REKLAMA

Dyplomatyczny teatr cieni w relacjach USA z Chinami

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-06-19 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

Z Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych rozmawiamy o relacjach Chin z resztą świata, głównie ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską. Rozwiń »
W Pekinie obecnie z wizytą przebywa sekretarz stanu USA Antony Blinken, który w poniedziałek spotkał się z przywódca Chin Xi Jinpingiem. Pytamy czy podróż Blinkena może doprowadzić do ocieplenia stosunków między USA a Chinami i oddalić ewentualny możliwy konflikt między tymi państwami. W drugiej części skupiamy się na polityce Unii Europejskiej wobec Chin, głównie w kontekście przemysłowo-handlowym. W ostatniej części pytamy o relacje Chin z polskim rządem. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Janusz Smolar jest z nami centrum stosunków międzynarodowych dzień dobry. Dzień dobry, witam Antony blinken, sekretarz stanu Stanów zjednoczonych pojechał do Pekinu, po to, z jakimśmi fraza z oficjalnego komunikatu odpowiedzialnie zarządzać relacjami amerykańsko chińskimi ponad 5 godzin rozmawiał z chińskim ministrem spraw zagranicznych raptem tylko pół godziny z chińskim przywódcą. Jednak komunikat po tym spotkaniu był taki, że jest nadzieja na ustabilizowanie stosunków. To ja zapytam o punkt wyjścia, jakie są dzisiaj te relacje między obu krajami jest letnio zimno może wręcz mróz.
Nie mrozu nie ma, ale jest bardzo chłodno, wynika to z odmiennych interesów oraz celów zarówno stanu Zjednoczonych jak i syn pogłębiany. I to jest bardzo groźne przez brak zaufania do siebie, a szczególnie coś z czego Chińczycy nie lubią, jest to wszystko wzmacniane przez wrogą retorykę publiczną w Stanach Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nowa rzecz już tramp i uznaje się, że to jest jedna z niewielu rzeczy, które on rozpoznał jako rzeczywisty problem i podniósł już Trump wprowadził radykalną politykę handlową bez Chin. Co kontynuuje Biden z poparciem ogromnej większości Amerykanów oraz obu partii, a że w warunkach masowej demokracji media odgrywają ogromne rolę, więc prezydent lidarzy polityczni posługują się językiem i to jest niebezpieczne niemal katastroficznym, mówiąc o chińskim zagrożeniu, po to, by obywatele zrozumieli, o co chodzi, i by pozyskać ich poparcie dla takiej polityki. I to, co jest ważne, to, że wcześniej skupiano się na nierównowadze w bilansie handlowym przekraczaniu przez łamaniu przez Chiny zasad światowej organizacji hand Henry kradzieży kradzieży no hał Zachodniego, ale administracja badena przeniosła konflikt na poziom, no niemal globalnego przeciwstawiania się siinom na wszelkich polach, nie tylko w stosunkach z innymi państwami, ale i technologicznych przemysłowych handlowych no i wojskowych chinczycy traktują słowa Amerykanów, bardzo, ale to bardzo poważnie, uznając przenoszenie stosunków handlowych na wojskowe za kompletnie nieuprawnione. No ale tutaj mamy problem zarówno swobody żeglugi na morzu Południowochińskim i na morzu chńskim, które przez, które przepływa, przypomnijmy ponad połowy wymiany handlowej świata, a morza te komunisce jest inny uznają za swoje i pragną poddawać żeglugę własnej kontroli. Do tego dochodzi sprawa Tajwanu. Co prawda stany zjednoczonej reszta świata Zachodniego uznaje tzw zasadę jednych Chin, to znaczy, że Tajwan formalnie pozostaje częścią państwa chińskiego, ale jednak niezależny i nie zgadza się stany Zjednoczone na to, żeby zostały przyłączone i siłą do tego jeszcze ostatnia rzecz najnowsza. To jest oczywiście ostrzeżenia Waszyngtonu przed udzielaniem Moskwie pomocy wojskowej na tle wojny w Ukrainie, czego siny dodajmy, co najmniej większym wymiarze na razie nie czynią.
Są niskie oczekiwania obu stron co do rezultatu tej wizyty właściwie ani Amerykanie, ani Chińczycy nie spodziewają się jakiegoś przełomu jajeke sali van mówił, że jednym z głównych celów jest uzyskanie takiego zapewnienia, że stany i chińska Republika ludowa nie skręcą w stronę konfliktu. Chciałbym pana zapytać, co rozumiemy pod takim sformułowaniem konflikt amerykańsko chiiński? Jak on mógłby?
To wyglądać byłby to konflikt wojskowy, dlatego że konflikt win na innych polach, o których wspomniałem, on już istnieje, jest bardzo intensywny także jeśli DAG salian mówił o konflikcie w tym kontekście, to już mówił o wojskowym. Chińczycy się bardzo niepokoją i byli zdumieni no niemal psychozą w Stanach Zjednoczonych nawiązuje do tych incydentów z balonami fruwającymi nad stanamiczonymi Kanadą. Może i niektóre z nich były szpiegowskie, choć wynikam śledztwa i badania wyłowionych szczątków zmorza nic nie słyszymy, ale wiemy, że były inne meteorologiczne kierowane przez różne instytucje też organizacji pozarządowe, badając np. wpływ zmian klimatycznych. Także ta ta psychoza była czy histeria, nawet jak Chińczycy uważają była źródłem wielu analiz i konferencji w Pekinie, o czym dochodziły do nas słuchy jakieś tam teksty. Więc, a pamiętajmy, że konflikt wojskowy może być wynikiem realizowania jakiegoś celu, ale może też być wynikiem incydentu. Także mamy do czynienia z ostrą wzajemnie wrogą retoryką, która pogłębia jeszcze nieufność, ale z pewnością granicę pole działania dla dyplomacji, dlatego też ta wizyta blinka ma doprowadzić do osłabienia napięcia i przeniesienia konfliktu na poziom, którym obie strony będą w stanie ze sobą bardzo dyskretnie rozmawiać. Mamy do czynienia z teatrem cieni chińskim, teatrem cieni, w którym sprawy, które są naprawdę omawiane i jakie są ich wyniki nie będą ujawnione, dopóki nie będzie jakiś pozytywnych rezultatu, który będą obie strony mogły ogłosić publicznie.
Chciałbym pana o zapytać też o strategię chińską Unii Europejskiej, bo Bruksela dokonuje teraz takiego przewartościowania swojego podejścia wobec Pekinu, chociaż wciąż nie ma zgody. Jak to powinno wyglądać szefowa komisji Europejskiej lansuje takie sformułowanie pozbycie się chińskiego ryzyka. To jest nieco łagodniejsze niż to sformułowanie, jakiego używa amerykańska dyplomacja, mówiąc o takim odcinaniu się Stanów zjednoczonych od Chin w kwietniu tego roku, szefowa komisji Europejskiej zabrała też głos na sesji w parlamencie europejskim, która to sesja była poświęcona dalszym stosunkom między Unią, a Chinami mówiła nie chcemy zrywać więzi gospodarczych politycznych społecznych czy naukowych, ale trzeba zrównoważenia naszych relacji pod względem przejrzystości przewidywalności i wzajemności, ale jak rozumiem Unia Europejska w tym stosunku wobec Pekinu przesuwa się jednak chyba w stronę amerykańską dość wyraźnie.
No mamy do czynienia z trudną sytuacją, dlatego że jak wszyscy wiemy Amerykanie po raz kolejny udowodnili podczas wojny w Ukrainie. Jak bardzo Europa jest uzależniona wojskową od amerykańskiego parasolach i Amerykanie oczekują, że Europa stanie z nimi w 1 froncie w zwalczaniu roli i wpływów Chin będziemy mieli, więc do czynienia sytuację, o której poszczególne państwa europejskie, bo one odgrywają większą rolę tej niżisja, chociaż to oczywiście komisja jest głównie władna z poparciem państw europejskich czy państw członkowskich prowadzi politykę handlową, będą zmaanewrować i staracie wpływać na obie strony do obniżenia napięcia, dlatego że Europa jest w znacznie większym stopniu uzależniona od wymiany handlowej z Chinami niż stany Zjednoczone, chociaż dodam od razu, że w ciągu ostatnich 2 lat mimo tej wrogi i retoryki wymiana handlowa z Chinami amerykańska znowu i to bardzo poważnie wzrosła, więc to co, o czym pani wspomniała określenie przez Foder lien nie dekapling, lecz deryking, czyli już nie zerwanie, lecz obniżenie ryzyka związanego z wymianą handlową unikania ryzyka wynikającego z nadmiernego uzależnienia od strategii politycznej bądź handlowej Pekinu. I to jest wydaje mi się pewnego rodzaju poziom, który sojusznicy zachodni mogą, jakby wynegocjować Amerykanie w moim przekonaniu również nie są w stanie zerwać więzi z Chinami. Dodam, że badania instytucji amerykańskich dowiodły, że podniesienie taryf na produkty chińskie często trafiające do najuboższej części ludności stany Zjednoczonych doprowadziły do obniżenia poziomu życia tejże części ludności o kilkanaście procent. Także mamy do czynienia sytuacją otrzymał Kozak Katarzyna i obie strony będą tutaj postępować dość dość ostrożnie, jednocześnie jednak nacisk i ryzyka wynikające z polityki rządu komunistycznego, który panuje w pełni nad działalnością Przemysłowo. Handlową sprawia, że dochodzi do przenoszenia części produkcji do własnych krajów lub np. do kraju bardziej bezpiecznych Apple zapowiedział przeniesienie części mocy produkcyjnej z hiin do Indii. Chodzi też o uwolnienie się od uzależnienia od dostarczanych głównie przez Chiny tzw metali ziem rzadkich, takich jak Kowal, czyli to są potrzebne dla całej produkcji elektronicznej, a również proszę zwrócić uwagę, że na rynku polskim i europejskim, co powiem, teraz brakuje lekarstw, co jest związane z tym, że ogromna większość tzw. półproduktów wyjściowych dla farmaceutyków pochodzi z Chin, także będziemy mieli do czynienia, na czym Polska może również zyskać swoistą reindustralizacją, która będzie się cieszyła poparciem rządu federalnego, który przeznacza na to i również na tzw zielony rozwój blisko 400 000 000 000 USD w ciągu najbliższych lat. I te subsydia ta polityka subsydiów będzie również kontynuowana przez Unię Europejską i przez poszczególne państwa, niemniej Europejczycy postępują ostrożniej ze względu na to uzależnienie od wymiany handlowej z Chinami własne miejsca pracy, głównie chodzi i dochody starają się uniknąć uzależnienia uzależnienia politycznego. Chodzi o takie potęgi eksportowe, jak oczywiście Niemcy Francja Włochy z Hiszpania czy Holandia, to jeszcze.
Zapytam o Polskę na koniec króciutko, bo mam takie wrażenie, że aż do momentu wybuchu wojny w Ukrainie napaści rosyjskiej na Ukrainę trochę ostrzejszy stosunek wobec Pekinu prezentował MSZ, a politykę bardziej sprzyjającą Pekinowi prowadził z kolei prezydent Andrzej Duda. Czy w ostatnim czasie pan obserwuje takie uspójnienie tej strategii polskiej wobec Pekinu?
Mnie się wydaje, że wie pani, przypomina mi się taka piosenka francuska rokowa zna siedemdziesiątych, kiedy żar ju tchą śpiewał SIS miliony świnuałem muałem mu Mar 6 000 000 hińczyków. I ja i ja i ja no to jest troszkę tak z polską, to znaczy Polska tutaj nie odgrywa absolutnie żadnej roli wymiana handlowa jest jednostronna z ogromnym przewagą chińską. Będzie Polska stara się przedstawić stanem Zjednoczonych swoistą transakcję. Otóż my będziemy was wspierali, będziemy kupowali waszą broń, będziemy dobrym sojusznikiem Ameryki, aby nas zostawcie spokoju, żebyśmy mogli robić, co chcemy w samej Polsce, także w tym kontekście MSZ może się wypowiadać, jakby rozumiejąc, wykazując zrozumienie większe dla dla Stanów zjednoczonch, a jednocześnie przez Polska będą członkiem Unii Europejskiej. Jest uzależniony od polityki handlowej całej Unii Europejskiej, także i przypomnę jeszcze 1 rzecz.
Zdaniem proszę.
Prezydent, duza był jedynym przywódcą Zachodu, który wziął udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w lutym 20.02. roku. Już po tym, gdy Amerykanie zapowiadali, że dojdzie do wojny do agresji rosyjskie na Ukrainę, co otrzymał za to spotkanie szydzimpingiem, a inne kraje zachodnie z bojkotowały. To wydarzenie także mamy do czynienia z brakiem powiedzmy spójności i konsekwencji w prowadzeniu polityki zagranicznej. To nie jest w końcu nic nowego, jeśli chodzi o rząd pisowski.
Augeniusz smolaar centrum stosunków międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA