REKLAMA

TK: Ustawa o zgromadzeniach częściowo niekonstytucyjna

Połączenie
Data emisji:
2014-09-18 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o włączenie ich recykling Olsztyn Igor 1426 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Adam Bodnar Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry przez chwilę w Trybunale Konstytucyjnym zakończyło się w odczytywaniu uzasadnienia wyroku w sprawie nie znowelizowanego prawa o zgromadzeniach teraz musimy się cofnąć, żeby wyjaśnić słuchaczom, o co chodziło o znowelizowane znowelizowana ustawa o zgromadzeniach publicznych przez Sławno nowela prezydencka Rozwiń » wielka dyskusja o tym, żona ogranicza prawo do zgromadzeń publicznych przypomnijmy może to podstawowe wątki, czego tutaj dotyczyła skarga po marszu niepodległości prezydent i po zamieszkach, które były z tym z powodu związane prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o tym, aby skierować do Sejmu nowelizację prawa o zgromadzeniach i ta nowelizacja zmierza w 2 kierunkach z 1 strony, że to ograniczyć możliwość organizowania zgromadzeń w tym samym miejscu w tym samym czasie czyli, żeby nie dochodziło do tej kolizji 2 przeciwstawnych grup i w tym kontekście walk czy jakieś przemocy w kontekście odbywających się zgromadzeń z drugiej strony, żeby zwiększyć odpowiedzialność organizatorów zgromadzeń nad ustawą debatował Sejm następnie Senat szczególnie w Senacie była bardzo gorąca dyskusja wręcz Senat poczuł się wreszcie, że jest niezłą refleksji trochę można powiedzieć ograniczył to co prezydent chciał, a teraz powiedziałbym Trybunał Konstytucyjny dokończył dzieła, a mianowicie większość tych kontrowersyjnych przepisów uznał za niezgodne z konstytucją co więcej do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany w 2 wnioski grupy posłów prawa i sprawiedliwość oraz twojego ruchu głównie posłów związanych z tymi z tymi ugrupowaniami, a także został skierowany wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i ciekawe jest to, że Rzecznik Praw Obywatelskich wyszedł ponadto co dotyczyło tylko i wyłącznie tej nowelizacji prezydenckiej szerzej odniósł się do różnych kwestii, które budziły wątpliwości wprawdzie MO zgromadzeń i Trybunał dzisiaj wydał wyrok, który moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie dla określenia tego czy w przyszłości w Polsce będzie organizowanie pokojowych zgromadzeń to może zaczniemy kolej co dokładnie, który dokładnie punkty tej nowelizacji zostały przez Trybunał zakwestionował pierwsza rzecz Sejm wydłużył termin na ich zgłaszanie zawiadomień o zgromadzeniach z 3 dni na 3 dni roboczych można, by powiedzieć co za problem, ale jeżeli się policzyć weźmy pod uwagę, że ma możemy mieć czasami dni wolne od pracy, że ich długi weekend długie weekendy i tak by nagle się okazuje, że z tych 3 dni, który był do tej pory nam się robi 567 dni Trybunał Konstytucyjny powiedział tak nie może być nie może być także dobro i w Trybunale to uznał dobrostan organów władzy publicznej jest wartością wyższą niż organizowanie pokojowych zgromadzeń to władze mają się dostosować tak my sobie zorganizować urzędowanie funkcjonowanie, aby obywatel w ciągu tych 3 dni mógł zgłosić zawiadomienie i żeby ono, żeby można było zorganizować zgromadzenie w pierwszy rzut druga rzecz to jest to organizowanie 2 lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu w tym samym czasie procedura, która była przewidziana przez ustawę prawo o zgromadzeniach mówiła tak, kto pierwszy zgłosi ten ma pierwszeństwo w zorganizowaniu zgromadzenia, jeżeli się pojawi ktoś drugi to wtedy organ może takiemu komuś zakazać wyznaczyć plażą wezwać do zmiany miejsca lub trasy, czyli ktoś zgłasza, by na placu konstytucji jako pierwszy po temu drugiemu organu wiochy możecie się zgromadzić, ale gdzieś tam bawić w, a jeżeli się nie dostosuje się to wam zakazuje zgromadzenia Trybunał nie odniósł się do samej kwestii czy można w tym samym miejscu w tym samym czasie zorganizować 2 tego typu zgromadzenia tylko w załatwi sprawy powiedziałbym na poziomie takim procedura tak jak często sądy to robią mi mówić powiedział, że trochę trudno jest określić na podstawie obecnych przepisów, kto będzie tym pierwszym tak czy to będzie ten, kto wyśle faks czy to będzie ten, kto wyśle maila do urzędu czy to się pierwszy zamelduje urzędzie złoży odpowiednie dokumenty, ale z tego powodu cała procedura można powiedzieć została wyrzucona do kosza i ten przepis wejdzie w życie zaraz po ogłoszeniu wyroku w Dz. U. czy można powiedzieć na poziomie proceduralnym to główny element prezydenckiej nowelizacji został uznany za niezgodny z konstytucją trzecia rzecz, która dotyczyła kwestii, która była dyskutowana w czasie nowelizacji, która częściowo była podjęta próba syren i rozwiązania to jest taka sytuacja zgłaszam zawiadomienie organ uznaje, że z demonstracją nie zagraża życiu lub zdrowiu i podejmuje decyzję o zakazie to przepisy wprowadzają tam taką procedurę, że można się odwołać w ciągu 24 godzin do wojewody później w ciągu 24 godzin można do sądu i graj tak skonstruowane, że niby do tego, że możemy niby teoretycznie uzyskać rozstrzygnięcie wojewody czy sądu przed datą zgromadzenia trudno się temu przyjrzał i stwierdził, że tak naprawdę ta procedura jest pozorna żona nie daje gwarancji tego, że uzyskamy ostateczne rozstrzygnięcia organów władzy przed datą planowanego zgromadzenia, a to powinno być fundamentem także skoro ktoś nie zakazuje to mamy ostateczną decyzję w ręku przed datą zgromadzenia i teraz, jeżeli wrócimy pamięcią do przeszłości do 2000 piątego roku aż tak daleko, bo ten problem sięga parady równości w Warszawie to wtedy się pojawił ten problem w sposób tak jaskrawy, że te zakazy były wydawane na dzień 2 dni przed i odwołanie się do sądu nawet coś co mogło dać, ale co z tego jak wojewoda czy sąd rozstrzygał, bo kilku tygodniach miesiącach od daty zgromadzenia tak nie może być i tutaj Trybunał wskazał, że tak naprawdę całą procedurę trzeba poprawić nie rozstrzygnął czy na końcu powinien orzekać sąd czy organ administracji, ponieważ żaden z wnioskodawców nie wskazał wyraźnie, że to powinien być sąd moim zdaniem to powinien być sąd, ale niestety wnioskodawca nie wskazali, ale zostawił ustawodawcy 12 miesięcy na to, aby naprawić stworzyć nową de facto procedurę w tym zakresie w, a w coś się pojawił jeśli chodzi o tzw . tzw . problem zgromadzeń spontanicznych tam się pojawia taka jak kwestia zgromadzeń które, jakby z reakcją na coś bardzo istotnego ważnego, a właściwie niejako z potrzeby serca bez zezwolenia mieliśmy do czynienia z takimi zgromadzeniami choćby ten cel ten, kto to co się wydarzyło po katastrofie samolotu w Smoleńsku tak jest ten temat budzi się szeroko dyskutowany na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunał odbił się do tego w uzasadnieniu nie mógł się odnieść części tej orzekający no bo trudno kwestionować zgromadzenia spontaniczne, jeżeli one nie podlegają nie są w ogóle nie są one regulowane, ale Trybunał pójdzie coś takiego, że tak długo jak nie uregulujemy tych wszystkich przepisów odnoszących się do procedury tak długo też będzie mieć problem z tymi zgromadzeniami spontanicznymi, że tak naprawdę ustawodawcy to co można wyczytać z orzeczenia to jest to, że ustawodawca też powinien się tym tym w tym zająć z pytań sędziów w czasie rozprawy mogą wynikać coś takiego, że zgromadzenie spontaniczne powinno być uznawane za dopuszczalne tak długo jako organizator bierze na siebie wszystkie obowiązki, które wynikają z prawa o zgromadzeniach czyli, że ma znaczenie, że dba o bezpieczeństwo, że panuje nad tymi osobami, które się się zgromadziły to myślę, że mogło być pewnym wyjściem w sytuacji natomiast wyraźnie Trybunał postulował, że zgromadzenia spontaniczne nasz Trybunał nie może postulować, by w trybie, ale jak wskazywał w tym uzasadnieniu, że warto byłoby się nad tym wreszcie porządnie zastanowić natomiast mnie zdziwiła 1 rzecz Otóż chciałbym powiedzieć, ponieważ jak były pytania na ten temat pod adresem posłów to wszyscy odnosili się do kwestii medialność, że zgromadzenia spontaniczne są ważne po to, aby ludzie mogli się zgromadzić i aby można było to pokazać później w mediach w ten sposób wpływać na debatę publiczną wszyscy ochoczo wypowiadali co mnie niezwykle dziwiło dla mnie zgromadzeń spontanicznych przede wszystkim akcji Solidarności akt na jego indywidualne na 0 ekspresji właśnie dla tych, którzy mają potrzebę, aby być w danym miejscu zaraz po tym, jak się coś ważnego zdarzyło, aby poczuć się wzajemnie siłę i uczucie mieć uczucie Solidarności w stosunku do obu tych cierpiących często milczy jak już zaufania w stosunku do do siebie samych i ten asfalt w ogóle nie wpadł z w dyskusji przed Trybunałem Konstytucyjnym w dziękuję bardzo pan Adam Bodnar Helsińskiej fundacji praw człowieka lub na samym gościem 14 lat 33 zry w informacje o włączenie ich w różnym od gór Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA