REKLAMA

Konferencja o przyszłości Unii Europejskiej

Magazyn Europejski
Data emisji:
2023-11-06 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

W Berlinie odbyła się konferencja o przyszłości Unii Europejskiej. Na miejscu był nasz gość - Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations. Rozwiń »
"Audycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach medialnego programu grantowego Parlamentu Europejskiego. Parlament nie miał wpływu na treść i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za informacje ani opinie wyrażone w tej audycji. Stanowią one wyłączną odpowiedzialność autorów tych wypowiedzi". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Dzień dobry w Wielkiej Brytanii. Dokładnie słynnym bleczli bark. Odbył się ciekawy i ważny światowy szczyt dotyczący sztucznej inteligencji. Premier Rusi sanak mówił do uczestników. To właśnie tutaj, w blechli park hułamacze szyfrów, w tym brytyjski geniusz alann, to złamali szyfry enigm. Tutaj użyliśmy pierwszego na świecie komputera elektronicznego. Były to wydarzenia przełomowe, które zmieniły możliwości ludzkości. Nie było więc lepszego miejsca na spotkanie świata i rozmowa, jak wspólnie wykorzystać możliwości, które stwarza największy przełom naszych czasów i jak zapewnić jednocześnie ludzi, że zagwarantujemy im bezpieczeństwa. Wielka Brytania. Niestety poza Unią, stara się jednak utrzymywać możliwie dużo więzi z dawną rodziną. Nic dziwnego, że na światowy szczyt gospodarzy zaprosili reprezentantki komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, v reową. Wiceprzewodnicząca komisji. Przypomniała, że Unia w sprawie sztucznej inteligencji nie zasypia gruszek w popiele.
Sens, odkąd Unia opublikowała w 2018 swoją pierwszą kompleksową strategię dotyczącą sztucznej inteligencji? Technologia poczyniła ogromne postępy. Przeszliśmy od tematu, który był wówczas niszowy, do rewolucji, która jest dosłownie, na wyciągnięcie ręki. Nie zmieniła się tylko podstawowa zasada naszego podejścia potrzeba znalezienia właściwej równowagi pomiędzy czerpaniem ogromnych korzyści ze sztucznej inteligencji a ochroną tego, co jest nam najdroższe stwierdziłłos.
Pani komisarz przypomniała, że kończymy pracę nad dyrektywą sztucznej inteligencji, która ma okieł znać to narzędzie, by służyło ludziom, ale jednocześnie im nie zagrażało. Do tego potrzebna jest współpraca międzynarodowa, która się rozwija.
Cieszę się, że. Przywódcy G7 ogłosili w poniedziałek porozumienie w sprawie zasad przewodnich i kodeksu postępowania. Dla twórców zaawansowanej sztucznej inteligencji wzywamy obecnych tutaj twórców sztucznej inteligencji, aby poparli mniejszy kodeks i zobowiązali się do jego stosowania. Pierwszą listę sygnatariuszy ogłosimy w ciągu najbliższych tygodni. Sygnatory jest enta jak sstrex.
To niezwykle ważne, by w tej dziedzinie współpracować w ramach demokratycznego świata, bo sztuczna inteligencja przy wszystkich jej zaletach może być wielkim wyzwaniem. Właśnie dla demokratycznego porządku. Kończąc szczyt wisi. Sanak mówił.
W tej wen hokien powiedział kiedyś.
Że sztuczna inteligencja będzie prawdopodobnie najlepszą lub najgorszą rzeczą, jaka przydarzyła się ludzkości. Jeśli uda nam się utrzymać współpracę, którą nawiązaliśmy przez ostatnie 2 dni, to wierzę, że będzie to rzecz najlepsza.
O bezpieczne wykorzystanie tej technologii może przyćmić wszystko, co kiedykolwiek znaliśmy.
Pozostaje trzymać kciuki, by tak. W najbliższą środę poznamy raport komisji Europejskiej o stanie przygotowań państw Bałkanów zachodnich, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do członkostwa w naszej Unii. Przed jego publikacją Ursula von der Leyen postanowiło odwiedzić kilka państw na Bałkanach. I dość nieoczekiwanie w sobotę także Ukrainę. W Czarnogórze po spotkaniu z prezydentem Jakowem milatowiczem mówiła.
Też rozszerzenie jest jednym z głównych priorytetów mojej komisji. To jeszcze 1. Powód, dla którego bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Szczególnie dlatego, że wiem, jak bardzo mieszkańcy Czarnogóry są zaangażowani w przystąpienie do Unii, wiem, jak bardzo jest to proeuropejski kraj. Oboje jesteśmy tutaj, aby się to ziściło. Przyjaciół. Mekethap.
Ale też jest faktem, że proces integracji państw tego regionu trwa bardzo długo. Warto przypomnieć, że Czarnogóra prowadzi negocjacje akcesyjne już 11 lat i ma raptem zamknięte 3 rozdziały. Powodów tej sytuacji jest mnóstwo na miejscu, ale także w samej Unii nie brakowało. Hamulcowych tego procesu. Prezydent milatowicz mówił tak.
Z przyjemnością, mogę powiedzieć, że po latach bardziej pasywnej postawy wobec regionu zachodnich Bałkanów i długim okresie refleksji nad procesem rozszerzania. Kwestie te znajdują się obecnie w centrum uwagi komisji Europejskiej.
Komisja do Kijowa zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Przewodnicząca komisji przyjechała pociągiem i już na dworcu wzięła udział w uroczystościach z okazji dnia Kolejarza. A więc ludzi pełniących w dzisiejszej Ukrainie. Rolę szczególną.
Ale czy za octa? To niesamowite, że mogę być świadkiem tej uroczystości? Przecież przyjechałam po raz szósty do Kijowa pociągiem i dla mnie ten pociąg jest legendą. Dziękuję kolejarzom za wasz profesjonalizm, niezwykłe poświęcenie. A ponad wszystko za wasz uśmiech, który widzę zawsze podczas moich podróży do Kijowa i z powrotem do domu i który daje ciepło mojemu sercu. Dziękuję za waszą pracę, gratulacje z powodu święta.
Są chęćówo i konć Nation.
Potem były rozmowy z prezydentem żeleńskim o ścieżce akcesji Ukrainy do Unii, o odbudowie kraju i budowie solidnej tam demokracji. Wszystko to skłania różne środowiska polityczne, eksperckie, do poważnej dyskusji o konieczności zmian strukturalnych Unii przed rozszerzeniem. Jedną z ostatnich debat o tym wyzwaniu mieliśmy w czwartek w Berlinie, a uczestniczył w niej kość dzisiejszego magazynu Europejskiego. A tym gościem jest pan Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego oddziału Europejskiej rady spraw zagranicznych. Dzień dobry dzień dobry. Toczy się spór między rządami, ekspertami, czy rozszerzenie Unii o nowe państwa musi za sobą pociągnąć konieczność zreformowania naszej wspólnoty? Jaki głos w tej sprawie dominował? W Berlinie?
No w Berlinie dominował? Rzeczywiście głos taki, że reforma Unii Europejskiej jest absolutnie konieczna i że państwa członkowskie muszą się wziąć ze zmiany, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji i skład komisji Europejskiej? Również kwestie dotyczące ochrony praworządności w państwach członkowskich. Zanim zdecydują się przyjąć nowych członków, to znaczy no minister derbo, które była organizatorką tej konferencji, jest i cały rząd niemiecki jest właścicielem takiej takiego stanowiska i te państwa, które były tam najsilniej słyszane, to znaczy tam był również miejsce czy spraw europejskich Portugalii była minister spraw zagranicznych Słowenii, byli Francuzi. No i rzeczywiście takie stanowisko zajmują? Że reforma Unii Europejskiej jest niezbędna, bo inaczej rozszerzona Unia Europejska będzie niezgodna, niezdolna do działania?
No tak, ale to rozumiem, że powiedzmy, że w tej sprawie właściwie większość chyba mówi, że taka reforma jest konieczna, ale jedni mówią tylko musimy ją zrobić tak, żeby nie trzeba było zmieniać traktatów, bo to ani nie ma zgody, a poza tym można się znowuż spotkać z problemami, bo w niektórych państwach np. Wirland i potrzebne byłoby referendum, a w tej sprawie dominuje pogląd.
Ja myślę, że to już może mniej? Na podstawie tej dyskusji w Berlinie można to stwierdzić, a bardziej na po prostu śledząc tę dyskusję w różnych krajach członkowskich, że rzeczywiście nie ma wielkiego apetytu na na reformę traktatową, bo ona się ona jest bardzo trudna i łączy się referendami z decyzjami parlamentów, który są wymagane, no i wszystkie kraje muszą się na to zgodzić, właśnie w takiej skomplikowanej, prawni formie i to jest bardzo długi proces, który niejako jest trochę sprzeczny z tym, co czy, byłby sprzeczny z tym, co się twierdzi. Słusznie? Zresztą, że jakiś postęp, jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej, musi nastąpić szybko znaczy my nie możemy czekać na to, aż Unia Europejska za kilka lat zreformuje swoje traktaty, żeby móc? No spowodować, że te kraje kandydujące do Unii będą staną się z nią związane. Silniej już w najbliższych latach, ale też jest trochę tak że no. Po pierwsze, inne zmiany, ważne zmiany instytucjonalne, których można dokonać bez reformy traktatów, też wymagają jednomyślności. To znaczy, jeżeli np. Chcemy, jak niektórzy proponują Niemcy czy Francuzi czy Portugalczycy, chcemy wprowadzić głosowanie większościowe w różnych sprawach dotyczących polityki zagranicznej, to oczywiście można to zrobić bez zmiany traktatu, ale wszystkie państwa, rządy państw członkowskich, muszą się to zgodzić na to jednomyślnie. Taka zgoda w tej chwili jest bardzo mało prawdopodobna. Trudno mi sobie wyobrazić Węgry Orbana czy Słowację Fico, czy również Włochy melonii? Czy być może nawet nasz rząd? Jak się utworzy Donalda Tuska? Żeby jakoś bardzo chętnie, wiele innych rządów, żeby chciały podpisać się pod taką reformą. I to samo dotyczy np. Kwestii związanych z lepszą ochroną praworządności w Unii Europejskiej, które to jakieś istotne zmiany, to w zasadzie wymagałyby zmian traktatowych. Więc ja mam takie wrażenie, że tu mamy dosyć poważny problem, bo po pierwsze część krajów jest mniej zainteresowana rozszerzeniem niż reformą Unii Europejskiej, to znaczy np. Francja tak naprawdę od zawsze od dawna uważa, że z Unii Europejska wymaga głębokiej reformy i. Dzisiaj dyskusja o rozszerzeniu jest dobrą okazją do tego, żeby taką reformę przeprowadzić. Z punktu widzenia Paryża myślę, że kilka innych krajów podobnie podchodzi, a z kolei te kraje, które są bardziej zainteresowane samym rozszerzeniem krangie naszego regionu, kraj bałtyckie, może skandynawskie. No są raczej bardzo sceptyczny co do głębokiej reformy Unii Europejskiej i nie chcą płacić ceny za rozszerzenie w postaci właśnie zmian traktatowych czy innych zmian instytucjonalnych. I wydaje.
Mi się, że traktują jako osłabienie swojej siły.
Tak.
Traktują jako osłabienie swojej siły. Niektóre państwa widzą w tym problem po prostu politycznej, to znaczy widzimy też, jak wygląda w tej chwili dyskusja w Polsce, gdzie sprawa reformy Unii Europejskiej, jakkolwiek będzie na pewno przedmiotem ogromnej politycznej polaryzacji, już dzisiaj jest wykorzystywana przez PiS, przez Konfederację jako no. Takie oręże do. Palenia w przyszły. Rząd, któremu się zarzuca, że na pewno zgodzi się na głęboką reformę Unii Europejskiej, wystawiającą na szwank polskie interesy i zagrażające polskie. Niepodległości. Wręcz więc w wielu krajach są silne ugrupowania populistyczne, antyeuropejskiej, które będą próbowały ten temat reformy Unii w kierunku głębszej integracji? No wykorzystać do swoich celów politycznych i wydaje mi się, że tutaj ta debata o instytucjach Unii trochę odwraca. Niestety uwagę od kluczowego to pytania, to znaczy, którym? Jeśli chodzi o rozszerzenie Unii, którym jest takie oto pytanie, co sprawić, żeby w. Najbliższych miesięcy? Może najbliższego roku dać jakąś, bardzo Jasną ofertę. Perspektywę dla tych krajów, które kandydują do Unii Europejskiej, które będzie perspektywą, realistyczną i która będzie oznaczała, jeżeli to państwa spełnią wymagane kryteria, jakby zasadniczą zmianę w ich relacjach z Unii Europejskiej, to znaczy, że to państwa będą bardziej korzystały z pieniędzy unijnego, będą korzystały dostępu do rynku, zwobód unijnych. I wydaje mi się, że to powinno być dzisiaj głównym przedmiotem dyskusji i to było bardzo ciekawe na tej konferencji w Berlinie, że macedoński minister spraw zagranicznych powiedział bardzo wyraźnie, że Macedonii w tej chwili nie interesuje prawu weta w Unii Europejskiej, czy posiadanie własnego komisarza, czy kwestie dotyczące procedur podejmowania decyzji to, co tak naprawdę, o co naprawdę chodzi, to jest dostęp do wspólnego rynku i do pieniędzy unijnych.
Oni to na koniec zapytam, bo niestety za chwilę musimy kończyć, ale to jednocześnie nie jest potwierdzenie tej innej tezy, która się pojawia w dyskusji, że może trzeba będzie to rozszerzenie zrobić? Na tej zasadzie, że państwa dziś kandydujące, będą do Unii wchodzić stopniowo. Wiem, że to wielki temat, a to mamy minutę, to prosiłbym o.
Ale ja się z tym zgadzam, to znaczy mi się wydaje, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby Unia Europejska najlepiej na tym szczycie grudniowym powiedziała bardzo jasno, że jeżeli np. Do 2030 roku kraje kandydujące spełnił wszystkie warunki członkostwa w Unii Europejskiej, to Unia Europejska gwarantuje im dostęp do wspólnego rynku. Uzgodnione uzgodnionych wspólnie zasadach i dostęp do budżetu unijnego, niezależnie od tego, czy te wszystkie wielkie reformy instytucjonalne zostaną do tego czasu przeprowadzone, czyli że benefity z integracji ekonomicznej te kraje już będą miały, a to, czy będą uczestniczyć w instytucjach w podejmowaniu decyzji, no to trochę zależy od tego, czy Unia jakoś darady uzgodnić taką reformę, która pozwoli pójść do przodu. Ale te 2 rzeczy trzeba moim zdaniem od siebie oddzielić.
Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego magazynu był pan Piotr zbura z dyrektor Warszawskiego oddziału Europejskiej rady spraw zagranicznych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I podziękowania też dla ny pikutowskiej, Jacka Kozłowskiego, Marcina grzybieluchy, marranicznego i Szymona paloty za pomoc w przygotowaniu magazynu Macieja Zakrocki do usłyszania po.
23. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA