowieka i prawem. Tutaj w Polsce obywatelskim jest po pierwsze, otrzymać prawomocny wyrok z od niezależnego sądu, a po drugie do końca procesu sądowego utrzymać zasadę domniemania niewinności.
Prawa sprawiedliwość, chyba tak nie uważa, biorąc pod uwagę to przyspieszenie pana Julii Przyłębskiej, żeby jednak tę sprawę rozstrzygnąć, mimo tego, że tam część sędziów.
Stosuje jakośnstruę tego tak nie pojmuje, natomiast by instrumentalnie chciano zakończyć postępowanie sądowe, używając upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, który na 1 dzień się odkłócił i rozwiązał domniemany spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym, a panem prezydentem, tylko tak naprawdę widać, dzisiaj jak na dłoni Sąd Najwyższy stanął na straży konstytucji. Nie Trybunał Konstytucyjny, tylko Sąd Najwyższy.
Artur działaambor wolnościowcy. Unknown speaker 5 A tutaj, kontynuując wypowiedź posła ś mieszka, muszę powiedzieć, że no musimy sobie ustalić 1 rzecz. My nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. My mamy w tym momencie grupę ludzi, którzy zostali tam wyznaczeni przez Prawo i Sprawiedliwość do realizacji politycznych celów Prawa i Sprawiedliwości Sąd Najwyższy rzeczywiście zgodnie z prawem po prostu zarządził to, co powinno być panowie wąsi i Kamiński, którzy nie wątpię, są tak wybitnymi fachowcami, że po prostu rząd ich potrzebuje. Prezydent ich potrzebuje, dlatego zostali ułaskawieni na wszelki wypadek jeszcze zanim sprawa się skończyła, bo przecież nie mogło nie mogło być tak, że panowie, którzy pełnią takie stanowiska, są jakoś targani po sądach, jakbyś tutaj szykanowani tak przez jakiś sędziów nie wiadomo, co no oczywiście szydzę sobie, ale to było przykre, no bo prezydent w ten sposób pokazał, że ułaskawienie to jest taka zabawka, którą on ma. Ja przypomnę, że kiedyś jednak to ułaskawienie było to prawo łaski było czymś takim, co wszyscy przyjmowaliśmy i szanowaliśmy, mimo to, że czasem.
Była jednak decyzja i bardzo bardzo różnie nudziła wątpliwości dotyczyła kolegi partyjnego Aleksandra Kwaśniewskiego. Było takie rzuciłło emocje. Unknown speaker 5 Wiem, pani Reda.
Poszedł śladem Aleksandra Kwaśniewskiego. Tutaj przy, ale aleksandrder kwasińskiwaśwski.
Wszystkie.
Ułaskawił zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją. Unknown speaker 5 To to pewne decyzje budziły wątpliwości i do tego piłem, to jednak to jednak nie mieliśmy nigdy czegoś takiego, że nawet Arkadiusz myrch mamy kciuki.
Arkadiusz ME.
Żeby oddzielić te ułaskawienia, które były kwestionowane pod względem etycznym. Tak jak tutaj przywoła pani redaktor, od tych, które są niezgodne z przepisami. No przypomnimy, że prawo łaski to jest szczególne uprawnienia prezydenta, nie do ingerowania w każde postępowanie sądowe, a do uwolnienia od kary człowieka, które w jego ocenie został nie skazany za nie wiem w sposób albo niewłaściwy albo za błahe przestępstwo albo są inne społecznie uzasadnione powody do tego, żeby ktoś nie wypełnił nie wypełnił kary. I to jest jakieś nadzwyczajne narzędzie w rękach prezydenta. No zauważmy też, no z takiego logicznego i praktycznego punktu widzenia, kto apeluje do prezydenta, żeby zastosował prawo łaski, skazani, którzy odsiadują karę pozbawienia wolności. Nie słyszałem, żeby oskarżeni czy zatrzymani pisali do prezydenta z prośbą, żeby zastosował w stosunku do nich prawo łaski, bo po prostu nie może ich nawet nawet przepraszam, ale osoby, które są podejrzane o popełnienie czynu zabronionego, to wiedzą, ale nie wie o tym pan prezydent pan Kamiński pan wącik i przypomnijmy, nawet słowa pana Mariusza kamńskiego, który, zanim doszło do tego ułaskawienia, sam domagał się publicznie?
Prawomocnego wyrok.
Że chce, żeby ta sprawa to do samego.
Końca się zadamy pytanie Pani Poseł Annie Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście ja rozumiem, że Mariusz Kamiński jest bardzo zadowolony, bo w 2015 roku RMF FM powiedział nie interesuje mnie prawo łaski, tylko pełne uniewinnienie, więc ja rozumiem, że pan minister jest zadowolony z tej decyzji Sądu Najwyższego.
Pani redaktor, przede wszystkim prawa łaski wiemy, że przysługuje zgodnie z konstytucją art 100 30.09. mówi o tej prerogatywie dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i takie prawo łaski pan prezydent zastosował. Mamy orzeczenie w Trybunału Konstytucyjnego i nie widzę tutaj w co się chciał wpisać sąd najwyższe, no przecież proszę państwa by sobie będziecie tak mówić, że tak Trybunał Konstytucyjny jest teraz Prawa i Sprawiedliwości, a jakby ktoś inny rządził, to byłby legalny i nie byłby Prawa i Sprawiedliwości. No dajcie już spokój z tą re taką w retoryką bardzo bardzo. Unknown speaker 7 Na panowie i nie i panowie.
Panowie wiecie doskonale, że jest doskonale wiecie, że jest legalny i nie wiem, jakbyście zaklinali rzeczywistość to taka jest prawda. I to co orzeczenie Sądu Najwyższego jest absolutnym łamaniem konstytucji i wielu konstytucjonalistów na ten temat się wypowiadało i takie orzeczenie Sądu Najwyższego w ogóle nie powinno za.
Pan, ale Pani Poseł nie odpowiedziała na pytanie Mar Mariusz Kamiński sam się domagał Sądu II instancji i mówił, że ułaskawienie go nie interesuje, więc Sąd Najwyższy spełnił jego życzenie. Rozumiem, że tu się zgadzamy.
Pani, w redaktor, ja wiem, jedno z pewnością pan minister Mariusz Kamiński jest osobą niewinną podobnie pan minister Wąsik zostali. No.
Właśnie więc, czego się boją, dlaczego się boją Sądu II instancji, że odwrócę pani pytanie poprzednie.
Ale bo, ale po co odwracać skoro słowa państwa, skoro słowa, ale my się nie boimy. Głowa państwa wydała kilka lat temu w prawo łaski wobec tych panów ci panowie od wielu lat pełnią funkcję ministrów konstytucyjnych. Z wiele bardzo dobrego z działali swoją pracą dla młodzież. Ja mam decytować wam, ile ułaskawień stosował pan Lech Wałęsa. Czy pan aleksana.
Nie był wtedy ma o tym mówimy? Unknown speaker 6 Pan dobry nie można się jednomu złemu.
Pan.
To Bronisław to poseł nie mówimy teraz proszę.
Państwa licytacja.
Wycie byćcieracie sobie zupełnie niepotrzebnie powagą polskiego państwa w pewne rzeczy to nie to.
Mojego poseł, ja nie wiem, co ja wycieram, ale ja cytuję tylko Mariusza Golińskiego.
Niegodne posłów. Szanowni Państwo, orzeczenie Sądu Najwyższego, jeszcze raz powtarzam jest włamaniem konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i trzymajmy się tego prawa i doskonale wiecie, że konstytucji, kto to jak kto ale rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze się trzyma. Unknown speaker 8 I to mamy prawa, to najlepiej jest o wyśmiać i wyższe to pozostaje dosyć.
Nie, panie konstytucji jakiś kłopot, panie dyscyplinarnie.
Bardzo może jednocześnie chodzi pani ostatnie załatwienie.
I nie zgodzić się z prawdą, tak samo jak się boicie tej państwowej komisji, która będzie badała pas uzależnienia. Re. Recie fakty z historii to, co robił pan Donald Tusk, to, co robili i robi i robiła koalicja rządząca po.
Obajtek morawieckikiewicz?
Tak tak, kiedy ten.
Proszę państwa, że wątek komisji już żeśmy Pani Poseł. Zakończyli miała pani dwukrotnie okazję wypowiedzieć się na ten temat muszę przerwać, bo jeszcze teraz kolej pana posła Mirosława słonia z Polski 2050. Unknown speaker 4 No myślę, że największym jednak dzisiaj wstydem dla rządu PiS jest to, że zasiadają tam osoby skazane, bo taka jest opinia prawników, dzisiaj, że po wyroku Sądu Najwyższego jasnym jest to, że panowie Kamiński Wąsik są osobami skazanymi w I instancji. To postępowanie nie zostało zakończone nie mieli okazji do tego, żeby obronić się w II instancji, żeby bronić swojego dobrego imienia. Oczywiście, zanim nie zapadnie wyrok ostateczny. Trudno mówić tutaj o udowodnionej winie, no to, bo to postępowanie się nie zakończyło w II instancji. Natomiast są dzisiaj osobami skazanymi. Ja bym oczekiwał, jeżeli Pani Poseł, tutaj pani posłanka mówi o zachowywaniu standardów, że jednak osoby, co, do których są tak bardzo poważne wątpliwości prawne dotyczące właśnie tego wyroku, że jednak oddadzą się do dyspozycji premiera, podaddzą się do dymisji, no bo to trudno sobie wyobrazić gdziekolwiek na świecie. Oczywiście mówi o demokratycznych państwach, a nie tych autorytarnych, że właśnie rządzą są w są w rządzie osoby, które mają wyroki, no no to jest coś niebywałego, dlatego ja apeluję tutaj do pani posłanki, zakończymy nasz program. Bardzo proszę porozmawiać z kolegami, bo to jest dobry moment na tę decyzję nie proszę państwa, niech odejdą, nie się obronią. I wtedy mogą.
Jmy, że jeżeli byliby skazani prawomocnie, prezydent Duda nadal zachowuje prawo ułaski, będzie mógł ich ułaskawić, bo takie są jego kompetencje. Proszę. Unknown speaker 4 Państwa, dzisiaj są osobami skazanymi, więc.
Proszę państwa, chciałam porozmawiać jeszcze o konsekwencjach marszu 4 czerwca, bo rzeczywiście frekwencja była no niespotykana w Warszawie nie chcę się spierać o liczby uczestników, ale rzeczywiście to była potężna demonstracja. Natomiast po tej demonstracji nastąpiły zmiany w sondażach i wzrosły notowania koalicji Obywatelskiej, natomiast gorzej wyglądają notowania innych partii opozycji Demokratycznej i w przeliczeniu na mandaty wygląda to tak, że mimo wzrostu notowań koalicji Obywatelskiej może tak być, że większość będzie miało Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja razem, więc pytanie moje jest takie czy opozycja myśli o tych scenariuszach. Czy ma pomysły, jak ten scenariusz zmienić Arkadiusz mercha?
Przede wszystkim chciałem wszystkie jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom marszu 4 czerwca, bo faktycznie okazało się, że mieliśmy do czynienia z największą w historii wolnej Polski manifestacją. Natomiast co do jego i konsekwencje takich politycznych. No na razie przede wszystkim widzimy, że zmniejszył się wyraźnie dystans pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością icją.
Obywatelską to nie kosztem przeciągnięcia, jakby nowych wyborców czy kosztem wyborców PiS, tylko kosztem wyborców opozycji prawdopodobnie?
Częściowo być częściowo pewnie tak częściowo pewnie też zyskaniem nowych nowych osób, bo jak wiemy na marszu był na Maru, chociażby były takie osoby, które do tej pory nie deklarowały zainteresowania się polityką. Natomiast pamiętajmy 1 rzecz w wyborach, gdzie przelicznikiem przelicza się mandaty wg metody donta, najważniejszy jest pierwszy wynik i to jest coś, co powinno przyświecać wszystkim ugrupowaniem, startujący wyborach nie jest sztuką mieć bardzo dobry wynik. 02.03. i czwarty, bo on nie daje możliwości rządzeniacz mieć wynik pierwszy i koalicja Obywatelska zobowiązała się przed Polakami do tego, że jeżeli nie idziemy w 1 komitecie, to musimy pokonać PiS. I to jest dla nas.
Uważa, że dyskusja o 1 komitecie wyborczym już jest nieaktualna zamknięta i to się nie.
Zdarzy w mojej prywatnej ocenie, dopóki wybory nie są ogłoszone, nie ma rejestracji komitetów. Ta dyskusja może być otwarte i sądzę, że ze strony koalicji Obywatelskiej takie zaproszenie cały czas jest, zwłaszcza że tworzymy wspólny komitet do Senatu, zwłaszcza że deklarujemy wspólnie wspólne tworzenie rządów po zwycięskich wyborach. Dla mnie na tro konsekwencją tak byłoby tworzenie wspólnego komitetu w wyborach do Sejmu, ale jeżeli nie ma woli ze strony innych partnerów, no nikogo przecież to zmusza do tego nie będziemy natomiast w metodzie donda najważniejsze jest uzyskać pierwszy wynik, bo jak wiemy, też on prymiuje zwycięzców, więc jeżeli nie możemy tego robić w ramach 1 komitetu, no to idziemy po zwycięstwo jako koalicja Obywatelska, liczący jednocześnie, że nasi partnerzy oczywiście uzyskają możliwie najwyższy wyniki, trzymamy za kciuki i za lewicę i za i za trzecią drogę, bo rozumiem, że taką nazwą już się posługujemy powszechnie i życzę, żeby przekroczyli 10% w wyborach, bo to ułatwi tworzenie koalicji. I zwiększy ten dystans na nad napisem, jeżeli wynik PiS u będzie drugi, to nawet dobry wynik Konfederacji ich nie uratuje w wyborach trzeba mieć pierwszy wynik i to jest najważniejsze.
Jest zaraz oddam głos panu posłowi Mirosławowi Suchoniowi z Polski 2050 chce zauważyć, tylko jedno, że dla koalicji próg wynosi 8%, a ja przeanalizowałam sondaże w październiku 2019 roku w porównaniu z wynikiem wyborów. I stwierdzam, że niektóre pracownie myliły się więcej niż 3 punkty procentowe wynikające z błędu Statystycznego i ten błąd wynosił 4% i z tego punktu widzenia. No sytuacja robi się groźna, ponieważ istnieje obawa czy ryzyko, że jakieś partie opozycji Demokratycznej spadną pod próg już przypomnę raz tak było w przypadku lewicy, pan poseł Suchoń. Bardzo proszę. Unknown speaker 4 No, ja nie widzę takiego niebezpieczeństwa i myślę, że każdy, kto wierzy sondaażom, które są robione na zamówienie, no powinien jednak troszeczkę wstrzymać wytrzymać ciśnienie sondaże, o których możemy mówić.
Sondaże zawsze ktoś zamawia jakaś Gazeta. Czy teraz ostatnio to rzeczy widziałam wcześniej? Unknown speaker 4 Ja chcę powiedzieć, o czym innym, że te sondaże, które którymi możemy się posługiwać w sposób zaufany, mówią o tym, że w granicach 14 14,5% taka była średnia za Mai, więc myślę, że spokojnie podchodzimy do tego trzecia droga, co zresztą pokazał też marsz, gdzie było tysiące zwolenników, trzeciej drogi z Szymonem Hołownią. No tysiące, jeżeli po, jeżeli popatrzymy na nasze rozmowy, to było tysiące rozmów z ludźmi, którzy mówią, kibicujemy wam chcemy was w przyszłym parlamencie, będziemy na was głosować. Róbcie to, co robicie nasza inicjatywa dzisiaj tę, którą ogłosił Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak, Kamysz, żeby znaleźć poparcie ponad polityczne dla 6% PKB na edukację. To jest coś, co pokazuje nasze myślenie o państwie o społeczeństwie o przyszłości coś, co powinno łączyć i prowadzić do takiego wniosku, że tylko myśląc wspólnie o przyszłości, proponując dobre rozwiązania. Jesteśmy w stanie odsunąć od władzy, ten zły jest, natomiast wie.
Pan, że zatrzymam się na chwilę przy tym punkcie, dlatego że Borys Budka napisał zapraszanie z naszymi plecami na konsultacje o przyszłości Polski tych, którzy od 8 lat ją niszczą i jest niezrozumiałe. I Donald Tusk napisał na Twitterze spis skonsultować możemy warunki ich kapitulacji. W tym sensie te Platforma Obywatelska uważa, że zapraszanie PiS do rozmowy na ten temat nie ma sensu. Unknown speaker 4 No ja przypomnę, że najpierw Borys Budka zgodził się wziąć udział w konsultacjach i to też jest, ale może nie chciał wskazujące nie od samego początku od 3 lat. Na każde konsultacje zapraszane są wszystkie kluby i koła parlamentarnej i to jest procedura w parlamencie, która jest normalna tak jak rozmowy, tak jak posiedzenia komisji różnego rodzaju zespołu, w których są przedstawiciele różnych formacji. Tak samo jest na tego rodzaju konsultacjach, no trudno sobie wyobrazić ponadpolityczną zgodę na temat bardzo poważnego dofinansowania edukacji bez rozmowy ze wszystkimi siłami politycznymi.
Finansować o edukację. Może rząd, który ma zwykłą większość w Sejmie tutaj? Unknown speaker 4 Tylko redaktor nie.
Chodzi o byłby w opozycji nie jest aż tak. Unknown speaker 4 Potrzebny tylko nie chodzi o to, żeby ta decyzja była zmieniana przez kolejne rządy, tak jak do tej pory bywało obojętnie, czy to chodziło o opiekę zdrowotną o edukację, czy jakikolwiek inny obszar, który jest ważny dla obywateli. Chodzi o to, żeby każdy, kto dzisiaj ma wpływ na decyzję i może jej mieć w przyszłości, żeby to uwierzył w to, że 6% na PKB to jest coś, co jest dzisiaj Polsce potrzebne, co jest potrzebne naszym dzieciom. Ja naprawdę ciężko zrozumieć, że pojawia się taki wątek, który jest wątkiem sztucznym, bo jeżeli na każde konsultacje w ciągu 3 lat byli zapraszani wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych i w tych konsultacjach brali przedstawiciele brali udział przedstawiciele koalicji Obywatelskiej lewicy PiS u i Konfederacji nigdy nie przyjmowali zaproszenia, ale te zaproszenia były kierowane, to ja nie rozumiem, dlaczego po 3 latach nagle ktoś udaje, że jest inaczej pytanie. To nie jest to nie jest to nie jest uczciwe, to nie jest profesjonalne, jeżeli chcemy zmieniać nasze państwo, to zajmijmy się wreszcie tym, co ludzie interesuje edukacją ochroną zdrowia ochroną przed drożyzną ochroną przed tym, że będą ofiarami będą dotknięci wykluczeniem.
Transport wrócę jeszcze do Maru iv czerwca i pytanie do Pani Poseł Anny Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości, bo słuchałam doradcy prezydenta Andrzeja Dudy Marcina mastaleerka w Polsacie, który mówił tak, że frekwencja na tym marszu jego masowość zaskoczyła Prawo i Sprawiedliwość i pijaowcy tej partii kompletnie nie byli przygotowani na sukces tego przedsięwzięcia i przygotowali taką odpowiedź, że frekwencja była słaba, że nie wyszło. No, a tutaj okazało się, że fakty absolutnie przeczą tej opowieści Pani Poseł, bardzo proszę. Pani.
Redaktor, ja nie będę licytować się co do frekwencję, bo ile było ludzi, to doskonale wiedzieć.
Ale zgadza się pani paniem mastalekiem, że PiS był przygotowany.
Nie zgadzam się z panem Marcinem ma staerkiem, a to, co chciałabym powiedzieć, to miał być marszem marsz 4 czerwca przyjaźni radości był marszem 8 gwiazdek wulgarnych haseł. I to mi w tym marszu przeszkadzało, nawet uczestniczy w wyśmiali też z Lecha Wałęsę, w nie chcieli, żeby mówił już pomijam to, co mówiłło o legendzie Solidarności o świętej pamięci pani Annie Walentynowicz. Pani redak, dyrektor, teatr. Dyrektor teatru. Uczestniczą w pogrzebie papieża Benedykta XVI stoją.
Tak, rzeczywiście tutaj Pani Poseł, trzeba przyzna to przez osobę, która się uważa za zwolenniczkacja, ale moim zdaniem to jest?
Marta kolumna.
Ale Pani Poseł, ma rację to jest fake. Pani.
Tak, a zadanie dziennikarze gazety tym poseł przekazują to dalej udostępniają.
Ja Pani Poseł.
Pani redaktor, ja bym tylko pani chciała bardzo serdecznie podziękować za obronę uczestników procesji Bożego ciała.
Pani państwo, właśnie zgłaszamy można by 2000 tematów, chciałabym jednak narzucić pewien porządek i tylko pani wspomnieć, że jeżeli pani narzeka na hejt, to wypowiedź senatora pisjacka Boguckiego, który nazywał Donalda Tuska, politykiem z twarzą hitlerowską i i używał innych inwektyw. I ja proponuję tak, żeby każda strona polityczna przede wszystkim zwracała uwagę na hejt. Czy brzydkie wypowiedzi nieakceptwalne w przestrzeni publicznej swojej strony i to jest bardzo zdrowe. Polecam, pani rozmowy z panem senatorem Boguckim, w związku z tym.
My i my zwracamy na to uwagę, owszem nie podoba mi się tak.
Że radziecki.
Ja bym, a doskonale pan wie. Panie Pośle, mercha w jakim momencie to było użyte? Bo gdyby pana koledzy razem z pan nie wykrzykiwaliście? Zadzwoń do.
Brata, to jest nie fa ja ma takiego nie nie Pani Poseł.
Proszę pani, ja uczestniczyłam w tym posiedzeniu Sejmu. I proszę mi mówić, że nie mówić, że to nieprawda.
A co, Pani Poseł, niestety. Ja muszę pani przerwać, bo.
Sikorskiej w programie TVN, co okazał zrobić.
Pani Poseł, muszę pani przerwać, dlatego że bardzo panią przepraszam, ale ja muszę przerwać, dlatego że pani poruszyła 100 000 tematów, a Krzysztof Śmiszek jeszcze ma prawo do wypowiedzi Artur działaam, ale musimy już kończyć także bardzo krótko.
Bardzo tosz 4 czerwca pokazał bardzo jednoznacznie, że to nie był już Mar marsz partyjny, tylko to był marsz setek tysięcy wkurzonych Polaków, którzy reprezentowali miliony, które, które nie dojechały do Warszawy, bo przecież nie mogły i domagały się 1 demokracji i normalności. I ja mam głębokie przekonanie i bardzo za dobrą monetę. Biorę wypowiedzi zarówno Donalda Tuska jak i liderów innych partii opozycyjnych, że każda partia jest potrzebna, bo dzisiaj 1 partia opozycyjna nie wygra wyborów nie będzie miała 231 mandatów. I każda partia i lewica i trzecia droga są potrzebne po to, żeby stworzyć norm normalny demokratyczny rząd i mam nadzieję jestem o tym przekonany, że nie będzie tego błędu, który był, których popełniono kilka dobrych lat temu, kiedy próbowano się gdzieś tam zrzucać pod progi wyborcze, bo to nie będzie służyło nikomu. To, że nawet jeśli Platforma Obywatelska czy koalicja Obywatelska wygra te wybory nie będzie miała większości, a przez zrzucenie.
Konwent wygłosić do wyborców? No bo to oni apelują ci badanie.
Apeluję do wyborców warto głosować i na Platformę i nawet trzecią drogę i na lewicę nie bać się oddawać głosów na partie, które reprezentują państwa państwa światopogląd, bo my dzień po wyborach się dogadamy, a jeśli pójdziemy takim ow czym pędem za tym, żeby tylko i wyłącznie głosować na najsilniejszego. Życzę jak najwięcej głosów Platformie Obywatelskiej, to niestety, ale może być taka taka sytuacja, że obudzimy się z 229 mandatami, więc głosujcie państwo zgodnie ze swoimi światopoglądem, natomiast liderzy opozycyjni są dogadani i w nowym opozycyjny rząd powstanie.
Artur Dziambor, ale Panie Pośle, dosłownie 2 zdania bardzo pana przepraszam, ale zmierzamy do. Unknown speaker 5 Końca 2 zdania. No wszystko to co pan chmiszek przed chwilą powiedział, to jest spychanie własnej partii pod próg i ja nie wiem, jak można tak bardzo nie rozumieć analizy, w której no bardzo banalne banalna rzecz trzeba się czymś odróżnić wyborce, który jest niezdecydowany, trzeba czymś przyciągnąć, jeżeli opozycyjni liderzy deklarują, że oni i tak później pójdą pod Donaldem Tuskiem, to nie podbudowują żaden sposób swojej pozycji, tylko podbudowują Donalda Tuska, więc życzę powodzenia przy takiej polityce przy sterowaniu w taki sposób przekazem, że my i tak pójdziemy z Donaldem Tusk.
Ale panie po wyboru koalicję partii tworzące rządcą rzeczą naturalną takie zazwyczaj. Unknown speaker 5 Ale, ale dzisiaj jest kampania wyborcza i żaden polityk nie powinien deklarować, że on na pewno pójdzie w koalicji.
Tokrujemy, że pan już. Unknown speaker 4 To 50 na pewno nie pójdzie w koalicji z PiS. I mam nadzieję, że nie ma z państwaacją henej, tak musimy 2050 nie pójdzie w koalicji z PiS. Em pani redaktor, jeszcze tylko. Zaczyna działać od około 12 13% i to jest nasza przewaga, dlatego trzecia droga tak, ale na razie tak bardzo ważna w tych wyborach.
Badania pokazały ostatnio 11% dla trzeciej drogi bardzo państwu. Dziękuję Artur Dziambor, wolnościowcy annaczanowska Prawo i Sprawiedliwość Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska Mirosław sugań, Polska 2050 Szymona królego, weekendu wszyscy Śmiszek na faleice. Bardzo dziękuję, bardzo, państwu. Dziękuję program przygotował Maciej jarzom wydawał go Michał Tomasik za chwilę informacje Radia tokfem po nich magazyn filmowy Patrycji Wanat. I dziękuję Krzysztofowi olesiewiczowi za zrealizowanie tego programu Dominika Wielowieyska do usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA